Nordiska kommittn fr Mnskliga rttigheters - Diskussionsforum

Socialtjänsten => Övriga frågor gällande socialtjänsten => mnet startat av: Avos skrivet 18 december 2010, 10:11:34 AM

Titel: Lagen om tillåten stöld av barn
Skrivet av: Avos skrivet 18 december 2010, 10:11:34 AM
Det finns en lag som säger att om en förälder bara helt enkelt stjäl sitt barn och sticker iväg från den andra föräldern, så blir stölden av barnet legaliserad när barnet har fått den nya adressen räknad som permanent vistelseort. Det innebär att barnet har bott mer än tre månader där.
 
Det finns naturligtvis också en lag om att vid flyttning, och gemensam vårdnad, så måste man ha den andra förälderns underskrift för att flytta utanför kommunen. Men om man tycker att man inte vill skriva under på det, utan bara helt enkelt istället stjäla barnet, så tar man bara barnet och sticker. Då finns det alltså en lag för att legalisera den situationen också.
 
Det finns även en lag om att barn inte får börja skola eller dagis utan båda föräldrarnas underskrifter, men det finns också en lag om ifall de bara har den ena förälderns underskrift, och barnet var stulet för minst tre månader sedan, så behövs inte den andra underskriften
 
Det kan tyckas paradoxalt att det finns en lag om att man INTE får stjäla, och en annan lag om att man FÅR stjäla. Paradoxalt, då  man möjligen hade kunnat förstå om det överhuvudtaget inte fanns en lag om att man inte fick stjäla. Man hade då tänkt att den lagen då antagligen inte blivit stiftad ännu. Men hur lagen om att man FÅR stjäla har kommit dit är det verkligt paradoxala !!
 
Om man vill veta om något är sant eller gott ska man göra en regel av det:
 
Allt som är stulet kan anses förverkat för ägaren inom loppet av tre månader.
 
Det ska då LAGEN garantera. Lagen om att det är förbjudet att stjäla förbjuder då stöld, men tycker man att man behöver något, så stjäla man det bara, och håller undan det i tre månader så garanterar LAGEN om stöld att man äger det sedan.
 
Men så kan förstås inte lagen se ut ! De rika äger ju mer pengar än de fattiga, och därför finns lagen om att det är förbjudet att stjäla. Det enda de fattiga äger är ju sina barn: Det är DÄRFÖR det är tillåtet att stjäla barn men inte pengar. Om de rika inte hade ägt så förskräckligt mycket mer än de fattiga, hade det varit tillåtet att stjäla pengar: från de fattiga!