Nordiska kommittén för Mänskliga rättigheters - Diskussionsforum

Socialtjänsten => Tvångsomhändertagande och andra ingripanden => Ämnet startat av: Maskrosbarn skrivet 07 juni 2005, 18:47:57 PM

Titel: Lvu lagen måste ändras.
Skrivet av: Maskrosbarn skrivet 07 juni 2005, 18:47:57 PM
Det krävs en lagändring.
Myndigheterna har för mycket makt.
Alla omhändertaganden har dom Sociala myndigheterna inte belägg för.

Det finns barn som far illa men saningen är den att dom omhändertas inte.

Jag tycker att lagen Lvu skall vara till för barn som svävar i livsfara och värkligen far illa.När man har försökt med allt och då menar jag allt!

Inte för föräldrar som vill ha hjälp av olika anledningar.
Lagarna måste ändras.


Skrev till regeringen fick detta svar ynkligt..
Men jag fick ett svar efter månader att väntan..

 
 
Från:  <sb.registrator@primeminister.ministry.se>
Skickat:  den 18 maj 2005 13:42:20
Till:  
Ämne:  SB2005/2788
 
  |  |  | Inkorgen

 Postadress        Telefonväxel        E-post: registrator@primeminister.ministry.se
103 33 Stockholm        08-405 10 00          
Besöksadress        Telefax        
Rosenbad 4         08-723 11 71          
 
 
SB2005/2788  
 
Statsrådsberedningen

Brevenheten
Politiskt sakkunnig
Elof Hansjons
 


 Hej

Jag vill på statsminister Göran Perssons vägnar tacka för ditt e-brev. Han har bett mig att ge dig ett svar.  Inledningsvis vill jag be om ursäkt för att svaret har dröjt.

Av det du skriver förstår jag att du och din familj har tvingats genomgå fruktansvärda svårigheter. Statsministern har dock enligt lag ingen möjlighet att kommentera eller ingripa i enskilda ärenden som handläggs av andra myndigheter, i det här fallet de sociala myndigheterna i kommunen.

Jag vill dock tacka för att du tog dig tid att skriva. Det är värdefullt för statsministern att få ta del av hur människor upplever sin vardag.


Med vänlig hälsningElof Hansjons
Titel: ändra LVU-lagen! Det hjälper inte!
Skrivet av: Jeanette skrivet 09 juni 2005, 00:02:39 AM
Jag skrev till dv. socialminister Margot Wallström för 8 år sedan. Fick likadant svar, "Vi får inte lägga oss i enskilda ärenden"!
Min mor skrev till socialministern, hon fick likadant svar.

Vi har ingen nytta av dessa ministrar!

Ett flertal anställda på sociala myndigheten, stadsdelsnämnd, länsrätt, kammarrätt, regeringsrätt, eu-domstolen, länsstyrelsen, socialstyrelsen, JO, PBU,Psykiatriker, mfl  bryter mot lagen.
De utövar myndighetsövergrepp. De samarbetar med varandra.
De ljuger, kränker oss familjer, de beter sig totalt kriminellt.
Vi blir bestulna våra barn. De skrämmer oss och förtrycker oss!

Folket ser inte vad de gör med oss.

En socialminister är ingen socialminister som tillåter diktatur i Sverige!

De skall inte tjäna feta löner på att kidnappa våra barn.

Nio år och tre månader har min son varit fånge nu, utan kontakt med mig!
Tre minuters utredning i ett rum utav sektionschefen i  barn och ungdomsgruppen i Vällingby 1 mars 1996. Han ansåg på tre minuter att jag skulle vara paranoid och psykotisk och farlig för min sons utveckling.
Den mannen kan inte ta kvinnor på rätt sätt! Jag var nyinflyttad. De kände inte mig och det gör de fortfarande inte,har aldrig pratat med dem.
De är en stor bluff.

Allt är förjäves! i 8 år tog jag hand om min lilla son själv,räknar med tiden när han låg i min mage. Jag skötte honom redan då. Jag försökte vara så hälsosam som möjligt. Jag skaffade vagga,kläder, mat, hem, 265 dgr multiplicerat med sju år.  Så flyttar jag till Hässelby och träffar en "människa"???? i tre minuter. Han tar mitt barn fyra dagar senare på min sons fritidshem med hjälp av två lögnaktiga såkallade socialutredare (för socialutredare var de då inte) och polis!
Sedan skriver andra anställda vilka aldrig har sett mig lögnaktiga tjänsteutlåtanden, det finns inga bra barn och ungdomsgrupper på socialbyrårna i stockholm. Det är fruktansvärt att de skall ha ansvaret över samtliga barn och ungdomar i länet!
Jag hade drömt om att få en familj, barn och ett lyckligt liv, allt det jag sedan byggt upp raserades på tre minuter utav en sjuk sk sektionschef och två utredare. Det tar en sekund att skjuta en människa de tog mitt barn på tre minuter.

Regeringen och riksdagen bryr sig inte om vad som sker i landet.
De bara får sina höga löner.
Läs mina inlägg.


Jeanette Österstål
Nio år utan min son. De som har kidnappat honom får ingen straff!
Titel: Lvu Lagen
Skrivet av: BlackMist skrivet 09 juni 2005, 10:06:26 AM
Hejsan.
Jag instämmer helt i det ni säger lagen måste ändras, jag ifrågasätter också Barnombudsmannens roll i det hela är inte personen ifråga som ska föra barnens talan, jag skrev till henne om min dotter som togs från förlossningen och skulle flyttas till ett familjehem  från jourfamiljen med motivering att jourfamiljen är för gammla,  och mina farhågor besannades när jag träffade min lilla dotter på 5 månader att hon inte har det bra hos denna nya familj där mamman har och är sjukkriven i flera år för utbrändhet, och pappan blir lätt nervös och jobbar nattskift samt att dom har 3 st egna barn på 2 år oh 4 år 6 år var kommer  in lilla dotter in? Min lilla dotter var helt frånvarande och tom i ögonen sökte inte ögonkontakt log inte jollra inte näst intill apatiskt är inte det ett tecken att hon far illa mentalt hos denna familj???
JAg skrev till Barnombudsmannen om det men fick svaret att hon inte fick lägga sig i enskilda fall, vad fan!!! rent utsagt  ursäkta mitt uttryck, ska man då ha barnombudsmannen till??? När jag och pappan till och med såg att hon mådde dåligt.....

Nej....jag tycker att vi avecklar alla ministrar och ombudsmän dom är ändå ej till nytta. :twisted:
Titel: De ryggradslösas hjärtlösa hån mot familjer!
Skrivet av: Ruby Harrold-Claesson skrivet 09 juni 2005, 13:28:45 PM
Hej Lillahjärtat,

Välkommen som medlem i NKMR:s Diskussionsforum. Du har alldeles rätt LVU måste ändras.

Nedan följer några artiklar ur NKMR:s stora artikelsamling som säger samma sak som du framför: "LVU måste ändras".

LVU behöver ändras från grunden (http://www.nkmr.org/lvu_behover_andras_fran_grunden_av_bo_ammer.htm),


Där lagen slutar tar tyranniet vid...  (http://www.nkmr.org/artikel_dar_lagen_slutar_tar_tyranniet_vid_by_peter_klevius.htm),

LVU måste bli tydligare (http://www.nkmr.org/lvu_maste_bli_tydligare.htm).

Läs också länkarna under artiklarna.

Svaret som du fick från statsministerns kansli är standardsvaret som alla ministrar och andra maktmänniskor lämnar till folk som klagar på något som är fel i deras styre: "Statsministern har dock enligt lag ingen möjlighet att kommentera eller ingripa i enskilda ärenden som handläggs av andra myndigheter."

Så glider de undan sitt ansvar för rättsövergreppen i det här samhället!

Att han hade mage att skriva: "Av det du skriver förstår jag att du och din familj har tvingats genomgå fruktansvärda svårigheter" och sedan gömma sig bakom standardfrasen att man inte får befatta sig med enskilda ärenden.  Att han sedan fortsatte att skriva: "Det är värdefullt för statsministern att få ta del av hur människor upplever sin vardag." Vilket hån! Det är ju deras politik - detta grundläggande systemfel - som ger dessa resultat!

Hade dessa tvångsomhändertaganden som praktiseras i Sverige - och som dessutom har blivit utdömda av Europadomstolen - gjorts i t ex Frankrike hade ministrarna fått avgå. Men i Sverige behöver departementscheferna inte ta ansvar för det som händer nedåt i lederna. I stället skyller man på de lägsta tjänstemännen som ju utför order uppifrån! Så ryggrasdlöst! Lägre än så kan inget folk komma.

Och, det stora problemet är ju också att det är dessa ryggradslösa som har stiftat lagarna som de sedan åberopar för att undandra sig sitt ansvar.

Rättsövergreppen mot barn och familjerna i Sverige måste bringas att upphöra. Enligt FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna är FAMILJEN samhällets grundsten och äger rätt till skydd av staten. Samma skydd garanteras i Artikel 8 i Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna.

Anmärkningsvärt nog införde Sverige Europakonventionen i Sveriges grundlag den 1 januari 1995 - inför EU-inträdet. Inkorporeringen av Europakonventionen i Sveriges grundlag har dock visat sig endast vara en läpparnas bekännelse. Regeringen har sett till att inte den viktiga Preambulen publiceras i lagboken! Men NKMR har publicerat Preambulen (http://www.nkmr.org/europakonventionen_nordiska_versioner.htm) för alla att läsa.

Det är hög tid att förpassa dessa FAMILJENS marodörer inkl. Barnombudsmannen som - ju var SSU-ordf. - till historiens skräpkammare!

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand
Ordf.
Titel: angåend Lvu
Skrivet av: BlackMist skrivet 09 juni 2005, 18:27:24 PM
Hej allihopa.
Jag skrev till en ledarmot i Västerås som sitter i riksdagen och fick detta svar,

 Hej!


