Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Avos

Sidor: 1 2 [3] 4 5 ... 11
31
Övriga frågor / Offensiv mot asociala
« skrivet: 11 januari 2010, 16:54:11 PM »
Det börjar röra på sig, vad gäller en offensiv mot asociala. Det är den kommande utredningen om asociala som släpps i slutet av denna månad som är orsaken till att folk börjar samla sig för att genomföra skadeståndsmål, grupptalan etc. Jag tänker inte vara med i en grupptalan av orsaken att skadestånd kan myndighetsbrottslingarna använda som bevis på att de har gjort rätt för sig och kan fortsätta. Ett återinförande av tjänstemannanasvaret återför oss till den rättsäkerhet som rådde före 1980, då redan då många brott mot barn och familjer ägde rum. Därtill att de skyldiga kan sitta kvar. De har ju reorganiserat tillsynsenheterna, just med tanke på att de skyldiga ska få sitta kvar. Skadestånd kan bara utbetalas genom domstol, domstolarna är  genomruttna, och skadestånd utbetalas av de som med brottsliga händer i decennier har själva begått brott. Om de kan få folk att stå på tå för dem nu, kommer det att sluta med att alla får ett korvskinn i ersättning, sedan ett medialt Leanderfall och nedgrävning av skandalen, medan de skyldiga fortsätter i en redan befintlig brottslig struktur.

Det verkar som att man ställer just krav på reformering av asociala istället för nedläggning av brottsligheten:

http://www.minpappa.nu/?page_id=46

Där krävs:

1) Ändring av lagstiftningen så att föräldrar som försvårar samarbetet fråntas våŕdnaden: Problemet är att sådana lagstiftning har redan funnits hela tiden och familjerätten och domstolarna följer linjen " en ska bort", och det är alltid den förälder som vill samarbeta.

2)Socialstyrelsen ska ges detaljerade direktiv till familjerätterna.. Det saknas inte hyllmetrar med direktiv: INGENTING HJÄLPER !!

3)Legitimation.. Man kräver alltså egentligen att prestigen för familjerättsekreterare höjs.

4) Sparande av inspelningar och anteckningar. INGEN ska lyssna på detta i de skurkaktiga domstolarna !

5)Domstolarna specialutbildas  De skyldiga behöver straffas och inte få åka på fler kurser

6)Straff och böter. Ja sådant kan man ju bara skratta åt,det är andra myndighetspersoner som ska utreda... Det enda grova myndighetsbrottslinga ska passa sig för är ett rep omkring halsen.

7)Ny myndighet. Ja visst ska det komma en "ny" myndighet, de ska byta namn på asociala, men de som jobbar där ska vara de samma, deras mandat att tränga in i privatlivet, deras "expertkunnande" om hur vi tar i våra barn och pratar med dem. Allt slutar med brott precis som förrut.

Det behövs inga experter ! Det behövs inget privatlivsministerium ! Detta vi sett är beviset för detta, inte att "utbildning"  och "omorganisation" behövs för att sjösätta en ny variant av ORWELL2.

Allt vad som behövs är delad vårdnad och delade bidrag, avskaffande av alla myndigheter som utan bevisning kan begära undantag från lagar och  NORMEN att barn behöver sina föräldrar lika mycket, och att barn endast ska omhändertas om det handlar om placering på barnhem!

32
Övriga frågor / Feminazi
« skrivet: 04 januari 2010, 14:02:58 PM »
"Barnapappan är en slug, lismande schimpans, som i en epok av jämställdhetssträvanden kan ta makten över reproduktionen från oss kvinnor. Mansidioterna blir våra bästa allierade. Vi måste se till att spela ut dem mot barnapapporna, f...ör att förlöjliga och förnedra barnapapporna så mycket som möjligt. Barnapappan är vår farligaste fiende, han inser vilka vi är och vad vi står för. Han arbetar natt och dag, politiskt och juridiskt, privat och offentligt, för att få kontroll över reproduktionen inte bara inom familjen utan också bortom den. Han skyr inga medel, precis som vi. Barnapappan har insett vad det handlar om - en strid på liv och död, pappan är vår intelligentaste och farligaste fiende, han måste förintas med alla till buds stående medel."


Utdrag ur det feministiska manifestet S.C.U.M som hyllas av ROKS, dom feministiska kvinnoförbunden samt samtliga svenska kulturredaktioner.

33
Socialförvaltningarna / Myndighetsbrottslingarna i socialnämnden i Luleå
« skrivet: 20 december 2009, 16:49:19 PM »
Jag skrev ett inlägg i Norrländska Socialdemokraten i en tråd som handlade om att Staffan Eriksson (m) i socialnämnden protesterade mot att två barn som skulle fosterhemsplaceras skulle åtskiljas. Barnen har varit mycket omskrivna, då pappan för en månad sedan sköt mamman, och numer sitter i fängelse. Staffan Eriksson som börjar sin personvalsrörelse med detta sockersöta tal vill bli ihågkommen.Jag protesterade mot detta, och NSD:s censor tog genast bort mitt inlägg: Med tanke på den ynkliga yttrandefrihet denna tidning erbjuder läsarna, med 500 teckens längd på inläggen, kan det nog vara bättre att skriva OM NSD än att försöka skriva i den tidningen.Staffan Eriksson (m)

När myndighetsbrottslingarna SS Jill Thomelus och SS Anette Tarden skrivit utredningen som rekommenderade att min son Emil skulle sättas på fosterhem så innehöll utredningen redan då hundratals brott, lögner, förtal och felaktigheter.
Då skrev de att "visserligen så har Emil två föräldrar som älskar honom, men är okunniga i sitt föräldraskap". Inte någonstans skrev de vad de menade med detta. Istället fanns det massor av rent förtal,det stod att jag som är 54 år inte kunde laga mat åt mig själv, att jag var inte bara olämplig som förälder, utan överhuvudtaget aldrig borde få träffa honom mer därför att Emil hade lekt med sin äldre bror på gården utan min vetskap och fått en smäll på handen av en käpp, vilket dock inte gett någon skada.Att jag var svårt psykistik sjuk enligt SS enligt Jill Thomelius helt egen diagnos, och att beviset var att jag besökt en barnpsykolog 3 ggr när jag var 13 år,samt varit inlagd på öppenvård 1½ månad 1976 för "pre-psykos".

Anklagelserna mot mamman var att hon vägrade skriva under umgängesavtal, delvis därför att asociala hotade henne att om hon gjorde detta skulle det bli LVU, hon gjorde som de ville, och det blev naturligtvis LVU JUST därför. Mamman ger mig 50% umgänge idag, då när Emil var liten gav hon mig 70% umgänge, därför att hon arbetade skift, och inte kunde lämna honom ensammen.

När denna  grovt brottsliga utredning var klar lämnades den över till socialnämndens verkställande utskott för beslut. Där vidtogs åtgärder för ett enhälligt beslut som vanligt. Bror Kajsajuntti adjungerad,(mp) förklarade snabbt att han var jävig, eftersom vi träffats några gånger under 70 talet på demonstrationer. Bror Kajsajuntti var alltså angelägen om att redan olagliga beslut ska kunna röstas igenom och bli legitimerade. Åsa Anjou(v) , en av Luleås rikaste personer, hänvisade till att hon var jävig, eftersom jag hade VARIT medlem i vänsterpartiet.

Bodil Wennerbrandt Sevastik (v) hävdade samma. Därmed hade de grundlagt att ett enhällligt brottsligt beslut skulle tagas.

Jag kontaktade överläkare Peter Skeppare på psykiatrin för att få ett intyg på att jag hade föräldraegenskaper.Han bad mig svara på några frågor, samtidigt som han antecknade på en papperslapp. Efter ca 10 frågor sade han: "jag tror att du har autism", han sade att han ville att jag skulle genomgå en undersökning på sunderby sjukhus. Jag erinrade honom om vilket mitt ärende var, och han sade då att jag måste besöka socialnämndens arbetsutskott tillsammans med en stödperson från landstinget, vilket han absolut krävde!!

