Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Avos

Sidor: 1 [2] 3 4 ... 83
16
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / SV: Ryssland
« skrivet: 24 november 2011, 15:34:09 PM »
Jag har varit i kontakt med en rysk socialsekreterare i Nikel på kolahalvön.De har börjat bygga ut organisationen som heter 'sociala skyddet'. Vad det verkade på henne sysslade de enbart med ekonomiskt bistånd. Men när man ser på dessa debattprogram så deltar SS i varje program där det handlar om omhändertagande av barn. Norge har lyckats skaffa sig rykte som fientligt mot familjer och barns rättigheter, efter att rysk tv visat hur omhändertaganden av barn går till i Norge. Då jag berättat om svenska förhållanden på www.mail.ru har man redan reagerat med vana. Finlands kränkningar av ryska barns rättigheter, boende i Finland, har tidigare fått en del publicitet.Skulle vilja komma i kontakt med ryska forum för barn och familjers rättigheter, men vet ännu inte hur.

17
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / Ryssland
« skrivet: 18 november 2011, 15:57:59 PM »
Det verkar som att destruktiva krafter försöker bryta ned skyddet för familjen i Ryssland.

https://groups.google.com/forum/?hl=sv#!topic/swnet.politik/fybF_YCMaUw


19
Nu har regeringen bestämt sig. De påstår att de har tänkt. De barn som utsatts för myndighetsbrottslighet ska inte få ersättning;Det vore inte rättvist, eftersom utredningen bygger på partsinlagor som regeringen beställt. Regeringen beställer partsinlagor, konstaterar sedan att detta bara är partsinlagor, och lägger ned ärendet. Vad ville de ? Regeringens uppgift är att starta utredningar och sedan lägga ned dem.

20
Övriga frågor / Annat medborgarskap
« skrivet: 27 juni 2011, 04:31:38 AM »
Har funderat på att skaffa ett annat medborgarskap. Jag har hört att det kan bli problem med dubbla medborgarskap,exvis att svenskamyndigheter vägrat hjälpa om det uppstått trassel i utlandet. Jag har dock alldrg i realiteten hört att någon råkat ut för detta. Någon som vet mer om detta?
Alltetersom åren gått sedan myndigheterna begick hundratals brott mot oss känns det alltmer angeläget att avsluta relationen med detta land på något sätt och få ett fosterland. Den politiska svartlistningen jag utsatts för genom att de vägrat mig anställningar sedan 1975 verkar lösa sig geom att jag startat företag hemma. Försöket att stjäla mina barn då myndigheterna begick hundratals brott mot oss ska jag däremot alldrg förlåta dem. När jag arbetat ihop en anständig pension hoppas jag att jag och min fru ska kunna flytta härifrån.

21
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / SV: Låt hoppet fara !
« skrivet: 25 april 2011, 19:11:39 PM »
"De som ger bort sin frihet för att få trygghet, mister båda och förtjänar inget av dem."

Detta var verkligen talande !

Jag vet faktiskt inte vad man ska göra nu.Det finns en motsägelse i att delta i något man bekämpar, och att delta i något för att bekämpa det.Det behövs en kvalitativ förändring, att den del av folket som verkligen vill gå i en annan riktning visar upp sin självständighet. Jag lär nog inte få se det under överskådlig tid.

22
Övriga frågor / Hitler har hittat ut på Youtube
« skrivet: 27 mars 2011, 10:34:22 AM »
Hitler utsätts för en förnedrande behandling av bolsjevikerna

http://www.youtube.com/watch?v=-8N2zDIgm0w&feature=feedlik

Hitler får veta vem hans far var

http://www.youtube.com/watch?v=qLwU4i8ENrk&feature=feedlik

Fienden har gjort ett intimt avslöjande om hitler

http://www.youtube.com/watch?v=b5LwQ5tp2T4&feature=feedlik

Hitler kunde sjunga

http://www.youtube.com/watch?v=J3YRWhg4YaA&feature=feedlik_more

Hitler ville bli fri

http://www.youtube.com/watch?v=iWyWwEUH0nE&feature=feedlik_more

Hitler försöker tala Khadaffi tillrätta

http://www.youtube.com/watch?v=EKhoLW-k_E4

Någon har nominerat Hitler för Nobels fredspris

http://www.youtube.com/watch?v=MZy_5Dd7SQU&feature=related


23
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / SV: Låt hoppet fara !
« skrivet: 26 mars 2011, 11:38:19 AM »
Jag har låtit hoppet fara vad gäller de förutsättningar som förelåg:
1)bildandet av en medborgarrättsrörelse
2) inledandet av en process som leder till nedläggning av asociala.

