Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - susanna svensson

Sidor: 1 ... 16 17 [18] 19
256
Incest och andra sexuella övergrepp / Tjejer som ljuger och manipuleras !!
« skrivet: 01 september 2003, 17:09:47 PM »
Det finns säkert den typen av barnsexmål som du Cornelia hänvisar till, men du måste faktiskt inse att även den typen av mål som den föregående debattören hänvisar till förekommer. Allt är inte svart eller vitt och i ett rättssamhälle kan vi faktiskt inte utgå från att alla anklagelser är sanna. Det finns pedofiler det har jag aldrig förnekat även fast du medvetet verkar att missförstå mig i den frågan. Problemet är dock att den kränkning den som utsätts för en falskanklagelse upplever är så pass stark så ett enligt min mening krävs det mycket starka bevis för att anklga någon. Ett rättssamhälle måste leva enligt principen att hellre fria tio skyldiga än låta en enda oskyldig dömas och denna princip måste även gälla de som blir anklagade för övergrepp mot barn. I ett tidigare inlägg nämner jag boken barnens kärleksliv det kanske är på sin plats att debbatera hur många män med en sjuklig sexualitet som fått inspiration av denna bok som gavs ut med bidrag från socialstyrelsen. Dessutom gavs det ut en skrift från psykologförbundet för ca två år sedan där frågan om förekommsten av falska minnen faktiskt togs upp och praktiserade psykologer råds att ta hansyn till detta fenomen i bedömningen av sina patienter

257
Incest och andra sexuella övergrepp / Män som är Oskyldigt Anklagade, M.O.A
« skrivet: 30 augusti 2003, 07:26:05 AM »
Cornelia det är nog dags att du inser att spykoanalysen är starkt ifrågasatt inom forskarvärlden. Många olika spykiska sjukdomar och störningar har tidigare förklarats med brister i relationer inom familjen under barnaåren, ex autism och skritsofreni, under de senaste åren har dock allt fler forskningsresultat visat att det framför allt är biologiska skillnader som gör att vissa människor drabbas av dessa åkommor. Ex finns det en studie som visar att en infektion hos modern av vissa typer av influensa under graviditeten ökar risken för att barnet utvecklar skitsofreni. Typiskt för en spykoanalytiker är att i en sådan situation "rädda" sin hypotes genom att hävda att denna influensainfektion påverkar modern till att inte älska sitt barn och knyta ann till det på ett riktigt sätt.

Det är med sådana hjälphypoteser som spykoanalysen lyckats med att nästla sig in på universiteten.

Vad är egentligen vetenskapligt? För några hundra år sedan hörde astronomi och astrologi till samma disiplin sedan rensades astrologerna bort från universiteten själv är jag övertygad om att spykoanalysen på sikt kommer att gå samma väg om man bortser från det faktum att den spykoanalytiska metoden är utmärkt att använda sig av när man ska analysera litteratur och film, men att använda den som en del i bevisföringen i incest och misshandelsmål är faktisk något helt annat.

258
Birgitta Wolf har skrivit en bok om Alexanderfallet. Tyvärr är den svår att få tag på i dag. Jag bor i Örebro och för några år sedan hänvisade jag till den boken i en debattartikel i lokaltidningen, efter det blev den stulen på biblioteket. Kanske en soc tant som var rädd för att någon skulle följa min uppmaning att läsa den.

En annan möjlighet att få tag på gamla tidningsartiklar om fallet är att gå till ett bibliotek som  är anslutet till databasen mediearkivet. Du borde även kunna hitta gamla radio och tv inslag i arkivet för ljud och bild. Tyvärr är detta bara öppet för forskare så du måste studera på minst c nivå och få intygat från en handledare för att få ta del av material. Hoppas du blir hjälpt av dessa tips.

259
Övriga frågor / [color=red]Eva Aminoff-den mörka sidan av sverige[/color]
« skrivet: 15 augusti 2003, 20:13:13 PM »
Birgitta Wolf har skrivit en bok om Alexanderfallet. Tyvärr är den svår att få tag på i dag. Jag bor i Örebro och för några år sedan hänvisade jag till den boken i en debattartikel i lokaltidningen, efter det blev den stulen på biblioteket. Kanske en soc tant som var rädd för att någon skulle följa min uppmaning att läsa den.

260
Övriga frågor / [color=red]Eva Aminoff-den mörka sidan av sverige[/color]
« skrivet: 15 augusti 2003, 19:56:44 PM »
Birgitta Wolf har skrivit en bok om Alexanderfallet. Tyvärr är den svår att få tag på i dag. Jag bor i Örebro och för några år sedan hänvisade jag till den boken i en debattartikel i lokaltidningen, efter det blev den stulen på biblioteket. Kanske en soc tant som var rädd för att någon skulle följa min uppmaning att läsa den.

