Nordiska kommittén för Mänskliga rättigheters - Diskussionsforum

Rättsväsendet, Polismyndighet m.m. => Bemötandet ifrån myndigheten => Ämnet startat av: Avos skrivet 30 oktober 2007, 09:24:39 AM

Titel: Brev till regeringen om hjälp att finna opartiskutredare
Skrivet av: Avos skrivet 30 oktober 2007, 09:24:39 AM
Till regering och ansvarig myndighet.

Jag har varit gift med en utländsk kvinna i 14 år, som enligt min mening inte varit helt psykiskt frisk. Vi skilde oss, och det blev så att hon vägrade skriva under alla papper. Detta blev inledningen till hundratals brott från myndigheterna.
Familjerätten tubbade henne att inte skriva under några papper, familjerätten vägrade mig ett umgängesavtal, såväl som tingsrätten.

Detta ledde naturligtvis till umgängeskris, då min fd frus fästman saboterade mitt umgänge med barnen, med socialas uppmuntran. LVU ställdes mot den yngsta sonen som bodde hos mamman. Den äldre sonen rymde från mamman och bosatte sig hos mig.

Socialas utredning var , liksom allt annat i vad de företagit sig, en skandal. De kom inte på utrednings-hembesök hos mig, istället förlades hembesöken hos fästmannen, som inför sociala själv erkänt att  han var alkoholist, och drack dagligen efter kl 18.00
Fästmannen ansågs vara lämplig ersättare för mig.

När LVU ställdes kastade sociala av sig fårakläderna och anklagade mamman för att umgås med en alkoholist, och låta honom sköta barnpassningen, samt sociala anklagade mamman för UMGÄNGES-SABOTAGE ! Dvs mamman hade genom hot och löften följt socialas anvisningar om hur umgänget skulle saboteras

Barnen gick igenom en utredning av en psykoterapeut som sociala betalade. Där framkom att den äldre sonen hade det bra hos mig, att det gick bra i skolan. Att den yngre sonen led under de omständigheter han levde under hos mamman.Inget nämndes om situationen hos mig.

Sociala krävde att den yngre sonen fosterhemsplacerades av orsaken att hans umgänge med mig hade saboterats, och att mamman vägrat skriva under umgängesavtal. Sociala menade att jag var svårt sinnesjuk eftersom jag vid ett besök hos en psykolog fyra ggr för 38 år sedan då jag var 13 år gammal, hade frågat psykologen vad scizofreni var. Psykologen skrev ” Han tror att han har scizofreni”.
Socialsekreteraren år 20005: ” Han medger ju själv att han har scizofreni”. Enligt socialstyrelsens normer för svårt sinnessjuka föräldrars umgänge med barn blah..blah...blah..”. Ytterligare åberopades att mina barn hemma på min gård utan min vetskap lekt med käppar, varvid den yngre fått en smäll på handen. Slutsatsen av detta var att den yngre sonen aldrig mer skulle få träffa mig. Den äldre sonen skickade sociala en 17 sidig förtals skrift där jag förklarades svårt sinnesjuk, och de berättade för honom att jag provat röka hasch i stockholm 1976. Socialsekreteraren ringde upp honom under skoltid och bad honom att skolka från skolan och komma upp på sociala för att diskutera en lägenhet att ha egna fester i och fosterförälder.

Rättegången gick till så att sociala ville åtala oss för psykisk misshandel. Det gällde en del saker som de skrivit I BREVET TILL MIN ÄLDRE SON, där de påstod att jag sagt till honom att mitt hus var värderat till 24 000 kr, medans mamman menade att det borde värderas till 250000kr. Detta menade sociala var psykisk misshandel, och att dra in ”barnen” i de vuxnas konflikter (sonen var 16 år). Det gjordes två falska psykiatriska undersökningar, som i sin grund var brottsliga. Hennes undersökning grundades på formulär som anvädes när någon frivilligt sökte hjälp genom självdiagnostik. Hennes självdiagnostik användes sedan som testledarens analys. Där stod exempelvis att hon var mycket intresserad av barn och tyckte om att pyssla med sitt hem...Jag vägrade genomgå undersökningen, min undersökningsledare ansåg själv att undersökningen var ogiltig. Jag blev utsatt för brottliga handlingar och intriger från psykiatrin, exempelvis då jag akut åkte in för mag-katarr. Jag berättade för läkaren om myndighetstrakasserier och att jag ätit mycket stark chilisås. Läkaren remitterade mig, fick jag senare veta, till psykos-enheten.. Där vägrade de behandling, eftersom de inte kunde förstå vad jag hade där att göra. Tidigare har jag försökt förmå min fd fru att uppsöka psykiatrisk hjälp, men myndigheterna har avvisat detta, då hon inte själv velat ha sådan hjälp mot sitt våldsmissbruk. Inte heller ville man ge mig en stödkontakt eftersom man menade att det var hon som behövde hjälp..

Domen blev att vi båda ansågs skyldiga genom förbindelse till umgängessabotage, trots att mamman som arbetade skift inte kunnat umgås mer än 35%-45% med yngre sonen, resten hade han varit hos mig, bortsett från den korta tid då sociala och hennes fästman saboterade umgänget. Jag påvisade ett umgängeschema som dagis skrivit, samt anteckningar 2.5 år tillbaka som visade parallellt med schemat att umgänget hade varit till min fördel sedan skilsmässan. Mamman skrev dessutom under ett umgängesavtal i pausen. Länsrätten ansåg dock att barnet skulle omhändertas då barnet traumatiserats av att inte få träffa mig ( som de ville vägra att överhuvutaget aldrig mer få träffa barnet),men att domen inte skulle verkställas i väntan på kammarrättens dom. I Kammarrätten friades vi.
Sociala kommenterade detta med att förr eller senare skulle de ändå ta barnet, de behövde bara vänta ca ett år.

Idag är det mer än ett år sedan domen.

Länstyrelsens tillsynsenhet har skriftligen förklarat att de inte har tillsynsansvar över socialförvaltningen. Jag har kontaktat länsrätten som delegerat sitt tillsynsansvar till länstyrelsen, men de anser att de inte heller har tillsynsansvar.
Jag har kontaktat socialstyrelsen och socialdepartementets tillsynsenheter, men de menar att de inte heller har tillsynsansvar. Jag har polis och JO-anmält, men inget har hänt.
Jag har åtalat sociala för att de lämnat ut barnet på tider när jag ska hämta honom  till fästmannen  mot min vilja från dagis, trots att jag är vårdnadshavare. Inget resultat.

När fästmannen tagit barnet från skolan, uppsökte jag honom hemma, var vid han misshandlade mig inför barnet. Polisen hotade då att åtala mig istället. Jag kontaktade åklagade, överåklagare, omprövade, överprövade. Inget resultat.

Den äldre sonens goda utveckling sedan han flyttade till mig bröts för ett år sedan. Han började skolka, och begick mindre brott som kluddande på ett broräcke och olovlig körning med moped. Han måste nu gå om första året på gymnasiet. Jag har kontaktat PBU, som svarat att de inte går med på familjeterapi för barnen eftersom barnen ska få nya föräldrar. Fosterföräldrarna däremot kan få familjeterapi.
Istället erbjöds individualterapi, där barnens relation till oss åsidosättes, och barnen ska lära sig att glömma oss.

Jag fick ingen rättshjälp i tingsrätten som ju ansåg att jag inte skulle ha ett umgängesavtal. Jag gick då till hovrätten utan advokat, min fd fru hade dock rättshjälp.. Målet låg 2 år i hovrätten, utan resultat.De krävde in yttterligare utredningar av samma socialförvaltning som begått brott mot oss. En sådan familjerättsutredning startades, men den gick omkull efter intriger från de tidigare inblandade. Målet lades ned, efter att socialsekreterarens gruppledare som skulle ha den yngre sonen, sade att det inte skulle bli något omhändertagande om jag lade ned målet. Så gjorde jag, men de försökte ta barnet i alla fall.

Idag är den äldre sonens situation allvarlig, om än en viss återhämting sett sista tiden. Den yngre sonens situation är däremot ett lysande exempel på snabba framsteg.Han går i andra klass, och ligger i matematiken i tredje klass, och i läsning i fjärde klass. Vi försöker få någon som hjälper oss, men alla myndigheter sluter sig i lojalitet till varandra mot oss. I längden håller inte situationen, för mammans situation är inte utredd.  Efter skilsmässan flyttade jag ut till en sommarstuga utan vatten avlopp och elström i väntan på att situationen skulle ordnas upp. Sociala tvingade mig att stanna kvar där, genom att vägra mig alla former av skriftliga överenskommelser.Jag bor än idag i det huset, och social använder detta faktum som ett argument mot min umgängesrätt med barnen.

Barnens situation under äktenskapet kände sociala mycket väl till, då jag sedan 1990 slagit larm sex gånger, men de har bara hotat mig, med att om jag skilde mig, skulle barnen stanna hos mamman, för ”det heter visserligen genomsam vårdnad, men barnen ska bo hos mamman”.