Jag kontaktade Staffan Eriksson, som talade uppmuntrande, och sade att detta skulle bli en lätt match. När väl mötet hade börjat ställde han sig upp och höll ett tal mot mig. Jag kommer inte på någon annan orsak till att han låtsats vara på min sida, annat än att han ville chocka mig rejält.Staffan Eriksson sade på fullt allvar att de skulle ta vår son Emil och sätta honom på fosterhem bara två veckor, och förklarade att detta var alltså en struntsak. En vuxen kan inte på allvar mena att man sätter barn två veckor på fosterhem, därtill en person som suttit i socialnämnden i många år och säkerligen själv har fosterbarn.
Socialnämndens arbetsutskotts ordförande Leif Wikström avbröt mig hela tiden, och sade "det där har vi redan hört". När jag lämnade mötet skickade någon av deltagarna en självförstörande ikon till min mobiltelefon. Jag hade bara hunnit 20 meter från huset. Det var ett fult finger med texten "fuck you".

Dessa politiker är självfallet ansvariga för de brott som varje år begås mot barn och familjer i samband med LVU. Om man diskuterar vilka som är ansvariga för brotten så är det de:

SS Jill Thomelius, SS Annette Tardeen som fungerar som utredare,
deras chefer
gruppledaren SS Ewa Laakso
Gerd Bergman, Anna Noren

Domarna i Tingsrätt och länsrätt

De har alla granskat ett totalt brottsligt dokument, där hundratals brott har begåtts , med sina egna namn godkänt detta, och därmed står de ansvariga för dess innehåll. I detta inlägg nämner jag dessa myndighetsbrottslingar vid namn och även med bild enligt den prejudicerande dom I Börje Ramsbromålet, "3M" där man i högsta domstolen fastställde att offentliga personer inte åtnjuter sekretessskydd vad gäller deras roll i de uppdrag de har  http://www.bankrattsforeningen.org.se/skampol.html

34
Övriga frågor / Myndighetsbrottslingarna i socialnämnden.
« skrivet: 20 december 2009, 12:58:51 PM »
tråden flyttad till arean "socialförvaltningarna" och kommer att raderas i denna area...

https://forum.nkmr.org/index.php/topic,1679.0.html

^klicka här !

35
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_thread/thread/ee64775e6072206d/eebdf472ecef03df?hl=sv&lnk=gst&q=Barnarov+skall+b%C3%B6rja+ers%C3%A4ttas+i+Norge#eebdf472ecef03df

Det handlar ju bara om ETT barnhem, men de kommer att retroaktivt ersätta för offer utöver preskribtionstiden. Ersättningen blir på sammanlagt 24 miljoner till offren. Norge har nu gjort upp med de politiskt svartlistade, oskyldigt anklagade för pedofili, och nu ersättning för barnarov.

36
Från swnet.politik
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_thread/thread/42e9e45a428cf722?hl=sv#

M.O.B. i L. skrev:

 >All tvångspsykiatri kan nog klassas som folkmord. Hot om tvång i
> psykiatrin är också tvångspsykiatri. Jag anser att de som verkställt
> folkmord genom att ge tvångsinjektioner med psykiatriska mediciner eller
> tvångs-ECT bör ställas inför rätta. Efter en rättvis rättegång bör
> straffet bli avrättning. Dödsstraff för folkmord är nödvändigt för att
> trygga demokratin.
>
> För mer information, se:
 http://blogg.expressen.se/politikmobil/
 http://dvwebb.mah.se/~lgs01066/mikaelb/med/ect/discovery_ect.html
>
> Dessutom har SVT nyligen haft dokumentärer och debattprogram:
http://svtplay.se/v/1776561/uppdrag_granskning/del_13_av_16
http://svtplay.se/v/1778736/debatt/del_14_av_17__torsdqg
http://svtplay.se/v/1787798/uppdrag_granskning/del_14_av_16
>
> Jag talar mest om ECT, men även psykiatriska mediciner kan ge permanenta
> hjärnskador.
>
> Jag är inte förvånad över att Arbetsförmedlingen i Lund anställer gamla
> utövare av tvångspsykiatri, ty det ligger i linje med
> Arbetsförmedlingens förtryckande politik. De har förmodligen aldrig haft
> hederliga arbeten utan har mest sysslat med att kränka mänskliga
> rättigheter på betald arbetstid.
>
> Det minsta som borde hända är att Arbetsförmedlingen säger upp personal
> som jobbat med tvångspsykiatri om den vill bättra på sitt rykte.

Jag delar helt din uppfattning i denna fråga. Dina argument är relevanta, exempelvis att om myndighetsbrottlingar tillåts att sitta av sitt straff i fängelse, kan de använda tiden till att skriva en bok, och åkalla hjälp från andra myndighetsbrottslingar.

Brott är av olika kategori. Brott mot mänskligheten är av samma kategori som krigsbrott, och de påföljder ett invaderande lands soldater drabbas av: döden. Det är fortfarande dödstraff för invaderande soldater i svensk lag: kanske här inte finns någon som försöker förklara bort detta faktum?

Att en grov myndighetsbrottsling i position att han kan begå brott mot tusentals människor fortfarande skulle räknas som en av oss är absurt. Om alla brott är av samma kategori, låt då spioner få slippa straff, de har ju "bara" avslöjat en del små hemligheter ?

Men detta handlar om landsförräderi av högre nivå än spionage ! Det handlar om tortyr och invalidisering av landets egna innevånare, av en person som sags åtnjuta förtroende av oss som förtroendevald eller som myndighetsperson. En förstörelse av rättstaten på ett sätt som en invaderande arme inte skulle kunnat åstadkomma. Och en främmande ockupationsmakt ska åtminstone låta våra barn vara ifred, om än de ska drabba oss på många andra sätt !! Sådana personer bör absolut avrättas genom hängning, då de är alltför farliga för oss levande.De har begått det dubbla brotten att dels begått det värsta brottet: brott mot barn eller mot sjuka SAMTIDIGT som de begått brott mot allmänheten, vilket är landsförräderi.

Det gamla svenska straffet för landsförräderi är att en granpåle grävs ned i marken så att 45 cm sticker upp. Sedan drar de ned byxorna på landsförrädaren och spetsar honom genom ändtarmen på granpålen. Korsfästning verkar nästan bekväm i jämförelse med vad den landsförrädare drabbades av vid Poltava, en officers om gick över till ryska sidan och senare tillfångatogs. Detta vore bra om dessa socialsekreterare kände till, då skulle skratten tystna i personalrummen.

En förälder som drabbats av brott mot sina barn anser jag har rätt att mörda förövaren om samhället är så barbariskt att det inte skyddar barnen för myndighetsbrott. Jag vill inte att någon ska få lida för konsekvenserna, alla är för skadliga för att sitta i fängelse för sin kärlek till sina barn och att lida för rättvisans skull. Ändå hoppas jag att detta snart sker för allas vår skull så att euforin minskas hos dessa brottslingar som tror att de är odödliga.

> Därefter skall dödsboet betala skadestånd till de drabbade. För lösningar postmortum om hur man t.ex. kan låta en förövarsläkt betala skadestånd till de drabbades släkter i flera generationer, se mina webbplatser och övriga inlägg.

Allting är reversibelt. Övergivandet av rättstaten är jag emot.

37
Bemötandet ifrån myndigheten / Dödskalleskolan
« skrivet: 15 oktober 2009, 07:37:54 AM »
Grabben kallar sin skola för "Dödskalle skolan". Eftersom jag inte vill ha med skolan att göra, har jag överlåtit alla kontakter med skolan till min fd fru. Dvs trots att det är jag som håller i studierna,så blir det hon som ska sitta av mötena, trots att hon egentligen inte har någon koll på vad som görs. Orsaken till att hon går är för att förhindra anmälningar.

Senast det begav sig, i går, kom hon hem med ett "dokument". Skolan har förvana att förnedra föräldrarna genom att tvinga dem att skriva under på lite varje: Den här gången hade de tvingat henne att skriva under på att grabben ska ha mera kompisar !!

Sån't här är skolan bra på. Undervisning, däremot kan de däremot alls ingenting om. Efter att våra två barn har genomgått 9 årig skola vet vi inte allt vi tvingats skriva under på. Jag kommer däremot aldrig mer att skriva under på något, eftersom det handlar om ren förnedring och kränkning av fri och rättigheter. Lärarna skriver förstås inte under på att i fortsättningen följa skolstadgan och läroplanen: Då skrattar de bara och ber de oss att stoppa upp pappret i häcken !

Jag tänker inte ens skriva under på att jag är vare sig hederlig eller ohederlig.Jag anser att jag är en fri människa och har inte förverkat mina rättigheter och gjort mig skyldig att skriva under papper som någon annan har författat. Lärarna har den fulla friheten av sin rektor att hitta på vad helst de vill och sedan lägga fram detta inför föräldrarna för underskrift: vänner,bättre studier: allt har vi hört!