261
Incest och andra sexuella övergrepp / Män som är Oskyldigt Anklagade, M.O.A
« skrivet: 15 augusti 2003, 17:11:01 PM »
Jag har inte blivit falskt anklagad. Detta är en diskriminering som framför allt drabbar män. Om jag som kvinna inte inser det har jag givetvis ingen rätt att gnälla över den diskriminering som kvinnor drabbas av på andra områden. Jag känner personligen män som både blivit anklagade med rätta, dvs det har funnits ordentliga bevis, men jag känner öven män som blivit falskt ankagade. Där anklagelserna kommit efter att den som anklagat blivit manipulerad av soc folk och banrpsykologer.

262
Förslag till nya diskussionsforum / kidnappning
« skrivet: 10 augusti 2003, 09:58:01 AM »
Mamman som flydde till usa blev hemskickad. Det beror på omständigheterna vad som händer om man blir tillbaka skickad. LVU räknad som ett anministrativt beslut och det gäller inte utomlands under förutsättning att den juridiska vårdnaden inte är överflyttas på fosterhemmet. Egenmäktighet med barn är ett brott och det kan man bli utlämmnad för under förutsättning att det land man flytt till har utlämmningavtal med sverige. Jag har några bekanta som flydde med sina barn till norge. Det fick stanna i Norge trots att soc begärde barnen utlämmnade, tillsaken hör dock att de var norska medborgare och barne inte kunde utlämmnas mot sin vilja för tvångsvård i ett annat land. En rolig omständighet var att soc i Nora i sverige gjort en utredning som visade på att familjen hade så stora relationsproblem att en återförening var omöjlig, medans soc i norge inte kunde finna några relatiomsproblem alls. Hur ska man tolka det. Givetvis att det är ett lotteri vilka slutsattser en utrédning resulterar i. Det beror på subjektiva fördomar hos utredaren om man klarar utredningen eller ej.

263
Incest och andra sexuella övergrepp / Män som är Oskyldigt Anklagade, M.O.A
« skrivet: 09 augusti 2003, 13:44:25 PM »
Nu har jag också läst artiklarna. Mannen har tydligen varit misstänkt länge och rymmt utomlands. Fömodligen finns det redan rapporterat om detta fall i media. De lästare som inte läst eller kommer ihåg detta fall tolkar det som nytt och ges givetvis intryck av att övergrepp är vanligt. Om det förekommer 100 övergrepp, men media raapporterar på ett sätt så att varje artikel tolkas som ytterligare ett fall kan dessa 100 övergrepp tolkas som om det var 200 eller fler övergrepp som det rör sig om.

264
Incest och andra sexuella övergrepp / Män som är Oskyldigt Anklagade, M.O.A
« skrivet: 04 augusti 2003, 22:41:07 PM »
Det är sällan som tidningar direkt ljuger, men de kan vilseföra i alla fall. När de skriver om ett fall har de polisens pressmeddelanden eller andra källor inom polisen att tillgå. Om den misstänkte sedan blir häktad beläggs försvararen ofta med yppandeförbud, medan läckande poliser är skyddade av tryckfrihetsförordningens anonymitetsskydd. Dvs det är mycket lättare för en journalist att hitta det material som talar för att en misstänkt är skyldig än vad det är att försöka luska fram uppgifter som talar för den misstänktes version. Ofta förekommer dessa nyheter även på första sidan eftesom sex säljer lösnummer. Allmänheten får intycket av att nu har ytterligare en hemsk pedofil avslöjats.

Om mannen senare släpps ur häktet antingen därför att det vid en omhäktningsförhandling framkommer uppgifter som gör det troligt att bevisen inte räcker för en fällande dom (i sådana fall får inte åklagaren åtala) eller att han blivit frikänd i tingsrättsförhandlingarna är storyn kallnad. I bästa fall kommer det en liten notis i tidningen om att mannen blivit frikänd, oftast så detaljlös så att det blir svårt för läsaren att koppla det hela till det mycket omskrivna fallet några veckor tidigare. Detta förfarande av media gäller dock inte bara sexbrott utan i stort set all brottslighet såvida det ej är kändisar som är inblandade. Då blir det skriverier även vid friande domar.

Jag har skrivit uppsater både i medie och kommunikationsvetenskap och rättsvetenskap(C och D nivå i båda ämnena) som behandlar ämnet kriminaljournalisik ur olika perspektiv så jag vet vad jag talar om.

265
Incest och andra sexuella övergrepp / Män som är Oskyldigt Anklagade, M.O.A
« skrivet: 04 augusti 2003, 20:04:32 PM »
Det går förmodligen inte att övertyga dig, men en av länkarna du hänvisar till om en farmor som misstänks för sexuella öcergrepp kommer jag i håg att jag reagerade på när fallet var aktuellt. Jag kommer också i håg att några veckor senare förekomm en notis om att misstankarna hade avskrivits. Denna notiis är givetvis inte länkad på sidan du hänvisar till. Om jag hade tid att gå igenom och läsa alla dessa länkar är jag övertygad om att jag kommer att hitta fler sådana fall. Jag vill verkligen rekomentdera dig att gå in och läsa de forskningrapporter som finns på stiftelsen för forenisk psykologis hemsida. Du hittar en länk på nkmr:s första sida.