Mamman drack, periodvis,vilket hon erkänt i utredningen,  men framförallt var det extrema våldet det största problemet. Hon slogs i perioder på tre till åtta månader, ca 150 dagar per år, under dessa 14 år. Tillhyggen som knivar, strykjärn, yxor, käppar användes.Polisen ingrep två gånger, den ena gången slogs hon med en stekpanna, och fortsatte sedan att slåsss ute på gården mot poliserna inför våra och kvarterets barn. En annan gång hade hon slagits två veckor i sträck, och jag och hennes bror som då bodde hos oss, försökte lägga äldsta sonen som då var 6 år då klockan var sen.Mamman använde sonen som sköld då hon slogs och vi tog av henne honom. Sedan låste jag in brodern och sonen i sovrummet, medans jag försvarade dörren. Sedan låste jag in brodern i andra sovrummet, medans jag försvarade den dörren. Jag drev henne till soffan och kastade ned henne där och sade åt henne att sova. Hon slogs hela natten, på morgonen gick hon till polisen för att anmäla mig för kvinnovåld. Polisen kom, förhörde hennes bror och mig, skällde ut henne och åkte.

Allt detta finns dokumenterat i socialas utredningar. De har inspekterat skadorna i lägenheten. Det ser hemskt ut där. Social ansåg att hon borde få enskild vårdnad, då mamman var bättre,men jag var ”sinnesjuk”. Sociala skulle dock fosterhemsplacera den yngre sonen ”ett tag”, ”Sen” skulle mamman få tilbaka hon så att hon kunde flytta från stan så att umgänget med mig avbröts.

Detta är socialas generella taktik: spela ut den svagare föräldern som komprometterat sig, mot den andre föräldern som inte komprometterat sig, genom hot och löften. Den svagare föräldern tilldelas enskild vårdnad, sedan tar de barnet från den föräldern.

I detta ärende har, som synes begåtts sådana brott, att det är  omöjligt att låta berörda myndigheter utreda detta. Detta ärende kan alltså inte delegerats ned enligt vanlig ordning. De inblandade kräver att de inte ska kunna straffas, och jag kan inte gå ensammen mot dem. Jag hittar inte någon oberoende utredare, som skulle kunna hjälpa mig att få upprättelse, jag har inte rättshjälp heller.Myndigheterna kan förståss inte tillåta en opartisk utredning av detta, eftersom det begåtts hundratals brott mot oss, och bara det faktum att jag tvingats permenent bosätta mig i ett hus, ta lån, etc ett hus som sociala tar som förevändning för att vägra mig umgänge med barnen, visar att detta ärende inte kan lösas med frivilliga metoder och samförstånd.Vad som ytterligare komplicerar detta är att jag sedan mer än 30 år är sjukpensionerad med formuleringen” Primärt inte sjuk, orsaken är politisk svartlistning”. Mitt sista fasta arbete hade jag 1975, trots högskoleutbildning och än idag har samhället inte gett mig någon upprättelse , trots en omfattande dokumentation.Det går inte att utesluta att den behandling jag har fått av myndigheterna, då myndigheterna vägrat mig vanliga juridiska rättigheter med motiveringen att ”lagen är bara en rekommendation”, har samband med de tidigare politiska trakasserierna.

Jag vill därför att samhället hjälper mig med en opartisk utredning av en specialist på vårdnadsärenden och en jurist.Mer information om detta på min hemsida
http://neo80.wordpress.com/
Titel: Brev till regeringen om hjälp att finna opartiskutredare
Skrivet av: Sociala arvet skrivet 03 november 2007, 10:49:09 AM
De håller stilen, våra myndigheter....

Hoppas ditt brev hamnar hos någon som reagerar, och att du delger oss fortsättningen här.
Titel: Brev till regeringen om hjälp att finna opartiskutredare
Skrivet av: cicci skrivet 03 november 2007, 14:59:05 PM
Håller med sociala arvet och hoppas på resultat.
Titel: Brev till regeringen om hjälp att finna opartiskutredare
Skrivet av: Avos skrivet 04 november 2007, 19:37:02 PM
Citat från: "cicci"
Håller med sociala arvet och hoppas på resultat.


registrator@justice.ministry.se skrev:
>
> Till [Avos]
>
> Ditt e-brev till statsministern har överlämnats till Justitiedepartementet för att besvaras.
>
> Jag får därför informera om att enligt Sveriges grundlag har varken regeringen eller en enskild minister rätt att lägga sig i andra myndigheters handläggning av enskilda ärenden. Det innebär att Justitiedepartementet varken kan granska eller uttala sig om det ärende du berättar om i ditt brev.  
>
> Med vänlig hälsning
>
> Inger Norberg
> ____________________________________
> Enheten för ledningsstöd och administration
> Brevsvarssektionen
> Justitiedepartementet
> E-post: registrator@justice.ministry.se

De här människorna vägrar ens vidarebefodra ärenden, ge råd etc. De förklarar sig vara samhällets blindtarm helt enkelt.

Du gav mig en adress till socialombudsmannen, kan du skicka ut den igen.
Titel: Brev till regeringen om hjälp att finna opartiskutredare
Skrivet av: Avos skrivet 04 november 2007, 19:45:59 PM
Citat från: "cicci"
Håller med sociala arvet och hoppas på resultat.


Vilka vägar ska man gå ? Familjerätten vägrade mig ett umgängesavtal. Likaså tingsrätten. Överklagade till hovrätten. Handläggaren där sade "varannan helg". De bytte ut den partiske handläggaren mot en annan handläggare, som sade "varannan helg": Sedan sa hovrätten att de inte hade fler handläggare..

De krävde att familjerätten skulle göra utredningen. Jag krävde att PBU istället skulle göra utredningen, då de hade sociologisk kompentens. Avslogs. Jag krävde att familjerätten i en annan stad skulle göra utredningen: Avslogs. Utredning påbörjades av den redan komprometterade familjerätten i min stad. Havererade innan utredningen kommit igång, pga intriger från de tidigare inblandade.
Sedan hotade soc gruppledare mig att lägga ned målet annars skulle det bli LVU. Det var hon som skulle ha min yngre son.. Jag lade ned den meningslösa utredningen, det blev förståss LVU i alla fall. Men de fick inte igenom det.

Vem som helst kan se, att jag inte kan gå någonstans hur illa det än blir för mina barn.

Problemet är inte den yngre sonen, som trots allt går starkt frammåt ännu, trots mammans motstånd. Problemet är att jag dör i min nionde hjärtinfarkt av alla trakasserier främst orsakat av myndigheterna. Jag har föreslagit min fd fru att ta barnet, men hon går inte med på det. Hon behöver hämnas på mig, ringa flera gånger om dagen, tala om skilsmässan för fem år sedan. Hota mig.
Soc kan inte ta barnet då barnet inte far illa. Jag bara dör helt enkelt.

Verkar som att detta inte går att lösa.
Titel: Brev till regeringen om hjälp att finna opartiskutredare
Skrivet av: cicci skrivet 05 november 2007, 09:31:16 AM
Dessutom går vår regering ut och talar om vårt barnvänliga samhälle!
Det är alltid barnen som drabbas och föräldrar som slår sig blodiga mot samhällets murar! :cry:
Titel: Brev till regeringen om hjälp att finna opartiskutredare
Skrivet av: Avos skrivet 05 november 2007, 13:48:46 PM
Citat från: "Jan-Olof Larsson"
Hej,

Man slutar aldrig att förvåna sig, även om svaret Avos fick var av standard-typ "Detta är inte mitt bord" Jag har ännu inte sett någon Regering eller institution bry sig i dessa frågor som ligger oss drabbade varmt om hjärtat.

Tvärtom har dessa tjänstemän och politiker visat brist på total vilja att lösa problemen och istället tvärtom arbetat subversivt.

Glöm bara inte att de har själva skapat problemen och de borde då ej heller få komma med lösningarna, detta sagt med tanke på den enorma skada de skapat för så oerhört många människor.

Det finns knappast ens någon teoretisk möjlighet att hitta något rättesnöre i alla dessa labyrintiska gummiparagrafer med moment 22 - systemet integrerat, så det strider mot rättssäkerheten per automatik  

Min åsikt är att dessa fillibusters som deltagit i detta  borde behandlas på samma sätt som krigsförbrytare via en internationell tribunal eller domstol.

Det har talats om en större mass-demonstration flera ggr frågan är hur det blev och resultatet  ?

Makt och ansvar hör ihop, så när ingen tar ansvar och alla skyller på varandra och ändå har makt vad skall man då kalla detta  land för ? Svaret är givet !


Det gamla samhället var auktoritärt, men när man får känslan att makten inte finns där den borde vara, känns det kusligt. Varför svarar de så där ? Det är klart att jag inte ber regeringen utreda detta, jag vill att de delegerar detta vidare, eftersom de nyligen tagit upp frågan om reorganisation av tillsynsmyndigheterna. Men de vill inte vara  tjänare åt skitfolk förståss..
Titel: Brev till regeringen om hjälp att finna opartiskutredare
Skrivet av: Avos skrivet 05 november 2007, 14:39:10 PM
Citat från: "Jan-Olof Larsson"
Hej,

Man slutar aldrig att förvåna sig, även om svaret Avos fick var av standard-typ "Detta är inte mitt bord" Jag har ännu inte sett någon Regering eller institution bry sig i dessa frågor som ligger oss drabbade varmt om hjärtat.

Tvärtom har dessa tjänstemän och politiker visat brist på total vilja att lösa problemen och istället tvärtom arbetat subversivt.

Glöm bara inte att de har själva skapat problemen och de borde då ej heller få komma med lösningarna, detta sagt med tanke på den enorma skada de skapat för så oerhört många människor.

Det finns knappast ens någon teoretisk möjlighet att hitta något rättesnöre i alla dessa labyrintiska gummiparagrafer med moment 22 - systemet integrerat, så det strider mot rättssäkerheten per automatik  

Min åsikt är att dessa fillibusters som deltagit i detta  borde behandlas på samma sätt som krigsförbrytare via en internationell tribunal eller domstol.

