Frfattare mne: Socialnämden i Hallstahammar får kritik....  (lst 2465 gnger)

hep

  • Newbie
  • *
  • Antal inlgg: 20
  • Karma: 1
    • Visa profil
Socialnämden i Hallstahammar får kritik....
« skrivet: 03 januari 2008, 22:26:22 PM »
Socialnämnden kritiseras - igen
Socialnämnden i Hallstahammar får kritik för brister i handläggning och dokumentation av sina ärenden.

Alla länsstyrelser har ett särskilt regeringsuppdrag att koncentrera tillsynen av socialtjänstens insatser för barn och unga under 2006 och 2007. Länsstyrelsen i Västmanland har granskat tio barnavårdsutredningar i Hallstahammars kommun. Socialnämnden får kritik bland annat för att fyra av tio granskade ärenden saknade utredningar och hade bristfälliga journalanteckningar.
Länsstyrelsen konstaterar att barnperspektivet inte är uppfyllt när det gäller barns rätt att få komma till tals. I fem av sex ärenden som hade utredningar har externa kontakter tagits, men i fyra av dessa framgår inte att samtycke givits till dessa kontakter. Länsstyrelsen anser också i sin kritik att det tagit för lång tid mellan anmälan och beslut om att inleda en utredning. En skriftlig redogörelse för när och hur bristerna ska åtgärdas ska vara hos Länsstyrelsen senast den 13 februari 2008.
Det är inte första gången socialnämnden är i blåsvädret. Nämnden har tidigare fått kritik av justitieombudsmannen för bristande utredning i ett omplaceringsärende, och har även fått betala straffavgifter för att personer inte fått särskilt boende i tid. I december dömdes socialnämnden av tingsrätten att betala skadestånd för kontraktsbrott mot föreningen Fritid Gnistan. Nämnden har obalans i sin ekonomi och får nästa år 4 extra miljoner som tas från andra nämnder och finansnettot. Den återstående obalansen på 2,5 miljoner får nämnden dock reda ut själv enligt beslut i kommunfullmäktige i oktober.

INGRID PATRING
0220-53008
ingrid.patring@vlt.se