Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Ruby Harrold-Claesson

Sidor: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 46
61
Fosterhem och institutioner / Ökat fokus på fosterbarnens skolgång
« skrivet: 19 januari 2011, 22:05:32 PM »

Saxat från Nyheter P4 Göteborg

Ökat fokus på fosterbarnens skolgång

"En ny studie från Göteborgs Universitet visar att fosterbarn har klart sämre chanser än andra barn att klara av sin skolgång. Sedan en tid tillbaka arbetar därför några av stadsdelarna på Hisingen med projekt där man fokuserar extra mycket på fosterbarnens utbildning."

Det är bra att forskningen tar fram dessa övergrepp mot fosterbarnen, men det är ingen nyhet. Detta har kommit fram bl a i vanvårdsutredningen. Det är snarare så att det har varit en medveten strategi från socialens sida att hålla fosterbarn från skolundervisning. I åtskilliga fall har barnen inte fått gå i skolan i flera månader under påstående att de måsta "landa" i den nya miljön. Och när de väl börjat att "landa" då var det dags för socialen att flytta dem vidare till ett nytt fosterhem där de också skulle "landa". Jag kom i kontakt med en fosterflicka som hade tre omflyttningar under ett år, med tre "landningar" så hon förlorade nästan hela skolåret!

Dessutom använder fosterföräldrarna perioden då fosterbarnen ska "landa" inte bara som ett sätt att tjäna extrapengar på dem utan också att utnyttja dem som gratis arbetskraft.

Men, föräldrar som inte vill att deras barn ska gå i skolan pga den allmänna hållningslösheten och mobbning m m deras barn blir tvångsomhändertagna och tvingade till skolan.

Jfr Domenic Johansson fallet.


62

Har det där karlstadsfallet någon benämning eller fiktivt namn i media?


Det är jag som har benämnt det "Karlstadsfallet".

Det finns två uppsättningar artiklar om Karlstadsfallet på NKMR:s hemsida. Se:

Karlstadsfallet: Föräldrar dömda för barnaga - familjen splittrad av samhället

och

Swedish Parents jailed for spanking, children seized

Jag har citerat lite från förarbetena till agalagen både i den svenska och i den engelska artikelsamlingen. Det fanns tänkande människor som varnade för vad som kommer skulle.

63
Ja, som det har sett ut i Sverige under flera decennier och som det ser ut idag beträffande hur byråkraterna - dvs tjänstemännen som ju ska vara folkets tjänare och inte deras herrefolk - behandlar barn och deras föräldrar finner jag det synnerligen anmärkningsvärt att Sverige har så gott rykte ute i världen.

Men, Mugabe i Zimbabwe finns bland dem som vill följa Sveriges exempel.

64
Det skulle förvåna mig om socialen skulle tillåta dig att resa på semester med din son. Däremot skickar socialen "värstingar" som är tvångsomhändertagna och placerade på allsköns institutioner och HVB-hem på Västindienseglats eller Medelhavskryssningar!
 
Tidigare har det varit utan risk att fly till de katolska länderna i Europa, men i juli 2004 fick barnevernet i Drammen nys om att en fd norsk parlamentariker som hade flytt från Norge bodde på Mallorca med sina tvångsomhändertagna barn. Norge begärde att de spanska myndigheterna skulle tvångsomhänderta barnen och utlämna dem. Barnen togs och hölls på ett spanskt barnhem i ca en månad innan de utlämnades. Modern satt häktad i ett spanskt fängelse i ca sex månader innan hon utlämnades.

NKMR var engagerad i fallet. Se artikelsamlingen  Norsk mor flydde til Spania - Bortførte egne barn. Se också Barnevernet i Drammen utsätter Spanienbarnen för tortyr!

I ett fall där jag hjälpte modern att fly utomlands med sin nyfödda dotter, lyckades hon få en av sina söner till sig efter några år. Interpol fick reda på var de bodde och polisen i landet förhörde modern och pojken, varefter åtalet för egenmäktighet som hade väckts mot fadern, lades ner.

Av de 49 barn som jag har hjälpt att undkomma socialen har föräldrarna som har flytt utomlands i all tysthet försvunnit ur landet.

65
Socialförvaltningarna / Socialförvaltningen kritiseras för mobbing
« skrivet: 07 januari 2011, 18:13:41 PM »
Socialförvaltningen kritiseras för mobbing

Saxat från Sydsvenskan den 5 januari 2011:

"En arbetsplats med mobbing och kränkande behandling. Det var några av slutsatserna som Arbetsmiljöverket drog efter en inspektion på Individ och familjeomsorgen i Västra Innerstaden."

