Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Avos

Sidor: 1 ... 9 10 [11]
151
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / Metoder
« skrivet: 21 december 2006, 18:47:48 PM »
Har just upptäckt att någon  från gänget av fosterbarn som uteslutits från STB, har petat i min användare här, och ändrat signoffraden i breven. Tidigare skickade någon av dem en anmälan till sociala riktad mot min äldre son. Jag har idag bytt ut alla passorden på såväl brevlådor och annat.

152
De fosterbarn som blivit utstötta från föreningarna för fosterbarn, har framfört argument som ofta beskyllts för att bara psykiska, eller rent av bero på psykisk sjukdom. Inget trevligt element i en debatt.

Frågan är vad saken handlar om, och om VILKA saken handlar om.

Här på forat finns Tsenib, Ann, Tommy Jensen, Agnes, Kristina, med reservation för att några kan vara dubbelidentieter, så har de en ganska identisk bakgrund: barnhem, eller fosterhem. Vad som ytterligare förenar dem, är att ingen av dem har något positivt att säga om sin uppväxt, vare sig i föräldrahemmet, eller på barnhemmet/fosterhemmet.
Ytterligare: Alla dessa personer har barn själva, har bildat familj.De är själva biologiska föräldrar.

De gemensamma synsätt jag funnit hos dem är följande:

1) De är anhängare av att metoder som användes mot dem som barn, nu ska användas mot andra, en del förespråkar dessa metoder på ett ganska rabiat sätt. Paradoxalt är det att förespråka sådant, med tanke på att  fosterbarn och barnhemsbarn har akter på flera hundra sidor med förtal, som när som helst kan användas till att ta av dem deras barn.Helt enligt det godtyckliga synsätt de själva förespråkar

2) En del vill gå ännu längre: alla föräldrar ska övervakas av socialförvaltningen, inte bara de som felat.

3) De hatar och föraktar biologiska föräldrar,snarare än älskar socialförvaltningen för något gott den gjort i deras liv.

Det psykiska elementet i detta tänker jag mig, är att man kan tänka sig att en person känner en stark känsla av upprättelse när han får anklaga andra föräldrar för att hans egna föräldrar misslyckades.Att han vill se dem dömda, för att han inte står ut med att det bättre ödet levs hos dem, men att det är en stängd värld oåtkomlig för andra än de som den världen tillhör.

Jag tänker mig att varje människa föds med en del som inte ingår i individen själv, utan ligger förlagd i individens omgivning. Humanism, godhet och kärlek handlar om att man måste ha en del av sin medmänniska inom sig, för att kunna förstå henne. Den som ryckts upp med rötterna, kommer att känna sig som ett ogräs, men problemet ligger inte främst i själva handlingen, ett trauma som kommer att följa dem genom livet, utan just i detta att de har svårigheter att läsa av känslor i sin omgivning.

Vart hör dessa utestängda fosterbarn  som försöker slå in ytterdörren på STB, och klottrar ned gästboken i ren ilska ? De föraktar föräldrar, de hör inte hemma bland rehabiliterade fosterbarn. Kan de säga själva vad de egentligen vill ?

De vill straffa. De vill att fler ska drabbas, så att vi får känna hur det känns... DÅ ska vi inte längre sitta där så uppblåsta och malliga; DÅ ska vi själva få simma i ett ändlöst hav av smuts och hopplöshet, och inte ha chansen att längre att se oss själva som något annat annat än utstötta och bortkastade ogräs.

I synnerhet är detta psykiska synsätt synligt på Tsenib. Han uttrycker sitt förakt mot vem det än är han resonerar med. "Ja, ja, ett sånt jävla tjat, jag vill inte höra på dina undanflykter, ni försvarar alkoholister och våldsmänniskor till föräldrar, av någon orsak ni inte vill tala om".

Den typen av "argument" framför han till alla kategorier som skriver här. Folk som blivit felaktigt dömda, folk som blivit friade ( som jag), eller jurister, som inte tillhör någon av dessa kategorier. Tsenib verkar med detta vilja säga, att han kan inte föra en saklig diskussion här, eftersom det inte finns en kategori människor här på forat, som han skulle kunna tänka sig att inleda den diskussionen om vad som är fel på teori och praktik i LVU-lagen. För den delen, så har massor av folk svarat Tsenib om LVUs regelverk,men inte heller detta tycker Tsenib är något han vill tala om med oss.