Upprättelse för de drabbade räknade jag inte ens med, eftersom det märktes långt innan att de skulle göra en blåkopia på utredningarna om de politiskt åsiktseregistrerade.
Med sin vanliga känsla för fin smak lät de förhindra utredning av brott efter 30 år tillbaka. Jag vet bara ett brott som har 30 års preskribtionstid. Vackert som vyn och känslan när man tittar ned i en urinbrunn! Även om någon kan ha begått mord, så måste man ju tänka på att deras kunskaper inte kan tillåtas gå till spillo. de kan vara bra att ha kvar i alla fall!

Nu måste man tänka om detta från början. Facebook innebär elektroniskt umgängesliv. Man ska ha problem med alltför mycket ledig tid för att det ska vara meningsfullt att husera där. Jag resonerar så att jag brukar alltid granska mina sociala aktiviteter på internet, eftersom det tenderar att bli så att de ökar istället för aktiviteter hemma som att såga ved, städa och andra göromål.Mig passar det bättre att skriva vad som ska skrivas och sedan återgår till IRL.

För att vad man sysslar med ska vara meningsfullt koncentrerat och effektivt, så kommer jag mer noggrant att kolla upp att jag inte på något sätt deltar i aktiviteter som handlar om att reformera asociala, ge stöd åt folk att gå till asociala ( medborgarombudsmannen) eller  liknande. Nu har ju myndigheterna reaorganiserat sig, och snart ska de bjuda in alla på nya aktiviteter under asocialas paraply. De kanske byter namn till "sociala kärleksministeriet.". De kommer att försöka rycka åt sig initiativet från organisationer som NKMR med hjälp av reklambyråer och riktade propagandakampanjer tor jag. Jag har sett en del sådant  vad gäller deras sattelitorganisation BRIS, men jag väntar mig något liknande vad gäller deras metoder att bekämpa medborgarrätts  organisationer.

25
Myndigheternas metodik / Att riva och slita i andras barn
« skrivet: 26 mars 2011, 05:48:17 AM »
korspostas på nkmr:s forum och swnet.politik

Förutom Jantelagen är det ytterligare en sak som karaktäriserar Sverige.Det är rivandet och slitandet i andras barn.Det är inte föräldrarna som ska uppfostra barnen i Sverige, det är vem som helst, bara inte föräldrarna. Hela tiden pågår en dragkamp om barnen mellan hem och skola, mellan hem och asociala, mellan hem och vårdinstitutioner. Det är den ondskefulla och ansvarslösa socialstaten som gör sig påmind.

Läs detta, en skrämmande läsning
http://www.socialstyrelsen.se/etikisocialtjansten

Noterar att ca en tredjedel av frågorna handlar om hur man ska göra för att manövrera ut inflytandet från de anhöriga till de omyndiga eller vårdbehövande.

Exempelvis det här:

"Emil är autistisk, har en grav utvecklingsstörning och är synskadad. Han har en bostad med särskild service enligt LSS. Emils mamma (som också är god man för Emil) och hans syskon bor på en annan ort och när de varannan vecka besöker Emil så bor de hos honom. Personalen bedömer att Emil far illa av besöken av de anhöriga eftersom de inte tar hänsyn till honom utan ockuperar lägenheten och hänvisar Emil till sovrummet. Dessutom röker mamman inne i lägenheten, något som Emil störs mycket av. Verksamhetschefen har talat med mamman om detta men någon ändring inte har skett."

Vad man ser är att föreståndaren döljer sina avsikter så att man måste läsa mellan raderna istället. Den som inte döljer sina avsikter har heller inte något ont i tankarna.

Det förefaller vara så att föräldrarna behöver tala enskilt, antagligen om kritik mot behandlingshemmet, och ber sin förståndshandikappade son gå in på rummet.Detta återges på detta förvrängda sätt av föreståndaren.

Föreståndaren frågar sig om föräldrar ska ha rätt att ta sådana beslut.

