Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Skycommander

Sidor: [1] 2
1
Fosterhem och institutioner / Placerad uppväxtmiljö
« skrivet: 19 januari 2009, 16:45:11 PM »
Krig är vad det är, ett krig mot folket

En ide är, försök samla alla länkar på ett å samma ställe // sida som visar soss all förnedring.
soss är så farligt att det är bra med en total ansamling av länkarna

2
Fosterhem och institutioner / Placerad uppväxtmiljö
« skrivet: 19 januari 2009, 06:07:42 AM »
Citera
Får stanna hos gangsterbossen . . .

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4200168.ab


Såå, som de flesta här inser så är socialen lierad med brottslingar

#        http://ttela.se/start/lillaedet/1.146663

#         http://ttela.se/start/lillaedet/1.147942

#         http://ttela.se/start/lillaedet/1.148017

3
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / BUP kontaktstörning
« skrivet: 29 mars 2008, 13:37:55 PM »
Faktiskt är Cofeebreak en gåta genom kränkningarna den gör sig skyldig till. Sedan påstår sig vara psykolog_studerande. Hur trovärdig blir du när du använder dig av sådan ironi och går in i polemik med de skrivande här. Människor som redan genomlider ett helvete sitter du och hånar.

  Inlägg som coffeebreaks borde tas bort från forumet de saknar dessutom vanligt bondförnuft i sitt bemötande

4
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / Fantastiskt Vilken Tillsyn
« skrivet: 21 augusti 2005, 09:58:42 AM »
Tillsynen har den funnits  här i detta exempel som länken syftar på ?

http://www.aftonbladet.se/vss/telegram/0,1082,65658167_852__,00.html

Sverige är fantastiskt, här kan  precis vad som helst hända.

5
Den dualistiska syn som kan ses hos vissa debatörer/insändare  här är högst
kränkande och otäck, speglar ett oerhört människoförakt både mot barn och vuxna. Pedofeli är något äckligt och fruktansvärt och ett självklart övergrepp mot barn. Det är vi säkert alla överens om, men att indela människor i speciella fack enbart för de har ett speciellt mönster eller beteende saknar allt dynamiskt ett mänskligt tänkande borde ha. Titta gärna på denna länk http://allpsych.com/disorders/disorders_alpha.html som handlar om mentala störningar enlig DSM och fråga dig om inte det finns någon cod som just stämmer in på dig själv.

Ett mer pluralistiskt tänkande behövs för att ta fram de gamla skakiga liken som står i moder sveas garderober  för att få ett nytänkande i rättsrötan och vår korrupta stat.

6
Incest och andra sexuella övergrepp / SagoTantens berättelser
« skrivet: 11 juli 2005, 07:50:01 AM »
K.L. Tyvärr speglar din insändare ett cynism som många absolut  i många sammanhang fått lida för helt oskyldigt.

Att ett barn skulle enbart ta till sig bilden av Hans o Greta är väl ändå inte sant, tvärtom är det givetvis helhetsbilden med både häxan och vem sagotanten och hennes aktoritet är som spelar roll i detta tillsammans med sättet att framföra sagan.

Om någon med aktoritets-klaffar på axlarna sitter och frågar ut barnet så kan frågeställningen få sådan karaktär att det skuldbelägger barnet och i en sådan förstärkande roll tillsammans med någon förälder som pepprar barnet kan det gå helt fel.

Tycker din spegling är fruktansvärt enkelriktat men det har ju sin bakgrund, eller tror du att du kommit på allt detta själv utan någon påverkan?

7
Varför inte ta en funderare på hur det fungerar med sagotanten som berättar om rödluvan och vargen eller om Hans o Greta,  som skapar bilder och föreställningar hos både barn o vuxna.

Den som styr informationen kommer att påverka dina värderingar possitivt eller negativt. Tänk att företag betalar miljarder i reklam eftersom de vet att det påverkar oss.

Kristina Klang tycks iaf ha en negativ inställning till att barn kan påverkas ändå är du själv påverkad geno ditt cyniska tyckande som gränsar till kränkning av de som skrivet här.


Håll gärna fast vid din åsikt men många här delar den inte.

