Nordiska kommittén för Mänskliga rättigheters - Diskussionsforum

Socialtjänsten => Biologiska familjens betydelse => Ämnet startat av: qrawall skrivet 09 februari 2003, 08:16:04 AM

Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: qrawall skrivet 09 februari 2003, 08:16:04 AM
Debattinlägg den 8 februari 2003 i Barometern Oskarshamn.

Det finns många liknande fall där barn blivit tagna från sina föräldrar där s.k. fakta byggs på konsultuppgifter.

Det är nu så att skadan av tidiga separationer ger ett livslångt lidande för barnet. Vad är värst att bli separerad från bioföräldrarna på mer eller mindre sanna grunder och därmed kanske bli misslyckad här i samhället eller leva med en inte alltid perfekt egen familj?

En LVU utredning är skriven av en socialsekreterare som har sin egen uppfattning om verkligheten byggd på sina egna erfarenheter och utbildning (i värsta fall nyutexaminerad).

Nu råkar det vara så att socialsekreterarna inte kan hålla sig till objektiva fakta. Ingen av oss kan vara objektiv. Socialarbetarna skall se till samhällets behov av barn som växer upp i trygga hem. Varje socialsekreterare borde ställa sig frågan vem är jag, som påstår att jag kan se in i framtiden?

Jag ställer än en gång frågan jag ställt de senaste sju åren, "Vems är barnen? samhällets eller familjens". Jmfr. Hitlerjugend.

Misstänker en socialsekreterare att ett barn kan komma att fara illa i framtiden går det inte att fria sig som mor eller far. Det finns inget som tager över vad konsulter och socialsekretare säger om Ditt barn. Vad Du själv kan bevisa är inget värt.

Socialsekreterare kan inte fastställa vad som är sant i kraft av sin korta och ytliga utbildning på tre år. De sätts till att utreda ärenden som är komplicerade där objektivitet inte är möjligt. Det är ju därför Länsrätten är till för att pröva ärendet före ett sådant ingrepp som i Oskarshamnsfallet sker. Prövas sedan detta på konsultuppgifter så är ärendet silat än en gång genom konsultens upplevelser och ev. utbildning och erfarenhet. Sedan är karusellen i full gång. Man slåss bara om vem som har rätt och vem som har fel. Prestigedjävulen sitter då där och myser, men det gör inte barnet som drabbats av tidig separation. Det kan aldrig vara till barnets bästa.

Den biofamilj som varje barn har är den enda riktiga.
Stöd barnets uppväxt i den.

Utbildad Socionom med trettio års erfarenhet och pensionär
© Ulla Wall  0414 73311
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: svenab skrivet 09 februari 2003, 10:45:33 AM
Jag tyckte mycket om ditt inlägg men glad blev jag först när jag fick se att du var socionom.

Jag tenderar ofta till att bunta ihop denna yrkesgrupp till ett kollektiv som jag sedan bespottar. Jag ber om ursäkt om min saliv har stänkt även på dig. Generaliseringar sägs vara ett sätt att förenkla verkligheten.

Jag undrar smått om du har haft problem att uppvisa dina åsikter i din tjänsteutövning? Är utbildningen så politiserad som jag anar? Hur handskas man med nya politiska mål (Verksäller man dem utan diskussion)?
Titel: biologiska familjens betydelse
Skrivet av: qrawall skrivet 04 november 2003, 07:38:27 AM
Tack för ursäkten från Dig. Jo nog har jag fått lida, då jag säger, att vi måste se annorlunda på hur vi som sociomer handskas med uppdraget "för barnens bästa". Du, svenab frågar Dig om vi Sociomer har blivit utbildade i att förtrycka. Jag kan bara svara, att vid min examen 1972, fanns det ett klart mål att likrikta oss, samtidigt som jag också märkte lärarnas irritation 1996 (Lund), då jag tyckte att de manipulerade oss som då läste och tog magisterexamen. Jag kan vidareutveckla detta i all oändlighet.
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: Anonymous skrivet 15 mars 2004, 20:34:09 PM
hur ska man skydda alla barn o föräldrar så att inte socialen kränker o kritiserar  en o får dom behandla en som man vore damm för dom. nu får det räcka tycker inte ni det alla människor där ute vi borde hjälpa och stötta VARANDRA .     FRÅN EN OLYCKLIG MAMMA.
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: Anonymous skrivet 16 mars 2004, 09:13:42 AM
Hur ska man skydda barnen som far illa hos sina föräldrar om soialen inte finns?
Titel: Vem skyddar barnen egentligen?
Skrivet av: Ruby Harrold-Claesson skrivet 16 mars 2004, 09:50:43 AM
Daniel Sigström påstods behöva skydd från sin mamma. Han dog en ohygglig död i sitt fosterhem.

Götenebarnen påstods behöva skydd från sina föräldrar. De utsattes för både psykisk och fysisk misshandel och de höll på att svälta innan föräldrarna befriade dem från socialens järngrepp.

En 16-åring som borde ha haft hela livet framför sig blev mördad av en vårdare på behandlingshemmet i Svenljunga den 15 mars 2004.

Är detta det skydd som samhället erbjuder barn och ungdomar som anses ha problem, då är det bättre att lämna dem kvar i sina egna hem.