Om detta hade varit ett annat land, skulle man gått direkt på frågan om VEM som har rätt att bestämma om detta. Men i sverige börjar man med att fråga sig om föräldrarna tar ett bra eller dåligt beslut när de "egenmäktigt" ber sonen gå in på rummet.Dvs det är ALDRIG föräldrarna som ska ha sista ordet, därför kan vem som helst redan från början ta sig rätten att granska deras beslut.
Just den här situationen tror jag är mycket typisk just för sverige, men överhuvudtaget i de protestatiska länderna där familjerna är svaga och slavhandel med stulna barn via socialförvaltningarna är accepterat.

Samma fenomen utspelar sig på asociala och asocialas förlängda arm, skolan.

Socialstaten försöker krossa familjen med alla upptänkliga metoder.Föräldrar spelas ut mot varandra, föräldrar isoleras från viktig information, man vägrar samarbeta med föräldrarna, kampen om inflytandet över barnen är helt oförsonlig, och man ska inte ens hoppas på ett tillfälligt eldupphör.

Historiken med min yngre sons skola är lång. De som tror att talesättet "det goda tiger still", skulle leda till att en elev som ligger två år före i skolan därmed är mindre utsatt för myndigheternas ondskefulla försök att slita åt sig initiativet från föräldrarna, de har fel.

Det började på en kommunal skola där han gick. Rivandet och slitandet i honom var totalt skoningslöst.Makten, makten, hela makten över honom och ingenting annat skulle de ha. De förtalade oss inför honom, de grälade och skrek på kvartssamtalen, Jag försökte hålla mig borta från skolan, det räckte bara med att man skulle upp dit för att hämta någon sak så slöt de upp på sidan om mig i korridoren och springande vid min sida bråkade de om i princip vad som helst.

Samtalen fördes alltid två mot en. Hotelser blandade med klagomål, som man fick ta del av "chiffrerade" så att man inte kunde analysera vad som hänt och hur man skulle ta upp saken med sonen.Man formulerade anklagelsern i form av tre-fem ord. När man sedan frågade om omständigheterna var , när , hur och varför, så kommer en ny anklagelse formulerad på samma sätt. Man ska hållas utanför de verkliga hädnelsera, anklagelserna är medel att vrida makten ur föräldrarnas händer, föräldrasamtalen är inte ämnade att låta oss få ta del och utöva kontroll över vad som händer, utan omvänt.

Eftersom det slutar på samma sätt, att de obestyrkta anklagelserna formuleras på ett sådant sätt att det inte går att komma någonstans med dem, så blir situationen oerhört frustrerad när man vet att man har en människa framför sig som ideligen blir ertappad med att ljuga. Då beskylls man för enögdhet, och att inte vilja ta itu med sonens uppfostran etc.De tummar på anmälningsvapnet.

Metoderna var besinningslösa: de lät honom läsa om 4an och 5ans årskurser i matte flera gånger, eftersom de förvägrade honom att ligga före de andra. Det är metoden de använder mot föräldrar som inte vill foga sig i att det är skolan som ska vara uppfostrare, inte föräldrarna.

Skolsverkets regler att alla barn har rätt till individuell utveckling  och rätt att läsa på sin nivå skrattade de bara åt.Deras uppgift är att driva den politiska kampen om makten över barnen, inte undervisning!

Det måste ha varit väldigt roligt för dem att bryta mot regler, för jag tror att de bröt mot varenda stadga i i skolstadgan, även de som inte inte behövde bryta mot för att bedriva fullt krig mot familjerna.

1) barnet har rätt till undervisning på sin individuella nivå.

2) läraren är skyldig att informera föräldrarna

3) läraren är skyldig att samarbeta med föräldrarna

4) Elevårdskonferens får endast användas som en sista utväg när varken föräldrar eller skola kan lösa svåra situationer. Skolan får då fria händer att ensamman ta vilka beslut skolan anser är lämpliga, även mot föräldrarnas vilja. Elevvårdskonferens får endast användas vid stora och svåra beslut som en sistahandsåtgärd som relegeringar och liknande situationer.

5) Generalklausul: Om föräldrarnas uppfattning inte överenstämmer med lärarens uppfattning är det lärarens uppfattning som gäller, dvs de andra reglerna gäller inte.

