Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - cicci

Sidor: [1] 2 3 ... 12
1
Socialförvaltningarna / SV: Omprövning
« skrivet: 05 juli 2009, 21:49:34 PM »
Ni har rätt att välja ert ombud, formellt är det länsrätten som tillsätter honom/henne. Tyvärr får ni inte välja barnets ombud och det är alldeles FÖR vanligt att barnets ombud i praktiken blir socialtjänstens ombud.
Önskar er ändå lycka till då det är svårt att få ett rättssäkert bemötande när socialtjänsten är motpart.

2
Eftersom barnet redan bor hos dig och föräldrarna tydligen tagit avstånd så håller jag med dig om att enligt lagen ska soc godkänna ditt hem som lämpligt. Då du inte får gehör så kanske du ska pröva med att söka socialbidrag för barnet. På det sättet klargör du ju att barnet bor hos dig och att det i nuläget är du som försörjer det trots att föräldrarna tydligen behåller bidragen. När det handlar om pengar så brukar soc vara pigga på att utreda för att om möjligt slippa betala. Problemet med nuvarande situation är ju också att även om barnet bor hos dig så har du i princip ingen rätt att fatta några beslut som rör barnet för det ska vårdnadshavarna göra. Så, även om jag också är skeptisk till sociala myndigheter och deras sätt att agera ser jag inget annat än att du måste ligga på dem så att barnet får klarhet i vart han/hon ska bo i fortsättningen. Alla kommuner klagar ju över att de har svårt att hitta fosterhem så då borde de ju bli tacksamma när du ställer upp. Enligt din beskrivning så är ju barnet utkastat i bostadslöshet om inte du ställer upp så prova med att ansöka om ekonomiskt bistånd.

3
Bemötandet ifrån myndigheten / SV: Granskning av läkarutlåtande.
« skrivet: 10 juni 2009, 09:46:01 AM »
Man har väl alltid rätt att få en "second opinion", eller är den rätten också borttagen? Det låter som om ni har det tufft och inte blir korrekt bemötta.

4
Bemötandet ifrån myndigheten / SV: Granskning av läkarutlåtande.
« skrivet: 25 maj 2009, 19:11:55 PM »
Både ADHD och asperberger är medfödda funktionshinder som faller inom gruppen autism. Precis som du säger saknar soc helt kunskap inom området och de vill gärna lägga allt på föräldrarna. Väldigt ofta visar en seriös utredning att barnet kan ha dubbeldiagnos som t.ex två av mina barnbarn som har ADHD/aspeberger.
Kan bara önska er lycka till men det låter ju inte så positivt om man läser din beskrivning om hur ni bemöts. Barndomen är ju en mycket viktig del i utredningen och om man inte tar reda på hur barnet varit som litet och under uppväxten så går det ju heller inte att ställa en riktig diagnos.

5
Inte bara dömd utan bevis, dessutom gäller ju den omvända bevisbördan! Som förälder måste du bevisa att du är oskyldig istället för som i brottsmål där åklagaren måste bevisa att du är skyldig.
När det gäller mål där soc är inblandade så finns ju ingen rättssäkerhet alls.

6
Överklaga. Då har hon rätt till advokat som kan medverka redan när ärendet ska avgöras i socialnämden. Hon bör begära muntligt företräde för att få möjlighet att framföra sina egna argument.

7
Fosterhem och institutioner / socialtjänsten i ett nötskal
« skrivet: 21 mars 2009, 15:35:49 PM »
Socialstyrelsen ska ta över granskningsuppdraget från länsstyrelsen, men om det blir bättre återstår att se. Så länge de som ska granska hämtas från socialförvaltningen så.... Vem tror på att de sitter och dömer ut f.d kollegor?
JO och JK känns mest som pappersdrakar då de ytterst sällan ställer sig på den klagandes sida eller ens besvärar sig med att utreda. De ställer en fråga till soc och förlitar sig på att de talar sanning!

