Nordiska kommittn fr Mnskliga rttigheters - Diskussionsforum

Socialtjänsten => Övriga frågor gällande socialtjänsten => mnet startat av: Alina skrivet 20 augusti 2013, 12:22:54 PM

Titel: Folket som anställs på kommunala Socialtjänsterna&Polis är cyniska barnhatarna
Skrivet av: Alina skrivet 20 augusti 2013, 12:22:54 PM
1.
2015-08-26
http://nyheteridag.se/sa-skamtar-blivande-socialhandlaggare-ett-felsteg-och-vi-tar-dina-barn/
Så skämtar blivande socialhandläggare: “Ett felsteg och vi tar dina barn”

Publicerad: 25-08-2015 14:06
I ett dokument finns socionomernas snapsvisor där de skämtar om att ta människors barn ifrån dem.
UPPSALA Nu kan Nyheter Idag avslöja hur socionomer vid Uppsala universitet skämtar om att med lagens hjälp ta dina barn. “Vi socionomer har vår flummighet. Och vi har också palestinasjal, näbbskor och rödvin och röstar på vänstern såklart. Ett felsteg och vi tar dina barn. För socionomer är empatiska. Hurra!”, står att läsa i ett dokument Nyheter Idag tagit del av.
Vid Uppsala universitet utbildas socionomer som efter avslutad utbildning exempelvis kommer att arbeta som handläggare hos sociala myndigheter. I ett dokument, som ska föreställa snapsvisor, skämtar en studentförening för socionomer om psykiskt sjuka människor och om hur de kan ta dina barn.
“Klienten, vad döljer du för mig i dina mörka sinnen. En svag psykos eller neuros, men ändå, klienten, det finns ett hopp för dig. Jag ber dig, låt mig förklara, hur det ska vara, hur det bör vara enligt SoL”, står att läsa i dokumentet.
I slutet refereras till Socialtjänstlagen, SoL, som ger en handläggare stora befogenheter att åtminstone tillfälligt tvångsomhänderta individer på grund av sociala omständigheter. Men skämten slutar inte där, i nästa vers i socionomernas snapsvisa, står att läsa om hur de kan ta dina barn.
“Vi socionomer har vår flummighet. Och vi har också palestinasjal, näbbskor och rödvin och röstar på vänstern såklart. Ett felsteg och vi tar dina barn. För socionomer är empatiska. Hurra!”, fortsätter snapsvisan.
Skämtar om psykiskt sjuka och om att spärra in små knattar
Det är i flera snapsvisor som det skämtas om att tvångsomhänderta andra förtvivlade föräldras barn. Till tonerna av “Klappa händerna när du är riktigt glad” sjunger socionomerna om att tvångsomhänderta barn enligt LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.
“Sätt ett LVU när du är riktigt glad. Vi ska spärra in små knattar, för de inte bättre fattar”, lyder några av textraderna.
Vidare skämtar socionomstudenterna i Uppsala om folk som mår dåligt, har psykiska problem och som kan bli föremål för psykisk tvångsvård. De refererar till LPT, Lag om Psykiatrisk Tvångsvård.
“LPT är också himla bra att ha, vi kan skona alla andra, från de galna som här vandra”.
Lag om vård av missbrukare är “himla kul”
En annan lag som de blivande socialhandläggarna kan använda för att exempelvis ta dina familjemedlemmar ifrån dig, förkortas LVM. Det betyder “Lag om vård av missbrukare i vissa fall” och är en tvångslag som kompletterar Socialtjänstlagen. För många familjer, där anhöriga blivit tvångsomhändertagna, kan sociala myndigheters insatser upplevas djupt integritetskränkande. Trots detta skämtar de blivande socialhandläggarna om deras maktutövning.
“LVM är också himla kul, vi kan ta dem när de knarkar och åt helvete det barkar”, lyder en av textraderna.
Men skämten om folk som mår dåligt och är i behov av stöd från samhällets sida slutar långt ifrån där. Följande rader är riktigt skrämmande för den person som värnar personlig integritet.
“Bryt en sekretess när du har lite trist”
I samma visa, där tidigare textrader skämtat om psykisk tvångsvård och om tvångslagar för att omhänderta missbrukare, skämtas även om att bryta sekretess. Den information socialhandläggare har om människor är extremt känslig och oerhört integritetskränkande om informationen kommer i fel händer. Det hindrar dock inte studenterna om att även “skoja” om att bryta sekretessen.
“Bryt en sekretess när du har lite trist. Vilka historier du förtälja och till tidningarna sälja”, lyder några av textraderna.
Skämten fortsätter sedan att handla om Lag om verkställighet av sluten ungdomsvård, om folks åsikter, om att neka utsatta människor bidrag på rent jävelskap och om den egna makten över människor i samhället. De avslutande raderna i samma “skämtsamma” snapsvisa lämnar inget åt fantasin.
“Vi har lärt oss varför lagarna finns till. För att ge oss all den makt och från klienter få förakt. Ja vi har lärt oss varför lagarna finns till”.
2.
2014-12-29
expressen.se
Kommunen anmäls – efter missad tvilling

