Nordiska kommittn fr Mnskliga rttigheters - Diskussionsforum

Socialtjänsten => Bemötandet ifrån myndigheten => mnet startat av: Morgan Ohlson skrivet 05 oktober 2007, 19:50:43 PM

Titel: 23 år av mobbning som övergått i terror
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 05 oktober 2007, 19:50:43 PM
.23 år av mobbning som övergått i terrorDet här har idag blivit ett mkt omfattande ärende. Straffen, terrorn mot undertecknad har hittills inneburit at jag straffats långt värre än polismördare.

Då ska man veta att undertecknad alltid varit helt laglydig, frisk och ej haft några missbruk. Hittills har jag terroriserats ~23 år vilket fr.o.m ~1996 innebar att jag först har isolerats av privatpersoner och från år 2000 i stegrande grad terroriserats av myndigheter.

2003 förlorade jag genom en helt olaglig process rätten till vårdnad för eget barn.

Från 2006 kastades jag på lösa grunder ut, först från ett plusjobb (inga skäl har framförts), sedan från arbetsförmedlingen hösten 2006. Nu i september 2007 har Karlstads kommun blockerat min möjlighet att söka socialbidrag.

Detta är idag ett mastodontärende på skandalnivå. Jag räknar med att jag utsatts för mobbning och trakasserier >500 tillfällen. Du kanske tänker att det här måste vara lögn, och jag önskar att det vore det. Tyvärr är detta sant in i de minsta detaljer.

Detta måste nu till domstol, men detta är förstås också ett skräckärende för jurister och jag har hittills fått höra de mest dumma undanflykter.

Läs detta! Bland annat kan du få en hel del "bilder" av varför och hur barn används mot föräldrar. Att det finns bakomliggande "orsaker" i form av mobbning och andra människors trångsynthet är ganska uppenbart.----------------------------------
Hoppstation /Länkstation /Innehåll /översikt ver.071003 (urval)

Del 1


Sammanställning (070731), lista över mobbning sedan ~1996 (analys fortgår)
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/51ded133c2aea128/c23834a5a81b2ec7?lnk=st&q=%22morgan+ohlson%22+fakta+mobbats+organiserat+&rnum=1&hl=sv#c23834a5a81b2ec7

När mobbningen startade. #8
http://groups.google.com/group/swnet.politik/browse_frm/thread/23d88aae281692fd/c858dcf2bbe83595#c858dcf2bbe83595

2002-2003 Så här använde familjerätten barnet som vapen mot mig.
"Dödad av Sverige" (läs i denna ordning inlägg: #24 #27 #17 #20-22):
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/5eed2a6a266a661f/5714e631dbebfef8?lnk=st&q=%22morgan+ohlson%22+%22n%C3%A4r+barnet+kom+till%22&rnum=1&hl=sv#5714e631dbebfef8

Arbetspsykologisk utredning försökte lura på mig och sedan hota mig att anta en diagnos som asperger syndrom. (se inlägg #16 och nämns i #20)
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/5eed2a6a266a661f/23f5ad0c2e814f1f?lnk=st&q=%22morgan+ohlson%22++asperger&rnum=7&hl=sv#23f5ad0c2e814f1f

Sammanställning (070217), lista över >20 avtals och lagbrott vid plusjobb Karlstads kommun:   http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/51ded133c2aea128/7569963de1593889?hl=sv&lnk=st&q=F%C3%B6rseelser+av+arbetsgivaren+%22morgan+ohlson%22&rnum=1#7569963de1593889

Trakasserad av chef på plus jobb #1
http://groups.google.com/group/swnet.politik/browse_frm/thread/8e1bc132bae4f505/1ede670a2a854091#1ede670a2a854091

Mobbning i samband med 2 olika jobb (2001 & 2006) som avslutades med misshandel: Se inlägg #17.
http://groups.google.com/group/swnet.politik/browse_frm/thread/51ded133c2aea128/c4c31d3537c41227#c4c31d3537c41227

Arbetsförmedlingens och fackets UTPRESSNING att tvinga mig ingå förlikning Julen 2006.   http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/5eed2a6a266a661f/6b1f095b43c1422f?hl=sv&lnk=st&q=%22morgan+ohlson%22+olaglig+samverkan&rnum=5#6b1f095b43c1422f

Så här har Arbets och Socialförvaltningen i Karlstad förhindrat /blockerat min ansökan om socialbidrag.   http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/51ded133c2aea128/d497aadb89140b9d?hl=sv&lnk=st&q=%22morgan+Ohlson%22+fakta+mobbning+socialkontoret+i+Karlstad&rnum=1#d497aadb89140b9d

Juli-Sep: Facket, soc o skit. Se inlägg 14 Sep 2007 f.n #184
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/51ded133c2aea128/d497aadb89140b9d?hl=sv&lnk=st&q=%22morgan+ohlson%22+fakta+Ny+mobbning%3A+Soc.+Karlstad&rnum=2#d497aadb89140b9d

-----------Innehåll ver.071003 (urval)


Del 2


Förklaring till organisation, genomförande och mål

# Olaglig telefonövervakning (och fler förklaringar), en viktig del i anstiftarnas datainsamling och mobbning (~7 inlägg).
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/51ded133c2aea128/8a0da07fb965d677?lnk=st&q=%22morgan+Ohlson%22+fakta+Hierarki+hackordning&rnum=1&hl=sv#8a0da07fb965d677

# Djävulska fascistiska metoder i Sverige
Sammandrag, teori och terror 1 (Sociala domar och hittepådiagnoser)
S,T&T 9: Jakt med fällor
S,T&T 10: Förtal upphöjs till sanning
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/51ded133c2aea128/7bbf9184cc6db62c?hl=sv&lnk=st&q=%22morgan+ohlson%22+Sammandrag%2C+teori+och+terror+1+&rnum=2#7bbf9184cc6db62c

# Om yttre mål och motiv(inlägg #53-56). Pennalism före lag i Sverige:
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/51ded133c2aea128/5ca1309e993312b6?lnk=st&q=%22morgan+ohlson%22+Unga+utbildas+i+oskrivna+lagar&rnum=1&hl=sv#5ca1309e993312b6

# Nätens inre mål och motiv (inlägg #1 070731, #5 070803, #12 070819)
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/23d88aae281692fd/61ded026ee7943ad?lnk=st&q=%22morgan+ohlson%22+Hot+hj%C3%A4rntv%C3%A4tt+&rnum=1&hl=sv#61ded026ee7943ad

# Terrorkoordinatorn, jag kallar honom KD3. 6st inlägg.
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/51ded133c2aea128/dcfd0bf985898de7?lnk=st&q=%22Morgan+Ohlson%22+%22agent+Kd3%22&rnum=1&hl=sv#


Riskkalkyl om framtid och agerande
# (inlägg #65-67 start070702)  http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/51ded133c2aea128/00bf862ca7f49ddd?lnk=st&q=%22morgan+ohlson%22+Riskkalkyl+-+Inget+avslut!&rnum=2&hl=sv#00bf862ca7f49ddd
# http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?p=264138#poststop

.
Titel: Re: 23 år av mobbning som övergått i terror
Skrivet av: Avos skrivet 08 oktober 2007, 10:19:18 AM
Citat frn: "Morgan Ohlson"
.23 år av mobbning som övergått i terrorDet här har idag blivit ett mkt omfattande ärende. Straffen, terrorn mot  undertecknad har hittills inneburit at jag straffats långt värre än polismördare.

Då ska man veta att undertecknad alltid varit helt laglydig, frisk och ej haft några missbruk. Hittills har jag terroriserats ~23 år vilket fr.o.m ~1996 innebar att jag först har isolerats av privatpersoner och från år 2000 i stegrande grad terroriserats av myndigheter.

2003 förlorade jag genom en helt olaglig process rätten till vårdnad för eget barn.

Från 2006 kastades jag på lösa grunder ut, först från ett plusjobb (inga skäl har framförts), sedan från arbetsförmedlingen hösten 2006. Nu i september 2007 har Karlstads kommun blockerat min möjlighet att söka socialbidrag.

Detta är idag ett mastodontärende på skandalnivå. Jag räknar med att jag utsatts för mobbning och trakasserier >500 tillfällen. Du kanske tänker att det här måste vara lögn, och jag önskar att det vore det. Tyvärr är detta sant in i de minsta detaljer.

Detta måste nu till domstol, men detta är förstås också ett skräckärende för jurister och jag har hittills fått höra de mest dumma undanflykter.

Läs detta! Bland annat kan du få en hel del "bilder" av varför och hur barn används mot föräldrar. Att det finns bakomliggande "orsaker" i form av mobbning och andra människors trångsynthet är ganska uppenbart.


Du hittade hit i alla fall Morgan.. Jag tror att du har möjlighet att få stöd och hjälp här bland oss. I Kafka-världen kan du få skydd från den undre världen, dvs domstolar och socialförvaltning.

PS- Morgan.. din radbrytning mår inte bra...
Titel: 23 år av mobbning som övergått i terror
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 11 oktober 2007, 11:15:13 AM
.

Eftersom centrala delar av ärendet består av plusjobbet som jag med olika finter fråntogs 2006 handlar de delarna om arbetsrätt.

Nyligen avlutade jag de centrala förhandlingarna och det betyder att preskriptionstiderna nu kryper på i hög hastighet.

På underliga premisser har flera advokater hävdat att de inte vill ta ärenden som går på rättshjälp. Andra jurister påstår att enbart överbokade advokater har råd att avstå rättshjälpsärenden.

De underliga turerna, trolöshet och arbetsgivarens uppsåt och kommunens nyliga blockering av socialbidrag som omständighet till jobbets avslutande (kommunen var ju arbetsgivare) är bara några av de mer komplicerande delarna.

.
Titel: 23 år av mobbning som övergått i terror
Skrivet av: Avos skrivet 11 oktober 2007, 17:24:46 PM
kika på detta : http://myndighetsbruk.forum24.se/
Titel: Mobbarsamhället
Skrivet av: Ruby Harrold-Claesson skrivet 18 oktober 2007, 21:36:28 PM
Mobbning och utfrysning är allmänt förekommande i Sverige. Förutom att beklaga de fall som berättas här, kan jag berätta att ni är i gott sällskap - av professorer och universitetslärare till domare, jurister, läkare, lärare, fondmäklare, snickare, skolbarn, dagisbarn och allra vanligast föräldrar vars barn konfiskeras och placeras i fosterhem. Många av mobbningsfallen är berömda t ex fången på fyren. En snickare i Blekinge "Boven" har skrivit en bok Ta fast Boven (http://www.fajaf.com/lokalt/tafastbov/index.html) om förföljelserna som han har utsatts för av den lokala polisen. I "Dömd utan Rättegång" berättar Dorothy Andersson om hennes man, Rune Andersson, som tvingades gå i landsflykt sedan hela familjen hade arresterats.

Detta är dock ingen tröst för dem som har drabbats av mobbarsamhället.

Fallen ovan - och alla de andra som jag inte har nämnt här - kan inte vara nödvändiga i ett civiliserat, demokratiskt rättssamhälle.
Titel: 23 år av mobbning som övergått i terror
Skrivet av: mamma1 skrivet 19 oktober 2007, 07:29:21 AM
Socialen mobbade och förnedrade oss i ett halvår och fortsatte trots att vi fått hem vår son! Vi flyttade och då vände de sig till vår nya hemkommun med sina lögner :!:

Den nya hemkommunens soc. kom hit på oanmält besök, men kunde till sin stora förvåning konstatera att allt var bra! Undra på att soc. här blev förvånade efter alla grova lögner som stod om oss i det brev som terrorkommunen skrev :!:
Titel: Terror, inte terapimobbning
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 22 oktober 2007, 11:09:52 AM
.


Terror, inte terapimobbningI mitt fall är det ju så att Familjerätten över huvud taget aldrig utredde någonting. De vet det inte finns något fel att hitta. Man kan inte heller tala om psykologsikt grundad mobbning eftersom jag hittills terroriserats av:
 
# 5st arbetsförmedlingskontor (3 olika kommuner)
# Soc i 2 olika kommuner samt
# fråntagits ett plusjobb på felaktiga grunder av Karlstads kommun
# privatpersoner

Det råder ingen tvekan om att det handlar om organiserad terror.

Att myndigheter i de värsta fallen helt agerar attackerande för att "sätta dit" folk är otroligt svårt att inse från början. För många (äv. mig) ledde insikten om att Sverige är är ett så pennalisriskt, aggressivt land till en krisliknande reaktion. Den nya känslan jag har för Sverige är starkt negativ och jag är idag mer "rädd" för Svenska staten och "storebror" än jag är för knarkare och psykiskt sjuka.

Idag har jag förstått övergreppen. Men tyvärr kan man dagligen se personer t.ex på internet som vet läget, har fakta men inte lyckas "ta in sanningen" och därför förblir passiva. Som att gå ett liv och inte tro sina egna ögon. Många gör det!

Se länkarna i startinlägget. Där finns många förklaringar!

Under flera år har jag råkat ut för mycket konstiga telefonsamtal med myndigheter. Provokationer, lögner mm har varit upprepat och förklaringen kan bara vara att jag står under en sorts aktiv, manuell övervkning där tj.m kan få direktiv av en bevakare (se länk i startinlägget). Att sådan funktion finns har bekräftats av annan web-debattör som arbetar på en myndighet. Jag har massor av bevis och behöver idag juridisk hjälp. Men via den övervakningen ses det till att jag varken får tag på ombud eller jobb. Tyvärr är det väl antagligen direkt farligt att hjälpa mig idag (typiskt tecken på demokratisk rättsstat).

Jag kommer troligen att bli hemlös i slutet av denna vinter om ingenting nytt inträffar.


Egentligen borde alla som mobbas flytta till samma kommun, ungefär som Antroposoferna gjort till Järna. På så vis skulle kan man hjälpa och stödja varandra och se till att lagar förljs och barn inte används som vapen mot vuxna.

F.ö. vill även jag uppmana alla att använda riktiga namn på internet. Det är ett steg på vägen att få fram sanningarna.


M.v.h
Morgan

.
Titel: Re: Terror, inte terapimobbning
Skrivet av: Avos skrivet 22 oktober 2007, 18:04:49 PM
Citat frn: "Morgan Ohlson"
Men tyvärr kan man dagligen se personer t.ex på internet som vet läget, har fakta men inte lyckas "ta in sanningen" och därför förblir passiva. Som att gå ett liv och inte tro sina egna ögon. Många gör det!


Den inställningen är vanlig. Jag tror att svenskar internationellt är kända för sin Orwellism. Sverige har ju styrt efter statsbyråkratiska principer nu i ca 70 år. Projektet är att staten ska ta över privatlivet, och att allt ska samordnas av en hand.

Citat frn: "Morgan Ohlson"
.Egentligen borde alla som mobbas flytta till samma kommun, ungefär som Antroposoferna gjort till Järna. På så vis skulle kan man hjälpa och stödja varandra och se till att lagar förljs och barn inte används som vapen mot vuxna.


Jag har ofta tänkt på saken. Men internet fungerar ju som ett sådant alternativ. Finns det inga hemsidor för folk som  trakasserats av myndigheterna ?

Citat frn: "Morgan Ohlson"
.F.ö. vill även jag uppmana alla att använda riktiga namn på internet. Det är ett steg på vägen att få fram sanningarna.


