Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - susanna svensson

Sidor: 1 ... 15 16 [17] 18 19
241
Handläggning av ärenden / Får övergrepp preskriberas?
« skrivet: 26 oktober 2003, 22:31:45 PM »
Brott begådda av enskilda ska givetvis preskiberas. Misstag begågna mot staten är allvarligare och bör därför inte preskiberad. Preskiptionreglerna mot föräldrar som begår sexuella övergrepp mot barn har faktiskt förlängts. Preskiptiontiden börhjar att löpa först när barnet fyllt femton år. Detta ser jag som ett hot mot rättssäkerheten. Vad säger att en anklagande dotter som kanske mått dåligt psykiskt och hamnat i klorna på en regressionsterapaupt är mer trovärdig än fadern som nekar.

242
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / våld
« skrivet: 25 oktober 2003, 18:04:53 PM »
Det ökade våldet kan ha många orsaker. När jag läste medie och kommunikationsvetenskap fick vi lära oss att underhållningvåld bara har en ytterst marginell inverkan på ungdomars beteende. Det effekter det ger är framför allt på psykiskt störda personer vilka riskerar att utföra copycat handlingar. Dvs en psykiskt störd person ser en våldhandling på en film, dataspel eller nyhetssänding och röster inne i huvudet säger åt honom att göra likadant. jämför mannen som knivskar barnet i arvika efter vad som skett med anna lind.

Men den stora frågan är om våldet verkligen har ökat. Tidigare ansågs det normalt att killar i 10-15 åldern rök ihop och slogs ibland i skolan i dag leder sådana händelser till polisanmälan och hamnar i statestiken.

Ser man sedan på statestiken över en längre tid så kan man urskillja följande mönster. I slutet på 1800 talet begiks det betydligt fler grova våldbrott än i dag. Då var det brytningen mellan bondesamhälle och industisamhälle. Landsbyggskulturen mötte statskulturen och det blev en kulturkrock. Vi har en liknande situation nu när samhället ska utvecklas till ett mångkulturellt tjänstesamhälle. Det finns även en annan mycket viktig sak att ta med i beräkningen. Den mycket höga våldstatestiken i slutet på 1800 talet och början på 1900 talet gick brant nedåt när motboken infördes. När denna avskaffades började statestiken återigen att peka uppåt under ca tio år och sedan stabiliserades den fram till eumedlemmskapet och liberalare införselregler av billigalkohol och därefter har man återigen sett en uppgång.

243
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / till ni förstår ju ingenting
« skrivet: 24 oktober 2003, 22:41:33 PM »
Observera jag är ingen aga förespråkare jag tror på argumetation framför smisk, men om 20 år kan det dels vara så som du föreslår att fler länder förbjuder aga, men det kan även gå åt andra hållet att vi måste rucka på detta förbud därför att allt förmånga ungdomar inte lär sig att uppföra sig normalt eftersom de är väl medvetna om att vuxna inte har några medel att ta till om de skiter i tillrättavisningar.

Jag tänker avsluta med att berätta vad min tioåriga son sade till mig för ett tag sedan. " du mamma den där lagen om att man inte får slå barn den är inte så bra" jag kontrade med följande "Men vad säger du, du som är så busig skulle väl ligga riktigt riskigt till utan en sån lag" sonen som verkligen vantrivs i skolan svarar följande " Men mamma då kunde jag välja stryket och slippa gå till skolan"

244
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / till ni förstår ju ingenting
« skrivet: 24 oktober 2003, 22:41:04 PM »
Observera jag är ingen aga förespråkare jag tror på argumetation framför smisk, men om 20 år kan det dels vara så som du föreslår att fler länder förbjuder aga, men det kan även gå åt andra hållet att vi måste rucka på detta förbud därför att allt förmånga ungdomar inte lär sig att uppföra sig normalt eftersom de är väl medvetna om att vuxna inte har några medel att ta till om de skiter i tillrättavisningar.

