Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Ruby Harrold-Claesson

Sidor: 1 [2] 3 4 ... 46
16
Socialens tillvägagångssätt i ditt fall visar med all önskvärd tydlighet att en frivillig placering i fosterhem inte alls är frivillig.

Obs! Socialen släpper inte taget när de väl har satt sina klor i en unge.

17
– Socialtjänsten ska helt enkelt bli en bättre förälder, säger utredaren Berith Josefsson.

Socialtjänsten har aldrig varit en bra förälder, och kommer aldrig att vara en bra förälder, så bättre föräldrar lär de aldrig bli!

Fosterföräldrar har intervjuats i de sk fosterhemsutredningarna som socialen vägrar lämna ut till föräldrar som vill veta vad det är för folk som socialen vill ska (van)vårda deras barn. Socialen vägrar också utlämna fosterhemsavtalet, som ju måste innehålla uppgifter om uppdragets längd och hur mycket de ska få i betalning för fosterbarnet/fosterbarnen. Socialen åberopar sekretess både i fråga om fosterhemsutredningen och fosterhemsavtalet, och kammarrätterna tillåter socialen att censurera fosterhemsutredningen eller godkänner att de inte utlämnas alls!

Frågan som måste ställas är: vad är det som de vill dölja?

Jag har fått några fosterhemsutredningar med flera blanka sidor.

18
Böcker / Kampen om barnets beste
« skrivet: 31 december 2012, 18:53:27 PM »
Kampen om barnets beste
er rettssikkerhet i barnevernssaker mer enn en illusjon?
av Joar Tranøy og Nina Langfeldt

Er rettssikkerheten i barnevernssaker mer enn en illusjon? Forfatterne ønsker å gi et bilde av rettssikkerhetsproblematikken slik den oppfattes fra de utsattes perspektiv. Boka er ment som et bidrag til å skape en mer omfattende systemkritisk debatt om rettssikkerheten i saker om tvungen omsorgsovertakelse, og henvender seg til alle som har med barnevern å gjøre - lekfolk, fagfolk, politikere, spesielt psykologer, barnevernsansatte, advokater, ansatte ved NOVA, involverte i barnevernsforskning, barnestatsråden, og foreldre og barn som har gående saker mot barnevernet. Også studenter innen psykologi, barnevernsutdanning, juss og sosiologi, vil ha nytte av boka. Vi håper at den kan bidra til å skape økt interesse for temaene som tas opp, og leserne oppfordrer til å føre debatten videre på andre arenaer eller i egne forskningsprosjekter

ISBN: 9788273282323

19
Övriga frågor / Gott Nytt 2013!
« skrivet: 31 december 2012, 18:48:17 PM »
NKMR önskar alla besökare till vårt Diskussionsforum ett Gott Nytt År 2013
.
Till alla barn och föräldrar som har blivit separerade från varandra i strid mot FN:s Deklaration och den Europeiska Konventionen om de Mänskliga Rättigheterna och Grundläggande Friheterna, önskar jag ett Bättre År 2013.

Ruby H-C
Ordf

20

Fler barn och unga placeras för vård eller omhändertagande

Saxat från Socialstyrelsens hemsida, Sammanfattning

Heldygnsinsatser
• Under år 2011 påbörjade ungefär 11 100 barn och unga heldygnsinsatser enligt SoL och/eller LVU. Av dem var cirka 8 100 barn och unga nytillkomna, dvs. de hade inte erhållit någon av de redovisade heldygnsinsatserna under föregående fem år.
• Den 1 november 2011 hade cirka 18 400 barn och unga heldygnsinsats.
• Nästan 26 200 barn och unga hade heldygnsinsats någon gång under år 2011.
• Av de cirka 18 400 barn och unga som hade heldygnsinsats den 1 november hade ungefär 13 200 vård med stöd av SoL, cirka 4 900 barn och unga fick vård enligt LVU och cirka 300 barn och unga var omedelbart omhändertagna enligt LVU.

Här följer info. från 2010:
Fler barn och unga placeras för vård eller omhändertagande.

Artikeln är publicerad den 23 juni 2010, och det anges att antalet barn som omhändertas har ökat med 30 % i jämförelse med 2003. Det anges att drygt 23 400 barn och unga var placerade någon gång under 2009. 

Det finns mer statistiska uppgifter i Sveriges rapport till FN;s Barn kommitté 2012, bilaga 1, p. 40–43, sid. 134-135. Av punkt 40 "Barn som berövats sin familjemiljö Placerade barn 2010" framgår att Vård enl Sol och/eller insats enl LVU för åren 2007 - 2010 var 7 600, 10 500, 17 200, 24 900.