Tack för ditt mail. Som du skrev så kan jag inte blanda mig i ett särskilt ärende och det är speciellt svårt eftersom jag är riksdagsledamot.
Därför har jag vidarebefordrat ditt mail till mina partikamrater i kommunfullmäktige i Västerås och fått svar att de skall se om de kan göra något.


Med vänlig hälsning


Kerstin Heinemann .

Detta är i alla fall något att hon själv försökte göra något trots att hon själv inte kan lägga sig i mitt ärende.
Nu har jag ytterligare sträckt ut en hand och talat om hur det ligger till med Lvu för en som representerar Folk Partiet.
tipsade också henne om NKMR och skrev länken hit.
Jag har inte så stora förväntningar men jag har i alla fall gjort något  mer för att få hem mina barn.
Titel: Politikerna vet vad som pågår!
Skrivet av: Ruby Harrold-Claesson skrivet 09 juni 2005, 19:30:28 PM
Det är ju riksdagsledamöterna dvs riksdagsmännen och riksdagskvinnorna som har beslutat om införande av LVU och andra lagar som kränker de mänskliga rättigheterna. Men, när systemet som de själva eller deras partikamrater har beslutat om löper amok då svär alla sig fria.

Det är bra att kommunfullmäktigeledmöterna i Västerås "skall se om de kan göra något" men jag vågar påstå att ingen i Sveriges avlånga land är omedveten om att åtskilliga tiotusentals barn tvångsomhändertas och separeras från sina familjer varje år - helt i onödan!

Det handlar om brutala bortrövanden och psykisk misshandel av barn och deras föräldrar och släktingar - en grym människohandel!

Farfar i Kumlafallet (http://web.archive.org/web/20020212140448/http:/www.aftonbladet.se/vss/kvinna/story/0,2789,74399,00.html) - där socialtjänstens personal med socialnämndens och förvaltningsdomstolarnas goda minne skänkte bort babyn till det barnlösa paret som väntade i adoptionskön - jämställde processen kring tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barnet som att förhandla med tjuven som stjäl ens bil om vilka vilkor han ställer för att lämna tillbaks den.

En mycket träffande jämförelse, tycker jag.

Ruby H-C
Titel: Barnombudsmannen
Skrivet av: Jeanette skrivet 09 juni 2005, 21:39:26 PM
Lena Nyberg är Barnombudsman här i Stockholm.
Hur många är de som arbetar där?
Jag tog kontakt med stadshuset året efter att sociala hade tagit min son 1997.
Då var Lena Nyberg Socialborgarråd.
Jag besökte henne två gånger.
Talade om för henne hur sektionschefen,utredarna och de andra hade betet sig mot mig och min son.
Hon lyssnade inte på mig, hon förstod ingenting. I 40 minuter talade jag om för henne vad sociala hade gjort, sedan fick jag svaret " Ja du jag kan inte hjälpa dig, du får be sociala om hjälp!"

Sex år senare blev hon Barnombudsman, år 2003 ( har jag rätt?)
Hon har inte gjort någonting för att hjälpa min son.
Varför är hon Barnombudsman? Hon som inte förstår någonting?
Skriv och fråga henne varför hon inte har brytt sig om hur det gick för min son som har varit nu har varit borta i nio år och tre månader.
Hur lyder LVU- lagen? hur många paragrafer finns det.
Vad menas med paragraf 6 LVU?
                                                              Jeanette
Titel: 5 mars 1996
Skrivet av: Jeanette skrivet 09 juni 2005, 21:52:00 PM
Skrev fel!
Sektionschefen och utredarna och de andra tog min son 5 mars 1996.
1997 besökte jag stadshuset.
Det är helt värdelöst att prata med politiker, de fattar ingenting.
De skulle inte ens sakna sina egna barn!
De vet inte vad barn är för något!
Länsrätten, Kammarrätten,osv det är väl utvalda politiker som sitter där?
Varför skall de bestämma över oss och våra barn?
Hälsa dem och tacka dem för att de har sett till så att jag ej har varit med min son på nio år,att de har förstört mitt liv.
De är glädjedödare, lika gråa och tråkiga som aska!
                     

                                                           Jeanette
Titel: Detta är ytterligare ett svar jag fick av Riksdagledmot
Skrivet av: BlackMist skrivet 15 juni 2005, 19:38:27 PM
Hej Linda!


Jag har full förståelse för din förtvivlan och jag skall ta upp problemet här i riksdagen inför motionstiden. Naturligtvis kommer jag inte att namnge dig, men de problem som kan uppstå och det exempel som du har delgett mig.


Med vänlig hälsnning
Kerstin Heinemann


Jag tycker att det är i alla fall någonting, jag menar hade detta brev inte berört henne så skulle hon inte besvära sig att svara mig en gång till samt att jag fick nummer och namn till dom jag kunde prata med.
Jag har inte stora förväntningar, men det krävs lite merä att bara diskutera LVU man måste ju göra sig hörd eftersom det är politikerna som har det slutgiltiga ordet.

Jag tog bort namn och nummer eftersom jag tyckte inte att det är nödvändigt att lägga ut dom.
Hon är också medveten om NKMR och Samhällets Styvbarn tack vare att jag skickade länkar till henne.
Tro det eller ej Ruby men det är faktiskt inte många som känner till det som pågår i samhället därför måste vi göra oss hörda.
Titel: Det måste bli en ändring!
Skrivet av: Ruby Harrold-Claesson skrivet 16 juni 2005, 11:55:27 AM
Hej Linda,

Jag är fullt medveten om att man måste fortsätta att försöka få politikerna att lyssna och öppna sina ögon, trots att Europadomstolen har fällt Sverige ett stort antal gånger och åtskilliga hundratals personer har kontaktat olika politiker angående dessa rättsövergrepp mot barn och deras föräldrar - som ju har pågått i decennier - utan att någon har tagit frågan på allvar. Det enda partiet som visade ett verkligt engagemang och reagerade var Miljöpartiet, där Thomas Julin m fl motionerade om mor- och farföräldrars och övriga släktingars rätt att bli utredda i fall ett barn inte kunde bo med sina föräldrar. Lagen finns sedan 1998 men socialtjänsten vägrar tillämpa den.

Själv har jag varit i kontakt med åtskilliga politiker i frågan. Jag har också skrivit och tackat de nämndemän - politiskt tillsatta - som har reserverat sig mot tvångsomhändertagande av barn. NKMR har skrivit ett förslag till ändringar i LVU. Men ingen tycks vilja fatta hur illa det är ställt med rättssäkerheten i LVU-målen.

LVU är en penningslukande verksamhet och de som har barnhandel som sin inkomstkälla vill givetvis inte ha någon ändring i systemet. Läs gärna artiklarna på NKMR:s hemsida om Svalövs kommun som sedan 2004 dras med ett galopperande budgetunderskott. Socialen vill inte ändra sina ställningstaganden så nu måste övriga nämnder anpassa sina budgetar för att underlätta och understödja socialens galenskaper.

Man ska ju inte tappa hoppet, så jag hoppas innerligen att politikern som skrev till dig verkligen tar tag i saken.

Hälsningar

Ruby H-C
Titel: Vad ni en gör så ge inte upp!
Skrivet av: Lillamy skrivet 21 juni 2005, 17:30:33 PM
Stå på er ge inte upp. Sverige är fullt med folk som antar det ena och det andra.Dom sitter där och tror att dom är felfria vilket som dom inte är.

Alla har ett människovärde och är värda att bli behandlad med respekt.
Socialen säger att det är ur barnperspektiv det skall jag säga är inte det i många fall sverige har blivit dömda för det.

Men folk tror att dom barn som har blivit lvu omhändertagna kommer från föräldrar som knarkar,misshandlar,och gör sina barn illa men den bilden stämmer för endel men inte för alla men alla dras över en kam.Det finns barn som far illa.Det finns föräldrar som inte kan ta hand om sina barn där det är berättigat. (pratar om sexuellaövergrepp, misshandel, mm där barnen svävar i livsfara.

Så funkar det inte idag.
Sverige saknar ryggrad vad gör politikerna?.
Jo dom skyller på varandra och splittrar familjerna se på dom apatiska barnen,mm. slittrar familjer. Helt sjukt.

Tycker detta är fel.

Ge inte upp för barnens skull, .
Titel: Lvu lagen måste ändras.
Skrivet av: anna skrivet 06 januari 2006, 01:06:43 AM
Ja, om man behöver ett LVU som barn ska man ha rätt att få det..!
Titel: Lvu lagen måste ändras.
Skrivet av: Lillamy skrivet 07 januari 2006, 18:35:14 PM
Citat från: "Anna"
Ja, om man behöver ett LVU som barn ska man ha rätt att få det..!


Anna det är inte det som jag talar om här.

I de flesta fall så har man tagit LVU för att föräldrarna inte plattsar in i samhällets fack & deras syn på hur föräldrar skall vara.
De som anser att bara fint folk som skall ha barn, att man sitter i rullstol så skall man vara oförmögen som föräldrar?

När man talar om Lvu idagens samhälle så tar man oftast barn från föräldrar på fel & uppdiktade & falska grunder!

Det finns fall där barn mår bättre hos någon annan familj men ingen har rätt att dömma andra om man inte sitter med all fakta.

Dax att öppna ögonen och ta reda på all fakta innan man dömmer andra och anklagar och öppnar sin mun tycker jag..

Myndighets översitteri & föredömande förutfattade meningar och brist på kunskap pga räddsla för det okände och det annorlunda.

Ni kanske tror att alla barn som är omhändertagna att vi föräldrar skulle vara knarkare eller barnmisshandlare, värsta gangsterns men vi är precis som vilken människa som helst. man kan bli av med sina barn på falska grunder och pga av rena rama lögner och förtal.

Tycker man skall tänka sig för innan man dömmer en annan människa och drar alla över en kam.