Det gläder mig att socialtjänsten i Malmö har blivit utsatta för kritik för mobbning.

Socialsekreterarna (ss) mobbar sina klienter och förföljer, förnedrar och förtrycker dem, så det förvånar mig inte alls att de mobbar varandra.

Som juridiskt ombud åt en ung mor som sedan 2007 har blivit förföljd, förnedrad och förtryckt och fråntagen av sitt nyfödda barn av en samma år nyutexaminerad ss, har jag upplevt deras mobbning på nära håll. Docent Bo Edvardsson gjorde en sakkunniggranskning av socialens utredning - trots att Malmö tingsrätt vägrade att förordna honom som sakkunnig. Han dömde ut socialens utredning och ss:arnas hantering av modern och hennes familj.

Under en förhandling i Malmö tingsrätt den 16 december 2010 blev jag mäkta förvånad när barnets fars ombud uttryckte förvåning och harm över socialsekreterarens avoga inställning till modern och hennes släkt och hur ss:en har behandlat dem.

Anmälningar till JO och DO har varit verkningslösa.

Det är ju sant - "Ingen är så blind som den som vägrar att se!"

Läs gärna nyhetsartikeln Socialförvaltningen kritiseras för mobbing,

66

”Klåfingriga politiker en fara för oss alla” Göran Hägglund svarar på turerna i Lego-debatten.

Äntligen finns det en svensk politiker, Göran Hägglund, som inte vill påverka allt genom lagstiftning!

Saxat från Aftonbladet: ”Jag är i alla fall övertygad om att politikens kärnuppgift inte är att korrigera människors vardag – exempelvis vilka legobitar de köper till sina barn, eller vilka kläder som hamnar i shoppingbagen. Som politiker ska vi ägna oss åt att få en fungerande och tillgänglig sjukvård. En värdig omsorg för våra dementa. Fungerande kommunikationer. Rimliga skattenivåer. Sånt som kanske skulle ha varit lite bättre om politiken inte i allt större utsträckning börjat handla om helt andra – och i ärlighetens namn – för det stora flertalet perifera frågor.
Min poäng; vi ska som politiker inte ta ifrån människor det personliga ansvaret för sina liv.”

Med en sådan inställning som Göran Hägglunds skulle Domenic Johansson och hans familj ha varit lyckliga, trygga och välmående idag, i stället för att familjen skulle vara splittrad och hans far häktad sedan den 26 november 2010.

Med en sådan inställning som Göran Hägglunds skulle karlstadsfamiljen som fråntogs sina fyra barn i början av sommaren vara en hel lycklig familj som de var förra året vid den här tiden.

Med en sådan inställning som Göran Hägglunds skulle 90 % av barnen i fosterhemmen vara hos sina egna familjer i stället för att vara förtäckt adopterade till barnlösa par eller ekonomiskt utnyttjade som försörjningsobjekt åt socialens fattiga och arbetsskygga kompisar och släktingar.

Det förvånar mig därför, att Sveriges regering, som ju betecknas som borgerlig och värnar om individernas frihet och självbestämmanderätt, i sann diktatorisk anda har beslutat att hemundervisning inte får förekomma i Sverige och att man inte har gjort något för att hindra den galopperande utarmningen av familjen samhällets grundsten genom tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barn hos vilt främmande människor.

Bättre Nytt År

Önskar Ruby H-C
Ordf

OBS! Omröstningsfråga

67
Övriga frågor / SV: God Jul och Gott Nytt År Allesammans!
« skrivet: 30 december 2010, 22:15:50 PM »
En bild säger mer än tusen ord, men artikeln ”Infant discovered in barn, child protective services launch probe” i den engelska sektionen, Merry Christmas 2010 & Happy New Year 2011 , är värd sin vikt i guld.

Beträffande mitt inlägg i Ring P1 den 22/12 tror jag att den "felaktiga" länken som jag uppgav beror på att de återanvänder samma länk för dagens upplaga, men flyttar den föregående sändningen till en permanent länk.

68
Övriga frågor / God Jul och Gott Nytt År Allesammans!
« skrivet: 23 december 2010, 10:12:43 AM »

Å Styrelsens vägnar vill jag önska Er Alla en God Jul och Gott Nytt År 2011.

