Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Rhodin

Sidor: [1]
1
Nu på söndag kl: 18.30 sänder SR P1, i programmet föräldrar, ånyo ett
radioprogram om PAS. Det tidigare programmet sändes den 18/12 -05
och gick under namnet "hjärntvättade" barn!

Det tog 13 år innan far och son återförenades, efter att hjärntvättats av
barnets mor, styvfar!

PAS, finns och förekommer regelbundet i Familjerätt och domstolar,
ett fruktansvärt vapen!

Rhodin

2


Sedan lång tid, alltsedan 1998 års vårdnadslag om möjlighet till gemensam vårdnad för separerade föräldrar, har ett mördande
och synnerligen effektivt vapen tagits till användning i svenska
domstolar. Vapnet heter PAS.

Vilket innebär att förälder, inte sällan boföräldern, genom psykisk
och mental påverkan främmandegör exempelvis umgängesförälder!

I SR P1 har detta uppmärksammats i programmet "Föräldrar" den
18/12 -05 och nu på Söndag sänds ännu ett program, i P1.

Dessa program går att lyssna på via Webbradio.

Likt en löpeld har PAS spridit sig i vårdnadstvister, där det den ena
föräldern efter den andra uppger att barnet vid ett eller annat tillfälle
sagt att det inte vill träffa träffa mamma eller pappa. I enlighet med
det andra vapnet, barnets vilja/åsikt, barnets bästa går domstolar
gång på gång den PAS drivande föräldern till mötes. Inget umgänge
alls vare sig med eller utan kontaktperson.

Inte sällan går PAS drivande förälder till BUP eller annan välvillig
psykolog - förståsigpåare - och får ett INTYG på vad barnet sagt,
och hokus pokus är pappa, farfar å även farmor borta ur bilden.

Angeläget är att detta tas upp - särskilt - i Forumet.

PAS - att barnet inte vill träffa någon av sina föräldrar - har formligen
exploderat i vårdnadstvister, i synnerhet sedan 2002 års vårdnads-
kommitté föreslagit - även regeringen i nuvarande proposition - stora
och avgörande ändringar i 1998 års vårdnadslag.

Så som vårdnadstvister nu utvecklat sig, är det snarare regel än undan-
tag att att allt fler barn "uttalat" de magiska orden. Jag vill inte träffa
pappa, eller mamma.

Socialsekreterare, psykologer, och även domstolar annamar detta och
beslutar därefter. Vilket nu innebär att regeringen går PAS drivande
föräldrar till mötes och från 1/7 2006 inför ny lag som ger domstolar
möjlighet att tillerkänna förälder umgänge via E-mail och brev.

Negligera inte PAS, likt en cancersvulst sprider den sig i och inom
familjerättsliga tvister.


Rhodin

3
Hej,

Jag har efter anmälan om falskt intygande visavi Mened fått ett par
Socialsekreterare emot mig i Umgängesutredning. De har avvisat
all form av umgänge inkl. umgänge i närvaro av två kontaktpersoner
såväl muntligt som skriftligen.

Sedan ca. 4 år ringer en av Sociasekreterarna till - modern - mitt barn i och utanför tjänsten och berättar att barnet skall säga att det inte vill träffa mig och dessutom vägrar samme Socialsekreterare att signera Umgängesutredning och snabbyttrande m.m. Efter nära två år har Socialsekreteraren trots anmodan från TR inte låtit kontakta mig i samband med Umgängesutredning utan färdigställt utredningen via egna samtal med modern, Vårdnadshavaren, och skriver att barnet icke skall träffa fadern förrän barnet är vuxet! Då barnet - säger - att det inte vill!
I närvaro av modern.

I flera år skriver Socialsekreteraren Vykort och skickar presenter till mitt barn utan att låta mig få vidarebefodra ett enda Vykort, hälsning! I TR under ed säger Socialsekreteraren att hon inte tillåter att jag ringer mitt barn, inte heller, lämnar presenter vilket modern också vägrar! Dåvarande TR gick på Socialsekreterarens linje, fullt ut.

Vid några tillfällen har kvinnlig och manlig Pastor varit på barnets skola för att lämna Julklapp, de har fått åka hem - 30 mil - från skolan utan att få lämna paketet! Vid annat tillfälle har en god bekant överlämnat en
födelsedagstårta och Födelsedagshälsning då ringde barnets Lärarinna till
Polisen som kom med blåljus strax efter att en person överlämnat tårtan
till skolans rektor! Barnet var icke närvarande.

