Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - susanna svensson

Sidor: 1 ... 17 18 [19]
271
Det är alltid det som anklagar någon för ett brott som har bevisbördan. Går det inte att bevisa med normala regler för bevisvärdering att anklagelserna är riktiga ska den som anklagas frikännas. Om dessa bevisvärderingsregler frångås pågrund av att domstolarna tagit intryck av propaganda från incestfixerade extremfeminister och någon oskyldig döms är det ett justitiemord. en grundläggade princip i ett demokratiskt rättssamhälle är att hellre frikänna tio skyldiga än att döma en enda oskyldig.

När det gäller de resningsmål där tidigare dömda har frikännts efter att nya omständigheter kommit fram kan det faktum att den ursprungliga domskälen inte håller vara bevis för att någon har ljugit.

Om detta håller i en domstol och den falsktanklagade döms för falstillvitelse är det inte ett justitiemord om hon/han har ljugit. I praktiken drivs väldigt få sådana mål eftersom att bevisbördan är så tung. Lika tung som den borde vara i incestmålen.

272
Handläggning av ärenden / Tvångssteriliseringarna
« skrivet: 30 juli 2003, 13:31:25 PM »
Jag tror nog att det finns många parralleler mellan dagens missbruk av LVU och tvångssteriliseringarna. När det gäller tvångssteriliseringarna har det framför allt varit socialdemokratin som i efterhand fått skulden för det inträffade, men sanningen är den att under mycket lång tid var det en i stort sett total politisk enighet om att detta system skulle gälla. Vi har dock i dag medier som är lite bättre på att granska missförhållanden, men när det skrivs om felaktiga eller tveksamma LVU:n så är det mycket starka krafter som protesterar mot att misstänkt felhantering av socialtjänsten offentliggörs. Tänk bara på den debatt som blossade upp efter uppdraggransknings reportage om Oskarshamnsfallet. En del debbatörer på systemets sida hävdade med fullt allvar att det var uppdraggransknings fel om barn blev vanvårdade om reportaget resulterade i att socialtjänsten inte tordes omhäderta barn pga rädslan för att hängas ut i tv. Socialtjänsten ska givetvis gripa in om det är befogat, men deras utredningsmetoder fungerar mycket dåligt och det är alltför ofta som de omhändertar barn på alltför lösa grunder eller låter barn växa upp under vidriga förhållanden utan att ingripa.

Jag tror att det var precis samma problem med tvångssteriliseringarna. Deras utrednigmetoder fungerade inte. En del drabbades och blev tvångssteriliserade utan att ha så allvarliga problem så att det var befogat. Och under tvångssteriliseringsepåken föddes det faktiskt också barn som hade föräldrar som inte klarade av att ta hand om dem. Dvs precis som med dagens LVU klarade inte de myndigheter som hade makten av att hantera den på rätt sätt.

Om det bara hade varit obotligt psykiskt handikappade människor som haft så allvarliga problem så att de inte klarat av att ta hand om sig själva och än mindre ett barn som tvångssterliliserats tror jag inte vi hade haft denna debbat i dag. Om det bara hade varit barn som verkligen varit utsattta för misshandel, övergrepp eller allvarlig vanvård som blivit LVU omhändertagna är jag övertygad om att den debbat och ifrågassättande av soc som jag är övertygad om kommer att komma inom en 10 till 20 års period inte behöver inträffa. Jag tror att denna process redan har påbörjas. Lagändringen om att i första hand placera barn hoss släkt och vänner tror jag på sikt kommer att rensa bort flertalet av de felaktiga LVU:en. När när soc måste involvera släkt och vänner i processen kommer det att bli svårare för soc att manipulera utredningarna. Tyvärr tar det dock rätt så lång tid för lagändringar att slå igenom i svensk rättspraxis och många socionomer som utbildat sig innan denna lagändring har tyvärr fått lärt sig under sin utbildning att det bästa för barnen är att hålla släkten utanför annars förs det sociala arvet vidare. På sikt tror jag dock att spådoms formuleringarna (dvs något annat för hållande som kan tänkas utgöra osv) inom LVU kommer att avskaffas förmodligen i skymundan utan någon större uppmärksamhet och sedan kommer en journalist göra ett scoop 10 till 20 år senare och börja rota i skiten.

