Visa inlgg

Denna sektion lter dig visa alla inlgg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlgg i omrden som du har tillgng till.


Visa inlgg - Manfred Kumschlies

Sidor: [1]
1
Hvilken veien styre ” Båten ”

Fins det fremdeles ” nok ” naive politiker her i Norge eller som mange mener at dumheten er sannheten?

Av 100 omhendetatte barn går 70 – 75 av dem til helvete i voksen alder har barnevern ikke ansvar for denne sannheten !?!

Det vise seg nok en gang at barnevern i Norge er en skam og ikke virke.
Misbruk av penger og resurser men ingen har ansvar????

Familien som er en grunnmur over mange tusende av år blir ødelagt av udugelige Barnevernansatte i kort tid!

Advokater forteller på TV og i radio at dette er ikke gålt
at noen tar prøve seg på barn ?
Men foreldre som klemme sin barn og vise kjærlig til dem blir torturert av barnevern!
Vise følse og kjærlighet til sine biologiske barn er en ”rødt ”duk for enkelte ansatte i barnevern her i Norge.
Homofile eller lesbe som ikke har barn for mer,har mer rettigheter at de biologiske foreldre i dag.
Jeg og mange andre respektere våre,alle medmennesker,men det fins en grense!
Kriminelle for mer hjelp at de mennesker som blir utsatt for mishandlinger
er dette rett!
Mange mennesker som kom til meg Manfred Kumschlies og Demokratene mener eller ”ønsker” seg at noen av politiker kom også i denne situasjon da de oppleve smerter og lidelse!
 
Er dette ikke skremmende nok og for å tenke nytt :

Den 10 år gamle jenta Engla fikk sitt liv brutalt avsluttet grunnet en galning. Som voksen har du selvsagt et personlig ansvar både for eget liv og handlinger.
Og uansett om du har hatt det særdeles tøft, jævlig og vanskelig i barndommen, så må ikke det bli hovedunnskyldningen for at man selv begår skjerpende og særdeles alvorlige straffbare handlinger som voksne. Og med all respekt å melde for andres meninger om akkurat dette. Det er som kjent fortsatt ikke forbudt å tenke selv.

Manfred Kumschlies
Styremedlem i Demokratene i Sør-Trøndelag

2
Demokratene med klar melding til barnevernet
Demokratene tar avstand fra overgrep som måtte bli gjort fra barnevernet eller andre øvrighetspersoner mot barn eller andre enkeltmennesker i vårt samfunnet.

Svar fra Demokratene om barnevernsovergrep.

Det er foreldrenes ansvar og plikt å gi barn den trygghet, omsorg og kjærligheten barn trenger for å vokse opp til å bli selvstendige og ansvarsfulle medborgere. Forskningen viser at de biologiske foreldre er best for barna. Forholdene i heimen er viktig for barn og unges trivsel, trygghet og utvikling. Derfor trenger dagens foreldre full støtte fra hele samfunnet!

Omsorgsovertagelse må være siste utvei. Dersom dette blir nødvendig er det viktig at barnet kan få hjelp i sitt nærmiljø. Det er svært viktig at barn som utsettes for omsorgssvikt får tidlig hjelp. Barnevernet er til for barna og skal være en hjelp for familier som sliter med å få til små og store utfordringer i den daglige omsorgen, men alt for mye sviker dagens barnevern på grunn av enkelte udugelige ansatte!

Dagens ”Yrkesstolthet” koster dagens samfunn mye penger og skaper mentale problemer i barnas nettverk, dette er ikke nytt. Derfor skal vi politiker handle og se sannheten i øyene. Det triste er at forskningen viser at minst 33 % av barn som blir omplassert for kortere eller lengre tid av barnevernet, får en dårlig start på livet sitt. Mange av disse barn tar livet sitt, blir kriminell og havner på sosialen!

Grusomt nok er også at enkelte barnevernsansatte påstår at voksne
” fosterhjemsbarn” er ikke bra som foreldre og at omsorgsovertagelse er utveien, ikke hjelp! Dette er en vond og grusom sirkel! Dessverre hender det nok at det gjøres alt for mye feil og at familier og enkeltpersoner behandles på en uheldig måte og dette skal, må vi politikere forandre med en gang. Familien med sin nettverk er samfunnets grunnmur. Kommer da ikke den rette hjelpen for barna, får de ikke en god oppvekst!