Ruby H-C
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: Anonymous skrivet 16 mars 2004, 11:27:34 AM
Så det är rätt att låta en flicka bo kavar i en familj där hon utsätts för övergrepp och slutligen tar livet av sig. Är det rätt att låta barn som dagligen blir misshandlade av sina föräldrar både psykiskt och fysiskt? Är det rätt att låta ett spädbarn bo kvar hos sina föräldrar när det struntar i barnet och inte tillgodoser dess behov, när de låter barnet ligga skrikandes i sängen med samma blöja i flera dagar när mamman är ett uppe i sitt narkotika missbruk? Är det verkligen rätt???
De allra flesta som blir omhändertagna mår bättre av det. Självklart kommer det alltid finnas en önskan om att de kunde bo i sin riktiga familj om det hade fungerat, om föräldrarna klarat av det.
Att en flickan blev mördad på behnadlingshemmet är fruktansvärt! Det tragiska i detta samhälle är dock att dessa farliga människor är svåra att identifiera innan det har hänt något. Säkerligen visar de tecken på att något är fel men dessa kan vara obetydliga. Säkerheten på ett behandlingshem är inte mindre än någon annanstans. Man riskerar att bli mördad var som helst och nästan av vem som helst verkar det som i dagens läge. Att dra generella slutsatser om mordet på behandlingshemmet så som Ruby gjorde i ovanstående inlägg går inte att göra. Det blir inte realistiskt överhuvudtaget. Men jag försvarar absolut inte händelsen! Tycker att man verkligen borde kolla upp personer mycket noggrant som jobbar på olika behandlingshem eller inom vård överhuvudtaget.
Titel: Ren lögn att påstå att de flesta mår bättre i fosterhem
Skrivet av: Peter Klevius skrivet 16 mars 2004, 23:43:23 PM
Var tog du den märkliga uppgiften ifrån? Enligt Bo Vinnerjungs registerdata-genomgång är det tvärtom så att det saknas statistiskt belägg för socialens bedömningar! Läs mer om sånt du inte visste om LVU. Se Utgör LVU en påtaglig risk för barns hälsa och utveckling? i NKMR:s Artikelarkiv 4 Uppfostran av barn och ungdomar.
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: susanna svensson skrivet 17 mars 2004, 06:17:18 AM
barn som vuxit upp i riskmiljöer har faktiskt en bättre prognos för ett välfungerande liv än barn som omhändertagits. Givetvis ska de barn som bevisligen far mycket illa, som de exempel som du tar upp få skydd av samhället. Det är dock kanske inte alltid ett tvångsomhändertagande av barnet som är det bästa. Du hade ett exempel med ett barn till en missbrukare, varför inte i stället ta ett lvm på föräldrarna så har de en chans att dels må bättre själva samtidigt som barnets problem blir löst.
Titel: LVU
Skrivet av: Peter Klevius skrivet 17 mars 2004, 11:17:41 AM
En uppdaterad (på viktiga punkter) version av Utgör LVU en påtaglig risk för barns hälsa och utveckling  samt övriga artiklar som inte finns på NKMR finns på http://klevius.info/svenska.html?1076625579120
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: Anonymous skrivet 17 mars 2004, 17:28:20 PM
Susanna, självklart ska föräldrarna få hjälp enligt lvm men barnet måste ju ändå vara någonstans. Och faktum är att många missbrukare inte tillgodogör sig den hjälp de erbjuds. Många faller dit igen och det är en påtagligt risk för ett litet barns utveckling att leva i en sådan dysfunktionell familj.
Peter, om du tror på alla artiklar som skrivs på Nkmr så är du väldigt naiv! I många av artiklarana saknas det även källhänvisningar eller bifogade rapporter som man som läsare skule vilja studera mer noggrant. Dina länkar till dina artiklar och allt vad det nu är inget man kan läsa och tro på blint. Faktum är att de allra flesta artiklar som skrivs är missvisande då det inte finns tillräckligt med vetenskaplig fakta. Substansen präglas till stor del av ens subjektiva åsikter och upplevelser. Man har det säkert inte i åtanke när man skriver dem men det är näst intill ofrånkomligt!
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: khala skrivet 17 mars 2004, 17:44:54 PM
En av mina bästa vänner har vuxit upp med en mamma som är  amfetamin missbrukare. Hennes mamma hade hållt uppe drogerna i tre år när hon fick ett återfall ( något som för övrigt ingår i ett beroende) då socialen genast omhändertog 3 av min kompis syskon och flyttade dom upp till norrland. (Hon bor i STHLM) gick hon ner sig ännu mer med drogerna. I dag är de 5 år sen detta hände och min kompis mamma bor på härbärge och har ännu inte slutat med drogerna. Visst kan man tycka att för hennes barn skull så borde hon lagt av. Men när man blir av med sina barn- de viktigaste i äns liv så får man inte precis kraft att kämpa.
Vad hade man då kunnat gjort?

Jag tror Det bästa hade varit om socialen hade placerat barnen tillsammans med sin mamma på ett behandlingshem eller om man som Sussanna skrev tagit LVM om modern och avvänjt henne från drogerna.

Förövrigt kan jag berätta att fosterhemmet där syskonen  bor är med i scientologerna och tvingar yngsta killen som är 12 år nu att sälja biblar.
Min kompis har flera gånger försökt prata med socialen om detta- utan resultat. Är detta inte sjukt??

//Khala
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: Anonymous skrivet 17 mars 2004, 19:24:45 PM
Som människa har man alltid ett val! Man väljer att missbruka och man väljer att ta sig ur missbruket. Man väljer att få återfall eller inte. Man kan definitivt inte placera mamman och barnen på ett behandlingshem för missbruk. Du inser väl att det inte är en bra miljö för ett barn att vara på, om inte så bör du tänka till både en och två gånger!
Om man nu fått ett återfall och barnen har blivit omhändertagna (vilket är helt i sin ordning) så borde det göra att man kämpar som sjutton för att ta sig ur missbruket igen för att visa alla att man klarar det och att man gör allt för sina barn. Det är ingen ursäkt att gå ner sig ännu mer för att barnen har blivit omhändertagna. Som sagt, man har alltid ett val och det är upp till en själv vad man vill med sitt liv men man ska inte förstöra andras liv bara för det tex sina barns liv!!
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: susanna svensson skrivet 17 mars 2004, 19:41:26 PM
Gäst kritiserar oss som skriver att det saknas källhänvisningar. Detta är ett debattforum och ingen vetenskaplig avhandling. Det är väl värre när socialtjänsten i en utredning inför domstol kommer med påståenden om vad som är en fara för barn utan att komma med en hänvisning till forsnkningsresultat som visar på detta. Jag har aldrig sett en sådan källhänvisning i en socialtjänstutrening.

Det finns faktiskt behändlingshem där föräldrar kan ha barnen med sig medan de behandlas för sitt missbruk. Ok en missbrukare riskerar att få återfall precis som personer som lider av exempelvis cancer. Missbruk räknas faktiskt som en sjukdom och inget man väljer att bli. Man vet inte om man blir missbrukare eller inte när man tar sin första drink och ingen som tar sin första drink gör det för att bli alkoholist. Inte ens en gång alla som provar narkotika blir narkomaner.

Om du nu inte anser att föräldrar som haft en missbruksproblematik ska har rätt att få tillbaka sina barn pga risken för återfall vad tycker du då om att många fosterföräldrar är föredetta missbrukare som socialtjänsten som en del i rehabiliteringen ger försörjningmöjlighet genom fosterbarn.
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: Anonymous skrivet 17 mars 2004, 21:42:16 PM
Missbruk är klassat som en sjukdom men det är fortfarande ett val man gör och kan inte liknas med cancer! Du väljer att ta den första drinken och du har ett val att dig ur sjukdomen. Det är du själv som kan göra dig frisk vilket inte är fallet med cancer. Att bara säga att missbruk är en sjukdom och därmed göra sig fri från ansvar är ingen ursäkt. Det kanske låter hårt i era öronen men tänk till lite så förstår ni säkert vad som menas med att man alltid har ett val!
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: khala skrivet 18 mars 2004, 10:29:47 AM
gäst: Man kan defenitivt inte placera mamman och barnen på ett behandlingshem för missbruk. Du inser väl själv att det inte är någon bra miljö för ett barn att vara på, om inte så bör du tänka till både en och två gånger!

Jag anser att det är mer skadligt för ett barn att hamna hos okända människor på ett fosterhem än att vara tillsammans med sin mamma på ett behandlingshem där hon tillsammans med kunnig personal kämpar för att komma ur sitt missbruk.