Varpå lärarinnan tillskriver den aktuelle Socialsekreteraren - i annan kommun och län - att jag som inte var med allvarligt skadat barnet!

Varpå modern ansöker om besöksförbud, när åklagaren avvisar ansökan
om besöksförbud ringer Socialsekretertaren till Polismyndigheten i det län där barnet bor och uppmanar Polismannen att tala med åklagaren om att inte lägga ner ansökan om besöksförbudet!

Detta berättar Socialsekretaren själv i Umgängesutredningen: där står att undertecknad tog på eget initiativ telefonkontakt med Polismyndigheten för att få tillstånd besöksförbud mot fadern - som aldrig lämnat tårtan - som inte ens var med!

Samtidigt som Socialsekreteraren också skriver nytt Snabbyttrande till TR om att hon själv ringt till barnet, 9 år, som uppgett att det inte längre vill träffa mig! TR avvisar Snabbyttrandet när umgänget kommer igång 5 gånger om vardera 1 till 3 minuter ringer - barnet säger att jag vill inte träffa dig och går sedan - Socialsekreteraren till BUP och uppmanar dessa att intyga att barnet mår illa,vilket de gör! De utfärdar intyg om att umgänget skadar barnets psykiska hälsa. Modern går till Hovrätten och Hovrätten undanröjer TR´s beslut om umgänge med två kontaktpersoner a 45 minuter varannan vecka. Umgänget blev aldrig mer än 1-3 minuter
alltså totalt 15-20 minuter under tre månader! Mitt resavstånd 24 mil.

Min fundering får Socialsekreterare agera på detta sätt, vad är det för mening att göra utredningar utan att träffa än mindre tala med parten under 4 år och därefter ej underteckna utredning, begärd av TR?

Är det etiskt riktigt att kommunal tjänsteman å tjänst å fritid ägnar sig
åt visst barn utan pågående uppdrag från TR eller Myndighet?

Jag har inget umgänge och ingen del i vårdnaden, på grund av en enda
Socialsekreterare! Tidigare hade jag GV och växelvist umgänge i ca 3 års
tid. Med omvittnat god kontakt med barnet, anhöriga! Flera V och Umgängesutredningar pekar på mycket god och nära kontakt mellan fadern och barnet! I Boutredning säger barnet att det vill bo hos pappan,
träffa modern på helgerna!

Så långt har modern stämt mig ca. 8 gånger om minskat eller inget umgänge alls! Totalt har vi haft ca. 12 rättegångar i 2 län, 3 kommuner!

Plus Länsrätt och Kammarätt.

Nu är nästa TR på gång med 5-6 rättegångsdagar och cirka 35 vittnen,
tidigare var 4 dagar och 23 vittnen. Modern brukar kalla folk hon träffat
för 10 år sedan, jag har aldrig sett dom aldrig pratat med dom de flesta
Socialsekreterare har inte varit inblandade sedan åratal frånsett de som
nu beskrivits!

Har ingen kontakt med modern sedan 1996, bara i rätten! I rätten vänder
hon på stolen och sitter med ryggen - sidan - mot Ordföranden! En gång tog ett Partsförhör med henne nära 7 timmar!

Nu har modern bifogat bevisupp om ca, 175 A4 sidor varav ca. 85% är
prövat av 6-7 gånger i tidigare mål. Men modern använder fortfarande dessa som bevis trots att både TR, HR, LR och KR redan avgjort flera
mål till min fördel på dessa dokument!

Våld, hot, fylla, eller annat finnes icke med i bilden ingen av parterna finnes med i Polis eller Sociala register!

Glömde att berätta att när TR, 2005, beslutade om umgänge överklagade modern till HR, HR avvisade överklagandet! Istället överklagade då
Socialen TR´s beslut som vidhöll beslut om umgänge! Då överklagade
modern med hjälp av BUP intyg till HR som ändrade TR´s beslut,
umgänge med två kontaktpersoner skulle upphöra omedelbart!

Såldes gick Socialförvaltningen in som part i målet, jag fick alltså både modern och Socialförvaltningen emot mig i den pågående tvisten. Således
kunde modern överklaga två gånger till HR, i samma mål/ärende!?

Ev. Tips råd kunde vara av intresse!

Mvh

Rhodin

Sidor: [1]