Det blir ju faktiskt omöjligt för mig att skriva under eftersom jag anväder dessa lärare som exempel på dåliga föredömen i min uppfostran av barnen. Så här gör socialt inkompetenta människor. Det liknar den stil som råder inom militära med syndabock-systemet:

-"Jag sade åt Johansson att åka med lastbilen till förläggningen. Johansson kommer tillbaka och säger att han har punktering på båda hjulen.Det var inte vad jag bad Johansson om, därför får Johansson två dagar i buren så lär Johansson sig att göra vad Johansson blir tillsagd".

Överhuvudtaget är skolan en generalrepitition av det militära. Så här lät det senast lärarinnan ringde till mig( Jag har undanbett mig telefonsamtal från henne, men hon ringde ändå)

-: " När vi var på väg till badet så avvek din son från gruppen. Jag var ansvarig för blå grupp och min kollega var ansvarig för röd grupp, när vi plötsligt upptäckte att din son hade avvikit. Han hade avvikit efter en konflikt med min kollega, och återfanns utanför kyrkan mittemot skolan"

Jag frågade läraren vad konflikten handlade om och hon svarde på samma militäriska vis "Jag vet inte". Jag frågade henne om hon frågat HONOM vad konflikten handlat om, och hon svarade att det hade hon ingen skyldighet att göra. Sedan läste hon reglementet och sade att förseelsen varit mycket "allvarlig", ett regelbrott. Jag funderade på om inte jag hade handlat på samma sätt med sådana lärare.
--
Avos \-- Bakåtsträvare

38
Övriga frågor / Kommunismens ansikte
« skrivet: 24 september 2009, 09:52:03 AM »
En ganska intressant tråd på swnet.politik där politik vs mänskliga rättigheter diskuteras.

http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_thread/thread/a69e0c68984c3a79?hl=sv#

Fredrik :Ostman skrev:
>> >> -----< Avos >
>> >> Jag har svårligen kunnat norskensflammans paraller

> > Då ber jag om ursäkt för den passusen.

>> >> Jag accepterar inte nazister, då de öppet uttalat vad de
>> >> har tänkt göra, även om de påstår att det ska "bli bra sen" kan ingen
>> >> tro att det ska bli bra med en övermänniskoideologi.

> > Just denna del tog ju Hitler direkt från Lenin. Jag kan utan vidare
> > skriva:

> > Jag accepterar inte leninister, då de öppet uttalat vad de
> > har tänkt göra, även om de påstår att det ska "bli bra sen" kan ingen
> > tro att det ska bli bra med en övermänniskoideologi.

Kommunismen har inga öppet dåliga föresatser. Det är bara resultatet som
är dåligt. På samma sätt som borgerliga menar att de inte accepterar
kommunister, och att de därför bör trakasseras, använde de kommunistiska
staterna samma retorik i retur. Dvs att förtrycket är ett MEDEL, inte
ett ändamål som i nazismen. Eftersom det är ett medel kan de mycket väl
anse att det är med beklagande de använder detta medel, och att de
önskar att klasskampen vore mindre stark.

>> >>  Jag vänder mig särskilt mot socialismen och liberalismens
>> >> intrampande i privatlivet, i synnerhet socialdemokratin

> > Där är vi överens. Men nassar och kommunister trampade in bra mycket
> > värre. Där var det stöveltramp som gällde, inte toffeltramp.

Jag anser att alla ska ha rätten att tro på vad de vill, att människor
ska dömas efter sina handlingar inte efter sin tro. Ett extremfall är
när ni beskyller socialdemokraten Kjell för att stå för samma som
nordkoreansk kommunism.

Genom att visa sin opponent att man förstår opponenten bättre än hans
övriga sympatisörer kan man vinna dem för sin sak. Tvärt om bör man
öppet inför andra använda "djävulens advokatur" mot sina egna ideer.
Att försöka skrämma de som tror på en ide eller nedsvärta den stärker
bara tron, och insikten att man kämpar för något gott.

Alla inser att man bör ha rätten att tro på vad man vill. Även om det
fanns anhängare av Nordkoreans kommunism i sverige har de rätt att
betraktas som fristående från Nordkorea om de själva säger så. Då måste
ni isf hitta en annann utgångspunkt för att finna en svaghet i deras
argumentation. De har rätt att betraktas som personer med hederliga
syften därför att de har rätt att TRO på vad de vill, och att detta inte
kan vara något ont, om de inte säger något som är ont.

Politik är förtalskonst. Genom att smutskasta varandra, istället för att
intressera sig för varandras ideer och förstå varandras utgångspunkter
och sätt att tänka, skapar man problem istället för att lösa dem. Därmed
bevisar man att det demokratiska systemet är ovärdigt den uppgiften.

Jag kan ta mig själv som exempel. Jag träffade KFML(r):arna på SSAB i
Luleå 1972 då jag var 16 år, och blev indragen i deras mycket
framgångrika verksamhet. Det hände väldigt mycket: strejker, massmedia
etc. Jag slutade 1975 och företaget hade lovat att svartlista mig
politiskt för resten av livet. Jag chockades av beskedet, efersom jag
själv inte deltagit i strejker eller varit ledare. Därtill trodde jag
att man hade någon slags hänsyn till personer i tonåren och inte
betraktade människor som just vuxit upp som människor man gärna dödar.

Jag har sedan dess aldrig mer fått fasta anställningar i mitt liv sedan
1975. Endast ett fåtal människor i mitt liv har beklagat detta, en
handfull här på swnet.politik.

Om du försöker se politiken från mitt håll, kanske du förstår varför jag
inte tycker att politikens förtalskonst är en stor gåva till
mänskligheten. Det de gjort mot mig, liksom Vladimir Ryzhkov i Leningrad
som jag hjälpte att fly, är samma som de små fascisterna gjorde mot mig
på skolgården och inget annat.Valdimir som jag hjälpte fly var liksom
jag kommunist vid den tiden. Som du kan se så kan människor av helt
olika IDE har altruistiska värderingar. Det är alltså inte bara
borgerliga människor som har altruistiska ideer.Vladimir bor numer i
sverige, och vänsterpartiet hjäpte honom och gömde honom undan polisen
och utvisningshot.Idag är han gift och har permanent uppehållstillstånd.

Människor intalar sig att de utför denna "politiska" mobbning av något
slags "högre syfte". Men de fortsätter med vad de ägnade sig åt på
skolgården som små mobbarskitar, fast nu som stora mobbarskitar.Vladimit
kallade de "CIA-agenten" på den förvisningsort nära finska gräsnen där
han vistades. Han hade blivit dömd enligt 101km lagen, som förbjöd honom
att bo närmare än 101km från tätorter. Brottet: umgänge med mig ( vi var
båda med i vänskapsförbundet sverige sovjet), burit tre 33 cl öl is n
väska som jag köpt på valutashopen samt en burk rysk kyckling. Detta
ledde till avsked från tjänsten som brandman på smoljypalatset
(kommunistpartietshögkvarter) och förvisning.

Om vladimir behandlades bättre  än mig eller omvänt, kan vara egalt. De
mänskliga normerna är i vilket falls om helst satta ur spel.

Det är OERHÖRT svårt att sluta vara kommunist under dessa omständigheter
jag varit med om. Lika lite som Vladimir skulle kunnat börja gilla det
system han levde i, lika omöjligt var det för mig. Han har än idag inte
besökt Ryssland sedan han lämnade ryssland slutgiltigt 1995. Redan i
slutet på 70-talet ville jag sluta, men det var OMÖJLIGT utan att bli
fullständig moralisk förlorare och kapitulant. Trots allt: jag var ju
moralisk vinnare, jag hade fått ett mänskligt arvegods som skulle
förvaltats och föras vidare. Sanningen fick inte  gå förlorad; då går
man under.

 1980 gick jag med i EFS, fast jag fortfarande var kommunist. Jag
försökte på alla sätt bli av med åskådningen, eftersom den på intet sätt
var annat än en plåga för mig, som lett mig in i sjukpension, eftersom
alla "kamrater" svikit mig på alla sätt de kunde. TROTS detta gick det
inte att bli av med plågan: medlem i en kristen organisation, dagligen
försöker man bli av med plågan, alla hade svikit mig. Du ställer dig
säkert frågande till hur jag inte kunde lyckas under sådana till synes
optimala omständigheter.

