Frfattare mne: På TV ikväll 26 mars 2008 - Uppdrag Granskning - om kommuner  (lst 4862 gnger)

Stockholm

 • Gst
På TV ikväll 26 mars 2008 - Uppdrag Granskning - om kommuner
« skrivet: 26 mars 2008, 13:32:57 PM »
På vårdboendet kallades det "kontrolltagning" och metoden rekommenderades
av etablerade beteendeterapeuter
.
Samtidigt användes samma grepp för att
lära 17-åriga Ida med Downs syndrom, vad som är rätt och fel. Övergreppen
på det kommunala boendet pågick i sju år - med kommunens goda minne.
Hur kunde det hända? Uppdrag gransknings reporter Nadja Yllner träffar
anhöriga och intervjuar de ansvariga i Uppsala kommun.

På TV ikväll onsdagen 26 mars 2008 - Uppdrag granskning om kommuner.

Stockholm

 • Gst
På TV ikväll 26 mars 2008 - Uppdrag Granskning - om kommuner
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2008, 22:16:34 PM »
Jag blev illamående av reportaget. Kunde knappt se klart. Misshandla utvecklingsstörda i skenet av någon KBT-terapi. Jag ryser . . .   :cry:

susanna svensson

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 280
 • Karma: 0
  • Visa profil
På TV ikväll 26 mars 2008 - Uppdrag Granskning - om kommuner
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2008, 17:50:07 PM »
mord preskiberas efter 25 år oavsett om det är olof palme eller granntanten som mördats

Stockholm

 • Gst
På TV ikväll 26 mars 2008 - Uppdrag Granskning - om kommuner
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2008, 23:38:19 PM »
Man blir chockad, det är väl det sammanfattande ordet.

Jag minns fallet i Kalmar, ett par som fråntogs sin baby, och även mormor/farmor, som om jag inte minns fel var förskolärare/barnskötare på ett dagis. Uppdrag granskning redovisade fallet.

Jag minns att jag gick till JO och läste igenom de ca 100 JO-anmälningarna som kommit in.

Vem som helst kan göra en anmälan till JO om något fall som kommit allmänheten till känna.

Jag minns också att JO-jurister blängde när de gick förbi mitt skrivbord som jag fått låna. De trodde väl att jag var någon kritisk journalist.

Samma svar hade gått ut till alla anmälningar, något vanligt snömos.

Stockholm

 • Gst
På TV ikväll 26 mars 2008 - Uppdrag Granskning - om kommuner
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2008, 14:21:04 PM »
Jan-Olof . . .

Jag noterade vad den kvinnliga forskaren sa . . .

- Kränkande behandling
- Påtvingat kroppsligt ingrepp
- Goda levnadsvillkor?

Gällande lag : bl annat Regeringsformen :
Kap. 1
2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
....
Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Kap. 2
1 § Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden,
3. mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte

3 § Anteckning om medborgare i allmänt register får ej utan hans samtycke grundas enbart på hans politiska åskådning.
   Varje medborgare skall i den utsträckning som närmare angives i lag skyddas mot att hans personliga integritet kränkes genom att uppgifter om honom registreras med hjälp av automatisk databehandling.

5 § Varje medborgare är skyddad mot kroppsstraff. Han är därjämte skyddad mot tortyr och mot medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller hindra yttranden.

§ 9
Har medborgare av annan anledning än som angives i första stycket blivit omhändertagen tvångsvis, skall han likaså kunna få saken prövad av domstol utan oskäligt dröjsmål. Med prövning av domstol likställes i sådant fall prövning av nämnd, om nämndens sammansättning är bestämd i lag och ordföranden i nämnden skall vara eller ha varit ordinarie domare.

Ett helt annat exempel :

Under 16 månader sammantaget har medel avslagits för min överlevnad.
50 kr per dag ansågs räcka till mat, förbrukningsartiklar (t ex diskmedel, toapapper), hygienartiklar ( t ex deoderant, hårklippning), kläder, skor, avgifter till fack och a-kassa, tv-licens, lokalresor inom Stor-Stockholm,  husdjurens omkostnader, etc., etc.

För ca 2 år sedan gjorde jag en anmälan till dels stadsdelens MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), dels till Socialstyrelsen.
En 60-åring med diabetes, serumkolesterol, högt blodtryck, och därmed sammantaget en allvarlig risk för en hjärtinfarkt, ska inte tvingas behöva leva så utan en formell grundad anledning giltig i lag.

Vad tror ni hände efter dessa anmälningar? Ingenting så klart.

Stockholm

 • Gst
På TV ikväll 26 mars 2008 - Uppdrag Granskning - om kommuner
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2008, 19:15:48 PM »
Att svälta ut någon ekonomiskt är sannolikt en etablerad strategi och taktik.

Och om det pågår under lång tid så tvingas till slut offret att "nalla" på hyresbeloppet, personen blir då vräkningshotad, och har då personen även minderåriga barn kan det sluta med både hemlöshet och LVU.

Ang. min "Lex Sara anmälan" till MAS och SOS så gäller den lagen endast för anställda och inte för klienter.
Men, det gäller att ta till alla möjligheter, och hoppas på att det existerar åtminstone någon skatteavlönad anställd som reagerar och agerar.
Men så är icke fallet i dagens Sverige.

Ekonomisk utmattning kan också vara att en person tas ifrån sina möjligheter att yttra sig på olika sätt (särskilt då en mycket kommunikativ person som jag t ex är).
Bredbandet stängs av, telefonen stängs av, du har inte råd med frimärken, papper, kopior, kuvert och printerbläck, du saknar busspengar, osv.

Du kan då således inte delta i ett demokratiskt samhälle med yttrandefrihet.

Stockholm

 • Gst
På TV ikväll 26 mars 2008 - Uppdrag Granskning - om kommuner
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2008, 15:27:53 PM »
Aga på kommunalt dagis

Kopierar från ett annat forum:

- " Lex Sara fungerar för anställda och händelser inom den kommunala äldreomsorgen.

MEN, det saknas en LEX för personal på dagis, och även för personal inom den kommunala skolan.

Olämplig dagispersonal kan misshandla barn fysiskt och psykiskt utan påföljder.

Jag känner till ett fall med en mycket dominant, barnlös och olämplig barnskötare, som misskötte dagisbarnen i hennes grupp.

Kommunen vände som vanligt fallet mot medborgaren istället.

En annan barnskötare i den gruppen slutade, och förskoläraren berättade privat om andra fall.
Den senare vågade inte själv göra en anmälan p.g.a. den rådande maffian. " -