Tyvärr, så har de hotat  att ta av mig barnen i Länsrätten för vad jag har skrivit här.  De har t om hotat de som skrivit anonymt här, exempelvis "yngling": Vidare har sociala internetsnipers som anmäler folk som socialförvaltningen bekämpar. Jag har fått en sådan anmälan hittills,vilket ledde till en nedlagd utredning, då anmälan var mer eller mindre sinnessjuk.Jag har fått flera hot om ytterligare anmälningar. På Swnet skrev någon i mitt namn, med en hittills ny metod etc.  För mig så går utvecklingen åt motsatt håll: mot utbyggnad av större och större säkerhet för integriteten.Det är slut på friheten, nu måste man kämpa för den, så att man inte blir ett offer. Offren tycker bara asgamarna om.
Titel: Re: Terror, inte terapimobbning
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 29 oktober 2007, 12:03:16 PM
.

Flytta till samma kommun: Nej, naturligtvis kan internet inte alls jämföras med att flytta till samma kommun. Via internet kan man debattera och agitera, men aldrig ta den politiska kontrollen och se till att tjm följer lagarna (eller får sparken).

Tiga efter hot: Du ser! Du ger själv ett exempel på att internet, inte alls skyddar dig. Du avstår från ditt eget namn på internet efter hot av lokal myndighet. Detta trots att du har (borde ha) grundlagens skydd.

Frågan är också hur man kan få ett juridiskt ombud när man terroriseras? Systemet är ju fantastiskt. De som har jobb och pengar anses "fina" och kan ta bra hemförsäkringar med bra rättsskydd.

De som saknar pengar, det är den gruppen samhället vill ha tummen i ögat på... de måste begära rättshjälp. (Man måste inse att många arbetslösa i Sverige faktiskt anses "arbetsoförmögna" och i praktiken är svartlistade och i princip inte får arbeta).

Får man inget ombud, pja då får man inte heller någon rättshjälp att ens bekosta egna utlägg. F.ö. trakasserades jag även av advokater under 2004 vilket är mycket fascinerande att utsedda advokater deltar i lynschnings-samhället.


Not 1. missa inte länkarna i startinlägget
Not 2. Skicka gärna länk till denna tråd till alla riktiga demokrater.

.
Titel: Re: Terror, inte terapimobbning
Skrivet av: Avos skrivet 29 oktober 2007, 15:27:02 PM
Citat frn: "Morgan Ohlson"
.Flytta till samma kommun: Nej, naturligtvis kan internet inte alls jämföras med att flytta till samma kommun. Via internet kan man debattera och agitera, men aldrig ta den politiska kontrollen och se till att tjm följer lagarna (eller får sparken)..


Detta är nog omöjligt. Om du studerar resultatet av politiska strykningskampanjer i valen, ser du att  inte ens de mest framgångsrika strykningskampanjerna har lyckats. De döda fiskarna som flyter med strömmen är avgjort fler. Vi kan aldrig vinna på system som räknar huvuden.
Men varför förtvivla ? Du är en person med ordet i din makt. Därmed så uppväger du tiotusentals döda själar.

Citat frn: "Morgan Ohlson"
.Tiga efter hot: Du ser! Du ger själv ett exempel på att internet, inte alls skyddar dig. Du avstår från ditt eget namn på internet efter hot av lokal myndighet. Detta trots att du har (borde ha) grundlagens skydd..


Ett svårt problem. Eftersom jag skrivit under riktigt namn sedan 1990, upp till 7000 inlägg per år, har jag iofs inte problem med att våga göra detta, i grunden.Men nu har de hittat den fina lilla tekniken, att de kan ta ifrån mig barnen, om de kan bevisa att det är jag som skriver på nätet. Dess värre ser jag att de t  o m hotar "yngling", fastän han skriver under alias.. Å andra sidan är mina brev, och i synnerhet min signoff rad, ett så vidrigt inslag i deras skitokrati, att mitt skrivande ändå har ett pris för dem..

Citat frn: "Morgan Ohlson"
.Frågan är också hur man kan få ett juridiskt ombud när man terroriseras? Systemet är ju fantastiskt. De som har jobb och pengar anses "fina" och kan ta bra hemförsäkringar med bra rättsskydd..


Citat frn: "Morgan Ohlson"
.De som saknar pengar, det är den gruppen samhället vill ha tummen i ögat på... de måste begära rättshjälp. (Man måste inse att många arbetslösa i Sverige faktiskt anses "arbetsoförmögna" och i praktiken är svartlistade och i princip inte får arbeta). .


Citat frn: "Morgan Ohlson"
.Får man inget ombud, pja då får man inte heller någon rättshjälp att ens bekosta egna utlägg. F.ö. trakasserades jag även av advokater under 2004 vilket är mycket fascinerande att utsedda advokater deltar i lynschnings-samhället..


Jag kommer aldrig mer att ta advokat om jag måste till detta hemska ställe ! Ingen hederlig människa har något gott att vänta sig i en svensk domstol. Mitt försäkringsbolag vägrar mig advokat, och även om jag får rättshjälp ska jag försöka göra det själv. Rättstaten är ändå havererad, man behöver ingen advokat om man ska till en skenrättegång ! Vilka regler är det man behöver lära sig där ?

Det finns internationellt  kända begrepp som " fransk massage". "Svensk domstol" är ett annat. Där gäller skyldig genom förbindelse, omvänd bevisning etc.

De försökte ta barnet från mig efter anklagelse om att mamman inte skrivit på umgängesavtal så att barnet fick träffa mig för lite.. då skulle barnens-bästa fascisterna altså fosterhemsplacera honom, och han skulle alltså inte alls få träffa mig mer istället...

 "Stackars lilla vän ! Vi känner djup oro för dig... inget umgängesavtal för att få träffa pappa. Du ska få komma på fosterhem"

Mamman skrev under umgängesavtal i pausen på länsrätten, dessutom bevisade vi att hon haft honom ca 65% hos mig, eftersom hon jobbade skift.
Länsrätten beslutade ändå att han skulle sättas på fosterhem, men krävde inget omedelbart verkställande. Kammarrätten upphävde beslutet.

Detta auktualiserar frågan: Finns det verkligen en förälder som är så tokig att inte sociala är värre ? De har förstört sin yrkeskompentens med grov brottslighet. I deras huvuden finns bara brott. De vet bara hur man förstör, om hur man ställer till rätta, om sådant vet de ingenting.

Vad var detta om inte en skenrättegång ? Vad hade jag haft för hjälp av en advokat ? Ändring skulle det bli först om dödstraff utmättes för myndighetsbrottslingar.
Titel: Vuxenmobbning /pennalism - Läs detta!
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 14 november 2007, 10:54:10 AM
.


Uppdaterad hoppstation


Här är en uppdaterad hoppstation (november 2007) över ett urval av de mest avgörande punkterna i den terror som undertecknad har utsatts för.

>20 års terror mot undertecknad
Hoppstation /Länkstation /Innehåll /översikt ver.071103.(alternativa länkar)
http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?p=296435#poststop
http://forum.aftonbladet.se/thread.jspa?messageID=672442&#672442
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000014&conference=10500000000000373&posting=19500000004632476

Bakom länkarna finns även enhel del analyser som du själv kan konbtrollera om det stämmer in även på övergrepp som du har utsatts för.

Vänligen! Länka också till dessa trådar eller skicka länkarna till trovärdiga humanister /demokrater.

Hälsar

Morgan Ohlson

.
.
Titel: Re: Vuxenmobbning /pennalism - Läs detta!
Skrivet av: Avos skrivet 16 november 2007, 11:22:30 AM
Citat frn: "Morgan Ohlson"
.Bakom länkarna finns även enhel del analyser som du själv kan konbtrollera om det stämmer in även på övergrepp som du har utsatts för.Vänligen! Länka också till dessa trådar eller skicka länkarna till trovärdiga humanister /demokrater..


Japp ! Jag ska just gå tillbaka till gyttjebrottningen på www.Debatthuset.se  Frånvaron av moderatorer där verkar total. Det vanliga är att när en person trakasseras så försvinner alla moderatorer, de återvänder senare, men då för att trakassera offret..

MItt trick verkar i alla fall inledningsvis ha fungerat. Dvs en tråd för relevant kritik av dig, och en råd för irrelevant kritik av dig. Den irrelevanta tråden blev naturligtvis tom..Idag tänkte jag återgå för att enbart replya dina inlägg, jag tänker göra den svårt störda fascistoiden Carlito vansinnig. Jag tänkte lägga ut texter av psykoanalytikern Thomas Böhm om den szisco-paranoida positionen. Det handlar just om störda fascistoider. Just nu ser det ut som på en skolgård. Folk som har stannt i utvecklingen i tonåren, vänder tillbaka. Nicke-Lilltroll kryper in i arslet på fascisten Carlito och söker skydd. Men känner jag sådant folk rätt, så vet jag att om jag sluter upp på din sida, så ger de sig för över makten, för de är bara tio mot oss två ! Den övermakten klarar inte sådana ynkryggar, då försvinner de fort när det går dem emot.

Jan-Olov, mfl kom gärna över och hjälp oss städa upp på www.debatthuset.se !
Titel: Varför byta forum NU!
Skrivet av: Unions Medborgare skrivet 30 november 2007, 15:54:03 PM
Kunskap utvecklas bara i EN enskild mental fyrarummare, som kan, vill och vågar utmana det mentala MOTSTÅND som uppstår MENTALT  :oops:
Titel: Re: Varför byta forum NU!
Skrivet av: Avos skrivet 01 december 2007, 20:35:09 PM
Citat frn: \"Unions Medborgare\"
Kunskap utvecklas bara i EN enskild mental fyrarummare, som kan, vill och vågar utmana det mentala MOTSTÅND som uppstår MENTALT  :oops:


Japp ! När allt går lätt så blir man dum ! Men nu har jag krigat färdigt med nazisten Thomas Nord / carlito
Titel: Statskuppen ett faktum - Nazismen är redan här
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 23 januari 2008, 13:36:15 PM
.

Statskuppen ett faktum - Nazismen är redan här


Nya händelser i "fallet Ohlson"

En stämningsansökan och enskilt åtal avseende ett stort antal punkter har inlämnats.

Bland punkterna finns:
# brott mot liv och hälsa (bl.a misshandel) (bl.a flera myndigheter)
# ärekränkande brott (flera myndigheter)
# maktmissbruk (även av polisens enheter för interna utredningar och åklagare)

I alla punkterna föreligger skriftliga dokumentation som bevis mm. Tingsrätten har dessutom i Januari medgivit ytterligare anstånd med komplettering av ärendet intill datum i februari.

I brev, ankommet idag 080123 har tingsrätten beslutat avslå stämningsansökan.
# Trots att rätten redan givit anstånd för ytterligare kompletteringar.
# Trots att stämning /enskilt åtal även avser polis och privatpersoner (med samband mellan dessa) så hänvisar rätten till att överklagan ska ske till Arbetsdomstolen.

# Är detta ett försök att vilseleda undertecknad att gå till AD (som väl är helt fel fora även för arbetstvist som ej företräds av fack!?   .... eller
# ...är det ett seriöst beslut som innebär att Tingsrätten vidare kan avvisa hela eller delar av ärendet?

Som bilaga finns också en anvisning om överklagande som anges att den ska vara ställd till arbetsdomstolen.

Ockulära fakta i nuläget
# Som rätt, rådman och protokollförare anges en rådman (endast 1 person).
# Tingsrättens förtryckta kuvert används.
# Brevet /beslutet (fotostatkopia) anger Värmlands Tingsrätt men saknar helt stämplar och signatur i orginal.

Som icke utbildad jurist bedömer jag att detta brev är en "ulv i fårakläder" dvs helt enkelt ett avslag om stämningsansökan som enkelt kan omprövas efter begäran!?

Bilagan tolkar jag som ett direkt försök att vilseleda undertecknad. Har jag rätt?

Jag uppfattar dokumentet också ha syftet, från en enskild tjänsteman att även (vid sidan av tidigare myndigheter) att tvinga in domstolen i en "vendetta" av maktmissbruk mot undertecknad.

Bör tjänstemannen polisanmälas?

Då ärendets komplexitet redan tidigare är så extrem och att jag även genom övervakning förhindras advokat i detta pågående, synnerligen omfattande rättsövergrepp (se tidigare länkar och inlägg) vädjar jag nu om hjälp.
----------------


Har du möjlighet att hjälpa mig att få seriös juridiskt bistånd i ärendet är jag mycket tacksam. Jag tar gärna rättshjälp men kan alltså inte betala kontant då jag sedan >16 månader helt saknat inkomst pga av omständigheter i ärendet.

Du kan skriva snigelpost till mig på adressen:
Morgan Ohlson
Vikengatan 16A
652 26 Karlstad

I brevet bör du ange om, och i sådana fall hur du vill ha svar. Notera att undertecknad står under intensiv (olaglig) övervakning via telefon och epost och att information om alla tel. och epost-kontakter kommer anstiftarna till del.


Glöm inte att skicka länkar till denna debattråd till alla riktiga demokrater och humanister.


Vänliga hälsningar till alla riktiga demokrater

från

Morgan Ohlson

-----------------

Länkar: se tidigare i tråden
.
Titel: Skandalen växer!!! (tyvärr)
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 06 februari 2008, 10:52:35 AM
.

Skandalen växer!!! (tyvärr)


Jag blir allt mer övertygad om att mitt ärende, tyvärr har kommit att bli en av Sveriges största skandaler i social, demokratisk och rättslig mening.

Jag är nu inne i en tydlig planerad lynchnings-period (mot mig alltså). Därav skriver jag också intensivt.

MYCKET NYTT, BL.A: I måndags hade jag en falsk elmätar-avläsare på besök.


"Fallet Ohlson" del 1
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004117566

"Fallet Ohlson" del 2
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004730129

Kommande bakgrundsbeskrivning:
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000014&conference=10500000000000373&posting=19500000004750776


Vänligen vidarebefordra länkar till detta ärende. Fler behöver få veta vad som sker. Innom kort kommer jag också att gå ut med nya, skrämmande fakta om terror-Sverige.


Vänliga hälsningar till humanister och äkta demokrater.

.
Titel: Rubrik: Re: Humanister och äkta demokrater
Skrivet av: Unions Medborgare skrivet 13 februari 2008, 12:38:51 PM
När och Var finns humanister och äkta demokrater  - om svensk lagstiftare, domstol och exekutiva organ, utan RISK kan förneka det allmännas SKADESTÅNDSANSVAR mot EN drabbad enskild medveten svensk medborgare lokalt på den inre gemensamma MARKNADEN?
Titel: Ointressant? - Spionhistoria med fascistiska förtecken
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 18 februari 2008, 12:23:06 PM
.


Ointressant?
Spionhistoria med fascistiska förtecken


Det här ärendet är inte bara tråkigt. Det är också närapå en spionhistoria med terror mot en laglydig medborgare.

Har myndigheter tillsammans med Svenska amatör-STASI utsatt undertecknad för:

# Olaglig behandling med Antabus (utan alkoholmissbruk)
# Annan olaglig medicinering
# Nu senast terror med infraljud

Samtliga dessa är avsedda att utlösa psykos, vilket de också dokumenterat kan fram-provocera. Detta för att man ska kunna (få) genomföra tvångsomhändertagande av undertecknad som gjort omfattande avslöjanden om Svensk smygfascism!?

Krigstillståndet /Lynchning - Det värsta återstår #1
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/51ded133c2aea128/ad48df59551a811b?hl=sv&lnk=st&q=%22morgan+ohlson%22+%22Lynchning+-+det+v%C3%A4rsta+%C3%A5terst%C3%A5r%22#ad48df59551a811b

Sociala avrättningar i Sverige #1.   http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/23d88aae281692fd/c07bdd3e93b8a156?lnk=st&q=%22morgan+ohlson%22+sociala+avr%C3%A4ttningar+personen+stegvis&rnum=2&hl=sv#c07bdd3e93b8a156


___NYHET 080411___
Kommande: Läkare förberedde lynchning:

http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004866779

.
Titel: En laglydig medborgare
Skrivet av: Unions Medborgare skrivet 19 februari 2008, 10:41:15 AM
Har en laglydig medborgare vetskap om vem som är svensk lagstiftare lokalt på den inre FRIA gemensamma MARKNADEN?
Titel: Mera om övergrepp
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 26 februari 2008, 18:43:16 PM
.