Det har talats om en större mass-demonstration flera ggr frågan är hur det blev och resultatet  ?

Makt och ansvar hör ihop, så när ingen tar ansvar och alla skyller på varandra och ändå har makt vad skall man då kalla detta  land för ? Svaret är givet !


Det gamla samhället var auktoritärt, men när man får känslan att makten inte finns där den borde vara, känns det kusligt. Varför svarar de så där ? Det är klart att jag inte ber regeringen utreda detta, jag vill att de delegerar detta vidare, eftersom de nyligen tagit upp frågan om reorganisation av tillsynsmyndigheterna. Men de vill inte vara  tjänare åt skitfolk förståss..
Titel: Brev till regeringen om hjälp att finna opartiskutredare
Skrivet av: valens skrivet 05 november 2007, 20:16:17 PM
Citat från: "Jan-Olof Larsson"
Ja, självklart borde man delegerat detta vidare och jag har precis som många andra frågat vad det egentligen är som pågår. Det som förvånar är varför man inte gjort upp med detta tidigare. Det är tillämpningen av lagen som är helt åt pipsvängen, samt ett systemfel  i botten och där de ansvariga   säger precis som cirkus direktörerna " Får jag be om största möjliga tystnad"…Och det blir så tyst… Så tyst…
Titel: Brev till regeringen om hjälp att finna opartiskutredare
Skrivet av: Avos skrivet 06 november 2007, 14:50:00 PM
Citat från: "valens"
Citat från: "Jan-Olof Larsson"
Ja, självklart borde man delegerat detta vidare och jag har precis som många andra frågat vad det egentligen är som pågår. Det som förvånar är varför man inte gjort upp med detta tidigare. Det är tillämpningen av lagen som är helt åt pipsvängen, samt ett systemfel  i botten och där de ansvariga   säger precis som cirkus direktörerna " Får jag be om största möjliga tystnad"…Och det blir så tyst… Så tyst…


Ja ? Visst är det konstigt ? De borde åtminstone SPELA engagerade. Istället väljer de att nedgradera sig själv till samhällets blindtarm.Dessutom så hänvisar de till att justitiedepartementet ska svara i ett ärende som sorterar under socialdepartementet, där de dessutom nyligen gjort en reform som berör historier som denna.
Titel: Brev till regeringen om hjälp att finna opartiskutredare
Skrivet av: Avos skrivet 06 november 2007, 15:28:20 PM
Citat från: "Jan-Olof Larsson"
Javisst, skulle det t.ex. gå till socialstyrelsen som jag klagade till så delegerar dom det vidare till Länsstyrelsen och där blev svaret i mitt fall att FN-konvention och barn-konvention  ej gäller.


Jag kollade med ruby om PBU, verkar vara noll chans att fixa problemen. Iofs VET jag att chansen är noll med PBU ! Det värsta är att det är så skrämmande att man har svårt att tro vad man redan vet: att sociala PBU psykiatrin, domstolarna är folk somtar emot lön, utan kompentens, och ägnar sig åt att förstöra.

Men nu har det ordnat sig med min fd fru igen.. Det är det bästa; att man kan slippa myndigheterna. För våra försök är bättre, än allt vad alla myndigheter tillsammans kan åstadkomma !
Titel: Brev till regeringen om hjälp att finna opartiskutredare
Skrivet av: Avos skrivet 06 november 2007, 23:51:40 PM
Citat från: "Jan-Olof Larsson"
BUP eller  Vuxenpsyk är lika illa. Det är så att öppnar man en akt för en människa så är det den som handhar och tolkar vad som sägs under ett samtal från klienten som kan missbrukas.
Syftet har inte blivet att hjälpa.

J-O


Jag kom just att tänka på Ray Bradburys roman farenheit 451... Brandkåren tänder eld på husen..

Det är kanske dystopin. Sociala kommer och bränner ned husen hos familjer som sagt att de har problem..
Titel: Svenska myndigheter har STRIKT ansvar och RISK lokalt i EU!
Skrivet av: Unions Medborgare skrivet 08 november 2007, 16:29:22 PM
Tack vare EG-rätt och EG-domstolens företräde och rättspraxis kan bemötandet från svenska myndigheters RESURSER förändras för att SKYDDA – ”det allmännas skadeståndsansvar” mot  EN drabbad enskild svensk medborgare sedan 1994 och EN svensk unionsmedborgare, sedan 1995 och som inte får diskrimineras lokalt på den inre gemensamma MARKNADEN.

Marknaden är alltid EN per-Zon som representerar EN fysisk person som rättssubjekt lokalt i en medlemsstat eller EN juridisk person (myndighet, företag eller förening) som rättssubjekt eller EN grupp av per-Zoner, som lokalt på den inre gemensamma  MARKNADEN - inte är ETT rättssubjekt med retroaktivt STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i handläggning eller beslut i brev till EN drabbad medveten fysisk person, som lokalt i en medlemsstat kan värdera och välja RESURSER och producerat RESULTAT som SKYDDAR enskildas hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, lokalt på den inre gemensamma MARKNADEN.
Titel: Re: Svenska myndigheter har STRIKT ansvar och RISK lokalt i
Skrivet av: Avos skrivet 09 november 2007, 10:55:41 AM
Citat från: "Unions Medborgare"
Tack vare EG-rätt och EG-domstolens företräde och rättspraxis kan bemötandet från svenska myndigheters RESURSER förändras för att SKYDDA – ”det allmännas skadeståndsansvar” mot  EN drabbad enskild svensk medborgare sedan 1994 och EN svensk unionsmedborgare, sedan 1995 och som inte får diskrimineras lokalt på den inre gemensamma MARKNADEN.

Marknaden är alltid EN per-Zon som representerar EN fysisk person som rättssubjekt lokalt i en medlemsstat eller EN juridisk person (myndighet, företag eller förening) som rättssubjekt eller EN grupp av per-Zoner, som lokalt på den inre gemensamma  MARKNADEN - inte är ETT rättssubjekt med retroaktivt STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i handläggning eller beslut i brev till EN drabbad medveten fysisk person, som lokalt i en medlemsstat kan värdera och välja RESURSER och producerat RESULTAT som SKYDDAR enskildas hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, lokalt på den inre gemensamma MARKNADEN.


Vilket i klartext betyder att europadomstolen ska kunna försvara de mänskliga rättigheterna, mot stater som inte följer dem ? För att kunna göra detta så måste domstolen vara utformad så att alla kan vända sig dit. Så är det inte, eftersom domstolen endast tar upp principfall, i en urvalsprocedur som lär ta 8 år... Åtkomsten av EU:s lagliga skydd av medborgare som inte har författningsenligt skydd i sina hemstater ( som sverige), är alltså begränsat av EU /FN självt. Sverige behöver en riktig författning med straffsatser och konstitutionsdomstol, så att barnavårdsärenden och ärenden om politisk åsiktsförföljelse kan tas upp.
Titel: EG-domstolen är inte Europadomstolen
Skrivet av: Unions Medborgare skrivet 09 november 2007, 12:23:04 PM
Viktigt för EN drabbad enskild svensk medborgare är att kunna skilja på EG-domstolens AVSIKT och MÅL och Europadomstolens AVSIKT och MÅL.

Läs Gästkrönika i tidskriften Advokaten Nr 4 2007 : Ta grundlagen på allvar av Professor Bo Rothstein där har reflekterat över den svenska grundlagens roll i det svenska samhället på bofogad webbadress -

http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage_Advokaten.aspx?id=7266

Om svensk lagstiftare och kontrollmakt inte förvaltar AVSIKT och MÅL i den svenska grundlagen - HUR skall då EN drabbad enskild svensk medborgare göra för att SKYDDA enskild person, husdjur och egendom, samt enskildas hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen i total harmoni med EG-rätt och EG-domstolens tolkning och rättspraxis?
Titel: Re: EG-domstolen är inte Europadomstolen
Skrivet av: Avos skrivet 09 november 2007, 12:49:39 PM
Citat från: "Unions Medborgare"
Viktigt för EN drabbad enskild svensk medborgare är att kunna skilja på EG-domstolens AVSIKT och MÅL och Europadomstolens AVSIKT och MÅL.

Läs Gästkrönika i tidskriften Advokaten Nr 4 2007 : Ta grundlagen på allvar av Professor Bo Rothstein där har reflekterat över den svenska grundlagens roll i det svenska samhället på bofogad webbadress -

http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage_Advokaten.aspx?id=7266

Om svensk lagstiftare och kontrollmakt inte förvaltar AVSIKT och MÅL i den svenska grundlagen - HUR skall då EN drabbad enskild svensk medborgare göra för att SKYDDA enskild person, husdjur och egendom, samt enskildas hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen i total harmoni med EG-rätt och EG-domstolens tolkning och rättspraxis?


Den som vill bryta mot grundlagens stadgar på turordning, en efter en må så göra det, så länge grundlagen inte har straffsatser.

"Man kan säga att den svenska grundlagen mest har betydelse som en intern ordningsstadga för det offentliga beslutsmaskineriet men att den saknar betydelse vad gäller medborgarnas förhållande till den offentliga maktutövningen."

