Nordiska kommittén för Mänskliga rättigheters - Diskussionsforum

Socialtjänsten => Tvångsomhändertagande och andra ingripanden => Ämnet startat av: rdos skrivet 06 oktober 2005, 18:58:29 PM

Titel: Undersökning av profil på LVU föräldrar
Skrivet av: rdos skrivet 06 oktober 2005, 18:58:29 PM
Jag planerar att skicka in en anmälan till socialstyrelsen angående att jag misstänker att föräldrar som ofta drabbas av LVU-ansökningar tillhör en speciell personlighetsprofil. Därför behöver jag er hjälp att fylla i följande enkät:

http://www.rdos.net/Aspie-quiz

Fyll i den både om ni tror er ha NPF / autistiska drag eller inte.
Titel: Varför tvångsomhändertas barn?
Skrivet av: patricia skrivet 08 oktober 2005, 17:32:47 PM
Orsaken till LVU av en kommun är
1.   kommunen får pengar från staten.
2.   påhittade saker.
3.   familjen har värderingar som inte stämmer överens med socialstaten.
4.   svartsjuka.
5.   en familj som vill klara sig själv.
6.   kommun tar barn för att testa läkemedel på.
7.   tagna barn-släpps mot att den andra partern får ensam vårdnad.
9.   barnet är för intelligent i skolan.
10. du är företagare.
11. du har en häftig bil.
12. du lever i en trygg kärnfamilj tillsammans med dina barn.
13. barnet har pengar på banken som de tar.
14. du vill barnets bästa.
15. du är nykterist.
16. du är motståndare till våld.
17. du har privat barnomsorg.
18. ditt barn ramlade i skolan och fick ett blåmärke.
19. familjen har valt att en förälder ska vara hemma med barnen.
20. barnet följer inte viktkurvan.
21. du är av utländsk härkomst.
22. du tar hand om ditt barn för mycket.
23. du sponsrar inte barnmatsproducenterna.