Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Avos

Sidor: 1 [2] 3 4 ... 11
16
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / Tvångsadoption.
« skrivet: 12 juli 2010, 07:00:51 AM »
"De glömda barnen", dvs Marie är väldigt aktiv på Facebook. Jag fick höra på ett av hennes forum att myndigheterna har börjat med tvångsadoptioner utan vad jag förstått någon egentlig rätt att ta till sådana åtgärder. Är det riktigt ? Kan någon som vet berätta om hur läget är med tvångsadoptionerna.(Ruby?) Ärendet gick ju på remiss till bland annat NKMR för några år sedan, och det blev ju nej. Sedan dess har omväxlande moderaterna och socialdemokraterna motionerat om tvångsadoptioner för fosterföräldrar.

17
Övriga frågor / Föreningen för oskyldigt dömda
« skrivet: 21 maj 2010, 18:53:16 PM »
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000692106101

Uppmana folk som drabbats av myndighetsbrottslingarna att gå med här ! De ska snart få en hemsida också.

18
Uppfostran av barn och ungdomar / Har barn föräldrar ?
« skrivet: 10 maj 2010, 22:19:41 PM »
Har barn föräldrar ? Enligt asociala har barn inga föräldrar. Föräldrarna är utbytbara, och därför inga föräldrar: man bara tror att man har egna barn, säger folk från fosternhemsindustrin som lever på barnhandeln och menar att man är egoist.  De tar barnen från fok med lättare förståndshandikapp. Alla de människor jag känner med den åkomman är väldigt snälla människor, men framförallt mycket goda föräldrar som är hemma med barnen. Vad finns det för fler kategorier att stjäla barnen från ? Invandrare exempelvis, de har stulit 70% av alla barn i sverige från Zaire, arbetslösa, alltför snälla, för tjocka, bostadslösa, sjukpensionerade, alltför gamla och alltför unga

19
Uppfostran av barn och ungdomar / Myndigheterna kan inte uppfostra barn
« skrivet: 09 maj 2010, 17:47:28 PM »
Myndigheterna kan inte vara förälder. Människans brister och förmågor är den centrala frågan i livet. Den som kan hantera den frågan, kan få framgång. Förståelsen om hur bristerna uppkommer, hur de bör åtgärdas, och framförallt undvikas.

Där har myndigheterna ett grundläggande fel, de påstår att bristerna är ärftliga, vilket kan bli helt orimligt då barnet har två olika föräldrar: från vem av dem ärvde barnet bristerna och från vem av dem ärvde barnet förmågorna ? Om barn hade föräldrar utan brister, skulle barnet själv sakna brister då ?

Det kan ibland verka lätt att svara på, men det är många barn som har haft fantastiska föräldrar, men själva hamnat på livets soptipp. Båda föräldrarna bra, men barnen hamnar på soptippen ? Olof Rudbeck universalgeni: arkitekt, botaniker, astronom, historiker, arkeolog, läkare, uppfinnare m.m hade en fru som var lika fantastisk. De hade tre fantastiska döttrar som följde i sina föräldrars fotspår. De hade också en son som slogs , söp och stal. Vem bråddes han på ?

Det omvända finns också: barn som växer upp i hem där båda föräldrarna är undermåliga, och barnen når fantastiska framgångar i livet. ”Var har de fått detta ifrån?”. Och vad ska vi med asocialas ”samhällsservice” till ?

Myndigheternas strategi är att utpeka olämpliga föräldrar, om barnen inte är socialt funktionella. ”Någonstans måste de ha fått detta ifrån”. Men enligt asocialas egen ideologi kan då asociala själv utpekas som den värsta av alla föräldrar. 70% av undomarna från asocialas egna HBV-hem går ut i kriminalitet. ”Var har de fått detta ifrån ?”

Orsaken till att myndigheterna tillämpar denna strategi är för att de tjänar själva på den, genom fosterbarns industrin 23 miljarder i reda pengar för slavhandel med stulna barn via socialförvaltningarna. De gör detta i sitt eget intresse, vilket är att nedvärdera andras kompetens för att uppvärdera sin egen kompetens med falsk bevisning och omvänd bevisbörda för den anklagade. Man skulle kunna sammanfatta detta i en imbecill slutsats ”Det är klart att ett bra hem är bra och inte dåligt”.

