Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Ruby Harrold-Claesson

Sidor: 1 ... 43 44 [45] 46
661
Övriga frågor / Rättsröta - Behov av utrensning
« skrivet: 25 februari 2003, 14:30:08 PM »
Ett nyhetsinslag i en av gårdagens (24/2 -03) ekosändningar berättar att fyra brottsliga poliser avskedades förra året.

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=189383

Tänk om vi kunde få en totalutrensning av de brottsliga inom socialtjänsten och förvaltningsdomstolarna!

En from förhoppning från

Ruby H-C

662
Övriga frågor / I vems intresse ljuger "samhällets stöttepelare"?
« skrivet: 23 februari 2003, 14:03:30 PM »
Ett svar till frågan "I vems intresse ljuger "samhällets stöttepelare"?" som Leif har ställt som jag tycker är självklart är detta:

I varje fall inte i medborgarnas och samhällets intresse.

De vanliga medborgarna i Sverige, dvs. medelsvensson - till skillnad från "samhällets stöttepelare" - vet skillnaden mellan rätt och fel. När de som har blivit förfördelade kräver att "samhällets stöttepelare" skall följa lagen och att myndighetspersonerna som verkar i Sverige ska se till att Sverige fungerar som ett civiliserat, demokratiskt rättssamhälle, utan att få gehör för sina krav, blir de frustrerade. De blir förbluffade över den rättsrötan som florera i myndigheternas kanslier.

De förfördelade överklagar ärenden och mål utan resultat. Vissa gör jävsinvändningar mot myndighetspersoner och de s.k. domarna. Men, systemet sluter sig bakom de brottsliga. De befinns vara ojäviga. De rättslösa klagar till kontrollorganen - utan resultat där också.

Sedan blir de förfördelade människorna påsatta stämpeln "Rättshaverister".*

Men, vem eller vilka är det som ansvarar för att rätten har havererat? I varje fall inte de vanliga medborgarna, utan "samhällets stöttepelare".

Moder Svea förtjänar bättre tjänare än de som nu befolkar myndigheternas kanslier.

Ruby H-C

* Se Hög tid avskaffa odemokratiska maktstrukturer. Av Lisbeth indeborg
http://www.nkmr.org/artikel_dags_att_avskaffa_odemokratiska_maktstrukturer_av_lisbeth_lindeborg.htm

663
Tack Svea Borga att du håller oss informerade om rättsövergreppen som socialtjänsten i Oskarshamn planerar mot de nyfödda och ofödda barnen i kommunen.

Statsministern har varit bekymrad över att det föds för få barn i Sverige. Han har försökt med olika lockbeten för att öka nativiteten, bl. a flerbarnstillägg, dagis åt alla, höjd ersättning för föräldralediga.

Och socialtjänsten gnugger händerna nu när folk har låtit sig luras och börjat föröka sig! För socialen gäller tydligen mottot: ju fler barn som föds, desto fler kan vi omhänderta. Samtidigt läser vi nästan dagligen att kommunerna har budgetunderskott pga köpt vård.

Vilket sjukt samhälle vi lever i!

En fråga som jag ställer mig varje dag är denna: Hur länge ska folk finna sig i dessa rättsövergrepp? Sociologen Rollo May sade i en intervju i Jan Troells film "Sagolandet" att det som den svenska utopin erbjöd folk var inte nödvändigtvis det som de ville ha.

I början av 1970-talet bar unga föräldrar i Frankrike en knapp utformad som en hand där det stod att läsa "Rör inte min unge!" Jag är fullt övertygad om att det skulle bli revolution i Frankrike om deras socialtjänst konfiskerade barn på löpande band så som sker här i Sverige.  

John-Olof - Din fråga är i högsta grad berättigad. Vem vill sätta barn till i denna så självgoda Socialstat?

Ruby H-C

664
Förutom George Orwells böcker "Animal Farm" (Djurfarmen) och "1984" rekommenderar jag en noggran läsning av Göran Skyttes artikel i lördagens (8/2 -03) SvD med titel "Ingen svär i sossarnas nya kyrka"
Kolumn | Evangelium enligt (s).

