Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - cicci

Sidor: 1 ... 10 11 [12]
166
Övriga frågor / Inloggningsproblem
« skrivet: 14 juni 2007, 16:12:43 PM »
Jag har exakt samma problem, får aldrig in några inlägg heller OM det inte lyckas nu förstås.

167
Myndigheternas metodik / Avslöjande och Civilkurage
« skrivet: 10 maj 2007, 14:07:16 PM »
Det är verkligen skrämmande att domstolar överlag inte ställer större krav på att den anklagade ska dömas enbart i de fall då bevisningen är så stark att det är ställt utan allt tvivel att han/hon är skyldig.
Samma sak gäller ju i länsrätt och kammarrätt avseende Lvu. Där handlar det inte om att soc behöver bevisa att barnen far illa på något sätt utan det omvända gäller, att föräldrarna ska bevisa sin oskuld - utan att ha tillgång till egna expertvittnen osv. Helt sjukt, och det kan bara kallas total rättsröta!
Att kalla Sverige för en rättsstat känns som ren parodi.

168
Domstolsbeslut m.m. / helt sjuk!
« skrivet: 27 april 2007, 09:46:11 AM »
Det tycks vara vanligt att soc lovar fosterföräldrarna att få behålla barnen tills de är vuxna! Mina barnbarn är också omhändertagna enl Lvu och enligt min åsikt utan saklig grund. Deras fosterföräldrar talar om vad barnen ska få, få göra osv när de kommer i tonåren! Det handlar om barn som är 3, 9 och 12 år! De har också särat på barnen så 12-åringen bor närmare 20 mil från sina syskon och 45 mil från mamma. De yngre bor "bara" ca 25 mil från mamman! Även i hennes fall tycks det vara omöjligt att få rättelse! Senaste budet är att mamman helt saknar empatisk förmåga och därför troligen inte kan få hem barnen någonsin (det senare är underförstått). Barnen är överlyckliga när mamman kommer för umgänge och frågar ofta när de kan få komma hem igen! Inte heller det får mamman prata med dem om för då anser soc att hon lägger vuxenansvar på barnen och gör dem otrygga!!! Soc anser att mamman ska prata med barnen som om hon tyckte att det är jättebra att de bor i fosterfamilj! I hennes fall har också kammarrätten skrivit i dom att "visserligen bryter soc mot närhetsprincipen, men det får de göra"!!!
Nu är det verkligen hög tid att försöka få opinion för att soc ska tvingas följa lagstiftningen och att de barn som inte behöver vara omhändertagna får komma hem.

169
Domstolsbeslut m.m. / helt sjuk!
« skrivet: 21 april 2007, 22:16:50 PM »
Lillan04. Jag tycker inte att du ska nöja dig med luddiga formuleringar. Jag vet att det är svårt att få handlläggarna att tala klarspråk så mitt tips är att du begär en arbetsplan för dig själv.
Arbetsplanen ska ha som mål att Lvu skall upphöra.
Sedan kan det ställas upp tidsbestämda delmål, t ex terapi eller vad de nu anser vara för grund till att du inte får hem dina små.
När tiden (ex. 3 eller 6 mån) har gått är det dags för utvärdering.
Har du kunnat uppfylla de krav som ställts? Om du gjort det är det dags för nytt delmål eller att vården ska upphöra. Om inte, ska ni tillsammans diskutera varför det inte lyckats.
Soc är skyldiga att bistå dig med den hjälp du behöver för att du ska kunna få hem barnen.
I arbetsplanen ska också framgå vad du ska göra och vad soc ska hjälpa till med.
På det sättet får du dels papper på vad de anser vara fel, dels papper på att du gör ditt yttersta för att förändra dig och ditt liv så mycket som krävs för att barnen ska få komma hem.
Det är ett sätt att få lite mer att komma med vid överklaganden och bevisa för rätten att du kämpar för dina barn.
Sedan kan jag ju tycka att det är mycket underligt att inte andra kommuners utlåtande väger tyngre, deras bedömning är ju mer aktuell än ursprungsbedömningen.
Lycka till! Ge aldrig upp!

170
Ja, Susanna, du har helt rätt men det är ändå frustrerande att inte kunna nå ut med den sanning vi så väl känner.
När en utredning startar ska utgången vara oviss, det är ju själva utredningen som ska leda fram till bästa tänkbara åtgärd när man vägt samman alla komponenter, både positivt och negativt. Detta enligt vad som kan utläsas om utredning i Sol.
Målsättningen ska ju också vara att hitta frivilliga lösningar i första hand, men som du skrev så ser det ju ut idag. Först beslut och sedan utredning, alltstå precis rakt motsatt ordning!

171
Jag har skrivit tidigare till tidningar, tv och politiker men intresset har varit svalt från politikerna och obefintligt från media. Att barn omhändertas på felaktiga eller oklara grunder har tydligen inget nyhetsvärde - eller är de rädda att stöta sig med soc?

172
Ett av mina omhändertagna barnbarn klagar över att han är mobbad i skolan och dagligen kränks med tillmälen typ, tjockis mm
Fosterföräldrarna och läraren säger: Han är INTE mobbad!
Fosterpappan säger att han varit mobbad i skolan så han vet vad mobbing är! Fostermamman säger att grabben bara söker uppmärksamhet pga dålig självkänsla. Läraren hävdar att det inte är fråga om mobbing. Soc instämmer!
Jag och barnets mor lyssnar på honom och vi kan inget göra!!!
Ändå hävdas det att barnet har det bättre i fosterhemmet än hemma hos mamma!!!!
Så uppenbart är det okej att fosterhemsplacerade barn får kränkas i skolan - ungefär samma situation som för 40-50 år sedan när fosterbarn och barnhemsbarn sågs som en sämre sort!
Är det konstigt att man blir upprörd?

173
Ska gå in och kolla på föräldrajouren också. Jag tror att samarbete mellan de olika föreningar som arbetar för barns bästa/föräldrars rätt/familjens rätt osv samarbetar i frågor där målet är detsamma. Ju fler engagerade människor desto större chans att nå ut och väcka opinion.
Efterlevnaden av barnkonventionen är mycket lite i Sverige trots att vi förbundit oss att följa den.
Varje dag tas beslut som rör barn och det är ytterst sällsynt att barnens åsikt efterfrågas. Även om barnen är för små att bestämma bör man ju ändå fråga vad de vill och ta hänsyn till det när beslut fattas.
Jag har tvångsomhändertagna barnbarn som enligt min åsikt skulle fått vara kvar hemma. De for inte alls illa, däremot hade familjen gått igenom en svår period pga en traumatisk upplevelse, detta användes som skäl för att ta barnen hemifrån, precis när mamman börjat nå fram till en framtidstro hos sig själv och hos barnen.
Jag har också barnbarn där det är problem med umgänget med den andra föräldern, vårdnadstvister osv - så jag har liksom en fot i alla läger och är bekymrad över hur samhället utvecklats.

174
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / Fallet loise
« skrivet: 16 april 2007, 20:34:19 PM »
Om socialtjänst och domstolar följde gällande lagstiftning så skulle de barn som behöver hjälp få den hjälp de behöver. Idag omhändertas barn som skulle kunnat få vara kvar hemma - i vissa fall med stöd - samtidigt som barn som Louise får stanna i misär!
Lagarna är tillräckligt bra men de följs inte! Praxis har blivit att soc ALLTID vet vad som är bäst och att de är de enda som vet vad som är sanning! Rättssamhället finns inte längre utan bara rättsröta!

Sidor: 1 ... 10 11 [12]