Orsaken är det stora altruistiska budskapet, som JUST dessa förföljarer
förstärkt bekräftat, bränt in i själen och gjort till en livsuppgift för
mig ( Detta altruistiska budskap som du påstår är samma som nazism ?)
Genom att verkligen bevisa att detta samhälle inte har en demokrati,
att denna ordning är outhärdlig och inte kan genomlidas, utan att en ny
ordning måste införas, så "behövs" ju inget parti längre för att
predestinera mig att slå vakt om sanningen och föra den vidare. Fiendena
har alltså gjort IDEN och mig till parallella, och med samma mål. IDEN
har blivit mitt öde.

De hade alltså gjort mig till kommunist, idens egentligen meningen, och
inte bara i en ideologisk mening. En ideologi kan man ju lämna när man
blir less på den.

Inte förrän Hagel-Jugend började trakassera mig för att jag blivit
utsatt för myndighetsbrottslingarna i samband med deras försök att
stjäla min yngste son som ligger två år före i skolan via LVU, lyckades
jag äntligen göra mig HELT fri från dessa åsikter som stred mot min
religiösa tro, och jag skildes från att ha detta som mitt öde.

Dessa vidriga tankar om att staten ska uppfostra barnen, och att
Hagel-Jugend sade sig stå på socialas sida, egalt om de var brottsliga,
gjorde att jag med en lättnad kunde lämpa av denna börda.

Sammanfattningsvis: om ni inte behöver några kommunister: sluta då att
skapa dem ! Notera: sedan ni gjort kommunismen till någons öde genom
omfattande orättvisor och trakasserier, kommer denna grupp människor att
med lätthet klara av att störta samhället, eftersom de inte behöver
någon ideologi eller parti, utan de drivs enbart av sitt öde.
-- Avos \-- Bakåtsträvare

40
Övriga frågor / Går demokratin att avskaffa ?
« skrivet: 16 september 2009, 08:56:22 AM »
"Demokrati är inte det bästa systemet:det är bara alternativen som är så
förskräckliga!" var det någon som sade. I dag kan det vara opassande att
kritisera demokratin som sådan, trots att få idag känner sympati för
dess delar.

Jag skulle personligen vilja slippa den, eftersom de flesta attacker mot
medborgarrätten kommer från politikerna och det koppel av laglösa
byråkrater de släpper lös över medborgarna.

Institutioner som socialförvaltning ( barn och familjeärenden)och
psykiatri vill jag ha bort HELT, eftersom de redan visat att de inte ens
på sikt kommer att kunna korrigeras. Därför vill jag att de ersätts med
specialutbildad polis respektive transfereringar till de som inte är
arbetsföra på grund av psykiska problem, och att kyrkliga organisationer
och röda korset fick ta över den havererade psykiatrins uppgifter.

Arbetsförnedringen är en annan totalt onödig institution som inte ens
förmedlar 30% av de lediga arbetena.

Domstolarna är totalt förstörda av brottslighet som öppet utövas genom
domarnas immunitet.

Samhället förmedlar inte hjälp utan kontroll och övervakning genom dessa
institutioner !

Det största problemet är de avlönade politikerna som lätt kan köpas av
olika särintressen.

Det andra problemet är det stora skikt av politiker som har HOPPET om
att bli avlönade, och sedan kunna börja ta emot förmåner.

Sedan folk redan blivit avlönade är det näst intill omöjligt att bli av
med dem. De måste isf individuellt var och en avskedas anklagade för
brott, vilket tar 200 år för att bli av med dem.

Om istället en parallell internetdemokrati byggdes upp skulle man kunna
göra sig av med dem den vägen. Men det förutsätter ju medborgaranda för
att bygga upp en sådan internetdemokrati.
http://www.aktivdemokrati.se/AD-forum/ucp.php?mode=login


Folkrörelser och organisationer bör ideellt bygga upp en demokrati.

Vad kan vara " de förskräckliga alternativen" om centralmakten försvagas ?

* Kan tänka mig att spridandet av antisemitism skulle kunna ske mer
obehindrat om inte en samordnad syn på rasideologier bjuder sådana
tankegångar motstånd.

* Det kan bli lättare för en regering att skicka ut sverige i krig om
riksdagens betydelse minskas. Där har jag ingen direkt lösning, men
eftersom Sverige redan är med i EU, kan ju iaf inte svenska regeringen
hitta på egna krig, isf måste de komma genom EU.


-- Avos \-- Bakåtsträvare

41
Övriga frågor / Harmageddon
« skrivet: 13 september 2009, 08:23:12 AM »
från usenet:

kjell skrev:
>> Vi börjar alltmer se följderna av högeralliansens elitistiska politik
>> som enbart gynnar de med arbete och förmögenheter. Efterhand som utanförskapet ökar och med dessa sociala >>oroligheter ropar som vanligt moderaterna på fler poliser, ni vet det där med "lag och ordning"!

>> http://svt.se/2.22620/1.1687689/krismote_efter_brander_i_goteborg
>> http://svt.se/svttext/tv/pages/111.html

>> citat
>> Bilbränder och attentat på flera håll

>>  Natten mot lördagen attackerades spår-
>>  vagnar med brännbar vätska i Bergsjön
>> i Göteborg, i Gottsunda i Uppsala
>>  kastades sten mot polisen och i Vårby
>>  gård utanför Stockholm stacks sex
>>  bilar i brand.

>>  Även i Södertälje, Kungälv och Falken-
>>  berg sattes bilar i brand. I de flesta
>>  fall misstänks ungdomar för dåden.

>>  Uppsalapolisen har identifierat flera
>>  av dem som tros ligga bakom orolig-
>>  heterna. Många av dem är grovt krimi-
>>  nellt belastade och ofta bottnar
>>  agerandet i utanförskap och ett hat
>>  mot det etablerade samhället.
>> slut citat

>>Det går att se det hela på något annat vis också. Vad är det etablerade samhället för något? Tydligen allt färre utav >>de som bor här, kanske något att fundera på. Medvetandegraden hos folket bara ökar, även om politiker försöker >>hindra det genom diverse hinder mot kommunikation av olika slag, med olika bortförklarningar till varför det skulle >>behövas, trots att det är systemet som havererat och behöver genomstädas. Hur det nu skall gå till med alla de så >>kallade 'etablerade' som då kanske måste börja se världen någon annanstans ifrån än lyxhottellen dom vant sig vid >>att sitta och supa på.


De viktigaste funktionerna i samhället är de som förstörs först:
socialtjänsten, psykiatrin, politik, fack, polis och rättsväsende.
Fisken ruttnar från huvudet och nedåt.

Man kan inför detta välja två vägar: återställa eller välja bort.

Jag anser att man måste välja bort socialtjänsten och psykiatrin. Polis
och rättsväxende kanske man måste ha, men i synnerhet rättsväsendet är
så förstört och full med brottslighet att det är oanvändbart.

I Ryssland har man som i sverige juridisk immunitet för jurister. Detta
är en av förutsättningarna för att en maffia ska kunna byggas upp.
"Maffia" dvs organiserad brottslighet förutsätter ju att myndigheter,
dvs polis och rättsväsende samrbetar med den organiserade brottsligheten.

I ryssland är maffian inte lika kriminell som i sverige då de mest
sysslar med avrättningar, knarkhandel och utpressning. Jag räknar
myndigheter och maffia som ett och samma, eftersom exempelvis Hells
Angels kallar sig för myndighet, eftersom de driver in skatter, och
myndigheterna ägnar sig åt organiserad brottlighet, som Hells Angels. I
Sverige ägnar sig myndighetsbrottlingarna åt slavhandel med stulna barn.

Då är juridisk immunitet nödvändig för att släppa in den organiserade
brottsligheten. Idag är rättsväsendet alla hederliga människors värsta
fiende; en hederlig människa har inget att vinna på att gå till en
domstol. Myndigheterna har då räddat det som de anser är nödvändigt att
rädda inom rättsväsendet: integriteten. Där sitter domare som samarbetar
med maffian och begår brott, fast med full integritet !!

