Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - XENIA

Sidor: 1 ... 3 4 [5] 6 7
61
JO tycker att Länsrätten på Gotland är OK. (?)

Kolla länk: http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=106&MainMenuId=106&Language=sv&ObjectClass=DynamX_SFS_Decision&Id=3388

JO tycker även att det är OK att mål handläggs (Sthlms länsrätt) UTAN att invånaren har fått se alla i målet ingående dokument.

62
Jag kollade upp några nämndemän i ett LR domslut.
Nämndemän är lokala kommunala hobby-politiker.
Den ene var en 50+ mäklare, och den andra var typ en invandrad "disc-jockey".
Vad har dessa öht med ett domslut att göra?

Bort med de kommunala hobby-politikerna inom rättsväsendet, och även inom de kommunala lokala nämnderna NU!
Vägra rösta i kommunalvalen!

63
Länsrätter verkar inte kontrollera någonting FAST de har en egen utredningskyldighet enlig FpL.
Vad BEVIS är för någonting tycks de heller inte förstå.

Jag har för lääänge sedan dömt ut min länsrätt, som antingen är lat, eller inkompetent, eller korrumperad.

Tack o lov finns det en viss "konkurrens" mellan typ Länsrätter och Tingsrätter.

Funkar inte LR, KR, eller RR, ELLER, TR, HR, eller HD, så går man till Europadomstolen.
Jag tror, att det är mycket viktigt, att så många mål som möjligt från Sverige når Europadomstolen, för att tvinga tjänstemannaväldet på knä (och vissa politiker), och i preventivt syfte.

64
Fosterhem och institutioner / Familjehem polisanmält
« skrivet: 25 augusti 2009, 22:02:34 PM »

65
Enligt information som jag fått direkt av Christer så kan visst Gotlands kommun få betala rejält med skadestånd.

Ärekränkning och förtal
5 kap. i Brottsbalken. Om ärekränkning
1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter (2 års fängelse om kränkningen är grov).

Kränkande uppgifter i datoriserad persondokumentation, som inte rättas upp, leder även det till skadestånd, enligt §§ 28 och 48 i PuL.

Men, då måste det ske antingen via allmänt åtal (polisanmälan), eller via Tingsrätten i en stämningsansökan (skadeståndsanspråk via tvistemål om myndighetsutövning och tjänsteutövning).


66
Christer m. familj

Exakt, soc kan enbart vissa lagar, och knappt det, därför gör de många och ofta fula (medvetna och/eller omedvetna) misstag.

Hemundervisning är enbart tillåten inom vissa ramar. Sverige har t.o.m. en reservation i EKMR, medan andra artiklar säger att man har rätt till en privat filosofisk övertygelse, och alla har ju rätt att lämna sitt land.

Bo Edvardson i Örebro är inte specialist på LVU, däremot på soc dokumentation, och där kommer PuL in igen.

67
OM Christer m. familj hittar en sund jurist till ett Tingsrätts-mål, så finns både Rätts-skydd via Hemförsäkringen, och Rättshjälp från Rättshjälpsmyndigheten (RHM), eller ännu hellre rättshjälp beviljat direkt av Tingsrätten själv.

Utöver allt detta ovan, så är domstolar / Tingsrätten skyldig att hjälpa medborgare inom både lag-djungeln, och med andra process-teknikaliteter.

En stämningsansökan kostar 450 kr.

68
"Aviga Avos"

Ja du "Avos", du har skrivit dubbelt så många inlägg som forum-ägaren Ruby, så du "Avos" betraktar väl forumet som ditt.
Du slår an tonen i forumet, men tillför inte någon hjälp till desperata, annat än andra negativa exempel. Forumets hela renommé och rykte skapas av dig.

Vissa (fega) jurister tar inte mål mot myndigheter, därför att de anser det vara politik.

Myndigheter lyder under både samma och olika lagar, skrivna av rikspolitikerna (departementstjänstemännen).
Och, vad gäller kommuner så tas beslut av lokalpolitiker, eller i politikernas namn (d.v.s. av tjänstemännens förslag till beslut). 

Har man inte pengar, eller kan låna pengar, till en sund jurist, som är helt eller delvis behjälplig, så får man läsa på själv, och även dela med sig till sina behövande medmänniskor.

69
.
Bengt Grandelius har en privat mottagning på Gotland.
Vallstena på Gotland, e-mail: bengt.grandelius@brevet.nu

70
.
Till Christer med familj

En barnexpert berättar här nedan (d.v.s. inte soc): citerar :

- " Bengt Grandelius berättar om en av sina tidigare klienter, en man i 35-årsåldern som var både välutbildad och nyfiken. Han hade nyligen blivit sambo med en kvinna, som hade en 10-årig son. Han undrade om det fanns något att läsa om 10-åringar, eftersom han själv saknade kunskap i ämnet.

”Det finns nog en väldig massa böcker. Men du har ju något bättre på närmare håll – en riktig 10-åring. Bekanta dig med honom i stället”, svarade Bengt Grandelius.

”Hur gör man det då?” blev följdfrågan, varpå mannen fick rådet att intressera sig för styvsonen, fråga honom vad han tycker och tänker om olika saker och lyssna på honom.
En tid senare kom mannen tillbaka och berättade hur det hade gått: ”Vet du en sak”, hade pojken en dag sagt till sin styvfar, ”jag tycker om dig, för du frågar mig om saker.”

För Bengt Grandelius är detta en historia med många bottnar. Den visar hur viktigt det är att bli tillfrågad, för i samma ögonblick som din åsikt efterfrågas blir du ­någon.

–Ett råd som jag ofta brukar ge till föräldrar är: ”Försök ställa frågor där ni inte har ett givet svar.”