Sonen utsattes för FEM försök till elevvårdskonferenser på skolan. De vägrade vid samtliga  tillfällen att tala om vad saken handlade om, så hann de med att bryta mot punkt två och tre samtidigt.  Orsaken till att elevvårdskonferens användes som standardmetod för allt beslutsfattande, är att skolan får fria händer att vara barnets förälder. Då blir det den metoden som ska bli regeln, och regeln ska bli undantaget.

Om man då går dit, kan ju skolan sedan efterråt hävda att de har informerat oss ( fast efteråt), att de har samarbetat med oss ( vi gick ju frivilligt dit=samarbete), och om de avser att gör precis vad som helst  på inga grunder alls, kan de peka på oss att vi sitter ju där och har medgett dem fria händer.

Vid samtliga tillfällen vägrade vi att gå dit, vilket gjorde att de inte höll någon elevvårdskonferens, eller hållit en hemlig elevvårdskonferens vi inte varit kunniga om.

Den som inte har onda avsikter döljer dem heller inte.Varför höll de informationen hemlig om vad konferenserna skulle handla om ? Som vanligt måste man försöka läsa mellan raderna om vilka avsikter de kan ha haft.

Man kan då börja med att dementera att någon viktig fråga skulle ha avhandlats där/icke ha avhandlats där. För när månaderna går, och man gång på gång frågar dem om vad frågan var som SKULLE ha tagits upp så svarar de inte på den frågan. Hur ska jag då kunna uppfatta det annat än som att själva FÖREVÄNDNINGEN varit så svag att de inte kunnat tala om den INNAN, och inte ens EFTERÅT !? Det handlar ju om att erövra MAKTEN, HELA MAKTEN: hela den härliga makten !!

På inga nivåer ALLS ska föräldrarna var med om inflytandet, kriget  pågå utan eldupphör, med vilka metoder som helst och är helt skoningslöst. Rivandet och slitandet i andras barn,ska utövas med eftertrycklig bestämdhet och orubblig beslutsamhet, aldrig skygga för att använda vilka metoder som helst, bara de metoder duger som man vinner KAMPEN med är de dugligaste!

När man klagar och försöker be dem känna medlidande åtminstone med barnen, att sonens ständiga omläsningar av kursen enbart för att han  inte ska få ligga före de andra kan resultera i att han ger upp, så ler de bara ondskefullt.

Man får intrycket att ALLTING är politik. I privatlivet gäller samma regler som i den internationella politiken: min fiendes fiende är min vän, vänskap är till för att du ska vara min nyttiga idiot, fred under försäkran om ömsesidig förintelse.

När jag var upp på skolan till slut för att flytta honom till en friskola, gick jag raka vägen fram till hans skolbänk,med flera plastkassar med mig och började kasta ned hans saker i påsar utan att säga annat än att han var flyttad till en annan skola.

Det var naturligtvis samma intressen där, men skillnaden är att en kommunal skola inte bryr sig om ifall de gör sig av med elever. Den här friskolan har gått i konkurs tidigare, och de ska inte göra sig av med några elever. De tillåter honom därför att studera på sin nivå, och han har läst ikapp så att han ligger två år före igen, utan ständiga omläsningar. Däremot så finns det ingen som helst vilja till eftergift om vem som som ska uppfostra barnen.det är myndigheterna och inte föräldrarna. Läraren försöker med samma metoder manövrera ut mig från inflytande och information. De har efter exakt samma scenario kallat oss till en hemlig elevvårdskonferens som jag som vanligt vägrade gå på, och som de som vanligt inte ens efteråt vill tala om vad den handlade om.

Min fd fru gick dumt nog dit utan att tala med mig innan, och hon meddelade mig icke förvånande att de inte talat om någonting speciellt, grabben hade svurit åt en flicka exempelvis. Mamman har låtit sig invaggas i säkerhet eftersom sonens framsteg inte blockerats nu sedan han flyttats bort från den kommunala skolan. Men det ska inte bli bättre när de får alibi att de kan bryta mot regler, det slutar med att man sitter där i råttfällan, och har gått dit själv.Förhoppningsvis ska vi lyckas ordna upp fronten igen, det har vi alltid lyckats göra.