Är så trött på folk som utmålar oss föräldrar som har blivit av med våra barn som om vi skulle vara värsta psykopater..

Med all respekt här pratar vi inte om de barn som far illa utan de barn som har blivit av med sina föräldrar pga falska grunder! Det är ad denna sight är till för...

Många som skriver hit och dömer oss har mer lik i sina garderober en de som har råkat illa ut och blivit av med barnen det är ett fakta de har inget eget liv utan måste trycka ner andra och smuttskasta för att må bättre..

Nu har jag inte sakt att det skall gälla dig "Anna"
Titel: ju fler vi är ju starkare vi blir
Skrivet av: irka skrivet 28 januari 2006, 14:29:42 PM
:D
jag skulle föreslå att vi alla som på ett eller annat sätt varit med eller är det fortfarande att våra barn blivit kidnappade av socialens sk tjänstemän tog och gjorde en samlad upprop med en stordemostration ang detta fruktanvärda handlande genom att vissa övriga i samhälle vad det är det som pågår bakom dessa stängda dörrar.

min sons båda barn blev omhändertagna av soc april 05 föratt en sk förskolärare på dotterns avd inte hade komptens att se att det var eksem hon hadde.
utan anmälde till soc att min son skulle ha begått incest på henne
inte nog med detta så har dom frågat ut henne med frågor (citat har pappa gjort det? dottern svarade då - nej, kan vara jag -vet inte )

sedan har dom gjort den bedömningen att så skulle ha skettt, vilket personalen aldrig får ställa såna frågor till barnen dottern var 5 år
det ska utbildad personal göra...

hos läkaren hittades ingenting av sådant, samt att min sons åtal lags ner
ändå behåller socc barnen, han får enl soc bara träffa sin 4 timmar i mån
och då ska ha ha en kontaktperson som är med

trots att vi hadde ett sk planerings möte hemma hos min son så slängde hon fram bara rätt upp i ansikte på oss att så skulle det vara
för barnen var ju lvu och det är dom tillls dom fyller 18 år hon följer bara lagen sa hon

ja hennes lag eller????????     :roll:
Titel: Förtäckta adoptioner
Skrivet av: Ruby Harrold-Claesson skrivet 06 december 2006, 10:15:32 AM
Det finns fall där socialen beslutar att barn ska vara fosterhemsplacerade under hela barndomen, sk uppväxtplacering. LVU lagen stöder inte en sådan uppläggning.

Att behålla ett barn i fosterhem fram till myndighetsåldern är inget annat än en förtäckt adoption och ekonomisk exploatering av barnet. Detta strider mot såväl Europakonventionen och Barnkonventionen.

Några fall av förtäckta adoptioner finns beskrivna på NKMR:s hemsida. Se t ex Kumlafallet (http://www.nkmr.org/kumlafallet.htm) och The Edner Case (http://www.nkmr.org/case_study_the_edner_case_by_ruby_harrold_claesson.htm).

Ruby H-C
Titel: Lvu lagen måste ändras.
Skrivet av: Avos skrivet 06 december 2006, 19:33:41 PM
Citat från: "anna"
Ja, om man behöver ett LVU som barn ska man ha rätt att få det..!


Du kallar ju föräldrar som råkat ut för LVU för "förövare" på din hemsida. Med den inställningen, torde du inte ha något att diskutera med dem. Riktigt ? Frågan är då vad du ämnar göra här.
Titel: Avstängd
Skrivet av: Ruby Harrold-Claesson skrivet 06 december 2006, 20:16:30 PM
"Anna" blev avstängd från Diskussionsforumet redan i januari 2006. "Anna" registrerade sig som medlem på NKMR:s Diskussionsforum den 5 januari 2006 och fram tills hon blev avstängd den 17 januari hade hon hunnit skriva 27 inlägg, samt terroriserat åtskilliga debattörer. Se vidare
"De förvirrade och agalagshyckleriet (http://www.nkmr.org/de_forvirrade_och_agalagshyckleriet.htm)."

Ruby H-C
Titel: Lvu lagen måste ändras.
Skrivet av: Helsingborg42 skrivet 08 december 2006, 17:46:00 PM
jo, jag undrar jag med.
Har själv blivit utsatt för den eller dessa personer, men har nu blockerat dem.
Blev faktisk anklagat av dem för barnmisshandel och övergrepp, fast dem ju inte kan ha någon ide om, vem eller vad jag är.

Endast ute för att förstöra debatten med konstiga påhopp :evil:
Titel: Re: Avstängd
Skrivet av: Avos skrivet 08 december 2006, 17:51:13 PM
Citat från: "Ruby Harrold-Claesson"
"Anna" blev avstängd från Diskussionsforumet redan i januari 2006. "Anna" registrerade sig som medlem på NKMR:s Diskussionsforum den 5 januari 2006 och fram tills hon blev avstängd den 17 januari hade hon hunnit skriva 27 inlägg, samt terroriserat åtskilliga debattörer. Se vidare
"De förvirrade och agalagshyckleriet (http://www.nkmr.org/de_forvirrade_och_agalagshyckleriet.htm)."

Ruby H-C


Enligt min mening är det slut med demokratin i sverige. I en demokrati bör man främja samtal över klassgränser, för att öka sammanhållningen och förståelsen i samhället.

Här är vi drabbade inträngda i ett hörn, och dessa sjuka sadister som "Anna" och tsenib vill med sin närvaro att vi ska ha ännu mindre frihet. Det är okey med kritik, men de som helt skiter i vad vi säger och samtidigt dyker upp här för att rättfärdiga den myndighet som kränkt oss tycker jag mycket väl kan behandlas som socialförvaltningen har behandlat oss.
Titel: Lvu lagen måste ändras.
Skrivet av: Agnes skrivet 08 december 2006, 20:38:24 PM
Demokrati och yttrandefrihet existerar inte i detta land, speciellt inte på dessa forum där endast den ena sidan tillåts hålla anföranden medans den andra tystas medelst uteslutning och bannlysning.
Har det aldrig slagit er att vissa barn faktiskt blir omhändertagna på goda grunder? Eller är alla omhändertagna på grund av att soc just för stunden funnit lust i att omhänderta just detta barn? Ni är en samling naiva puckon skulle jag vilja påstå, som går igenom er rosa tillrättalagda värld och inte inser att vissa barn måste omhändertas på grund av sina djävla puckon till ickeföräldrar, eller tycker ni på blodigaste allvar att dessa barn bör stanna i ett helt djävla totalkaos med fylla och dilerium?
Titel: Allting på sin plats
Skrivet av: Helsingborg42 skrivet 08 december 2006, 23:18:55 PM
Jan-Olof,
Tack för dina ord, jag har faktisk råkat utt för ett antal påhopp, och när jag då har tagit kontakt med den adress, som dem har användt, då brukar den inte fungera.
Jag har ingångsatt en namninsamling, där uppfordrar regeringen till att vetenskapligt undersöka PAS.
Då kom de där skämtfigurer och påstod att det var en ursäkt för pedofili, familjepedofiler och jag vet inte vad.
Det inläg lyftade vi in på vårt diskussionsforum, och bad dem komma in och bevisa deras påstående.
Vilket dem naturligtvis INTE gjorde. Dem ville ju inte synas på ett forum, och absolut inte diskutera, därför det kan dem inte.
Tyvärr för dem, då lämnar dem ju ett IPnummer och en DNS-adress.
Och dessa adresser har vi naturligtvis sparade, ifall dem fortsätter. Samt spärrat av dem från forum, därför inläg som *pedofil, pedofil, pedofil* känns liksom helt onödiga. Det säger mest om dem som skriver, men ingenting om vi som läser, eller driver forumet.

Vi kan bara fortsätta påverka, samt samverka, för att hålla dessa sabotörar borta från våra diskussioner.
Dem har ändå inget att tillföra.

Som konsekvens av de påhopp som har skett, kommer nästa forum-uppdatering hos oss INTE ha någon gästbok.
Då kommer endast registrerade medlemmar kunde skriva på hemsidan, tyvärr
Titel: SEN
Skrivet av: Helsingborg42 skrivet 08 december 2006, 23:25:29 PM
en reflektion till trådstartaren:

Jag har precis börjat abbonera på *Socionomen*
Och fick mitt första nummer idag.
Jag blev faktisk väldigt överraskat: En mycket stor del av magasinet var fylld med annonser från behandlingshem, med erbjudande om att "behandla" LVU´ade barn.
När man ser alla dessa påkostade annonser, då börjar storleken av den "industri", som våra barn tydligen är för dem, tydligt framträda.
Man ser här behandlngshem, som är påkostade, och med stor kapacitet.
Och dem måste ju fyllas med klienter.
Hela den sektor, som skall hjälpa våra barn, är i stort behov av att regeringen tillsätter en kommision, som skall syna allt detta, samtidigt som riksrevisorarna borde kolla, hur skattemedlen används.
Här finns enorma pengar att spara, på att våra barn blir korrekt behandlat.
Titel: Lvu lagen måste ändras.
Skrivet av: Avos skrivet 09 december 2006, 17:42:34 PM
Citat från: "Agnes"
Demokrati och yttrandefrihet existerar inte i detta land, speciellt inte på dessa forum där endast den ena sidan tillåts hålla anföranden medans den andra tystas medelst uteslutning och bannlysning.
Har det aldrig slagit er att vissa barn faktiskt blir omhändertagna på goda grunder? Eller är alla omhändertagna på grund av att soc just för stunden funnit lust i att omhänderta just detta barn? Ni är en samling naiva puckon skulle jag vilja påstå, som går igenom er rosa tillrättalagda värld och inte inser att vissa barn måste omhändertas på grund av sina djävla puckon till ickeföräldrar, eller tycker ni på blodigaste allvar att dessa barn bör stanna i ett helt djävla totalkaos med fylla och dilerium?


