Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Tove Olsson

Sidor: [1] 2 3 4
1
Hej vännen.
Jag har god kännedom om ert ärende.

Detta är något helt annat............

Men jag är glad attt ni fick hem er son.

Var rädda om er

2
Ja Avos, du har rätt:

Oavsett så är socialens inställning : barnet bästa , ALLTID ÄR HOS NÅGON ANNAN , BARA INTE HOS SINA FÖRÄLDRAR, OCH I DETTA FALL HOS MIG.
Vad ska jag göra ???

Gå enligt SoL ?
Där det står att även privat personer är SKYLDIGA ATT ANMÄLA "OM MISSTANKE FINNS ATT BARN FAR ILLA"....

Hur tror ni det fungerar ? - där Mörbylånga Kommun har haft : socialsekreterare Annika Olsson , familjehemssekreterare Eva Frisén samt utredningssekreteraren H.A, samt socialnämndens godkännande som familjehem - hur tror ni att den kommunen skull agera ???

3
Fortsätta att kämpa och strida och inte sitta tysta.
Jag hoppas att fler ger sig till känna.

Vi har ju kommit en mycket bra bit framåt , och snart spricker bubblan...

Du vet , när lögnerna blir så många och så stora så att de inte har koll på läget....
hur ska de då kunna förklara och lämna ut "sina bevis"...

Sekretessbrott, tjänstebrott, tjänstefel,

4
Jag håller med dig , Cicci.

När jag läste detta så kommer mina tankar:
jaha , vad ska den användas till ?
vem står bakom?
då jag inte har samma "bekantskaper" som er så kom min fundering:
varför skriver inte människan ut namnet osv.

Det framgår faktiskt inte vad den ska användas till....och inte vem det är som vill ha informationen...

5
Vad ska man göra när man inte fortfarande får några svar från socialen ?
Varför räcker det med att Annika Olsson påstår muntligt och i skrivelser att jag fått veta mina sk påstådda brister?!
Jag har fortfarande inte fått veta någonting , trots det kunde jag läsa i hennes skrivelser in till AU-mötet förra veckan:
Trots alla möten !?! och utredningar !?! så förstår inte Tove Olsson varför sonen blev omhändertagen !?!,
inga förändringar har skett så att LVU kan upphöra !?!;
Tove går inte med på SOL- placering därav måste LVU fortgå !?!,
jag kan inte förstå att min son har växt dessa fem år !?!,
att de måste skydda min son ifrån mig då han får problem när han ska koppla samman mammas värld med familjehemmets !?!,
min son blev , enligt denna version, omhändertagen
!?! GRUNDEN FÖR OMHÄNDERTAGANDE VAR MAMMAS NEGATIVA INSTÄLLNING TILL SKOLAN OCH FÖR ATT SONEN INTE FICK VARA BARN UTAN BEHANDLADES AV MAMMA SOM EN VUXEN !?!
mitt nätverk är fortfarande något begränsat !?!,
min negativa attityd mot samhälle , skola , familjehem , sonens pappa och övriga släktingar finns kvar !?!,
det är precis som det var när sonen omhändertogs det har inte förändrats !?!.
Som ni kan läsa är det fel i varenda sak hon tar upp enligt vad som står i SoL .

Jag ifrågasätter verkligen mina påstådda brister vad det gäller min son då han varit i socialens och Annika Olsson vård då detta har skett :
familjehem nr 1 : någotlunda bra , men de varken ville elr vågade ha honom kvar med tanke på de ungdomar som var placerade då.

familjehem nr 2 : inga kläder , knappt mat , psykisk och fysisk misshandel - polisanmälan finns, vittne som vittnat i olika förhandlingar om att han for illa , kontaktperson som flera ggr innan sagt till socialen om hur det låg och vad hon reagerat på,  akut borttagning av sonen.

familjehem nr 3 : fysisk och psykisk misshandel , akut borttaganing av min son.

familjehem nr 4 : psykisk misshandel , gap och skrik mot sonen, akut borttagning av sonen.

familjehem nr 5 : lever nu i misärliknande förhållande , får inga kläder , inga vinterkläder, hundar och katter som gör "utegörandet" inomhus , dela rum , inget eget utrymme , finns ingen dörr till det sk rummet som är avdelat med flertalet filtar hängandes från taket samt dörren är också
en gammal filt.
De sista fyra hemmen har inte varit godkända som familjehem , utredningarna har gjorts i efterhand och detta trots att det står i SoL - att barn får inte placeras för längre vistelse i hem som inte är utredda och godkända som familjehem.

Socialen tillåter med lagen i ryggen att min son verkligen far illa , det är ingen på Socialförvaltningen elr Socialnämnden som någon gång kontrollerat Annika Olssons påståenden eller skrivelser med fakta eller kontrollerat min skrivelser mot fakta - de få gånger jag har fått kännedom om när möten ska hållas.
Ej heller i förhandlingar så kontrolleras hennes uppgifter med mina uppgifter , jag har heller inte fått lämna motbevis och i de gånger jag har gjort det - så bortses de.