273
Övriga frågor / Tvångssteriliseringarna
« skrivet: 29 juli 2003, 17:32:28 PM »
Jag tror nog att det finns många parralleler mellan dagens missbruk av LVU och tvångssteriliseringarna. När det gäller tvångssteriliseringarna  har det framför allt varit socialdemokratin som i efterhand fått skulden för det inträffade, men sanningen är den att under mycket lång tid var det en i stort sett total politisk enighet om att detta system skulle gälla. Vi har dock i dag medier som är lite bättre på att granska missförhållanden, men när det skrivs om felaktiga eller tveksamma LVU:n så är det mycket starka krafter som protesterar mot att misstänkt felhantering av socialtjänsten offentliggörs. Tänk bara på den debatt som blossade upp efter uppdraggransknings reportage om Oskarshamnsfallet. En del debbatörer på systemets sida hävdade med fullt allvar att det var uppdraggransknings fel om barn blev vanvårdade om reportaget resulterade i att socialtjänsten inte tordes omhäderta barn pga rädslan för att hängas ut i tv. Socialtjänsten ska givetvis gripa in om det är befogat, men deras utredningsmetoder fungerar mycket dåligt och det är alltför ofta som de omhändertar barn på alltför lösa grunder eller låter barn växa upp under vidriga förhållanden utan att ingripa.

Jag tror att det var precis samma problem med tvångssteriliseringarna. Deras utrednigmetoder fungerade inte. En del drabbades och blev tvångssteriliserade utan att ha så allvarliga problem så att det var befogat. Och under tvångssteriliseringsepåken föddes det faktiskt också barn som hade föräldrar som inte klarade av att ta hand om dem. Dvs precis som med dagens LVU klarade inte de myndigheter som hade makten av att hantera den på rätt sätt.

Om det bara hade varit obotligt psykiskt handikappade människor som haft så allvarliga problem så att de inte klarat av att ta hand om sig själva och än mindre ett barn som tvångssterliliserats tror jag inte vi hade haft denna debbat i dag. Om det bara hade varit barn som verkligen varit utsattta för misshandel, övergrepp eller allvarlig vanvård som blivit LVU omhändertagna är jag övertygad om att den debbat och ifrågassättande av soc som jag är övertygad om kommer att komma inom en 10 till 20 års period inte behöver inträffa. Jag tror att denna process redan har påbörjas. Lagändringen om att i första hand placera barn hoss släkt och vänner tror jag på sikt kommer att rensa bort flertalet av de felaktiga LVU:en. När när soc måste involvera släkt och vänner i processen kommer det att bli svårare för soc att manipulera utredningarna. Tyvärr tar det dock rätt så lång tid för lagändringar att slå igenom i svensk rättspraxis och många socionomer som utbildat sig innan denna lagändring har tyvärr fått lärt sig under sin utbildning att det bästa för barnen är att hålla släkten utanför annars förs det sociala arvet vidare. På sikt tror jag dock att spådoms formuleringarna (dvs något annat för hållande som kan tänkas utgöra osv) inom LVU kommer att avskaffas förmodligen i skymundan utan någon större uppmärksamhet och sedan kommer en journalist göra ett scoop 10 till 20 år senare och börja rota i skiten.

274
Det låter vidrigt. Tyvärr har socialtjänstsjukan spridit sig till tingsrätterna dvs att vad utredande myndightet tror räcker som bevis. Mitt råd är att försöka få  tag i någon journalist som vill engagera sig. Du kan även maila mig susanna.svensson3@telia.com

275
Övriga frågor / vem tolkar?
« skrivet: 05 juli 2003, 05:11:37 AM »
Jag läste också artikeln, men problemet är bara att de som har makten över tolkningen av barnkonvetntionen läser den som fan läser bibeln.

Det spelar ingen roll on ett barn skriver brev till socialnämnden där orden jag vill hem jag vill hem upprepas ett 50 tal gånger. Det är ändå för barnets bästa att vara kvar i fosterhemmet där det vantrivs enligt barnkonventionstolkarna.

276
Fosterhem och institutioner / rättshaverist
« skrivet: 29 juni 2003, 10:20:53 AM »
Min definition av ordet rättshaverist är enklel. En person som har rätt i en juridisk tvinst, men som inte får rätt.