URL:et är

http://www.svd.se/dynamiskt/Ledare/did_4873377.asp

Med tillönskan om trevlig läsning

Ruby H-C

665
Incest och andra sexuella övergrepp / Svar ang samarbete
« skrivet: 10 februari 2003, 17:05:05 PM »
Till M.O.A

Som Ni säkert vet blir åtskilliga barn tvångsomhändertagna pga påstådda sexuella övergrepp. Av den anledning har vi ett betydande antal artiklar och fall som gäller just sexuella övergrepp.

Vi samarbetar gärna med grupper som arbetar för att häxprocesserna mot barn och deras föräldrar upphör.
 
Känner Ni till AFAF?  Deras hemsida är i gång igen, så där kan det också finnas en möjlighet till samarbete. URL:et är www.afaf98.net

Med vänlig hälsning

Ruby H-C

666
Incest och andra sexuella övergrepp / Psykolog pressade den 9-årige pojken....
« skrivet: 07 februari 2003, 16:29:52 PM »
Det finns en länk till Sydsvenskans artikel på NKMR:s artikelsida.

Vi försöker hålla vår artikelsektion uppdaterad med alla nya artiklar som rör tvångsomhändertagande av barn och kringfrågorna.

Artiklarna sorteras efter ämnesområde i våra artikelarkiv. Det är prof. Marianne Haslev Skånland i Bergen som sköter överföringen och indelningen av artiklarna i kategorier i NKMR:s arkiv - såväl de nordiska som de engelska.

Välkomna att leta efter information!

Ruby H-C

667
Det finns ett nytt fall om tvångsomhändertagande av ett nyfött barn till ett "förståndshandikappat" par. Den här gången är det i Sjöbo, som är ju har utmärkt sig i andra sammanhang.

Länsrätten gick emot socialens beslut!

Artikeln med titel "Socialen vill ta nyfödd från mamma - fick bakläxa!" finns i NKMR:s sektion "Artiklar".

Trevlig läsning!

Ruby H-C

668
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / Reservation på skattsedeln
« skrivet: 07 februari 2003, 15:59:40 PM »
Kostnaderna för socialtjänstens ingripanden är ofantligt stora vilket såväl Sävsjöfallet som SoS egen beräkning visar.

Själv har jag försökt att få Skattebetalarnas förening att ta upp detta enorma slöseri med skattebetalarnas medel som tvångsomhändertagandena och fosterhemsplaceringarna innebär. Men, de vägrar.

Jag är inte ett dugg intresserad - eller förtjänt - av att mina surt förvärvade skattekronor ska gå till denna människofientliga verksamhet. Det borde finnas ett sätt att öronmärka sina skattepengar. T ex "Jag betalar gärna för sjukvård, skola, m m men INTE för socialtjänsten".

Vänliga hälsningar

Ruby H-C

669
Biologiska familjens betydelse / Släkten är värst
« skrivet: 07 februari 2003, 15:39:32 PM »
Till Leif och Gäst - Maka (45-årigt äktenskap) mor, svärmor och farmor

Det sägs ibland ätt släkten är värst. Problemet som Du beskriver Leif, och som "Gäst" så klokt besvarat förekommer ibland i de bästa familjerna. Just nu pågår ett liknande fall i Fristad utanför Borås, där en tolv årig pojke har fått dygnet-runt-övervakning av socialen - till en kostnad av 3000 kr/dygn - för att avhålla honom från kontakter med sin morföräldrar hos vilka han tillbringade de första nio åren av sitt liv. Artiklar om fallet finns i NKMR:s sektion "Artiklar".

Jur. kand., med. lic Siv Westerberg, en av NKMR:s grundare, anmälde fallet till Riksrevisionsverket. Läs gärna hennes skrivelse på NKMR:s hemsida

http://www.nkmr.org/siv_westerbergs_rrv_anmalan.htm

Jag är helt överens med "Gäst" om att de avvisade släktingarna ska spara dokumentationen över varje returnerat brev, present osv för att sedan kunna visa upp dem för barnbarnet/syskonbarnet el. dyl. den dagen han/hon blir vuxen. Det kan bli svårt för föräldern att förklara sig och rättfärdiga sina handlingar!