Det är klart, att om de smygläser swnet.politik så kan de se att jag kallat någon "korkskalle" här nyligen i en diskussion, så kan de därmed komma fram till att det är inte konstigt att mina barn far illa. Att de känner med mina barn, och att det bästa vore nog att de fosterhemsplaceras med en far som kan uttrycka sig så i politiska diskussioner.

Lika för alla, daghem åt gamla ska det bli i storebrors stat.Barn såväl som vuxna ska uppfostras mer.

26
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / SV: Låt hoppet fara !
« skrivet: 24 mars 2011, 17:56:31 PM »
Vi är i alla fall tillbaka på ruta ett. Vad som finns är ett embryo till en medborgarrättsrörelse. Jag tror att framtiden här kommer att vara ett slags väntrum till en advokatbyrå, samt ett arkiv att läsa i om tidigare fall. Jag tror inte att man ska försöka SKAPA historia.Man ska ge sitt bidrag till färden framåt för en rörelse som bestämt sig för en sådan färd.Man skapar inget med sin personliga vilja, annat än för sig själv och sin närmiljö.

Jag har på sista tiden märkt att min själ har tagit skada. Jag har det bättre än jag någonsin haft i mitt liv, men mitt mående har t om blivit något sämre. Förut så relaterade jag alltid mitt mående till de oerhört fientliga myndigheter som omgav mig, och har trakasserat mig sedan mitten på 70-talet. Plötsligt så upptäckte jag en helt ny situation den här gången. Nu kan jag för första gången bara relatera mitt mående till mig själv.Jag har blivit trasig av det som hände, och någon tid att bota mig själv har jag inte givit den saken. Alla problem runtomkring mig lösta, men det hjälper mig inte nu. Nu måste jag börja fundera på hur jag ska komma vidare i livet själv. Därtill verkar det inte finnas något annat att satsa på nu. Jag har skrotat facebook, det blir ju ett energitjuveri att mata dessa cirklar så att de kan snurra vidare. Jag tänker inte ens tänka " Jag hoppas att något ska hända": Det ska säkert inte hända något på länge nu. Fienden har med framgång reorganiserat sig, de drabbade har inte förändrat sitt beteende alls.

27
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / SV: Låt hoppet fara !
« skrivet: 23 mars 2011, 10:09:31 AM »
Det verkar inte finnas några utvägar ur detta.Har huserat på facebook ett tag. Ett gäng som själva fått sina barn stulna ropar högt på att asociala måste ge mer stöd åt de som drabbats, bo med dem  utreda dem, styra dem, råda  dem, analysera dem. Helt enkelt öppna en filial i deras hem. Ett annat gäng hyllar de juridiska striderna mot sin fd livskamrat med asociala som allierad. " HA-ha-ha, vänta bara, nu fick hon en stämning som dimper ned lagom till jul !! Vilken KUL julafton för henne !! HA-ha-ha".  Sedan: "Neeej, jävlar, det gick åt helvete IGEN !! Hon vann, det är orättvist !!!". Så här fortsätter det, allt går i en cirkel.

Det verkar vara näst intill omöjligt att övertala folk att sluta sig samman mot de brottsliga myndigheterna. Sedan de väl gjort sig till ovän med sin fd livskamrat, så blir de ju TVUNGEN att luta sig mot den brottsliga myndigheten. Ska man väl förlora kontakten med sitt barn: låt då den fd livskamraten stå ensammen med det beslutet !! Det kan bli för svårt för henne att stå ensammen med det beslutet. Bara asociala kan rädda henne undan den plågan: gå därför inte till asociala ! Men många drivs av att få stå i rätten och leka stjärnadvokat, så får de lite uppmärksamhet och bättre självförtroende.Allt slutar med att båda förlorar allt i den politiska tribunalen Länsrätten.

Vidare bygget av en medborgarrättsrörelse:det verkar bli ett skämt med de här förutsättningarna. Fienden organiserar sig, de drabbade verkar inte ha någon lust att organisera sig. Jag ska därför istället satsa mina krafter på att försöka läka min skadade själ, som jag inte unnat någon uppmärksamhet, eftersom det funnits viktigare saker att ägna sig åt.