Jag vill här informera om att jag har publicerat julhälsningar på NKMR’s hemsida: NKMR önskar God Jul 2010, i den engelska sektionen: Merry Christmas 2010 & Happy New Year 2011, och i den franska sektionen: Joyeux Noël & Bonne Année 2011.

NKMR:s julappell har traditionsenligt skickats till de nordiska statscheferna, regeringarna med fl och till pressen. Julappellerna är publicerade som länkar i den nordiska julhälsningen.

Jag medverkade i "Ring P1" den 22 december 2010 och berättade om att LVU-barnen vägras att fira jul med sina nära och kära. Ytterligare tre personer deltog med inlägg om de tvångsomhändertagna barnen, men dessvärre har varken de eller programledaren förmått att hålla sig till ämnet. De pratade om knarkande föräldrar, men dessa torde utgöra en försvinnande andel av de 20 000 barnen som är tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade.

Jag ringde och skickade ett e-mail till Ring P 1 med begäran om replik rätt, men de har inte hört av sig.

Det finns möjlighet att ladda ner eller lyssna på Ring P1 på Sveriges Radios hemsida:

http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1120

eller

http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=latestbroadcast&id=1120&codingformat=.m4a&metafile=asx

God Jul och Gott Nytt År Allesammans önskar
Ruby H-C
Ordf.

69
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / Sv: Jag vann!
« skrivet: 18 december 2010, 20:33:30 PM »
Det gläder mig innerligt att du har vunnit över familjemarodörerna!

Men, detta är bara första etappen. Det gäller att de accepterar nederlaget och låter bli att överklaga till kammarrätten.

Jag önskar dig en God Jul tillsammans med din son!

Ruby H-C

70
Övriga frågor / Till minne av advokat Lennart Hane
« skrivet: 13 december 2010, 22:20:56 PM »
Till minne av advokat Lennart Hane

Det är med stor sorg och saknad som jag, å styrelsens vägnar, meddelar att advokat Lennart Hane, NKMR:s fleråriga medlem och revisor och föredragshållare har avlidit. Lennart Hane avled i fredags den 10 december 2010 - som ju firas över hela världen som de mänskliga rättigheternas dag.

Lennart Hane var en stark förkämpe för barns och familjers rättigheter gentemot den starka övermakten som var deras motpart i LVU- frågor. Han har skrivit böcker och åtskilliga artiklar och debattinlägg såväl om mänskliga rättigheter som om den svenska familjepolitiken, varav en bråkdel finns publicerade på NKMR:s hemsida. Vi hade ett nära samarbete. Han ingick i den femmannadelegationen från NKMR som tillsammans med undertecknad medverkade vid mötet i Riksdagshuset den 17 november 2010 då slutbetänkandet "Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter", SOU 2010:70, presenterades.

Lennart Hane föddes den 27 april 1931. Han blev 79 år.

NKMR framför våra kondoleanser till Lennart Hanes änka, Gunilla Hane och deras barn.

Lennart Hane lämnar ett stort tomrum hos oss.

Vila i frid, Lennart!

Ruby H-C
Ordf

71
Övriga frågor / SV: Censur på Newsmill
« skrivet: 13 december 2010, 22:17:24 PM »
Jag är mycket förvånad att Newsmill har refuserat din artikel. Det är beklagligt att de inte är konsekventa i sin bedömning av vad som utgör indirekta utpekanden eller inte.

Kanske borde du ha namngivit de felande tjänstemännen. "Name them, and shame them!" Gör ett nytt försök!

Artikeln kommer inom kort att publiceras på NKMR:s hemsida med angivande av Newsmills svar.

Ruby H-C
Ordf.

72
Saxat från Fredriksstad Blad den 28 september 2010

Mann helte glovarm kaffe over barnevernsansatt.

En mann i 50-årene er pågrepet for å ha helt glovarm kaffe over en barnevernsansatt.
Det var i forbindelse med et møte i barnevernets lokaler i Fredrikstad ved 10-tiden i formiddag at forholdet fant sted.
- Den barnevernsansatte ble utskjelt og følte situasjonen som truende. Det hele eskalerte med at den pågrepne helte varm/kokende kaffe over fornærmede, opplyser operasjonsleder hos politiet i Østfold, Alf Solstad.
Fornærmede har trolig pådratt seg første grads forbrenning, og har tatt kontakt med lege for videre behandling.

