Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Ruby Harrold-Claesson

Sidor: [1] 2 3 ... 15
1
Jag vill varmt rekommendera Fil dr., leg psykolog Lena Hellblom Sjögrens bok: "Barnets rätt till familjeliv - 25 svenska fallstudier av föräldraalienation".

Boken är en mycket viktig källa för alla som är insnärjda i LVU-mål och likaså i alla vårdnadstvister. Själv har jag föreslagit en tingsrätt att införskaffa Lena Hellblom Sjögrens bok till deras bibliotek. Förhoppningsvis kan vi få mer mänskliga domar i LVU- och vårdnadsmål om rådmännen i fler domstolar får ta del av Lena Hellblom Sjögrens bok.

Och, varför inte rekommendera personalen på era socialkontor, släkt och vänner att köpa boken eftersom det är viktigt att fler personer behöver få insikt i barns rättigheter till sina egna föräldrar?

För mer information se:http://nkmr.org/docs/Barnets_rett_till_familjeliv_Infoblad.pdf

2
Blågula mattan bucklar sig

Omvärlden har fått upp ögonen för de ständigt förekommande kränkningarna (läs: brott) av mänskliga rättigheter som förövas i Sverige.

Under ett halvt sekel har alla som kräver respekt och skydd för sina medmänniskors mänskliga rättigheter gentemot den allsmäktiga staten, representerad av politiker och tjänstemän, varit utsatta för förföljelser, hotelser om yrkesförbud, förlorade tjänster och vissa har även blivit persona non grata.

År 2005 sjösatte regeringen "En handlingsplan för de mänskliga rättigheterna" men ännu 10 år senare, trots åtskilliga fällande domar i Europadomstolen sedan början av 1980-talet, förblir de "mänskliga rättigheterna" en intet förpliktande fras i Sverige.

Läs mer om FN kritiken mot Sverige i artikeln: "Blågula mattan bucklar sig"

Obs! Omröstningsfråga. Du måste vara inloggad för att rösta.

3
"U-FOLD seminarium! Drogernas roll vid sexuella övergrepp mot barn"

En av föreläsarna vid detta seminarium är Sofia Rapp-Johansson, som var en av föreläsarna vid NKMR:s Symposium den 24 augusti 2013.

Ni som inte deltog i NKMR:s Symposium, pass på att höra Sofia Rapp-Johansson!

4
Dagens upplaga av Filosofiska rummet har som rubrik: "När staten vet bäst. Om paternalism för irrationella medborgare."

P1 har presenterat programmet enligt följande:
Hur man lär makthavare att fatta beslut som inte är skadliga för sig själva och för andra.

Programmet sänds idag, söndag den 9 juni 2013, kl 17.00.

http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=793

5
Övriga frågor / Grattis Norge på 17 maj.
« skrivet: 17 maj 2013, 23:59:07 PM »
Grattis Norge på 17 maj.

NKMR önskar alla Norges barn en framtid utan barnevernet, familjesplittring och spolierade liv.

6
FN har instiftat den 15 maj som Internationella Familjedagen. FN har öronmärkt denna speciella dag varje år för att understryka familjens betydelse för alla samhällen - inklusive våra nordiska samhällen.

Internationella Familjedagen firas runt om i världen på olika sätt.

I Sverige och våra nordiska grannländer förbigås Internationella Familjedagen med absolut möjliga tystnad.

Läget är så allvarligt att det är absolut nödvändigt att skydda sin familj från de destruktiva krafterna som makten i det "moderna" samhället har skapat för att undergräva och förstöra grundvalarna som tidigare generationer har byggt upp.

NKMR firar Internationella Familjedagen den 15 maj 2013.

7
Böcker / Kampen om barnets beste
« skrivet: 31 december 2012, 18:53:27 PM »
Kampen om barnets beste
er rettssikkerhet i barnevernssaker mer enn en illusjon?
av Joar Tranøy og Nina Langfeldt

Er rettssikkerheten i barnevernssaker mer enn en illusjon? Forfatterne ønsker å gi et bilde av rettssikkerhetsproblematikken slik den oppfattes fra de utsattes perspektiv. Boka er ment som et bidrag til å skape en mer omfattende systemkritisk debatt om rettssikkerheten i saker om tvungen omsorgsovertakelse, og henvender seg til alle som har med barnevern å gjøre - lekfolk, fagfolk, politikere, spesielt psykologer, barnevernsansatte, advokater, ansatte ved NOVA, involverte i barnevernsforskning, barnestatsråden, og foreldre og barn som har gående saker mot barnevernet. Også studenter innen psykologi, barnevernsutdanning, juss og sosiologi, vil ha nytte av boka. Vi håper at den kan bidra til å skape økt interesse for temaene som tas opp, og leserne oppfordrer til å føre debatten videre på andre arenaer eller i egne forskningsprosjekter

ISBN: 9788273282323

8
Övriga frågor / Gott Nytt 2013!
« skrivet: 31 december 2012, 18:48:17 PM »
NKMR önskar alla besökare till vårt Diskussionsforum ett Gott Nytt År 2013
.
Till alla barn och föräldrar som har blivit separerade från varandra i strid mot FN:s Deklaration och den Europeiska Konventionen om de Mänskliga Rättigheterna och Grundläggande Friheterna, önskar jag ett Bättre År 2013.