Mer trakasserier av läkare och så här gör F-kassan för att tvinga fram dokument som de egentligen inte har rätt till:

http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004791482

.
Titel: 23 år av mobbning som övergått i terror
Skrivet av: Stockholm skrivet 26 mars 2008, 11:46:31 AM
Intressant det här med årtalen . . .

Före det politiska valet år 2006 hände mycket inom arbetsförmedlingen.
Som alla vet är AM(S) politiskt styrt genom alla de år de existerat.

Jag blev också "utslängd" från deras persondatasystem före valet ("står inte till arbtsmarknadens förfogande"), på så sätt friseras statistiken.

Kommunen/stadsdelen har å sin sida inte dokumenterat en enda kontakt med AF under åren fast de är skyldiga att göra det enligt flera lagar.

Däremot kan man ju ana sig till inofficiella kontakter, eftersom den dag som AF äntligen gör något, så erbjuder de den mesta kränkande åtgärden som finns, parallellt med att kommunen erbjuder samma sak.

En råttfälla för medborgare alltså.
Titel: Läkare förberedde lynchning
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 11 april 2008, 11:58:03 AM
.

Läkare förberedde lynchning

4 stycken läkare har "samverkat" och genom omfattande lögner i journaler förberett en lynchning, typ olagligt tvångsomhändertagande av undertecknad.

Inom kort på länk: (se f.g. sida i denna debattråd)

Glöm inte skicka länkar om denna tråd till alla äkta demokrater och humanister!

Tack!

/m
Titel: Nu, mest trakasserad i Europa!?
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 27 maj 2008, 13:17:15 PM
.
Nu, mest trakasserad i Europa!?


Inlägg som breddats pga av länkarnas bredd kan läsas enklare med hjälp av piltangenterna "högerpil" och "vänsterpil".


Jag har nyligen varit en sväng till Tyskland.

...och visst utsattes jag för olaglig "medicinsk behandling" nattetid (infrapulser) även där.

Men, inte nog med att anstiftarna lyckats annordna pulsgenerator-anfall varje natt... Dessutom lyckades min hyresvärd också via telefon att börja hota med polis för att komma in i min lägenhet vilket vållade mig telefonamtal från utlandet omkring ~600 kr med hyresgästföreningenetc. Tjänstemannen (idioten) hos fastighetsägaren lyckades dessutom utse sig själv till myndighet och menade att han hade "myndighets ansvar och rättigheter". Dessutom hävdade denne att han "minsann visste saker om mig". Hyresvärden vägrar ersätta mina kostnader för dessa olagliga hot.

Jag har beskrivit en del under dessa länkar....

Läkare ljög i journal som grund för stegrad, olaglig terror.
http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?p=319493#poststop
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004756991
http://groups.google.com/group/swnet.juridik/browse_frm/thread/51ded133c2aea128/ad48df59551a811b#ad48df59551a811b

...samt i slutet av denna tråd.
Frimureriet bakom jantelagen hotar demokratin #1.  
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/098a3e316a9e1e5c/1a2b1b32b6c894e8?hl=sv#1a2b1b32b6c894e8

Fråga: Kan ni se min profil på Google nu? (jag kan inte).

---------------------------------------------------
NYTT NYTT 0602:[/u] Läs om hur banken, nu i slutet av maj begått lag och avtalsbrott för att bedriva trakasseri.[/b]
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004948226

Övrigt: Jag skulle gärna diskutera Avos fråga (nedan) mera. Men, av tekniska och juridiska skäl så vill jag inte avslöja mer om bevisläget än det som jag just redogjort för i de inlägg som gjorts i anslutning till givna länkarna.

Om länk: Avos förslag om HTML för länkarna får jag inte att fungera.

.
Titel: Re: Nu, mest trakasserad i Europa!?
Skrivet av: Avos skrivet 27 maj 2008, 22:37:45 PM
Citera


Inlägg som breddats pga av länkarnas bredd kan läsas enklare med hjälp av piltangenterna "högerpil" och "vänsterpil".


du kan göra så här istället:

Kodstycke: [Vlj]
[url=http://www.nkmr.org/takk_til_barnevernet.htm]Takk til barnevernet[/url]

Citera
Jag har nyligen varit en sväng till Tyskland.

...och visst utsattes jag för olaglig "medicinsk behandling" nattetid (infrapulser) även där.

Men, inte nog med att anstiftarna lyckats annordna pulsgenerator-anfall varje natt


Jag frågade dig på swnet om det här, men fick inget svar. Har du SETT något ?Har du sett en pulsgenerator alltså vid något av dessa tillfällen ?
Titel: Jag blir nu hemlös!
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 17 juni 2008, 13:37:48 PM

Terrorn fortsätter och jag blir nu tvungen att lämna min bostad!


Hemlös från 1'e juli:
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004971728

Inledning:
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004117566

---------------------
Vänligen sprid informationen om den här tråden och andra övergrepp till journalister och riktiga demokrater /humanister. Skicka t.ex länkar. Tack!
Titel: Re: Jag blir nu hemlös!
Skrivet av: Avos skrivet 17 juni 2008, 20:00:02 PM
Citat frn: "Morgan Ohlson"

Terrorn fortsätter och jag blir nu tvungen att lämna min bostad!


Hemlös från 1'e juli:
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004971728

Inledning:
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004117566

---------------------
Vänligen sprid informationen om den här tråden och andra övergrepp till journalister och riktiga demokrater /humanister. Skicka t.ex länkar. Tack!

Du svarade inte på min fråga om du SETT någon infraljudgenerator. Du påstår här att du kommer att bli uppsagd från din lägenhet. Det kan ju anses troligt, då det är mycket vanligt. Problemet i bevisningen är alltså inte att man på väldigt MÅNGA sätt kan påvisa en utsaga, utan att man snarare kan rätta till motsägelserna i sin utsaga. Jag har kikat på dina trådar på passagen, det är väldigt lite kommentarer. Så brukar det vara när någon talar sanning eller tar upp ett ämne som är mycket brännande.
Men jag tror att du inte kommer längre genom att ta upp mer och mer, folk var redan döva innan du ens började berätta. Eftersom jag själv är drabbad, brukar jag ofta fundera på de motanklagelser som framförs mot de drabbade, där finner man ofta ett planerat uppsåt i bland. Men ibland kan man även se hur man skördar, på vilka fel de skjuter in sig på.
Titel: Re: 23 år av mobbning som övergått i terror
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 16 juli 2008, 12:17:02 PM
.
.

Svar till "Duffman" (AB's forum).
 

Jag har genom mobbning och trakasserier till ren terror fått i princip hela mitt vuxna liv sönderslaget. Här, i Sverige. Sedan över 20 år har jag förhindrats få arbeta, aktivt frusits ut socialt och förtalats genom en lång rad lögner samt bevakts med troligen heltäckande (olaglig) telefonavlyssning (delvis bevisbar) av detta Amatör-STASI, nätverk med rötter i ordenssällskap.

# Sammanställning (070731), lista över mobbning sedan ~1996 (analys fortgår)
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/51ded133c2aea128/c23834a5a81b2ec7?lnk=st&q=%22morgan+ohlson%22+fakta+mobbats+organiserat+&rnum=1&hl=sv#c23834a5a81b2ec7

Efter omfattande genomgångar och åratal av analys har det visat sig handla om över 1000 trakasserier varav minst ~20% varit direkt olagliga.

2006 kastades jag ut från ett plusjobb vid Karlstads kommun efter endast 3 arbetsdagar helt utan förklaringar. Senare skrev Karlstad i MBL-protokoll att jag är "farlig" och varit "hotfull mot personal" trots att de helt saknar tid, plats eller andra bevis. Någon sådan händelse finns helt enkelt inte.

Jag har alltid varit en helt skötsam medborgare. Denna häxprocess mot mig är helt absurd och förstås totalt kriminell i 100-tals tillfällen. Med den här bakgrunden menar "Duffman" att jag ska dra mig undan.

(Han menar alltså att jag måste lägga av)

Men inte nog med det... Jag skulle helt plötsligt utan skäl lita på dessa smygfascister som hittills förstört över än 20 år av mitt liv och lita på att de tillåter mig få ett drägligt liv framöver!? Varför skulle jag tro på något sådant?

# Riskkalkyl om framtid och agerande
 http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?p=264138#poststop


Morgan Ohlson
# Olagligt fråntagen all form av inkomst sedan 2006-08
# Hemlös sedan 1'e juli 2008


>20 års terror mot undertecknad
Hoppstation
http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?p=296435#poststop
.
Titel: ÖPPET BREV /ANMÄLAN /MEDDELANDE
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 18 augusti 2008, 14:41:09 PM
Även i detta ämne finns aktiviteter
---------------------------------------
.
.


ÖPPET BREV /ANMÄLAN /MEDDELANDE
---------------------------
NKMR.ORG
Google
Debatthuset
Justitiekanslern
Justitieombudsmannen
Försäkringskassan centralt
Handläggare G. Thell
----------------------------


Angående Försäkringskassans trakasserier
Hej!

Till samtliga parter.


# Hur ska en person som saknar arbete kunna ha en lönespec?
# Hur ska en person, som redan mist bostad pga av terror och ekonomisk
knipa blivit hemlös kunna uppvisa en hyresavi?
# Hur ska en person kunna styrka sin försörjning NÄR MAN INTE HAR
NÅGON FÖRSÖRJNING utan dels levt på lån och sedan gåvor.

Att barn i Sverige används som utstuderat terror-instrument mot vissa
utpekade föräldrar bevisas gång efter annan. Det är ingen hejd på
dumheterna!

Är det lagen som det är fel på?
Är det försäkringskassan som handlägger fel?

Är det möjligen så att Svenska myndigheter numer har en generell
passus med betydelsen: "Anstånd under förhalning och trakasserier" ?

Nu har Försäkringskassan härjat om samma uppgifter gång, på gång, på
gång sedan september 2007! Skatteverket, de vet mer än väl att jag
saknar inkomst och dragit på mig många 10.000-tals kronor i skulder
sedan de mångåriga trakasserierna stegrades 2006 då Karlstads kommun på
3 arbetsdagen av ett plusjobb kastade ut undertecknad från ett plusjobb
(en arbetsmarknadsåtgärd betald av AMS).

Kuriosum i sammanhanget är även att Svensk adressändring ej tillåter
adressändring till "bostadsadress saknas". Liksom att det är lagstiftat
att i Sverige har man bostad, även då man inte har det. Sådant får mig
att tänka på ett nu aktuellt OS-land som ofta anförs i Svenska medier
som ett skräckexempel.

----
Om jag hade mer pengar, än jag nu har skulle jag naturligtvis ha
behållit min bostad.

    * Lönespecifikation
Finns ej. Arbetsgivare saknas. Andra inkomster saknas.

    * Ev annan uppgift som styrker din försörjning
Vilken sorts uppgift. Gåvobrev? Kvitto från stadsmissionen?

    * Kostnader för bostad
Bostad saknas. Jag är pga av ekonomiska omständigheter hemlös sedan
2008-07-01.

Försäkringskassan har fortfarande inte erbjudit rådgivning
/information av sakkunnig jurist så som utlovades.

Dessutom handläggs nu tydligen ärendet åter igen genom kontoret i
Karlstad som tycks vara huvudcentrum för utplåningen av den oönskade
undersåten Morgan Ohlson 610501-6239.


Morgan Ohlson
Helt utan alla former av inkomst /bidrag sedan 2006-08
Hemlös sedan 2008-07-01Försäkringskassans meddelande
==========================
Följande handlingar behövs för att kunna ta ställning till din ansökan
om anstånd.

    * Lönespecifikation
    * Ev annan uppgift som styrker din försörjning
    * Kostnader för bostad


Om du inte lämnar de här uppgifterna senast 29 augusti 2008 kommer
Försäkringskassan att besluta utifrån de uppgifter som finns. Det kan
innebära att Försäkringskassan kommer att avslå din ansökan.

Gunnel

Försäkringskassan
Handläggare  NFC
E-post;gunnel.thell@forsakringskassan.se
Tel 054-173109 vx 0771-170170
Postadress:Box 1062 651 15 Karlstad
www.forsakringskassan.se
Titel: 23 år av mobbning som övergått i terror
Skrivet av: cicci skrivet 18 augusti 2008, 16:03:26 PM
Kan de inte läsa? Har du meddelat att du saknar inkomst och bostad så ska väl det räcka? Det blir bara värre och värre i det här landet!
Titel: Nu över 54.000 läsningar
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 24 oktober 2008, 17:56:14 PM
Nytt! Uppdaterad länkstation

Ärendet med över 54.000 läsningar (per okt 2008). Läs du också!


OBS! De många inläggen innehåller omväxlande fakta och analyser. Har du själv mobbats organiserat? Läs och jämför!

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:
Via inlägg Passagen:   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000005158553
Via inlägg Debatthuset:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929
Via inlägg Google grupper (081013):   http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/e8e5deec9056f408/45639eb7fd702f05?hl=sv&lnk=st&q=L%C3%A4nkstation+vittnemoh%C3%B6st2008#45639eb7fd702f05

Om du vill Googla länkstationen:
"Morgan Ohlson" vittnemohöst2008

Mest lättläst(?)
DEL1   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004117566
DEL2   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004730129
Titel: Chockerande Sverige
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 06 december 2008, 11:38:22 AM
.

Utsnitt ur Nya chocker om Sverige #1

//...
Föreställ dig följande skillnad: Andersson kommer till familjerätten och tänker att myndigheter är service-instanser för folket. Samtidigt sitter en familjerättssekreterare där och tycker att socialtjänstemän är "föräldrar" (chefer eller mentorer) för omogna undersåtar. Dvs att kollissionskursen är helt uppenbar från början. Andersson blir sur om socialtjänstemanen är "jobbig" medan socialtjänstemannen själv är helt bestämd över att: " - Om Anderson "surar" då tar jag barnen ifrån honom /henne." Båda tycker den andre är en idiot, men i själva verket handlar det om en ideologisk skillnad som är så stor att den nästan blir en fråga om "religionsfrihet" om vem som ska niga och bocka för vem!?
...//

----
Direktlänk: http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000005245744

Länkstation: Se tidigare inlägg denna tråd.
----

Som var och en förstår kan konfrontationen ibland gå väldigt fort. Särskilt om socialsekreteraren redan hunnit ta del av grovt förtal mot "klienten" som alltså, på socialkontoren ofta bemöts snarare som patienter... vilket förstås är en synnerligen grov förnedringstaktik som tillåts av flum-grundlagarna och riksdagen. Ibland, som i mitt fall skedde knappast ens någon konfrontation eftersom socialsekreteraren teg och smidde jävulska planer i tysthet.

.
Titel: Re: Chockerande Sverige
Skrivet av: Unions Medborgare skrivet 06 december 2008, 12:11:02 PM
Det går inte att FÖRÄNDRA humana resurser, som inte vill, kan eller vågar UTVECKLA mental kunskap, för SKYDD av familjers enskilda rättigheter och skyldigheter, i de nordiska länderna, någonstans lokalt på den inre gemensamma marknaden.

Vem är MARKNADEN - någonstans lokalt i de nordiska länderna?

Kunskap kan liksom SKYDD av familjers enskilda hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, inte köpas – utan bara utvecklas av den som vill, kan och vågar, värdera, värdesäkra och välja kvalitet på resurser som producerat resultat med rätt eller fel kvalitet, till enskild person, husdjur och egendom, någonstans lokalt i de nordiska länderna.