Men gott och ont kommer slutligen att avgöra ett barns öde: barnen är inte våra, när man kommer till avgörandets stund. Frågan är då vad eller vem som avgör barns öde. Det är inte föräldrarna säger jag.Då är det ingen annan heller.Då är det gott och ont som gör det. Då är det Gud som gör det.

Människor i allmänhet är mycket olämpliga att blanda sig i andra människors öde. Vanligen slutar det med brott eller förnedrande omdömen, vars innehåll är en blandning av dumhet och ondska.

Nästan alla människor lever efter kompromisser. Kompromisser passar inte alls ihop med barnuppfostran. Det betyder att när utomstående blandar sig i andras barnuppfostran kommer de att ta till kompromisser, eller tvinga föräldrarna att kompromissa. Detta kommer barnet att förstå, och kommer genast att också börja kräva att föräldrarna kompromissar.

Att inte kompromissa är alltså fundamentalt för barnuppfostran. Det andra fundamentala är att förstå att vi bara har ett liv här på jorden, och att man ska nå alla sina mål under det livet. Man måste alltså samla alla sina krafter mot ETT mål i livet, som ligger i framtiden.Man kan inte sikta på två harar samtidigt.Den som inte klarar att samla sina krafter mot ETT mål, kommer att missa målet. ”Att missa målet” är det grekiska ordet för ”synd”. För att inte missa målet måste man konkret hushålla med krafterna, se till att man uppnår målet först, och sedan EFTERÅT unnar sig nöjen. Detta är en sanning som varje dag måste slås in. Man måste göra något för att få något. Likaså: man ska inte göra vad man känner är bäst för sig själv, utan göra vad som är NÖDVÄNDIGT. Varje människa måste ju producera överskott, vilket inte är samma som att göra vad som är bäst för sig själv, eftersom detta överskott(vinst) tillfaller någon annan vanligtvis. Den som medvetet raserar den principen förstör barnets liv. Barnet kommer förstås att vara tacksam över att den ena föräldern ger friheter, när den andra bara ställer krav. Barnet tror ju att han kan nå sina mål bara med att le vackert och ställa in sig, vilket fungerar hos den ena föräldern, så småningom lär sig ljuga och andra metoder med stark rekyl. Alla vet ju att den som ljuger förlorar fyra gånger mer när han avslöjas som lögnare, än om han lärde sig att säga obehagligheterna rakt i ansiktet på den som frågar.

Så här ser problemet ut när folk skiljer sig. Man skiljer sig därför att man varit olika från början, och äktenskapet har inte lyckats med uppgiften att få dessa skillnader att minska eller försvinna. Den ena kan ha en arbetarklassorienterad personlighet, där kultur, bildning, religion och moral kallas för ”andäktig skit”. Naturligtvis menar jag inte att alla av arbetarklass är sådana, men att detta problem främst har sitt ursprung i dessa förhållanden. Kollektivet är inte summan av individerna, jag beskriver nu en individ, inte ett kollektiv. Men om jag beskriver ett vanligt problem på det här sättet som bara ett kulturproblem, ( det kan vara värre) så kan det yttra sig i en frånskild familj så att den ena föräldern medvetet motsätter sig att barnet ska få en bra bildning och uppfostran av den andra föräldern, eftersom det motverkar den ena förälderns intressen, och gör den föräldern mer betydelselös enligt denna uppfattning. Därför kommer ett ständigt underminerande av mål i livet och moral och uppfostran att äga rum där barnet inympas med lathet, och livets mål och mening utsätts för starkt kritik av den ena föräldern, och att detta återuppbyggs av den andra föräldern.

Vad kan man göra åt detta ? Ingenting ! Enligt min mening. Det är barnets öde att bli lik den ena eller andra föräldern, få en bättre eller sämre moral, och inte bara den bästa. Barnet har också val i livet när man kommer till ett avgörande. Inte hjälper det heller då att man går till asociala och ber om hjälp.För om båda föräldrarna hade låg kultur, moral och låga mål i livet, skulle asociala se detta som ett större eller lika stort problem, än om bara den ena föräldern hade sådan kultur ?

För ”medmänniskorna” kommer att föreslå en kompromiss med sanningen, vilket ju redan är vad den ena föräldern gör när den föräldern motverkar att barnet ska få en god utbildning, framtid och moral !!

Det ständiga pendlandet mellan ytterligheter är i sig i en kompromiss, och någon mer kompromiss utöver den är inte önskvärd. I längden blir det så att den som väljer att underminera barnets framtid kommer att bli vinnare i ett kort perspektiv, om den personen medvetet tillstår att framtiden inte är nödvändig för barnet.