Paret väntade tvillingar, men när de skulle upprätta faderskapshandlingar glömdes ett av barnen av kommunens handläggare. Obs, genrebild. Foto: Per Wissing
VÄSTSVERIGE. Paret väntade tvillingar, men när de skulle upprätta faderskapshandlingar gick något snett - ett av barnen glömdes av kommunens handläggare.
Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg.
Dela
Tweeta
Mejla
I början av juni i år besökte de blivande föräldrarna familjerätten i en västsvensk kommun för att upprätta faderskapshandlingar. Enligt ett beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska paret ha berättat att de väntade tvillingar.
Men något gick fel.
Dokumenten makulerades
Efter att barnen fötts kontaktade paret Skatteverket och fick då veta att faderskapet inte var registrerat. Det visade sig att det endast upprättats handlingar för ett barn. Men då det var oklart vilket av barnen de gällde makulerades dokumenten med motiveringen att de var felaktiga. Därmed saknades faderskapsuppgifter till båda barnen.
Detta blev början på en lång process innan pappan blev registrerad som far till sina barn.
Kommunen förklarar det hela med att de inte fått berättat för sig att paret väntade tvillingar, enligt IVO-dokumentet. De påstår även att de försökt komma i kontakt med de nyblivna tvillingföräldrarna under en månad, utan att lyckas, när de fick veta att något blivit fel.
Anmälts till IVO
Händelsen anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg.
IVO har utrett händelsen men nu beslutat att avsluta ärendet då det efter mycket om och men löst sig med faderskapshandlingarna.
De kommenterar dock flera punkter i ärendet. Bland annat konstaterar de att faderskapet på ett av barnen, det förstfödda, kunde ha upprättats redan vid födelsen. De skriver också att det inte finns dokumenterat att kommunen sökte föräldrarna under en månad utan att få tag i dem.
Av Sandra Divinyi
Publicerad 29 dec 2014 09:35
Dela
0
Tweeta
2
Till GT:s startsida

3.
2014-06-04
http://www.expressen.se/gt/kommunanstalld-man-misstanks-langat-sprit/

Kommunanställd man misstänks langat sprit

Vid husrannsakan hittades stora mängder diesel, vin, cider, öl och sprit. En pumputrustning att slanga diesel med hittades också i en blå sopsäck.  Foto: Polisen
En kommunanställd man i Halland åtalas för storskalig langning av alkohol till ungdomar, den yngsta var bara 15 år.
Dessutom är han åtalad för åtta fall av häleri.
Även mannens hustru, som också är kommunanställd, åtalas för häleri eftersom hon borde ha förstått vad mannen höll på.