Pappan, som hade en 16-årig son, ställde följande fråga: ”Kan jag säga min uppfattning till min son utan att påverka honom?”
Bengt Grandelius svar löd: ”Nej, det kan du förmodligen inte, men all påverkan är inte otillbörlig.”

Tvärtom är det en förälders uppgift att påverka sitt barn. Barn behöver referenser och utgångspunkter; annars blir det svårt för dem att bilda egna tydliga uppfattningar. I det här sammanhanget understryker Bengt Grandelius hur viktigt det är att föräldrarnas ansvarskänsla stärks.
–Nog känner de flesta av ­dagens föräldrar ansvar, men de vet inte riktig vad de ska ta sig till: Är de behöriga i barnens liv? Har de rätt att lägga sig i?

Han spårar denna vilsenhet ända tillbaka till Alva Myrdal och det nya socialpolitiska tänkande som kom på 1930-talet, när utbildad personal inom barnavården fördes fram som de mest lämpade att ta hand om barnens väl.
–Det innebar ett slags omyndigförklarande av föräldrarnas förmåga; plötsligt fanns det andra som visste bättre.

Men om folk vänder sig till mig med frågor vill jag ju gärna ge råd, säger Bengt Grandelius, som har löst dilemmat genom att inte lev­erera några tekniska lösningar.
Istället svarar han med en motfråga: ”Hur tänker du själv?”

–Då brukar det visa sig att föräldrarna redan har en massa goda tankar som jag kan stödja hellre än att jag ska plantera in något helt nytt. Jag följer spåren till de insikter som de flesta ändå har.

För föräldraskap är inte något som bara experter klarar av. Det är hans fasta övertygelse, och med den utgångspunkten blir det inget omöjligt uppdrag att vara förälder.
–Man löser det om man har barnets väl i fokus – och om man tar sig tid att sätta sig in i barnets situation. Ambitionen måste vara att vägleda barnet in i ett liv där det lär sig att respektera sig själv och andra. Man behöver inte göra det konstigare än vad det är. " -
Slut citat71
Om Gotlands kommun  . . . . .

Citerar:

- " Kommunstyrelsen 2009-03-26K S § 105
Skrivelse om länsrätten AU § 105

KommunStyrelsen dnr 2009/148-11

Mot bakgrund av förslag i proposition 2008/09:165 om nedläggning av länsrätten på Gotland har arbetsutskottet föreslagit att Gotlands kommun ska agera.
Kommunstyrelsen har i tidigare yttrande över länsrättsutredningens förslag vänt sig emot förslaget att länsrätten på Gotland skulle läggas samman med den i Stockholm (§ 185/2008).

Kommunstyrelsens beslut

Förslaget bifalls. Skrivelse ska avlåtas till justitieutskottet. " -

Fr o m 15 februari 2010 http://www.domstol.se/templates/DV_ListArticle____10978.aspx

72
Till "Avig"

Huvudpersonerna i tråden får, bland annat, även hjälp av: http://www.rffr.se/
Sedan finns även Centrum för rättvisa: http://www.centrumforrattvisa.se/

För övrigt "Avig": Som akademiker och en van kunskapsinhämtare + egna praktikfall hos länsrätt och tingsrätt, och hos diverse tillsyndmyndigheter, har jag lärt mig en hel del.

73
Om polisanmälningar . . .

När olika brott begås så tänker man spontant och naturligt att en polisanmälan ska göras.
Men, när det gäller brott inom byråkratin har sådana brott ofta lägsta prioritet för en polismyndighet.
Poliser blir själva inte alltför sällan anmälda för tjänstefel.

Ett annat problem med polisanmälningar avseende byråkratibrott är att, så länge en påstådd "förundersökning" pågår, så kan inte en stämningsansökan inlämnas till en Tingsrätt.
Förundersökningen måste vara klar först, och det kan ta flera år.

Polisanmälningar ska vanligtvis leda till ett ALLMÄNT åtal av en kammaråklagare.

Bättre är att lämna in en skadeståndstalan direkt via ett tvistemål i en stämningsansökan till en Tingsrätt.

Enklare är kanske att begära skadestånd via JK, men JK skadeståndsbelopp är dels små, dels är inte tillsynsmyndigheter att lita på  fullt ut.

74
.

Ett litet tillägg till den "allmänna" diskussionen här ovan i tråden.

Jag träffade en jurist som helt öppet och ärligt sa att han inte kunde alla de där lagarna.
Mina ärenden avser inte LVU, eller de andra soc speciallagar om tvång, MEN istället i listan Af:s alla lagar och förordningar + AMSFS.

Pust!

Vilken jurist mellan 25-35 år (eller nyexad) på länsrätten klarar av allt detta? AMS-beslut har de heller aldrig haft kontakt med på LR, då de bara handlägger A-kasse-mål.

Inte konstigt att LR-domsluten blir som de blir, UTAN munliga förhandlingar (och sedan lämnar KR inget prövningstillstånd).

Då MÅSTE man gå till Tingsrätten, så att alla bevis kan läggas fram enkelt + att det blir muntligt.

75
.
Till / Christer och hans fru och son, d.v.s huvudpersonerna i denna tråd.

Här kommer en länk till HD-domen.

Om du skriver en ÖK till KR själv, så kan du "sno" texter från t. ex. detta domslut.

http://www.domstol.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2009/2009-07-03%20T%202955-08%20Dom.pdf

___________________________________________________________________________

Till / "Morgan" och "Avig"

LVU är en speciallag underordnad ALLA andra lagar.

Först och främst gäller SoL i dessa "soc- sammanhang", sedan under SoL kommer LVU, som grädde UNDER moset.

PuL inom soc regleras t. ex. en extra gång i Lag SFS 2001:454.

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010454.htm

Sidor: 1 ... 3 4 [5] 6 7