EU-rättens företräde och EG-domstolens tolkning och rättspraxis SKYDDAR enskild person, husdjur och egendom, samt enskildas hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, lokalt i de nordiska länderna.
Titel: Re: Chockerande Sverige
Skrivet av: Avos skrivet 06 december 2008, 13:20:38 PM
Citat frn: "Unions Medborgare"

EU-rättens företräde och EG-domstolens tolkning och rättspraxis SKYDDAR enskild person, husdjur och egendom, samt enskildas hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, lokalt i de nordiska länderna.


Bra: när ska du BEVISA det också ? EU-domstolen tar ju bara pilotfall, om det var som du sade, skulle alla vända sig dit, och slippa ha att göra med det svenska havererade rättsväsendet.
Titel: Re: Chockerande Sverige
Skrivet av: Unions Medborgare skrivet 06 december 2008, 18:39:10 PM
Citat frn: "Avos"

Bra: när ska du BEVISA det också ? EU-domstolen tar ju bara pilotfall, om det var som du sade, skulle alla vända sig dit, och slippa ha att göra med det svenska havererade rättsväsendet.


1. Vad skall bevisas?

2. Har Du läst SOU 1997:194 och vill, kan och vågar Du ta reda på VARFÖR det allmänna har skadeståndasvar, mot EN drabbad enskild svensk medborgare, lokalt på den inre gemensamma marknaden?

3. EU-domstolen är det Europa domstolen Du menar?
Titel: Re: Chockerande Sverige
Skrivet av: Avos skrivet 07 december 2008, 10:22:53 AM
Citat frn: "Unions Medborgare"
Citat frn: "Avos"

Bra: när ska du BEVISA det också ? EU-domstolen tar ju bara pilotfall, om det var som du sade, skulle alla vända sig dit, och slippa ha att göra med det svenska havererade rättsväsendet.


1. Vad skall bevisas?

2. Har Du läst SOU 1997:194 och vill, kan och vågar Du ta reda på VARFÖR det allmänna har skadeståndasvar, mot EN drabbad enskild svensk medborgare, lokalt på den inre gemensamma marknaden?

3. EU-domstolen är det Europa domstolen Du menar?


1) DU ska bevisa, inte jag, eftersom du drivit en tes i över ett års tid utan tt bevisa den.

2) Nej, jag kommer inte att ta reda på VARFÖR EU är att lita på. Jag tar bara reda på OM de är att lita på.

3) Vad skulle det annars vara ?
Titel: Nya chocker om Sverige
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 05 januari 2009, 21:22:27 PM
.

Nya chocker om SverigePå senaste tiden har jag postat Nya chocker om Sverige:
# Omskolningsläger på hemmaplan
# Utbildning som terrorskäl

..samt "Polisanmälan i 10 delar".

http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000005261629

.
Titel: Svart president för Sverige!
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 20 januari 2009, 14:24:52 PM
.

Svart president för Sverige!Fler länder än USA behöver förnyelse i demokratisk riktning. Hur mycket behöver Sverige reformeras för att bli en riktig demokrati? Har Sverige t.o.m ett system för generations-hämnd!?

Efter omfattande analys kan jag konstatera att det som jag tidigare trott var startpunkten definitivt föregåtts av omfattande trakasserier. Det finns till och med fakta som pekar på att det kan vara så att jag är "född att terroriseras".

Jag har nu skrivit om ärendet och framför allt, jag har verkligen gjort ansträngningar för att det ska vara sammängande, läsbart och begripligt med betydande delar bestående av fakta i ärendet.

Trots det... vilket verkligen är anmärkningsvärt och säger mycket om Sveriges verkliga karaktär så får jag fortfarande idag:

# inte advokat
# ingen rättshjälp
# vägras enskilt åtal genom olika blockeringar av tingsrätten
# hindras från att arbeta
# nekas hjälp av soc och är hemlös

På det hela taget syns det, efter 2 år skrivande ganska klart så att rättslöshet och terror i Sverige, det är inte olycksfall, det är inte misstag utan faktiskt en del av det inofficiella, men strikt tabubelagda Sverige. Notera att 1 justitiemord i Sverige motsvarar 120 terroriserade Kineser, räknat per capita alltså.

Då jag idag kan konstatera att det är på det sättet, att smygfascister styr Sverige som ett "dolt överparti" och håller folk under terror så att de förblir helt maktlösa kommer jag sannolikt inom kort att förändra min taktik.

De vittnessmål som jag har lämnat i nedan länk (och tidigare länkar givna i denna tråd) är troligen bland de mest ingående och omfattande som någon har gjort i Sverige. Vill du förstå hur det i detalj kan gå till, och tyvärr då och då går till... då bör du läsa dessa trådar, de ger troligen många förklaringar. Alltifrån vilka som gör det, ursprunget ur rasygien-teori, hur det finansieras och hur det döljs. Bokmärk trådarna och läs. Som sagt, det kommer troligen att dröja innan du kan läsa liknande vittnesmål eftersom få av de utsatta både har möjligheten och analyskapaciteten att reda ut det som har hänt. (undertecknad är utbildad utredare /organisationsvetare).

------------------------------
Citat ur nästa postning:
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004730129

Därmed kan jag idag med säkerhet konstatera att trakasserierna mot mig startade senast under gymnasiet Åk 1... Alltså senast under gymnasiet och då är man 16 år. Det finns indikationer, som jag nämnt ovanför om att trakasserierna startade redan innan tonåren och att jag endera dömdes ut som "barn" eller att jag terroriseras pga av genetiskt arv, som att jag skulle bära någon sorts arvssynd...
------------------------------


Morgan Ohlson

.
Titel: Nazist-Karlstad slår till igen!
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 25 januari 2009, 18:39:19 PM
.

Nazist-Karlstad slår till igen!


Avsikten har varit och är att vittna om den strikt tabubelagda våldsideologi (avancerad pennalism) och repressions-metodik som används i Sverige mot såväl utpekade friska, kanske alla friska "medianJohnssons" och sjuka.

Meningen var att denna tråd skulle avslutas redan i juni 2008. Sedan skulle den avslutas 1 november och nu var datumet 25'e januari slutdatum. Varje gång har det emellertid framkommit nya både graverande, och åtminstone för mig skakande uppgifter.


__ Inget slut på denna debattråd 25'e januari heller.
Den senaste skakande händelsen som nu åter pressar slutdatum för postningarna framåt tog sin start på fredag eftermiddag. Detta är bara en första introduktion och översikt

Info: Sedan någon månad har jag varit inhyst under tak hos en släkting som har ett hus (som ni vet är jag f.ö. olagligt hemlös) . På fredag  EM 090123 hände följande, i extremt sammandrag. (Ytterligare info kommer publiceras.)


TVÅNGSOMHÄNDERTAGEN AV POLIS: Efter en kort dispyt med husägaren /släktingen ca kl 14 fre EM visade det sig att ägaren utan några begäranden eller meddelanden till mig tillkallade polis varpå jag i rask takt, som att det var förplanerat blev tvångsomhändertagen för psykiatrisk utredning. Men inte i Karlstad, nejdå utan körd till Kristinehamn för övervakning /utredning.

# inget våld förekom från mig, husägare eller polis
# "alla visste i förväg att jag var busen"
# jag vägrade tydligt "allting"
# allt var helt sansat från alla parter
# husägare, polis och läkare agerande helt omotiverat och synnerligen provokativt (dock god ton).

Efter övervakning 24 timmar kunde psykiatrisk överläkare åter igen, trots nu 30 års mobbning, 10 år av lagbrott, grova kränkningar av myndigheter och ren terror konstatera att:
"Morgan Ohlson uppvisar INGA TECKEN PÅ MENTAL STÖRNING" och måste alltså enligt lag 1991:1128 Om psykiatrisk tvångsvård släppas efter 24 timmars övervakning. Släpptes sålunda lördag kl 19.

Flera helskumma ageranden av myndighet, läkares agerande och även deras översittar-attityder gentemot människor. Jag återkommer med mera fakta under veckan.


I Kristinehamn var agerandet helt korrekt (journal ej granskad), men i Karlstad där är tydligen djävulen dirigent!Morgan Ohlson

.
Titel: Mera lagbrott av polisen
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 01 mars 2009, 13:51:11 PM
.

Debatthuset: Inläggens ordning syns bäst i trådad eller hybridvy
Google grupper: Kan visa trådens ordning i trädstruktur i vänster marginal (options => tree)

.

Vänligen: Skicka länkar till riktiga humanister och demokrater.

.

  ***   Mera lagbrott av polisen

Vid en första genomgång av polisens rapport och vårdintyg framkommer flera lagbrott av fascisterna i Karlstad. Jag ska försöka förklara...

Vid tvångsomhändertaganden ska läkare göra en undersökning som eventuellt utmynnar i ett vårdintyg. Vårdintyget leder sedan, även det eventuellt till att polisen ska göra en handräckning, dvs att polisen ska "ta in" personen som vårdintyget gäller för bedömning 24 timmar. Här finns emellertid ett problem, och det är att många Svenskar vet att det förekommer att personer utsätts för olaglig, icke formellt genomförda behandlingar som kan gå till på värsta Sovjet-manér. Detta gör att personer som inte mår helt bra kan få total panik inför dessa gripanden. Dvs att det finns en hotbild i polisens agerande som är dramatiskt mycket större än det som polisen själva öppet medger.

__ Olaga frihetsberövande: Nu visar det sig att handräckningsärendet är undertecknat 090123 kl 15.00 medan vårdintyget är underskrivet kl. 18.20. Polisens befäl lämnade ut order om handräckning (gripande) kl 15.10 alltså över 3 timmar före det existerade ett underlag för detta. Detta betyder att jag hölls frihetsberövad av polis cirka 3 timmar utan lagenliga beslutsunderlag.

__ Sekretessbrott och Jäv: Läkaren Mats Rydberg, Karlstad (troligen samma vårdcentral som läkaren Mikael Hasselgren som tidigare agerat polisanmälts). I Vårdintyget refererar Rydberg till brottsregister vilket alltså inte läkare ska ha tillgång till.

__ Intressantaste frågan: Vem kunde anmäla undertecknad till polisen på ett sådant sätt att polisen automatiskt bryter mot lagen och omedelbart iscensätter en handräckning med tvångsomhändertagande redan innan papper finns?

Med största säkerhet följer detta samma ordning som vid den ökända "polisskjutningen i Nyköping" 2007. I det fallet kunde polisen inte uppvisa eller referera till några lagliga papper heller vid handräckningen som ledde till att en polisman skjöts. Men, Nyköpingsfallet avsåg en person som tidigare dömts för mord /dråp medans jag inte har begått några brott.

Jag återkommer i ärendet...


Glöm inte bokmärka!
.

Morgan Ohlson: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08
# Hemlös sedan 2008-07-01 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Tidigare olagligt: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # 2 fall av anstiftad misshandel  # trolöshet av fackförening  # förhindrats från arbete >10 år  # utsatts flera sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgenratorer ~1 år.  # Hotats anta falsk Asperger-diagnos  # Skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # Tot ca 300 lagbrott och   # 2500+ terrortillfällen.

-------------------------

Ärendet med över 60.000 läsningar (per dec 2008). Läs du också!

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:
Via inlägg Passagen:   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000005158553
Via inlägg Debatthuset:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929
Via inlägg Google grupper (081013):   http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/e8e5deec9056f408/45639eb7fd702f05?hl=sv&lnk=st&q=L%C3%A4nkstation+vittnemoh%C3%B6st2008#45639eb7fd702f05

Om du vill Googla länkstationen:
"Morgan Ohlson" vittnemohöst2008 eller den nyare...
"Morgan Ohlson" vittnemofeb2009

Mest lättläst(?)
DEL1   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004117566
DEL2   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004730129
-------------------------.
Titel: Polis i öppen terror #1
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 06 april 2009, 12:49:26 PM
.

Polis i öppen terror #1
- olaga frihetsberövande och personliga konsekvenser


Polisen bryter, mer eller mindre öppet mot lagen och ingen gör någonting. Här kan alltså polisen delta i rena terroraktioner avsedda att skrämma eller alternativt....//

__ "Tagning", ny misshandel i sommar
Dessa lynchningar har jag benämnt "sociala avrättningar" eftersom det säger vad det rör sig om. Om jag förstått rätt kallas dessa olagliga, sociala avrättningar bland smygfascisterna för "tagningar"....//

Läs del #1 och del #2 här:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?p=396847#poststop
Titel: SV: 23 år av mobbning som övergått i terror
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 03 maj 2009, 15:07:24 PM
.

Terrorlistan - urval  v2.1

(terrorkortlistmo2009)   


Listan avser händelser som är tydliga exempel och där flertalet, men ej alla har dokumenterats. I flera av dessa fall har händelserna omfattat ett eller flera steg och eller lagbrott. Vissa punkter avser händelser som utspelats under månader med omfattande, tiotals eller flera planlaggda kränkningar eller t.o.m lagbrott. Notera att listan startar 2001 men att ärendet och mobbningen startade för över 30 år sedan.

(1) 2001. Anställning med anstiftad mobbning på Folkuniversitetet i Göteborg.
(2) 2001 Avdelningschef Egon Andersson arrangerar och försvårar mina arbetsuppgifter systematiskt. Jag beordras bryta Folkuniversitetets interna regler för att arbetet skulle omöjliggöras än mer. 
(3) 2001. Misshandlad med järnrör. Anstiftat från dåvarande bostadsområde.

(4) 2002. Kvinna lurar mig på en graviditet spektakulärt ("stjäl" kondom för att bli gravid)
(5) Gravida kvinnan säger i 1'a graviditetsmånaden, citat: Du kanske inte alls kommer få vara med på barnet vilket visade sig vara sant.
(6) 2002. Kvinnans kurator kallade till möte men avbokade det omedelbart då jag begärde bisittare.

(7) 2003. Familjerätten i Mölndal är mkt provocerande och elaka under faderskapsutredning.
(8) 2003. Arbetsförmedlingen meddelade: "Du kommer aldrig mer att få en arbetsmarknadsåtgärd av oss."
(9) Socialskreterare i Göteborg säger angående samarbetssamtalen: " - Du ska sätta dig i baksätet, hålla käften och åka med!"

(10) I kontakt med Göteborgs samt Mölndals kommun visar det sig att undertecknad vägrades delta på föräldrautbildning.
(11) 2003. Familerättssekreterare Liselotte DeDon, Mölndal bröt mot alla direktiv. Uppstartade avancerat umgängessabbotage. Citat: ”Här i Mölndal håller vi samarbetssamtal precis som vi vill”.
(12) 2004. Under arbetspsykologisk utredning [APU] vägrades jag utredning av posttraumatisk stress (då aktuell). Läkaren Per-Olov Heiwall försökte först lura och sedan hota mig att skriva under falsk AS-diagnos (aspergers syndrom).

(13) 2004. Under APU skedde även sekretessbrott
(14) 2004. APU, journal innehåller rent förtal.*
(15) 2006. Fick ett plusjobb men slängdes helt utan skäl ut 3'e arbetsdagen av Bengt Libäck och P-A Bergman på Karlstads kommun. 

(16) Hindrats arbete över 10 år. Huvudanstiftare från Karlstad. Ekonomisk och social skada av detta är enorm.
(17) 2006. Karlstads kommun påstår, helt utan fakta och bevis eller ens en saklig framställan i officiella dokument att undertecknad är hotfull och farlig.
(18) 2006. Polisen i Karlstad förvanskar en anmälan efter inlämnandet.