Förhoppningsvis kommer Hells Angels att växa till sig och börja på
allvar kunna utöva en terrorbalans mot de andra myndigheterna. När de
olika myndigheterna får fullt upp att göra med varandra, har de inte tid
att terrorisera vanligt folk. Om sedan helles angels börjar beskatta
asocialas behandlingshem, fosterfamiljer och SS, så kommer saken att gå
åt rätt håll när de får lära sig att betala skatt och göra rätt för sig.
I annat fall kan de stå på öronen ute i bottenviken.
-- Avos \-- Bakåtsträvare

42
Övriga frågor / Förtryckarskolan Del 2 ( Advanced)
« skrivet: 08 september 2009, 18:02:28 PM »
Förtryckarskolan del II ( Advanced )

Innehåll

1.0 Argumentum ad hominem.
2.0 Argumentum ad verecundiam.
3.0 Argumentum ad ignorantiam.
4.0 Tu Quoque.
5.0 Demagogi.
6.0 Redictio ad absurdum.
7.0 Circulus Vitiosus.
8.0 Credo quia absurdum.
9.0 Dogmatism.
10.0 Retorik.
11.0 Ignoratio elenchi.
12.0 Lögnarparadoxen.
13.0 Genetiskt felslut.
14.0 Sammanblandning av symbol och referens.
15.0 Den Manikeistiska myten.
16.0 Medveten otydlighet.
17.0 Stämpla människor
18.0 Metabasis eis allo genos.
19.0 Tertium non Datur.
20.0 Non casa pro casa
21.0 Non sequitur.
22.0 Opportunism.
23.0 Petitio principii.
24.0 Post hoc ergo propter hoc.
25.0 Proton pseudos.
26.0 Quaternio terminorum.
27.0 Survival of the fittest.
28.0 To auto non legein.
30.0 Lär dig"Guilt by association" tekniken.
31.0 Lär dig "Har du slutat slå din fru ? -jasså du kanske inte vill tala om detta"-tekniken.

1.0 Argumentum ad hominem.
1.1 Om en motståndare har speciella värderingar som man inte delar kan man istället angripa hans person ( argument avpassat efter personen) dess motsats är argumentum ad rem (argument avpassat efter saken ).
1.2 Argumentum ad hominem är mycket effektivt när man vill framkalla en avsiktligt osaklig debatt.

2.0 Argumentum ad verecundiam.
2.1 Om man vädjar till en auktoritet dvs. till de känslor av respekt som folk hyser för berömda personligheter kan man övertyga pöbeln om riktigheten i sin åsikt.

3.0 Argumentum ad ignorantiam.
3.1 Om en motståndare inte kan bevisa att hans slutsats är rätt med den bevisbörda du kräver så säger du att han har fel.
3.2 Tex. så länge som en kommunist inte kan bevisa att han inte har känt en hemlig sympati för massmord bör argumenten ignoreras.

4.0 Tu Quoque.
4.1 "Även du". Består i att man besvarar en anklagelse inte genom att diskutera om den är befogad eller ej, utan genom att framföra en motanklagelse.

5.0 Demagogi.
5.1 Talekonst, om dina argument är svaga, försök att prata skit så länge det går ( att filibustra ) , då orkar inte åhörarna lyssna på debatten och kommer heller inte att intressera sig för de argument som din opponent har eller de svar som du kan tänkas ha.

6.0 Redictio ad absurdum.
6.1 Om människan alltid har vårdat sina barn så skulle hon inte ha kunnat överleva. Från en given förutsättning härleder man något som uppenbart är felaktigt. Alltså måste förutsättningen förkastas.

7.0 Circulus Vitiosus.
7.1 'Ond cirkel','Felaktig Cirkel'. Cirkelbevis. Bevis där sanningen är det som ska bevisas(konklusionen), redan är förutsatt i bevisets utgångspunkt(premisserna). Exempelvis är konklusionen direkt sammanfallande med bevisets enda premiss i följande exempel:' Att ge varje människa obehindrad yttrandefrihet måste alltid i det stora hela vara fördelaktigt för staten;för det bidrar i hög grad till samhällets intressen att varje person åtnjuter en fullkomligt obegränsad frihet att uttrycka sina åsikter'.
7.2 Circulus Vitiosus kan med fördel också användas i cirkularitet i samband med definitioner och förklaringar. Om ett uttryck A definieras med hjälp av ett uttryck B,B i sin tur definieras med hjälp av ett uttryck C, och C med hjälp av A, har vi en definitionscirkel.

8.0 Credo quia absurdum.
8.1 'Jag tror, emedan det är orimligt'. Betecknande för den religiösa hängivenheten åt irrationaliteten. Credo quia absurdum ger inte svar på de frågor efter mening(sammanhang,värden), som människan (subjektet) ställer.

9.0 Dogmatism.
9.1 Grekiska 'Dogma', mening, lära. Fasthållande av påståenden som inte är välgrundade, trots motargument, hävdandet av dogmer
9.2 Metafysiskt tänkande som inte frågar efter grund, den mänskliga kunskapens karaktär och räckvidd.
9.3 Hävdandet av positiva påståenden om verkligheten. Motsats: skepticism.

10.0 Retorik.
10.1 Retoriken var den högst stående konsten i det antika Grekland. När Sokrates ställdes inför stora rådet i Athen för att dömas till döden genom att tömma en giftbägare så bedömdes hans rätt att leva efter hur välgjort försvarstal han kunde presentera. Den antika retoriken var så funtad att det var ovidkommande om ett påstående var sant eller falskt, det viktiga var framförandet som betygsattes. Bra retorik ger framgång och uppskattning i livet. Dålig retorik: se exemplet Sokrates.

11.0 Ignoratio elenchi.
11.1 Latin 'ovetskap om motsägelsen, avvisandet'. Bevisfel där det bevisas något annat än det som ska bevisas, el. där motståndarens påståenden bemöts med en i förhållande till dess innehåll ovidkommande argumentation.

12.0 Lögnarparadoxen.
12.1 Exempel 1: Kretensaren Epimedes hävdade att alla människor på Kreta ljuger. Om påståendet var sant ljuger han alltså, alltså måste påståendet vara falskt.
12.2 Därav följer påståendets sanning inte av antagandet av dess falskhet. Eubulides av Megara gjorde däremot det antinomiska påståendet 'jag ljuger'. Detta är sant om och endast om det är falskt.
12.3 Ännu en variant ger anledning till en äkta lögnarparadox i exemplet om Platon säger att Sokrates har rätt och Sokrates hävdar att Platon ljuger.
12.4 I en modern variant definierar vi (S) att vara satsen '(S) är falsk'. Om (S) är sann, är det sant att (S) är falsk, så är (S) sann. Alltså gäller att (S) är sann, om och endast om (S) är falsk.
12.5 Hängde ni med ? Så gäller även för de andra bokstavskombinationerna (M),(C),(Fp),(V) osv.

13.0 Genetiskt felslut.
13.1 Kommer ifrån ordet "genes" - person. En utvecklad nyare variant av argumentum ad hominem, som har utvecklats av politiker och makt- havare. Genetiskt felslut går ut på att man söker styrka giltigheten eller ogiltigheten av det utsagda genom att hänvisa till hur utsagan uppkommit.
13.2 Om en person i en diskussion säger att han har en socialistisk övertygelse ( obs ! glöm ej punkt 30.0 Guilt by association-tekniken !) , börja då att analysera de psykologiska eller sociala orsakerna till att han har skaffat sig denna övertygelse, tex. uppror mot föräldrarna, läser en viss tidning eller umgås med dåliga vänner. Psykologisera allt han säger.

14.0 Sammanblandning av symbol och referens.
14.1 En egentligen gammal metod som använder en egenhet som språket besitter, nämligen att språket kan användas till att referera till sig självt. Det är i just detta sammanhang som en förväxling mellan symbol och referens kan ske.
14.2 Metoden liknar "guilt by association", men har ett vidare användningsområde. Medvetet kan metoden vara väldigt framgångsrik.
Tex "Hur kan du vara kommunist, när Stalin utrotade så många människor i Sovjet på 30-talet" ? "Kommunist"-kopplas till "Stalin", som kopplas till "utrota". En association bildas, där personen verkar ha blivit kommunist på grund av att Stalin utrotade människor på 30-talet.
14.3 Metodens principer fungerar alltså som ett Circulus Vitiosus. Ex 'Kina är en folkdemokrati, eftersom folkdemokrati slutar på 'i', slutar alltså 'Kina' på 'i'.