Nej, demokratin är ett stort skämt när det finns sådan som dig. Demokrati är till för att skydda minoriteterna, för att upprätthålla det universiella människovärdet, för att hjälpa de drabbade att få upprättelse.

Fascismen är mänskligheten, humanismen och demokratins värsta fiende. Det här forat är vårt hem, vi som drabbats av avsaknaden av demokrati. Här ska inte du komma in och trampa ned oss, som ingen lyssnar på. Du har ju verkligen ingen "demokratisk dialog" du tar upp i detta "inlägg": Det är storebrors röst som talar, förföljarna, de som inte vill lyssna, och som inte tolererar att vi har NÅGONSTANS att yttra oss.

Ge dig iväg härifrån onskefulla människa !
Titel: Re: ju fler vi är ju starkare vi blir
Skrivet av: Avos skrivet 09 december 2006, 17:47:22 PM
Citat från: "irka"
:D
jag skulle föreslå att vi alla som på ett eller annat sätt varit med eller är det fortfarande att våra barn blivit kidnappade av socialens sk tjänstemän tog och gjorde en samlad upprop med en stordemostration ang detta fruktanvärda handlande genom att vissa övriga i samhälle vad det är det som pågår bakom dessa stängda dörrar.


Detta tycker jag också ! Vi borde demonstrera utanför soc, så alla ser att vi inte har något att skämmas för, och utpeka dem som brottslingar!
Titel: Re: ändra LVU-lagen! Det hjälper inte!
Skrivet av: Avos skrivet 09 december 2006, 18:09:21 PM
Citat från: "Jeanette"
Jag skrev till dv. socialminister Margot Wallström för 8 år sedan. Fick likadant svar, "Vi får inte lägga oss i enskilda ärenden"!
Min mor skrev till socialministern, hon fick likadant svar.

Vi har ingen nytta av dessa ministrar!

Ett flertal anställda på sociala myndigheten, stadsdelsnämnd, länsrätt, kammarrätt, regeringsrätt, eu-domstolen, länsstyrelsen, socialstyrelsen, JO, PBU,Psykiatriker, mfl  bryter mot lagen.
De utövar myndighetsövergrepp. De samarbetar med varandra.
De ljuger, kränker oss familjer, de beter sig totalt kriminellt.
Vi blir bestulna våra barn. De skrämmer oss och förtrycker oss!

Jeanette Österstål
Nio år utan min son. De som har kidnappat honom får ingen straff!


Det du berättar är hemskt. Det värsta är att det finns folk som gottar sig i vår olycka. Jag klarade mig, men det var ren tur. Här dyker "anna", "tsenib" och senast en som säger att han varit fosterbarn upp för att smutskasta oss som drabbats. För trots att jag klarat mig den här gången, så är jag smutskastad för resten av livet.

De här människorna är känslomässigt skadade, de saknar empati. Det här är deras dialog med oss. Dvs håna de som fråntagits alla mänskliga rättigheter. Psykologi som nazistiska koncentrationslägervakter. "demokrati" vill de ha. Demokrati för dem innebär att angripa de mänskliga rättigheterna ännu en gång hos de som drabbats.
Titel: Re: Lvu lagen måste ändras.
Skrivet av: Avos skrivet 09 december 2006, 18:16:42 PM
Citat från: "Maskrosbarn"
Det krävs en lagändring.
Myndigheterna har för mycket makt.
Alla omhändertaganden har dom Sociala myndigheterna inte belägg för.
Det finns barn som far illa men saningen är den att dom omhändertas inte.

Elof Hansjons


Det är som du säger. När det handlar om de barn som borde omhändertas: så omhändertas de inte. NKMR:s advokat sade att när det gäller svåra sprutnarkomaner som ligger medvetslösa på golvet , med barnet intill sig, så struntar sociala i detta vanligen.

Förklaringen finner jag i att fosterföräldrarna blir rika på sin verksamhet. De får mellan 18 - 30 000 kr per fosterbarn, och de vill inte ha störda eller alkoholskadade barn som bränner ned uthusen. Så de barnen får narkomanerna behålla. Fosterföräldrarn vill ha blonda, välväxta och intelligenta och friska barn. Slavhandlarna på soc som levererar barnen  är sjuka människor, som saknar empati, då slavhandlares människosyn knappast kan innehålla empati. Socialförvaltningen säger ju själv att de ägnar sig inte åt att hjälpa folk. De ägnar sig åt.. vad ?
Titel: Lvu lagen måste ändras.
Skrivet av: Helsingborg42 skrivet 09 december 2006, 19:36:52 PM
Jag fick senaste ex av bladet "socionomen" igår.
När jag tittade igenom den som hastigast, då fanns några halvtråkiga artikler, men det som slog mig var, att i hela bladet finns en uppsjö av annonser från olika behandlingshem.
När man ser denna uppsjö av annonser, då förstår man, villken industri, det har blivit, men en mångmiljonomsättning varje månad.
Och när där finns pengar, finns missbruk.
Personligen då skulle det vara interessant att låta riksrevisorn titta på detta.
Sen kanman ju fundera lite på, hur interesserade dessa hem är i att göra en bedömning, som gör att familjen samlas igen. Varje sammanförd familj minskar ju deras marknad.

Jag skulle välkomna att regeringen tittade på detta, och undersökte om att tvångsplaceringar eventuellt kunde ske genom sjukvården, och då tänkte jag BUP. Då skulle BUP få bättre resurser, och vinstinteressen inte längre finnas.

Jag finner det anmärkningsvärt, att en regering, som kom med stopplagen, så att privatägda sjukhus inte fick finnas, när behandlingshem och fosterhem för barn, där många livnär sig på detta, fick lova att finnas.

Bara en tanka
Titel: Vem är demokratin till för ?
Skrivet av: Avos skrivet 10 december 2006, 11:05:45 AM
Citat från: "Agnes"
Demokrati och yttrandefrihet existerar inte i detta land, speciellt inte på dessa forum där endast den ena sidan tillåts hålla anföranden medans den andra tystas medelst uteslutning och bannlysning.
Har det aldrig slagit er att vissa barn faktiskt blir omhändertagna på goda grunder? Eller är alla omhändertagna på grund av att soc just för stunden funnit lust i att omhänderta just detta barn? Ni är en samling naiva puckon skulle jag vilja påstå, som går igenom er rosa tillrättalagda värld och inte inser att vissa barn måste omhändertas på grund av sina djävla puckon till ickeföräldrar, eller tycker ni på blodigaste allvar att dessa barn bör stanna i ett helt djävla totalkaos med fylla och dilerium?


Här ett bra exempel på människosyn och  debattstil.Skitkorven i potatismoset hävdar berättigandet av sin existens. Behöver vi det här ?

Hon frågar verkligen inte oss vad som har hänt, om något fel har begåtts, om myndigheterna alltid har rätt.. Nej det är VI som ställer förmätna krav på rättvisa.....
Titel: Lvu lagen måste ändras.
Skrivet av: tzenib skrivet 10 december 2006, 20:29:48 PM
Som du ser Agnes, får du inte svar på frågan helt enkelt därför att debatt är inte av intresse. Fylla och dilerium är nog viktigare för dessa individer än barnets bästa. Man skulle faktiskt kunna debattera socialförvaltningars arbetsmetoder och problem men det är inte heller av intresse här.
Alla med avvikande åsikter är ”fascister”. Att det finns biologiska föräldrar som är klart olämpliga som vårdnadshavare existerar tydligen inte denna föreställningsvärld.
 ”Det här forat är vårt hem” skriver Avos. Ja, så tycks det vara. Avos eget personliga diskussionsforum tillsammans med likasinnade. Men varför då ha det öppet för allmänheten??  Varför inte ha det stängt så att ni slipper andra åsikter.
 Skriv: Forum endast för missbrukare och rättshaverister.
Titel: Lvu lagen måste ändras.
Skrivet av: Avos skrivet 11 december 2006, 20:17:29 PM
Citat från: "tzenib"
”Det här forat är vårt hem” skriver Avos. Ja, så tycks det vara. Avos eget personliga diskussionsforum tillsammans med likasinnade. Men varför då ha det öppet för allmänheten??  Varför inte ha det stängt så att ni slipper andra åsikter.
 Skriv: Forum endast för missbrukare och rättshaverister.


Ja, eftersom du FORTFARANDE efter en månad heller inte tänker fråga någon av oss om vad saken gäller, utan endast kommit hit för att säga att vi alla är sinnesjuka narkomaner, anse jag att detta inte är och ALDRIG är allvarigt menat att bli en saklig demokratisk diskussion med dig.
Titel: Lvu lagen måste ändras.
Skrivet av: Agnes skrivet 12 december 2006, 14:33:26 PM
Citat från: "Avos"


Ge dig iväg härifrån onskefulla människa !

Jisses  :shock:
Titel: Lvu lagen måste ändras.
Skrivet av: Avos skrivet 12 december 2006, 19:47:00 PM
Citat från: "Agnes"
Citat från: "Avos"


Ge dig iväg härifrån onskefulla människa !

Jisses  :shock:


Du "svimmar". franska nerver.. mmm  Vi vill bara försvara fylleri och psykiska sjukdomar här skriver ni.  Men varför stannar ni kvar hos så dåliga människor ? Vad är det ni vill lyssna på från dem ?
Titel: Lvu lagen måste ändras.
Skrivet av: tzenib skrivet 13 december 2006, 09:12:56 AM
Nå, om vi vänder på steken och säger:
Alla fosterhem är helt fördärvliga och alla biologiska föräldrar är alltid bättre.
Är ett sådant påstående är riktigt?
Titel: Lvu lagen måste ändras.
Skrivet av: Helsingborg42 skrivet 14 december 2006, 11:25:36 AM
Citat från: "tzenib"
Nå, om vi vänder på steken och säger:
Alla fosterhem är helt fördärvliga och alla biologiska föräldrar är alltid bättre.
Är ett sådant påstående är riktigt?


