Nordiska kommittén för Mänskliga rättigheters - Diskussionsforum

Rättsväsendet, Polismyndighet m.m. => Domstolsbeslut m.m. => Ämnet startat av: XENIA skrivet 12 augusti 2011, 17:55:20 PM

Titel: Länsrätten och JK
Skrivet av: XENIA skrivet 12 augusti 2011, 17:55:20 PM
1. Länsrätten, Kammarrätten, och Regeringsrätten, och senare även JK har i ett fall tillämpat PuL på en rättslig bedömning (en avanmälan från Af). Då skulle istället Förvaltningslagen ha tillämpats (myndighetsutövning).
Det målet ligger nu hos Europadomstolen.
2. JK har i ett annat fall inte tillämpat PuL på en rättslig bedömning.
F-Kassan + JK tillämpade då Förvaltningslagen på 3 st personuppgifter varav 2 st var irrelevanta för beslutet, (en avanmälan från Af och senare sammantaget en nollställd SGI hos F-kassan).

Vad att göra rent juridiskt?