Mannen åtalas för att under tiden 1 januari 2011 till den 4 april 2014 ha langat 12 924 liter starköl eller starkcider, 870 liter vin och 731 liter sprit till framför allt ungdomar, alkohol han köpt i Tyskland och sedan tagit in i Sverige via Helsingborg.
Arton fall har uppdagats av polisen där mannen misstänks ha sålt alkohol, bland annat till ungdomar i åldern 15-19 år.
298 000 kronor
Vid de olika köptillfällena handlade det mest om öl men även cider och vodka ingick i mannens utbud, har vittnen berättat i förhör. Ett flak öl kunde kosta 150 kronor att köpa av mannen.
Sammanställningen av inköpen har gjorts efter förhör med vittnen, även om vissa av dessa inte kunnat ange den exakta mängden de handlat av mannen.
Totalt handlar det om cirka 55 köp av alkohol till ett försäljningspris på cirka 298 000 kronor. Ett vittne har berättat att han köpt alkohol vid 10-12 tillfällen till ett värde av mellan 1 000-1 300 kronor varje gång.
När mannen greps den 4 april i år, misstänkt för grov olovlig försäljning av alkoholdrycker och olagligt innehåll av alkoholdrycker, hittade polisen 55,44 liter starköl, 87,12 liter starkcider, 53,75 liter vin och 60,3 liter sprit i hans bostad.
Förutom alkoholsmugglingen till ungdomar och vuxna är mannen även åtalad för åtta fall av häleri eftersom han misstänks ha köpt stöldvaror, som stora mängder diesel, verktyg, skor, kläder och en bärbar dator som han köpte för 800 kronor. I samtliga fall anses att mannen borde ha förstått det var stöldgods han köpte.
Mannens hustru finns också med i åtalet där hon misstänks för häleri under tiden 1 januari 2011 till den 6 april 2014. Åklagaren anser att kvinnan borde ha insett vad maken höll på med och förstått att det var brottsligt.
Eftersom makarna anses ha tjänat mycket pengar på sin verksamhet, där även bilförsäljningar ingick, så har Varbergs tingsrätt begärt en kvarstad på 550 000 kronor.
Ett 40-tal bilar
Förutom att mannen äger tre personbilar och kvinnan två stycken just nu har makarna under åren 2005-2013 ägt ytterligare 36 bilar som de köpt och sålt.
I åtalet har genomgången av makarnas inkomster och deras olika transaktioner mellan konton visat att mycket skedde utan att redovisas, till exempel bilförsäljningarna.
Förutom pengarna de misstänks ha tjänat på verksamheten har båda en sammanlagd lön på över 500 000 kronor från kommunen de bor i.
Av Anette Fredriksson
Publicerad 04 jun 2014 18:13

4.
Man kan inte utsätta barn för sådant här"

Europas sista diktatur

Vitryssland kallas för Europas sista diktatur.

Nästan all makt är samlad i presidenten Alexander Lukasjenkos händer. Han utnämner regeringen, tillsätter domare och är överbefälhavare. Formellt är det parlamentet som stiftar lagar men i praktiken regerar presidenten genom att utfärda dekret.

Parlamentsvalen är odemokratiska. All politisk opposition är förbjuden. Presidentens politiska motståndare trakasseras av polisen, tvingas i landsflykt eller har vissa fall försvunnit. Yttrande-, mötes- och föreningsfriheten är starkt begränsad.

Efter ett diplomatiskt bråk stängde Vit- ryssland sin ambassad i Sverige förra sommaren och utvisade den svenske ambassadören från Minsk.

Källa: Utrikespolitiska institutet
.

Så säger Barn-konventionen

Som ett led i genomförandet av barnkonventionen har Sverige fört in en paragraf, den så kallade portalparagrafen, om barnets bästa i utlänningslagen. Där står:

"I fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver."

Bestämmelsen betyder att barnets bästa ska vägas in i alla led i asylprocessen.

Källa: Migrationsverket
.


