Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - XENIA

Sidor: [1] 2 3 ... 7
1
Domstolsbeslut m.m. / Länsrätten och JK
« skrivet: 12 augusti 2011, 17:55:20 PM »
1. Länsrätten, Kammarrätten, och Regeringsrätten, och senare även JK har i ett fall tillämpat PuL på en rättslig bedömning (en avanmälan från Af). Då skulle istället Förvaltningslagen ha tillämpats (myndighetsutövning).
Det målet ligger nu hos Europadomstolen.
2. JK har i ett annat fall inte tillämpat PuL på en rättslig bedömning.
F-Kassan + JK tillämpade då Förvaltningslagen på 3 st personuppgifter varav 2 st var irrelevanta för beslutet, (en avanmälan från Af och senare sammantaget en nollställd SGI hos F-kassan).

Vad att göra rent juridiskt?

2
Detta fall är ju förfärligt hanterat. Jag ryser!
Kan de inte stämma kommunen i Tingsrätten för brott mot Barnkonventionen?
Eller begära en resning av målet hos Förvaltningsdomstolarna?
Driva ärendet ända till Reg.Rätten, och sedan till Europadomstolen?

De skulle ha tagit hem sonen och åkt direkt till Kastrup för flyg till Indien.

Läs här om olika fall som kommuner skrivit till Socialstyrelsen's "Etiska råd".
http://www.socialstyrelsen.se/etikisocialtjansten
Även detta skrämmande!

5
Övriga frågor / Byråkrater som hästhandlare
« skrivet: 16 augusti 2010, 00:12:02 AM »
Tvångsomhändertagna hästar på lös grund av byråkrater som "tolkar" fritt.
http://www.expressen.se/Nyheter/1.2097190/lamna-tillbaka-grevens-fullblod

6
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / MARKS kommun illa ute
« skrivet: 13 augusti 2010, 21:00:53 PM »
*
Marks kommun utanför Borås är illa ute

http://www.dn.se/nyheter/sverige/hanteringen-av-barn-som-far-illa-granskas-1.1153351


Om t.ex. LVU hos Tingsrätter (skadestånd).
Tingsrätter kan litet om Förvaltningslagen (?), och Förvaltningsdomstolarna utger inte något skadestånd. En dålig mix med andra ord.

http://www.ere.se/doc/verksamhet/kommunförbundets_jurist.pdf

http://www.ere.se/doc/advokaten/TSA_konventionsbrott.pdf7
Socialförvaltningarna / Förbättra socionomutbildningen!
« skrivet: 29 juli 2010, 13:58:13 PM »
Debatt-artikel:

Förbättra socionomutbildningen!

http://www.skl.se/web/Forbattra_socionomutbildningen.aspx

Hämtad från tidningen: http://www.dagenssamhalle.se


8
Någon undrar kanske om ovan inlägg hör hemma i ett forum om LVU?

Jo, enskilda som hamnar i sådana ekonomiska situationer, är det lätt som en plätt för soc att LVU-a familjens/personens minderåriga barn.

Först gör soc familjen svag ekonomisk, sedan slår de till.

Resurssvaga grupper i samhället blir alltid offer, för än det ena, och än det andra.

Länsrätten struntade t.ex. i mitt fall att soc avslog pengar till hyran under 8 månader (juni 2008--januari 2009). Som tur var mitt barn då > 20 år.

9
Förvaltningsdomstolarna / Prövningstillstånd hos Kammarrätter . . . . .
« skrivet: 28 juli 2010, 14:03:19 PM »
I skattemål (pengar), i fastighetstaxeringsmål (pengar), samt i mål om LVU, LVM, och LPT behövs inget prövningstillstånd hos Kammarrätten. LVU, LVM, och LPT är så kallade "tvångsmål".


När kommunerna tvingar arbetssökande (helt oavsett den sökandes bakgrundsuppgifter i sammanhanget), att skriva under så kallade "samtycken", d.v.s. ställningsfullmakter, med hot om indragna pengar, i strid med Avtalslagen SFS 1915:218, 3 kap 28 §, är detta då inte ett TVÅNG, d.v.s. ett tvångsmål?