Därför behövs inte denna ”samhälls service”.Vad man behöver i den situationen är människor som ger moraliskt stöd till en förälder som vill ge barnet en framtid, som talar den andra föräldern tillrätta och hotar med repressalier.

Var träffar ni sådana människor som tar till sig era egna privata problem som om de vore deras egna ? Som kan ersätta den ena trilskande föräldern, dagligen om det behövs ? Vad man får av medmänniskorna är yttranden som är en blandning av ondska och dumhet. De enda som kan lösa konflikter i familjen är barnets föräldrar, kan inte de lösa konflikten så finns det inte en ”kompetens” att lösa konflikten som någon läst in på en skola.Därför bör asociala läggas ned och ersättas av lagliga rättigheter åt barn och föräldrar som är frånskilda

20
Biologiska familjens betydelse / Välkommen i myrstacken
« skrivet: 03 maj 2010, 20:39:49 PM »
http://www.dn.se/insidan/lat-oss-sjalva-valja-vara-arvingar-1.303394

Vänsterpartisten, och forskaren Torbjörn Tännsjö slår ett slag för myrstackens kultur: Slopa arvsrätten. Mångmiljonären Tännsjö tycker att hans barn inte behöver ärva honom. Icke förvånande.Det skadar ju inte barn till en miljonär, de har redan fått allt. I insändarsidan nämns en del problem med girighet vid arvstvister, och att detta skulle kunna vara ett skäl.

Jag tänker då att här ser man ännu en gång att vänstern i sitt hat mot "kärnfamiljen" som de kallar den, förenas i sin kamp mot de som struntar i sina nära och kära och t om missunnar dem en framtid (om de inte lyckats skaffa sig vad de behövt under sin aktiva tid), t om efter sin död. Torbjörn Tännsjös argument är ju helt överflödiga vad gäller sakfrågan: det har alltid varit möjligt att vägra någon att ärva. Lagen säger bara att man har rätt att ärva vad som finns kvar formellt sett att ärva. Om någon förälder vill göra en arvinge arvlös, så ser han bara till att det barnet får ärva sin arvslott av noll kr.  Sådant har alltid varit omöjligt att förhindra, och är hur enkelt att genomföra som helst. Det är alltså inte DETTA han egentligen vill diskutera. Det är avskaffandet av normen familjen.

Torbjörn Tännsjös tal kan skenbart se ut som enbart en produkt av hans ideologi, att familjen inte ska vara individens ursprung, men det är en produkt av denna tid, och detta samhälle som förlorat sin själ. Hit men inte längre kommer vi. För jag tror inte att familjen kan upplösas. Jag tror att vi kommer fortsättningsvis att få höra "varför ska man ta hand om sina föräldrar när det finns långvård?", "Varför ska man ta hand om sjuka och svaga?" etc. Sjukdomen är dödlig för detta samhälle, men jag tror inte att mänskligheten ska gå under tillsammans med Torbjörn Tännsjös socialistiska ideal där staten ska ersätta kärnfamiljen.

Det kommer en motreaktion hoppas i af jag, i form att ett kristet svar på den muslimska expansionen, i ett sista försök att rädda kristendomen och de moraliska värden som Europas samhällen bygger på. Förstörelsen av familjen kan inte fortsätta på det sätt som Tännsjo mfl hoppas på. Eller som en person skrev på facebook:

"politiskt korrekta manipulationen. Sälj ut landet, blås konsumenterna, sprid misären, splittra kärnfamiljen, tysta oppositionen, stampa föräldern i ansiket och hylla de dekadenta tankebanorna. välkommen till det nya (EU)ropa."

21
Övriga frågor / Ni som har facebook-konto
« skrivet: 04 april 2010, 18:18:27 PM »
Nu har en mycket aktiv grupp uppstått på  facebook, som heter "En pappa är inte livsfarlig för sitt barn - Eva Sternberg är full av skit." Gruppen har funnits i fem dagar och har redan 12000 medlemmar. Gruppen har uppstått på grund av feminazin Eva Sternbergs uttalanden i presssen.


http://nagonsfarsa.blogspot.com/2010/03/en-minut-om-eva-sternberg.html

http://www.s-larcentra.se/category/foraldraskap/

http://www.evasternberg.com/index.php?monthno=3&&year=2010&&specday=18

http://www.zoulmedia.com/2010/03/31/stenaldersmannen-enligt-sternberg/

http://www.tv4play.se/nyheter/nyhetskanalen?videoId=1.1571527

22
Övriga frågor / Avskaffande av anonymiteten på internet.
« skrivet: 03 april 2010, 06:02:10 AM »
http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/03/se-upp-med-q617.html

