Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Ruby Harrold-Claesson

Sidor: 1 2 [3] 4 5 ... 46
31
Biologiska familjens betydelse / Mors Dag 2012
« skrivet: 27 maj 2012, 08:37:13 AM »
Varma Mors Dags hälsningar till alla mödrar!

Jag sänder också speciella hälsningar till alla mammorna som har blivit bestulna sina barn av de sociala myndighetspersonerna med oinskränkt makt.

Igår, den 26 maj 2012, på World Congress of Families VI i Madrid, sa den ryska ärkebiskopen Dimitry Smirnov, som föreläste på temat ”Kan man ha demokrati och mänskliga rättigheter utan Gud” bl. a följande:
”Folk som inte har en Gud blir djur, därefter blir de monster.”

Jag kunde inte låta bli att tänka på alla de omänskliga tjänstepersonerna inom socialtjänsten och i deras politiska nämnder som så kallt och empatilöst berövar barn deras föräldrar och föräldrar deras barn. I boken "The Other Mother" skrev psykologen Carol Schaefer bl. a följande: "En kvinna var inte skapt att bli skild från sitt barn." Hon har helt rätt!

Maktmissbuket inom den sociala barnavården beskrivs på ett lysande sätt i Anne Marie Bratts artikel: ”Storasyster med oinskränkt makt”. Artikeln är från 1994, men ingenting i den praxis som har etablerats inom socialtjänsten har förändrats.

Låt den här Mors Dag ge er alla förstärkt vilja att fortsätta att kämpa för era barn.

32
Övriga frågor / 17:de Maj - Norges nationaldag
« skrivet: 17 maj 2012, 23:59:52 PM »
Idag är 17:de maj! Norges nationaldag!

Grattis till NKMR:s norska medlemmar och sympatisörer!

Samfunnsmagasinet har publicerat hälsningen från Styret i Human Rights Alert-Norway:  Samfunnsmagasinet har publicerat hälsningen från Styret i Human Rights Alert-Norway: Nyttårstale til 17. Mai.

Jag vill också gratulera Norge - och särskilt barnevernet i Stavanger - som tvingades släppa det indiska parets, Anurup Bhattachary och Sagarika Bhattachary, två barn som konfiskerades i maj 2011 och placerades i två olika fosterhem, med starkt begränsad tillgång till sina föräldrar. I november 2011 beslutade en norsk domstol att barnen skulle vara kvar i var sitt fosterhem i Norge tills de fyllt 18 år.

Föräldrarna mobiliserade opinionen i sitt hemland, Indien, och Indiens regering ingrep och  klargjorde för Norges regering och barnevernet i Stavanger att Bhattachary barnen var ”varken föräldralösa eller statslösa” och att de skulle släppas.

Barnen släpptes och de återvände till Indien den 24 april 2012.

Det finns artikelsamlingar om Bhattacharyfallet på NKMR:s hemsida.
Stavanger - India-saken
och
Indian geoscientist's children confiscated by Norway's "child protection services".


Barnevernet är en skamfläck för Norge!


33
Övriga frågor / Glad Påsk!
« skrivet: 08 april 2012, 22:30:13 PM »
En glad och solig Påsk önskar jag er alla!

//Ruby H-C

34
Det totalitära systemet har befäst sin makt över individen genom att stifta en lag som strider mot FN:s Deklaration gällande de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna och mot Tilläggsprotokollet till den Europeiska Konventionen gällande de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna.

35
Förslag till nya diskussionsforum / SV: Gör om nkmrs forum till portal.
« skrivet: 21 mars 2012, 09:15:27 AM »
Hej Avos!

Tack för förslag på förbättring och utveckling av NKMR:s Diskussionsforum. Vår Sysadm har nyligen uppdaterat forumet, men jag förstår att det kan göras mer attraktivt.

Jag ska göra Sysadm uppmärksam på ditt förslag.