Det är därför fel att kalla den lag, då den inte ens har status som offentlig moral bland myndigheterna.
Titel: Den svenska modellen?
Skrivet av: Unions Medborgare skrivet 12 november 2007, 16:28:21 PM
Ta reda på vem som representerar VADÅ lokalt i en styrelse, utskott eller nämnd för en svensk myndighet, företag eller förening, som i brev till EN enskild fysisk person uppmanas att redovisar om brevskrivaren är en enskild fysisk person utan ansvar och risk lokalt i en medlemsstat eller en enskild juridisk person med säte lokalt på den inre fria gemensamma marknaden, med retroaktivt STRIKT produktansvar för producerat RESULTAT i brev till EN medveten enskild svensk unionsmedborgare.

Brev, fax eller e-brev från en juridisk person som inte vill, vågar eller kan redovisa organisationsnummer och säte lokalt i en medlemsstat - är RISK för det allmänna lokalt i en medlemsstat men har inget värde för EN medveten enskild fysisk person, som kvalitetssäkrar RESURSER som producerat RESULTAT med säkerhetsbrist som är fördragsbrott lokalt på den inre fria gemensamma marknaden lokalt i en medlemsstat i EES/EU.
Titel: Re: Den svenska modellen?
Skrivet av: Avos skrivet 19 november 2007, 12:29:21 PM
Citat från: "Unions Medborgare"

Brev, fax eller e-brev från en juridisk person som inte vill, vågar eller kan redovisa organisationsnummer och säte lokalt i en medlemsstat - är RISK för det allmänna lokalt i en medlemsstat men har inget värde för EN medveten enskild fysisk person, som kvalitetssäkrar RESURSER som producerat RESULTAT med säkerhetsbrist som är fördragsbrott lokalt på den inre fria gemensamma marknaden lokalt i en medlemsstat i EES/EU.


Ok, du menar att om man ber en politiker att företräda sig, bör man inte rösta på honom, och man bör kräva organisationsnummer av honom. Det går han inte med på, om han vet att detta kan göra honom åtalbar.
Titel: Rösta bara om Du vet på VEM!
Skrivet av: Unions Medborgare skrivet 19 november 2007, 15:04:32 PM
Ok, du menar att om man ber en politiker att företräda sig, bör man inte rösta på honom, och man bör kräva organisationsnummer av honom. Det går han inte med på, om han vet att detta kan göra honom åtalbar.
Citera


Ja och grattis till Din förmåga att i TID och RUM värdera och välja kvalitet på RESURSER som producerat RESULTAT till enskild fysisk person, med RETROAKTIVT strikt produktansvar för säkerhetsbrist till enskild person, husdjur och egendom, samt enskildas Hälsa, Miljö, Säkerhet och ekonomiska intressen, lokalt på den inre gemensamma marknaden.

RESURSER = TID x (Rum + Arbete + Energi)

Historisk TID = 0 (mattematiskt en nolla)
NuTID = 1
FramTID = 2, 4, 16, 256 o.s.v.
Titel: Re: Rösta bara om Du vet på VEM!
Skrivet av: Avos skrivet 20 november 2007, 12:05:55 PM
Citat från: "Unions Medborgare"
Ok, du menar att om man ber en politiker att företräda sig, bör man inte rösta på honom, och man bör kräva organisationsnummer av honom. Det går han inte med på, om han vet att detta kan göra honom åtalbar.
Citera


Ja och grattis till Din förmåga att i TID och RUM värdera och välja kvalitet på RESURSER som producerat RESULTAT till enskild fysisk person, med RETROAKTIVT strikt produktansvar för säkerhetsbrist till enskild person, husdjur och egendom, samt enskildas Hälsa, Miljö, Säkerhet och ekonomiska intressen, lokalt på den inre gemensamma marknaden.

RESURSER = TID x (Rum + Arbete + Energi)

Historisk TID = 0 (mattematiskt en nolla)
NuTID = 1
FramTID = 2, 4, 16, 256 o.s.v.


Jag sökte efter organisationsregistret på patentverket och riksdagens site, vet du var det finns ?  Iofs är dina tankar en hel del hypoteser, men det kan ju ändå vara bra att ha dem i tanke.
Titel: Organisationsnummer och säte!
Skrivet av: Unions Medborgare skrivet 21 november 2007, 14:13:10 PM
Köper Du en liter mjölk i butiken redovisar butikskvittot vilket registrerat organisationsnummer och säte som salufört PRODUKTEN till köparen.

Varför svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ inte kan, vill eller vågar redovisa organisationsnummer och säte på sina webbsidor eller i brev till EN drabbad enskild fysisk svensk person, är brist på KUNSKAP om det allmännas skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild svensk, som mentalt kan reflektera, konstruera, värdera och välja RESURSER med retroaktivt STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist mot enskild.

BolagsvÄrket, SCB och SkattevÄrket har register över korrupta svenska myndigheter, företag och föreningar, som förnekar retroaktivt STRIKT produktansvar mot EN medveten enskild svensk unionsmedborgare.
Titel: AVOS, din analys!?
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 06 februari 2008, 12:26:04 PM
.

Avos, från MO, kom

Analys efterfrågas, kom!


Har du, AVOS gjort någon analys av varför myndigheterna gjort som de gjort?

Jag får en liten känsla av att de flesta fortfarande inte riktigt insett hur extremt utstuderade den här typen av övergrepp ofta är i de mest avancerade fallen.

Som du minns hävdar jag att mitt barn, som mamman avlade genom att vända ut och in på en kondom entydigt var en metod att ta kontroll över mitt liv.   ...eftersom jag och den kvinnan då inte hade ngn fast relation gick jag "min egen väg" vilket förstås det tysta etablissmanget uppfattade som en flykt ut ur en, för dem perfekt fälla.

I gengäld startade man då massiv terror på alla plan mot undertecknad eftersom jag anses som "en kritisk själ" som ska tryckas ned, oavsett om jag redan innan varit tyst eller ej. Då kommer amatör-STASI och smider planer som inbegriper alla myndigheter på Svea-jordens yta.


I Sverige får man vara kritisk, fast enbart om man är utvald att delta på den spelnivån av det tysta etablissemanget.


------------------------
>20 års terror mot undertecknad
Hoppstation /Länkstation /Innehåll /översikt ver.071113. (alternativa)
http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?p=296435#poststop
http://forum.aftonbladet.se/thread.jspa?messageID=672442&#672442
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000014&conference=10500000000000373&posting=19500000004632476
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/98a3e316a9e1e5c/d7e10e166678a3a8?hl=sv&lnk=st&q=%22Morgan+Ohlson%22+Hoppstation+dat1113+apelsindeg#d7e10e166678a3a8

Vid inknappning sök Google grupper (klicka _grupper_ i Google sidhuvud).
Sök med rätt stavning:
"Morgan Ohlson" Hoppstation dat1113 apelsindeg
--------------------------

.
Titel: Re: AVOS, din analys!?
Skrivet av: Avos skrivet 06 februari 2008, 14:28:39 PM
Citat från: "Morgan Ohlson"
.

Avos, från MO, kom

Analys efterfrågas, kom!


Har du, AVOS gjort någon analys av varför myndigheterna gjort som de gjort?

Jag får en liten känsla av att de flesta fortfarande inte riktigt insett hur extremt utstuderade den här typen av övergrepp ofta är i de mest avancerade fallen.
Nej, hur skulle jag kunna göra det ? På vad skulle den analysen grunda sig ?

Jag tänker på skämtteckningen av SÄPO-mannen: "SÄPO har inga hemliga register, och om vi hade det, skulle vi naturligtvis tala om det".

Jag frågar mig vilken mening en analys kan ha. När man läser på NKMR:s sida så ser man ju att jag är en av de som berhandlats "bättre", de FÖRSÖKTE stjäla mina barn, de begick hundratals brott mot mig och min familj:men för de flesta här har det blivit långt värre, trots att de inte har min politiska bakgrund.

Myndigheternas skuld är alltså inte framprovocerad,deras terror är ett medel i kampen för större makt, och mina åsikter är inte vad som står i vägen primärt. Det handlar om att undertrycka ett helt folk.

Allmänheten undrar som förr om jag är en stor eller liten säkerhetsrisk. De bestämmer sig för att jag är en LITEN säkerhetsrisk...Sedan försöker de eventuellt tycka synd om mig ( inte så ofta) andra är skadeglada ( mer ofta). Ingen reagerar på att det kan vara MYNDIGHETERNA som är en säkerhetsrisk !!

Sedan kan det förstås haft betydelse att jag övergivit de socialistiska ideerna, eftersom dess innehavare själva struntar i folkets lidanden. Jag tror inte att det är dina ideologier heller som står i myndigheternas väg.
Du är inte ledare, du har inte medel för att utgöra ett hinder för myndigheterna. Detta handlar bara helt enkelt om ONDSKAN. Den kan du inte komma åt med analyser, eller argument. Den är vad den är.
Titel: Kunskap är makt
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 10 februari 2008, 13:07:48 PM
.

Kunskap är maktAvos:  På vad skulle den analysen grunda sig ?

MO: Genom att fundera över "Vilken riktning försöker myndigheten driva ärendet (eller offret)". De allra flesta Svenska tj.m har rimligt hög intelligens och misstag, särskilt om de upprepas ganska säkert INTE är misstag, utan illegitim maktutövning.

Det finns många modeller, men en mycket enkel modell, den säger att:

Resursen (t.ex medborgaren) => ska formas till => målet

Verktygen för formningen är:
1) Struktur (t.ex möjlighet att dölja brott genom att kalla det för misstag är en informell strukturell möjlighet ibland. Skolan kan vara ex på en formell struktur)
2) Kultur (Ex: På den här myndigheten håller vi latmaskar (arbetslösa) och simulanter (sjukskrivna) hårt)
----

Avos: Jag frågar mig vilken mening en analys kan ha.