Det är bra med positiva förslag till konkreta handlingar!

Ha en bra dag och lycka till

Ruby H-C

670
Rättshjälp / Likheten inför lagen är en chimär
« skrivet: 05 februari 2003, 23:00:23 PM »
Frågan om den enskildes rätt att välja rättegångsombud är mycket viktig i ett demokratiskt rättssamhälle. Artikel 6 * av Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna stadgar att alla har rätt till en opartisk, rättvis rättegång. Den garanterar ALLA rätten att själv välja sitt ombud och för det fall han eller hon saknar medel skall kostnaderna stanna på staten. Reglerna i Europakonventionen är överordnade de svenska reglerna eftersom Sveriges regering högtidligen signerade och ratificerade konventionen. Europakonventionen inkorporerades i grundlagarna den 1 januari 1995, genom SFS 1994:1219.

Likväl är Sverige stamkund i Europadomstolen.

Faktum är att domstolarna i Sverige kränker de rättssökandes Artikel 6 rättigheter till en opartisk rättegång genom att förvägrar dem rätten att välja eget ombud. Likheten inför lagen är en chimär, en illusion.

Jag skulle kunna ge ett dussin exempel men jag begränsar mig till två.
1 - En mor i Nässjö ville ha en människorättsjurist i Göteborg som rättegångsombud när hennes son var tvångsomhändertagen. Länsrätten i Jönköping vägrade att förordna hennes valda ombud med hänvisning till "det geografiska avståndet". Portokostnaderna var ju de samma över hela landet, men vikten av målet för modern och barnet jämförda med socialtjänstens utgifter för fosterhemmet samt de övriga kostnaderna i förvaltningsdomstolarna torde inte ha varit avskräckande. Dessutom var det hennes grundläggande mänskliga rättighet - i likhet med Håkan Jaldung - att välja en utomsocknes jurist.

2 - Detsamma gällde en mor i Kalmar som ville ha en människorättsjurist i Göteborg som rättegångsombud när hennes son var tvångsomhändertagen. Länsrätten i Kalmar vägrade att förordna hennes valda ombud med hänvisning till "det geografiska avståndet". Hon tvingades ta en lokal förmåga som gav henne rådet att göra som socialen dikterade. Hon och sonen hamnade på Västrumsgården och pojken tvångsomhändertogs.

Ska domstolarna använda svepskälet "det geografiska avståndet" måste de åberopa det varje gång en tilltalad begär att få ett ombud från någon annan del av landet. Det geografiska avståndet mellan Stockholm och Göteborg är stort, men avståndet spelar uppenbarligen ingen roll när det gäller Håkan Jaldung!

Om vi jämför förvaringstiden för ett litet barn som blir tvångsomhändertaget eller "administrativt frihetsberövat" för att använda Personuppgiftslagens terminologi, med en "myndighetsperson" som mot förmodan riskerar att bli dömd till över fyra års fängelse, måste det vara mycket viktigare att barnet och föräldern/föräldrarna får anlita det rättegångsombud som de av egen fri vilja väljer.

Varför har inte media tagit upp olikheten inför lagen? De kanske behöver bli upplysta om vad som gäller!

* URL:et till Konventionstexten är: http://www.echr.coe.int/Convention/webConvenSWE.pdf

Ruby H-C

671
Adoptioner / Homoadoptioner och hets mot "folkgrupp"
« skrivet: 30 januari 2003, 10:54:56 AM »
Hej Svenab och "Gäst",

NKMR:s uppgift är att värna om familjers rättigheter i de nordiska länderna - huvudsakligen att tillse att föräldrar och barn inte skiljs åt i onödan av de sociala myndigheterna genom tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barnen. Frågan om de homosexuellas rätt att adoptera barn hör egentligen inte till NKMR:s intressesfär, men eftersom frågan har tagits upp i vårt diskussionsforum, skall den inte förbigås med tystnad.