(19) 2006. Nedslagen /misshandel i centrala Karlstad. Angriparen känd. Polisen "delaktig". Utsätts för irrelevant och förnedrande förhör om privatliv av polis.
(20) Anmäls strax efter av åklagare i Karlstad för en påhittad vandalisering. Åtal 100% fabricerat. Underlagen och vittnesmål t.o.m synbart falska.
(21) 2006 /2007. Arbetsförmedlingen Karlstad, Fredrik Klingestad utestänger mig på felaktiga (olagliga?) grunder från aktivitetsgarantin i 2 omgångar. Jurist menar deras skäl är för svaga /obefintliga. Arbetsförmedlingen vägrar samarbeta.

(22) Någon månad därefter vägras jag även nyinskrivning på AF i Karlstad. Exakt samma händer vid 2 tillfällen på AF i Stockholm. De visste helt klart att jag skulle vägras detta.
(23) Årskiftet 2006/2007. AF, JUSEK och Karlstads kommun arrangerar en utpressning för att jag ska godta en förlikning. Budet är att jag själv ska stå för en månadslön. När jag nekar förlikningen återtar AF redan givna löften (Se mer i kommande). 
(24) 2006. Polisen driver med undertecknad samt förlöjligar och reducerar skriftligen en anmälan efter inlämnandet (detta är 2'a tillfället).

(25) 2007. Åklagaren avslår anmälan som "ej brottslig handling" trots att den innehåller 2 fall av misshandel och delaktighet av polis.
(26) Skriftlig begäran om enskilt åtal hindras genom trakasserier och manipulationer av rådman Jan Lindblad, Karlstads tingsrätt.
(27) 2007. AF /LAN Karlstad försenar ett begärt intyg.

(28) 2007. AF /LAN Karlstad trasslar och manipulerade med alla delar av ärendet för att provocera och trakassera.
(29) 2007. AF /LAN Karlstad fortsätter arbeta för anstiftande av förnyad mobbning genom praktik och s.k arbetsprövning.
(30) Jusek, ombudsman Jens Jansson i Göteborg ljög ~6 månader om att centrala förhandlingar pågick (Bekräftat av SKL).

(31) Lämnade polisanmälan till enheten för interna utredningar. Prejades på E18 av 2 olika långtradere inom 2 timmar efter. Aldrig sett liknande under 30 års bilkörning (omskrivet i inlägg på www). Drog husvagn och situationen  direkt livsfarlig.
(32) Polisen bröt uppgörelse om att anmälan skulle diskuteras.
(33) Åklagare hann t.o.m avslå anmälan redan innan jag ens fått reda på att polisen lämnat den vidare (förhindrade viktiga kompletteringar).

(34) Hösten 2007 läkare Mikael Hasselgren, Karlstad förtalar i remiss, dvs dolt utanför journal till PTSD-utredning. Det är 3'e läkaren som ljuger och förtalar i samband med PTSD-utredning. (PTSD = Post traumatiskt stressyndrom).
(35) 2007. Socialkontoret Karlstad vägrar handläggning, hänvisar till en kommunstadga som påstås kräva "aktiv handläggning på AF" (som AF vägrar). Socialkontoret vägrar uppvisa stadgan. Troligen existerar den inte!
(36) Från vårvinter 2008, terroriserad med riktade pulsgeneratorer av först infra-akustisk typ och från ~maj med elektro-induktiv teknik dag och natt. Pulsgeneratorer är väl omskrivna vapen av terroriserande typ. (utrustning, se bl.a Försvarets Materielverk). 090428, fortfarande pågående...

(37) Hemlös fr. juli 2008.
(38) Höst 2008 framkommer nära släkting i Karlstad djupgående, mångåriga inblandning i terrorn. Detta är i sig självt en personlig tragedi.
(39) Helt saknat alla former av inkomst sedan 2006. Ekonomisk skada omfattande, miljonbelopp. Livskvalitét= tortyr.

(40) 23'e januari tvångsomhändertas i Karlstad på falska grunder. Grips först och därefter upprättas vårdintyg (lag föreskriver det omvända). Körs till psyk. Kristinehamn, övervakas 24 timmar. Släpps därefter utan åtgärder.
Plusjobbet 2,5 arbetsdagar våren 2006


Förseelser av arbetsgivaren, Karlstads Kommun under plusjobbet 2006: Detta har arbetsgivaren Karlstads Kommun gjort, sagt eller påstått i detta ärende sedan 060110 (nästan ~kronologisk). Dvs att man lyckades terrorisera med gott och väl över 15 lagbrott (därtill en lång rad av rena elakheter) på ca 5 månader.

1. Brev lottades olagligt till fel person - chef driftsenh.
2. Driftsch. påstods vara min chef (uppenbart för att förvirra), vilket strax efter kommunen ändrade (utan förklaring).
3. Mottagande på arbetsplats i strid med lokalt avtal Plus 06.

4. Kallad till hotfullt provokations-möte utan dagordning på 3'e arbetsdagen.
(Uppgörelse på mötet 0206: Förhandling om omplacering m eget fack)
5. Påtvingat försök till omförhandling jobb-placering utan fack.
6 & 7. Avtalsbrott 2 & 3: Fråntagen arbetsuppgifter 1)utan varsel samt 2)utan sakligt motiv.

8. Avstängd utan varsel.
9. Arbetsgivaren Karlstads kommun beordrat (mot lag /praxis) möte med fel fack! Jusek tillstyrkte detta möte oförklarligt. Vid mötet försökte 2 personer med våld tvinga mig in i en möteslokal
10. Ung ombudsman på medlemsjour som lämnade fakta tystades. Jag hindrades senare samtala med denna ombudsman, trots begäran.

11. Driftschefen vid Karlstads kommun har som information till övrig personal spridit förtal om undertecknad.
12. Karlstads kommun kallade mig farlig i officiellt dokument. Förklaring eller bevis saknas.
13. Karlstads kommun har upprepad hänvisat felaktig till en paragraf om läkarundersökning.

14. Karlstads kommun har bevisligen ljugit och påstått att jag vägrat delta på möten.
15. Avsked utan avtalsenligt varsel.
16. Trots omfattande försök att få kontakt med skyddsombud (epost, telefon och brev) hindrades det.

17. Karlstads kommun vägrade lämna ut uppgifter enligt "rätt till insyn eget ärende".
19. Vägran att visa hänsyn till eller behandla skrivelse om hotfull arbetssituation mm 060703.
20. Förhandlingsförslag negligerades.

21. Felaktig avstängning, otillåten period.
22. Anställning avslutad under felaktiga påståenden /beslutsgrund.

Merparten av dessa ageranden uppenbart uppsåtlig utförts som terror avsedd att skrämma, förnedra och skjuta mig ut från arbetsmarknaden. Naturligtvis är social och ekonomisk skada inget annat än ytterligare en personlig tragedi och direkt avsedd att vara så.

Utpressning av Arbetsförmedling
och i samverkan med Karlstads kommun 2006-2007.Utpressningen av Arbetsförmedlingen i Karlstad årsskiftet 2006-2007. Jag redogör här i punktform.

AF= Arbetsförmedling
GAR= aktivitetsgaranti (aktivitetsstöd)
AG= arbetsgivare (=Karlstads Kommun)

Se förspelet till detta i "Trakasserad av chef på plus jobb":
http://groups.google.se/group/swnet....+av+chef&hl=sv

=> Jag kontaktade AF för att bli inskriven i GAR (på nytt)
=> AF frågar om jag "släpper plusjobbet"? Jag svarar att vi inte behöver diskutera detta nu och att var sak får ha sin tid.
=> Plötsligt, efter flera månaders "stillestånd" kom förlikningserbjudande från AG
=> Jag fick ett halvt löfte av AF att GAR kommer att beviljas (var då rättighet)
=> Förlikningsförslaget från AG innebar inte ens full lön för tiden sedan det felaktiga avslutandet av anställningen.
=> Jag avslog förlikningsförlaget då jag inte har något skäl att bära skuld för Kommunens tilltag.
=> Några dagar senare avslogs GAR av AF.

Visst utgör detta ett starkt indicium att AF, Karlstads Kommun (AG) och Jusek samverkade för att svälta ut undertecknad och alltså förhindra rimliga skadestånd. Jag har ju ingen inkomst sedan 2006-08-15. Sedermera har även facket Jusek (SACO) och ombudsmannen Jens Jansson ljugit så omfattande att kontakten måst brytas helt.          /Slut.


Morgan OhlsonTitel: SV: 23 år av mobbning som övergått i terror
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 21 juni 2009, 14:42:38 PM

Debatthuset: Inläggens ordning syns bäst i trådad eller hybridvy
Google grupper: Kan visa trådens ordning i trädstruktur i vänster marginal. (option => tree)
.


Bokmärk, läs mer och skicka länkar till humanister och demokrater.


Terrorisera folk? - fakta /vittnesmål #1


Denna artikel har en parallell i artikeln med liknande namn i tråden "Svenska modellen /frimurereriet" (postat datum nära detta).


En konsekvens av det Svenska systemet där repression är en större del av verkligheten än vad "äkta demokrati" är, det är att enskilda kan drabbas på mycket olika nivåer. Direkt farliga kan klara sig undan under många år genom att vara lojala och stödja personer som kan ge dem ett oheligt skydd. Andra. som kanske agerar mindre smidigt, men i god tro kan genom stigmatisering drabbas enormt hårt och orättfärdigt, särskilt sett till skuld  - straff.

Det finns också en påtaglig risk att barn utstämplas därför att föräldrar vill skydda och dölja eget dåligt (t.o.m skadligt) föräldraskap och att personer blir offer därför att vissa karriärister behöver dels en syndabock, men också någon sorts fiende att slåss mot. Det finns alltså en tendens att det blir som matadorerna i Walt Disneys tjuren Ferdinand, de blir arga, ledsna och förvirrade om de inte får en tjur att slåss mot nu när de nått status av matadorer.

"If you give a little boy a hammer, suddenly everything needs punshing."

Om du ger mindre mogna generaler ett nytt vapen, då vill de snabbt också starta ett krig för att få testa det mot en fiende. Ge unga män olaglig /informell makt så kommer många av dem i pubertal anda också snabbt försöka hitta en fluga att få rycka benen av, ursäkta... någon att använda sin nyvunna makt mot. Men, likadant i det fallet så handlar det om en sorts omognad.


__ Repression, från 7 år
I tillbakablickar har jag på senare tid upptäckt en lång rad underliga händelser omkring min uppväxt. I flera fall redan omkring 1-3 klass skedde olika typer av undersökningar. Vid samtliga fall var poängen att en utomstående kom till klassen, kallades för t.ex läkare eller idrottstränare och skulle hitta "defekta barn" som skulle tränas, men också förstås utpekas som avvikande. Detta var alltså i Karlstad på slutet av 60-talet (under tvångssteriliserings-tid). Jodå, jag hör till dem som också utsattes för läkarundersökning där en påstådd läkare med hjälp av stål-mätverktyg tog mått på skallens form och olika andra kroppsmått vilka noga fördes in i tabeller. Men nu var det ju inte det som detta skulle handla om i första hand, förstås. Jo, poängen med de där andra undersökningarna var rätt skumma. Bl.a etiketterades jag som plattfot och skulle gå på någon sorts gymnastik för detta. Några år senare upptäckte jag när vi var på ett bad att en klasskamrat verkligen var hade mycket låga fotvalv, men han kom från en "finare familj" och han hade aldrig utpekats som "plattfot". Flera sådana här saker hände och jag hörde liksom alltid till de som utpekades negativt på mystiska grunder. Utom förstås när det var "riktiga" läkarundersökningar, för då var jag som regel kärnfrisk. Detta är något som jag upptäckt mycket nyligt ur mina minnen och man kan ju undra om även den typen av negativa utpekanden av auktoriteter var en form av repression riktat redan mot 7 till 10-åringar!?


__ Social avrättning var förbestämt
Jag har ju skrivit detta i tidigare inlägg också. Men, senare i tid omkring händelserna på Såtenäs Flygflotilj så har jag idag kommit till en ytterligare mer detaljerad slutsats. Det är att det troligen mest logiska och mest sannolika skälet att både vissa anställda, men också vissa organiserat pennalistiska värnpliktiga var så starkt mot att jag anställdes där sannolikt beror på att jag redan tidigare på något sätt hade utpekats för "utslagning". Dvs att lokalt på flottiljen visste man att jag i repressiv anda skulle testas, extrem-pennaliseras, troligen för utslagning och att detta skulle komma att bli obekvämt för dem som skulle utföra den extrema mobbning och terror som jag där utsattes för. I den miljön, både med flygplan, flygsäkerhet men också skarp ammunition och flera angränsande fackföreningar, yrkesgrupper mm där ville man helst inte ha den uppgiften och flygstaben, som beviljat min antagning de visste förstås ingenting om att jag lokalt redan hade utsetts att inte få gå in på en yrkesbana med någon form av karriärsmöjlighet alls. Tekniskt gymnasium och officershögskola tidigt i det nya befälssystemet som då hade infört innebar en nivå som jag uppenbarligen utpekats som ej kapabel eller lämplig för, alltså trots att jag av öppna bedömningar, flygstaben etc ansågs fullt kapabel.


Morgan Ohlson: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08
# Hemlös sedan 2008-07-01 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # 2 fall av anstiftad misshandel  # trolöshet av fackförening  # förhindrats från arbete >10 år  # utsatts flera grova sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgenratorer >1,5 år.  # hotats anta falsk Asperger-diagnos  # skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # tot ca 300 lagbrott och   # 2500+ terrortillfällen.

Den senaste avhysningen av mig, som jag skrev om i förra, den ligger nog på is eller nått.

------------------------

Detta ärendet med över 60.000 läsningar (per dec 2008). Läs mera du också!

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:
Via inlägg Passagen:   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000005158553
Via inlägg Debatthuset:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929
Via inlägg Google grupper (081013):   http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/e8e5deec9056f408/45639eb7fd702f05?hl=sv&lnk=st&q=L%C3%A4nkstation+vittnemoh%C3%B6st2008#45639eb7fd702f05

Om du vill Googla länkstationen:
"Morgan Ohlson" vittnemohöst2008 eller den nyare vittnemofeb2009

Mest lättläst(?)
DEL1   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004117566
DEL2   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004730129
--------------------------------
I dagens Sverige år 2009 vill man kalla sig för demokratisk rättsstat. Fortfarande, trots detta behandlar man "obekväma", kriminalitet samt riktiga fiender (ex. terrorister) i princip på samma eller snarlikt sätt (våld). Man jämställer alltså i princip obekväma med terrorister. Egna vittnesmål är farligast och straffas synnerligen hårt och brutalt, men oftast med "osynliga" metoder, sociala avrättningar etc.
-----


Titel: SV: 23 år av mobbning som övergått i terror
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 30 juni 2009, 15:43:12 PM

Debatthuset: Inläggens ordning syns bäst i trådad eller hybridvy
Google grupper: Kan visa trådens ordning i trädstruktur i vänster marginal. (option => tree)
.


Bokmärk, läs mer och skicka länkar till humanister och demokrater.


Terrorisera folk? /fakta - vittnesmål #2


Här har vi det nu igen, exakt det som jag redogör för i systerartikeln i tråden Svenska modellen /frimureriet (som angavs ovan). Jag var inte handplockad, pja, eller godkänd av lokala storebröder för att få arbeta både med flygplan och i den miljön med stor karriärmöjlighet. Därför skulle de genom total repression och terror förhindra det. Tanken var antagligen att jag skulle bli sjuk eller hoppa av slutskedet av utbildningen. Men, när jag inte gjorde det så manipulerades i stället slutligen mina betyg så att jag aldrig skulle kunna arbeta med något annat än flyplansklargöring och möjligen aggregatservice. Dessutom stämplades jag som "sjuk" (socialpolistisk dom, ej medicinsk) och har alltså terroriserats än mer under dryga 25 år efter det. Dessutom satte man alltså någon sorts "begränsning" för mig vilket innebar att, vilket jag citerat tidigare (från 1984): "Om du hamnar i en vårdnadstvist eller liknande i framtiden kommer du drabbas mångdubbelt värre" (än du gjort här på F7).