15.0 Den Manikeistiska myten.
15.1 Världen består av en ond och en god sida. Genom att luras att delta i KAMPEN på endera sidan kan människor lockas bort från att engagera sig i de verkliga frågorna.
15.2 Världen behärskas av två grundprinciper, det onda och det goda. På motsvarande sätt har människan två själar, en ond och en god. För att befria sig från den onda principen måste den kritiserade personen i fråga underkasta sig asketisk livsföring.
15.3 Tex Spionage är ett brott, men om spionen omfattar en annan ideologi,(vilket egentligen borde vara ovidkommande) , kan man medvetet framkalla indignation emot denna ideologi som spionen haft. Detta skapar då en avsiktligt osaklig debatt med alla innehavare av denna ideologi, de måste gå i försvarsposition, under tiden växer "debatten" som en atombombs-svamp medan de stridande överöser varandra med beskyllningar. Båda parter sysslar då med sina egna tolkningar av den mankeistiska myten, ingen inser då vem de egentligen har att göra med.
(Exemplet från Enbom-affären)

16.0 Medveten otydlighet.
16.1 (Från Ian Wachtmeister, Bert Karlsson m.m) Genom att använda ett luddigt språk kan man utöva krypskytte utan att behöva gå i svaromål för sin ståndpunkt. Ståndpunkten är hemlig, och avslöjas inte förrän makten slutgiltigt har erövrats. Låt ingen få en syl i vädret, säg ofta "Det vet man ju.."," och allihopa","alla säger","och allt det där","som det är överallt","man har ju varnat","folk tycker ju","både här och där","man har ju insett" o s v. Låt ingen få en syl i vädret, för då kan de fråga : Vem är "man" ? Vilka "allihop" ? Vaddå, överallt ? Vem har varnat ? o s v.

17.0 Stämpla människor
17.1 Förknippa den du ska trycka ned med nedsättande ord och omdömen, slashas, faschist etc.
17.2 Hitta också på fyndiga öknamn och sprid dem sedan genom visknings- kampanjer.
17.3 Påpeka för personen att han är en förlorare.
17.4 Upprepa detta och kontrollera hur personen försöker vara dig till
lags.

18.0 Metabasis eis allo genos.
18.1 'Övergång till annan art',plötsligt språng i en bevisföring eller argumentation, varigenom man argumenterar för något annat än det saken gäller. Metabasis eis allo genos är ett omtyckt retoriskt knep i politiska debatter.

19.0 Tertium non Datur.
19.1 Lagen om det uteslutna tredje,Motsägelselagen, dvs den som ni ska bekämpa. En LOGISK princip som säger att man inte både kan bekräfta och förneka något visst om samma sak. Eller ett faktum kan inte på en och samma gång gälla och inte gälla. Framstående politiker hävdar i stället för Tertium non Datur sin 'Både ja och nej'- lagen.
19.1 Dit hör också Principium Contradictionalis, Motsägelseprincipen

20.0 Non casa pro casa
20.1 Ett felslut där man tar det som inte är orsaken för orsaken.

21.0 Non sequitur.
'Det följer inte', Beteckning på ett formellt felslut, där konklusionens eventuella sanning inte har något att göra med premissernas sanning.

22.0 Opportunism.
22.1 Av 'Opportunus','som leder mot en hamn', uppfattningen att man skall låta moraliska eller politiska principer ge vika för det som vid varje tidpunkt är det mest nyttiga eller fördelaktiga.

23.0 Petitio principii.
23.1 Anmodan om utgångspunkten.Bevisfel där man förutsätter det som ska bevisas.

24.0 Post hoc ergo propter hoc.
24.1 Efter detta alltså på grund av detta. Formel för det felslut där man av det faktum att två fenomen ligger i följd efter varandra i tiden sluter att det ena är en orsak av det andra. T e x. är det ingalunda givet att om hårdare straff har följts av minskad kriminalitet, så är dessa straff också orsak till denna minskning.

25.0 Proton pseudos.
25.1 'Den första falskheten',det fel som uppstår när den första förutsättningen i ett argument är falskt. se lögnparadoxen.

26.0 Quaternio terminorum.
26.1 'Att begreppen blir fyrfaldiga'. Felslut som bryter mot regeln att det endast får förekomma tre begrepp i en syllogism t e x ' Alla rävar har fyra ben, Finansministern är en räv. Alltså har finansministern fyra ben'.

27.0 Survival of the fittest.
27.1 ' De bäst anpassades överlevnad'. Sammanfattning av darwinismens lära om naturligt urval. Beskriver den process som uppstår mellan hederliga och ohederliga politiker efter att riksdagen öppnats efter ett nyval.

28.0 To auto non legein.
28.1 'Att säga detsamma'. Utsaga vari det som betyder samma sak säges flera gånger med olika ord men med samma betydelse. Intetsägande utsaga.
28.2 Ofta formuleras en tvivelaktig utsaga i riktningen av To auto legein för att därigenom ge den större styrka.
Ex. jämför : 'Cancer som upptäcks på ett tidigt stadium, kan i vissa fall botas' med 'Cancer som upptäcks på ett tidigt stadium kan alltid botas'.
Nu har du sjunkit väldigt långt ned, kanske du tänker, efter att ha praktiserat dessa råd ett längre tag. Samvetet gör sig påmint. Men tänk på att varje gång som du tidigare har tagit upp hur framstående personer bär sig illa åt, så har du kanske märkt en illa dold beundran hos din omgivning för dessa personer.
Enda reaktionen ibland är att folk blir avundsjuka på dem. När du kritiserar omoralen hos andra så råkar du själv illa ut. Alla dina bekanta utom möjligen du själv försöker lära sig hur man gör. Varför trodde du att "Dallas" är ett av Sveriges populäraste TV-program ? Var alldrig rädd för att framstå som barbarisk och ohövlig, det viktigaste är att andra fogar sig i din vilja. Hittils har du varit ett objekt för de andras angrepp, men efter Förtryckarskolan så kan du återta din förlorade framgång i livet .
Du kommer också att lättare förstå detta samhälles fundamentala principer, tex att arbetare ska ha lägre lön för att de ska arbeta bättre, de som har mer välbetalda jobb ska ha högre lön för att de ska arbeta bättre. Eller till exempel beträffande lotten i livet; De fåkunniga lär sig bäst av sina lidanden, de mer kunniga lär sig bäst på sina universitet.
_________________

43
Övriga frågor / Förtryckarskolan Del 1 ( Novis)
« skrivet: 08 september 2009, 18:01:13 PM »
Det var ganska länge sedan jag lade ut förtryckarskolan här. NKMRs medlemmar borde lära sig mer om hur man blir en stor skitstövel, så att de lär känna sin överhet. Förtyckarskolan kommer från en anteckningsbok jag hade i bakfickan i början på 80-talet.Den är ganska ojämt, en del är bra annat är bara halvtänkt. Jag har inte idats förbättra den, så jag lägger ut den som den är.Kanske ni själva kan komma på några förtryckarknep att berätta om ?

Förtryckarskolan

Jag tänkte att ni kanske börjar bli less på att diskutera med elaka människor. Kanske ni har funderat på om elaka människor har större framgång i livet än de andra ? Här är förtryckarskolan, skolan som ska hjälpa dig att återta din förlorade framgång i livet.

Förtryckarskolan.

Alla människor har ju personligen fått uppleva hur andra, mer hänsynslösa personer kan gå förbi dem i karriären, väcka uppmärksamhet i gruppen och vinna uppskattning och inflytande.
Vanliga människor får ofta själva stå som åskådare medan dessa andra utformar vår framtid och erövrar makten. Därför så behöver också vanliga människor lära sig de enkla knep som politiker och andra framstående personer använder.
Många tror att man blir impopulär om man trampar ned andra människor. Men detta är fel, de mest populära människorna är också de bästa förtryckarna. Därför så är det bättre att också vanligt folk får lära sig dessa enkla knep att komma fram till maktens köttgrytor.
Vad fan är det för mening att rösta för andras välgång när man själv aldrig kommer till makten ?

Innehållsförteckning.

Del I ( Novis ).

1.0 Hälsa inte på folk eller låt åtminstone dina bekanta hälsa först.
2.0 Skratta när det är allvar och tvärt om.
3.0 Visa likgiltighet och nonchalans.
4.0 Stämpla människor
5.0 Lär dig"Guilt by association" tekniken.
6.0 Lär dig "Har du slutat slå din fru ? -jasså du kanske inte vill tala om detta"-tekniken.
7.0 Strunt i umgängesreglerna.
8.0 Hitta svaga punkter.
9.0 Ge dig inte i småsaker.
10.0 Hota och gorma.
11.0 Utnyttja dåliga samveten.
12.0 Reagera tvärt om.
13.0 Etablera falsk vänskap.
14.0 Förtal.
15.0 Provokationer.
16.0 Avbryt andra.
17.0 Anklaga den andre för dina egna fel.
18.0 Tilltala vuxna som barn.
19.0 Gå ifrån din vän.
20.0 Svara aldrig direkt på frågor.
21.0 Tala om att den andra är annorlunda.
22.0 Hänvisa till "normerna".
23.0 Fler frågor än svar.
24.0 Psyknings kampanjer.
25.0 Snäs av.
26.0 Förlöjligande och smutskastning.
27.0 Ge fördomarnas offer skulden för fördomarna.