I tvångsmål beviljas ju som sagt prövningstillstånd hos Kammarrätten, OCH ett offentligt biträde (en jurist eller en advokat), vilken betalas av staten.


Kommunerna tvingar arbetssökande till kommunala aktiviteter / åtgärder, parallellt med tvånget till en fullmakt (SekrL 14:4, eller OSL 12:2), både med paragraferna SoL 4:1 och SoL 4:4.

Kommunerna avslår sedan medel både med paragraferna SoL 4:1 och SoL 4:5.


Hur kan det komma sig att Kammarrätten ständigt hänvisar den typen av mål till Regeringsrätten, som sedan i sin tur inte lämnar prövningstillstånd ?

 

För att öka på tvånget kan sedan arbetsförmedlingen tvinga sökande till en lika i sammanhanget olämplig åtgärd parallellt, OCH/ELLER kategorikoda/avanmäla den sökande med koden 14, så att AMSFS 2005:4, 11 §, andra stycket, då går igång. Denna paragraf blev överklagbar först from den 7 april år 2009 via Europadomstolen (Mendel vs. Sweden).

 

Då har stat och kommun tillsammans effektuerat ett dubbelt tvång parallellt, med svält för en arbetssökande, inmålad i ett hörn i samhället, med dörren stängd åt alla håll, även mot Rättsväsendet.

Se även blogginlägg ang. Prövningstillstånd:
http://fattiglappen.bloggplatsen.se/2010/07/28/3309064-regeringsratten-kammarratten-och-provningstillstand/

10
Myndigheters motiveringar, utredningar och beslut.

Användning eller presentation av falska, felaktiga eller ofullständiga uppgifter i dokument, och undanhållande av information.

Användning av sådana metoder för syften att vinna mål i domstol.


Ett förfarande där felaktiga och ofullständiga uppgifter lämnas, och ett vilseledande sker genom ett oredligt förfarande bestraffas som bedrägeri och/eller oredligt förfarande
BrB 9 kap. 1 § respektive 8 §.
Ett undanhållande av information är att bedöma som osann försäkran BrB 15 kap. 10 §.

11
*

Alternativt:  Gör en polisanmälan!

Alla myndigheter bryter mot Förvaltningslagen, FvL 17 och 20 § §.
Se exempel här: http://fattiglappen.bloggplatsen.se/2010/07/12/3239748-vanliga-brister/

De bryter även mot PuL genom att dataregistrera både felaktiga och ofullständiga personuppgifteruppgifter om både individer och familjer, både i form av koder och löpande text.

Brottsbalken (BrB) innehåller tjänstefel, bedrägeri,  osanna utsagor, med mera.

Begär ett målsägarbiträde (gratis jurist) + skälig gottgörelse enligt EKMR eller enligt PuL 48 §.
Skriv anmälan och skicka den direkt till lämplig Åklagarkammare.

*

12
Christer, personligen har jag inget förtroende för svenska JO och/eller svenska JK.

1) Ett alternativ är att vända sig till EU-ombudsmannen (alltså ombudsmannen inte domstolen).

2) Socialstyrelsen har ju övertagit tillsynen nu från år 2010. De verkar hittills bra.

3) Om soc. eller förvaltningsrätten inte förstår en utredning ska de inhämta svar från experter eller motsvarande för yttranden inom ämnesområdet.

4) Begär resning av målet hos LR eller KR eller RR.

5) Utnyttja att det är valår i år! Kontakta Aftonbladet. Gotland styrs av (m), eller hur?

13
Socialförvaltningarna / Kommunala motiveringar . . .
« skrivet: 09 juli 2010, 21:17:49 PM »

Ang. de kommunala beslutsmotiveringarna  . . .

Se och läs SOU 2010:29

och/eller ta del av inlägg och kommentarer i min blogg www.fattiglappen.bloggplatsen.se

Sidor: [1] 2 3 ... 7