Därav vände alltså kvinnan ut och in på en använd kondom 2002. Syftet bakom var att jag endera skulle tvingas in i ett "äktenskap" som jag inte hade för avsikt alternativt skulle drabbas av ordens-gruppernas planlaggda vrede för att jag inte tog mitt ansvar för ett barn, som jag nesligen blev pålurad. Kvinnan ville ha barn, men att just jag SKULLE vara pappan, det hade ett bakomliggande socialpolitiskt terror /kontrollsyfte och det var hon väl införstådd i. Hur min situation enligt "ordensregler" är idag, det har jag egentligen bara gissningar om.


__ Tvångssteriliseringarna, toppen av ett rashygiensikt isberg
Jag föddes alltså in i de sista 15 åren då tvångssteriliseringar fortfarande skedde i Sverige. Uppenbart var inte tvångssterliseringarna de enda rashygieniska åtgärderna, snarare enbart toppen av ett isberg. Ett isberg där barn från fattiga familjer kunde utpekas som "plattfotade" och andra påhitt trots att de inte alls var det utan enbart för det negativa utpekandets skull och en möjlighet att ta dem åt sidan för separat represssion. Nu säger jag inte att det var så otroligt hemskt, även om det naturligtvis är tecken på en sorts antihumanism. Uppenbarligen drabbades barn som hamnade på barnhem, fosterhem etc. betydligt sämre och extremt illa. Nej, det som jag menar är att alltså barn utan egentliga problem och med ordnade hemförhållanden, om än med svag ekonomi av märkliga skäl kunde förföljas och bevakas på uppenbart rashygiensika grunder till och med i skolan och alltså redan från första klass. För och omkring detta finns rader av bevis, så någon tevkan råder inte. Vad var "folkhemmet" egentligen? Socialdenmokrater eller nationalsocialister? Ja, jag undrar verkligen! Under mina genomgångar har jag ockå kommit att upptäcka hur även andra barn, skolbarn och vuxna terroriserats med synnerligen utstuderade metoder, ständigt dock på ett sådant sätt att antalet bevis minimeras och att det kan döljas från insyn i görligaste mån.


__ Inte ens strutsar kör huvudet i sanden
Idag, som led i den sociala avrättning (organiserat, avancerat repressionsprogram) som jag utsatts för står jag fortfarande idag dels under terror, möjligen för att jag vittnar om detta här på internet, men jag står också under omfattande kontroll. I det hus där jag fått vistas under vintern och där jag allt jämt lånar 220V för datorn står jag under total kontroll, även med hjälp av sensorer som, en sorts passer-larm så att jag inte ska kunna lämna huset utan att husägaren larmas. Varför? Jag kan inte se någon annan anledning än att det är just för att aktivera övervakning av pöbelbaserade smygfascistiska nätverk.

Svenskar i allmänhet, ja de tänker väl som ryssar, som kineser, tyska nazister eller befolkning i före detta DDR tänker antagligen ungefär lika.
" - Jag har det bra och jag skiter helst i vad makten gör." Svenskar hävdar envist att det är demokrati här, men innerst inne vet väldigt många att det inte går rätt till. Dessutom så har nomenklaturan, furern, etablissmenaget eller vad det nu kallas för... ja, de har lovat att de bara "avrättar" sjuka och farliga. Samtidigt slår sig de påstått demokratiska västländerna (inklusive Sverige) för bröstet över att man har domstolar och en rättsordning. Problemet, det är ju att de värsta justitiemorden... de går helt förbi hela systemen och som t.ex i mitt fall, där jag helt nekats rättigheten att föra enskilt åtal och där över 300 lagbrott att privatpersoner, tjänstemän och myndigheter helt förnekas av polis och åklagare. Man uppfinner alltså först ett ärligt domstolssystem med lagar därför att alla vet att det behövs, sedan vipps hävdar lokala småpåvar att de minsann vet bättre än rättsordningen och plötsligt styrs Svenska nationen av maffiosa, maktfullkomliga nätverk... oavsett vilka fina etiketter de gömmer sig bakom.

En intressant parallell är Jan O. Karlsson (f.d vice statsminister) som i ett SR Storforum på ämnet "Vad blev det av vårt EU-medlemsskap?" yttrade, fritt citat:
" - Jag har många gånger tänkt att skriva en bok om hur man bygger utan kvitton på Gotland, och t.o.m folk nere i Palermo skulle antagligen lära sig en hel del i den boken." (budskap: Svenskar är otroligt självgoda som nationalitet och det finns en hel del skumt i Sverige också)

Samtidigt bedriver Svenska media, precis som andra korrupta länder samma sorts propaganda i det avseendet att Sveriges goda sidor framhålls systematiskt. Justitiemord mörkas eller t.o.m förtalas och ja-sägarmentaliteten och kränkande människorättsbrott är på hög nivå, mycket högre nivå än vad Svensken vågar inse.


__ Chockerande
Naturligtvis har det varit chockerande att utsättas för alla de här sakerna (tråden ovan). Jag tänker då främst på händelserna de senaste 10 åren. De saker som är jobbigast och mest chockerande är den totala hänsynslöshet som visas inför Svenska lagar och undertecknade konventioner om mänskliga rättigheter. Alltså den totala avvikelsen gentemot den uttalade rättsordningen. Jammenar, jag har ju aldrig varit kriminell, aldrig skadat andra eller på annat sätt varit farlig. Ur det perspektivet syns det helt barockt med ett samhälle som tar till olagliga metoder och systematiskt bedriver represssion mot enskilda, rättslösa personer. Om enskilda nätverk i hemlighet använder okonventionella lagbrott mm. för att t.ex. komma åt våldtäckare, pedofiler o.s.v, då kunde det delvis förstås. I mitt fall har man alltså iscensatt sammantaget 100-tals lagöverträdelser av privatpersoner, polis, domstol och fackförening för att de så stolt och ridderligt ska stoppa... ja, just det, vaddå? 100-tals lagbrott för att jäklas med en "obekväm"!? Att dessutom bakom detta döljer sig en ny, radikal rashygienisk folkmodell det sägs förstås inte högt. Att det finns en elit som t.o.m bedriver en sorts våldsbaserad strategisk avel, det är vidrigt. Men såklart, det finns en sida till. Det är den sidan att våld alltid föder våld. D.v.s. att locka och lura andra till övergrepp är kanske ett av de mest effektiva metoderna för att underminera rättstänkande och demokrati och underblåsa anarki och fascism.

/slut

---------------------
Möjligen är detta sista inlägget i just denna tråd.
---------------------


Morgan Ohlson: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08
# Hemlös sedan 2008-07-01 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # 2 fall av anstiftad misshandel  # trolöshet av fackförening  # förhindrats från arbete >10 år  # utsatts flera grova sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgenratorer >1,5 år.  # hotats anta falsk Asperger-diagnos  # skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # tot ca 300 lagbrott och   # 2500+ terrortillfällen.


------------------------

Detta ärende, nu över 80.000 läsningar (juni 2009). Läs mer du också!

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:
Via inlägg Passagen:   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000005158553
Via inlägg Debatthuset:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929
Via inlägg Google grupper (081013):   http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/e8e5deec9056f408/45639eb7fd702f05?hl=sv&lnk=st&q=L%C3%A4nkstation+vittnemoh%C3%B6st2008#45639eb7fd702f05

Om du vill Googla länkstationen:
"Morgan Ohlson" vittnemohöst2008 eller den nyare vittnemojuni2009

Mest lättläst(?)
DEL1   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004117566
DEL2   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004730129
--------------------------
.
Titel: SV: 23 år av mobbning som övergått i terror
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 12 juli 2009, 19:15:54 PM
.


Länkstation vittnemojuni2009: Terroriserad >30 år av smygfascister


Bokmärk!
Läs mer!
Skicka länkar till demokrater /humanister!

Länkstation vittnemojuni2009 (sökord).
Länkarna är ordnade i tänkbar läsordning.

Trakasserierna är så omfattande att de aldrig kan beskrivas helt fullödigt. Antalet brott mot undertecknad överstiger sannolikt ~300. Antalet trakasseritillfällen är totalt över 2500. Antalet inlägg cirka 400, men här ett urval. Detta är ändå ett försök att återge en del av de grövsta övergreppen.

OBS! Vissa inlägg kan hamna lite upp eller nedåt då Googlegrupp-sök är lite nyckfullt.
-------

Not: Omkring 10'e oktober 2008 hindrades postningar till usenet, swnet.politik den tidigare tråden (inlägg #537): http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/51ded133c2aea128/e189190e1048df83?hl=sv&lnk=st&q=%22morgan+Ohlson%22+fakta#e189190e1048df83

P.g.a det följer senare inlägg på temat fakta /vittnesmål under tråden:
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/e8e5deec9056f408?hl=sv#

Under juni 2009 har >40 (troligen ~100) inlägg av mina raderats från vardera swnet.juridik och swnet.moral)
-------

Helheten läses troligen lättast här:
DEL1, 200 inlägg:  http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004117566
DEL2, ~100 inlägg:  http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004730129
-------

Trots den enorma mängden terror och övergrepp är jag en ganska vanlig person. Helt laglydig och har aldrig skadat någon.

.


   **   LÄNKSTATION


__ DEL 1.
Trakasserier och terror, mestadels

.

# Sammanställning, lista över terror, urval. (analys fortgår)
Ny lista 090503: http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?p=402052#poststop
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000005445293

# När mobbningen startade. Inlägg #104 - 105, 5'e feb 2008. http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/98a3e316a9e1e5c/e32816c6d13eb675?hl=sv&lnk=st&q=%22***+++Bilder+av+Sverige%22+%22morgan+ohlson%22#e32816c6d13eb675
Inlägg #10 5 aug 2007:  http://groups.google.com/group/swnet.politik/browse_frm/thread/23d88aae281692fd/c858dcf2bbe83595#c858dcf2bbe83595

# 2002-2003 Så här använde familjerätten barnet som vapen mot mig.
"Dödad av Sverige" (läs i denna ordning inlägg: #24 #27 #17 #20-22):
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/5eed2a6a266a661f/5714e631dbebfef8?lnk=st&q=%22morgan+ohlson%22+%22n%C3%A4r+barnet+kom+till%22&rnum=1&hl=sv#5714e631dbebfef8

# Arbetspsykologisk utredning försökte lura på mig och sedan hota mig att anta en diagnos som asperger syndrom. (se inlägg #16) http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/5eed2a6a266a661f/23f5ad0c2e814f1f?lnk=st&q=%22morgan+ohlson%22++asperger&rnum=7&hl=sv#23f5ad0c2e814f1f
_ Inlägg #494 i följande länk: http://groups.google.com/group/swnet.politik/browse_frm/thread/51ded133c2aea128/d2c9ff044ad38e2e?lnk=st&q=%22Morgan+Ohlson%22+apu+%22Att+avr%C3%A4tta+en+oskyldig%22#d2c9ff044ad38e2e
_ Inlägg #170 i denna länk: http://groups.google.com/group/swnet.politik/browse_frm/thread/98a3e316a9e1e5c/851c86ba01b80b4e?lnk=st&q=%22Morgan+Ohlson%22+meritokrati+eller+avelcentral+%232#851c86ba01b80b4e

# Kriminella Terror-testet (psykostest) 2005, inlägg #73 - 79. http://groups.google.com/group/swnet.politik/browse_frm/thread/98a3e316a9e1e5c/d2c4d3e5368c414b?lnk=st&q=%22Morgan+Ohlson%22+kriminella+terror-testet+[KHT]+#d2c4d3e5368c414b

# Sammanställning (070217), lista över >20 avtals och lagbrott vid plusjobb Karlstads kommun (#1 - 6): http://groups.google.com/group/swnet.politik/browse_frm/thread/51ded133c2aea128/e5844f8601e299d8?lnk=st&q=%22Morgan+Ohlson%22+misshandel+i+centrala+Karlstad#e5844f8601e299d8

# Trakasserad av chef på plusjobb #1. http://groups.google.com/group/swnet.politik/browse_frm/thread/8e1bc132bae4f505/1ede670a2a854091#1ede670a2a854091
Också #1 - : http://groups.google.com/group/swnet.politik/browse_frm/thread/8e1bc132bae4f505/1ede670a2a854091#1ede670a2a854091

# Mobbning i samband med 2 olika jobb (2001 & 2006) som avslutades med misshandel: Se inlägg #17. http://groups.google.com/group/swnet.politik/browse_frm/thread/51ded133c2aea128/fb99f9844a664857?lnk=st&q=%22Morgan+Ohlson%22+Avancerad+mobbningsplanering#fb99f9844a664857

# Arbetsförmedlingens och fackets UTPRESSNING att tvinga mig ingå förlikning Julen 2006. Inlägg #4: http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/5eed2a6a266a661f/6b1f095b43c1422f?hl=sv&lnk=st&q=%22morgan+ohlson%22+olaglig+samverkan&rnum=5#6b1f095b43c1422f

# UPPDAT => De försökte dra in mig i alkoholism mm... 080224 http://groups.google.com/group/swnet.juridik/msg/5e5ae4c29f443343

# Juli-Sep: Facket, soc o skit. Se inlägg 14 Sep 2007 f.n #186. http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/51ded133c2aea128/d497aadb89140b9d?hl=sv&lnk=st&q=%22morgan+ohlson%22+fakta+Ny+mobbning%3A+Soc.+Karlstad&rnum=2#d497aadb89140b9d

# Läkare ljög i journal som grund för stegrad, olaglig terror.
http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?p=319493#poststop
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004756991
Inlägg #482: http://groups.google.com/group/swnet.politik/browse_frm/thread/51ded133c2aea128/f5b1d4177582e1f8?lnk=st&q=%22Morgan+Ohlson%22+V%C3%A4rmlands+l%C3%A4ns+landsting#f5b1d4177582e1f8

# Tvångsomhändertagen av polis för att terroriseras jan 2009. Postat 090126 och en vecka efter: Google:  http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/e8e5deec9056f408?hl=sv&ie=UTF-8&q=%22morgan+ohlson%22+tv%C3%A5ngsomh%C3%A4ndertagande#1c8dfb7440bdd6fb
Debatthuset:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?p=387704#poststop

# Bevisläget: http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?p=384167#poststop
Postad 090107: http://groups.google.com/group/swnet.politik/browse_thread/thread/e8e5deec9056f408/f259a55c30ca2d27?lnk=raot

# Polis öppet i olaglig terror (post 090321):  http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?p=396847#poststop   alt.  http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000005402860

-------

.

__ DEL 2.
Anstiftarnas organisation, genomförande och fascistiska mål

.