Tack än en gång

//Ruby H-C

36
Fosterhem och institutioner / SV: Luzern VOB!
« skrivet: 20 februari 2012, 07:30:06 AM »
Den handikappade sonen till en av mina fd klienter var placerad på Luzerngården i början av 2000-talet. Den 26 juli 2004 gjorde han en polisanmälan mot personal på detta HVB-hem. I anmälan står:
”P bor på Luzerngården i Lund. Han kom idag 040726 i bråk (ordväxling) med Susanne Hagen som arbetar på Luzerngården. En annan ur personalen (från en annan avdelning), Henrik Witsell, kom då fram och lade sig i och då P sa att han inte skulle göra detta tog Henrik ett hårt strypgrepp på P vilket resulterade i att P fick mycket ont, och hade lite svårt att andas. P har en shunt som går innanför huden från huvudet ned i buken och denna kom Henrik åt med strypgreppet. Henrik släppte inte P förrän P lugnat ned sig och sagt till Henrik tre gånger att släppa. P kräktes direkt efter detta. /…/
Med vid anmälningstillfället var en vän till P vid namn --.”

Det blev inget åtal - givetvis.

Misshandel och övergrepp som förövas på HVB hem för inga rättsliga följder, men påstådd - dvs utan att bevis föreligger - misshandel från en förälder leder till arrest, häktning, åtal och oftast fällande dom.

37
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / SV: Kan någon här hjälpa mig??
« skrivet: 07 februari 2012, 07:57:00 AM »
Hej!

Välkommen till NKMR:s Diskussionsforum.

Jag skickade ett PM till dig den 5 februari 2012. Jag hoppas att du har sett det. Annars, se sektionen "Mina meddelanden", https://forum.nkmr.org/index.php?action=pm. Du måste logga in för att kunna läsa meddelandet.

Vänliga hälsningar

Ruby H-C

38
Fosterhem och institutioner / Vårdare bröt arm på flicka
« skrivet: 28 januari 2012, 18:45:02 PM »
Saxat från SvD - 2012-01-02
Vårdare bröt arm på flicka

Av nyhetsnotisen i SvD framgår att en vårdare på ett ungdomshem utanför Trosa har åtalats för vållande till kroppsskada sedan han, vid ett ingripande i september förra året, brutit ena armen på en tvångsintagen flicka.

Enligt åklagaren gjorde vårdaren rätt som ingrep men han gjorde sig ändå skyldig till brott.

På något sätt var han tvungen att ingripa. Flickan kunde skada både sig själv och andra. Men han borde ha ingripit på ett annat sätt, säger åklagare Klas Engdahl till Sn.se.

Det ska bli intressant att se straffpåföljden för denne vårdare som har brutit armen på den tvångsintagna flickan, eftersom nutida svensk rättshistoria uppvisar fall där en förälder har dömts till ett års fängelse för s k barnaga utan att barnen i fråga någonsin uppvisade den minsta skråma eller blåmärke.

OBS! Omröstningsfråga: Kan vi acceptera att betalda vårdare, t. ex fosterföräldrar, slår och skadar barn?

39
Den 21 december 2011 ringde jag till ”Ring P1”, 099 - 510 10, och spelade in en julhälsning till de tvångsomhändertagna barnen i Sverige. Huruvida inlägget har spelats upp i någon av Ring P1 julsändningar är för mig okänt, men NKMR:s julhälsning är publicerad på hemsidan, i sektionen, Artiklar.

Se även NKMR:s traditionella julhälsning, God Jul och Gott Nytt År, 2012


God Jul, Allesammans

Ruby H-C

40
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / SV: Ryssland
« skrivet: 26 december 2011, 08:46:10 AM »
För allmän upplysning meddelas att jag skickade kontaktinformation för presidenten i den ryska familjerättsorganisationen till Avos via e-mail i början av december.

Dessvärre har jag inte namnet på den ryska organisationen, men Avos har säkert redan tagit kontakt med presidenten, vid det här laget så den som är intresserad kan höra av sig till honom.