Jag tänker avsluta med att berätta vad min tioåriga son sade till mig för ett tag sedan. " du mamma den där lagen om att man inte får slå barn den är inte så bra" jag kontrade med följande "Men vad säger du, du som är så busig skulle väl ligga riktigt riskigt till utan en sån lag" sonen som verkligen vantrivs i skolan svarar följande " Men mamma då kunde jag välja stryket och slippa gå till skolan"

245
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / till ni förstår ju ingenting
« skrivet: 24 oktober 2003, 22:33:11 PM »
Jag skulle inte acceptera att bli  slagen av min chef, men i ett förhållande är det en annan sak det beror på omständigheterna. I ett häftigt gräl om jag använder mig av min argumentationteknik för att förnedra en mindre verbal partner kanske jag förtjänar en örfil. Det bästa är ju dock att undvika båda företeelserna.

246
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / svar till gäst
« skrivet: 24 oktober 2003, 22:04:44 PM »
Jag accepterar inte aga, men jag tror faktiskt att du är så pass allmänbildad att du är medveten om att aga är en accepterad uppfostringsmetod i majoriteten av jordens länder. Det är mig veterligen bara de nordiska länderna som har ett sådant förbud. Det märkliga är dock att det inte finns några belägg för att barn i de länder där detta är tillåtet skulle må markant mycket sämmre än svenska barn. Mina övriga argument lyssnar du överhuvudtaget inte på. Jag ska ge dig ytterligare ett exempel. För några år sedan var en vännina till mig inskriven på ett utredninghem tillsammans med sina barn. Där bevittnade hon och barnen hur en annan intagen flicka i tioårsåldern blev släpad genom lekhallen i håret av en av personalen som dessförinnan hade tagit stryptag på barnet. Jag och en bekant hjälpte denna mamma att polisanmäla det inträffade. Soc vägrade att låta flickan genomgå rättmedicinsk undersökning så polisen avskrev ärendet med motiveringen att man måste ha förståelse eftersom att det är sådant hårt klientel på ett sådant ställe. Några år senare lärde jag känna en släkting till denna flicka och enligt honom var detta inte ett onödigt omhändertagande utan barnet hade dessutom innan visstelsen på utredninghemmet blivit mycket illa behandlad av sin biologiska mamma. Fick detta barn hjälp av att bli omhädertagen? Kan man kanske dra slutsatsen att aga i det tysta accepteras i Sverige bara det begås av socialtjänstens utsedda skarprättare?

247
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / svar till gäst
« skrivet: 24 oktober 2003, 21:04:28 PM »
Jag tycker att ett samhälle bör passa sig så att inte barn blir en handelsvara. I sverige är det så. En del fosterfamiljer försörjer sig på enbart att ta fosterbarn och det finns företag som tar enorma summor bara för att förmedla fosterhem. De fosterföräldrar som ställer upp enbart för kostnadersättning kan jag acceptera de gör en insatts underförutsättning att det funnits tillräckliga skäl för att omhänderta barnet, annars deltar de i den värsta formen av förtryck av medmänniskor.

Det är inte sant att fosterbarn kan ta förgivet att ha en livslång relation med fosterfamiljen. Många fosterbarn blir utslängda när avin från soc slutar att komma. Där står de som unga vuxna och har mist kontakten med sitt naturliga nätverk och det avlönade får inte betalt längre.

I dag omhändertas många barn pga relationsstörningar och gränssättningproblem i den biologiska familjen. Dessa problem grundas många gånger i att svenska småbarnsföräldrar tvingas lämmna sina barn alltför långa dagar på dagis. Barn och föräldrar offras på jämställdhetens altare. När en trött mamma och en trött pappa ska skapa en relation med sina barn under några få timmar på kvällen och dessutom sköta allt hushålls arbete säger det sig själv att det krakelerar ibland. Många gånger vill dessa föräldrar dessutom att någon av dem ska vara hemma åtminstone i förskoleåldern.

Att i en sådan situation omhänderta ett barn och avlöna en fostermor för att på heltid kunna vara hemma hos barnet är ett hån mot allt vad medmänsklighet heter.

Grov misshandel är enligt min mening skäl för lvu likaså sexuella övergrepp. Beroende på omständigheterna och bioföräldrarnas inställning till eventuell behandling för att komma övöer sitt beteende.

Gränssättningsproblem och reltaionstörningar i en familj sopas bara under mattan med ett barn omhändertas. Dessa problem måste lösas inom familjen.