Varför skulle det inte vara en bra miljö för ett barn? har du någonsin varit på ett behandlingshem? Det har jag. Min mamma är alkoholist och har varit de i hela mitt liv.Jag har varit på behandlingshem och det har bara varit bra, om socialen tagit min mamma i från mig så vet jag ärligt talat inte var jag varit i dag. Inte min mamma heller.

Självklart så kan man välja ta sig ur sitt missbruk! Men återfall ingår i själva sjukdommsbegreppet. Detta borde socialarbetare vara medvetna om eftersom läkare och kunniga inom området har påvisat detta i åratal.
Och ja visst så har man fortfarande ett ansvar för sjukdommen men dock ändå så blir man ju inte speciellt stark av att förlora sitt barn. Och viktigast av allt- barnen ska inte straffas för att föräldrarna har ett missbruk. Barnen ska inte behöva tas i från vänner och trygghet för att få flytta 20 mil bort från sina föräldrar.

//khala
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: Anonymous skrivet 18 mars 2004, 17:19:10 PM
Jo jag har varit och sett hur det är på behandlingshem. Har också föräldrar som missbrukat och jag säger dig det att jag hade aldrig varit den männsika jag är idag om jag fått bo där tillsammans med dem! Det är ingen miljö för ett barn! Och precis som du säger så ska barnen inte straffas för att föräldern är missbrukare!
Att man förlorar vårdnaden om barnet borde göra en starkare i kampen mot missbruket.
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: khala skrivet 18 mars 2004, 18:02:53 PM
" Man sparkar inte på den som ligger ner" heter det ju. Och att ifråntas sitt barn är nog inte det bästa sättet att ge en person styrkan att sluta med drogerna. Alla människor blir inte stärkta av att få en knuff, för somliga blir de knuffen som får de att ramla överbord.

Nej du har rätt. Att leva med missbrukare är ingen bra miljö. Det är just därför jag pratar om att man ska placera föräldern tillsammans med barnet på ett behandlingshem. Men (!) att växa upp på fosterhem är inte heller nog bra miljö för ett barn. Visst finns de undantag men majoriteten av de barn som blir fosterhemsplacerade vill inget annat än att flytta hem till sina föräldrar.

Jag har träffat så många som blivit fosterhemsplacerade under barndommen och fått bestående men för livet. En kompis jag har blev fosterhemsplacerad från att han var  12 år- tills han blev 18 på 9 olika fosterhem. Hur tror du den killen mår i dag?


//Khala
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: Anonymous skrivet 18 mars 2004, 22:22:12 PM
Har själv bott i fosterfamilj och vet hur det är. Är tacksam för att jag blev omhändertagen även om jag självklart önskar att jag hade kunnat bo i min egen familj om mina föräldrar varit normala! Vet flera personer som bor och har bott i fosterfamiljer som ser det som deras räddning. Det finns även många ungdomar idag som inte vill bo hos sina föräldrar och önskar att de kunde komma till en fosterfamilj istället. De vill inte bo hos sina föräldrar eftersom det inte funkar! Har även under en längre period följt upp ett flertal fosterbarn under några år, som visar att de flesta inte farit illa av att bli omhändertagna!
Att sparka en som ligger, är inget bra uttryck i detta sammanhang. Det handlar om barnets framtid. Ett barn väljer inte att bli till men föräldrarna väljer att skaffa ett barn. Har man valt att bli förälder så har man ett stort ansvar gentemot sitt barn. Väljer man att lägga sig ner för sitt missbruk så får man faktiskt skylla sig själv om man blir sparkad på, om jag nu ska uttrycka mig i dina ord. Man har valt det själv. Det är bara att ta makten över sitt eget liv för inget kommer serverat på silverfat!
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: khala skrivet 19 mars 2004, 22:59:41 PM
Jag förstår mig inte på ditt resongemang. Du skriver "Det är bara att ta makten över sitt eget liv för inget kommer serverat på ett silverfat".  Jag undrar om du verkligen själv tror att det är så enkelt? Vi människor har alla olika förutsättningar för att klara av saker och ting och visst tror JAG på människans MÖJLIGHETER men jag tycker det viktigaste är inte att en person ska sluta med droger/ alkohol genom att få en kniv mot strupen. Vilket iofs kanske fungerar på endel människor. Men det bästa  är väl ändå om man kan få personen att sluta genom att ge dom hjälp och stöttning. Att ta barn i från deras föräldrar är skadligt för dom och de finns forskning som visar att de flesta barn som blir fosterhemsplacerade mår mycket dåligt. Detta är inte någor påfund från mig utan RENA fakta, så jag undrar på vilket sätt du tror att det är gynnsamt att placera barn på fosterhem. Det är ingen lösning käre GÄST - det är bara att ta dig en titt på statestiken så får de bekräftat. Så när jag skrev att man inte ska   sparka på den som ligger så menade jag även barnen. För barnen blir ochså lidande av att myndigheter tar den enkla vägen.


Jag hoppas du inte missuppfattar mig och tror att jag menar att jag tycker det är helt okej att föräldrar som knarkar eller super dagarna i ända ska få till vilket pris som helst ha vårdnaden om sina barn för de tycker jag inte. Men jag tycker att man ska lägga resurserna i samhället på att hjälpa föräldrar med missbruk så att de blir så gynnsamt som möjligt för barnen ( och föräldrarna och samhället) och jag tycker LVU ska vara en sista utväg när man prövat allting som går.

//Khala
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: Anonymous skrivet 20 mars 2004, 07:22:06 AM
Nej Kära Khala inte sparkar du på barnet i detta fall. Det gör du däremot om du inte omhändertar barnet. Om man som förälder klarar av att ta ansvar för sitt eget liv hur ska den då kunna klara av att ta hand om ett barn. Man behöver inte placera barnet för gott i fosterfamilj. Men så länge att föräldern/föräldrarna är inne i sitt missbruk ska det inte vistas hos dem mer än i besökssyfte. Man har makten över sitt eget liv så är det bara. Det är upp till var och en att komma ur sitt missbruk. Jag säger inte att det är lätt och att man inte behöver hjälp men i slutändan så är det enbart du själv som avgör vad du vill kämpa för. Det är bara fegt att skylla på andra omständigheter för att man faller djupare ner i missbruket. Man frånsäger sig allt ansvar och är därmed inte vuxen och kapabel att ta hand om ett barn!
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: snäll gäst skrivet 20 mars 2004, 09:43:03 AM
vilken ondsint gäst du är. fundera lite över hur du ska komma över ditt människoförakt.
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: Anonymous skrivet 20 mars 2004, 09:50:26 AM
Vart ser du människoföraktet? Jag tycker bara synd om de människor som fullständigt saknar självinsikt.
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: khala skrivet 20 mars 2004, 11:55:03 AM
*Du tycker alltså att TROTS att statestiken påvisar att barn mår bättre av att bo med sina föräldrar så ska man istället för att satsa på att mor/far och barn får vård tillsammans sätta barnen på fosterhem?