Alla känner till att riksdagen med överväldigande majoritet - mot huvudparten av remissinstansernas rekommendation - beslutade om en lag som ger homosexuella rätt att adoptera barn. Frågan debatterades i alla tidningar som hade diskussionsfora. Därtill har riksdagen beslutat om en lag om hets mot folkgrupp med särskild inriktning på de homosexuella.

Själv gjorde jag ett inlägg i debatten i Göteborgs-Posten Fria Ord, nätupplaga. Jag skrev bl. a följande:  
"Den 5 juni 2002 kommer Sveriges riksdag att rösta om huruvida homosexuella par ska få adoptera barn. Åtskilliga remissinstanser säger nej till förslaget. Om Sveriges riksdag - mot bättre vetande - röstar ja till detta lagförslag kommer det att innebära ytterligare ett angrepp på Familjen som samhällsinstitution. En familj skall bestå av två vuxna individer - en man och en kvinna - som väljer att leva tillsammans och avla barn för generationernas fortbestånd. En homosexuell "familj" är ingen familj eftersom parterna inte kan avla barn tillsammans."

Det kanske är hets mot folkgrupp att konstatera fakta t ex att den svarta är svart, att den vita är vit, eller att asiaten har sneda ögon och att homosexuella inte kan avla barn tillsammans.

Den franske sociologen Evelyne Sullerot driver inte hets mot homofila. Men i en artikel i tidningen "La Manche Libre" skrev hon för några år sedan att de homosexuellas mål i landet var att kunna adoptera barn trots att 99 procent av befolkningen var emot detta. Hon slutar artikeln med följande ord: "Alla vet att ett barn behöver både en far och en mor. Ingen kan ha en man till mor eller en kvinna till far. Ingen kan heller ha två fäder eller två mödrar. För att utvecklas harmoniskt behöver barnet en klar identitet."

Det finns alltså några röster som manar folk och nationer att ta sitt förnuft tillfånga.  

Hälsningar

Ruby H-C

672
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / ingrripanden
« skrivet: 29 januari 2003, 09:47:47 AM »
Hej Bertil & Viola,

Problemet som ni tar upp är mycket viktigt eftersom det visar hur en myndighet kan rycka undan mattan för en familj och bringa dem på fall. Försvinner sjukpenningen för en t ex arbetsskadad person då blir han/hon hänvisad till socialen för sin och sin familjs försörjning.

Socialen har för vana att inleda utredningar så fort någon ansöker om hjälp - som har marknadsförts som en rättighet för alla. Sedan är det fritt fram att skicka familjen till de s k behandlingshemmen som kostar mellan 3000 - 7000 kr/person/dygn. Behandlingshemmen drivs av personer som är nära lierade med socialtjänstens personal dvs lever i en sjuklig symbios med socialen. På behandlingshemmen ägnar personalen sig åt felleteri. De är inte där för att hjälpa "utredningsobjekten", utan att leverera bekräftelse på att föräldrarna är undermåliga. Som stöd för mina påståenden åberopar jag Uppdrag Granskning den 10 dec. 2002 om fallet Karin och Lars Holmgren i Oskarshamn samt parets egenhändiga berättelse http://www.nkmr.org/fallet_karin_och_lars_i_oskarshamn.htm. Jag åberopar också fallet Francisca Roos som visades i TV 4 i maj 2002. Det finns åtskilliga andra fall som bekräftar mina påståenden, men jag begränsar mig till dessa fall.

Efter ett par månaders vistelse på ett s k behandlingshem - som medför en kostnad för skattebetalarna på (lägsta taxan) 3000 kr/person/dygn x 30 dagar = 90 000. Multiplicera med 3 för t ex familjen Holmgren blir månadskostnaden 270 000 kr.

Det finns fall där ett behandlingshem anser att familjen måste bo där för utredning under ett par års tid! Tala om utsugning av skattebetalarna!

Men, fortsättning följer.

Efter avslutad utredning på behandlingshem - som bekräftar att socialens ingripande "för barnets/barnens bästa" är påkallat - väntar fosterhems- eller institutionsplacering av barnen. Dessa placeringar medför stora kostnader för skattebetalarna. I Sävsjöfallet betalade Nybro kommun 10 000 kr/dygn, dvs 3,65 miljoner/kr/år, för fosterhemsplacering av den förståndshandikappade pojken. Se http://www.nkmr.org/behandlingshemmet_solhem_i_savsjo.htm

Enligt socialstyrelsens beräkning kostar varje tvångsomhändertagen en miljon kr/år.