Jag har sett din framfärd på forumet.
VAD är din egen personliga mening om problematiken.
DU kritiserar aktiva kämpande medlemmar, ifrågasätter.
Men vad anser du själv. VAD tror du på. HAR du en tro, eller vill du bara djävlas och få folk att må dåligt.....jag vet inte, så därför frågar jag dig.

Förklara för mig, som om jag var ett barn på 10 år, VAD VILL DU MED DITT LIV.

VAD ÄR DITT MÅL?
Vad vill du uppnå med dina inläg på detta forum??
Titel: Lvu lagen måste ändras.
Skrivet av: tzenib skrivet 14 december 2006, 19:55:38 PM
Det var inget svar på frågan

Du borde vid det här laget fattat vad jag menar. Jag ifrågasätter kategoriska påstående i stil med: Soc. gör alltid fel, Soc består av idioter, fosterföräldrar är alltid fel,  Bioligiska hem är alltid bäst, samhället är en enda sammansvärjning mot de som fått sina barn omhändertagna osv.

Fattar du? Kategoriska påståenden. Påståenden utan uns av nyansering. Det finns faktiskt mer än svart och vitt.
Och kom nu inte med tugget om att du blir kränkt för att jag skriver detta som att det vore något personligt påhopp. I alla diskussioner kommer detta upp att man kan inte kategorisera hur mycket som helst, eller dra alla över en kam osv. Inget unikt allt
Titel: Lvu lagen måste ändras.
Skrivet av: Helsingborg42 skrivet 14 december 2006, 21:03:27 PM
NÄÄ, jag blir inte kränkt av det du skriver, bara road.

Jag ber dig komma med dina egna synpunkter, vad du själv tror på.
Att du inte bara spyr lite galla på medlemmarna på forumet.

Men det verkar ju inte som om du har så mycket att komma med.
Du är egentlig bara missnöjd med allt och alla.

Det som jag inte förstår är, att OM du nu är så missnöjd, tycker att de uppfattningar, som diskuteras på detta forum, är helt felaktiga, och du inte själv vill komma med något konstruktivt.
VARFÖR stannar du då kvar som medlem på forumet??
Du är ju inte TVUNGEN att sitta och läsa de som skrivs, OM du nu flytter på markören till adressfältet, då hitter du säkert något, som är mer spännande. :wink:  :wink:
Titel: Lvu lagen måste ändras.
Skrivet av: Avos skrivet 15 december 2006, 16:47:02 PM
Citat från: "tzenib"
Nå, om vi vänder på steken och säger:
Alla fosterhem är helt fördärvliga och alla biologiska föräldrar är alltid bättre.
Är ett sådant påstående är riktigt?


Ett sådant påstående är vansinnig, eftersom det inte förutsätter att det finns ett begrepp som heter "föräldrar" i annat än juridisk mening.

Jag har mycket lite tid att skriva nu, hade tänkt skicka ut en längre sak om detta, men det får för stunden räcka med denna kommentar.

På siterna för fosterbarn finns det några hundra medlemmar, bara den ena har ca 500 medlemmar. Sedan finns det utanför dessa fora några fosterbarn med avvikande uppfattningar.

Det är:

Tommy Jensen "knutte 61" som damp ned här. Han menade att fosterföräldrar är ju kontrollerade och testade föräldrar, medans biologiska föräldrar inte är testade. Tommy Jensen brukar inte ha så god koll på argumentationen, och senast vi diskuterade på hans blogg, så massakrerade han hela diskussionstråden sedan han sagt att han ville ha diskussionen flyttad.

"Ann" alias "Agnes" och "Reine". Hon är stundtals ganska extrem, men kan formulera sig nyanserat ibland. Det intressanta med hennes ideer, är att hon trots sin extrema inställning till socialförvaltningen, ändå kan acceptera ett mer modererat synsätt ibland, för att plötsligt återgå till en extrem onyanserad hållning. Intressant är att Ann har en dotter.Fd fostrerbarn är mycket utsatt för omhändertaganden.Hon satte strax efterråt passord på sin blogg. Dvs hennes pendlande ställningstaganden pendlar mellan extrem lobbying för socialförvaltningen, och utökade befogenheter för dem, till rädsla för att hon själv och henns barn och barn-barn ska drabbas av samma socialförvaltning.

"Annette" är den mest extrema av socialförvaltningens lobbare. Alla de andra modererar sina åsikter ibland, men Anette gör det inte.

Jag lägger ut ett inlägg som jag aldrig publicerade på "Kents Liv", eftersom jag tyckte att det Annette skrev var så extremt att det var meningslöst att bemöta det.

Den gemensamma punkten i alla era ståndpunkter är att en artificiell förälder är bättre än en vanlig förälder. Inte bara det: Annette kräver att rättsamhället ska avskaffas för att införa omvänd bevisning, med socialsekreterarna som går in med egen nyckel i stort sett i lägenheterna.
Rättsamhället bygger på att "hellre fria en skyldig än döma en oskyldig".

Hon vill att socialförvaltningen ska uppfostra barnen, med föräldrarna som underställda redskap. Detta har Eudomstolen redan förbjudit sverige, då sverige tidigare hade en skrivning "Föräldrarna ska uppfostra barnen i samarbete med socialförvaltningen".

Här är svaret på Annettes inlägg , som jag int publicerade på "kents liv":

Citat från: "annette"
Jag anser inte att föräldrar ska ha villkorslös rätt eller makt att sköta sina barn bäst dem behagar. I så fall vore barnen föräldrarnas privata egendom. Därför måste vi ha ett kontrollorgan som heter soc och finns idag.


Detta innebär alltså statlig barnuppfostran. Det har man VERKLIGEN inte i USA, inte ens i stalins sovjet hade man det. Men i myrstacken har man det.

De som vill skaffa sig barn, bör göra som den amerikanska sade som intervjuvades i TV: Börja med att lämna Sverige. En myndighet ska granska ÖVERTRÄDAREN, och INGEN ANNAN. Det där "statliga barnuppfostringsverket" du verkar efterlysa, som vi alla ska vara underställda, kommer alldrig att bli verklighet, eftersom försöket att införa det misslyckades.

Så här har försöken att bygga detta skräcksamhälle, med storebror som övervakar familjerna i hemmet gått:

1)Europadomstolen tvingade sverige att stryka skrivningen "Föräldrarna ska uppfostra barnen i samarbete med socialförvaltningen" 1983.

2)Sverige, fortsatte att trotsa familjernas rättigheter, och gjorde en skrivning om att "barn som riskerar att fara illa i framtiden, bör omhändertas". Silbersky skulle få MYCKET svårt att lägga upp förälderns försvar, när föräldern blir anklagad för att han kommer att göra något olagligt i framtiden.. Den tvingade svenska regeringens förmyndare Europadomstolen också sverige att ta bort.

3) Sverige fortsatte försöken att driva statlig barnuppfostringspolitik, genom att plocka bitar ur FN:s barnkonventionen om "barnens bästa" och "barn som far illa", men använda dem MOT familjen och föräldrarna, på samma sätt.

"Barnens bästa", kan ju användas så att det alltid kan hävdas att det finns en bättre förälder, eller bättre förhållanden för barnet. dvs godtyckliga omhändertaganden där föräldrarna återigen ställs under socialförvaltningens förmyndarskap i egenskap av myndighet ÖVERSTÄLLD föräldrarna.

4) Svenska regeringens förmyndare Europadomstolen upphävde ÅTERIGEN försöket, och krävde att sverige ENDAST får använda tolkningen "barn som far SYNNERLIGEN illa".

Sverige fortsätter trotsa Europadomstolen, och svenska par som trakasserats av socialförvaltningen får varje år skadestånd i mångmiljonklassen i Europadomstolen, där sverige ständigt förekommer som världsmästare i olagliga omhändertaganden. Jag anser att skadestånden borde fördubblas, och sedan tre och fyrdubblas, tills regeringen upphör med de fascistiska försöken att göra om sverige till en myrstack.

Citat från: "annette"
För sista gången

1) Vad är synnerliga skäl till att placera ett barn? (går gränsen vid om barnet riskerar dö?)

2) Vill du avskaffa socialens rätt att omhänderta barn?

3) Är det bara familjen som får avgöra om ett barn ska omhändertas?

Och sist vill jag säga att jag har inte hört dig en enda gång tala om barns rättigheter. Eller har dem inga?


1) Jag har flera gånger förklarat vad synnerliga skäl är, det är därför har jag inte brytt mig om att svara på detta. Det handlar om grava drogmissbrukare, sinnesjuka eller våldsamma människor. Efter att rehabiliteringsförsök misslyckats, bör barnen sättas hos andra föräldrar.

Men det finns ju ingen socialförvaltning som ägnar sig åt att hjälpa dessa familjer. De har bara utbildning på att förstöra, de har ingen utbildning på att ställa till rätta.Därför kan en sådan politik heller inte genomföras.

I dessa akuta fall tar varken barn eller föräldrar speciellt illa vid sig av omhändertaganden, eftersom de troligen inte insisterar på att barnen ska följa skutan till botten.Detta har jag svarat flera gånger tidigare.

2)HELA socialförvaltningen är förstörd, om den någonsin varit uppbyggd av normala människor. Där arbetar folk som dagligen ägnat sig åt brott i decennier utan att åtalas. Hela kedjan av chefer, ned i alla nivåer, har arbetat efter rutiner som är brottsliga. ALLA är indragna, alla tvingas till delaktighet och att delta i döljandet av brott. Socialförvaltningen följer exempelvis inte myndigheters direktiv att diarieföra handlingar; de diarieför endast handlingar som talar till deras fördel. Påbörjade utredningar exempelvis, men även där plockas mycket bort och åker i papperstuggen. De diarieför alltså inte sina egna brott.