//khala
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: MIA skrivet 20 mars 2004, 13:00:05 PM
Gäst ! tycker du att socialen och dess fosterfamiljer har någon som helst kontroll på de omhändertagna barnen ? Det tycker jag verkligen alla rapporter visar att dessa socialtallibaner inte har....

Tycker du det är rätt fosterförälder säljer knark eller att de misshandlar eller begår övergrepp på fosterbarn...

Tycker du Socialen och fosterföräldrar talar väl om de biologiska föräldrarna

Hur är det fosterföräldrars barn blir dessa omhändertagna när det går snett+
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: Anonymous skrivet 20 mars 2004, 15:21:08 PM
Nej Mia, det är lika fel som när de biologiska föräldrarna gör dessa hemska saker du drar upp. Sanningen är den att de flesta får det bättre i sina fosterfamiljer men givetvis är det en traumatisk händelse för barnen. Jag vet detta mycket väl själv. Men ofta inser barnet det faktum att om de hade bott i sina riktiga familjer så hade de farit väldigt illa!
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: Mia skrivet 20 mars 2004, 18:01:25 PM
Kära Gäst, du skriver att du vet själv. Då säger du att du själv varit LVU-placerad och tycker du det är konstigt att du då försvarar och är lojal mot ett sådant system...

Det behövs en klarar syn på detta och en mer objektiv inställning än vad du framför...

Den skada du själv fick isåfall vill man kanske inte riktigt själv se eftersom den är så ångestladdad. Säkert behöver många barn som varit under LVU just hjälp med att lösa sina ångestrelaterade beteenden.

Mia
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: Anonymous skrivet 21 mars 2004, 10:33:06 AM
Några ångestladdade beteende har jag inte. Men jag kan säga dig det att hade jag bott med mina föräldrar då hade jag nog varit på en psykavdelning nu. Jag kan av egen erfarenhet säga att det inte är lätt att hamna i en ny familj och det är inget man önskar någon annan. Men när situationen är den att föräldrarna inte r kapabla att ta hand om sina barn då är det tur att att lvu finns!
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: khala skrivet 21 mars 2004, 12:09:01 PM
gäst: Som jag tidigare till dig så har jag träffat väldigt många som blivit placerade av sociala myndigheterna med LVU. Jag har även ställt dig frågor som du valt att inte svara på.

Du skriver att du är tacksam över att du hamnade på fosterhem och att du vet många som skulle vilja göra det. Eftersom Jag har träffat väldigt många som växt upp på fosterhem och jag  aldrig hört någon av dessa säga att de är tacksamma eller att de varit bra för dom, så är det ju klart bra att du då har en sån positiv upplevelse. Dock talar du emot statestiken eftersom den visar att majoriteten av LVU placeringar inte går bra.

När jag var 17 år ( jag är 22 nu) fick jag stipendium eftersom jag gjort ett arbete om barn till missbrukare. Jag träffade där barn som vuxit upp halva sina liv hos sina föräldrar och halva sina liv på fosterhem. Mönstret var så tydligt!! Barnen sa alla samma sak, de ville inte bo kvar på hemmet utan ville hem till sina biologiska föräldrar.

//Khala
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: Mia skrivet 21 mars 2004, 13:18:31 PM
Kära Gäst, jag förstår inte hur du menar med att om du hade bott kvar hos dina föräldrar så skulle du NOG varit ett psykfall.
samtidigt säger du att du inte mår riktigt bra nu i allafall eftersom du är så svävande och högst dynamiskt svängande i debatten.

Är du riktigt säker på att båda dina föräldrar hade missbruksproblem ?
Detta är ju ingen självklarhet och det kan ju vara så att den ena föräldern har sådana problem att den andra mår dåligt av att socialen inte bryr sig och därför blir barnet omhändertaget.

Det du talar dig så varm för är att så många barn önskar bli omhändertagna av sociala... låter inte för mig riktigt friskt och förmodligen någon information som socialen har informerat dig om.

Kanske hög tid fundera på för din egen del vad denna information vill skapa och vem som kan vinna på det ?
Vad tycker du om att sociala myndigheter utvecklar barn som mördar sina
föräldra eller hotar dom till livet ?
Vad tycker du när barn avlider i sina fosterhem i allvarliga akuta sjukdommar till följd utav bristfällig omsorg i familjehemmet ?
Kan du förstå att det social idag skapar kan leda till allvarliga konflikter i samhället som får konsekvenser  liknande krigstillstånd ?

//Mia
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: Anonymous skrivet 21 mars 2004, 19:13:30 PM
Du skriver att jag inte mår bra. Hur kan du veta att jag inte mår bra. Nej du, jag mår bra. Du skriver att jag säger att jag inte mår bra! Vart har jag skrivit det?! Hitta inte på saker som inte stämmer, tack.
Det finns barn som vill bort ifrån sina föräldrar och det är snarare så att det är ångestladdat för dig att ta till dig detta eftersom du skriver som du gör. Jag känner många som varit fosterhemsplacerade och ingen av dem har farit illa av det. Snarare tvärtom. Och när jag säger många menar jag inte ett par stycken utan ett 10-tal som jag känner väl.

Båda mina föräldrar hade grava problem med både det ena och det andra. Vill inte gå in i detalj på detta. De var dessutom skilda. De som känner till den här fmiljen inser att räddningen för barnen var när de blev omhändertagna. Mina åsikter är mina och socialen har inte tutat i mig något. Det är inte sjukt att värna om barnen. Det är däremot sjukt att du inte gör det. För mig är LVU en sista utväg, när det inte finns mer man kan göra, när föräldrarna gång på gång visar att de är oförmögna att ta hand om sitt barn eller när barn blir misshandlade.

Du skriver och ställer följande frågor:
Kanske hög tid fundera på för din egen del vad denna information vill skapa och vem som kan vinna på det ?
Vad tycker du om att sociala myndigheter utvecklar barn som mördar sina
föräldra eller hotar dom till livet ?
Vad tycker du när barn avlider i sina fosterhem i allvarliga akuta sjukdommar till följd utav bristfällig omsorg i familjehemmet ?
Kan du förstå att det social idag skapar kan leda till allvarliga konflikter i samhället som får konsekvenser liknande krigstillstånd ?

Vänd på det istället, vad tycker du om föräldrar som förstör sina barn. Som får dem att ta sitt liv, som svälter barnen, som misshandlar sina barn så att de kanpp kan stå upp, som använder sina barn som slavar, som knäcker deras självförtoende, som dör i sitt hem av allvarliga, akuta sjukdomar som följd av bristande omsorg från föräldrarna.
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: Mia skrivet 21 mars 2004, 20:57:29 PM
Gäst, du svarar så undvikande. Tycker du att barn som blivet omhändertagna skall mörda sina föräldrar eller hota dom ?

