Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - cicci

Sidor: 1 2 [3] 4 5 ... 12
31
Fosterhem och institutioner / Fosterföräldrar åtalas för vedklyvsolycka
« skrivet: 11 september 2008, 08:53:04 AM »
Hur mycket hjärntvätt har den stackars 15-åringen varit utsatt för? Tror hon att hon får skylla sig själv?

32
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / Samhällets styvbarn
« skrivet: 11 september 2008, 08:51:23 AM »
Den nu pågående argumentationen för tvångsadoption av fosterbarn är mycket skrämmande. Redan nu gör ju soc allt för att förstöra relationen mellan barnen och de biologiska föräldrarna genom ständiga umgängesbegränsningar! Genom att se till att umgänget blir bristfälligt kan de ju sedan hävda just detta: barnen träffar sina biologiska föräldrar så sällan att det är till barnens bästa att de adopteras av sina fosterföräldrar!!!
Blir så förbannad när jag läser de här idiotargumenten och inte blir det bättre om soc ska få stöd av en förening bestående av gamla foster/barnhemsbarn!

33
Jag kan bara konstatera att sociala myndigheter inte anser att vi mor- och farföräldrar är viktiga för barnen! Detta trots att de säger till mig att de förstått att jag är en mycket viktig person för mina barnbarn! :evil:  :evil:  :evil:

34
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / Sommar hos mormor?
« skrivet: 11 september 2008, 08:37:58 AM »
NEJ. Jag har inte ens lyckats få ett svar av dem! I den här staden anser socialsekreterarna inte att de behöver fatta beslut överhuvudtaget! Just nu min dotter lyckats få till stånd ett tillsynsärende hos Länsstyrelsen pga en mängd klara lagbrott.
Hon begärde muntligt  omprövning av vården i april! Ännu inget beslut eller nämndsammanträde!
De har genomfört umgängesbegränsning i flera månader - utan beslut!
När min dotter begärde ut journalerna visar det sig att inte ens dessa är skötta ordentligt. Där finns ingen notering om ett flertal möten som vi haft med dem, ingen notering om min begäran om att få låna barnbarnen, ingen notering om begäran om omprövning av vård förrän den tredje påstötningen via mail, ingen notering om det referenssamtal de kallade mig till, ingen notering om att de gjort två hembesök osv!!!!!!!!!!!!
Länsstyrelsen har nu kontaktat enhetschefen och upplyst henne om vilka skyldigheter de har enligt lag! Skandal att det ska behövas, men....
De har också begärt in samtliga handlingar för granskning och det ska bli mycket intressant att se vad de kommer fram till.
Just nu avvaktar vi litet för att se vad som sker från Länsstyrelsens sida men vi sköter själva en noggrann dokumentation över alla möten och vad som sägs.

35
Invandrarfamiljer / va ska vi föräldrar göra?
« skrivet: 06 september 2008, 17:31:57 PM »
Även PuL-lagen kan användas till att begära ut ALLA persondatauppgifter från deras persondatasystem (ingenting sker manuellt nu för tiden) minst 1 gång per år. Där står då vad som gjorts eller inte gjorts i ärendena.

Får man inte ut dessa persondatahandlingar så vänder man sig direkt till Datainspektionen och klagar på kommunen. Att bryta mot PuL är allvarligt.

Intressant information. Hur skriver man och har du adressuppgift?

36
Invandrarfamiljer / va ska vi föräldrar göra?
« skrivet: 05 september 2008, 13:39:07 PM »
Citat från: "Stockholm"
LVU ska omprövas var 6-te månad, och umgänget med föräldrarna omprövas var 3-je månad.

Skriv till soc och begär insyn i ärendet, och kräv skriftliga svar och beslut.

Negativa beslut kan överklagas till Länsrätten inom 3 veckor.

Alternativt, ta kontakt med någon journalist på din ort, någon lokaltidning.


Lvu skall övervägas var 6:e månad och då behöver de inte ens meddela föräldrarna! Man måste själv vara aktiv och begära en omprövning och då har man också i och med det rätt till advokathjälp. Eftersom soc inte lämnar den här informationen så är det många föräldrar som går miste om en formell omprövning med möjlighet att överklaga.
Vid ett övervägande informeras nämnden om hur soc anser att vården fortlöper och beslut fattas om att vården ska fortsätta, men det är då inte ett beslut som kan överklagas! Därför är det viktigt att själv begära vårdens upphörande var 6:e månad.

Du har helt rätt i att umgängesbegränsningar ska omprövas var tredje månad, men det sker oftast inte! Soc fattar bara beslut om hur umgänget ska se ut och i många fall säger de också åt föräldrarna att "det är vi som bestämmer", ingen information alls om vad lagen föreskriver. Så även här måste föräldern vara aktiv. Kräva beslut på umgängesbegränsning och överklaga! Det är också viktigt (som du skriver) med att kräva insyn och skriftliga beslut. Visar det sig att soc inte fattat beslut enligt lagstiftningen så bör man också kontakta Länsstyrelsen och begära att de granskar ärendet.