Det gläder mig att Sverige har använt begreppet "Barn som berövats sin familjemiljö Placerade barn 2010", eftersom det är den riktiga beskrivningen av missförhållandena.

 

21
Saxat från Dagens Juridik:

"Advokat Radhia Nasraoui från Tunisien och den saudiske människorättskämpen Waleed Sami Abu al-Khair tilldelas årets Palmepris för sina insatser för mänskliga rättigheter."

Advokat tilldelas årets Palmepris tillsammans med annan människorättskämpe - får dela på halv miljon


Advokat Radhia Nasraoui från Tunisien och den saudiske människorättskämpen Waleed Sami Abu al-Khair förtjänar all heder för sitt arbete för skydd av de mänskliga rättigheterna i sina respektive länder.

Jag finner det dock synnerligen anmärkningsvärt att man externaliserar i så hög grad som man gör och blundar för de rättighetskränkningar som förekommer dagligen i Sverige.

Det är också synnerligen anmärkningsvärt att man inte belönar en av de största förkämparna för mänskliga rättigheter i Sverige, jur. kand, medicine licentiaten Siv Westerberg, som arbetar för att råda bot på rättighetskränkningarna i Sverige.

Siv Westerberg har vunnit nio mål mot Sverige i den forna Europakommissionen och sju mål i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg. Hon håller Europarekordet i vinnande mål mot ett enskilt land!

Ruby H-C

22
Även om det inte har framgått här, genom att inget inlägg har gjorts på denna post, kan jag meddela att NKMR har haft kontakt med Emmas och Joels mamma.

Ruby H-C

23
Ryssland anmäler tvångsvård av barn till Europarådet

Den ryska delegationen vid Europarådets parlament (PACE) vill ta upp frågan om maktmissbruk inom EU-ländernas socialtjänster i samband med tvångsomhändertaganden av barn.

Ryssland samlar just nu in namnunderskrifter för att kunna ta upp frågan.

Initiativet stöds av Storbritannien, Schweiz, Norge, Island, Armenien, Azerbajdzjan och Ukraina, uppger Aleksej Pusjkov, chef för Rysslands delegation vid PACE till den statliga ryska radiokanalen Rysslands röst.

Det borde dock inte förvåna att Sverige, som tvångsomhändertar flest barn i Europa varje år, inte stödjer initiativet.

Det gläder mig att alltfler länder har börjat få upp ögonen för, och reagerar emot, den handel med barn som Sverige och de nordiska länderna, under flera decennier, har idkat. Utländska föräldrar som har tagit sina barn från kidnapparna och försökt att fly tillbaka till sina hemländer har infångats, dömts till fängelse för 'egenmäktighet med barn', dvs stöld av sina egna barn, och de utländska barnen har återlämnats till sina inhemska (svenska, norska, danska, finska) fosterföräldrar.

1987 befriade Tysklands regering familjen Nybergs barn som var tvångsomhändertagna och placerade i ett svenskt fosterhem i Småland. År 2010 befriade Ryssland, Robert Rantala. År 2011 anlitade två polska familjer privatdetektiven "Rambo", att befria sina tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade barn i Norge, i april 2012 befriade Indien Anurup och Sagarika Bhattacharyas barn från barnevernet i Stavanger,.

NKMR har arbetat oavbrutet för att dessa rättsövergrepp mot barn - såväl inhemska som utländska - och deras familjer, ska bringas att upphöra och att de som har gjort skyldiga till brott mot barnens och deras familjers mänskliga rättigheter ska få sitt rättmätiga straff.

Se också: http://www.friatider.se/ryssland-anmaler-tvangsvard-av-barn-till-europaradet

24
Din son har rätt att träffa sina släktingar. LVU gäller endast mot vårdnadshavare, dvs mot dig som hans förälder.

Du har rätt att kräva att din son ska få modersmålsundervisning. LVU är inte till för att försvenska bar.

Som vårdnadshavare är det bara du som kan ansöka om svenskt medborgarskap för din son. Du skriver att din son är statslös, så det är möjligt att socialen såg honom som någon de kunde roffa åt sig - och förvandla till svensk!

25
Övriga frågor / SV: NKMR:s Symposium och Årsmöte 2012
« skrivet: 25 augusti 2012, 00:25:39 AM »
En liten påminnelse om NKMR:s Symposium och Årsmöte som äger rum den 25 augusti 2012 på Hotel Scandic Crown i Göteborg.

Se: NKMR:s Symposium och Årsmöte 2012.

Välkommen!

Ruby H-C
jur. kand
Ordf.

26
Fosterhem och institutioner / LVU-ade ryska tvillingarnas rop på hjälp
« skrivet: 14 augusti 2012, 22:10:08 PM »
LVU-ade ryska tvillingarnas rop på hjälp

E-mailet som flickorna smugglade ut från fosterhemmet säger allt. Det finns ingen anledning för mig att kommentera det.