Dina föräldrar var skilda ? konstigt detta låter och vem kan känna till din familj så väl och skapar  sådant intryck på dig? Hmm---
Men fanns det några skador på dig när du blev omhändertagen ? Då måste det finnas läkarintyg som visar detta, har du undersökt det ?
Varför blev du omhändertagen det måste ju finnas läkarutlåtande om du blivet skadad eller någon barnpsykolog på Bup som har skrivet detaljer om det här du berättar ?+?
Du får nog precisera detta lite närmare om du vill.

\\ Mia
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: Anonymous skrivet 21 mars 2004, 21:12:39 PM
Varför jag blev omhändertagen och läkarutlåtande är inget jag vill skriva om här på en internetsida och det hoppas jag att du förstår.
Jag står för mina åsikter som är mina till 100%. Att påstå att någon hjärntvättat mig eller liknande är bara ett dåligt motargument. Vad vet du om sådant egentligen. Tycker du inte att det är respektlöst att påstå att en människas (som du inte alls känner) åsikter är något en annan person har tutat i en!
Mord är ett brott, likaså grov misshandel av barn. Jag kan förstå att ett barn som ständigt blivit misshandlat, trakasserat mm kan uttrycka en önskan om att döda föräldrarna. Oftast är det ett sätt att få utlopp för känslorna och barnet menar inte att det ska mörda sina föräldrar. Och jag kan faktiskt förstå om ett barn när det är vuxet vill hämnas på sina föräldrar om det farit mycket illa i sin barndom som föräldrarna är ansvariga för men det är aldrig försvarbart att döda!
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: Mia skrivet 22 mars 2004, 00:03:45 AM
Gäst, Konstigt du skriver ""Varför jag blev omhändertagen och läkarutlåtande är inget jag vill skriva om här på en internetsida och det hoppas jag att du förstår.
Jag står för mina åsikter som är mina till 100%""

Om man skall bli betrodd så får man verkligen ha mer att komma med än att skriva "" jag kan inte gå in på detaljer"" Som jag ser det så borde du nog söka hjälp innan det är försent. Ditt svar angående hämnd på dina föräldrar låter skrämmande och farligt. Om vi alla börjar springa omkring  på detta vis så blir det fruktansvärt. Dessutom visar hela din berättelse att du i själva verket inte vet vad som gälde varför du blev omhändertagen. Tråkigt att du skall behöva ha det så resten av ditt liv.
Du skriver ju ändå på denna sidan och hela din berättelse är ett skriande behov av hjälp. Tyvärr verkar det som om dina fosterföräldrar haft
stora problem och behövt hjälp innan de skaffade Dig som fosterbarn

God natt och sov gott
/&% Mia
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: Anonymous skrivet 22 mars 2004, 18:25:55 PM
Nledningen till att jag inte vill skriva här är att det är väldigt utlämnande för alla inblandade. Jag vill inte att någon ska känna igen sig och tro att jag är ute efter att peka ut någon. I stora drah har jag redan talat om varför.
Den som inte mår bra måste ju vara du. Det finns inget i mitt skrivande som säger att jag inte mår bra. Du vet inget om mina fosterföräldrar heller. Jag säger inte att man ska hämnas MEN jag FÖRSTÅR de som får dessa känslor. Det kallas empati och du tycks verkligen inte ha någon.
Det du skriver om mig och mina fosterföräldrar är bara ett dåligt behopp i brist på annan argumentation. Precisera VAD i min text som säger att jag mår dåligt och att jag måset söka hjälp. Och gör det utan att hitta på saker som jag inte har sagt.
Nä du Mia lilla, innan du säger för mycket om andra ska du nog tänka efter hur det står till med dig!
Titel: till mia
Skrivet av: susanna svensson skrivet 22 mars 2004, 18:53:53 PM
Mia jag håller i grund med dig det omhändertas alltför många barn i sverige och de flesta omhändertaganden går nog att undvika, men tyvärr inte alla. Jag blir illa berörd av dina påhopp på gästen som har en god erfarenhet av att bli omhändertagen. Även om vi känner till de fall där barn har omhändertagits på grund av bagateller så förekommer det faktiskt att barn måste omhändertas pga mycket svår vanskötsel eller grov misshandel och där föräldrarna inte är beredda att ändra sitt beteende. Visst kan gäst vara ett fall som har omhändertagits pga av en bagatell, som sen jar tagit avstånd från sin biologiska familj pga av skitsack från fosterföräldrar, vi vet att detta är vanligt förekommande, men vi kan inte utgå från att alla som säger sig ha positiva erfarenheter av foster hemmen har utsatts för detta. Vi ska akta oss för att behandla debbatörer här på forumet på samma sätt som soc behandlar sina klienter. Nämligen att tolka uttalanden på sätt som det inte finns belägg för. Vi måste komma ihåg att det finns vissa undantag där barn måste omhändertas, men dessa fall skulle nog utan fara bör barnens hälsa lugnt kunna minskas med minst 3/4. Som sagt vi ska inte "tala" om för någon här vad de egentligen tänker, tycker eller känner utan respektera olika åsikter även de som vi inte delar. Dessutom ska ingen uppmanas att lämna ut sekretessbelaggda uppgifter om de inte är beredda att göra detta. Till gäst vill jag säga att du borde försöka ta till dig alla de fall som finns beskrivna i artikelsamlingen. Alla LVU:n är inte berättigade och alla omhändertagna barn har inte haft samma tur som du när de har placerats. Tyvärr har samhällets stöd till utsatta barn alltför ofta inneburit att barnen har hamnat ur askan i elden.
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: Mia skrivet 22 mars 2004, 19:52:06 PM
Sussanna, om detta skall bli ett fungerande diskussionsforum med så alvarliga frågor som berörs bör man inte diskutera förutsättningslöst och utan att ha något att hänvisa till. Det kommer annars att bli ett perfekt media för falska anklagelser mot föräldrar och inte tror jag det är detta NKMR ställer sig bakom.
Önskar man framstå som misshandlad eller skadad måste man kunna visa på några handlingar om detta. Det samma gäller omvänt när barn omhändertages på lösa grunder som att t.ex psykodynamiska effekter liknande att barn sätts på LVU eftersom de kanske framledes kan ta skada....

Att öppna detta forum för den form av diskussion leder till att debattörer hamnar i en fullständig grundlös förutsättning utan någon som helst verklighetsförankring. Kanske man får likna detta vid att spela på Lotto eller bingo eftersom när man frågor om detaljer som t.ex finns det läkarintyg eller hänvisning till Skolkurator, Lärare, bup mm så hamnar man i en bottenlös brunn istället för ett svar som bekräftar att misshandeln är styrkt av någon myndighet.

Jag kan inte se nyttan med den typ av diskussion.