De som arbetat på socialförvaltningen bör inte tillåtas att arbeta med barn mer. De advokater jag talat med säger att där arbetar många sjuka människor, psykopater ( fascistoida maktmänniskor), som aldrig kan rehabiliteras. Inte går någon del av en sådan maffaistruktur att rehabilitera heller, det vore därtill kriminellt att ge brottslingar utbildning istället för straff.

Jag har tidigare skrivit: (vilket du heller inte har läst) att jag anser att folket från socialförvaltningen bör åka i busslaster upp till åklagaren, och att kriminalpolis bör leta igenom deras skrivbordslådor.  

Tillsynsmyndigheterna har varit avstängda i decennier, länstyrelsen, socialdepartementets och socialstyrelsens. De som jobbar under sådana förhållanden i decennier har blivit ABNORMA !  Inse att de säger SJÄLVA att LVU utredningar inte kan vara sakliga eller objektiva, för då kan det inte bli några omhändertaganden. Vad är det då för alster de producerar ? Det kan ju bara vara konstruktion av bevisning ! Sådana människor "behövs" ingenstans, de måste straffas, sedan omskolas och gå till andra arbetsuppgifter, deras tankeliv och själsliv liknar inget annat, och de måste HELT tas bort från dessa uppgifter.

De som kommer in i dennna sjuka miljö kommer snabbt att tvingas att välja: bli likadan, eller säga upp sig. Det valet gjorde den första utredaren jag hade där: hon vägrade följa order från brottslingen på familjerätten, och sade upp sig mitt under utredningen.

[exempel skickar jag i ett personligt meddelande]

De här människorna, kan inte reformeras.Minst av allt bör de vidareutbildas. De bör straffas. Jag har varit i kontakt med tiotals andra på socialförvaltningen, och jag känner i sin tur andra som återgett vad de varit med om, Dessutom har jag läst om vad andra psykopater på andra socialförvaltningar ställt till som återgetts av skrivare på NKMR:s forum.

Orsaken är helt enkelt den att om någon ges sådan befogenheter att bestämma om andras liv, så kommer detta att urarta på just detta sätt. Meningslöst att söka folk med kompentens att lägga sin näsa i blöt, med andra ord. Satkärringförvaltningen har blivit vad den har blivit, just på grund av att de har fria händer att fantisera ihop vilka vansinniga anklagelser de vill; och polisanmälan för övergrepp kan aldrig hota dem, då de inte är ålagda några som helst begränsningar.

Mitt alternativ till socialförvaltningens statliga uppfostran, är att special utbildade poliser tar över uppgiften att omhänderta barn som "far SYNNERLIGEN illa". Socialsekreterarna tror jag skulle kunna bli kvalificerade packare av fiskbullar på någon av ABBAS fiskkonservfabriker, alternativt skulle de passa mycket bra i kriminalvårdstyrelsens uniformer, och skruva ihop armaturer på någon av kriminalvårdstyrelsens inrättningar.

"3) Är det bara familjen som får avgöra om ett barn ska omhändertas? "

Din sista fråga förstår jag inte, då den förefaller vara en blandning mellan ditt svar, och något ursprungligt påstående du vill ifrågasätta.

Barn har inga rättigheter utöver de som lagen ger dem? Känns det som ett kränkande påstående ?Hur skulle annars lagar kunna formuleras ?Barn kan inte själva hävda sina rättigheter. När familjens rättigheter kränks, så kränks automatiskt barnets rättigheter.Barnets rättigheter förs av dess förmyndare. Jag VET att du anser att det finns opassande föräldrar, men egentligen så är det ju inte vad du i det här inlägget hävdar. Du går här steget längre och talar om en övervakande myndighet för ALLA föräldrar, såväl de som inte har skadat sina barn, som alla de andra.Detta anser jag är en mycket skrämmande tanke, vilket ju innebär i sin förlängning att det är helt okey exempelvis att ta barnet från båda föräldrarna om den ena har felat, och annat som socialförvaltningarna idag ägnar sig åt i egenskap av myndighet ÖVERSTÄLLD föräldrarna. Detta i sin tur resulterar i en fascistisk människosyn och att psykopater frodas och lever bra i denna miljö.
Titel: Lvu lagen måste ändras.
Skrivet av: Agnes skrivet 15 december 2006, 16:55:01 PM
Citat från: "Avos"


"Ann" alias "Agnes" och "Reine".

Där har du fel, jag är definitivt inte Ann.
Jag har vissa liknande åsikter, men det är också allt.
Titel: Lvu lagen måste ändras.
Skrivet av: Avos skrivet 15 december 2006, 16:58:46 PM
Citat från: "Agnes"
Citat från: "Avos"


"Ann" alias "Agnes" och "Reine".

Där har du fel, jag är definitivt inte Ann.
Jag har vissa liknande åsikter, men det är också allt.


Att ni döljer er bakom alias är i det här fallet ingen poäng, eftersom man likafullt kan sortera ut era åsikter.
Titel: Lvu lagen måste ändras.
Skrivet av: Agnes skrivet 15 december 2006, 17:05:16 PM
Citat från: "Avos"
Citat från: "Agnes"
Citat från: "Avos"


"Ann" alias "Agnes" och "Reine".

Där har du fel, jag är definitivt inte Ann.
Jag har vissa liknande åsikter, men det är också allt.


Att ni döljer er bakom alias är i det här fallet ingen poäng, eftersom man likafullt kan sortera ut era åsikter.

Använder du dig av ditt rätta namn?
För övrigt så är det ju lätt att kolla via IP om vi skulle vara samma, jag använder mig inte av proxy, utan har samma IP-nummer jämt.
Däremot är jag inte så pigg på att gå ut med namn öppet och det beror ju på att det finns stollar på nätet.
Orsaken till att jag registrerade mig här var att en viss pedofil gjort det och jag tyckte att han inte skulle få stå oemotsagd.
Titel: Lvu lagen måste ändras.
Skrivet av: kristina skrivet 15 december 2006, 19:51:49 PM
Avos, du säger att myndigheterna ska få omhänderta barn om föräldrarna är grava missbrukare, sinnessjuka eller våldsamma människor.

Oj, vad du lagt ribban högt. Så dem som drogar lite lagomt då? Eller mår psykiskt dåligt, misshandlar sina barn lite lagomt psykiskt och fysiskt, ska dem få vara föräldrar?

Socialförvaltningen bör inte få arbeta med barn mer, säger du. Så vem ska få gör det ist? Enligt dig är inte enstaka individer fel utan hela myndigheten. Den ska läggas ner eller? Vad ska vi ha ist?

Och sen till det mest otroliga du skrivit. "När familjens rättigheter kränks så kränks automatiskt familjens rättigheter". Alltså hallå, navelsträngen klipps väl av vid födseln och sedan är barnet en egen person med egna behov.

Familjen ska inte ha rätt att göra vad den vill. När familjens rätt kränks (rätten till att vara dåliga föräldrar) så kanske barnets rätt för första gången blir gällande eftersom de båda rättigheterna är 2 skilda saker.
Titel: rättning
Skrivet av: kristina skrivet 15 december 2006, 20:02:57 PM
Det ska givetvis vara "när föräldrars rättigheter kränks så kränks automatiskt barnets" Skrev i hast.
Titel: Lvu lagen måste ändras.
Skrivet av: susanna svensson skrivet 16 december 2006, 07:59:56 AM
Familjens rättigheter är skyddad både i FN:s konvetion om mänskliga rättigheter och europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Detta skydd innebär att föräldrarna har rätt att bestämma över sina barns fostran fram till myndighetsdagen.
Jag är inte helt emot att man omhändertar barn i extrema undantagsfall, men i de flesta fall går det säkert att hitta acceptabla lösningar som är bättre för både barnen och föräldrarna.
Det stora problemet inom svenska socialtjänst är dock bristen på vetenskaplig förankring i deras utredningar, alldeles för mycket löst flumm flumm och tyckande, som faktiskt inskränker på de mäskliga rättigheter som ska skyddas.
Ett av problemen är även den oklara utformningen av LVU. Det talas om misshandel eller otillbörligt utnyttjande i lagstiftningen. Där är nog alla överens om att man måste kunna omhänderta barn av denna anledning, men när man sen läser vidare och kommer till formuleringen om eller någon annnan omständighet som utgör en fara för barnets hälsa och utveckling så skapas utrymme för en hel del godtycke.
Ska denna formulering i lagstiftningen användas så bör enligt min mening socialtjänsten vara tvungna att hänvisa till froskningsresultat som klart och tydligt visar att just denna omständighet är en fara för att barns utveckling och att denna fara är större än den fara för barnets utveckling som ett omhändertagande innebär. All forskning visar nämligen att adoptivbarn och fosterbarn i vuxen ålder är överreprecenterade inom kriminalitat och annan socialutsatthet.
Titel: Lvu lagen måste ändras.
Skrivet av: Avos skrivet 17 december 2006, 20:00:19 PM
Citat från: "Agnes"

Orsaken till att jag registrerade mig här var att en viss pedofil gjort det och jag tyckte att han inte skulle få stå oemotsagd.


Ok, ta på dig Reine då så kör vi !
Titel: Lvu lagen måste ändras.
Skrivet av: Avos skrivet 17 december 2006, 20:31:25 PM
Citat från: "kristina"
Avos, du säger att myndigheterna ska få omhänderta barn om föräldrarna är grava missbrukare, sinnessjuka eller våldsamma människor.

Oj, vad du lagt ribban högt. Så dem som drogar lite lagomt då? Eller mår psykiskt dåligt, misshandlar sina barn lite lagomt psykiskt och fysiskt, ska dem få vara föräldrar? .


Det är den norm som gäller för barn som far SYNNERLIGEN illa, dvs den norm som Europadomstolen tvingar sverige att följa. Om inte den normen följdes, skulle det ju bara finnas ETT straff för alla former av avvikelser.

