Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Murkelost

Sidor: [1]
1
Pappa Barn förening bjuder in till informationskväll om BARNS RÄTT TILL SINA BÅDA FÖRÄLDRAR

Mer än 100 000 barn förlorar kontakten med ena föräldern, oftast en pappa, efter föräldrarnas separation.
Det förstör dessa barns liv. Måste det vara så?

Vårdnadsmålen i domstol har fördubblats sedan 2006 års ändring av Föräldrabalken.
En backlash för svenska barn! Vi informerar om hur lagar och regler styr socialtjänst och domstolar,
men också hur känslor och gammaldags värderingar påverkar samhällets insatser.
Inte alltid till det bättre…
Om (o)jämställdheten på barnområdet. Du som är på väg att separera och förutser problem runt barnen,
eller redan upplever dem: Vad kan Du göra för att hindra att Du växlas bort ur barnens liv?
Vi ger praktiska råd om förhållningssätt och känslohantering.

Onsdagen 14 maj 1830-­‐2030 Arbetets museum i Norrköping, Laxholmskällaren
Pausfika till självkostnad.

Medverkande: Magnus Jönsson och Jan Angner från PappaBarn lokalgrupp i Östergötland.

Websida: http://www.pappabarn.se/ (ligger nere pga störning just som jag skriver detta)
Finns även på Facebook.

2
Socialförvaltningarna / Hotat med stämning.
« skrivet: 27 mars 2014, 11:05:56 AM »
Hej!

Jag står inför en besvärlig situation, vilken bäst kan beskrivas med följande utdrag från ett nyligen skickat mail till sociala myndigheter där jag bor, se nedan:

Hej <namn>

Jag ber härmed om hjälp från socialtjänsten <ortsnamn> med ett fastställande av faderskap genom DNA test. Jag vill gärna träffas för att gå igenom faderskapsprotokollen och begära rättsgenetisk undersökning samt att jag bekräftar faderskapet om undersökningen visar att jag är fadern.

Jag har uttryckt osäkerhet till att jag är fadern med anledning av att vi inte har haft ett kontinuerligt boende tillsammans då mamman delvis bott i Tyskland och delvis i sommarstuga i Sverige, och under tiden har hon haft kontakt med en man från en tidigare relation samtidigt som hon haft en relation med mig.

Barnet är fött i Tyskland och modern Tysk medborgare. Jag har framfört till tyska myndigheter att jag är positiv till ett fastställande av faderskap via ett DNA test och därefter bekräftelse om det visar sig att jag är fadern.

Ställningstagandet, från de Tyska myndigheterna, till mitt önskemål om DNA-test är att de uppfattar det som att jag nekar till att vara fadern och avser att gå till Tysk domstol. Jag ber er att bistå barnet i detta ärende så att ett DNA-test kan komma till stånd för att barnets faderskap ska kunna säkerställas.

Kan ni inte bistå mig i saken så önskar jag besked om skälet till detta.

Mvh // <namn>

Jag tycker det är jättejobbigt, och inte minst stressande att gå under dessa hot, när det enda jag vill är att faderskapet ska fastställas och därefter bekräfta faderskap.

Är det legitimt att en myndighet/myndigheter kan hota på detta vis, och finns det någon egentlig grund för dem att göra det? Eller kan jag finna ro i att jag agerar på ett sätt i enlighet med vad som är gällande?

Jag undrar också om det faktiskt är så att socialtjänsten ska vara behjälpliga med ett sådant här ärende, utan hotelser eller konsekvenser etc...

Mvh // Konfunderad och vilsen eventuell fader

Sidor: [1]