Det är heller inte ovanligt att föräldrar nekas journalkopior mm eftersom de flesta Lvu-föräldrar behandlas fullständigt respektlöst av handläggarna.

Att kontakta pressen är en bra idé, men tyvärr verkar det vara mycket svårt att få pressen att skriva om Lvu:s konsekvenser för de drabbade.

37
Myndigheternas metodik / Barnen lever utan värme och vatten
« skrivet: 31 augusti 2008, 15:00:36 PM »
Umeå kommun har samma strategi som Bodens uppenbarligen.

38
Socialförvaltningarna / Den underdåniga lydnaden
« skrivet: 30 augusti 2008, 08:26:45 AM »
När förtvivlade föräldrar utnyttjar sina lagliga rättigheter att överklaga och få beslutet prövat i högre instans anser soc att de är rättshaverister!
Socialsekreterarna beter sig som om de vore allsmäktiga, som om de vet och kan allt bäst och "folket" som inte förstår det är "bråkmakare".

39
Umeå igen! Har de ingen annan lösning på problemen än att ta barnen och placera ut dem i olika fosterhem? Efter flera års helvete ska de då både förlora tryggheten i mamma och i varandra. Vansinne är ett för snällt ord för att beskriva vad jag tycker!

40
Bemötandet ifrån myndigheten / 23 år av mobbning som övergått i terror
« skrivet: 18 augusti 2008, 16:03:26 PM »
Kan de inte läsa? Har du meddelat att du saknar inkomst och bostad så ska väl det räcka? Det blir bara värre och värre i det här landet!

41
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / Läs om Eskilstuna kommun!
« skrivet: 01 augusti 2008, 14:37:57 PM »
Jag ansågs också för gammal att ta hand om mina barnbarn varav den yngsta då var två år och jag endast 55!

42
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / LVU:s syfte
« skrivet: 18 juli 2008, 13:03:10 PM »
Umgängesbegränsning ska ju användas restriktivt och omprövas var tredje månad. 1,5 år är ju en fruktansvärt lång tid! Finns det inte möjlighet att begära umgänge åtminstone med närvarande kontaktperson om man nu bestämt sig för att Hep inte får träffa sitt barn ensam?
Det är minst sagt upprörande när människor behandlas på det här sättet och samtidigt hävdar beslutsfattarna att vi lever i en rättsstat!!!!!!
Var finns då rättssäkerheten någonstans?

43
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / Sommar hos mormor?
« skrivet: 27 juni 2008, 16:45:35 PM »
Nu på måndag 30/6 ska jag träffa handläggarna och höra om jag kan få ett besked om hur det blir med min önskan att få "låna" mina barnbarn. Jag har en av deras kusiner här 5 veckor framåt och det skulle ju också vara roligt för barnen att få träffas, men.....
Återkommer med besked.

44
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / Sommar hos mormor?
« skrivet: 23 juni 2008, 17:02:05 PM »
Ja, så har jag än en gång ansökt om att få "låna" mina tvångsplacerade barnbarn en vecka i sommar. Jag har lämnat helt öppet för vilken vecka som helst under sommaren, ska bli spännande att se om jag får ja den här gången eller vilka ursäkter de ska komma med den här gången.
Förra sommaren var ett av skälen att "de då skulle få träffa sin mamma för mycket"!!!! Soc har aldrig påstått att jag är olämplig att ta hand om dem utan först handlade det om att de måste anpassas i familjehemmen och som sagt förra sommaren att de skulle få för mycket umgänge med sin mamma - helt sjukt tycker jag då deras mamma aldrig slagit dem eller på något sätt gjort något för att skada dem. Ändå får hon inte träffa barnen utan närvarande kontaktperson och nu ska de till och med detaljstyra vad hon ska göra med barnen under umgänget. Det ska vara inskrivet vilka aktiviteter som gäller för varje umgänge och kontaktpersonen ska se till att aktiviteterna blir av!!! Snacka om att omyndigförklara mamman och detaljstyra!

45
Det jag hakar upp mig mest på i artikeln är att "det finns risk att de biologiska föräldrarna vill ha tillbaka sina barn"! Eftersom all vård skall syfta till återförening enligt Lvu så är det ju det mål man ska jobba för. Fosterföräldrarna måste ju vara inställda på att barnen ska hem så snart det är möjligt, det borde ju vara deras uppdrag att hela tiden ha det i åtanke.

Sidor: 1 2 [3] 4 5 ... 12