Nordiska kommittén för Mänskliga rättigheters - Diskussionsforum

Nordiska kommittén för mänskliga rättigheter => Övriga frågor => Ämnet startat av: Ruby Harrold-Claesson skrivet 13 augusti 2011, 12:18:03 PM

Titel: NKMR:s Symposium och Årsmöte 2011
Skrivet av: Ruby Harrold-Claesson skrivet 13 augusti 2011, 12:18:03 PM
NKMR:s Symposium och Årsmöte kommer att äga rum i Göteborg lördagen den 20 augusti 2011.

Se programmet för symposiet och presentationen av föredragshållarna på NKMR:s hemsida: NKMR:s Symposium och Årsmöte (http://www.nkmr.org/symposium_och_arsmote_augusti_2011.htm).

Välkommen!

Ruby H-C
jur. kand
Ordf.
Titel: SV: NKMR:s Symposium och Årsmöte 2011
Skrivet av: Ruby Harrold-Claesson skrivet 23 augusti 2011, 22:32:29 PM
NKMR:s Symposium ägde rum planenligt i Göteborg den 20/8. Det blev en stor succé. Symposiet var välbesökt, samtliga våra föredragshållare var fantastiskt intressanta, och paneldebatten mellan ordföranden i socialutskottet i Marks kommun, Mia Magné, och de f d socialnämnds ordförandena, Sonja Cederlöf, Askersund, och Anthony (Tony) Curry, Sdn Bergsjön i Göteborg, var mycket intressant och upplysande.

Stort tack till alla medverkande och deltagarna.

För mer information se programmet för symposiet och presentationen av föredragshållarna på NKMR:s hemsida: NKMR:s Symposium och Årsmöte (http://www.nkmr.org/symposium_och_arsmote_augusti_2011.htm).

Symposiet är väldokumenterat. Det har redan kommit ett blogginlägg: Familjers Rättigheter (http://everykindapeople.blogspot.com/2011/08/familjers-rattigheter.html).

Tack för blogginlägget Gertrud Galster, som reste från Danmark för att närvara vid NKMR:s symposium!

Ruby H-C
Ordf.