8
Rättssäkerhet och Bevisvärdering / Krig är Fred
« skrivet: 15 mars 2005, 16:39:27 PM »
Efter att ha sett TVs Kalla Fakta programmet 2005-03-14 där rättssystemets och maktelitens företrädare själva begår grova brott och sedan kräver medborgarnas lojalitet så slutar man aldrig att förvåna sig. Brottspåföljden för deras handlingar kan ju närmast ses som en uppmuntran för andra i samma maktposition att begå brotten. Deras brottsliga  handlingar får ett direktinslag och interaktion in i samhällsstrukturen och demokratin som I-dagsläget närmast kan betraktas som en abstrakt rationalitet eller kanske vi borde kalla det för demokratur. Brukar man inte tala om att när huvet är fel så får kroppen lida?

Den normupplösning och misslyckande man idag kan iakttaga som underblåses av fel lagstiftning generellt (speciellt LVU) och de förstörande subversiva metoder där familjesplittring och nationell segregation har fått en stor impact i samhällets funktioner borde få medborgare och politiker att reflektera eller är det för sent? Vad händer när ett samhällssystem med en ”barnomsorgsmodell” ledande till att samhället fostrar barnen med en liknande tvångsmodell som idag finns med förskolor och dagis och LVU-lagar p.g.a. ett politiskt  konformistiskt  grupptryck och samtida ekonomiskt samhällsförfall?

Som gammal 40-talist född under andra världskriget och erfarenhet av den ”gamla skolan” med disciplin och socialisationsprocesser som gick ut på att respektera mänskliga värden ser jag nuvarande samhällsutveckling som ett hot mot samhällets överlevnad. Dagligen kan man iakttaga hur barn och ungdomsgäng begår brott som oftast avskrivs av rättsväsendet åklagare och polis. Den senaste tidens utveckling med 11-åringar som misshandlar och våldtäktsfallen på olika orter i landet speglar normupplösningen och en negativ interaktionsspiral in i hela samhället.

Människors utanförskap och samhörighet i samhället när det sviktar och föräldrarollen övertagits av staten har skapat en Utveckling till subkulturer i form av gängbildning och hyperkriminella organisationer där många söker sin identitet och skydd. Jag vill påminna om den svenska modellens sociala ingenjörskonst (staten sköter allt från födsel till döden) p.g.a.  en sjuklig lagstiftning grundad på  farlig förd familjepolitik  syftande  på att ingen skall bry sig. När nu samhällets/statens resurser sviktar kommer oönskade reaktioner. När dessutom maktelitens företrädare och lagstiftande politiker begår brott och utnyttjar roffarmentalitetens metoder likt skeppsråttornas beteende när skeppet går under är korruption och krigsutveckling inte längre ett framtidsscenario utan kan vara en realitet skapat av rädsla/fruktan samt egoism och primitiva drifter förstärkta av en grabbighet eller frimureri. Krigföring bedrivs inte enbart med vapen men kan bedrivas med vansinnig lagstiftning och kan fortfarande kallas för fred trotts det är ett krig. Ett samhälle med ökande subkulturer och gängbildning i mångfald likt vårt nuvarande uppfattas ändå som ett hot. Samhället sätter då in åtgärder mot detta genom att försöka splittra de kriminella gängen.

 Men, vad händer när de olika subkulturerna och gängbildningarna ser samhällets motåtgärder som ett hot och själva samhället blir hotet? En inte helt osannolik reaktion mellan de olika subkulturerna och gängbildningarna kan leda till att dessa tillsammans kommer att inleda ett krig mot samhället. Som ytterligare påspädning av en redan farlig situation finns i samhällskroppen en mycket alvarlig missnöjesyttring och tilltro till samhället och dess rättsystem bland ”vanliga medborgare” Frågan är huruvida detta enbart är en utveckling p.g.a. maktelitens lik i garderoberna och deras företrädares brottsliga verksamheter och en dålig förd social-ekonomisk-familje-politik där beslutsfattarna i brist på konsekvensanalyser inte förstår vidden och samhällseffekterna ? Kan andra alternativ vara en medveten politiskt vald strategi för att skapa anarki både inom det politiska systemet och i maktens korridorer med påverkan in i hela samhällskroppen där det övergripande målet och höga syftet är att skapa diktatur och kontrollstat vid större konvulsioner i samhället likt ett faktiskt krigstillstånd eller revolution (manipulation). Vem tjänar i grunden på denna nuvarande samhällsutveckling och vem skapade den? Kan man undgå  att reflektera över hur utvecklingen är i andra stater öst och väst när det gäller dessa frågor ?9
Tack Anonym! Det är en jättestyrka att kunna be om ursäkt, ett fint och mänskligt drag som jag önskade vi alla kunde ha som egenskap.