Del I ( Novis )

1.0 Hälsa inte på folk eller låt åtminstone dina bekanta hälsa först.
1.1 Ett klassiskt litet förtryckarknep; Att visa något igenkännings- tecken är så grundläggande att det ofelbart skapar osäkerhet om man inte gör det.

2.0 Skratta när det är allvar och tvärt om.
2.1 När någon försöker berätta en rolig historia småler du inte ens.

3.0 Visa likgiltighet och nonchalans.
3.1 Ett av de effektivaste knepen, när någon frågar något så låtsas du inte höra.
3.2 När någon kommer med en invändning tar du ingen notis om det. Eller titta ut genom fönstret och börja prata om något helt annat.
3.3 Eller res dig upp mitt i samtalet och gå din väg. Du visar då att den du talar med är en nolla och inget att bry sig om.
3.4 Man kan även när folk kommer på besök börja städa, prata med sina barn eller sin hund , eller ringa telefonsamtal.
3.5 Om ni är flera vid bordet, sätt igång ett animerat samtal där gästen inte får vara med.

4.0 Stämpla människor
4.1 Förknippa den du ska trycka ned med nedsättande ord och omdömen, slashas, faschist etc.
4.2 Hitta också på fyndiga öknamn och sprid dem sedan genom visknings- kampanjer.
4.3 Påpeka för personen att han är en förlorare, var intolerant och påpeka saker som fotsvett, städningen hemma, smutsiga kläder och dålig huvudräkning.
4.4 Upprepa detta och kontrollera hur personen försöker vara dig till lags.

5.0 Lär dig"Guilt by association" tekniken.
5.1 Skyldig genom förbindelse-metoden hade kommunistjägaren Joseph McCarthy stor framgång med. Någon kanske var med i Sveriges Kommunistiska Parti 1975 - 78 ? Låt henne aldrig glömma detta ! En annan har kanske en far som varit officer. Eftersom moderater är överrepresenterade bland officerare så...

6.0 Lär dig "Har du slutat slå din fru ? -jasså du kanske inte vill tala om detta"-tekniken.
6.1 En metod med släktskap till "Guilt by association"-tekniken. Den grundlösa och djupt oförskämda frågan, kombineras med en ännu mer oförskämd låtsad hänsyn. Mycket effektivt rätt använt !

7.0 Strunt i umgängesreglerna.
7.1 Alla människor har fixa ideer om hur saker och ting ska vara. Ändra på dem !
7.2 Vissa gillar tex inte att besökare bara stövlar in. Hos dem ska du förståss bara slita upp dörren och stövla in med skorna på.
7.3 Om de händelsevis skulle protestera kan du alltid tex säga att
"Här i Norrbotten gör vi så här, här är vi inte så jävla fisförnäma".

8.0 Hitta svaga punkter.
8.1 Alla människor har svaga punkter. Finn dem och peta där vid lämpligt tillfälle.
8.2 Här kan du lära av de små faschisterna på skolgården.
8.3 All mobbing bygger på att man hittar svaga punkter.

9.0 Ge dig inte i småsaker.
9.1 Visa i bokstavlig mening var skåpet ska stå. Du SKA titta på sport-spegeln i TV2 när de andra vill titta på TV1. Du VET alltid den bästa vägen när ni åker bil. Man HAR inte sirap på råggröt.
9.2 Genom att bestämma i småsaker kan du passivisera dina medmänniskor och få bestämma i stora saker.

10.0 Hota och gorma.
10.1 De flesta människor är ju snälla och tycker att det är otrevligt med bråk och skrik.
10.2 Utnyttja det ! Var aggressiv ! Ryt PLÖTSLIGT "Fad fan menar du med det" ! Visa att du är beredd att gå hur långt som helst, även i småsaker.
10.3 Kombinerat med ett diffust fysiskt hot - slå näven i bordet, gå tätt intill osv, blir metoden framgångsrik.

11.0 Utnyttja dåliga samveten.
11.1 Alla människor har faktiskt ett samvete. Ta överraskande upp (förtryck bygger mycket på överrumpling) , upp en fråga där du ska sätta dit personen, där du själv vet att han har fel. Det kan vara bagatell. Du tvingar då in henne i en försvarsposition.
11.2 Sen tjatar du länge och väl om detta.

12.0 Reagera tvärt om.
12.1 När en människa gjort något bra väntar hon sig beröm.
12.2 Reagerar du tvärt om blir hon nästan alltid paff. I stället för det positiva ska du ta upp det negativa, det finns ju alltid småsaker att kritisera.

13.0 Etablera falsk vänskap.
13.1 Goda människor tror att alla som vill tala förtroligt med dem vill vara deras vänner.
13.2 För att lättare kunna angripa dem så ska du etablera en falsk vänskap.
13.3 Låt dem berätta om sig själv länge och väl innan du sätter in angreppet.
13.4 Använd grupptrycket om det går trögt. Fråga ut den som är ny på jobbet- "vem är du ,var har du jobbat tidigare, var bor du, var bor dina föräldrar, vad gör du på fritiden, politiska åsikter, vad tycker du om oss osv. Då samlar du värdefull information som kan användas i framtida angrepp på honom. Du skrämmer också personen, genom att ni vet så mycket om honom, och han vet så litet om er.
13.5 Därmed blir han rädd att stöta sig med gruppen, och lämnar ut sig själv. Påpeka gärna att "Här gillar vi inte att någon sitter för sig själv eller är annorlunda". När personen då, som redan har lämnat ut sig själv, och följaktligen tycker att han är annorlunda fogar sig i er vilja, då kan du lugnt sätta in angreppet.
13.6 Då kan du lugnt angripa personen under förevändning att du är hans vän som vet mycket om livet och om honom själv, och gruppen behöver inte besväras av ditt indiskreta uppförande när du mobbar honom.

14.0 Förtal.
14.1 Den som inte följer reglerna eller inte vill vara en god människa riskerar ju att få dåligt rykte, i alla fall tror vi ju det.
14.2 De som förlorar kan ju i alla fall få behålla sitt goda rykte, eftersom de följer reglerna och har ett gott uppförande.
Ändra på det !
14.3 Organisera förtalskampanjer mot de människor som du misstänker har talang. Kombinerat med falsk vänskap ( punkt 13.0 ), så kan du nå väldigt långt med denna metod.
14.5 Även sådana småsaker som offrets vanor och ägodelar kan vara viktiga att kommentera.
14.6 Det kan ta flera år innan en person förstår att han varit utsatt för en förtalskampanj. Sprid ut att personen är homosexuell, dum, sinnessjuk eller arbets-ovillig. Om personen har åsikter; Sprid ut dem åt alla och stämpla dem (punkt 5.0 ).

15.0 Provokationer.
15.1 Förtryckarskolan proudly presents Luleåpolisens favoritprovokation "HÖDDU-DU-DU".
15.2 När man provocerar ansvarskännande och moraliska människor är det för att byta roller med dem. Detta är så skandalöst så att de inte kan stå ut med förnedringen. Kalla dem för provokatörer, skrikiga sluskar, bråkmakare, hota att ringa polisen osv.
15.3 När någon indignerat eller sårat framför kritik. Gå tätt intill, stirra upphetsat och aggressivt i ögonen, säg; LUGNA NED DIG HÖRDUDU, LUGNA NED DIG HÖDDUDUDUDU.....
15.4 Offret blir helt pafft; istället för att ha framstått som en sårad och indignerad människa, får personen byta roll med en tarvlig förtryckare, och framstår därmed som bråkmakare, slusk, otrevlig typ.

16.0 Avbryt andra.
16.1 När någon du inlett ett samtal med talar;Avbryt personen hela tiden.
16.2 Efter ett tag så blir den andra personen också tvungen att lämna samtalets regler och börja prata i mun.
16.3 Ryt då åt den andre att inte avbryta medans du talar.