MO: Nästan alla (troligen) som misshandlas av Svenska myndigheter är beskyllda för små saker, eller större. Om man vet, eller lyckas räkna ut vad man beskylls för så är det betydligt enklare att gå till motattack eller fria sig.

Lika så innebär vetskapen att man kan gå vidare med politisk debatt och hålla sin rygg fri. Vissa som haft jättejobbiga liv har ju faktiskt (tyvärr) varit i sådana siuationer att myndigheter med rätta ingripit (ej Avos). Dvs att deras lidande, hur sorgligt det än låter nästan till 100% är deras eget fel. Det kan vara familjemedlemmars psykiska sjukdom, självmordsförsök, missbruk mm som gjort att myndighet med lagens stöd gjort sitt jobb... även om missbruk /sjukdom förståss nästan alltid leder till lidande och tragedier så är det kanske inte myndighetens skuld.

Analys är vad jag tror vägen till ett betydligt starklare och slagkraftigt motstånd mot smygfascismen.

Morgan Ohlson

--------
Länk till mitt ärende: http://forum.nkmr.org/viewtopic.php?t=972&sid=a890a2e1c7c1cb62b3bacd0528370127
.
Titel: Re: Kunskap är makt
Skrivet av: Avos skrivet 11 februari 2008, 09:21:19 AM
Citera
MO: Genom att fundera över "Vilken riktning försöker myndigheten driva ärendet (eller offret)". De allra flesta Svenska tj.m har rimligt hög intelligens och misstag, särskilt om de upprepas ganska säkert INTE är misstag, utan illegitim maktutövning.


De utvärderingar om vad säkerhetstjänster ägnar sig åt världen över ger inget adekvat intryck. En oppositionsman på Kuba sade att säkerhetstjänstens enda uppgift var att utöva ondska på ett helt slumpartat sätt. De förföljde de som knappt gjort något, medan gaphalsar fick gå fria.

 Samma intryck vad gäller Sverige. Min farfar försökte de sätta i Storsiens interneringsläger under kriget trots att han inte var medlem i den kommunistiska cellen, men han gömde sig i skogen i fem år.Gaphalsar som hade kurser i bombtillverkning fick gå fria, men de tog en änkling med fem barn, som aldrig sagt någonting och satte honom i Interneringsläger.Barnen stal de sedan av honom.

De tog halva byns manliga befolkning i samhället där min farfar bodde, då det kommunistiska inflytandet var starkt, men ingen av de som var med i den kommunistiska cellen.

I tyskland satt Erich Honecker och hela ledningen för det kommunistiska partiet i nazisternas fängelse under kriget. De behandlades bra. Medan resten av hans kamrater nästan utplånades.

Vad har myndigheterna för strategier gentemot dig och mig ? Du nämnde en gång något om att spå i en kastrull med kokta hönsfötter.. Någonting ditåt ungefär. Jag kan inte säga hur det är för dig, men jag finner ingen logik i myndigheternas beteenden mot mig.

Förr ägnade jag mycket åt detta ämne, men sedan jag kastat den socialistiska ideologin har jag helt slutat. Det var sedan jag kastat den ideologin de började med att försöka stjäla mina barn.

Orsaken till att jag slutade fundera om detta ämne var dels att de uppträder till synes helt ologiskt. för det andra misstänkte jag att jag behövde bygga en hjältemyt om mig själv för att kompensera den förlust av självkänsla det innebär att under 35 år ha varit politiskt svartlistad,sista fasta anställningen var 1975, vilket slutat i sjukpension, och att de sedan försöker stjäla mina barn.

Verkligheten är denna: Jag började arbeta på nuvarande SSAB 1972 efter järnbruksutbildning. Där var en arbetskonflikt. När jag var 17 år kom jag i kontakt med KFML(r) på denna arbetsplats. Det var allt....

Jag har aldrig gått i en kommunistisk demonstration, har aldrig haft ett förtroendeuppdrag i ett kommunistiskt parti, har aldrig deltagit i en arbetskonflikt(ovanligt att jag som är 53 år och svartlistad för min "farlighet" aldrig deltagit i en arbetskonflikt), aldrig haft ett fackligt uppdrag.

Om man ska analysera fiendens motiv till att de BEVISLIGEN trakasserat mig ( Vänsterpartiets jurist säger att mitt ärende är det mest väldokumenterade någonsin på politisk svartlistning , 6 kg dokumentation och bandinspelningar), så kommer man ingenstans. De trakasserar mig 53 år, kristen, exsympatisör till en kommunistisk organisation i min ungdom, för att jag tiden 1974-1975 sympatiserat med kfml(r). Personalchefen sade åt mig att han skulle se till att jag aldrig mer i mitt liv skulle få en fast anställning efter detta, och visade upp ett papper han skrivit med förtal som han skulle skicka in till SÄPO eller var det nu vara må.

"Därför".

Noteras bör att de kommunister som deltog i denna arbetskonflikt 1973-74 arbetar kvar där än: allt fungerar utmärkt för dem.

I slutet på 90-talet frågade min far som hade företag och goda kontakter med SSAB deras personalchefer som då var hos honom för att köpa upp varor från mina föräldrars företag. SSAB handlade varje år för ca 200 000 kr hos mina föräldrar. Min far sade då åt dem "Ni har ju haft ert roliga nu i 30 år, kan ni inte ordna så att det blir ett slut på detta som pågått utan mening i 30 år, då detta inte har någon relevans vad man än menar med detta , då han har sjukpension nu, och inte ens kan få arbete med högskoleutbildning ?"
Personalcheferna på SSAB svarade då honom "Han får skylla sig själv".

Jag hörde diskussionen, och när min far refererade vad de hade sagt åt mig, så såg han chockad ut. Det går ju inte att förstå, kommer du ihåg min text om ondskan i övrigt-arean ? När det inte går att förstå blir man chockad.Vem hade kunnat tro detta ?Motiv ?Logik ?Plan ? Syfte ? Inget ! Ondska !

Välkommen till Kafkavärlden skrev en moderator här en gång, då en ny deltagare dök upp , som utsatts för LVU. Den första reaktionen är chock. Varför ? Snarare "därför".

Så jag frågar mig vad man ska analysera i beteendet hos en sådan fiende ? Makten uppträder irrationellt, såväl i LVU-ärenden och i andra beteenden som rör makten. Se på Alf Enerströms behandling: Ser det ut som en rationell krigföring mot en makt som hotar socialdemokratin, där de använder medel som de avvägt motsvarar hotet ?

Hur ska man analysera situationen runt Alf Enerström ? Det går inte. Makten är historiskt sinnesjuk, altsedan Kjejsar Nero spelade harpa på sin balkong medan Rom brann.

Men de ska inte få se mig börja larva mig med att börja spela martyr eller  inleda någon patetisk korsfästning av mig själv.Jag tänker inte unna galningar nöjet att se mig analysera deras "logik".Därför:

Dödstraff åt myndighetsbrottslingar !

Citera
Det finns många modeller, men en mycket enkel modell, den säger att:

Resursen (t.ex medborgaren) => ska formas till => målet

Verktygen för formningen är:
1) Struktur (t.ex möjlighet att dölja brott genom att kalla det för misstag är en informell strukturell möjlighet ibland. Skolan kan vara ex på en formell struktur)
2) Kultur (Ex: På den här myndigheten håller vi latmaskar (arbetslösa) och simulanter (sjukskrivna) hårt)
----


Jag tror att myndigheternas konspirationer främst riktar sig mot den OMEDVETNA opinionen, den som går att styra och gärna låter sig utspioneras " Ja , jag har då inget att dölja, så de får gärna avlyssna mig hur mycket de vill". Att utspionera mig och dig kostar mer eller lika mycket som det smakar.Det är därtill inte vi som bygger en motkraft.

Motkrafter är organisationer, opinioner,inte enskilda. Snarare är det lätt att nedfula oss, där tror jag att myndigheterna däremot med säkerhet har ett finger med i spelet. Om vi gömmer oss bakom en organisation, får de problem med att nedfula oss.

Jag tror däremot att mycket av det bus på swnet.politk som vi såg under 90-talet låg myndigheterna bakom: Så fort någon började ta upp orättvisor eller myndigheternas uppförande, så dök det upp tiotals flamewariors från ingenstans och fulade ned den som vågade ta till orda.

Jag är just nu mycket engagerad i textläsning och att tanka ned mp3-or från siten "Den Nya Välfärden" www.dnv.se, där finns mycket som säkert intresserar dig om telefonavlyssning, och annat spionage mot medborgarna. Där finns även Big Brother Bulletinen, som jag utgår från att alla på NKMR:s site prenumererar på.

Kolla in all den teknologi som utvecklats: den har det gemensamma att den riktar sig mot att ta in MASSINFORMATION, och ur massinformationen SELEKTERA specifik information ( dig). Dvs teknologin lyssnar på huvudsakligen nonsens till 99%

De förföljda hyser ofta uppfattningen att myndigheterna avlyssnar DEM selektivt, men det sker troligen i ett andra steg

Citera
Avos: Jag frågar mig vilken mening en analys kan ha.

MO: Nästan alla (troligen) som misshandlas av Svenska myndigheter är beskyllda för små saker, eller större. Om man vet, eller lyckas räkna ut vad man beskylls för så är det betydligt enklare att gå till motattack eller fria sig.


Jo så gjorde de i Enbom-affären.