Det förekommer sexuella övergrepp, men det förekommer även okynnesanmälningar. Det som behövs är så hållbara metoder som möjligt att skilja de verkliga fallen från de falska. Det kan du väl åtminstone hålla med om. Dagens utredningmetoder skadar ofta barnen mer än ett eventuellt övergrepp och vad tror du då inte händer med ett barn som tvingas gå igenom detta och inte har varit utsatt.

266
Incest och andra sexuella övergrepp / Män som är Oskyldigt Anklagade, M.O.A
« skrivet: 04 augusti 2003, 15:36:00 PM »
Till Natalia. Det är bedrövligt att läsa om ditt fall. Försök att föra ärendet om advokatbyte vidare till europadomstolen. Det svenska rättsväsendet är genom korrumoperat. Är du säker på att inte både åklagaren och försvarsadvokaten är medlemmar i ex odd fellow, frimurarna eller liknande brödraskap. Tyvärr inget ovanligt.

267
Incest och andra sexuella övergrepp / Män som är Oskyldigt Anklagade, M.O.A
« skrivet: 04 augusti 2003, 15:32:50 PM »
Jag kommer inte i håg exakt när denna undersökning gjordes, jag ska dock ha en tidningsartikel om den någon stans, eftersom att jag har hundratals urklipp kan den ta tid att hitta. När det gäller länkarna du hänvisade till är det framför allt tidningsartiklar, dvs inte vetenskapliga undersökningar. Att det finns knäppskallar som begår övergrepp betvivlar ingen, men hur kan du veta att alla de fall som raporterats om i media är verkliga fall? Har du tagir del av förundersökningarna och därmed satt dig in i bevisläget? Gör det och återkomm senare.

268
Incest och andra sexuella övergrepp / Män som är Oskyldigt Anklagade, M.O.A
« skrivet: 04 augusti 2003, 05:33:36 AM »
Visst övergrepp förekommer, frågan är dock om det verkligen är så vanligt som man får intryck av i media. De undersökningar som har gjorts visar på olika resultat ostast beroende på hur frågorna ställs. En undersökning som gjordes i sverige för några år sedan visade på mycket hög förekomst, jag kommer inte ihåg den exakta siffran. En av frågorna var dok följande, "har någon person fem år äldre än dig gjort sexuella närmanden mot dig? Denna fråga riktades till 17 åringar. De som svarade ja ansågs av forskaren som sexuellt utnyttjade. Jag är övertygad om att många 17 åringar helt frivilligt haft sexuella relationer med någon 5 år äldre utan att det är ett övergrepp. Jag hade själv ett frivilligt längre förhållande med en man på 34 när jag var 16. När en forskare ställer frågor på det viset blir resultatet missvisande. En annan undersökning med mer direkta frågor vet jag har visat på lägre frekvens.

269
Incest och andra sexuella övergrepp / Män som är Oskyldigt Anklagade, M.O.A
« skrivet: 03 augusti 2003, 18:30:15 PM »
Jag håller fullständigt med. Har den kille som drabbades fått rättelse, är det någon som försöker att hjälpa honom?

270
Det bästa vi kan göra åt detta är att försöka finna metoder som är så säkra som möjligt när det gäller att ta reda på vad som verkligen har hänt. Är det ett övergrepp, är det ett normalt beteende från en vuxen som barnet har missuppfattat på grund av BRIS info på dagis/skola eller media, är det en falskanmälan i en vårdnadstvist, eller är det en tonårsflicka som anmäler en vårdare pga en konflikt om ex ska komma hem på kvällen tider etc etc. Utredningsmetoderna måste givetvis bli bättre. Det finns ansvariga inom polis och socialtjänst som utgår från att alla anmälningar är fel och det finns utredare som utgår från att alla anmälningar är riktiga. Båda förhålningsätten är givetvis fel. Det en myndighetsperson i en sådan situation ska göra är att i möjligaste mån utreda vad som talar för a och vad som talar för b och sedan utifrån det dra sina slutsatser. Visseligen kan det bli fel även i detta fall, men risken minskar.

Jag har en bekant som fick sin då treåriga dotter omhändertagen pga misstänkt incest. Flickan hade ett "blå märke" i underlivet. Hon mer eller mindre isolerades från sin familj i tre år. Två syskon omhändertogs också. Polisen avskrev snabbt anklagelserna, men inte soc. Efter tre års tjat fick föräldrarna igenom en ny undersökning av flickan och blå märket visade sig vara ett födelsemärke. Hur mycket tror du inte denna familj har lidit? Minst lika mycket som de barn som verkligen är utsatta lider.

För några år sedan var jag på en konferens om sexuella övergrepp som socialstyrelsen anordnade. En av föreläsarna tog upp det problem som du tar upp, nämligen att så få misstänkta fall leder till åtal. Ett häpnadsväckande fall som hon tog upp var en pappa som hade erkänt och att utredningen trots detta lades ner av åklagaren. Jag frågade hur i himlens namn ärendet kunde läggas ner om mannen erkänt och fick till svar att han erkänt för mamman. Denna såkallade forskare utgick alltså från att mamman talade sanning. Hur vet vi att hon gjorde det?

Sidor: 1 ... 16 17 [18] 19