Dvs fosterhemsplacering, för allt man kan tänka sig när ett barn far illa: en sticka i fingret, en tunn jacka på vintern..etc. Regeln får alltså inte vara GODTYCKE, utan det ska handla om SYNNERLIGA SKÄL där den vanliga familjen inte kan bedömas kuna reda upp saken. Det ska därtill handla om att man gett familjen en chans: sådant sker nästan aldrig, då socialförvaltningen själva säger att de ägnar sig åt att hjälpa folk..

Citat från: "kristina"
Socialförvaltningen bör inte få arbeta med barn mer, säger du. Så vem ska få gör det ist? Enligt dig är inte enstaka individer fel utan hela myndigheten. Den ska läggas ner eller? Vad ska vi ha ist? .


Socialförvaltningen har själv gett sin verksamhet det sämsta betyg den kan få: de säger själv att de inte ägnar sig åt att hjälpa folk, de förbereder och genomför fosterhemsplaceringar. Människor som arbetar i den verksamheten efter de "riktlinjer" som socialförvaltningen har, är  eller kommer att bli känslomässigt störda.

Advokater som arbetar med LVU mål säger att det jobbar många sjuka människor på socialförvaltningen, när man läser på dessa sidor om socialförvaltningen får man det intrycket bekräftat.

Nu kanske du vill säga att detta handlar om vissa människor som träffar vissa socialsekreterare. Nej, jag menar då att socialförvaltningen sysslar med en verksamhet, som är allvarligare än att sätta folk i fängelse tiotals år, och denna verksamhet sker HELT utan tillsyn idag. Alla tillsynsenheter är frånkopplade i alla län i sverige. De som arbetar där i decennier kan inte undgå att bli indragen i brottslig verksamhet, och bli likgiltig till att omhänderta helt friska barn.

Citat från: "kristina"

Och sen till det mest otroliga du skrivit. "När familjens rättigheter kränks så kränks automatiskt [barnets] rättigheter". Alltså hallå, navelsträngen klipps väl av vid födseln och sedan är barnet en egen person med egna behov. .


Ok, skicka iväg lillen då med bilen ned på kiosken och köpa cigaretter.

Citat från: "kristina"

Familjen ska inte ha rätt att göra vad den vill. När familjens rätt kränks (rätten till att vara dåliga föräldrar) så kanske barnets rätt för första gången blir gällande eftersom de båda rättigheterna är 2 skilda saker.


Detta ser skenbart logiskt ut, men förutsätter absolut införandet av diktatur. Det finns ingen stat i världen som inte någon grupp  tillnyttogör sig av. Det finns inget rättsystem som står ovanför människan själv.

Det du förordar är att barnets uppfostran i första hand ska vara underordnad socialförvaltningen, och att "förälder" endast är ett juridiskt begrepp som kan upphävas godtyckligt.  Men denna typ av samhälle godtar inte Europadomstolen, då den tvingade sverige att stryka skrivningen "föräldrarna ska uppfostra sina barn i samarbete med socialförvaltningen". Trots att skrivningen ströks 1983, så fortsätter socialförvaltningen att göra nya försök att socialisera barnen. Det är bara myrstacken som fungerar på det sätt som socialförvaltningen vill att landet ska fungera.

För vad du här förordar är att rätttsamhällets regler ska avskaffas.
Dvs " hellre fria en skyldig än döma en oskyldig" och att det är den som anklagar som ska stå för bevisningen, inte den som anklagas.

Du går dessutom ett steg längre än så: för ALLA; vare sig oskyldiga eller skyldiga, ska ställas under domstolens makt., istället för bara de som gjort avsteg. Det du drömmer om är ogenomförbart, utan att införa ett samhälle av cyborg-typ, där det saknas utrymme för individualitet, personlighet, och det vulgära kollektivet är allt.

Jag antar att du själv är ett fosterbarn, för de fosterbarn som inte lyckats bearbeta krisen med avskiljandet från sitt föräldrahem, brukar försöka övertala alla andra att leva under nievellerat jämlika förhållanden med dem, och de drömmer om ett samhälle där alla är fosterbarn, eller iaf de flesta.

I mitt län omhändertogs i år 500 barn, det sägs att det omhändertas 20 000 barn per år i sverige. Det är världsrekord. På tio år blir det 200 000. Det är svårt att tänka sig att det kan bli värre då.
Titel: Lvu lagen måste ändras.
Skrivet av: Agnes skrivet 18 december 2006, 07:41:44 AM
Citat från: "Avos"
Citat från: "Agnes"

Orsaken till att jag registrerade mig här var att en viss pedofil gjort det och jag tyckte att han inte skulle få stå oemotsagd.


Ok, ta på dig Reine då så kör vi !

Nu får du allt ta och kamma dig, jag känner ingen Reine, vet att det ska finnas en sådan här men det är inte jag.
När jag registrerar mig på forum så använder jag bara ett användarnamn, det skulle bli för rörigt med flera.
Titel: Lvu lagen måste ändras.
Skrivet av: ingela skrivet 18 december 2006, 10:04:14 AM
Nu är du allt ute och cyklar Avos - Reine förde en kamp mot Paraphilia i flera veckor och det enda de någonsin var överens om var när Paraphilia ansåg att man behövde ha fakta att komma med då det gällde vad man menade vara felaktiga omhändertaganden och inte bara känsloinlagor. Förstår inte varför du hela tiden måste vränga sanningen!
Titel: Lvu lagen måste ändras.
Skrivet av: Avos skrivet 18 december 2006, 17:14:31 PM
Citat från: "ingela"
Nu är du allt ute och cyklar Avos - Reine förde en kamp mot Paraphilia i flera veckor och det enda de någonsin var överens om var när Paraphilia ansåg att man behövde ha fakta att komma med då det gällde vad man menade vara felaktiga omhändertaganden och inte bara känsloinlagor. Förstår inte varför du hela tiden måste vränga sanningen!


Ni alla slår snart Thomas Nord på Usenet i Alias.. han passerade 1 K vallen i somras.. :-/
Titel: Varför så envis?
Skrivet av: Ruby Harrold-Claesson skrivet 18 december 2006, 22:45:16 PM
Det är ganska anmärkningsvärt att Ann Ingela Johansson alias "ann" och "reine" har blivit avstängd, från NKMR:s Diskussionsforum, men att hon framhärdar med ytterligare ett försök att bli medlem. Nu har hon registrerat sig som "Ingela".

Redan i Samhällets styvbarns forum (januari 2006) var det någon som uppmuntrade henne att "skaffa dig ett liv" eller att hon skulle "söka hjälp".

Ytterligare inlägg undanbedes eftersom de inte uppskattas av medlemmarna på NKMR:s Diskussionsforum.

Ruby H-C
Titel: Lvu lagen måste ändras.
Skrivet av: tzenib skrivet 19 december 2006, 08:39:05 AM
Avos skrev:

Citera
2)HELA socialförvaltningen är förstörd, om den någonsin varit uppbyggd av normala människor. Där arbetar folk som dagligen ägnat sig åt brott i decennier utan att åtalas. Hela kedjan av chefer, ned i alla nivåer, har arbetat efter rutiner som är brottsliga. ALLA är indragna, alla tvingas till delaktighet och att delta i döljandet av brott. Socialförvaltningen följer exempelvis inte myndigheters direktiv att diarieföra handlingar; de diarieför endast handlingar som talar till deras fördel. Påbörjade utredningar exempelvis, men även där plockas mycket bort och åker i papperstuggen. De diarieför alltså inte sina egna brott.

De som arbetat på socialförvaltningen bör inte tillåtas att arbeta med barn mer. De advokater jag talat med säger att där arbetar många sjuka människor, psykopater ( fascistoida maktmänniskor), som aldrig kan rehabiliteras. Inte går någon del av en sådan maffaistruktur att rehabilitera heller, det vore därtill kriminellt att ge brottslingar utbildning istället för straff.


Jag förstår inte hur Avos med flera kan gnälla så mycket då vissa har avvikande åsikter än Avos, samtidigt som Avos själv kan kasta ur sig så grova generaliserade och onyanserade åsikter som ovanstående.
Det går helt enkelt inte ihop. Den som torgför sådana åsikter får allt acceptera motsvarande påhopp och acceptera det utan att böja yra om uteslutning ur forum och liknande tugg.
Titel: Countdown: Start
Skrivet av: Avos skrivet 19 december 2006, 16:43:55 PM
Citat från: "tzenib"

Jag förstår inte hur Avos med flera kan gnälla så mycket då vissa har avvikande åsikter än Avos, samtidigt som Avos själv kan kasta ur sig så grova generaliserade och onyanserade åsikter som ovanstående.
Det går helt enkelt inte ihop. Den som torgför sådana åsikter får allt acceptera motsvarande påhopp och acceptera det utan att böja yra om uteslutning ur forum och liknande tugg.


Inom NKMR existerar olika tankegångar om vad man vill ha istället för dagens socialförvaltning. Jag kan inte erinra mig att jag sett något speciellt klart uttalt där, annat än att man vill ha en reformerad socialförvaltning, om jag inte misstar mig. Jag vill däremot att socialförvaltningen avskaffas och ersätts med specialutbildad polis. Därmed kan man säga att jag har lite mer långtgående åsikter i det fallet.

Om du av detta drar slutsatsen att det då är okey med personliga påhopp på mig, så ligger det i logik med vad du ägnat dig åt här i två månader.
Titel: Lvu lagen måste ändras.
Skrivet av: Avos skrivet 19 december 2006, 16:50:57 PM
Citat från: "Jan-Olof Larsson"
Hur kan du veta vad "reine-ann" hade för intentioner ? ..så kommer följdfrågan Vem är "ingela" ? !!


Ann Ingela tydligen..