Vi får försöka gå vidare till en förändring av de politiska misstagen genom lagstiftning som LVU har förorsakat. Ett i många fall evigt omänskligt lidande både för barnen och föräldrarna och som därigenom skadar tilltron på samhället och politiken.

Faktamaterial som visar på hur fel lagen har blivet och missbrukats borde få komma i media och Focus. En vision är att alla intresseorganisationerna gemensamt  visar omfattningen av misstagen och dess konsekvenser.
Många debattörer uttrycker önskemål om en demonstration, visst kan det vara en bra sak om tillräckligt många anmäler sitt intresse till en fredlig demonstration. Dessvärre har hörbarheten hos många politiker försvunnit vilket demonstrationerna mot nedläggning av sjukvården i många kommuner visar.

Efterlyses förslag på hur vi i praktiken kan få politikerna inse konsekvenserna av sina misstag med LVU.

Skycommander

10
Anonym, var det inte Jeanette du tillsammans med skribenten skulle hjälpa.
Men dina inlägg här talar inte för detta, tvärtom blir din image ett syfte att gräva i andras olyckor för att tillfredställa dina egna behov.

Försök gärna med någon annan men här går du inte hem och innan ni överhuvudtaget använder er av den frågeteknik som här har försökts skall ni
deklarera vad ni har för syfte med materialet och dessutom på ett redigt sätt uppge era offentliga namn tillsammans med referenser till det offentliga och om ni är legitimerade. Länkarna längre ner som du med enkelhet kan med ett klickande ta dig in på är bekräftelse på att hela lagstiftningen med LVU är en farlig metod och borde vara ett tillräckligt bevismaterial för en ”politiskt intresserad” som önskar att hjälpa.

http://nkmr.org//artiklar.htm

http://nkmr.org//artikelarkiv.htm

http://www.sourze.se/default.asp?ItemId=10456342

http://www.barnasrett.no/ledere_og_kommentarer.htm

http://www.barnasrett.no/Artikler.htm


VARNINGSTRIANGELN! Tänk på att infiltratörer med dolda syften och okända politiska motiv kan ytterligare skada ditt liv. fråga dig alltid vem är det som påstår något och vad han/hon kan vinna på detta. En av metoderna att varna för är att man utger sig själv för att gått igenom dittan och datten för att få dig sympatisera med vederbörande okända. Sedan använder man din lojalitet för att pumpa dig på uppgifter när du är ledsen och sorgsen. Nästa steg är att materialet vänds mot dig och du blir nergjord totalt.

PS. Jeanette kan sända sina dokument till NKMR efter förfrågan hos NKMR styrelse så slipper hon lämna ut detta till okända.DS


självklart behöver det skrivas i media om dessa felaktiga metoder, men problemet är den stora anonymiteten och ingen vet vem den andra är som skriver på dessa sidor diskussionsforum


Free to speake without persuation !

Skycommander :wink:

11
Anonym, här kan vi alla sitta och klandra varandra och teoretisera om vad som är rätt och fel. Du medger själv du inte gått igenom vad många här fått genomlida och det skall du vara tacksam för.
Just därför talar det så entydigt för att empatin är borta i denna typ av frågeställning som framställs eftersom professionalism förutsätter att man inte glömmer bort människan och helhetsbilden.
Nåväl, med tsunamikatastrofen i färskt minne och de sörjande föräldrar och anhöriga som förlorat sina kära, hur kan du förstå hur dessa behöver hjälp men inte de som skadats för livet av felaktiga metoder med LVU ett livstidsstraff för många.
Det finns inget som legitimerar dig ”anonym” som politiker utan att du först visar din identitet eller tycker du att vi skall ha politiker och makt utan ansikte !?! Helhetsbilden av LVU-lagen är redan avslöjad av granskningsprogrammen efter åtskilliga mytomanliknande sociala akter.