Ruby H-C
Ordf

9
Saxat från Dagens Juridik:

"Advokat Radhia Nasraoui från Tunisien och den saudiske människorättskämpen Waleed Sami Abu al-Khair tilldelas årets Palmepris för sina insatser för mänskliga rättigheter."

Advokat tilldelas årets Palmepris tillsammans med annan människorättskämpe - får dela på halv miljon


Advokat Radhia Nasraoui från Tunisien och den saudiske människorättskämpen Waleed Sami Abu al-Khair förtjänar all heder för sitt arbete för skydd av de mänskliga rättigheterna i sina respektive länder.

Jag finner det dock synnerligen anmärkningsvärt att man externaliserar i så hög grad som man gör och blundar för de rättighetskränkningar som förekommer dagligen i Sverige.

Det är också synnerligen anmärkningsvärt att man inte belönar en av de största förkämparna för mänskliga rättigheter i Sverige, jur. kand, medicine licentiaten Siv Westerberg, som arbetar för att råda bot på rättighetskränkningarna i Sverige.

Siv Westerberg har vunnit nio mål mot Sverige i den forna Europakommissionen och sju mål i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg. Hon håller Europarekordet i vinnande mål mot ett enskilt land!

Ruby H-C

10
Ryssland anmäler tvångsvård av barn till Europarådet

Den ryska delegationen vid Europarådets parlament (PACE) vill ta upp frågan om maktmissbruk inom EU-ländernas socialtjänster i samband med tvångsomhändertaganden av barn.

Ryssland samlar just nu in namnunderskrifter för att kunna ta upp frågan.

Initiativet stöds av Storbritannien, Schweiz, Norge, Island, Armenien, Azerbajdzjan och Ukraina, uppger Aleksej Pusjkov, chef för Rysslands delegation vid PACE till den statliga ryska radiokanalen Rysslands röst.

Det borde dock inte förvåna att Sverige, som tvångsomhändertar flest barn i Europa varje år, inte stödjer initiativet.

Det gläder mig att alltfler länder har börjat få upp ögonen för, och reagerar emot, den handel med barn som Sverige och de nordiska länderna, under flera decennier, har idkat. Utländska föräldrar som har tagit sina barn från kidnapparna och försökt att fly tillbaka till sina hemländer har infångats, dömts till fängelse för 'egenmäktighet med barn', dvs stöld av sina egna barn, och de utländska barnen har återlämnats till sina inhemska (svenska, norska, danska, finska) fosterföräldrar.

1987 befriade Tysklands regering familjen Nybergs barn som var tvångsomhändertagna och placerade i ett svenskt fosterhem i Småland. År 2010 befriade Ryssland, Robert Rantala. År 2011 anlitade två polska familjer privatdetektiven "Rambo", att befria sina tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade barn i Norge, i april 2012 befriade Indien Anurup och Sagarika Bhattacharyas barn från barnevernet i Stavanger,.

NKMR har arbetat oavbrutet för att dessa rättsövergrepp mot barn - såväl inhemska som utländska - och deras familjer, ska bringas att upphöra och att de som har gjort skyldiga till brott mot barnens och deras familjers mänskliga rättigheter ska få sitt rättmätiga straff.

Se också: http://www.friatider.se/ryssland-anmaler-tvangsvard-av-barn-till-europaradet

11
Fosterhem och institutioner / LVU-ade ryska tvillingarnas rop på hjälp
« skrivet: 14 augusti 2012, 22:10:08 PM »
LVU-ade ryska tvillingarnas rop på hjälp

E-mailet som flickorna smugglade ut från fosterhemmet säger allt. Det finns ingen anledning för mig att kommentera det.

Obs! Omröstningsfråga.
Du måste logga in om du vill delta i omröstningen.

12
Övriga frågor / NKMR:s Symposium och Årsmöte 2012
« skrivet: 14 augusti 2012, 21:59:56 PM »
NKMR:s Symposium och Årsmöte kommer att äga rum i Göteborg lördagen den 25 augusti 2012.

För mer information var god och se programmet för symposiet och presentationen av föredragshållarna på NKMR:s hemsida:
NKMR:s Symposium och Årsmöte 2012.

Välkommen!

Ruby H-C
jur. kand
Ordf.

