Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - XENIA

Sidor: 1 2 [3]
31
EU-kommissionen föreslår att ett system med tre tillsynsmyndigheter inrättas på central nivå.
Tanken är att myndigheterna ska kunna ta fram bindande tekniska standarder och icke-bindande tolkningsuttalanden som nationella tillsynsmyndigheter kan använda när de fattar sina beslut i enskilda fall.
Utskottet anser att myndigheterna bör finansieras inom den befintliga EU-budgetens ramar och att systemet bör ses över inom två eller högst tre år. 
På längre sikt bör den finansiella tillsynen bedrivas av enbart en enda myndighet på EU-nivå.

Vidare anser utskottet att det bör ytterligare övervägas om tillsynsmyndigheter på EU-nivå ska kunna utöva direkt tillsyn över enskilda institut.

32
Socialförvaltningarna / Den kommunala revisionen bör granskas av staten
« skrivet: 20 juni 2009, 23:43:15 PM »

Den kommunala revisionen bör granskas av staten.

Kommunernas revisorer är politiskt uppbundna och därmed inte helt objektiva i sina granskningar av de kommunala verksamheterna.
Särskilt inte de förtroendevalda kommunala revisorerna.

http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/NewsPage____1947.aspx?epslan

Sidor: 1 2 [3]