£/Mia
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: Maggan skrivet 22 mars 2004, 20:27:11 PM
Hej... jag har följt debatten och ser att personer som varit på lvu och nu skriver om händelser då vederbörande säger sig blivet misshandlad av föräldrar.
Nu när denna Gäst får fågor om det finns styrkt så får man inga svar eftersom mia blir sedd som närgången. Men har man rätt att som anonym sitta och uttala sig om sina föräldrar och eventuellt kränka dom och dessutom som annonym. Jag blir illa berörd att detta kan ske av Gäst som samtidigt säger sig må bra och ändå måste gömma sig som annonym
gäst... Varför denna annonymitet när alla mår så bra ?
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: susanna svensson skrivet 22 mars 2004, 20:38:06 PM
Gäst har varken namngett sig själv, sina fosterföräldrar eller bioföräldrar. Jag vidhåller att detta är ett diskussionsforum för debatt ingen domstol eller vetenskapligt seminarie. Ska nkmr ses som en seriös organistation kan vi inte göra oss skyldiga till samma fel som soc gör nämligen tolka olika personers uttalanden på ett sätt som de inte känner igen själva. Det vore väl osannolikt om inte soc vid något tillfälle skulle råka träffa rätt.

Med tanke på hur många barn som omhändertas efter bristfälliga utredningar kan man ju likna det vid att chansen är större att vinna på bingolotto om du köper 1000 lottsedlar än om du bara köper en.
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: Anonymous skrivet 22 mars 2004, 21:08:11 PM
Genom att inte ge ut några namn kränker jag ingen heller. De papper som finns angående mitt omhändertagande är inget ni måste ta del av. Kräver du att se alla andra papper som rör barnen till de föräldrar som skriver? Nej det gör du inte, jag har inte sett den uppmaningen någon annanstans. Är anledningen bara att jag inte tycker som du och att jag upplevt mitt omhändertagande positivt.
Jag ska säga till er alla som finns här på Nkmr. Jag tror definitivt inte att alla föräldrar som har fått sina barn omhändertagna enligt lvu är dåliga föräldrar eller att det fanns något riktigt bra skäl att omhänderta barnet. Men det finns de föräldrar som inte är lämpliga föräldrar och då är det tur för barnen att lvu finns. Men de allra flesta föräldrar är goda människor och jag tycker det är tragiskt i de fall där socialen gjort fel.
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: Mia skrivet 23 mars 2004, 06:09:15 AM
Gäst det är givetvis din ensak om du inte vill framträda med namn naturligtvis. Men det är ingen här som har krävt detta. jag frågade om du på något vis kunde berätta om det fanns bekräftat med läkarintyg, kurator alternativt skolsköterska eller lärare som du påstår talar för denna misshandel?
Sussanna, Vilken sårbarhet och utsatthet får den enskilda individen om du bygger ett samhälles rättssystem på att dömma människor utan bakgrund och bevis  och enbart på psykodynamiska effekter ?
Den bottenlösa brunnen får du stå för själv och jag kan inte dela din åsikt om detta, dessutom kränker gäst tänkbara oskyldiga  föräldrar genom att komma med påståenden den inte kan härleda till bevisning av något slag.
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: susanna glömde logga in skrivet 23 mars 2004, 06:51:41 AM
Svar till Mia jag håller fortfarande fast vid att vi inte kan kräva bevis i form at utlämnande av papper här på forumet. Du frågar mig vad vi får för samhälle om någon kan dömas pga psykodynamiska effekter. Vi har redan detta samhälle. Det är många som blivit av med sina barn pga psykodynamisk spådomskonst. Det är framför allt denna möjlighet inom LVU som jag vänder mig emot, nämligen att lagen inte bara ger möjlighet att ingripa när något bevlisligen har hänt ex misshandel eller vanvård utan att lagen ger möjlighet att ingripa mot något som kan utgöra en fara för barnet i framtiden. Det är den spådomsöjligheten som är viktigast att få bort ur lagstiftingen. Nästa steg är att få soc tanterna att förstå hur man gör en opartisk utredning. Jag har faktiskt stött på socfolk som hävdat att de ska göra utredingen utifrån barnents bästa. Helt fel utrredningen ska vara så objektiv och opartisk som möjligt. Det är först när beslut ska fattas som barents bästa ska beaktas.
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: Anonymous skrivet 23 mars 2004, 08:44:20 AM
Mia, jag har redan svarat på om det finns papper på mitt omhändertagande. De tydligaste skadorna vid omhändertagandet var fysiska. Skador som uppkommit genom misshandel. Även grannar och kompisars föräldrar hade reagerat över hur det egentligen stod till i familjen. Detta finns dokumenterat.
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: Mia skrivet 23 mars 2004, 13:46:16 PM
Sussanna, ja vi är på samma linje när det gäller omhändertagande på psykodynamiska grunder men att sitta här på forum och kasta ut sig saker utan härledning kan få farliga konsekvenser för vederbörande. Dessutom kan jag inte hålla med dig gäst om att det är empati när du kan hålla med någon som mordhotar, det är sjukligt!

Vänd på det här ett litet tag enligt följande: En förälder som blir falskt anklagad för både det ena och det andra av sina barn skulle då mordhota eller rentav döda sina barn !! Vad har du då hamnat i empati hänseende!?

Detta visar på ett farligt tankesätt där spärrarna släpper och man tar lagen i egna händer d.v.s. annarki och är det detta vi önskar ?

Om det faktiskt är så att DU har handlingar från läkare eller Bup alternativt skolkurator eller lärare som visar din misshandel så tycker jag verkligen synd om dig och förstår din inställning till dina föräldrar. Men är det falskt angivande så tycker jag du får stå där med skammen eftersom du då själv blir en brottsling som skapar ett oerhört lidande.

() Mia
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: Anonymous skrivet 23 mars 2004, 14:04:32 PM
Mia, jag håller inte med de som mordhotar sina föräldrar men jag kan FÖSRTÅ deras känsla. Låt oss säga att din dotter kommer hem och har blivit våldtagen ni går till en läkare och denne ser skador på flickan som orskatas av våldtäktsmannen. Ärligt talat, tror du inte alls att du skulle få hämndkänslor gentemot våldtäktsmannen?! De allra flesta får det men hur många sätter dem i verket, de flesta gör det inte. Det är ett utlopp för sin aggression. Kan du inte förstå detta anser jag inte att du har någon empati.
Tror du verkligen att ett barn som blivit illa misshandlat av sina föräldrar eller en av dem i många år, älskar dem? Kan du inte förstå att när barnet vid vuxen ålder förföljs och trakasseras av sina föräldrar utvecklar ett starkt hat mot dem och trots att polis är inblandad så lägger de inte av. Kan du inte förstå att barnet känner bitterhet mot föräldrarna då de berövade barnet dess barndom?
Mia, jag har ingen anledning att ljuga om mitt omhändertagande. För vem är det jag isåfall ljuger för, jo mig själv och jag vet ju hur sanningen ligger till. Du tror att alla omhändertagande är dåligt för barnen och att alla far illa i sina fosterfamiljer och du kan inte ta till dig att sanningen kan se annorlunda ut. Det är trångsynt och det är sorgligt att du har en sådan föreställning.
Likaväl som du ifrågasätter min historia så borde du nog ifrågasätta alla andras historia på den här sidan. Som sagt, jag har ingen aledning att ljuga för mig själv. Har du?
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: Anonymous skrivet 23 mars 2004, 14:11:55 PM
Du måste fattat mig fel Mia. Jag har inte sagt att det är empati att man förstår att ett barn kommer med falska anklagelser mot sina föräldrar och sedan mordhotar dem. Absolut inte, det är sjukt.
Jag får nog be dig att läsa mina inlägg en gång till så att du inte gör fler grova feltolkningar! Jag snackar enbart om barn som faktiskt far illa i sina hem, där föräldrarna är de som står för misshandeln, vanskötsel eller vad det nu kan vara.
Titel: OMHÄNDERTAGNA OCH STOCKHOLMSYNDROMET
Skrivet av: Natalia skrivet 25 mars 2004, 14:37:34 PM
Självklart att några enstaka barn borde komma ifrån sina familjer. Men sådana familjer är väldigt få. Att många i vuxen ålder är nöjda med situationen, betyder inte att deras omhändertagande var befogad. Någon här har sagt att ”ofta inser barnet det faktum att om de hade bott i sina riktiga familjer så hade de farit väldigt illa!” Det påminner mig om en psykiaters uttalande till en kvinna som hade svår uppväxt ”du borde vara kriminell eller psykpatient”. Hon drog inga slutsatser av det att kvinnan blev ingendera av det.