Ruby H-C

41
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / SV: Ryssland
« skrivet: 22 november 2011, 14:31:41 PM »
Tack Avos för länken till din Google grupp och information om folkpöbeln som skränar: ”omhänderta, omhänderta!”

NKMR har sedan några år kontakt med en växande familjerättsorganisation, så de är fullt medvetna om den stora industrin som har utvecklats kring tvångsomhändertagande och fosterhemsplaceringar av barn i fosterhem och barnhem i Sverige, t ex hur fd socialdemokratiske riksdagsmannen, Jan Emanuel Johansson, byggde upp sin stora förmögenhet på barns och deras familjers utsatthet.

Vi ska inte förglömma Sävsjöfallet, där Nybro kommun betalade paret Qvist i Sävsjö 10 000 kr/dygn för att ta hand om en s k förståndshandikappad yngling, och alla de andra fallen där socialen aktivt utarmar barn och deras familjer för att berika sig själva, sina släktingar och/eller vänner.

42
Övriga frågor / NKMR:s hedersdiplom till Jan Hansen, Samfunnsmagasinet
« skrivet: 29 augusti 2011, 22:35:13 PM »
I samband med NKMRs Symposium den 20 augusti förärades Jan Hansen, chefredaktör för Samfunnsmagasinet, med ett hedersdiplom, för hans långa kamp för upprättelse för offren för norskt barnevern.

Nordisk heder til redaktøren av sfm.no.

Grattis än en gång, Jan Hansen!

Hjärtliga lyckönskningar för ditt fortsatta arbete!

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand
Ordf. i NKMR

43
Övriga frågor / SV: NKMR:s Symposium och Årsmöte 2011
« skrivet: 23 augusti 2011, 22:32:29 PM »
NKMR:s Symposium ägde rum planenligt i Göteborg den 20/8. Det blev en stor succé. Symposiet var välbesökt, samtliga våra föredragshållare var fantastiskt intressanta, och paneldebatten mellan ordföranden i socialutskottet i Marks kommun, Mia Magné, och de f d socialnämnds ordförandena, Sonja Cederlöf, Askersund, och Anthony (Tony) Curry, Sdn Bergsjön i Göteborg, var mycket intressant och upplysande.

Stort tack till alla medverkande och deltagarna.

För mer information se programmet för symposiet och presentationen av föredragshållarna på NKMR:s hemsida: NKMR:s Symposium och Årsmöte.

Symposiet är väldokumenterat. Det har redan kommit ett blogginlägg: Familjers Rättigheter.

Tack för blogginlägget Gertrud Galster, som reste från Danmark för att närvara vid NKMR:s symposium!

Ruby H-C
Ordf.


44
Det finns numera en svensk översättning av artikeln om den korrumperade amerikanska domaren: Domare i Pennsylvania fick 28 års fängelse för sitt Ungar-för-pengar system

Beträffande de politiska kopplingarna i ditt fall, John-Olof, anser jag att det är rätt, riktigt och viktigt att namnge brottslingarna. Det gjorde Maciej Zaremba i Daniel Sigströmfallet. Pressombudsmannen ville skydda myndighetsbrottslingarna, men han fick hela journalistkåren emot sig.

Se Varför dog Daniel, 14 år? - en berättelse om fosterhem, socialvård och maktutövning

45
Korrumperad domare i USA dömd till 28 års fängelse för att ha tagit emot mutor från privata fängelser när han skickade ungdomar dit. En pojke begick självmord.

Se: Pennsylvania Judge Jailed for 28 Years in “Kids-for-Cash” Scheme

Jag ser fram emot den dag då Sverige gör rent hus bland de felande rådmännen i förvaltningsdomstolarna, och när de socialsekreterare som misshandlar barn och deras familjer och släktingar, genom att för egen vinnings skull skicka barn till fosterhem och barnhem, åtalas.
Tjänstemän bör kunna åtalas


Obs! omröstningsfråga!

Sidor: 1 2 [3] 4 5 ... 46