Resultatet av tvångsomhändertagandena visades med all önskvärd tydlighet i TV4-dokumentären om de fyra systrarna "Tryggare kan ingen vara" som visades den 15 januari.
 
Frågan som vi måste ställa os är: Hur kan politikerna i socialnämnderna vara så dumma och blåögda? eller är det så att de är en del av systemet?

Systemet bäddar för missbruk och rättsövergrepp mot dem som är beroende av det offentliga för sin försörjning. Det finns alldeles för många personer som profiterar på systemet. Det är därför det är så svårt att få förändringar till stånd.

Det är dags för skattebetalarna att göra revolt.

Med vänlig hälsning

Ruby H-C

673
Invandrarfamiljer / OBSERVATIONS ON THE TRAINING OF SOCIAL WORKERS
« skrivet: 25 januari 2003, 12:18:57 PM »
Hej Svenab och Mark,

Ni berör socionomernas utbildning. Det är något som är mycket viktigt om man ska förstå vad som pågår inom socialtjänsten än i dag.

Jag ska inte fördjupa mig i detta, men jag tror mig veta att socialhögskolorna i Stockholm och Lund har varit föremål för JO- och JK-provningar i början av 1970-talet. Då höll de på som bäst med s k sensitivitetsträning, som var inget annat än kvalificerad mobbning. Åtskilliga studenter hoppade av "utbildningen" och vissa som själv mobbades av sina lärare och studiekamrater begick självmord.

För mer info se gärna
OBSERVATIONS ON THE TRAINING OF SOCIAL WORKERS
Application No. 10631/83 Lilja vs. Sweden
By Tom G. A. Hardt, Theol. Dr
http://www.nkmr.org/english/observations_on_the_training_of_social_workers.htm

Trevlig läsning!

Önskar

Ruby H-C

674
Hej Zina,

Det gläder mig att Du som utländsk medborgare insåg att det var viktigt att skydda Ditt barn från att bli tvångsomhändertaget - och fattade ett snabbt beslut att fly utomlands med henne. Du visar stort mod.

"Väldigt viktigt att skydda barn från omhändertagande" är titeln på Susanna Svenssons artikel som finns i NKMR:s artikelarkiv 1. Hon rekommenderar visserligen inte att föräldrarna ska fly utomlands, men man måste ju skydda sin avkomma. Det gör t o m djuren!

Här kommer länken till artikeln:

http://www.nkmr.org/artikel_viktigt_skydda_barn_av_susanna_svensson.htm

Med vänlig hälsning

Ruby H-C

675
Hej Svenab,

Det enda fallet som jag känner till är Ahnifallet på Gottland som togs upp i TV4 "Svart eller Vitt" och i Expressen. Socialen hade medverkat till kidnappningen av Ahnis nyfödda tvillingar.

Alltså, en avvikande röst i enkäten.

I Ahnifallet dömdes socialchefen till böter och en socialsekreterare* till dito. Själv hade jag gärna sett att de dömdes till fängelse för det lidande som de har förorsakat barnens mor och deras övriga släktingar.

Såväl mina klienter - som är offer för LVU - som jag har gjort åtskilliga polisanmälningar mot socialens personal, ledamöterna i deras politiska nämnder och domarna i förvaltningsdomstolarna, men samtliga har varit resultatlösa. Anmälningar till JO har givit klent resultat och anmälningar till JK har också varit resultatlösa.

Systemet skyddar sina tjänare kollegialt!


* Tidigare har jag använt benämningen "socialarbetare" men jur. kand., med lic. Siv Westerberg har påpekat för mig att ordet socialarbetare har en positiv klang, medan socialsekreterare är den nya tidens maktfolk som har utbildats i socialhögskolorna, dvs socionomerna.

Hälsningar

Ruby H-C

Sidor: 1 ... 43 44 [45] 46