Frfattare mne: Enskildas rättssäkerhet lokalt i EU  (lst 6014 gnger)

Unions Medborgare

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 92
 • Karma: 0
  • Visa profil
Enskildas rättssäkerhet lokalt i EU
« skrivet: 21 november 2007, 14:33:31 PM »
Varför redovisar inte styrelsen för Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter om verksamheten är ett rättssubjekt eller ett kollektiv på den inre fria gemensamma marknaden lokalt i en medlemsstat i EES eller EU?
MARKNADEN värderar, värdesäkrar och väljer producerat RESULTAT från RESURSER, som inte kan avtala bort, NYTTA med retroaktivt STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist mot enskild fysisk person, lokalt någonstans i EØS eller EU.

Ruby Harrold-Claesson

 • Global Moderator
 • Newbie
 • *****
 • Antal inlgg: 690
 • Karma: 1
  • Visa profil
NKMR är en frivillig, internordisk organisation
« Svar #1 skrivet: 22 november 2007, 10:25:37 AM »
NKMR är en frivillig, internordisk organisation (eng. Non Governmental Organisation, NGO) och organisation är registrerad i Sverige sedan december 1997. NKMR är således ett rättssubjekt på den inre fria gemensamma marknaden lokalt i EU-medlemsstaten Sverige.

NKMR:s organisationsnummer återfinns i organisationens brevhuvuden som finns på svenska, engelska och franska. All korrespondens med omvärlden och all information som utskickas till NKMR:s medlemmar och sympatisörer görs på organisationens brevhuvuden där organisationsnumret framgår.

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand
Ordf  i NKMR

Unions Medborgare

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 92
 • Karma: 0
  • Visa profil
Re: NKMR är en frivillig, internordisk organisation
« Svar #2 skrivet: 30 november 2007, 14:47:56 PM »
Citat frn: "Ruby Harrold-Claesson"
NKMR är en frivillig, internordisk organisation (eng. Non Governmental Organisation, NGO) och organisation är registrerad i Sverige sedan december 1997. NKMR är således ett rättssubjekt på den inre fria gemensamma marknaden lokalt i EU-medlemsstaten Sverige.

NKMR:s organisationsnummer återfinns i organisationens brevhuvuden som finns på svenska, engelska och franska. All korrespondens med omvärlden och all information som utskickas till NKMR:s medlemmar och sympatisörer görs på organisationens brevhuvuden där organisationsnumret framgår.

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand
Ordf  i NKMR


Tack för information om kvalitet och rättssäkerhet, till EN medveten enskild fysisk person här i detta lokala diskussionsforum i EES/EU!
MARKNADEN värderar, värdesäkrar och väljer producerat RESULTAT från RESURSER, som inte kan avtala bort, NYTTA med retroaktivt STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist mot enskild fysisk person, lokalt någonstans i EØS eller EU.

Unions Medborgare

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 92
 • Karma: 0
  • Visa profil
Bra att NKMR är rättssubjekt lokalt i EU!
« Svar #3 skrivet: 10 april 2008, 16:08:48 PM »
När enskilda medborgare förstår VARFÖR webbsidor och brev som tillhör en juridisk person skall redovisa organisationsnummer och säte, samt vara daterade och rätt undertecknade - uppstår enskild MAKT i EES/EU!
MARKNADEN värderar, värdesäkrar och väljer producerat RESULTAT från RESURSER, som inte kan avtala bort, NYTTA med retroaktivt STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist mot enskild fysisk person, lokalt någonstans i EØS eller EU.

Ruby Harrold-Claesson

 • Global Moderator
 • Newbie
 • *****
 • Antal inlgg: 690
 • Karma: 1
  • Visa profil
Re: Bra att NKMR är rättssubjekt lokalt i EU!
« Svar #4 skrivet: 21 april 2008, 23:11:32 PM »
Jo, NKMR är ett rättssubjekt lokalt i EU och vi kräver inte enbart respekt för lagarna som gäller lokalt i Sverige, utan också respekt för lagarna och prejudikaten från såväl EU som Europadomstolen. Dessa lagar och prejudikat är direkt tillämpliga och direkt åberopbara i lokala svenska domstolar pga att Sverige är en Medlemsstat i EU och fördragsansluten till Europarådet vars Konvention angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (EMRK) inkorporerades i Sveriges grundlag i samband med anslutningen till EU i januari 1995.