Jeanette skriver när hon behöver och inte för att vara en studie och experiment för politiskt maktkåta galningar som saknar empati eller för att göra socialtanten till freds i brist på introspektion och humanism. Jeanette är måhända svag efter allt hon gått igenom men jag motsätter mig utnyttjandet av svaga människor för att andra skall tillfredställa egna egoistiska motiv i ljuset av ett gott syfte!!#!

Jeanette skriver utan varken sig vår eller annans uppmaning.

12
Bästa Jeanette, skriv så mycket du orkar du finns och vi ser dig.

Skycommander

13
Skribenten, det finnes ett talesätt som säger ”När man inte uppnår målet nedvärderar man det”
Frågeställningstekniken du använder kanske är uppmuntrande för dig själv, men knappast för de andra som genomlider och beskriver händelserna här. Det osar hackkyckling och du letar efter fel som om de skrivande vore några okänsliga individer. Kanske lider du själv av syndabocksyndromet och överför det på andra.

Avslutar debatten med Varning för dolda syften och infiltratörer utan identitet.

14
Skribenten, läst det mesta på din hemsida men ser att du projicerar mycket i din frågeställning till Jeanette som du själv tycks ha misslyckats med. Jeanette är så rak hon kan i sitt nuvarande skadade
tillstånd efter allt hon gått igenom och att pumpa en människa på uppgifter kan bli fel för henne.
Jag tror föga att det jag läst på din hemsida som jag noggrant taget del av motiverar din frågeställningsteknik mot någon skrivande här på detta diskussionsforum eftersom det liknar socialtanternas meningslösa orerande.

Angående missförstånd och lösryckta delar.

Själv vill du ha lösryckta delar av Jeanette varför inte se till helhetsbilden, din hemsida belyser dessutom att det är en hopplös situation med myndigheter idag och du beskriver att du mår så dåligt i allt så du behöver hjälp. Snälla du, innan du försöker hjälpa andra så ta en liten kväll och se om du kan hjälpa dig själv med att bli faktiskt riktigt ärlig mot dig själv.
Lycka Till !!

PS. Till Jeanette, stå på dig annars gör andra det.DS

Till er andra se upp för infiltratörer och dolda syften.

15
Tvångsomhändertagande och andra ingripanden / Cynism och syndabocksyndrom
« skrivet: 10 mars 2005, 17:53:42 PM »
Skribenten! I vissa samanhang svarar du  Jeanette följande : ”””Personligen så böjer jag då mig hellre för stunden för denna rättsröta och går med på 'kraven' om det skulle innebära att jag kan komma närmare barnen och på så sätt också få möjlighet att arbeta på det i bakgrunden.
Att kapitulera innebär inte att ge upp .. Man måste leva på vissheten att dom har gjort fel och med den vetskapen, samla på sig styrkan att kämpa emot på ett sätt som leder till något.”””

På din hemsida skriver du följande:

””Men själv är jag av den åsikten att om inte jag står på mig och står för mina värderingar och den människa jag är så blir jag också en 'slav' och kopia som någon annan skapat som därmed inte har en egen identitet.
Så jag går min egen väg och blir väldigt obekväm i mångas ögon. Men det är något som jag räknat med och visst får jag många gånger lida för mitt ärliga och raka sätt, men jag är i alla fall konsekvent och ändrar mig inte för att behaga någon annan. Så att jag jämt och ständigt tycks göra "grodor". Det är väl en av konsekvenserna jag får ta för att jag alltid försöker att vara ärlig och säger vad jag tycker och tänker, -för att jag vill vara den jag är, med alla fel och brister. För är det någonting jag avskyr så är det falskhet och tyvärr är det mesta i vårt samhälle uppbyggt på fasader.
Varför ska det vara så svårt för människor att vara sig själva? -allting blir ju så fel när man väl inser sanningen.””

Jag tycker dina inlägg här är synnerligen cynisk mot Jeanette och uppvisar ingen bra helhetsbild men väl en djupgående dubbelmoral.

Att på ditt föreslagna sätt föra ett dubbelspel visar inte på något trovärdigt, det genomskådas även om man inte alltid kan ha på sig finklänningen när man kämpar för demokrati och rättvisa !

Sidor: [1] 2