Kina mfl diktaturstater driver avskaffande av anonymiteten på internet i FN  tillsammans med amerikanska säkerhetstjänsten

23
Övriga frågor / Lagar som reglerar privatlivet
« skrivet: 25 mars 2010, 09:50:04 AM »

Har diskuterat bigami på usenet ur juridisk synpunkt. Bigami är paradoxalt nog förbjudet, utom vad gäller utlänningar gifta utomlands. Homosexuella vigslar är dock tillåtna i sverige, men inte bigami. Orsaken till att bigami inte är tillåtet sägs vara att äktenskapet endast är avsett för seriösa samlevnadsformer som exempelvis att skaffa barn.. Andra förklaringar är att riktiga svenskar inte är polygamister. Riktiga svenskar är araber och homosexuella verkar det som.Det finns inget slut på självmotsägelserna vad gäller en fråga som de flesta anser kännetecknas av ofarlighet, faktiskt rent av humor, men ett står klart: De flesta anser att bigami bör vara förbjuden.

http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_thread/thread/6970111c5786b1f9?hl=sv#
---------------------------------------------
Det har tidigare diskuterats bigami ur juridisk synpunkt, om bestraffning av handlingar av etnisk eller kulturell orsak. Har bara väntat på att någon ska erkänna att bigami bör bestraffas av kulturell orsak. Hakvinius var först ut på plan ! Grattis !

> "Avos" <avos80@yahoo.se> skrev i meddelandet
> news:hodhr7$7uv$1@tornado.tornevall.net...
> (snap)
>> Men nu är du ganska nära ett erkännande att en god svensk inte är polygam
> Ja
>> och att lagar som reglerar privatlivet hör till ?
> Javisst finns det lagar som reglerar privatlivet (man kanske kan kalla
> det "sociala lagar"?). Vissa av dessa lagar är mer eller mindre
> obefogade, medan andra är högst befogade! Denna typ av lagar finns i
> hela den civiliserade världen, och det är bl a detta som skiljer oss
> från de flesta djurarter. Förvisso finns det gott om polygama
> djurförhållanden, men det finns många monogama också (vissa fåglar &
> fiskar, men även vargar och hundar, även om de senare kan vara
> "otrogna"). Detsamma gäller incest - djuren fattar att det inte är bra.
> Nu kan djur ju inte skriva lagar själva, men de fattar det fascinerande
> nog ändå.

Det är också ett stort steg närmare parkbänkar målade "endast för vita" och mycket annat. Kanske utlänningar ändå förtjänar en utskällning för att de är "så annorlunda"? Och barn som blivit mobbade, borde tänka efter om de verkligen sticker ut från mängden ? Det blir ett helt annat samhälle där lagar har till syfte att reglera kulturens och privatlivets begränsningar, istället för att vara ett medel att skipa rätt.
Gudinnan Justitia får nya uppgifter så att säga.

24
Bemötandet ifrån myndigheten / Barnamord av läkare.
« skrivet: 05 mars 2010, 07:20:06 AM »
 Läkarna tog lilla Malins liv genom aktiv dödshjälp trots svensk lag

Insamlingen har 60 Underskrifter!

Idag tog läkarna Malins liv, utan föräldrarnas godkännande. Detta trots att flickan har blivit mycket bättre. Föräldrarna berättade själva att flickan har börjat följa de med blicken som vilken normal 3 månaders baby som helst, hon kunde andas själv...men ännu inte svälja.

Aktiv dödshjälp är förbjudet enligt lag i Sverige men än en gång kan vi höra att lagar inte följs av de som tror sig stå över dem. Även sk barmhärtighetsmord är strängt förbjudet enligt lag i vårt land.

Föräldrarna gjorde allt i sin makt för att försöka förhindra detta mord på den ca 3 månader gammla flickan. Inte ens när föräldrarna ville ta in en sk. second opinion gav läkarna dem denna chans. De har bett om tid att få en utländsk expert att ta ställning, men läkarna gav dem inte tiden som behövdes för att kunna översätta journaler. Bekantar, okända och föräldrar försökte allt genom påtryckningar, anmälningar och många samtal men Tingsrätten och Ansvarsnämnden hade enligt dem själva ingen rätt att ingripa. Och då föräldrarna gick till Tingsrätten för att försöka få inhibition visade det sig ganska snart att tingsrätten inte hade någon auktoritet över läkarna. Åklagare kunde inget heller göra och inte ens när föräldrarna anmälde läkarna för planerat dråp hjälpte någon till att rädda Malin. INGEN GJORDE NÅGONTING, läkarens beslut stod över lagen!