Dessvärre är de flesta lokala domstolarna mindre roade när någon jurist som specialiserat sig i Europaprocessrätt åberopar eller stöder sin plädering på fördragsparagrafer eller prejudikat.

Sverige - och jag förmodar även våra nordiska grannar - har en lång väg att vandra innan såväl EMRK och EU-lagarna får full genomslagskraft lokalt för alla rättssubjekt.

NKMR har fått en del erkännanden för vårt arbete. Se HEDRET FOR SIN INNSATS

NKMR var inbjuden att medverka vid konferensen den 7 februari 2008 i Rosenbad angående genomförandet av "En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009". NKMR finns omnämnd i Regeringens skrivelse 2005/2006:95, sid 212 enligt följande:
"Slutligen bör nämnas i anslutning till rätten till privatliv att ett par enskilda organisationer har kommit in med yttranden som rör familjelivet.
Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter har framfört att de anser att tvångsomhändertaganden och fosterhemsplaceringar är skadliga för barn samt att kunskaperna inom socialtjänsten behöver stärkas. Organisationen har även pekat på de berättelser om missförhållanden vid behandlingshem som fram förts i TV i december 2005."

Följande hittade jag för en tid sedan när jag sökte efter en artikel på Internet:
"NKMR är Sveriges i dag ledande människorättsorganisation. Inte i kraft av stora ekonomiska resurser utan i kraft av att engagera sig i frågor, som berör och känns angelägna för medborgarna - vanliga människor utanför de slutna etablissemangen. Ett mått på detta är att NKMR på sin hemsida haft över 2 miljoner besök! På senare tid har NKMR lyckats intressera TV:s samhällsprogram som nu senast Kalla Fakta TV 4 att uppmärksamma frågor, som NKMR drivit i många år."

Presentationen är några år gammal eftersom den inleder en artikel som DSM publicerade i början av 2005. Se Mediacensuren_20

Unions Medborgare

 • Newbie
 • *
 • Antal inlgg: 92
 • Karma: 0
  • Visa profil
Re: Bra att NKMR är rättssubjekt lokalt i EU!
« Svar #5 skrivet: 05 november 2008, 14:20:56 PM »
Citat frn: "Ruby Harrold-Claesson"
Jo, NKMR är ett rättssubjekt lokalt i EU och vi kräver inte enbart respekt för lagarna som gäller lokalt i Sverige, utan också respekt för lagarna och prejudikaten från såväl EU som Europadomstolen. Dessa lagar och prejudikat är direkt tillämpliga och direkt åberopbara i lokala svenska domstolar pga att Sverige är en Medlemsstat i EU och fördragsansluten till Europarådet vars Konvention angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (EMRK) inkorporerades i Sveriges grundlag i samband med anslutningen till EU i januari 1995.

Dessvärre är de flesta lokala domstolarna mindre roade när någon jurist som specialiserat sig i Europaprocessrätt åberopar eller stöder sin plädering på fördragsparagrafer eller prejudikat.

Sverige - och jag förmodar även våra nordiska grannar - har en lång väg att vandra innan såväl EMRK och EU-lagarna får full genomslagskraft lokalt för alla rättssubjekt.


VARFÖR har Sverige och våra nordiska grannar -"en lång väg att vandra" om svensk tillsynsmyndighet producerar säkerhetsbrist i brev till enskild, som är fördragsbrott enligt EG-domstolens tolkning och rättspraxis lokalt på den inre gemensamma MARKNADEN?

Marknaden är alltid EN fysisk person som representerar NÅGONTING!

Någonting kan vara EN drabbad medveten enskild fysisk person som i handläggning eller beslut i brev från en svensk verksamhet värdesäkrat RESURSER och producerat RESULTAT, senan 1995.01.01 och som vågar, kan och vill kräva SKADESTÅND av det allmänna lokalt i en medlemsstat.
MARKNADEN värderar, värdesäkrar och väljer producerat RESULTAT från RESURSER, som inte kan avtala bort, NYTTA med retroaktivt STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist mot enskild fysisk person, lokalt någonstans i EØS eller EU.