Citera
Lika så innebär vetskapen att man kan gå vidare med politisk debatt och hålla sin rygg fri. Vissa som haft jättejobbiga liv har ju faktiskt (tyvärr) varit i sådana situationer att myndigheter med rätta ingripit (ej Avos). Dvs att deras lidande, hur sorgligt det än låter nästan till 100% är deras eget fel. Det kan vara familjemedlemmars psykiska sjukdom, självmordsförsök, missbruk mm som gjort att myndighet med lagens stöd gjort sitt jobb... även om missbruk /sjukdom förståss nästan alltid leder till lidande och tragedier så är det kanske inte myndighetens skuld.

Analys är vad jag tror vägen till ett betydligt starklare och slagkraftigt motstånd mot smygfascismen.


Det spelar ju egentligen ingen roll vad de tar fasta på: alla människor går att förtala: finns det inte något som går att uppförstora eller förvränga, går det alltid att ljuga om ingen annan utväg finns.Det fungerar lika bra. Folk är vanligen amoraliska och svarar att den anklagade måste rentvå sig med omvänd bevisning.

Bara situationen att stå utanför innebär nedfulning som dum, tjock elak och arbetslös. Om man däremot överlevt detta de två första åren så har man redan blivit starkare, då biter nästan ingenting.
Titel: Ännu ett exempel
Skrivet av: Avos skrivet 11 februari 2008, 20:20:28 PM
Jag kom att tänka på ännu ett exempel på myndigheters sjuka och oförutsägbara hållningssätt gentemot medborgarna. Min fd svåger i Leningrad råkade illa ut för min skull då jag var där 1987. Han följde mig till en taxfreeshop för att handla tre små öl och en burk rysk kyckling. Vi skulle ha avskedsfest samma kväll och min dåvarande fru lagade mat hemma medan vi gick och handlade. När jag köpt vad vi skulle ha, så bad han mig lägga över sakerna i sin väska, där han redan hade andra saker. Då kom KomsoMol och arresterade oss. Vi förhördes, de tog ölen och drack upp den. Vi förklarades vara omoraliska personer. De frågade om han köpt jeans och andra omoraliska saker av mig. Men vi hade bara köpt de tre öl, som de under förhöret drack ur, samt en burk rysk kyckling, som vi lika gärna kunnat köpa på en rysk affär. Men det gick vidare till KGB-förhör.

När vi kom in på polistationen fick vi vänta en timme, sedan kom en KGB -officer ned och hämtade min svåger vladimir. Däruppe hörde jag en massa skrikande som pågick ca en halvtimme. Sedan kom han ned till mig och skrek, faktiskt allt vad han orkade till mig på ryska " VEM DU VEM JAG ÄR ?? VET DU VAD DET HÄR BETYDER ?? och tryckte upp sin legitimation i ansiktet på mig.

Uppe på andra våningen mötte mig en absurd syn. I ett stort tomt rum hade de ställt ut en rad masonitbord som delade rummet på mitten. Runt väggarna stod ca 10 Komsomolare, tre KGB-officerare stod vid masonitborden, tillsammans med Vladimir. På bordsraden hade de brett ut alla papperslappar som Vladimir hade i plånboken, lagda i räta vinklar, med avstånd så att de skulle så gott det gick fylla upp de fyra borden.

Officeren skrek allt vad han orkade " VAAD ÄÄR DET HÄÄÄR !!" och pekade på en papperslapp.. Vladimir svarade "Det är inträdeskortet till Lenfilm".. osv.Så där pågick det i ca en timme. allt avrundades med svordomar och skrik om "valutamaskin, dräck, avskum, valutahandlare, svin, brottsling" etc. skrikorkestern riktade sig nu mot mig. De skrek att det rådde speciella omständigheter för att få umgås med sovjetmedborgare, och det kunde bli allvarliga följder för mig, osäkert om jag skulle få resa hem sade han med ett elakt flin.

Jag och Vladimir försökte förklara att vi var medlemmar i vänskapsförbundet Sverige-Sovjet, och vi helt enkelt givits intrycket att den rätten hade vi, och inget som vi behövde ta oss, men avbröts att en skrikorkester.

Sedan blev det enskilda förhör. Jag satt i andra änden av korridoren och hörde vartenda ord från förhörsrummet 25 meter bort, eftersom karln med den fantastiska rösten då oavbrutit skrikit i fyra timmar.

Han skrek att han skulle ringa hans arbetsgivare och få honom avskedad, vilket han också gjorde. Hans brott ansågs som grovt, eftersom Vladimir arbetat som brandman på kommunistpartiets högkvarter Smolnyj, och hade säkerhetsklassad tjänst, utan rätt att umgås med utlänningar. Den regeln hade ju tillkommit nu efterråt kan man säga, men vi som utsatts för den sociala säkerhetstjänsten rycker bara på axlarna åt sådant  och betraktar en sådan anklagelse som i stort sett normal.

Han ringde Vladimirs jobb, och han avskedades per telefon. Efter sex timmar var förhöret slut, och KGB hade beslutat om utredning av Vladimir.
Vladimir försökte förekomma utredningen genom att själv lämna stan, och började arbeta på sovchosen Pervomajskoe tre mil utanför stan, eftersom han hört att han skulle dömas enligt 101-km lagen. ( Den finns kvar än idag). Den innebär att man förvisas på livstid, och inte får bosätta sig närmare större städer än 101 km. Men det hjälpte inte.

Han kallades upp till KGB opchj de strök stämpeln om folkbokföring i Leningrad i hans inrikespass. När jag kom dit nästa gång hade det varit tumult då han hämtats och skickats iväg till den förbjudna zonen mot Finska gränsen till den kända förvisningsorten Novjaa Derevnja, kallad "Saigon". Där blev han kallad "CIA-agenten". KGB höll honom under ständig uppsikt, och de anställda passade på honom också.
När två år hade gått av förvisningen fick han rätt att bosätta sig på andra ställen, om de låg mer än 101 km från större städer.

Då passade vi på. Jag ordnade en friplats på den kristna Pitedalens folkhögskola, och fick en gammal VAZ-bil av en bekant, som jag körde ned i. Där sålde jag den för 80 kr åt min svägerska, sedan vi använt den till att flytta Vladimirs tillhörigheter till byn Romasjkij där svägerskan bodde. Det var lite äventyrligt att ge sig in  så nära den förbjudna zonen, där det jämt sprang k-pist beväpnade gränsvakter, vi ordnade saken på natten, och nästa dag så åkte vi in till Leningrad för att fixa papper. Vi köpte två enkelbiljetter till Lahtis i finland med buss. Tanken med detta var att jag var registrerad som inresande med bil, och skulle bevakas efter utresa när larmet gick. Veckoturerna till lahtis i finland var nästan obevakade.

Sedan begärde vladimir helt fräckt tjänstledighet för utlandstudier av sitt arbetsbefäl under tre månader. Han lade fram saken så att de skulle skratta åt hans dumhet och inbilskhet, då han sade att han ännu inte fått något erbjudande om utlandstudier, han bara hoppades få det. Han mutade arbetsbefälet med tre flaskor vodka, och fick sitt papper, och blev kallad inbilsk idiot.
Med pappret i hand åkte vi och fick ut visum av svenska konsulatet, och en timme senare satt vi på bussen.

Analysera nu denna historia. Vad hände ? Varför, Vilka var medlen, vilka var målen att styra individen ? Vad ville myndigheterna med detta ?

Jag tror att det vore enklare att lyssna på en drogads hallucinationer, än att försöka förstå vad de menade med detta. Tre öl och en burk kyckling var orsaken till detta.Två år efter att Komsomol gripit oss går han i landsflykt.

Efter att ha studerat På Pitedalens folkhögskola i tre år, så har omvälvningen i sovjet lett till att vladimir blivit statslös. Han sökte politisk asyl men fick avslag. Myndigheterna begick över 50 regelbrott och överträdelser. Vi gömde Vladimir i fem år, men tillslut greps han på vänsterpartiets lokal. Det ironiska i detta är att Vladimir alltid varit kommunist på den tiden.

Sedan beställde myndigheterna en falsk handling som de kallade "Pass".Den var avsedd för utväxling av ryska soldater som varit fångna i Avghanistan. Där klistrade de in en svart fotostatkopia av Vladimirs bild. Sedan maskinskrev de hans namnteckning, och utvisade honom strax därefter.

Varför det ? Vad var målet ? Vad ville de visa ?

Fem år senare så ordnade vi så att han gifte sig med en kvinnlig pastor i Elimkyrkan. Likväl bor han nu i Sverige , trots alla brott myndigheterna förgäves har begått
Titel: Fantastisk berättelse, Avos
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 24 februari 2008, 13:51:24 PM
.

Principiellt kan man säga att modellen som jag angav (ovan) i stort sett kan användas i alla organisatoriska sammanhang.

Anta att vi vill analysera den kultur (ex. arbetsplatsk. eller nationalkaraktär) så väljer vi kulturbegrepp som är viktiga för en arbetsplats eller till en nation.

Vill vi analysera t.ex en myndighets roll i en skandal då  observerar och analyserar vi just faktorer som beskriver myndighetens makt, maktpolitik, praktiskt utövad makt, ansvarstagande, korruption i det aktuella ärendet etc etc... och sätter in i dessa data i den modell vi använder.

Avos historia var lång och "blommig" så jag ska ta ett helt annat exempel (Obs, ingen annan jämförelse i övrigt). Jag har ibland hjälpt bekanta att tolka drömmar. Eftersom drömmar ofta handlar om att bearbeta svåra känslomässiga händelser, eller kommande problem vi ställs inför så spelar också känslorna som finns i en dröm stor roll.