De här människorna ställer krav som är oförenliga med demokrati och rättstat. De vanligaste kraven är att barn inte ska omhändertas som en SISTA utväg, utan därinnan.Låter enkelt, men då försvinner ju möjligheten att rehabilitera föräldrarna innan omhändertagandet.

Definitionerna "Barn som far illa" och "barn som far synnerligen illa" beskriver vägvalen. Den sista utvägen handlar om barn som far SYNNERLIGEN illa.

De vill alltså att barn ska omhändertas därinnan, på grunderna "barn som far illa". Men det är ju oförenligt med demokratin, säväl som rättsamhället !! Därtill så sker ju ingen rehabilitering av föräldrarna, och man drar dem istället inför rätta !

HUR ska då föräldrarna dömas ? Ja, det kan bara inte ske i en rättstat. För om föräldrarna ska dömas enligt kriteriet "barn som far illa", så innebär det att de ska dömas med anklagelser som inte nått fram till att bli bevis. De döms utan att samhället gett dem chans att rehabiliteras, de döms utan att bevis skapats mot dem.

De döms på indicier, konstruerad bevisning, och rena lögner.För på något annat sätt att döma de som ännu inte gått för långt finns ju inte.

Vad är "barn som far illa"? Det kan ju inte innehålla bevisning, eftersom det innebär att barnet kan ha blivit sjukt, att barnet fryser, har fått en sticka i fingret. Det omfattar allting utom det, som barnet mår bra av.
Att döma någon på grunderna" barn som far illa", är inte förenligt med ett rättsamhälle.

Man kan ju tänka sig liknande synsätt på andra områden. Känner vi oss verkligen politiskt säkra ? Har säkerhetspolisen tillräckliga resurser ? Vore det inte bäst för demokratin att alla misstänkta personer registrerades, så att man med säkerhet vet att allt registrerats, i det fall det skulle uppstå tvivel därom ?

Är folk verkligen helt hederliga ?Finns det stunder när ingen ser, som vanligt folk begår brott ? Ska lagen bara gälla övervakning av en del av våra liv ?

Jag tror verkligen inte att fosterbarnen, eller någon annan heller för den delen har 100%-iget förtroende för myndigheterna, vilket deras resonemang förutsätter. De talar om att de tycker att allt kan skötas godtyckligt av enskilda makthavare, men så säger de mest för att trakassera de som drabbats av godtycket, inte för att de verkligen tror att makthavarna är bra och hederliga människor.
De vet lika bra som vi andra, att demokratin är VI som kontrollerar demokratin. Införs det regler, så att vi är underställda myndigheterna, istället för tvärt om, så är det slut med friheten.

153
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / Hungerstrejk , Hep ?
« skrivet: 18 december 2006, 15:52:10 PM »
Citera
PGA hungerstrejk på Hammartorget i Hallstahammar för att SOC i Hallstahammar ska följa FN.s konvention om de mänskliga rättigheterna
har jag inte följt diskutionen om SOC alltid har fel ! För mig är frågeställningen helt obegriplig ! "Har SOC alltid rätt" torde vara en frågeställning som är betydligt lättare att besvara på ett rättvisande sätt !
För där är svaret otvivelaktigt NEJ !


Så där skrev HEP. Jag vet inte vad som är på gång,eftersom han inte berättat. Är det hep personligen, eller flera andra som deltar ? Vore inte konstigt om hep tycker att vi på forat bara är babbel-gubbar, men syftet med diskussioner är ju att bestämma en handlingslinje.Jag bor långt ifrån, men det går ändå att göra mycket  lokalt eller över internet.

Vad är det för aktion ? Kommer NKMR att stödja den ? Kan vi andra ges möjlighet att stödja den genom att skriva insändare till massmedierna ? Finns det förslag på ramtext om vad saken handlar om ? Finns det någon som bor i närheten av hallstahammar som kan åka dit ?

154
Övriga frågor / fråga
« skrivet: 17 december 2006, 21:03:08 PM »
Tagit bort den text som stod här, omröstningen kan stå kvar tills vidare...

Sidor: 1 ... 9 10 [11]