Jag undrar om de flesta omhändertagna barn som idag tar aktiv ställning för sitt omhändertagande, socialtjänsten och fosterföräldrar, uppvisar inte tydliga tecken för det s.k. STOCKHOLMSYNDROMET, då gisslan utvecklar lojalitet med  sina vaktare och ofta övertar deras värderingar och synsätt.

Känner en familj där mamman arbetade som familjerådgivare åt socialtjänsten. Hennes mycket begåvad dotter, var mobbad i skolan vilket orsakade massa problem. Till saken här att jag hade ganska god inblick i deras familjeförhållande. Vi var inte vänner men våra döttrar var det, så vi blev i alla fall tvungna att träffas rätt mycket. Flickan klagade aldrig på familjen utan kanske då hon måste åka hem i tid och fick inte vara sent ute. Man kunde se tydligt att de alla i familjen hade varm och nära relation. I samband med mobbning (där misshandel av jämnåriga ingick!) började flickan skolka, fick ätstörningar och visade en del självdestruktiva beteende. Hon omhändertogs och började bollas mellan diverse olika instanser. Idag är hon 21 år gammal, hon varken jobbar eller pluggar och är väldigt tacksam för att hon blev omhändertagen och räddad från sin hemska familj!
Ett annat exempel.  För 23 år sedan, kidnappades av sin svenske pappa, en några månaders flicka, dotter till en invandrarmamma. Socialen hjälpte pappan att gömma barnet, hyrde åt honom en hemlig lägenhet och på alla sätt motarbetade mamman. Det har senare hänt väldigt mycket, men faktum är att mamman inte hade någon kontakt med flickan sen hon var spädbarn. Flickan vägrade att träffa sin mamma, påstått att hon var hemsk, psykiskt sjuk och (ursäkta ordet) en ”jävla hora”!!! Vem är det som gav henne sådana bilder – själv kunde hon ju inte minnas något sånt eftersom hon träffade så gott som aldrig sin mamma!

Jag vet faktiskt inte hur det är i varje enskild fall, men man undrar förstås.
Man åberopar ofta handlingar från PUB eller andra instanser. Men hur objektiva är de egentligen? Med många fall i minne där det saknades någon som helst objektivitet, är jag väldigt tveksam till dem. Jag vet om ett kuriosum till ett sånt utlåtande. I ena meningen påstås där att mamman ”inte kan se att hennes dotter har grava ätstörningar” för att lite senare påstå att ”mor är oförmögen till någon som helst samarbete, förstår inte sin dotters behov och kräver och accepterar bara behandling på Löwenströmska” ( vid tidpunkten vad det enda enhet i område som behandlade bulimi!)
Hur kan en förälder som inte ser sin dotters bulimi, kräva samtidigt behandling för den???
Det kan förklaras bara med den psykodynamiska modellen. Den som skrev intyg i dess anda, var så upptagen att hitta på negativa omdömen om mor att han i sin iver märkte inte ens hur inkonsekvent och löjligt det blev!

Det är viktigt att intyg finns, men man måste också försäkra sig om dess riktighet och kvalitet.
Titel: Hej Gäst och ni andra som kritisterar oss LVU föräldrar
Skrivet av: Lillamy skrivet 25 februari 2005, 19:02:22 PM
Citat från: "Anonymous"
Hur ska man skydda barnen som far illa hos sina föräldrar om soialen inte finns?


Hej Gäst och ni andra som kritisterar oss LVU föräldrar på NKMR!.


Då gäller det åxå att barnen verkligen far illa men socialen TAR barn som INTE far illa och det är DET som nkmr och VI föräldrar snackar om här på nkmr och INGENTING annat!!!

Det handlar inte om dom barn som far illa och behöver LVU!!!!!

Jag är bland dom föräldrar som socialen har tagit barnen ifrån på falska grunder och jag vet fler med mig som sitter i samma situation...
Och jag blev LVUad som barn åxå på falska grunder...

FRÅGAN är vad man skall göra åt socialens och myndigheternas nedlåtande SYN och DIN och ANDRA människors attityder och fördommar imot OSS som har FÖRLORAT våra barn enligt ER så existerar inte VI och ENLIGT DIG och SAMHÄLLETS representanter  så gör ALLDRIG myndigheter något FEL och är HELT FELFRIA helgon men det är dom inte....

LVU är för lätt åtkomligt i dag dom som säger annat vet INTE vad dom snackar om!

LVU skall vara till dom barn som svävar i livsfara och verkligen far illa inte mot oss som inte har gjort våra barn nått illa.

DU och ni andra som har förutfattade meningar och fördommar som inte vet vad vi GÅR igenom och har GÅTT igenom skall inte YTTRA DIG/ER!

OM du/ni andra hadde råkat ut för samma sak hadde du/ni inte varit så kaxig..

ANVÄND hjärnan INNAN ni startar KÄFTEN...

VI talar inte om dom föräldrar som gör barnen illa!
 :evil:

Lillamy...[/b]
Titel: Re: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: Ola Eriksson skrivet 06 april 2006, 14:29:55 PM
Citat från: "qrawall"
Debattinlägg den 8 februari 2003 i Barometern Oskarshamn.

Det finns många liknande fall där barn blivit tagna från sina föräldrar där s.k. fakta byggs på konsultuppgifter.

Det är nu så att skadan av tidiga separationer ger ett livslångt lidande för barnet. Vad är värst att bli separerad från bioföräldrarna på mer eller mindre sanna grunder och därmed kanske bli misslyckad här i samhället eller leva med en inte alltid perfekt egen familj?