8
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / Skriv under för denna mor!
« skrivet: 21 mars 2009, 15:24:52 PM »
Skulle socialsekreterarna följa lagen skulle allt se helt annorlunda ut! Som det är nu bryter det mot samtliga lagar som de är satta till att följa och Länsrätten godkänner det, varje gång!
Enligt lagen ska alla frivilliga åtgärder ha visat sig inte fungerande innan de ens ska överväga Lvu. Hur många kan säga att soc verkligen försökt hitta vägar att hjälpa?????
Enligt lagen ska en utredning vara saklig och objektiv, inte full av lögner och subjektiva åsikter....
Listan kan göras hur lång som helst.
Eftersom domstolarna ser socionomer som "experter på barn" och ALDRIG ifrågasätter deras utredningar så råder total anarki. Som tjänstemän är de fria från allt ansvar och kan göra precis som de själva vill!
Jämför man så med kraven för LVM så blir det väldigt tydligt vilket maktmissbruk det rör sig om. För att tvångsomhänderta en vuxen missbrukare krävs klara bevis för att det är absolut nödvändigt för att den människan inte ska dö. Det ska vara läkarintyg och en klar redogörelse för HUR soc försökt hjälpa missbrukaren på frivillig väg för att Länsrätten ska döma till tvångsvård.
Jag kan inte förstå varför kraven avseende LVU ska vara lägre. Enligt rättsstatens principer ska man anses oskyldig tills man bevisats skyldig, när det gäller LVU gäller det motsatta. Föräldrarna anses skyldiga om de inte själva kan bevisa att de är oskyldiga - en mestadels omöjlig uppgift.

9
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / Omprövning av LVU
« skrivet: 12 mars 2009, 10:40:53 AM »
Citat från: "partybrud"
Uppväxtplaceringar omprövas inte var 6månad


De gör säkert sina överväganden var sjätte månad, något de alltså inte behöver informera föräldrarna om! Personligen skulle jag vilja skriva om lagen på den här punkten, men......

10
Fosterhem och institutioner / Fler misshandelsfall
« skrivet: 10 mars 2009, 12:06:26 PM »
Utreds av socialtjänsten!!! Misstänkt misshandel borde väl vara ett ärende för polisen.

11
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / Omprövning av LVU
« skrivet: 10 mars 2009, 12:02:51 PM »
Soc är skyldiga att övervägavården var sjätte månad. Så länge det handlar om övervägande så har de inga skyldigheter att ens informera er utan kan förlänga vården.
Det ni måste göra är att begära en omprövningför då har ni rätt till advokat och de måste presentera sin utredning för er. Beslutet de tar kan då också överklagas, så det är mycket viktigt att ni säger till om en omprövning. Det spelar ingen roll om de redan har gjort sitt övervägande utan de är skyldiga att göra omprövning om ni begär det.
Lycka till!

12
Socialförvaltningarna / Tonåringar
« skrivet: 18 februari 2009, 09:25:27 AM »
Jag skulle vilja se mer tvingande regler för soc. Innan de ens ska kunna fundera på omhändertagande så ska de ha försökt allt för att lösa problemen på frivillig väg, i samarbete med familjen.
Det skulle innebära att de i en Lvu-ansökan skulle vara tvingade att redovisa vilka frivilliga lösningar som presenterats och domstolen skulle tvingas värdera om de verkligen försökt hjälpa familjen till bra lösningar. Så länge det finns frivilliga lösninga kvar att pröva så skulle det vara omöjligt att omhänderta någon enligt Lvu.
Tanken var ju att Lvu skulle användas som absolut sista utväg i fall där barn for väldigt illa, men vi vet ju alla hur lagen missbrukas.

Samma krav borde ställas när det gäller "frivilliga" placeringar eftersom många (de flesta?) placeringar görs under hot om Lvu.

13
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / arg igen
« skrivet: 18 februari 2009, 09:05:18 AM »
Hur ska de kunna ha dåligt samvete? De flesta av dem anser sig ju vara specialister på barn!!! De tror sig veta bäst i alla lägen och anser sig ha rätt att göra subjektiva bedömningar trots att lagen föreskriver saklighet och objektivitet. Eftersom domstolarna mestadels också dömer som de vill så stärks de ju i tron att de är allsmäktiga och kan allt mycket bättre än föräldrarna.
Och, ja jag tror också att det ser likadant ut i hela landet. Tyvärr.

14
Övriga frågor / En god dröm - att förverkliga!
« skrivet: 19 januari 2009, 11:22:24 AM »
Håller med om dina önskemål och om det vansinniga med att gamla arbetskamrater ska granska. Nu ska ju granskningen enligt uppgift föras över till socialstyrelsen, men det blir ju ändå samma personer som arbetade med detta på Länsstyrelsen så.....

15
Visst är det en fråga om rättssäkerhet! I vårt land ses socionomerna som specialister vilket gör att de ha tolkningsföreträde både i socialnämnd och förvaltningsdomstolarna.
I socialrättsmål gäller den omvända bevisbördan, soc behöver inte bevisa någonting utan det är föräldrarna som måste bevisa att de inte är skyldiga till soc anklagelser!

Sidor: [1] 2 3 ... 12