Det kommer alt for mye henvendelser hit til oss fra fortvilte foreldre som er kommet i konflikt med barnevernet. Enkeltmenneskers rettssikkerhet skal være sikret, også i møte med det offentlige. Dette er meget viktig for oss. Selvsagt støtter Demokratene ikke overgrep mot enkelt mennesker!

Demokratene tar avstand fra overgrep som måtte bli gjort fra barnevernet eller andre øvrighetspersoner mot barn eller andre enkeltmennesker i vårt samfunn. Demokratene og jeg Manfred Kumschlies, vil hjelpe barn og deres familier mot barnevernsovergrep!!!!

Hjertelig hilsen fra
Manfred Kumschlies
Styremedlem i Demokratene i Sør - Trøndelag

3
Fosterhem och institutioner / Missforstått likestilling
« skrivet: 13 april 2008, 15:14:37 PM »
Missforstått likestilling
For vi er ikke like! Naturen har skapt oss forskjellige og det må vi bare godta og respektere. Hvorfor får ikke kvinner lenger være kvinner?


Er likestilling at kvinner skal bli menn og menn kvinner? Respekten mangler, dette er alt. Mange menn opplever dette i dag. Barnevernet er et av de verste eksempler på at mange kvinne nekter faren samvær med sine barn uten grunn.

Det blir mer og mer fulle kvinner i byen, og det er en skam at alkoholmisbruket øker!Voldelige kvinner blir flere og flere, et samfunnsproblem og familieproblem. Har vi ikke nok vold fra fulle menn? Løser det noen problemer? Det er jo dit vi er på vei nå?

Ironi, nei dette er den virkelige og grusomme sannheten i dag. Hele denne debatten er komplett misforstått av enkelte kvinner i politikken. Likestilling/likeverd må jo være at kjønnenes innsats har like stor verdi - ikke at vi skal bli like. For vi er ikke like! Naturen har skapt oss forskjellig og det må vi bare godta og respektere.

Hvorfor får ikke kvinner lenger være kvinner? Hvorfor skal de ikke få være nær babyene sine, gi dem pupp og hente seg inn etter svangerskap og fødsel?
Mange menn prøvde å få en likestilling på plass, men etter samlivsbrud blir mange menn og barn i dag utsatt for mange psykiske mishandlinger fra kvinner i barnevernet og andre kontorer!

Så kan pappaene ta over når barna er litt større, men hva er prisen hvis noen går galt? Menn taper mest i barnefordelingsaker og ser eller får lite kontakt med sine biologiske barn.
Myndigheten, nei enkelte tjenestemenn/kvinner som ødelegger en rettferdig likestilling til alles beste i dag. Hvorfor skal vi tvinge kvinnen så raskt ut i jobb - hvor mange utslitte kvinner skal vi skape?
Først skal staten sørge for at alle ”mennesker”, barn, kvinner, menn blir rettferdig behandlet!
Manfred Kumschlies
Styremedlem i Demokratene
Sør-Trøndelag

4
Overgrepene i barnevernet fortsetter men hvor er myndigheter som skal hjelpe de svake ?
Ja, her ser vi igjen et skrekkens eksempel på et brutalt overgrep av norsk barnevern. Hvorfor rømmer en familie fra landet, hvis de ikke er livende redd for sine barn? Vitner det om alvorlig omsorgssvikt når foreldre utsetter både seg selv og barna ved å gjøre alt man kan for å unngå at barna skal ødelegges i fosterhjem eller i en institusjon? Norsk barnevern kan ikke dokumentere noen form for overbevisende og positive resultater av de ekstremt mange omsorgsovertakelser Norge er beryktet for i FN.
En barnevernleder som lyver mer enn man snakker sant, er faktisk helt vanlig i barnevernet her i landet.
 Er det slike personer som skal ivareta totalt uskyldige barn?
Hvorfor skal det forresten være nødvendig å lyve for å tilrane seg omsorgen for andres barn?
Hvorfor fjernes ikke slike uegnede personer fra barnevernet jo før jo heller?
Noen ønsker dessverre slike skremmende personer i norsk barnevern!
Først og sist hva koster alt dette også de udugelige ansatte i barnevern , dette ikke smal beløp dette dreie seg om mange 100 Mil kroner som blir misbrukt .
Manfred Kumschlies
Styremedlem i Demokratene i Sør-Trøndelag

Sidor: [1]