17.0 Anklaga den andre för dina egna fel.
17.1 En mycket effektiv förtryckarmetod !
Du kanske förstår att den andra personen förr eller senare kommer att hitta även dina fel.
17.2 Överrumpla honom ! Börja redan i förväg att anklaga honom för just dessa fel.
17.3 Den andra kommer då att bli otroligt överrumplad ( punkt 10.0 ) och inte förstå varifrån du har fått dessa intryck.
17.4 När din bekant då har kommit in i dessa självkritiska tankar så kan du sätta in ett nytt angrepp, där du talar om vilken enögd, falsk och korkad människa full med brister han är.

18.0 Tilltala vuxna som barn.
18.1 Mycket effektivt; Tillämpas ofta av människor som arbetar inom administration eller vård.
18.2 Men även du kan tillämpa denna metod, även om du inte har lika tacksamt lätta objekt att angripa.
18.3 Om du känner att någon har större livserfarenhet än dig själv, eller är äldre eller har större intelligens än dig behandla honom då som ett småbarn.
Säg -"Ja men visste du inte det...",-"Förstår du ingenting","Nu ska VI försöka få ordning på det här som du har ställt till med".
18.4 Ordet "Vi" dvs. jag, är mycket effektivt; Majestätis pluralis samtidigt som du framstår som en förståndshandikappads bäste vän och vårdare.
18.5 Försök även med "VI ska inte ha några jävla diskussioner här om flummiga ideer, kan du ryta sedan du försiktigt lett in samtalet på livsåskådnings-frågor, och lurat de andra att du vill diskutera.
18.6 När din partner har inlett ett samtal med någon intressant bekantskap eller vän, säg -"Nu går VI,VI ska inte kasta bort hela dagen på sån't här jävla skitsnack", och gå din väg utan att låta henne avsluta samtalet.

19.0 Gå ifrån din vän.
19.1 När du är ute på stan eller är någonstans tillsammans med någon annan. Stanna inte om din bekantskap ber dig vänta. Om hon har tappat handväskan på marken, vänta inte medans hon förtvivlat försöker samla ihop sina saker, medans folk hänsynslöst trampar fram på trottoaren.
19.2 När ni är på väg någonstans, öka alltid takten så att den andra blir tvungen att springa bakom dig. Detta ger makt !
Mycket psykande !
19.3 Om du ska skjutsa någon med bilen kan du säga; - "Okey, nu far jag", skynda dig ut i bilen medans den andra står och borstar tänderna. Då måste de andra springa efter dig.
19.4 Använd även metoden när du ska hämta någon med bilen, vänta inte om hon ska gå ett ärende och blir borta 2-3 minuter. Om hon är på väg mot bilen, börja köra lite grand, så att hon får springa efter dig.
19.5 Därmed så kan du visa hur viktig och överlägsen du är, och tvinga den andre till ett underläge.

20.0 Svara aldrig direkt på frågor.
20.1 Om någon frågar dig om någonting, ta upp ett helt annat problem eller låt den andra upprepa frågan åtminstone 2-3 gånger innan du svarar.
20.2 När du svarar bör du helst vända ryggen till eller tala mumlande och otydligt så att den andre blir tvungen att fråga en gång till.
20.3 Säg till den andre att sluta tjata sedan, efter att du har svarat på frågan.

21.0 Tala om att den andra är annorlunda.
21.1 När du angriper någon så bör man först förbereda angreppet genom att anklaga den andra för att vara annorlunda. Annars så kan han ju redan i inlednings-skedet uppfatta dig som annorlunda.
21.2 Tala om för honom att han är alltför: dum, intelligent,moralisk omoralisk, självsäker eller osäker.
21.3 Om den andre då tappar kontakten med sin uppfattning att han är som alla andra så kommer han automatiskt att känna sig sådan, annorlunda.

22.0 Hänvisa till "normerna".
22.1 Alla människor känner trygghet i att de känner till spelreglerna.
22.2 Hitta på nya spelregler !
22.3 Säg, på jobbet; - "På det här stället gör man bara som VI säger", eller -"om du inte gör som förmannen vill, så har du ingenting att göra gå det har stället".
22.4 Nykomlingen blir då överrumplad och tror att det är på det sättet.
22.5 Då kan du lättare ta över ledarskapet över honom ända tills han förstått att han kan klara sig själv.

23.0 Fler frågor än svar.
23.1 Från den moderna politiken. När politikern möter sin menings- motståndare så försöker han framföra så många anklagelser som möjligt, helst flera i varje mening med följdanklagelser.
23.2 När sedan hans meningsmotståndare försöker bemöta den första av dessa anklagelser så avbryter politikern honom med ännu fler anklagelser och frågor. När motståndaren försöker svara på dessa nya anklagelser, så sätter politikern in angreppet. Han anklagar motståndaren för feghet, falskhet och för att försöka slingra sig undan svaren på de första frågorna eller inte våga svara på dem.

24.0 Psyknings kampanjer.
24.1 När du har börjat nå framgång i dina metoder att trampa ned andra människor, och börjat se hur du har börjat vinna inflytande och uppskattning i gruppen kan du bli gruppens självklare ledare !
24.2 När objektet kommer in i matsalen på jobbet, så småler du och tittar på någon annan. Upprepa detta varje gång, varje rast. Om du har vunnit framgång med dina metoder så är du ju vid det här laget en populär och uppskattad människa, och ditt beteende kommer att sprida sig.
24.3 Allt efter som kampanjen växer så kommer objektet att undvika att sätta sig vid samma bord , använd teknik 19.0, tala om att han är annorlunda !

25.0 Snäs av.
25.1 Om den person du förföljer någon gång försöker tala dig till rätta på ett omtänksamt och kärleksfullt sätt, vänta och låt den andre tala vidare, nicka lite grand, så att den andra tror att du lyssnar, och stirra rakt fram i väggen.
25.2 När den andra slutligen vädjar om ett slut på alla otrevligheter så skäller du ut honom.
25.3 Ta upp alla småfel, tala om hur enögd och korkad han är, säg att den andre inte ska spela psykolog, och att du först vill se att den andre rättar sig efter din vilja.

26.0 Förlöjligande och smutskastning.
26.1 När du sedan börjar få många beundrare kan du bjuda hem folk från jobbet till fest. Bjud alla utom den / de som du förföljer. På festen kan du och dina vänner göra charader över de som ni förföljer.
26.2 Hitta på förlöjligande förvrängningar av sådant som den förföljde säger, det stärker sammanhållningen.
27.0 Ge fördomarnas offer skulden för fördomarna.
27.1 Om de som har sedan tidigare förföljts av fördomar klagar över förföljelsen, motivera fortsatta förföljelser med att folk tycker illa om personen i fråga, och att man måste lyssna på folks åsikter.
27.2 Då tror folk att det har med offrets person att göra, upphovet till dessa 'åsikter'.

44
Myndigheternas metodik / Socialförvaltningen samarbetar med scientologkyrkan
« skrivet: 04 augusti 2009, 09:44:38 AM »
http://www.narconon-eslov.com/ Det kan inte bli billigt för samhället när socialförvaltningen köper kurser av scientologkyrkan som sedan påtvingas klienterna. Kurserna kan kosta flera miljoner, och klienten ska då kunna flyga med händerna, köra bil utan motor och läka sjukdomar med handpåläggning och mycket mycket annat.

45
Övriga frågor / Svarta listan
« skrivet: 11 juli 2009, 15:32:44 PM »
Jag föreslår att det öppnas en särskild area för att lista personer inom socialtjänsten som gjort sig kända för att ha behandlat klienter illa, så att folk kan bli varnade för att ha kontakt med dem. Arean kunde ha regeln att varje tråd ska ha namnet av den socialförvaltning/stad man syftar på där dessa personer arbetar. Jag vet inte hur denna svarta lista ska konstrueras, antingen så att man bara listar namnen, eller så att man dels listar namnen, men lägger till en lång eller kort beskrivning av vad saken handlar om.Någon sorts beskrivning borde förstås vara att föredra, ifall den inte finns här sedan tidigare.

Socialförvaltningen Luleå:
SS  Jill Thomelius,Annette Tarden. Gruppledare ss Ewa Lakso, chef barn och familj Gerd Bergman,Anna Noren, familjerättens chef Berit Henriksson,  familjerättsekreterare Gerd Fureder.

Tingsrätten Luleå
Rådman Ulf G Andersson, Rådman Roland HägglundSidor: 1 2 [3] 4 5 ... 11