MÖLNDAL. Den lilla vitryska familjen har flytt från diktatorn Lukasjenkos hårdföra säkerhetspolis.

Nu sitter de med en dotter på 1,5 år i en rivningsfärdig campingstuga i Mölndal, utan el, vatten, avlopp eller pengar till mat.

Familjen är fast i invandrarbyråkratins moment 22.

- Jag tycker det är synd och skam att små barn behandlas så illa av svenska myndigheter, säger Lennart Eriksson, som engagerat sig i familjens öde.
 

Åby camping i Mölndal är utdömd. Grävskoporna tuggar i sig de sista husen, kommunen har stängt av strömmen. Om några veckor är allt jämnat med marken.

I en mögeldoftande stuga bor pappan, 30, mamman, 28 och dottern, Lennart Eriksson Foto: Robin AronLennart Eriksson Foto: Robin Aron1,5 år. Varken polis, migrationsverk eller socialkontor vill ha med familjen att göra.

De båda vuxna vågar inte visa sina ansikten. De är rädda för att deras anhöriga hemma i Vitryssland ska utsättas för trakasserier.

Förföljdes av polis

- Jag deltog i flera regeringsfientliga demonstrationer, därför blev jag förföljd av säkerhetspolisen, berättar pappan.

2011 beslutade sig han och 28-åriga kvinnan för att fly till Sverige. De sökte asyl men fick avslag. Då åkte de tillbaka till diktaturen frivilligt.

- Jag greps och fängslades i tre dagar, berättar 30-åriga pappan.

Deras nyfödda dotter togs i från dem och sattes på barnhem.

Trakasserierna och hoten fortsatte efter att pappan blivit frisläppt. Till slut orkade de inte utan flydde på nytt till Sverige. Det var i februari i år och medan migrationsverket behandlade familjens ansökan bekostades familjens uppehälle först av migrationsverket, sedan av Mölndals kommun.

Inget försörjningsstöd

För 14 dagar sedan drog Mölndal tillbaka sitt försörjningsstöd. Familjen stod utan tak över huvudet och pengar till mat.

I beslutet från Mölndals arbets- och familjestödsnämnd står att gränspolisen tagit över ärendet och att familjen kan ordna sin egen försörjning genom att vända sig till migrationsverket och medverka till att åka hem.

Inte prövat ansökan

Men pappan lämnade den 9 juli in en ansökan om verkställighetshinder och den har migrationsverket inte prövat ännu.

- Jag kan inte kommentera ett enskilt fall men en sådan ansökan ska behandlas på förvaltningsprocessenheten, säger Petra Hansson-Dahl på migrationsverket.

Lars Skoglund på gränspolisen säger att han tycker att den vitryska familjen borde få ha kvar sitt försörjnings- stöd.

- Just det här ärendet är inte aktuellt för oss. Jag får nog ringa till Mölndals kommun. Jag tycker det låter lämpligast att familjen få ha kvar sitt försörjningsstöd så länge de är kvar i landet fram till dess att vi verkställt det här beslutet, om det nu blir aktuellt.

Lennart Eriksson bor på Åby camping och har som privatperson engagerat sig i den vitryska familjen.

- Man kan ju inte bara utsätta ett barn för sådant här, säger han. Även Mölndals kommun måste ju ta hänsyn till barnkonventionen.

Fixat elverk

Han har fixat ett bensindrivet elverk som ger ström till en mikrovågsugn i den utdömda stugan.

Häromdagen kördes pappan, mamman och dottern ner till Mölndals socialkontor men ingen tog emot dem. När kontoret stängde tillkallades polis som tog ut familjen på gatan och sedan åkte där- ifrån.

- Sedan traskade de hela vägen hit igen, det är för jävligt rent ut sagt, säger Lennart Eriksson.

GT har förgäves sökt de ansvariga på Mölndals social- och arbetsmarknadsförvaltning.
.
Av Jimmy Fredriksson Av Jimmy Fredriksson
 jimmy.fredriksson@gt.se