Med andra ord, om ditt barn blir allvarligt sjukt, ge dig i akt på att dina föräldrarättigheter försvinner ut genom fönstret och det finns ingen som kan göra något åt det.


Enligt tillförlitlig källa hade Föräldrarna efter mycket om och men blivit lovade att få en utländsk second opinion, något de skulle lägga upp en plan på för idag den 24 februari 2010 kl 09.00. Men när föräldrarna kom till Lunds sjukhus idag den 24 februari 2010 kl 08.00 hade läkarna påbörjat processen om aktiv dödshjälp. Trots att föräldrarna hade ordnat med en läkare från Tyskland som hade gått med på att granska Malins fall och ge ett utlåtande och även en översättare som skulle översätta utlåtandet och journalanteckningarna höll läkarna inte sitt ord utan påbörjade mordet på Malin utan att informera föräldrarna om detta. Föräldrarna försökte förmå läkarna att sätta tillbaka näringen men dessa vägrade. Nu är Malin död, mördad av dem som ska värna om hennes liv.

Skriv på denna namninsamling. Den är till för att visa att INGEN, inte ens läkare, får eller kan sätta sig över lagen och inte en förälders önskan om liv till sitt barn. Denna namninsamling är till för att hedra Malins korta liv och hennes föräldrars kamp i en situation som de inte ens skulle behöva utkämpa.

Malin, en flicka på 3 månader som sjukvården valde att inte ge en chans. Där läkarna tog lagen i sina egna händer.

Denna namninsamling kommer att sändas till Lunds egna chefsläkare Eva Ranklev,
Göran Hägglund och sjukvårdens egna Gransknings organ.

Läs mer om Malin:
http://www.expressen.se/1.1891109

http://www.namninsamling.se/index.php?Namn=Namn&sida=2&nid=4323&fnvisa=namn

25
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / Civiliserat Samhälle
« skrivet: 04 mars 2010, 09:43:10 AM »
Till skillnad från den barbarstat vi lever i har de ryska myndigheterna visat prov på att försvara alla människors rätt att få leva i en familj. Ryska UD har ingripit mot de finska myndigheternas kidnappning av ett ryskt barn, och utlovar förstklassig juridisk hjälp gratis åt föräldrarna och barnet. Inga Rantale, gift med en finsk medborgare, blev  av de finska myndigheterna bestulen på sin son Robert, och ryska utrikesdepartementet kräver nu att sonen återlämnas. Tidigare har ryska UD ingripit i liknande ärenden. Mamman beskylls för att ha slagit till sonen.Sonen ”omhändertogs” då han hade dubbelt medborgarskap.Asociala påstår nu att mamman är ett hot mot sonen. De förbjudas att tala ryska med varandra, och får endast träffas på bevakade besök.

http://translate.google.se/translate?js=y&prev=_t&hl=sv&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fnews.mail.ru%2Fpolitics%2F3458854&sl=ru&tl=sv

26
I Norrbottenskuriren Lördag 27 februari finns ett reportage om en far som har en 14-årig knarkande dotter, som han inte klarar av att få stopp på. När han vänder sig till polis, skola eller sociala säger de att det är föräldrarnas ansvar att hålla redan på sina barn. Dottern verkar vara helt sjövild. Hon stoppar i sig allt knark hon kommer över, går på skolan berusad och blir avvisad, rymmer om han försöker stänga in henne hemma.  Svårt eller omöjligt är det att skicka henne på fosterhem, eftersom det inte finns några föräldrar som vill ha störda knarkande barn, som slåss, stjäl, bränner ned uthus och förstör.De vill ha blonda, intelligenta, starka och friska barn som stjäls från bra hem.

"Nu är hon försvunnen igen. Hon hoppade ut genom fönstret i sitt rum hos mamman på natten. Det var 30 grader kallt och hon hade varken jacka eller skor. Han berättar om en duktig dotter som hade lätt för att lära sig i skolan och som det inte var några problem med, fram till sjunde klass, då började eländet. Dottern bytte kamratgäng och började röka, sedan började hon dricka. Nu knarkar hon."

