Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Ruby Harrold-Claesson

Sidor: 1 ... 13 14 [15]
211
Domstolsbeslut m.m. / Likhet inför lagen?
« skrivet: 06 april 2003, 11:30:15 AM »
Föräldrar döms för dotterns död

En tingsrätt i Småland har dömt föräldrarna till den 13-åriga flickan som dog av brusten blindtarm. Föräldrarna hade inte tagit henne till sjukhus i tid. Före den tragiska händelsen granskades familjen av socialförvaltningen - men utredningen lades ner.

Föräldrarna dömdes till villkorlig dom och 75 dagsböter vardera för vållande till annans död. Rätten konstaterar att de inte tycks ha varit fullt medvetna om de rättigheter och skyldigheter de haft gällande grundläggande mänskliga rättigheter och behov. Föräldrarna anses vara utvecklingsstörda.

Är det då inte anmärkningsvärt att inget åtal har väckts mot fosterföräldrarna till Daniel Sigström? Daniel dog av ett svårt epileptiskt anfall pga de inte tog honom till sjukhus. Fosterföräldrarna var ju handplockade av socialtjänsten i Gottsunda kommun, Uppsala. Ställer man större krav på utvecklingsstörda föräldrar än på fosterföräldrar som betalas av skattemedel?

Se vidare Maciej Zarembas artikel i DN "Varför dog Daniel, 14 år?"

Undrande

Ruby H-C

212
Övriga frågor gällande socialtjänsten / Socionomutbildningen
« skrivet: 05 april 2003, 10:23:16 AM »
Hej Allesammans,

Jag vill bara göra Er uppmärksamma på en ny artikel om socionomernas utbildning i NKMR:s artikelsektion. Artikeln är tidigare publicerad i SKTF-tidningen och den är skriven av Lasse Nilsson. Titeln är "För låga krav på socionomutbildningarna".

Av artikeln framgår att "Studenterna uppger också att de har låg status i förhållande till studenter på andra utbildningar." Är det denna underlägsenhetskänsla socionomerna försöker kompensera när de kommer till socialkontoren där de kan förtrycka, förfölja och förnedra barn och deras familjer?

Att socionomernas utbildning är undermålig är ett sedan länge känt faktum. De ansvariga myndigheterna har dock inte gjort någonting för att rätta till missförhållandena inom socialhögskolorna eller för att höja kvalitén på deras utbildning.

Det enda som har åstadskommits har varit att Högskolan i Örebro har lagt ned docent Bo Edvardssons kurs i
"Kritisk utredningsmetodik" sedan klagomål inkommit från kommunförbundet? att studenterna som hade genomgått hans kurs var alldeles för kritiska och besvärliga på socialkontoren!

Fantastiskt! Eller hur?!!!

Ruby H-C

213
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / Svanhild-saken i Norge
« skrivet: 03 april 2003, 21:27:27 PM »
I går kväll (2/4) slog polisen och barnevernet till och tvångsomhändertog 23-åriga norskan Svanhild Kristine Jensens två barn. Svanhild - i likhet med Lars och Karin i Oskarshamn - anses vara "för dum för att ha barn".

Det finns en samling artiklar om Svanhild-saken på NKMR:s hemsida. Det finns också en namninsamling där vi kan protestera mot barnevernets behandling av den unga familjen.

Stöd från Sverige är mycket välkommet.

Ruby H-C

214
Bemötandet ifrån myndigheten / Socialtjänstens personal inte lämpade
« skrivet: 09 mars 2003, 14:39:15 PM »
Socialtjänstens personal inte lämpade

Att socialtjänstens personal inte är lämpade att ha med människor att göra bekräftas av en artikel i Norrköpings Tidning med titel Brottsoffer ofta dåligt bemötta av socialtjänst.

Detta faktum bekräftas också av en rapport som Länsstyrelsen i Halland gjorde i juni 2002 efter en granskning av Hylte kommuns socialtjänst.

Att socialtjänstens personal behandlar folk illa och med förakt är ju ingen nyhet för oss i NKMR. Även vi som är ombud för socialens klienter behandlas föraktfullt.

Lite fakta
Redan 1986 visade docent Bo Edvardsson i sin doktorsavhandling hur socialtjänsten förtrycker, förföljer och förnedrar sina klienter. Hans bok,
Kritisk utredningsmetodik  borde vara självskriven som kurslitteratur på landets utbildningsanstalter för socionomerna dvs de sk socialhögskolorna. Men i stället för att försöka utbilda socionomerna (sociopaterna ?) till en medmänsklig behandling av klienterna har Högskolan i Örebro valt att lägga ned Bo Edvardssons kurs. Tyvärr har medierna förbigått detta med tystnad.

Ruby H-C

215
Kommer Ni ihåg Karlskogafallet (sommaren 1999) där socialen hade tvångsomhändertagit Eva Stendahls nyfödde son och sedan i januari 2000 tvångsomhändertog hennes andra nyfödda barn? (Se Arkiv I)

Ett liknande fall utspelar sig i Skælskør Kommune i Danmark just nu. Det är fallet Isabella och hennes nyfödda syskon. Så här skriver fadern, Martin Kristiansen, i ett e-mail den 11 januari.

"KÆRE ALLE !
 
TJAA, SÅ ER DEN LILLE NY "FORTVANGSFJERNEDE" PÅ VEJ ! DER GAR VEL OMKRING 14 MINUTTER IMELLEM WEER. JEG HAR MELDT KLART UD, AT JEG KAN IKKE KLARE AT TAGE MED KARINA PÅ SYGEHUSET, OG SE ET LILLE VÆSEN, DER SKAL FJERNES SENEST D. 11 FEBUAR 2003. GRETHE ER SÅ SØD OG TAGE MED, FOR HVIS JEG KOMMER MED, ENDER JEG PÅ 6'AFD RESTEN AF MIT LIV. INGE LINDGREN HAR JO GIVET OS HELE 30 DAGE (HØJST) MED DEN LILLE NY. HVIS VI IKKE TAGER IMOD HENDES TILBUD."

Hur kan socialarbetarna vara så grymma och hjärtlösa? Socialarbetarna har redan stulit ett barn från dem, nu vill de ta deras nya baby. Detta är ju förföljelse!

För mer info om det här fallet se Fallet Isabella i sektionen Artiklar och www.borgerdebat.dk

Finns det några förslag på vad Karina och Martin bör göra?

Sidor: 1 ... 13 14 [15]