Nästan alltid när folk berättar om sina drömmar redogör de för händelser, personer och saker. Min erfarenhet är att dessa spelar stor roll i vårt praktiska liv, men när en dröm ska analyseras så handlar det oftast mer om annat som lärdom, rädsla, "upp-peppning" eller liknande i samband med vissa av livets svåra beslut.

# Vad hände och vad fanns för känslor i de olika faserna?
# Vilka roller hade karaktärerna i drömmen? (personerna är ofta helt andra än de som har med "den saken" att göra)
# ...och hur spelade karaktärerna dessa roller?
# Hur gick det praktiskt i drömmen?
# Vem vann eller förlorade i drömmen?

Drömmar handlar ju ofta just om att vi är rädda för att misslyckas eller omvänt att bara man gör rätt så går det som en dans.

En ekonom som analyserar Avos historia skulle ta bort många stycken och ersätta med information om personernas ekonomiska situation, kapital, lån eller t.ex val av bilmodel, dyrt eller billigt boende etc.

En präst skull ta bort andra stycken och i stället lägga in hur personerna satt tillit till gud, till djävulen, till slump, tro, till bön etc etc.

Dvs att modellen som jag angav i ett tidigare inlägg fungerar mycket bra i många sammanhang, men att man då alltså väljer att beskriva t.ex en struktur ur för ändamålet avpassade perspektiv som makt, ekonomi, uppsåt-slump etc etc.

.
Titel: Re: Fantastisk berättelse, Avos
Skrivet av: Avos skrivet 24 februari 2008, 17:06:15 PM
Citat från: "Morgan Ohlson"
.
En ekonom som analyserar Avos historia skulle ta bort många stycken och ersätta med information om personernas ekonomiska situation, kapital, lån eller t.ex val av bilmodel, dyrt eller billigt boende etc.

En präst skull ta bort andra stycken och i stället lägga in hur personerna satt tillit till gud, till djävulen, till slump, tro, till bön etc etc.

Dvs att modellen som jag angav i ett tidigare inlägg fungerar mycket bra i många sammanhang, men att man då alltså väljer att beskriva t.ex en struktur ur för ändamålet avpassade perspektiv som makt, ekonomi, uppsåt-slump etc etc.
.


Jag har inget emot att upptäcka att livet är bra mycket enklare än jag trott. Men om maktens mål inte är logiska, utan element som ondska finns med ( som mål, inte som medel), då är det inte logiskt längre, eller  kalkylbart.
Titel: Ordning ger tydlighet
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 28 februari 2008, 12:20:38 PM
.

Ordning ger tydlighet
...men inte för den skull enkelt


Anta alltså att man först gjort en översiktlig analys och kommit fram till att "ondska" är kanske DEN viktigaste parametern vi vill studera ytterligare. Det vi då gör är att vi sätter upp nya "operationaliseringar", dvs faktorer som kan beskriva ondskan vi nu vill analysera.

__Att analysera ondska
Såklart det finns massor av relevanta parametrar, men här kommer några förslag på faktorer som är extra relevanta om man vill analysera ondska.

Vem /vilka drabbas:  # alla,  # få  eller   # vissa kategorier (fattiga /rika / personer med psykisk sjukdom i släkten eller ex. invandrare etc?)

Hur ofta: Drabbas då dessa personer eller grupper  # alltid  # ibland  # regelbundet  # slumpmässigt?   ...eller kan det knytas till myndighetens   #årsbundna budget  # av vissa handläggare?

Metoder och djup: Sker det som (från enkelt till allvarligt)   # elaka ord  # sämre handläggning  # uppsåtligt felaktig handläggning  # sämre beslut  # olagliga beslut. Men kan oxå sätta djupet till:  # informell kränkning  # formell kränkning  # enkelt olagligt  # kvalificerat olagligt.

Motivbild: Kan man se eller identifiera  A) olika motiv bakom ondskan eller är det återkommande  B) samma motiv. Motiv som kan finnas kan först ligga hos handläggaren /myndigheten och vara sådana som: # rasism mot hudfärg eller etnicitet  # homofobi  # intolerans  # rashygieniska motiv  # ekonomiska motiv (myndigheten, eller som det uppmärksammade ärendet där handläggare hade ackord på att klassa arbetslösa som sjuka i Västra Götaland (enligt Uppdrag Granskning))  # Politiska motiv (som att Moderater försämrar för arbetslösa och förbättrar för
dem som redan har bra lön).

Mindre allvarligt: slumpmässigt, sällan, olycksfall, muntligt, i hanläggning.

Mer allvarligt: Systematiskt, regelbundet, uppsåt, skriftligt, i beslut.

Ja, detta var bara några exempel. Som organisationsanalytiker gör man då ofta så att man "skummar igenom" alla faktorerna ytligt först för att sedan koncentrera sig just på de områden där man hittat, för utredningen intressanta (avvikande) resultat.

Om man ska kalla det för att livet eller världen är enkel, det tror jag nog inte. Men självklart framträder bilderna av världen omkring oss mer sakligt, mer faktabetonat när man strukturerar sin analys. Framför allt är det så att iaktagelser där man inte ens tror sina egna ögon, faktiskt tar betydligt tyngre form när man analyserar del för del. Då får man ju s.a.s fakta, svart på vitt särskilt om man också medvetet anstränger sig att försöka motbevisa det man upptäckt, men inte lyckas motbevisa det.


------------
Exempel på egen kvalitetssäkring: Ni anar inte hur många gånger jag sa till mig själv: Infraljuden i min bostad (februari 2008) måste vara jag som inbillar mig. Men varje gång jag försökte bevisa att DET INTE FANNS så visade det sig vara fel, ljudet /vibrationerna fanns (finns , då det fortfarande förekommer).
------------


M.v.h

.
Titel: Re: Ordning ger tydlighet
Skrivet av: Avos skrivet 28 februari 2008, 14:13:33 PM
Citat från: "Morgan Ohlson"
.

Ordning ger tydlighet
...men inte för den skull enkelt


Anta alltså att man först gjort en översiktlig analys och kommit fram till att "ondska" är kanske DEN viktigaste parametern vi vill studera ytterligare. Det vi då gör är att vi sätter upp nya "operationaliseringar", dvs faktorer som kan beskriva ondskan vi nu vill analysera.

__Att analysera ondska
Såklart det finns massor av relevanta parametrar, men här kommer några förslag på faktorer som är extra relevanta om man vill analysera ondska.

Vem /vilka drabbas:  # alla,  # få  eller   # vissa kategorier (fattiga /rika / personer med psykisk sjukdom i släkten eller ex. invandrare etc?)

Hur ofta: Drabbas då dessa personer eller grupper  # alltid  # ibland  # regelbundet  # slumpmässigt?   ...eller kan det knytas till myndighetens   #årsbundna budget  # av vissa handläggare?

Metoder och djup: Sker det som (från enkelt till allvarligt)   # elaka ord  # sämre handläggning  # uppsåtligt felaktig handläggning  # sämre beslut  # olagliga beslut. Men kan oxå sätta djupet till:  # informell kränkning  # formell kränkning  # enkelt olagligt  # kvalificerat olagligt.

Motivbild: Kan man se eller identifiera  A) olika motiv bakom ondskan eller är det återkommande  B) samma motiv. Motiv som kan finnas kan först ligga hos handläggaren /myndigheten och vara sådana som: # rasism mot hudfärg eller etnicitet  # homofobi  # intolerans  # rashygieniska motiv  # ekonomiska motiv (myndigheten, eller som det uppmärksammade ärendet där handläggare hade ackord på att klassa arbetslösa som sjuka i Västra Götaland (enligt Uppdrag Granskning))  # Politiska motiv (som att Moderater försämrar för arbetslösa och förbättrar för
dem som redan har bra lön).

Mindre allvarligt: slumpmässigt, sällan, olycksfall, muntligt, i hanläggning.

Mer allvarligt: Systematiskt, regelbundet, uppsåt, skriftligt, i beslut.

Ja, detta var bara några exempel. Som organisationsanalytiker gör man då ofta så att man "skummar igenom" alla faktorerna ytligt först för att sedan koncentrera sig just på de områden där man hittat, för utredningen intressanta (avvikande) resultat.

Om man ska kalla det för att livet eller världen är enkel, det tror jag nog inte. Men självklart framträder bilderna av världen omkring oss mer sakligt, mer faktabetonat när man strukturerar sin analys. Framför allt är det så att iaktagelser där man inte ens tror sina egna ögon, faktiskt tar betydligt tyngre form när man analyserar del för del. Då får man ju s.a.s fakta, svart på vitt särskilt om man också medvetet anstränger sig att försöka motbevisa det man upptäckt, men inte lyckas motbevisa det.


Morgan, du är en sann bokhållarpersonlighet :-) Du försöker t o m systematisera ondskan. Jag är inte emot ett försök, men det är lättare att sätta upp en organisationstruktur, än att du verkligen tillämpar den på verkligheten.

Kan du med din metod, exempelvis dra några relevanta slutsatser ur KGB-officerens uppträdande då han förhörde oss ? Enligt den gamla metoden " VEM Tjänar På Detta ?" försöka strukturera intressena ? Jag får det bara till att dårar klättrar på varandra, och när de är klara står de likväl med tomma händer, fastän de har ställt till stor skada.
Titel: Ryggmärgsreflexer kan vara jättebra, eller helt fel
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 28 februari 2008, 21:20:26 PM
.

