Nordiska kommittn fr Mnskliga rttigheters - Diskussionsforum

Rättsväsendet, Polismyndighet m.m. => Handläggning av ärenden => mnet startat av: Sofokles skrivet 18 december 2005, 06:03:42 AM

Titel: Stämma Länsrätten efter 30?
Skrivet av: Sofokles skrivet 18 december 2005, 06:03:42 AM
Kan man idag stämma Länsrätten för ett antal felaktiga beslut som Länsrätten tog 1974 till 1977?

Dem fattade fel beslut, inte enbart i mina ögon utan skolans, Läkarnas, Socialtjänstens, grannarnas, psykologernas samt flera jurister o vänner!

Kan man så pass många år efteråt stämma Länsrätten för att deras beslut har förstört en mans liv???
Titel: Grupptalan mot domarkåren?
Skrivet av: Ruby Harrold-Claesson skrivet 10 maj 2006, 08:26:46 AM
Hej Sofokles,

Du har säkert inte kunnat undgå att läsa eller höra talas om den grupptalan som fd fosterbarn har väckt mot kommunerna i Stor-Stockholm.

De fd fosterbarnen utkräver ansvar av kommunernas barnavårdsnämnder och socialnämnder som stal deras barndom och berövade dem normala uppväxt villkor. Att nämnderna har agerat som de har gjort är inte ursäktligt, men förklarligt. De var - och är - det politiska systemets förtrupper.

Men det överträffar mitt förstånd och min rättskänsla att utbildade jurister - av en kort historik över länsrätterna (http://www.lansratteninorrbotten.dom.se/historia.html) framgår att de första domarna var tjänstemän dock utan angivande av huruvida de var utbildade jurister eller inte - har bifallit dessa godtyckliga och ofta direkt rättsstridiga och människorättskränkande nämndbeslut.

Domaren ska vara självständig och oavsättbar enligt Grundlagen. Men ingen domare borde kunna undgå ansvar när han/hon har bifallit godtyckliga, rättsstridiga och människorättskränkande nämndbeslut.

Trots att Sverige har blivit fällt åtskilliga gånger i Europadomstolen i Strasbourg för kränkningar av mänskliga rättigheter pga tvångsomhändertagande av barn har ingen socialsekreterare, socialnämndsledamot eller domare i någon förvaltningsdomstol blivit ställd inför rätta eller ens behövt vidkännas den mildaste disciplinpåföljden, t ex löneavdrag eller lägre tjänsteklass.

I Frankrike, Japan och andra civiliserade rättsstater leder rättsskandaler till att den ansvariga ministern m fl som har handlagt och fattat beslut i ärendena måste lämna sina platser. Men inte i Sverige! Det som vi står inför är alltså ett grundläggande systemfel. Det är uppenbart att det är så här det politiska systemet vill ha det.

Ruby H-C
Titel: Re: Stämma Länsrätten efter 30år?
Skrivet av: Unions Medborgare skrivet 10 april 2008, 15:33:09 PM
Nej det går inte så länge säkerhetsbrist kan förnekas men försök med ett klurigt brev till rättsvårdande svensk statlig myndighet som sedan 1995 inte kan förnekar det allmännas skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild medborgare som lagligt bor eller arbetar lokalt på den inre FRIA gemensamma marknaden.