På Swenet finns en mycket intressant mailrobot som Peter Löwgren har knåpat ihop. Den heter "Thomas Nord-Detektorn" Varje gång nazisten och alias-missbrukaren Thomas Nord dyker upp under ett annat alias, så hänger mailroboten ut honom som Thomas Nord, sedan den detekterat IP-numret. Thomas Nord är kroniker och fortsätter i alla fall: han har idag säker över 1500 alias. Men han tjänar inget på det.
Titel: Lvu lagen måste ändras.
Skrivet av: tzenib skrivet 19 december 2006, 18:57:13 PM
Avos skrev
Citera
Om du av detta drar slutsatsen att det då är okey med personliga påhopp på mig, så ligger det i logik med vad du ägnat dig åt här i två månader.


Försöker du dribbla igen genom att pådyvla mig slutsatser som jag inte dragit. Inte lönt med den taktiken.

Jag bara säger att du inte har ensamrätt på påhopp!
Titel: Lvu lagen måste ändras.
Skrivet av: Avos skrivet 20 december 2006, 20:42:27 PM
Citat från: "tzenib"
Avos skrev
Citera
Om du av detta drar slutsatsen att det då är okey med personliga påhopp på mig, så ligger det i logik med vad du ägnat dig åt här i två månader.


Försöker du dribbla igen genom att pådyvla mig slutsatser som jag inte dragit. Inte lönt med den taktiken.

Jag bara säger att du inte har ensamrätt på påhopp!


Så sött. Så du tänker börja mobba även lilla jag nu,Tsenib ? Det vore väl synd om du gav dig på en gammal UseNet-sniper som jag ? Jag har sagt min mening om vad som bör göras med sociala, förtjänar moi sådan behandling bara därför Tsenib? ..Men så elak du är Tsenib. Kanske du har något att lära av mig ?

Moderatorn såg inte det där,Tsenib. Du blir säkert inte utkastad än. Ingen förstod något. Det går inte att bevisa något. Alls. Du kan fortsätte en tid till, inget kommer att hända. Än.

Vi vill tala lite med dig innan du blir utkastad härifrån. Bara litegrand, så där i uppfostrande syfte innan du far. Du vet hur kattmamman lär sina barn jaga möss ? mmm..

Jag kan inte veta hur du tänker,i så fall skulle jag behöva djupfrysa din hjärna och skära den i tunna skivor och studera den under mikroskop, men det är inte aktuellt.

Saken gällde först och främst allt du sagt åt folk här,det verkar inte bli bättre. Att vara eller icke vara. Är det bättre att fly, än illa fäkta, eller tiga och fördraga ? Du får inte ge dig iväg än, Tsenib, innan vi har hunnit prata ut.

Avos -- \  - Dum, Tjock, Elak samt frånskild
Titel: Lvu lagen måste ändras.
Skrivet av: tzenib skrivet 22 december 2006, 23:07:11 PM
Prinsessan på ärten!  Ska du halka in den där Det-är-så-synd-om-oss stilen nu igen. Spar barnsligheterna till lämpligare tillfällen. Jag har hitintills bara sett mobbningar från dig och dina medskribenter och inte från de som kommer in och ger er lite behövligt mothugg. Annars skulle det bli ett tämligen tråkigt forum.
Titel: Lvu lagen måste ändras.
Skrivet av: Avos skrivet 24 december 2006, 15:25:50 PM
Citat från: "tzenib"
Prinsessan på ärten!  Ska du halka in den där Det-är-så-synd-om-oss stilen nu igen. Spar barnsligheterna till lämpligare tillfällen. Jag har hitintills bara sett mobbningar från dig och dina medskribenter och inte från de som kommer in och ger er lite behövligt mothugg. Annars skulle det bli ett tämligen tråkigt forum.


Så du vill ha hårda tag här Tsenib ? Blötdjur brukar klara sig illa då. Vill du att det ska bli synd om dig, och inte de andra ? Har folk mobbat dig på forat vad menar du då ? Så vi ska få mothugg nu? Hinner du ens börja ? Varför då klaga ?

Klart är att man kan dra slutsatser om dig. Det är näst intill omöjligt att få tillstånd en saklig diskussion med dig. antingen svarar du inte, eller så glider du undan. Vad du ständigt återkommer till istället, är trakasserier mot de som drabbats av socialas kidnappningar av deras barn. Du vill heller inte höra deras svar.Det verkar inte finnas någon moral hos dig som definierar vad som är ett slag under bältet. I det här svaret så framgår det att du ser fram emot personangrepp och smutskastning. Verkar inte komma annat än skit från dig.
Titel: Lvu lagen måste ändras.
Skrivet av: tzenib skrivet 24 december 2006, 21:36:44 PM
Citera
Det är näst intill omöjligt att få tillstånd en saklig diskussion med dig.


Tja du är inte den rätte att klaga på saklig diskussion eftersom du aldrig debatterar utan bara kastar ur dig strunt som "blötdjur" och liknande okvädningsord.

Någon annan som är intresserad att diskutera om sakfrågan månntro?
Titel: Lvu lagen måste ändras.
Skrivet av: Avos skrivet 27 december 2006, 17:33:33 PM
Citat från: "tzenib"
Citera
Det är näst intill omöjligt att få tillstånd en saklig diskussion med dig.


Tja du är inte den rätte att klaga på saklig diskussion eftersom du aldrig debatterar utan bara kastar ur dig strunt som "blötdjur" och liknande okvädningsord.

Någon annan som är intresserad att diskutera om sakfrågan månntro?


Vem som helst är intresserad av detta här. Så det erbjudandet kan du få uppfyllt på en gång.

Osett alla enskilda fall som drabbats av svenska KGB/socialförvaltningen, kan man enbart genom att se på vilka regler som gäller, dra slutsatsen att socialförvaltningens verksamhet är brottslig:

Kriteriet för omhändertagande av barn är "barn som far illa". Som synes omfattar det kriteriet ALLT som barnet inte mår bra av. För att verksamheten ska vara laglig, och för att sverige inte ska straffas i Europadomstolen, måste omhändertaganden ske enligt principen "barn som far SYNNERLIGEN" illa. Detta vägrar sverige att följa, vilket innebär att sveriges förmyndare, Europadomstolen, ideligen straffar sverige, och tvingar socialförvaltningarna att betala böter.

"Barn som far" illa omfattar alltså allt som ett barn inte mår bra av. Det innebär att barnet och föräldrarna saknar rättigheter. Det innebär också, att omvänd bevisning råder, man ska BEVISA att ens barn aldrig i sitt liv haft det dåligt: en uppgift som ingen går i land med, och en situation där alla svar man har kan förkastas som nonsens.Socialförvaltningen har alltså en skrivning som ger dem rätt att ta vilket barn som helst, då kriteriet för bevisning omfattar 100% av barnen.

Exempelvis drog socialförvaltningen upp att det inte funnits några vittnen på att jag pussat min son, när jag hämtade honom från dagis, att min äldre son och min yngre son fäktats med käppar på gården, och att den yngre fått sig en smäll på handen. Utredaren sade att detta var situationer där barn far illa. Slutsatsen var att mina barn aldrig mer skulle ges rätten att träffa mig. Länsrätten kastade båda utredningarna 27 sidor+19 sidor i papperskorgen okommenterad.

ALLTING, utom ett evigt lyckorus, far barn illa av. ALLA situationer där sociala kan säga att det finns en annan plats på jorden där barnet kan ha det bättre,Att det KAN finnas någon som är bättre än mig,  är situationer som leder till omhändertagande. Sociala behöver inte bevisa att barnen får det bättre hos fosterföräldrar, men föräldrar måste bevisa att barnen alldrig haft det dåligt, viliket är omöjligt om barnen lever på jorden.

ORSAK: Omvänd bevisning ! Omvänd bevisning leder ALLTID till att hederliga människor straffas, och indirekt leder det till att ohederliga människor frias. ( Eftersom andra än ohederliga straffats)

Den omvända bevisningens syfte, är ju att FÖRTALA och STRAFFA hederliga och oskyldiga människor: vilket annat syfte skulle omvänd bevisning annars ha ? Vem vill straffa oskyldiga ?Det kan man ju fråga sig, för lagens syfte är ju att ge de hederliga människorna skydd !!

Osett vilka som straffats, om de är att anse som skyldiga eller ej, så kan man enkelt se att principerna aldrig medger en rättvis rättegång, och att detta automatiskt leder till mångdubbelt fler omhändertaganden än om ett lagligt system följdes.
Titel: VÅRAN SON HAR BLIVIT PLACERAD
Skrivet av: mamma1 skrivet 27 februari 2007, 15:05:18 PM
hej, vet precis hur det är  :x

Ofattbart att våran son familjehemsplacerades! Vi älskade honom så mycket och trodde vi gav honom allt han behövde: mat, kläder, blöjbyte när det behövdes, tröst, kärlek, lekte med honom, gick ut varje dag, läste sagor för honom, hade alltid trappgrinden stängd etc.

Men soc. amsåg att vi hade brister som skulle skada våran son på sikt. HUR kan dem veta hur framtiden ser ut :?:

Vi är inga missbrukare, röker inte heller. Våra brister är att vi mobbats som barn och att jag lider av ptsd (posttraumatiskt stressyndrom) som nu försämrats betydligt.

Min läkare intygar att försämringen beror på familjehemsplaceringen. Hon anser också att jag inte är så dålig som soc påstår. VEM borde veta bäst :?: [/b]
Titel: Lvu lagen måste ändras.
Skrivet av: partybrud skrivet 13 mars 2007, 08:11:32 AM
hej
jag är ny här innen o orkar knappt läsa igenom alla inläggen men håller med på att lvu måste ändras då fel barn oftas bli omhändertagna

är själva en mamma med 4barn varan 3 är luv tagan o om man kollar lagen ska vården inte vara så länge man sköter sig o allt pekar på hemgång då ändrar dom lagen o reglerna så dom kommer ju aldrig hemmåt