# Olaglig telefonövervakning (och fler förklaringar), en viktig del i anstiftarnas datainsamling och mobbning (~7 inlägg) Inlägg #71 - 78.... http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/51ded133c2aea128/8a0da07fb965d677?lnk=st&q=%22morgan+Ohlson%22+fakta+Hierarki+hackordning&rnum=1&hl=sv#8a0da07fb965d677
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004409309

# Djävulska fascistiska metoder i Sverige. Sammandrag, teori och terror 1.
(Sociala domar och hittepådiagnoser) #99, 070717 (kompl 081104).
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/51ded133c2aea128/7bbf9184cc6db62c?hl=sv&lnk=st&q=teori+terror+Hittep%C3%A5diagnosen+paranoia+%22morgan+Ohlson%22#7bbf9184cc6db62c
S,T&T 9: Jakt med fällor
S,T&T 10: Förtal upphöjs till sanning (inlägg #125, 128, 129)
http://groups.google.com/group/swnet.politik/browse_frm/thread/51ded133c2aea128/be3feffeab666ad7?lnk=st&q=%22Morgan+Ohlson%22+%22Jakt+med+f%C3%A4llor+%22#be3feffeab666ad7
Mer om paranoja som förtal (post 070911) "Falska och felaktiga diagnoser /Hittepådiagnoser":   http://groups.google.com/group/swnet.politik/browse_thread/thread/098a3e316a9e1e5c

# Svenska utslagningsmetoder -Sammanställning (090530):   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?p=405296#post405296

# Om yttre mål, omfattning och motiv (inlägg #53-56). Pennalism före lag i Sverige:   http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/51ded133c2aea128/5ca1309e993312b6?lnk=st&q=%22morgan+ohlson%22+Unga+utbildas+i+oskrivna+lagar&rnum=1&hl=sv#5ca1309e993312b6

# Nätens inre mål och motiv (inlägg: 070731 - 0814)
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/23d88aae281692fd/61ded026ee7943ad?lnk=st&q=%22morgan+ohlson%22+Hot+hj%C3%A4rntv%C3%A4tt+&rnum=1&hl=sv#61ded026ee7943ad

# Terrorkoordinatorn, jag kallar honom KD3 (Kd för Karlstad). 6st inlägg.#162:http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/51ded133c2aea128/dcfd0bf985898de7?lnk=st&q=%22Morgan+Ohlson%22+%22agent+Kd3%22&rnum=1&hl=sv#

# Aktiv hjärntvätt sker i vardagen. 2 Inlägg: 070819 - 0821 (#14, 15)
- http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/23d88aae281692fd/61ded026ee7943ad?lnk=st&q=%22morgan+ohlson%22+Hot+hj%C3%A4rntv%C3%A4tt+&rnum=1&hl=sv#61ded026ee7943ad
- Inlägg 071028, #387, 402, 403, .....#410 (071109).., #401.
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/51ded133c2aea128/a6554c3311a59397?hl=sv&lnk=st&q=%22morgan+Ohlson%22+%C3%96vergrepp+och+hj%C3%A4rntv%C3%A4tt+#a6554c3311a59397

# Riskkalkyl om framtid och agerande (inlägg #67 -69 start070702) http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/51ded133c2aea128/00bf862ca7f49ddd?lnk=st&q=%22morgan+ohlson%22+Riskkalkyl+-+Inget+avslut!&rnum=2&hl=sv#00bf862ca7f49ddd
# http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?p=264138#poststop

# Generationshämnd i Sverige. I "Tema Sveriges dolda nazism #1":  http://www.debatthuset.net/forums/showthread.php?p=375434   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000014&conference=10500000000000371&posting=19500000005252003

# Partners, kvinna, man används mot varandra, 090112. http://groups.google.com/group/swnet.juridik/browse_frm/thread/51ded133c2aea128/e5844f8601e299d8?tvc=1#e5844f8601e299d8

# Bilder av Sverige (upprinnelsen till övergreppen) 080205 - 0305 (#104 - ) http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/98a3e316a9e1e5c/e32816c6d13eb675?hl=sv&lnk=st&q=%22morgan+Ohlson%22+visserligen+om+undertecknad#e32816c6d13eb675
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000014&conference=10500000000000373&posting=19500000004750776

# Därför terroriserar man folk! (publ
DH: http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?p=407141#post407141
Passagen: http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000014&conference=10500000000000371&posting=19500000005484078

# LÄS DOMEN! Är Sverige nazistiskt? 11 inlägg. (post: 090129)   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?p=372630#poststop
Domen #1 - #4 (post 090208): http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?p=397969#post397969

# Ett inlägg om pengar för mobbning: # Pengar till mobbning /rasavel 080320 (#117)   http://groups.google.com/group/swnet.politik/browse_frm/thread/98a3e316a9e1e5c/77238df996181622?lnk=st&q=%22Morgan+Ohlson%22+Pengar+till+rashygien#77238df996181622

# Pulsgeneratorer /pulsvibrationer /infravibrationer, De västerländska psykia-kratierna #1. : Postat 081026: Google:   http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/098a3e316a9e1e5c?hl=sv#
------

.

__ DEL 3.
Sociala och kulturella reaktioner, skador och effekter

.

# Olaglig "vård", tortyr i Sverige 1 - 5. 080408
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/51ded133c2aea128/ed82d319bd91b9c1?hl=sv&lnk=st&q=Olaglig+%22v%C3%A5rd%22%2C+tortyr+i+Sverige#ed82d319bd91b9c1

# Brott & straff, värre än polismördare 1 - 6, 080729
http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/51ded133c2aea128/fbaee4c237b01307?hl=sv&lnk=st&q=r%C3%A4tteg%C3%A5ngen+mot+%C3%A5terfalls-v%C3%A5ldt%C3%A4ckaren#fbaee4c237b01307

# Hitlerjugend versus snödriva #1 (Smygfascismen, allt fler fryser till döds i Sverige)   http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/e8e5deec9056f408/f32192950d563950?hl=sv&lnk=st&q=Hitlerjugend+versus+sn%C3%B6driva+%231+#f32192950d563950

# Våldsideologin, alias Carlito... 1 - 5 samt om Pulsgeneratorerna, 080610:   http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/51ded133c2aea128/8d7baf5ed928d658?hl=sv&lnk=st&q=%231+V%C3%A5ldsideologi%2C+Carlito#8d7baf5ed928d658

# Lynchningar, pulsgeneratorer, ECT och konsekvenser av smygfascisternas omdömeslösa pragmatism, 080209. http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/51ded133c2aea128/ad48df59551a811b?hl=sv&lnk=st&q=Lynchning+-+det+v%C3%A4rsta+%C3%A5terst%C3%A5r#ad48df59551a811b

Uppdaterat /kollat hit ///
-------

.

__ DEL 4.
Tidigare trådar om vittnesmål, effekter och reflexioner. De kompletta trådarna. Vissa av dessa tycks vara aktivt nedprioriterade (nästan avstängda) av Google.

.

# Fakta: Statlig mobbning och systematisk punktmarkering #1
http://groups.google.com/group/swnet.politik/browse_frm/thread/51ded133c2aea128/e5844f8601e299d8?tvc=1#e5844f8601e299d8
alt.
http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?p=264371#poststop

# Dödad av Sverige (hoppa till startinlägget!) http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/5eed2a6a266a661f/12e46113c5fb8f6a?hl=sv&lnk=st&q=%22morgan+O%22+d%C3%B6dad+av+Sverige&rnum=1#12e46113c5fb8f6a

# Prof. Heiz Leymann är starkt diplomatisk när han kallar kverullansparanoia för "Feldiagnosen". (se punkt 6).  http://www.leymann.se/svenska/32110s.html

# Mitt liv som rättslös #1. http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/4b9b5ff1a3ee77be/328a6c4b7e6979dc?hl=sv&lnk=st&q=%22morgan+ohlson%22+Fasciststaten+som+stal+ett+barn&rnum=2#328a6c4b7e6979dc

# Trakasserad av chef på plusjobb #1. http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/8e1bc132bae4f505/1ede670a2a854091?hl=sv&lnk=st&q=trakasserad+av+chef+plusjobb+fullt+dokumenterat&rnum=3#1ede670a2a854091

# Jesus, horor och gaskammarmaskinister #1. http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/95441ec65cfb7cc3/8d6c1a88ce9b43f3?hl=sv&lnk=st&q=%22morgan+Ohlson%22+jesus+horor+valstugerasist+en+smygfascist&rnum=4#8d6c1a88ce9b43f3

# Eldfängd debatt om trad. genetik och nya rön om epigenetik: http://groups.google.com/group/swnet.politik/browse_frm/thread/60078d97058cbbab/293ec188e74d26c8?lnk=st&q=%22morgan+ohlson%22+%22h%C3%B6ns+inl%C3%A4rningsf%C3%B6rm%C3%A5ga%22+%22springa+i+labyrint-test%22#293ec188e74d26c8

# Radikal politisk humor:
http://groups.google.se/group/swnet.juridik/browse_frm/thread/b8fb8a3896de4ad6?hl=sv#

-------

.

__ DEL 5.
Blandade trådar om övergrepp, skandaler och vittnesmål om övergrepp i Sverige

.

# Fakta: Statlig mobbning och systematisk punktmarkering #1
http://groups.google.com/group/swnet.politik/browse_frm/thread/51ded133c2aea128/e5844f8601e299d8?tvc=1#e5844f8601e299d8
alt.
http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?p=264371#poststop

# ÄNDRAD: Svenska modellen / Frimureriet bakom jantelagen hotar demokratin #1. http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/098a3e316a9e1e5c/1a2b1b32b6c894e8?hl=sv#1a2b1b32b6c894e8
http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?p=287373#poststop

# Falska diagnoser - Utslagning. http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_thread/thread/98a3e316a9e1e5c/602b1bc2475131d8?hl=sv&lnk=st&q=%22morgan+ohlson%22+Falska+och+felaktiga+diagnoser+&rnum=1#602b1bc2475131d8

# Nyköping, polismord: Handräckning eller terror? #1. http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/837ddb193366d1ee/7d7587bf67dd282b?lnk=st&q=%22morgan+ohlson%22+nyk%C3%B6ping+polisman+har+tragiskt+d%C3%B6dats&rnum=1&hl=sv#7d7587bf67dd282b

# Sociala avrättningar i Sverige #1. http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/23d88aae281692fd/c07bdd3e93b8a156?lnk=st&q=%22morgan+ohlson%22+sociala+avr%C3%A4ttningar+personen+stegvis&rnum=2&hl=sv#c07bdd3e93b8a156

# Sociala avrättningar, koncentrerat steg-för-steg.    http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?p=326837#poststop

# Myndighet använde barnet som vapen mot förälder här:
"Dödad av Sverige" (läs i fel ordning inlägg: #24 #27 #17 #20-22): http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/5eed2a6a266a661f/5714e631dbebfef8?lnk=st&q=%22morgan+ohlson%22+%22n%C3%A4r+barnet+kom+till%22&rnum=1&hl=sv#5714e631dbebfef8

# Polismordet: Barn används som vapen mot föräldrar #1.   http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/7a7b8ad41211d26c/fd65c34c1bd99928?lnk=st&q=%22morgan+Ohlson%22+nyk%C3%B6ping+polismord+barn&rnum=2&hl=sv#fd65c34c1bd99928

# Trakasserad på Plusjobb #1. http://groups.google.com/group/swnet.politik/browse_frm/thread/8e1bc132bae4f505/1ede670a2a854091#1ede670a2a854091

# Se även: Förföljelse-taktiker, "group stalking", t.ex:   http://www.multistalkervictims.org/terstalk.htm
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004480445

# Nordiska kommitén för mänskliga rättigheter. http://forum.nkmr.org www.nkmr.org

# 3 av 4 kritiker straffas   http://www.duochjobbet.se/viewNews.do?NewsID=0106

# Liknande angrepp i fallet "Ulf". http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=13038&a=279959&lid=puff_368056&lpos=extra_1

# M. Bonnier. http://www.df.lth.se/~mikaelb/lut/intro.html
# http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=12765

# http://www.nodaddy.net/

# Den gripande filmen "Den nya människan" Regi: Klaus Härö; Manus: Kjell Sundstedt
http://www.bio.nu/film/?id=101066
http://sv.wikipedia.org/wiki/Den_nya_m%C3%A4nniskan_(2007)

# Vem har rätt att födas och att leva?   http://sv.wikipedia.org/wiki/Eugenik

# Kontrolltagning: Djurplågeriet mot människorna   http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=90320
------

.

__ DEL 6.
Övrigt intressant på tema skandaler, frimureri och folkkontroll.

.

# "Eyes Wide Shut". Stanley Kubriks film om ordenssällskapselit.

# 1984. Mer aktuell än någonsin! George Orwell som uppfann begreppet "Storebror ser dig!"


Titel: SV: 23 år av mobbning som övergått i terror
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 20 september 2009, 11:13:25 AM
Debatthuset: Inläggens ordning syns bäst i trådad eller hybridvy
Google grupper: Kan visa trådens ordning i trädstruktur i vänster marginal. (option => tree)
Passagen: Kan visa trädstruktur. Klicka ikoner.
https://forum.nkmr.org (har bara en struktur)


.


Tortyren i folkhemmet EXTRA!
   Terror utlöste batteriexplosion

.

EXTRA INSATT! Detta inlägget har aldrig planerats. ... men på grund av händelserna får det bli så ändå.

.

__ Stresstest i vardagen
Det sägs och viskas upprepat att plusgeneratorerna avser att stressa folk, vanligen bara lite för att se vilka som "håller". Olika personer har givit dessa signaler. Jag har iakttagit pulsgeneratorer i stort sett i alla miljöer. Butiker, bibliotek, stadsmiljö och hela industriområden. Naturligtvis är pulsgeneratorerna inte ställda där för att vänta på mig, att jag ska komma dit en gång på 10 år. Nej, pulsgeneratorerna bearbetar ständigt och programmerat alla människor fast vanligtvis på låg nivå. Jag kallar den nivån för 1-3 på min 10-gradiga skala (~logaritmisk). Nivå 1 är alltså med näppe iaktagbart i tystnad och vindstilla. Vill du själv "upptäcka pulsgeneratorerna så är nog det säkraste tipset att t.ex fiska eller ha picknick direkt i anslutning till ett industriområde. OBS! Det är stilla sittande eller liggande personer som pulsgeneratorerna särskilt konsentrerar sig på. Inte på dem som rör sig i en verkstad eller en godsterminal.

Frågan som uppstår är hur hårt det egentligen är tänkt att folk ska attackeras? Jag har varit i naturområden i direkt anslutning till ett industriområde och där var det tydligt så att pulsgeneratorernas intensitet ökades vid cirka kl. 18.30-tiden då flertalet företag stänger. Som jag berättat i annan tråd så har jag dock attackerats personligen av och med pulsgeneratorer sedan början av 2008 (minst (denna omgång)). Det är dessa attacker som konstant, långa tider ligger på nivåer upp emot 7 och ibland 10.

Bakom de personligt riktade attackerna med pulsgeneratorer ligger ett system där man med tvång styr människor att delta i hopen. Den som drar sig undan ska testas och stressas påstår man och höjer effekten i pulsgeneratorattackerna för att se om personen kan hålla ordning på sina sinnen. Den som bryter ihop betraktas som sjuka och "diskvalificeras" genom grava diagnoser och plockas likt värsta diktaturerna in i psykiatrin. Så gör man i ett land där eliten anser sig äga landet och äga gräsrotsfolket. Frågan som jag redan nämnt är... hur stark effekt ska en person testas med? Kan man tänka sig att grupper i hemlighet smyger in dubbla eller tiodubbelt starkare attacker mot personer som hotar deras klan med sanningar eller vittnesmål? Vad är "rättvis nivå" och vem ser till att inga fria terrorgrupper drar omkring med egna terrorvapen?


__ Hjärnskador
Under Augusti och början av september nu 2009 har jag noterat att jag gång på gång i mina inlägg skrivit meningar som visserligen får fram huvuddelen av budskapet, men som är osammanhängande och med tydliga syftningsfel. Varje stycke jag skriver förmedlar oftast det jag vill ha sagt, men långa meningar har kraschat påfallande ofta... enligt min egen gissning cirka 200-400% oftare nu sedan augusti jämfört med för cirka 1 år sedan.