Lindrigare misshandel såkallad aga har tidigare varit lagligt och det är faktiskt inte belaggt att barn och ungdomar mådde sämmre då. För ett par år sedan var jag på ett föredrag med en forskare som hade jämfört lvu praxis i några olika länder. I en del länder är faktiskt det faktum att ett barn INTE agas skäl för lvu

248
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / men ni förstår ju ingenting
« skrivet: 24 oktober 2003, 17:57:13 PM »
Svar till gäst. du tycker att föräldrar är iskalla människor som utnyttjar barn sexuellt och misshandlar dem. Gå in på artikelarkivet och läs om fostermodern som haft ett sexuellt förhållande med sitt 15 åriga fosterbarn. Är inte hon iskall som dessutom får sina perversa böjelser ersatta med skattemedel. Man får faktiskt betalt för att "älska" fosterbarn. Detta förhållande innebär att åtminstone jag har lika svårt att förstå en fosterförälder som tar hand om en odräglig tonåring för x antal tusen per månad när vederbörande påstår sig göra det av kärlek som när en lyxprostituerad i 20 årsåldern gifter sig med en 90 årig miljonär bara för att få arvsrätt.

249
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / till ni förstår ju ingenting
« skrivet: 22 oktober 2003, 18:30:37 PM »
Jo då vi förstår visst. Det finns föräldrar som är totalt olämpliga att ta hand om sina barn, men alltför ofta har inte socialen haft kompetens att förstå det och det har gått så långt som till barnamord utan att de har gripit in trots att familjerna har varit kända. Det finns alltför många fall där föräldrar har blivit av med sina barn pga av bagateller. Personbedömningar är svåra och det är därför att det blir fel åt båda hållen. Om en myndighet gång på gång gör samma grova misstag så måste myndighetens existensberättigande kunna ifrågasättas.

Felet med vår lagstiftning är att den i praktiken kräver att socialarbetaren är synsk eftersom att inte bara inträffade händelser utan även sådant som kan tänkas i framtiden hota ett barns hälsa och utveckling kan utgöra skäl för lvu. Det är framför allt denna formulerings som öppnar för godtycke och personförföljense från socialtjänstens sida.

Sedan är det faktisk värt att tänka på att det finns ett flertal undersäökningar både från sverige, men franför allt från utlandet som visar att barn som varit omhändertagna har en sämmre prognos än barn som vuxit upp i såkallade riskfamiljer.

Om en människa blir livshotande sjuk så är man bered att acceptera svåra biverkningar av medicineringen, men är man lindrigare sjuk så accepteras inte dessa biverkningar. Samma resonemang borde faktiskt användas av soc eftersom ett omhändertagande i bland ställer till med större problem än vad det är tänkt att förebygga.

250
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / till gästen som försvarar soc
« skrivet: 21 oktober 2003, 17:07:58 PM »
För något år sedan hörde jag ett mycket klokt yttrande på radion. Det var en debatt på radio efter ett uppmärksammat fall av barnmisshandel. Om jag inte minns fel var det en forskare knuten till socialstyrelsen som intervjuades. Reportern frågade honom om hur vi ska få ett samhälle där inga barn far illa. Hans svar blev ungefär som följer, "vi kommer aldrig att få ett samhälle där inga barn far illa för det skulle det krävas kontrollåtgärder som skulle få hitlers och stalins diktaturer att framstå som harmlösa" Mycket kloka ord och något för dig att tänka på.

251
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / svar så är det inte alls
« skrivet: 20 oktober 2003, 20:16:50 PM »
Visst finns det människor som skaffar barn som kanske inte borde det eller som inte klarar av uppgiften, men socialtjänsen består utav människor och människor kan göra fel medvetet eller omedvetet. Något av det svåraste som finns är att göra bedömmningar av andra människor och det är faktiskt det som socialtjänsten sysslar med i sina utredningar. Det är detta som skiljer bra socionomer från dåliga. Det som är bra är medvetna om sina brister och vågar erkänna när det har gjort fel, men tyvärr finns det alltför få av den varan på våra socialkontor. Ska en demokrati fungera måste den kritsiska granskningen av makten fungera annars flyr demokratin snart sin kos. Att utgå från att en myndighet alltid gör rätt är mycket farligt. Alla gör fel ibland även svenska myndigheter.