Hur får detta fortgå ..

Det finns ingen arbetsledning i min kommun , jag har även fått veta att de sista veckorna är det flera föräldrar som anmält Annika Olsson och Mörbylånga Kommun in till både Lst och JO.
Ändå sker det ingen förändring , är det någon som blir fövånad ?
Absolut inte jag i alla fall.

6
Fosterhem och institutioner / Myndighetsövergrepp i Växsjö
« skrivet: 28 oktober 2007, 19:35:53 PM »
Fruktansvärt...

Denna har Jan-Olof länkat in på Tvångsomhändertagande.

7
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / Yttrandet in till Lst
« skrivet: 11 oktober 2007, 16:48:45 PM »
Annika Olsson är inte ens i närheten av att bemöta mina klagomål hon t om skriver samma rader som hon skrev i vintras till Lst.

Två olika datum i yttrandet, undertecknat med Färjestaden 070905 - utskriftsdatum 2007-09-14. !?!

Hon fortsätter att undanhålla faktan  , fortsätter att ta både familjehem och sig själv samt socialen i försvar, vänder det mesta mot mig som vanligt med sina egna och familjehemmets lögner.

Samma dag , 14/9, som Annika Olsson skickade in till Lst blev min son förflyttad igen. Exakt ett år efter den andra akuta flytten.
Detta har hon inte meddelat Lst i svaret in till dem.

Samma dag, 14/9 , satt jag och mitt ombud Ulf Edling på ett möte på socialen med en tf nyinkallad socialsekreterare pga "situationen är snart ohållbar för honom därnere".
Det var ett långt och intressant möte då hon inte hade en susning om något i detta ärende, hon hade bara hört och läst det som Annika  m fl ville att hon skulle veta. Lögnerna alltså...

När jag berättade för henne att min son ska ju flytta idag, nej sa hon.
jo , han flyttar till X nu , återigen en akut flytt berättade jag.
Inte ens det kände hon till...

Varför får de fortsätta att mörka sanningen ?
------------------------------------------------------------

Jag har fortfarande inte hört något om min överklagan från i somras... den är helt bortplockad.

Så jag ser med förtjusning fram emot Lst svar som bör komma mig till handa snart.

8
Det var positivt.... nu måste det väl hålla i sig...

Det är glädjande att se att andra får uppleva något så underbart...

Håller tummarna för er nu att det äntligen är över på alla sätt och vis.

9
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / Ba om hjelp - fratatt barna
« skrivet: 18 september 2007, 00:54:45 AM »
Fruktansvärt.

Tårarna rann lika mycket den här gången ,igen, när jag såg det.

Det får banne mig inte gå till så här...

10
Grattis till er och ett stort Lycka till.
Jag blir så glad att ni är återförenade.

Jag vill inte vara en pessimist , men andas inte ut än.
Jag kan inte svar på er fråga men jag vet av egen erfarenhet - deras lögner försvinner aldrig, åtminstonde inte i min kommun.

Ta väl vara på er...

11
Fruktansvärd läsning.

Jag som trodde att det hade ordnat sig för er ...

12
Tack Milla , för den positiva läsningen.
Fantastiskt för er.

Det agerande från ombudet har jag flera gånger efterlyst och efterfrågat hos min son's ombud.
De har alla bara hänvisat till socialen.

13
Tack Jan-Olof.

Vi är många som har eller är i "skammens vrå".

Jag har valt att vara öppen av den anledningen att förhoppningsvis fler kommer att välja den öppna sidan.
Och ju fler vi blir som vågar vara öppna desto mer kan vi förhoppningsvis påverka.
Jag vet mer än väl hur det kändes när sonen blev LVU:ad , man gömde sig och ville inte var ute överhuvudtaget, man skämdes och vågade knappt tända en lampa för man nästan kunde se alla som gick sina extra promenader för att "kolla in en annan".

Resultaten blev ju att man tappade kontakten med både vänner, familj, släktingar och samhälle.
Man nästan medvetet agerade för att bli utesluten ur kontaktnäten.

Mitt beslut att vara öppen blev efter alla rykten och påståenden som samhället jag bor i , eskalerade med sitt "skitsnack" där alla till slut visste vad som hänt och skett, utan att  ställa någon fråga till mig.

Och naturligtvis för att visa hur socialen agerar i detta ärende.

14
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / Lst
« skrivet: 25 augusti 2007, 21:53:02 PM »
Remiss

Socialnämnden ,Mörbylånga

Tove Olsson , xxxxx, inkom 2007-08-15 Till Länsstyrelsen med, b la en anmälan mot socialförvaltningen i Mörbylånga kommun. Handlingarna sändes per e-post.- De inkomna handlingarna bifogas.