När jag läser och analyserar har jag kunskap och logik kvar eftersom samma kunskap oftast finns på flera platser i hjärnan och när en kunskap förvunnit, ja då kan den i ~95% av fallen rekonstrueras med hjälp av andra minnen och genom andra associationsvägar. Men, och detta känns grymt. Min läshastighet har sjunkit cirka ~50% och min kapacitet att analysera många saker eller detaljer ungefär samma.  Översatt till ett IQ-test eller ett högskoleprov har jag alltså samma problemlösningsförmåga, men kraftigt reducerad kapacitet att hantera kvantiteter /volymer. Dvs att nämnda test skulle troligen ta mig minst dubbelt så lång tid idag som för ett år sedan.

Visst är det så att merparten av pulsgeneratorangreppen är på låg nivå, men mitt i natten, när man ska sova som djupast så har jag ibland vaknat. Jag skapar också denna situationen medvetet genom att ha tajmrar (timers) på väckning då och då för att jag ska kunna följa upp och analysera pulsgeneratorernas attacker. Normalkraftiga angrepp pågår vanligen konstant under natten, oftast nivåer omkring 3-6. Då, ibland spontant och ibland enligt tajmer har jag vaknat med angrepp av en helt annan typ av vågor. Det är en vågkanal av besynnerlig, penetrerande typ, vars fokus läggs mitt i huvudskålen. Vanliga vågtyper kan också placeras så men denna vågen har en karaktär som påminner om en rasp eller fräs, den är regelbundet orytmisk... (!?) och jag brukar kalla den för "borren". Den avviker betydligt från de "vanliga vågvibrationerna". Den är konsentrerad, ungefär 15-20 cm i diameter och säkerligen helt designad för att attackera huvudet. Borren-vågorna har alltid hög effekt, 8-10 på min skala. Den kan också liknas vid en mixer och hjärnan känns efteråt som röd äggröra. Vid några tillfällen har jag direkt i anslutning till denna vågattack-typen gjort noteringar i diktafon. Då kan det ta en halvtimme att med släpande tal beskriva vad som hänt. Observera att jag samtidigt är helt lugn, avspänd och inga tendenser till vare sig panikångest eller annan hög ångest och att i princip det enda (allvarligt nog) som inte fungerar som det ska då är hjärnan. Naturligtvis blir man ytterligt förbannad över den så förljugna och hemlighållna tortyren i det nya nazi-folkhemmet. Efter borren-vågen går hjärnan mycket långsamt, ibland med (övergående, ca 2 dagar) syn och balansrubbningar. Det känns i huvudet hur och var vågorna träffat, attack-riktningen kan direkt analyseras och smärta, ömhet etc uppstår också utanpå huvudet, mest på ingångs-sidan.

Sannolikt hänvisar anstiftarna dels till tvångsmedicinering och dels antiterrorlagarna som ger liknande lagliga möjligheter. Man ska då notera att jag är helt frisk bortsett från skador av terrorn och aldrig begår brott (vilket däremot anstiftarna gör systematiskt). Attacker av den här typen är olaga intrång samt misshandel. De strider mot grundlagens intentioner om individens rätt och även mot konventioner om folkrätt.


__ Terror utlöste batteriexplosion
Jag befinner mig sedan en tid (jag är ju som ni vet hemlös sedan 2008-07) på en campingplats i mellansverige. (OBS! Följande är helt sant, men delvis avkortat och alltså inte ett exakt vittnesmål). Sedan minst cirka 2 veckor attackeras jag intensivt med pulsgeneratorer och med dessa styr utomstående min husvagns värmesystem, oftast nattetid. I början av veckan skedde flera förändringar omkring den plats på campingen där jag står. Intressant nog gick det att EXAKT följa ändringar av de boende husvagnar och motsvarande ändringar av pulsgenerator-attacker, riktningar, vågkaraktärer mm... och då menar jag i detalj. (!)

En annan intressant omständighet var att flertalet attacker nattetid följde ett liknande mönster (exakt utelämnas här).  Ett genomgående tema var att attackerna dels inriktades på min kropp och även på att stänga av el-värmen i min husvagn genom attacker mot det vattenburna värmesystemet. Attackerna (intrången) har varierat mellan 2-10 i styrka med medianvärde omkring 6. Om du utsätts för vågvibrationer i en butik eller ett industriområde då handlar det nästan alltid om en pulsgenerator. Mot mig har man i den avsedda, senaste perioden använt mellan 2-4 (troligen) pulsgeneratorer samtidigt. För att dessa inte ska motverka varandra används då konsentrerade attacker mot olika kroppsdelar eller föremål, exempel: Pulsgenerator #1: vänster knä (långsiktigt känselbortfall och inflamation), #2 mage (för stresseffekt), #3 mot huvud (låga nivåer för trötthet högre för terror) och #4 mot husvagnens värmesystem. (dagtid används sällan /aldrig högsta effekter mot huvud)

Om det var planerat eller misstag, tillfälligt, eller resultat av flera dagar är oklart. Attacken skedde som jag nämnde bevisligen från minst 2 husvagnar. 2009-09-15, klockan 08.05 på tisdagsmorgonen blev effekterna sammantaget mycket höga och EXPLODERADE MITT HUSVAGNSBATTERI som gick i cirka 30 delar. Explosionen var omskakande och öronbedövande och flera andra på campingen vaknade av denna. Samtliga battericeller exploderade samtidigt (inifrån). Ingenting talar för att explosionen var naturlig och ett flertal (alla) tunga argument pekar på att det var pulsgeneratorerna vars vågkanaler förändrade batteri-vatten och syra, troligen ledde både till primärt # ökad väteavgång samt # kraftigt förhöjd temperatur.
((Batteriet var nyligen översett, batterivatten kompletterat och laddaren var av automatisk underhållsladdartyp med låg säkringsnivå. Pulsgeneratorerna "kokar /kaviterar vattenradiatorerna och självklart har liknande skett i batteriet))
På grund av vissa, väldigt unika och bevisbara omständigheter kunde jag till 100% säkerhet identifiera 2 personer som från var sin husvagn riktade kraftig våg-terror mot mig och min egendom i min husvagn på den plats där jag betalt för integritet och boende. Dessa var alltså delaktiga i sprängningen av batteriet. Att rikta våg-vapen (icke joniserande strålning etc.) mot mål i en annans husvagn är att betrakta som olaga intrång. Sverige är idag så nazifierat att dessa båda terrorister "lugnt" bor kvar, fortsätter sin terror förvissade om att ingen kommer att våga röra dem trots extremt detaljerade vittnesmål av undertecknad.


__ Batterisyra i ansikte, ögon och över egendom
Vid explosionen spreds cirka en halv liter batterisyra inuti min husvagn över kläder, över dator och allt annat i detta som är mitt enda hem (notera att jag också helt saknar inkomst).  Som vid alla oväntade händelser så förstår man först inte vad som händer. D.v.s. inte nog med att den primära duschen syra kom över mig så andades jag också in ångorna ett antal minuter innan jag begrep allvaret. En halvliter syra inuti en liten husvagn är mycket! Dessutom sprids kolsvart grafitpulver indränkt i syra, mycket jobbigt att städa. I utrymmet där batteriet funnits flöt batterisyra med konsekvensen att en brits måst urmonteras och omfattande tvätt /spolning vidtas för att minska effekterna av syran. Jag har köpt ett nytt batteri och tillbehör (BILTEMA) men vet inte om jag i nuläget vågar montera det eftersom explosionsrisken för närvarande är konstant och bestående extrem pga av den omfattande våg-terrorn. Priset var bra, men kostnaden motsvarar ändå för mig 2 månaders mat enligt budget. Arbetet att få bort flytande syra har tagit 3 hela dagar och att rekonditionera kläder, dator och det andra är en omöjlighet pga av att jag är så trångbodd.

Idag bor jag alltså på en camping och har just nu inte mycket annat val än att bo bredvid 2 personer (husvagnar) som bevisat bedriver terror och tortyr mot mig och min lilla, men livsviktiga egendom. Camping-värden verkar rejält stressad av det som pågår på campingen och ägaren har gjort sig oanträffbar. Mer om terrortekniker baserat på pulsgeneratorer i kommande inlägg.
   
.

Morgan Ohlson: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08
# Hemlös sedan 2008-07-01 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # 2 fall av anstiftad misshandel  # trolöshet av fackförening  # förhindrats arbeta >10 år  # utsatts för grova sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgenratorer ~1 år.  # hotats anta falsk Asperger-diagnos  # skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # tot ca 300 lagbrott och   # 2500+ terrortillfällen.------------------------
Länkstation ovan i tråden


.
Titel: SV: 23 år av mobbning som övergått i terror
Skrivet av: Avos skrivet 20 september 2009, 14:49:06 PM
Idag bor jag alltså på en camping och har just nu inte mycket annat val än att bo bredvid 2 personer (husvagnar) som bevisat bedriver terror och tortyr mot mig och min lilla, men livsviktiga egendom.

Nej Morgan. Varken du eller någon annan har bevisat detta. Rätta mig om jag har fel. Har du funderat på om det kan vara så att du kan ha någon annan allvarlig åkomma ? Bortsett från detta med pulsgeneratorer som mig veterligen ingen tyvärr tror på, kan det vara så att du kanske borde röntga dig ? Du talar ju ofta om ont i huvudet och illamående, nu talar du om symptom där du efter dessa attacker förlorar koncentrationsförmågan och andra symptom. Borde du inte kolla upp om du har tumörer på gång eller något annat otrevligt, som kanske inte har med pulsgeneratorer att göra ,men kan vara viktigt att undersöka i af eftersom det innebär samma symptom ?

Vad gäller exploderande batterier har jag själv varit med om detta, då laddningen på elverket pajade och den började ladda 19 volt i batteriet tills det exploderade.  Kontrollera hur mycket som går ut från laddaren. Jag har numer endast digitala Ctek -laddare där sådant inte kan hända. En Ctek-laddare för 90 Ampere kostar 500 kr.

Jag hoppas att du fortfarande förstår att vi står på din sida, även om vi inte tror på det där med pulsgeneratorerna. Från vår horizont kan det vara svårt att tro på, isynnerhet då du ingenstans har påvisat deras existens, utan bara symptom som du menar är orsakade av detta.Jag tror att du har dessa symptom, men även om det kan vara svårt att påvisa varifrån de kommer, och nöd-förklaringen kan vara pulsgeneratorer, kan det vara en bra ide att använda uteslutningsmetoden. Att leva som du lever är ändå så pressande i sig, att det inte behövs några puslgeneratorer för att framkalla det illamående du känner.
Titel: SV: 23 år av mobbning som övergått i terror
Skrivet av: Avos skrivet 20 september 2009, 21:29:39 PM
Jag undrar en del över de uppgifter du har om dessa pulsgeneratorer. Mig veterligen är det endast lazerljus som kan gå parallellt. Ljud och vanligt ljus har spridning. Dvs effekten blir svagare ju längre bort man kommer, och ljudet/ljuset sprids 90-180 grader från källan. Om exempelvis ett hinder, som en lampskärm kommer i ljusets väg, så softas ljuset så att man inte kan se glödlampan genom skärmen, men skärmen i sin helhet blir istället belyst.

Du har berättat en del saker i din text som inte stämmer med dessa naturegenskaper hos ljud. Att "ljudstrålen" riktats genom väggen på husvagnen ( som jag har förstått det), mot kroppsdelar på dig, som ditt knä etc. ( Hur någon kan se ditt knä genom väggen för att kunna rikta "ljudstrålen" är för mig obegripligt) Vad jag hört om infraljud är att de som utsatts för ljudet i ett slutet rum har mått mycket dåligt.

Iofs går det att förstöra föremål utomhus och skada  människor med lågfekventa vibrationer. Ett känt exempel är att när soldater mascherar så får de order att gå i otakt när de går över en bro, för att inte bron ska komma i självsvängning och rasa. Men det är en annan sak förstås.
Titel: SV: 23 år av mobbning som övergått i terror
Skrivet av: Avos skrivet 06 oktober 2009, 08:46:35 AM
Det jag funnit intressant i din berättelse är det höga antalet konfrontationer med myndigheterna, arbetslöshet och bostadslöshet, trots skaplig utbildning. Du har nämnt att du haft någon slags bakgrund inom vänstern tidigare tror jag. Tyvärr har du inte beskrivit sammanhangen där lika klart, då du mest berättat om andra sidor av vad du varit med om.

Vore intressant att veta vilka indicier och bevis som binder samma dessa händelser.
Titel: SV: 23 år av mobbning som övergått i terror
Skrivet av: jean-raoul skrivet 02 april 2010, 10:19:17 AM
¨Få skillnader mellan 30-talet och i dag  eller mellan Lebensborn och dagens svenska tolkning av ”barnets bästa"
 
 
"While the Actual numbers of children internationally abducted through the Lebensborn program are unknown, estimates reach as high as a quarter of a million.  Ironically, even after Europe was liberated, many German families refused to return the kidnapped children to their families, citing they were too Germanized to return. In 1946, it was estimated that more than 250,000 were kidnapped and sent by force to Germany. Only 25,000 were retrieved after the war and sent back to their family. It is known that several German families refused to give back the children they had received from the Lebensborn centers. In some cases, the children themselves refused to come back in their original family: they were victims of the Nazi propaganda and believed that they were pure Germans. It is also known that thousands of children not "good enough" to be Germanized were simply exterminated. (Châtel & Ferree, 1997-2000). Children abducted under the Lebensborn program  were targeted for“Germanization“  and systematically programmed [brainwashed] using a variety of techniques.

These rekommendations related to Nurembergs laws 1936 included the following:

1.   Forced separation from family
      (Eller genom illegalt beslut om ensam vårnad i parternas frånvaro, 1995)
2.   Denial of access to family
      (Med stöd från olika domstolar, Tingsrätten, Svea hovrätt och Länsrätten i Stockholm, 1995/2000)

3.   Forced separation from friends
      (Genom beordrat barnarov från hans bostad i Frankrike)
4.   Forced separation from community
      (Genom dito barnarov och manipulation av registrering av bostadsadress, och efterkonstruktion som utgjordes av folkbokföringen år 1995-1996)

5.   Restrictions on speaking any language but German.
      (Eller i Ludwigs fall svenska språket. Ludwig de Marcenacs första språk var franska. Han alienerades genom att  senare förbjudas tala franska.)

6.   Children were often told their parents were dead, did not want them or were unfit
      (Modern berättade bl.a. för Ludwig de Marcenac att hans pappa var galen)

7.   Children were told German culture was superior than their own
       (Svenska barn njuter självklart det bästa av de bästa)

8.   Children denied knowledge of their past
      (Ludwig de Marcenacs registrerade födelsenamn blev ändrat år 1996, "FRÅN OCH MED" hans födelsedatum år 1991 av svensk folkbokföring. Hans        personnummer/kontrollnummer blev t.o.m. illegalt ändrat under perioden 1995-1996. Ludwigs historiska integritet blev bortsuddad.)

9.   German abductors earned economic incentives from the government.
      (Förutom mutor och stulna pengar och egendom för flera miljoner får svenske modern Anne Catrin Weingård stöd från försäkringskassan)
 
(Alt detta med syfte att dölja penningtvätt brott som paret de Marcenac/Weingård hade avslöjat efter de blev angripna av Svenska privata personer och dito svensk ägda företag
På heder och samvete
Jean-Raoul de Marcenac

Bilagor

-Internationell häktningsorder mot Svensk Bank VD Mat Emil Torstendahl
-Beslut angående vårdnad i parternas frånvaro och utan förundersökning eller motivering
- Suddig beslut från länsrätten som tolkar att  folkbokföringen har ”uppfattat att f.d. familjen Weingård de Marcenac skulle ha haft en tillfällig vistelse i Frankrike under fem år.