252
Vetenskap eller kvacksalveri / Gillbergs adhd forskning
« skrivet: 17 oktober 2003, 19:49:13 PM »
Natalia. Du verkar vara en mycket klok person. Jag är övertygad om att Gillberg har rätt i att det framför allt är biologiska orsaker till att denna typ av symtom bland barn ökar. Det som däremot är tveksamt är om dessa barn ska klassas som sjuka eller inte. Jag är inne på samma spår som dig att det är så att människor föds med olika typer av personligheter. Tyvärr är det så att vi har ett samhälle där det ställs krav på att man måste anpassa sig på ett helt annat sett än förut. De barn och ungdomar som tidigare föddes med denna typ av svårigheter slutade oftast att studera redan efter den dåvarande sjuåriga folkskolan och började jobba inom något praktiskt yrke. I dag går inte det nio år i grundskolan, tre år på gymnasiet och helst en akademisk utbildning efter det. De människor som föds med koncentrationsproblem, dyslexi, låg stresströskel, häftigthumör som innebär att man har svårigheter att behärska sig om man känner sig provocerad etc, etc passar inte in i de krav som ställs i samhället i dag, de måste sjukförklaras eller också ska deras föräldrar skuldbeläggas för att samhället har utvecklats på ett sätt som inte är bra för mäskliighetetens psykiska välbefinnande. Eftersom utvecklignen i samhället är påväg åt fanders kanske det ändå är bäst för de individer som drabbas av dessa såkallade störningar att få medicin så att de slipper bli helt utslagna redan under barnaåren. Ett tydligt exempel på vad jag menar med att kraven i dag är oförenliga med mänskliga behov är det faktum att man alltför ofta ser följande formulering i arbetsförmedlingens platsannonser "stresstålighet är ett krav"

253
Vetenskap eller kvacksalveri / Gillbergs adhd forskning
« skrivet: 24 september 2003, 19:58:58 PM »
Tittade i går på debatt där frågan om Gillbergsforskning om damp och adhd togs upp. Nu kräver några andra forskare att få ta del av materialet som består av grovt intigtitetskränkande uppgifter om barn och familjer, detta trots att de lovats full sekretess. Kammarrätten har släppt materialet. Av allt att döma är de andra forskarna sociologer som vill lägga skulden på föräldrarna när barn får dessa symtom och de verkar inte tolerera att andra forskarlag kommit fram till biologiska orsaker till barnens avvikande beteenden. Känner sig socialfolket hotade av forskning som tyder på att gener har större betydelse än socialt arv?
Bör inte nkmr stöda gillberg i kampen mot de forskare som till varje pris verkar vara ute efter att skandalisera honom. En omfattande debatt i detta ämne har även förekommit i läkartidningen under de senste åren.

254
Incest och andra sexuella övergrepp / vuxna
« skrivet: 22 september 2003, 21:29:16 PM »
BrBkapitel sex § sex Sexuellt umgänge med avkommling är straffbart. Gäller mor son mormor barnbarn eller far dotter morfar barnbarn och dyllika förhållanden vid frivillighet är straffet max två år. Helsyskon som har frivillig sex straffas med högst ett års fängelse. Detta gäller såvida det inte har varit några ändringar sedan 1998, min lagbok utgavs då.

255
Förslag till nya diskussionsforum / Ny debatt-seksjon?
« skrivet: 03 september 2003, 17:22:00 PM »
Det tycker jag är ett utmärkt förslag eftersom att mycket så kallad vetenskap ligger bakom socialtjänstens misstag. ofta är det personer som jobbat länge inom yrket med gamla kunskaper byggda på hypoteser som senare falsifierats som jobbar i chefsställning inom socialtjänsten. Ett lysande exempel är hypotesen om att autism skulle bero på känslokalla mödrar. Denna hypotes har falsifierats, men myten lever säkert kvar på socialkontor med personal som utbildade sig när den var populär.

Sidor: 1 ... 15 16 [17] 18 19