I hennes rum finns det fullt med tabletter av olika slag, ibland var hon så påverkad att hon inte kunde hålla i ett glas. Hon säger att hon säljer knark för att tjäna pengar. Hon har sparkat sönder dörren till sitt rum när hon inte blev utsläppt. Hon röker cannabis och marijuana. Polisen säger att de inte kan ta narkotikaprov på personer under 15 år, de har bara kört hem henne.

" - Jag vill att socialen ska besluta om LVU på henne så att polisen ska kunna göra något men de vill inte göra det,säger han"

Det är de här personerna vi har att göra med som säger att de vet "barnens bästa", och menar sig vara en överordnad föräldra-myndighet.

27
Fosterhem och institutioner / Namninsamling
« skrivet: 27 februari 2010, 16:30:47 PM »
http://www.namninsamling.se/index.php?nid=4317

Socialförvaltningen försöker stjäla bort de tre barnen vars mamma blev mördad av pappan i Smedsbyn i Norrbotten.

28
Jag har via facebookgrupper fått veta att Hagkommissionen ska granska sveriges socialnänmder i år.Det lär ha stått i tidningar, och talas om detta bland advokater. Är det någon här som kan ge mer info ?

29
Myndigheternas metodik / socialas metoder
« skrivet: 07 februari 2010, 15:16:36 PM »
I diskussionstråden förekommer detta citat:

"Jag är socionomstuderande och det vi i våran utbildning har fått lära oss är att vi i första hand ska prioritera vårat eget kön i vårdnadstvister. Vi kan trots allt bara veta föräldraförmågan hos vårt eget kön. Problemet ligger egentligen i att det går för få killar på socionomutbildningen; Manliga socionomer skulle ju prioritera pappor istället för mammor då de kan känna det manliga bandet. Men eftersom inga killar blir socionomer får vi heller inga till socialtjänsten; Det kommer därför aldrig att bli jämställt när det kommer till vårdnadstvister!"

http://www.kristianstadsbladet.se/article/20100201/TYCKTTANKT/702019997/1028/ASIKTER/&/Man-diskrimineras-ocksa-pa-grund-av-kon

http://www.kristianstadsbladet.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100205/TYCKTTANKT/702059961/1028/ASIKTER/

30
Övriga frågor / Elever höjer statusen på kvinnans underliv.
« skrivet: 30 januari 2010, 13:10:28 PM »
Några feminister har hittat ett nytt sätt att rekrytera fåkunniga till sin krympande rörelse berättar NSD 28/1-2010. De har lyckats ta sig in på Råneskolan och fått tillstånd att tillsammans med eleverna tillverka fittor av disktrasor, tyg papper etc. Detta har feminsterna sedan övertygat flickorna att vad de gjort är "konst", och följaktligen har detta ställts ut på biblioteket.

: -"Ungdomsmottagningen i Luleå vill lyfta bort skam, skuld och osynliggörandet av kvinnans könsorgan genom att låta flickorna tillverka symboliska bilder av könet"

: -"" Vi vill höja det kvinnliga könsorganets status. Tjejer ska ha kunskap om och veta hur de ser ut.Det höjer självkänslan"

: -" Ingen muff är den andra lik och de har alla olika namn. De heter den gyllene grottan, Julfittan, Mrs Jullan, Hairburger, Pradamusen, etc..

: - "När jag tittar på den här så blir jag stolt säger Lovisa Josbrandt om sin muss i rosa och svart"

flumm..

Det är svårt att tro att sånt här är sant. Jag gissar att dessa flickor redan har fått veta allmännhetens reaktion, i synnerhet grabbarna i nian på deras skola. Jag gissar att var och en av dessa flickor redan har fått namn efter sitt "konstverk". Vidare tror jag att grabbarna i fortsättningen hälsar på dem genom att stoppa handen mellan benen på dem. De blir stämplade för livet, genom att feministerna har lurat dem i en fälla för att senare försöka göra dem till manshatare.

Ändå är jag förvånad att även en niondeklassare kan gå på sådana här könsrollsideologier. Kommer någon att göra en utställning av hjärnor? "Julhjärnan", "Mrs Hjärna", " den gyllene hjärnan" ? Nej knappast. Människan är hel, könsrollsideologierna talar om delar. Man döljer ju sexualitet för att kunna vara människa. Den som till 100% är en man eller kvinna är ju ett monster.

Gratulerar...

Sidor: 1 [2] 3 4 ... 11