Klagomålen avser flera förhållanden. Dessa gäller b la umgängena med sonen XXX samt den informationen Tove erhåller från socialtjänsten om sonens förhållanden och utveckling.

Länsstyrelsen önskar socialnämndens yttrande över de framförda klagomålen.
Dessa bör i yttrandet noggrant kommenteras. Redogörelse bör lämnas över hur uppföljningen av placeringen i nuvarande familjehem hittils skett och är planerad framåt. Utgångspunkten är bestämmelserna i 5 kap 1b§ socialtjänstförordningen.
Redovisningen bör omfatta samtliga de punkter socialtjänstförordningen berör.
Yttrandet bör vara Länsstyrelsen tillhanda 2007-09-17

Kennert Jonsson
Socialkonsulent

15
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / min anmälan in till Lst
« skrivet: 25 augusti 2007, 21:35:13 PM »
"
Hej Stig

Här kommer en ny anmälan mot Annika Olsson och Tommy Ohlsson , Mörbylånga Socialförvaltning.

Trots Kritik och Allvarlig Kritik från er så blir det ingen bättring från deras sida.
- Umgängen som tas bort på oklara grunder.
- Ingen information från varken socialförvaltningen eller familjehemmet hur det är runt min son.
- Ingen telefonkontakt eftersom familjehemmet varken svarar eller återuppringer.
- Jag har inte fått veta än i dag mina brister som de påstår jag har.
- Ingen arbetsplan.
- Inget konkret underlag till Socialnämnden då de ska ta nya beslut.
- Undanhåller information till Socialnämnden
- Lögner och förtal till både familjehem och min son

Jag har tidigare framfört att min son inte mår bra, att det inte fungerar runt honom ., att det inte är så bra för honom i CCCC som Annika Olsson och Tommy Ohlsson påskiner. De har varit väldigt noga med att säga , åter igen , att det är rena utopin där nere för honom.
Som i de två tidigare familjehemmen som avslutades med akuta förflyttningar av XXX, istället för att agera vidare med vad som hänt och skett honom så tog de familjehemmen i försvar och vände allt negativt mot mig och även mot XXX.
När det har hänt XXX någonting som socialen naturligtvis inte vill att jag ska få veta , så kommer dessa lösa anklagelser emot mig.

Vid förhandlingen den 28/5 så framkom det från alla parter samt kontaktperson M.N att umgängen fungerade mycket bra.Det framkom även attt XXX tyckte att det var mycket roligt och bra att sova hemma hos mig igen samt att det var helt Ok att jag kört ner honom på söndagen till CCCCCC.
Den 31/5 faxade Annika Olsson in till Länsrätten att XXX under en längre tid mått psykiskt dåligt , att han hade ringt henne och ville bort från familjehemmet , han hade mardrömmar.
Enligt dombeslutet som kom 1/6 så skulle jag träffa XXX var tredje helg samt en eftermiddag/kväll nere runt CCCC om XXX ville det.
Ingenting har de gjort för att vi ska kunna ha kontakt eller träffas , varken själva eller med t ex M.N eller någon annan kontaktperson som kan arbeta helger , t ex E.A, så att vi åtminstone kan få träffas.
Återigen när de inte får sin negativa klang om och umgänge med XXX så blir det så här, alltid med något de påstår att jag gjort eller att XXX far illa pga mig.
Det kanske är just därför han mår dåligt , han vet aldrig när han får träffa eller ha kontakt med mig, eftersom familjehemmet och Annika Olsson alltid bryter det.
Samt undanhålla fakta för mig hur han haft det och hur han har det.

Lögner om att det är jag som inte vill träfffa honom nere i CCCC, att jag har umgängespengar och bensinpengar, att jag måste till psyket och få vård och hjälp innan han får komma hem till mig igen , men att jag inte bry mig om honom som en riktig mamma ska göra eftersom jag inte vill ha någon hjälp , jag är ingen bra mamma, är en dålig mamma.
Rena rama falska anklagelser från deras sida: jag har aldrig haft något beslut på att jag fått träffa honom där nere , jag har aldrig fått någon form av bidrag vid umgänge , jag har aldrig haft någon kontakt med psyket och behöver inte det heller. Grovt förtal.

I Rättsalen sa Annika Olsson att jag inte utnyttjat den chansen att få träffa XXX där nere samt att jag skulle ha fått en fast dag och klockslag i veckan där jag skulle ringa familjehemmet för att få information och inte heller det utnyttjade jag.
Det har jag inte fått papper eller beslut på.

Jag medsänder min senaste överklagan mot Mörbylånga.

Var vänlig att ta kontakt med mig om ni önskar mer information.

ZZZZZ 2007-08-14

Tove Olsson
zzzzzzzzz
zzzzzzzzz
zzzzzzz

Sidor: [1] 2 3 4