28
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / Låt hoppet fara !
« skrivet: 21 mars 2011, 13:07:51 PM »
Då var tydligen Göran Johanssons utredning klar. Precis som alla visste skulle myndigheterna välja ut de mest drabbade och kasta åt dem ett korvskinn. Utredningen hade utrett fosterhems och barnhemsbarn fram till för 30 år sedan, så att preskriptionstiden för brottslingarna fortfarande skulle gälla. Var det någon som inte trodde att myndigheterna visste om att det begicks brott ? Medan utredning har pågått har myndigheterna omorganiserat tillsynsmyndigheterna så att brottslingarn har fått byta plats på stolarna. Sedan fortsätter allt som förrut, fast i större skala. Precis som utredningarna om de politiska svartlistningarna och åsiktsregistreringarna.

Det värsta är allt folket som står som hundar och gläfser nedanför matbordet och vill ha  sig ett korvskinn tillkastat i form av blygsam ersättning ! Låt vara 500 kr, bara NÅGOT bevis på att de blir uppmärksammade !!

Nu blir allt värre. Senast var det 23 000 omhändertaganden per år, knappast ska de lugna ned sig nu. Hur mycket har de höjt fosterhemsersättningarna nu när allt ser bra ut för dem och ljuset riktas bort åt ett annat håll ?

29
Övriga frågor gällande socialtjänsten / Lagen om tillåten stöld av barn
« skrivet: 18 december 2010, 10:11:34 AM »
Det finns en lag som säger att om en förälder bara helt enkelt stjäl sitt barn och sticker iväg från den andra föräldern, så blir stölden av barnet legaliserad när barnet har fått den nya adressen räknad som permanent vistelseort. Det innebär att barnet har bott mer än tre månader där.
 
Det finns naturligtvis också en lag om att vid flyttning, och gemensam vårdnad, så måste man ha den andra förälderns underskrift för att flytta utanför kommunen. Men om man tycker att man inte vill skriva under på det, utan bara helt enkelt istället stjäla barnet, så tar man bara barnet och sticker. Då finns det alltså en lag för att legalisera den situationen också.
 
Det finns även en lag om att barn inte får börja skola eller dagis utan båda föräldrarnas underskrifter, men det finns också en lag om ifall de bara har den ena förälderns underskrift, och barnet var stulet för minst tre månader sedan, så behövs inte den andra underskriften
 
Det kan tyckas paradoxalt att det finns en lag om att man INTE får stjäla, och en annan lag om att man FÅR stjäla. Paradoxalt, då  man möjligen hade kunnat förstå om det överhuvudtaget inte fanns en lag om att man inte fick stjäla. Man hade då tänkt att den lagen då antagligen inte blivit stiftad ännu. Men hur lagen om att man FÅR stjäla har kommit dit är det verkligt paradoxala !!
 
Om man vill veta om något är sant eller gott ska man göra en regel av det:
 
Allt som är stulet kan anses förverkat för ägaren inom loppet av tre månader.
 
Det ska då LAGEN garantera. Lagen om att det är förbjudet att stjäla förbjuder då stöld, men tycker man att man behöver något, så stjäla man det bara, och håller undan det i tre månader så garanterar LAGEN om stöld att man äger det sedan.
 
Men så kan förstås inte lagen se ut ! De rika äger ju mer pengar än de fattiga, och därför finns lagen om att det är förbjudet att stjäla. Det enda de fattiga äger är ju sina barn: Det är DÄRFÖR det är tillåtet att stjäla barn men inte pengar. Om de rika inte hade ägt så förskräckligt mycket mer än de fattiga, hade det varit tillåtet att stjäla pengar: från de fattiga!

30
Kanske du trotts allt önskar en ny modern Harald Hårfager född cirka 850, död cirka 933, var Norges enare och dess förste regent, perioden 860-930...
Annars räcker det med en slik gut här hos oss i Norrland

Iaf inser ju alla varför släppdatumet för utredningen har ändrats till september... Nu när de små barnen ska göra beredskapstjänst i valrörelsen, så kan man undra om detta skadar saken. Kan tänka mig att sossarna ska yla att barnen/de borgerliga har konspirerat.  Sedan smutskastning förstås: alla partier har ju enhälligt röstat för slavhandel med stulna barn i socialnämnderna. Förhoppningsvis kommer summan att bli att en vägg av tystnad bryts, och att ärendet efter detta inte går att gräva ned igen.

Sidor: 1 [2] 3 4 ... 83