Obs! Omröstningsfråga.
Du måste logga in om du vill delta i omröstningen.

27
Övriga frågor / NKMR:s Symposium och Årsmöte 2012
« skrivet: 14 augusti 2012, 21:59:56 PM »
NKMR:s Symposium och Årsmöte kommer att äga rum i Göteborg lördagen den 25 augusti 2012.

För mer information var god och se programmet för symposiet och presentationen av föredragshållarna på NKMR:s hemsida:
NKMR:s Symposium och Årsmöte 2012.

Välkommen!

Ruby H-C
jur. kand
Ordf.

28
Bemötandet ifrån myndigheten / SV: En fråga
« skrivet: 14 juli 2012, 18:53:36 PM »
Vi övervägde att stänga av vederbörande och ta bort dennes inlägg, men vi beslutade oss för att låta inläggen vara kvar för att visa just hur aningslösa och eller hjärntvättade vissa kan vara.

Inläggen säger mer om 'ubåtarna' än om den som de angriper.

Dessa är övertygade att "myndigheterna gör inte fel", vilket de ibland surt får upptäcka när de själva blir drabbade, att så inte alls är fallet.

Ruby H-C

29
Den 25 juni 2012 markerar tre (3) årsdagen sedan Domenic Johansson, genom brott mot familjemedlemmarnas grundläggande mänskliga rättigheter garanterade i Europakonventions Tilläggsprotokoll 4 Artikel 2:2, som stadgar: "Var och en är fri att lämna varje land, inbegripet sitt eget", hindrades från att lämna Sverige.
Familjen skulle flytta till moderns, Annie Johansson, hemland, Indien, för att där bosätta sig.

Det är angeläget att omvärlden ska få vetskap om de fruktansvärda brott mot barn och deras familjer som begås i Sverige - som helt oförtjänt åtnjuter så stort anseende runtom i världen!

OBS! omröstningsfråga

30
NKMR gratulerar Sverige på nationaldagen, idag den 6 juni 2012.

Nationaldagen är den dag då man ska vara särskilt nationalistisk och stolt över sitt land - och det vill vi i NKMR också vara! Men det finns alldeles för mycket smolk i den svenska bägaren.

De sociala myndigheterna med välvilligt bistånd av förvaltningsdomstolarna fortsätter att splittra alldeles för många familjer och placera familjernas barn i överbetalda fosterhem. Denna myndighetshantering av barn som handelsvaror skadar barnen, deras familjer och deras släktingar - och i förlängningen Sverige som nation eftersom skattemedel som borde användas till skola, sjukvård och åldringsvård försvinner ner i fickorna på mindre nogräknade fosterföräldrar. Men, det är inte fosterföräldrarna som tvångsomhändertar barnen och kränker barnens och familjernas mänskliga rättigheter till privat och familjeliv, utan det är socialarbetarna! Vissa tvångsomhändertaganden är regelrätta kidnappningar och fosterföräldrarna fungerar som hälare.

Penningrullningen i fosterhemsgeschäftet är dokumenterad. Anita Ankarcrona skrev sin artikel i Brännpunkt i Svenska Dagbladet, 1996-06-21, Många barn i motbjudande geschäft bl. a följande: "En arbetslös kvinna i Västsverige får en lön på 30.000 kronor i månaden för omhändertagandet av två förskolebarn. En familj i Norrland får 22.000 för en autistisk pojke" och "Månadsinkomster mellan 20.000 och 30.000 kronor är således inte ovanliga, men det finns fall som närmat sig 50.000 kronor per månad." Då kunde hon inte ana att Nybro kommun, år 2002, skulle betala fosterhemmet Qvist i Sävsjö 10 000 kr/dygn, dvs 3 650 000 kr/år för "vården" en s k förståndshandikappad yngling. Avslöjandena om penningrullningen inom fosterhemsindustrin har inte hindrat att helt orimliga ersättningar betalas ut till fosterhemmen, medan föräldrarna tvingas leva i misär, t ex i fallet med de ryska tvillingflickorna. Fosterföräldrarna inkasserar den nätta summan av 2850 kr per barn och dag!

Sverige åtnjuter stort anseende runtom i världen, men trots vanvårdsutredningen, upprättelseutredningen, upprättelseceremonin förekommer fall som Domenic Johanssonfallet, fallet med de ryska tvillingflickorna med flera fall än idag.

Det är hög tid att avskaffa odemokratiska maktstrukturer, skrev Lisbeth Lindeborg i Brännpunkt i Svenska Dagbladet den 6 april 1997. Jag håller med henne till 100 procent!

OBS! Omröstningsfråga

Sidor: 1 [2] 3 4 ... 46