Nordiska kommittén för Mänskliga rättigheters - Diskussionsforum

Nordiska kommittén för mänskliga rättigheter => Övriga frågor => Ämnet startat av: Ruby Harrold-Claesson skrivet 17 maj 2011, 22:24:49 PM

Titel: 17:de Maj - Norges Nationaldag
Skrivet av: Ruby Harrold-Claesson skrivet 17 maj 2011, 22:24:49 PM
Idag är Norges Nationaldag, men alla de rättsövergrepp som barnevernet, fylkesnemnderna och domstolarna begår mot barn och deras familjer, gör att gratulationerna fastnar i halsen.

Norges folk kämpade mot förtryck under Hitlerregimen. Ett sådant folk torde förstå värdet av frihet från förtryck och en rättvis behandling av statsmakterna.

Vakna Norge och föregå med gott exempel för skydd av de mänskliga rättigheterna i de nordiska länderna!

Jag önskar er lycka och framgång på vägen att bli nordens högborg för mänskliga rättigheter.

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand
Ordf. i NKMR