Är det inte konstigt att barnevernsansatte och socialtjänstens personal råka illa ut så ofta?


73
Av nyhetsrapporteringen framgår att ett värmländskt föräldrapar har blivit dömda för grov fridskränkning till nio månader vardera och 25 000 kr i skadestånd till sina barn. Av domen framgår följande: "Det har inte framkommit annat än att föräldrarna - bortsett från i målet aktuella gärningar - har haft ett kärleksfullt och omsorgsfullt förhållande till sina barn. Att på så sätt som skett utöva våld mot små barn på ett omfattande och systematiskt sätt måste dock typiskt sett innebära en sådan kränkning som skadar deras självkänsla."

Barnen är tvångsomhändertagna och placerade i fosterhem sedan början av sommaren 2010. Och, det som är mest ägnat att skada barnens självkänsla är själva tvångsomhändertagandet och separationen från sina föräldrar.
 
I likhet med fosterbarnen i Marks kommun som Uppdrag granskning har gjort så stor affär av, fick inte dessa barn ta farväl av sina föräldrar. Barnen far illa i fosterhemmen, och uppvisar ett beteende som de inte gjorde tidigare, men socialen anser att det är pga av agan. Socialen har tagit barnen och de kommer förmodligen även att tvinga föräldrarna att sälja barnens hem för att betala de till barnen utdömda skadeståndsbeloppen.

Som kuriosum kan vi jämföra följande fall: För några år sedan (2002) var jur. kand Siv Westerberg och jag på en rättegång i Alingsås tingsrätt. En fostermor stod åtalad för att ha örfilat sina tonårs fosterflickor. De hade vägrat att tömma diskmaskinen. Några år tidigare hade hon slagit flickorna med rotting m m, men socialen bara "pratade" med henne och barnen fick bo kvar. Hon dömdes för örfilarna, men inte för att hon hade slagit flickorna med rotting, pga att det var preskriberat. Men, i en vanlig familj tar socialen till storsläggan och krossar alla i dess väg - inkl barnen.

Förutom länkarna det tidigare inlägget finns: Swedish Parents jailed for spanking: children seized. Läs gärna kommentarerna.

74
Socialen på Gotland misshandlar familjen Johansson

Christer Johansson, fadern i det världsberyktade Gotlandsfallet, och som var en av föredragshållarna vid NKMR:s symposium den 21 augusti 2010, sitter häktad på Gotland sedan den 26 november. Han arresterades den 24 november på kvällen sedan han tagit kontakt med myndigheterna. Den 22 november vid ett av de "en gång var femte vecka" umgängestillfällena, tog Christer Johansson tillbaka sin son, Domenic, som har kidnappats av socialtjänsten på Gotland. Han är häktad på sannolika skäl misstänkt för olaga frihetsberövande. Straffskalan är ett till tio års fängelse.

Fallet Domenic Johansson är välkänt inom NKMR. Det finns två stora artikelsamlingar om Johanssonfallet på NKMR:s hemsida, där hela bakgrunden till det brutala rättsövergreppet mot Christer, Annie och Domenic Johansson återges. Artiklarna finns dels i den nordiska sektionen: Gotlandsfallet: Sjuåringen hämtades med polispådrag från flygplanet och dels i den engelska sektionen The Domenic Johansson Case: Home schooled boy snatched from plane in Sweden.

Se även nyhetsartikeln "Pappa förde bort son från fostermamma" som publicerades i Gotlands tidningen, den 27 november 2010.

Tjänstemän bör kunna åtalas!

75
Hej Emil,

Jag borde ha hälsat dig välkommen till NKMR:s Diskussionsforum tidigare, men bättre sent än aldrig!

Du är bara 10 år, men du förstår att tycka synd om barnen och deras föräldrar. Men, de vuxna som har utsatt denna familj för så mycket sorg och lidande, de förstår inte, eller de bryr sig inte om, att de skadar barnen. De säger att det som det gör är "för barnens bästa".

Du uppvisar sundhet och empati till skillnad från de empatibefriade som befolkar socialen.

Du skriver "stackars dej och stackars barn, inte få se varandra på ca ett halv år". Tyvärr, när du skrev din hälsning idag hade det redan gått ett och ett halvt år, och barnen fortfarande inte är återförenade med sina föräldrar.

Var rädd om dig och håll dig borta från socialen!

Vänliga hälsningar

Ruby H-C

Sidor: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 46