Det stämmer.Låt mig ge exempel på några psykiska störningar, som någon kan bli beskylld för. Nä Studenterna på en föreläsning lyssnar på ett komplicerat ämne, kan de vid en psykolog undersökning visa tecken på att de inte klarar av att föra klara logiska resonemang om ämnet. Idiotförklara dem!

Med en tortyrkammare, och utrustning, samt sanningssereum kan man efter tre dagars behandling kunna konstatera att personen i fråga har alla sina skyddsmurar nedrivna; Symptomet är samma som borderlinesymptom.

Vad jag vill säga är att vi alla är mer eller mindre skadade av vår uppväxt, och vi är mer eller mindre störda I FÖRHÅLLANDE till vår omgivning på grund av vår uppväxt. Detta kompenseras av ji vilken mån vi förmår att integrera vår personlighet, för att motverka motsägelserna. När jag talar med läkare exempevis, noterar jag att de fattar ca 30% av vad jag berättar om mitt liv, därför att de lever ett helt annat liv, som om de kom från en annan planet. Detta kallas klassamhälle, och där kan man råka riktigt illa ut.


Den biofamilj som varje barn har är den enda riktiga.
Stöd barnets uppväxt i den.

Utbildad Socionom med trettio års erfarenhet och pensionär
© Ulla Wall  0414 73311
Titel: Till Ulla WALL
Skrivet av: Ola Eriksson skrivet 27 april 2006, 11:16:52 AM
Citat från: "Ola Eriksson"


Enligt felicity är dessa de åtgärder som sätts in innan barn omhändertas. Kan du ge exempel på vad detta innnebär, och exempel på fler åtgärder ?

kontaktperson/kontaktfamilj som kan ge stöd till familjen, stödsamtal med terapeut etc, nätverksmöten med olika parter för att stödja barnet o familjen.. det är de som nämns oftast.. som sagt, omhändertagande sker i sista utväg..
Titel: Om föräldrarna inte vill
Skrivet av: Sunny skrivet 03 maj 2006, 00:10:23 AM
Ingen av er har tagit upp de fall där föräldrarna absolut inte vill kännas vid sina barn. Vi är ganska många.
Mina föräldrar dumpade mig o mina syskon som kom eftervart på spädbarnshem.
Detta var förstås före den fria aborten.
Men även i dag finns problemet.
Många fäder har inte ens sett sina barn.
En mamma jag känner har lämnat allt till pappan: Hon vill leva ett liv utan barn.
Ska de här föräldrarna hotas till livet eller ska men hitta andra föräldrar?
Sedan har det de senaste veckorna varit ett par riktigt otäcka historier om hur biologiska föräldrar kan hantera sina barn: mamman som dödade sin lille son: den andra mamman som tillsammans med sin sambo torterade sin son till döds.

Min egen mamma skulle jag inte ens våga anförtro en guldfisk!
Så låt oss inte fastna i myten om blodsband eller liknande trams.
Alla passar inte till föräldrar o ibland måste barnen få en andra chans.
Titel: Re: Om föräldrarna inte vill
Skrivet av: Ola Eriksson skrivet 14 maj 2006, 12:27:58 PM
Citat från: "Sunny"
Ingen av er har tagit upp de fall där föräldrarna absolut inte vill kännas vid sina barn. Vi är ganska många.
Mina föräldrar dumpade mig o mina syskon som kom eftervart på spädbarnshem.
Detta var förstås före den fria aborten.
Men även i dag finns problemet.
Många fäder har inte ens sett sina barn.
En mamma jag känner har lämnat allt till pappan: Hon vill leva ett liv utan barn.
Ska de här föräldrarna hotas till livet eller ska men hitta andra föräldrar?
Sedan har det de senaste veckorna varit ett par riktigt otäcka historier om hur biologiska föräldrar kan hantera sina barn: mamman som dödade sin lille son: den andra mamman som tillsammans med sin sambo torterade sin son till döds.

Min egen mamma skulle jag inte ens våga anförtro en guldfisk!
Så låt oss inte fastna i myten om blodsband eller liknande trams.
Alla passar inte till föräldrar o ibland måste barnen få en andra chans.


Det är riktigt, för liksom sociala kan även en blind höna hitta ett korn då och då. Dessa barn vars föräldrar inte kan ta hand om dem, eller inte vill ta hand om dem, finns ju alltid. Men det stora flertalet omhändertagna barn kommer från hem där föräldrarna KAN och VILL ta hand om barnen, och vars barn vill stanna kvar hos dem och sin släkt.

MItt ärende var upp i länsrätten nu. Advokaterna Tryggve Emstedt och Johnny Sjöberg gjorde slut på motsidns argument; motsidan började då hitta på nya argument i sista minuten!

1) "Men OM barnet börjar fara illa i framtiden"
2) Ola Eriksson har skrivit på NKMRS hemsida och uttalat sig kränkande om modern, vad ska Emil 7 år säga OM han får läsa dettta ?"

Den första frågan innbär ju slumpvis inkastning av hundratusentals människor på antingen sinnessjukhus, fängelse etc, utan bevis, så får de snacka sig ut sedan. Dvs risken för att någon KAN göra något i framtiden, är ju en Orwellsk möjlighet.

Den andra frågan är ju motbjudande. "Känd genom förbindelse", dvs den person jag var gift med för fyra år sedan. Inte gärna vill jag börja skriva under anonym identiet, "den som talar sanning bör inte sätta sitt ljus under skäppa". Det som i verkligheten retat sociala var att jag kallat dem för satkärringförvaltning här i forat etc.

De har inga argument kvar, och tar till det sista de kan, som inte ens indirekt kan drabba barnet. Då jag talade med advokat Johnny Sjöberg sade han att 90% av målen går vidare till LVU-omhändertagande och av dessa sade han att det var 50% av de mål där socialas argument helt hade krossats som gick vidare till kammarrätten. Det betyder att det här är politik.
Titel: Skydda barnen för Socialen och deras konsulter.
Skrivet av: Sunny skrivet 15 maj 2006, 23:29:34 PM
När jag födddes 1944 fanns det massor av oönskade barn:
Själv annonserades jag ut i en tidning:
"Välskapt ljushyllt flicka  född av friska föräldrar"

 De flesta gav bort sina barn på grund av fattigdom men mina föräldrar ville bara inte ha barn!

 På grund av de fria aborterna och bra preventivmedel så skaffar sådana människor tack o lov inte barn nu mera.
  I dag är nog de flesta önskade o vill som du säger helst ha sin familj sådan den nu är.
 När jag skriver detta fyller min mamma år. Efter alla dessa år gör det fortfarande ont att inte få gratulera henne eller ens höra hur hon har det på sin ålderdom men hon har klargjort en gång för alla att alla försök att kontakta henne kommer att polisanmälas o den enda kontakten hon vill ha med min familj (barn,barnbarn o barnbarnsbarn ) är beskedet att jag är död.
 Jag har givetvis förbjudit de mina att kontakta henne om jag dör först: Så glad ska hon inte få bli *ler*