277
Många vittnar om att prostituerade känner förakt för sina kunder och stänger av sina egna kännslor i samröret med torsken. En hypotes jag har är att såkallade proffesionella som jobbar med olika typer av relationer, som en socialsekretterare tvingar göra reagerar på ett liknande sätt. De måste hålla distans till sina klienter för att orka med jobbet och tillslut går denna distans över till förakt för klienterna. Det är möjligt att denna distans är nödvändig för att man ska orka med ett sådant jobb, men det blir förödande för rättssäken. Vi behöver ett system där en behandlande socionom aldrig får göra en utredning. Att utredare aldrig får jobba med utredning hur länge som helst. Tjänstena på socialkontoren kanske bör organiseras så att man jobbar med behandlande insattser i ca två år och utredande, givetvis inte de klienter man har haft som behandlare, i två år. Dessa avdelningar ska det vara största möjliga sekretess emellan och de bör inte heller finnas i samma byggnad

278
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / hämnas
« skrivet: 09 juni 2003, 14:41:31 PM »
jag håller med dig. En möjlighet vore att skriva om lagtexten så att falsk tillvitelse blir ett ovarsamhetsbrott. Det skulle innebära att ex en barnpsykolog som inte uppdaterat sina kunskaper kan bli dömd. För några år sedan graserade en hel del ovetenskapliga teckenteorier ex att ett barn som inte tyckte om filmjölk var utsatt för incest. Nu vet forskarvärlden att dessa teorier inte håller. Trots detta finns det säkert en hel del som tror på sagor inom socialtjänst och barnpsykiatri. Om falsk tillvitelse vore ett ovarsamhetsbrott skulle det bli möjligt att döma en såkallad proffesionell som inte har uppdaterat sina kunskaper eller gått en vidareutbildning, men inte tagit till sig fakta.

279
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / svar till Bens mamma
« skrivet: 27 maj 2003, 21:05:13 PM »
Stackars dig. Vad är syftet med vården. Har du fått något vettigt svar på det. Mitt råd är att du förnedrar dig och sammarbetar med familjehemmet annars finns risken att de tar ditt barn. Jag hade problem för några år sedan och det var bara att spela med i spelet. När ett och ett halvt år hade gott erkännde socialtanterna att deras insattser till stor del hade varit onödiga, men då hade skattebetalarna redan fått punga ut med ca 2,5 miljoner.

280
Myndigheternas metodik / rättsäkerhet och justitiemord
« skrivet: 19 maj 2003, 17:04:26 PM »
Under min tid på universitetet har jag studerat rättsvetenskap och medie och kommunikationsvetenskap. Den tendes jag kan se är följande. Under 70 - talet var det kanske ett allt för stort daltande med brottslingar i media, med läser man domar från den tiden tycker jag mig se en tendens till att domstolarna gjorde en betydligt noggrannare bevisvärdering. Under de senaste årtiondena har media i allt större utsträckning uppmärksammat brottmål utifrån offrensperspektiv och pekar även ut misstänkta som skyldiga redan innan dom har fallit. Jämför man sedan domar från denna tid får åtminstone jag intrycket av att domstolarna gör en betydligt slarvigare bevisvärdering. Vad tycker ni? ska vi ha det så? Är det media som ska påverka domstolarna och hur de dömer. Under en förundersökning råder sekretess, men det är inte den hårda sekretessen så att meddelasskyddet råder. Det innebär att polisen fritt kan läcka uppgifter som de anser är till nackdel för den anklagade. Åläggs försvaret yppadeförbud och det kommer fram uppgifter i media som är tillfördel för den misstänkte förstår dock åklagarsidan att försvararen har brutit sin tystnadsplikt. Finns det någon på detta forum som har några förslag hur vi ska undvika fler Joy Rhaman fall. Att rättssäkerheten brister inom förvaltningsrätten och att domstolarna okritiskt köper socialtjänstens utredning det vet vi redan på detta diskussionsforum, men hur många är medvetna om att denna rättsröta har spridits till tingsrätterna. Tyvärr är jag övertygad om att Roy Rhaman och Yasser Askar inte är ensammt drabbade av justitiemord

Sidor: 1 ... 17 18 [19]