13
Den 25 juni 2012 markerar tre (3) årsdagen sedan Domenic Johansson, genom brott mot familjemedlemmarnas grundläggande mänskliga rättigheter garanterade i Europakonventions Tilläggsprotokoll 4 Artikel 2:2, som stadgar: "Var och en är fri att lämna varje land, inbegripet sitt eget", hindrades från att lämna Sverige.
Familjen skulle flytta till moderns, Annie Johansson, hemland, Indien, för att där bosätta sig.

Det är angeläget att omvärlden ska få vetskap om de fruktansvärda brott mot barn och deras familjer som begås i Sverige - som helt oförtjänt åtnjuter så stort anseende runtom i världen!

OBS! omröstningsfråga

14
NKMR gratulerar Sverige på nationaldagen, idag den 6 juni 2012.

Nationaldagen är den dag då man ska vara särskilt nationalistisk och stolt över sitt land - och det vill vi i NKMR också vara! Men det finns alldeles för mycket smolk i den svenska bägaren.

De sociala myndigheterna med välvilligt bistånd av förvaltningsdomstolarna fortsätter att splittra alldeles för många familjer och placera familjernas barn i överbetalda fosterhem. Denna myndighetshantering av barn som handelsvaror skadar barnen, deras familjer och deras släktingar - och i förlängningen Sverige som nation eftersom skattemedel som borde användas till skola, sjukvård och åldringsvård försvinner ner i fickorna på mindre nogräknade fosterföräldrar. Men, det är inte fosterföräldrarna som tvångsomhändertar barnen och kränker barnens och familjernas mänskliga rättigheter till privat och familjeliv, utan det är socialarbetarna! Vissa tvångsomhändertaganden är regelrätta kidnappningar och fosterföräldrarna fungerar som hälare.

Penningrullningen i fosterhemsgeschäftet är dokumenterad. Anita Ankarcrona skrev sin artikel i Brännpunkt i Svenska Dagbladet, 1996-06-21, Många barn i motbjudande geschäft bl. a följande: "En arbetslös kvinna i Västsverige får en lön på 30.000 kronor i månaden för omhändertagandet av två förskolebarn. En familj i Norrland får 22.000 för en autistisk pojke" och "Månadsinkomster mellan 20.000 och 30.000 kronor är således inte ovanliga, men det finns fall som närmat sig 50.000 kronor per månad." Då kunde hon inte ana att Nybro kommun, år 2002, skulle betala fosterhemmet Qvist i Sävsjö 10 000 kr/dygn, dvs 3 650 000 kr/år för "vården" en s k förståndshandikappad yngling. Avslöjandena om penningrullningen inom fosterhemsindustrin har inte hindrat att helt orimliga ersättningar betalas ut till fosterhemmen, medan föräldrarna tvingas leva i misär, t ex i fallet med de ryska tvillingflickorna. Fosterföräldrarna inkasserar den nätta summan av 2850 kr per barn och dag!

Sverige åtnjuter stort anseende runtom i världen, men trots vanvårdsutredningen, upprättelseutredningen, upprättelseceremonin förekommer fall som Domenic Johanssonfallet, fallet med de ryska tvillingflickorna med flera fall än idag.

Det är hög tid att avskaffa odemokratiska maktstrukturer, skrev Lisbeth Lindeborg i Brännpunkt i Svenska Dagbladet den 6 april 1997. Jag håller med henne till 100 procent!

OBS! Omröstningsfråga

15
Biologiska familjens betydelse / Mors Dag 2012
« skrivet: 27 maj 2012, 08:37:13 AM »
Varma Mors Dags hälsningar till alla mödrar!

Jag sänder också speciella hälsningar till alla mammorna som har blivit bestulna sina barn av de sociala myndighetspersonerna med oinskränkt makt.

Igår, den 26 maj 2012, på World Congress of Families VI i Madrid, sa den ryska ärkebiskopen Dimitry Smirnov, som föreläste på temat ”Kan man ha demokrati och mänskliga rättigheter utan Gud” bl. a följande:
”Folk som inte har en Gud blir djur, därefter blir de monster.”

Jag kunde inte låta bli att tänka på alla de omänskliga tjänstepersonerna inom socialtjänsten och i deras politiska nämnder som så kallt och empatilöst berövar barn deras föräldrar och föräldrar deras barn. I boken "The Other Mother" skrev psykologen Carol Schaefer bl. a följande: "En kvinna var inte skapt att bli skild från sitt barn." Hon har helt rätt!

Maktmissbuket inom den sociala barnavården beskrivs på ett lysande sätt i Anne Marie Bratts artikel: ”Storasyster med oinskränkt makt”. Artikeln är från 1994, men ingenting i den praxis som har etablerats inom socialtjänsten har förändrats.

Låt den här Mors Dag ge er alla förstärkt vilja att fortsätta att kämpa för era barn.

Sidor: [1] 2 3 ... 15