Ryggmärgsreflexer kan vara jättebra, eller helt felNu säger jag "nej" på alla punkter, hoppas du inte tar det personligt för det är det inte.


Avos: ...du är en sann bokhållarpersonlighet//

MO: Nej, skillnaden mellan att hålla ordning i "färdiga regler" (typ kontoplan) och att utreda nya aspekter, parametrar etc. är det stor skillnad på.
---

Avos: Du försöker t o m systematisera ondskan.

MO: Alltså ondskan är ju en "varats sanning" i de sammanhang där den finns.

Det som jag gör här är egentligen bara att jag använder ord ur språket som vi kan, och som får utgöra en sorts mätstock. Dvs att man använder en sak man kan (språket) för att "mäta" och undersöka något som vi inte kanske kan så mycket om, dvs ondskan.

Jag systematiserar alltså inte ondskan, bara vår egen förmåga att få en inkörsport för att förstå EN AV ONDSKANS TÄNKBARA OMSTÄNDIGHETER i ett tänkbart organisatoriskt sammanhang.

Mitt lilla förslag är alltså betydligt mindre än du föreslår. Men såklart, har man sedan omfattande analyserat ondska på 10-tals, kanske 100-tals olika ställen då börjar man djupare förstå mekanismerna bakom... men sådant har jag aldrig ägnat mig åt. När myndigheter gör fel eller t.o.m trakasserar folk, då betraktar jag det snarare som mänsklig dumhet, inte ondska.
---

Avos: Kan du med din metod, exempelvis dra några relevanta slutsatser ur KGB-officerens uppträdande då han förhörde oss ?

MO: Då har vi en fallstudie. På något sätt ska man då söka VAD den handlade om... bakomliggande motiv etc. Det är som du antyder svårare. En kriminalare skulle antagligen förhöra dig ganska kaotiskt om hur du uppfattade den där officeren. Det skulle han göra för att du inte skulle skapa missledande logik... vi människor vill gärna berätta saker logiskt, även om det inte finns en uppenbar logik att berätta om... officeren kan ju ha varit ute efter att förvilla er för att ni inte skulle förstå vad de var ute efter.

När du då svarar på frågor så kommer man som intervjuare att särskilt notera just de svar som verkar konstiga. I "anomalierna" kan man börja gaffla fram olika motivbilder som man sedan då kan, genom intervjun söka stöd för eller motbevis. PÅ så vis kommer successivt ett tänkbart scenario allt mer att framstå som rimligt medan andra alternativa scenarion allt starkare bevisas felaktiga. (typ kriminalutredning)
---

Avos:  Enligt den gamla metoden " VEM Tjänar På Detta ?" försöka strukturera intressena ? Jag får det bara till att dårar klättrar på varandra, och när de är klara står de likväl med tomma händer, fastän de har ställt till stor skada.

MO: Det kan du ha rätt i... men även om människor tror de agerar efter sanningen, så agerar de ju utifrån sin egen logik. Därför är ju snarare teorin "Tror DE att DE tjänar på detta, och hur?". Eller, stämmer deras agerande med hur vi tror att de tänker?

===

Annat exempel: Stod idag och diskade och såg då i fönstet en mormor med ett barnbarn på cirka 2 år.  

Först försökte barnet springa (tulta) ut i gatan. Då försökte mormodern jaga ikapp barnet och stoppa det. Det var bra och logiskt!

Men, då försökte barnet undfly mormodern genom att tulta åt andra hållet, in på en trafikfri yta (otrafikerad parkering). Parkeringen var vid tillfället helt riskfri för barnet, men det tänkte inte mormodern på. Mormodern hade redan farten i benen att jaga barnet.

Detta ledde till att mormodern nästan lite aggressivt jagade barnet in på parkeringen trots att den var helt riskfri. Mormoderns hetska jakt blev i stället en fara i sig själv och barnet, som pga vinterkläder och små barn-armar inte kunde ta emot sig, snubblade och landade med ansiktet först i asfalten.

Först gällde det att stoppa barnet från att tulta ut i trafiken, men sedan glömde sig mormodern och jagade lika hårt åt det andra hållet fast det var helt fel logik... och då blev mormoderns felaktiga logik i stället skrapsår i barnets ansikte.

...är man då bitsk och kritisk säger man skrapsåren är mormoderns fel.   Å den andra sidan var mormodern just så motiverad att skydda barnet att hon därför tog i för mycket, vilket ju på sätt och vis var bra. En logik kan vara en sund logik, men det kan också vara en logik (beteende) som överförts till ett felaktigt eller olämpligt sammanhang. Detta är nog tyvärr mycket vanligt.

.
Titel: Re: Ryggmärgsreflexer kan vara jättebra, eller helt fel
Skrivet av: Avos skrivet 29 februari 2008, 19:09:01 PM
Citat från: "Morgan Ohlson"
.

Ja inte vill jag ju stå i vägen för dig när du vill väl.. och tänk faktiskt på att bokhållartyper gillar jag, min fru är en sådan: hon kan ta fram ett två år gammalt kvitto på fem minuter !

MO: Då har vi en fallstudie. På något sätt ska man då söka VAD den handlade om... bakomliggande motiv etc. Det är som du antyder svårare. En kriminalare skulle antagligen förhöra dig ganska kaotiskt om hur du uppfattade den där officeren. Det skulle han göra för att du inte skulle skapa missledande logik... vi människor vill gärna berätta saker logiskt, även om det inte finns en uppenbar logik att berätta om... officeren kan ju ha varit ute efter att förvilla er för att ni inte skulle förstå vad de var ute efter.

När du då svarar på frågor så kommer man som intervjuare att särskilt notera just de svar som verkar konstiga. I "anomalierna" kan man börja gaffla fram olika motivbilder som man sedan då kan, genom intervjun söka stöd för eller motbevis. PÅ så vis kommer successivt ett tänkbart scenario allt mer att framstå som rimligt medan andra alternativa scenarion allt starkare bevisas felaktiga. (typ kriminalutredning)
---

Avos:  Enligt den gamla metoden " VEM Tjänar På Detta ?" försöka strukturera intressena ? Jag får det bara till att dårar klättrar på varandra, och när de är klara står de likväl med tomma händer, fastän de har ställt till stor skada.

MO: Det kan du ha rätt i... men även om människor tror de agerar efter sanningen, så agerar de ju utifrån sin egen logik. Därför är ju snarare teorin "Tror DE att DE tjänar på detta, och hur?". Eller, stämmer deras agerande med hur vi tror att de tänker?
.


Intressant att läsa, faktiskt först gången jag fått en analys av denna händelse: vanligen får jag bara reaktionen "USCH OCH FY". Men jag antar att du inser det hopplösa i att densamma kriminalare Colombo, ska klia sig i skallen, och säga "aha,nu vet jag... En burk kyckling, och tre små öl...det betyder ju..." Vad ? Columbo går nog bet på det...
Titel: Det hemliga puzzlet
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 12 mars 2008, 19:28:03 PM
.

Det "hemliga" puzzletsäker /osäker
äkta /falsk
sanningsenlig /lögnaktig
resonabel /provocerande
med /mot
logisk /irationell (olika perspektiv)
målmedveten /planlös /sökande

...när och i vilka avseenden?
-----

Problemet i den typ av berättelse du redogör för är i huvudsak:

Kan Columbo (eller hellre: Adrian Monk, Kanal 9) veta att ögonvittnet är en god observatör?

I enkla studier av vittnesmål visar det sig att ögonvittnen t.o.m kan missta sig på helt grundläggande fakta när de bevittnat t.ex en enkel kollition mellan 2 bilar i ett gatuhörn.

För att utreda den historia du berättar måste man, typ organisationskonsulter alltså analysera rollspelet.

Vilka av känslorna /utspelen /påståendena officeren gjorde verkade: A) äkta   B) spelade (och i så fall varför: Att dölja, provocera, lura, politisk korrekthet etc).

Genom att steg för steg analysera vad som verkade äkta respektive spelat och t.ex vad som officeren gjorde självsäkert resp osäkert kan man sakta få vissa motiv att stärkas och andra att försvagas.

Genom att korsrelatera detta till vad som BORDE vara officerens roll kan vi dra slutsatser om han agerade på egen hand, eller om han till fullo gick statens ärenden (öppna eller dolda).

Särskilt intressant är sådant som var oväntat som påståenden, känsloreaktioner eller liknande (t.ex felsägningar och självmotsägelser) eftersom det ofta ger ledtrådar om vad som är sant och vad som officeren fabricerade för att uppnå sina syften. Ljuger gör man ju vanligtvis enbart om det finns ett behov... och alltså pekar lögner på lögnarens bakomliggande behov (äkta motiv).

...men lögnen kan också vara för någon som ej är närvarande, som t.ex för att upprätthålla en politisk korrekthet eller fasad att han är lojal till sin arbetsgivare (typ).

I ett 1000-bitars pussel kan man med så osäkra data förstås aldrig få fram alla pusselbitar. Men, med envishet kan man kanske få fram 100 och med ytterligare lite tur kanske några av dessa kan avslöja delar av vad pusslet som helhet föreställer. Från militärt spionage brukar sägas att man från öppna uppgifter, t.ex internationella militär /flyg /vapen-tidskrifter och fotografier vanligen kan gissa och ganska väl "förutse" ungefär 70% av alla hemliga uppgifter. Dvs alltså 700 av pusslets 1000 bitar.


Morgan Ohlson
.