Nordiska kommittén för Mänskliga rättigheters - Diskussionsforum

Socialtjänsten => Myndigheternas metodik => Ämnet startat av: Morgan Ohlson skrivet 23 november 2010, 12:32:39 PM

Titel: Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 23 november 2010, 12:32:39 PM
Debatthuset: Inläggens ordning syns bäst i trådad eller hybridvy
Google grupper: Kan visa trådens ordning i trädstruktur i vänster marginal. (option => tree)
Passagen debatt har en ikon för användbar trädstruktur
.

I bakgrunden för detta startinlägget finns bl.a händelsen då undertecknad genom omfattande lögner, maktmissbruk mm. i praktiken blev fråntagen ett barn. Det var 2001-2003. Notera alltså att myndigheters maktmissbruk mot barn och eller deras föräldrar ofta har djupa bottnar dels i Sveriges mörka rashygiensiska period samt dels bottnar i dagens mycket aktiva ordensnätverk som inte sällan försöker, och tyvärr ofta lyckas med att styra, kontroller och manipulera människors liv... även genom personer som står de drabbade närmast.   ***   Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen


Denna tråden kommer handla om kampen mellan demokrati, medborgarrätt och den ordens och bröraskapsbaserade smygfascismen. Det vill säga en av de alla viktigaste frågorna i Svensk politik. Tråden tar sin stort i dolda, smygfascistiska processer som till stor del är olagliga men inte hindras av Svensk lag. Ska det vara så!?

De har förstört >35 år av mitt liv,
men inte nog med det...
Nu vill de ta ifrån mig minnena av det också.


__ Kort om bakgrund
 Som person är jag frisk, inga missbruk, ingen kriminalitet och jag har varit som man säger "skötsam" på alla sätt. Detta trots att jag har terroriserats omfattande under >35 år. De senaste 10 åren har jag varit med om en lång rad av systematiska övergrepp utfört m.hj.a maktmissbruk och direkta brott av tjänstemän och privatpersoner. Uppsåtliga grova tjänstefel, grov trolöshet mot huvudman och flera andra brott är bara en del av de cirka 300 lagbrott som jag utsatts för. Även bl.a misshandel...

På de senaste åren har jag varit med om saker som gör att jag har ingående erfarenheter och kunskaper om Sveriges dolda fascistiska system,  det som huvudsakligen organiseras genom ordenssällskapen. Man kan kalla det organiserad "smygfascism".

På de senaste åren har följande hänt, mycket förenklat:

# 2006 fråntogs först ett plusjobb på olagliga grunder. Facket, JUSEK agerade med grov trolöshet.
# 2006 fråntogs därefter A-kassa på olagliga grunder
# 2006-2010 inkomst och bidrag totalt 0 kronor.
# 2006-2010 vägrades handläggning på socialkontor
# 2008-2010 hemlös
# 2010 Är 50 år gammal och vistas och sover hos släkting. Saknar egen bostad.


__ Nuläge
Omkring det som skett har jag utsatts för en lång rad olika lagbrott. Principen med det Svenska smygfascistiska(*not) systemet är att det ska hemlighållas till varje pris. Jag vet betydligt mer om Sveriges fascism (med rötter i 1900-talets rashygien och tvångssteriliseringarna) än vad personer på utanför systemet normalt sett får göra. Till det är jag organisationsvetare vilket innebär att jag genom iakttagelser och analys inser och förstår betydligt mer än det som jag primärt har varit med om... Trots att jag alltså är laglydig och skötsam betraktas jag som ett hot eftersom jag har kännedom om många, för smygfascisterna känsliga sanningar.

Jag har nyligen fått en omgång socialbidrag men har fortfarande enorma problem att få fram de intyg som krävs för att få det igen. Det är alltså den första inkomsten som jag haft på 4 (!) år. Naturligtvis är min situation på arbetsmarknaden bedrövligt dålig och något riktigt liv har jag inte. Verkligen inte. Så är det eftersom, som jag säger utsatts för terror i över 35 år... Nu vill de alltså förvissa sig om att utplåna minnen, kunskaper etc. också eftersom jag vet för mycket.

Dagtid står jag under social manipulation, indirekta hot och attacker. Nattetid utsätts jag för tortyr med pulsgeneratorer sedan över 2½ år. Pulsgeneratorerna ger en form av lågintensiva vibrationer som man använder för att skada hjärnan, hjärntvätta eller som terror mot kroppen. Du kan Googla det. Hur allvarligt är det då? Ja, den psykiska delen innehåller manipulationer som ligger en rejäl bit utanför normalt vuxet beteende. Det handlar också om att att jag på så vis blir extremt ensam eftersom de personer som jag har runt mig inte beter sig normalt utan har en jävlighetens agenda... Nattetid pågår vibrations-körningar mot mitt huvud och kropp, nästan alltid 4-6 timmar. Intensiteten är sådan att det känns som kraftiga slag mot huvudet under natten. Naturligtvis sätts intelligensen ned, bit för bit.  Vid ett antal tillfällen har effekten av vibrationerna varit så stark att jag inte kunnat hålla balansen på morgonen när jag gått upp. Betänk då att jag nu varit omfattande terroriserad sedan 2000 och intensivt utsatt sedn 2006 då jag fråntigs alla former av inkomst samt vägrades handläggning på socialkontor. Det vill säga att jag sedan 2006, fram till nu helt saknat inkomster. Det råder ingen som helst tvekan om att det är planerad och organiserad hjärntvätt som jag utsätts för nu. De här metoderna med soicial manipulation, angrepp och liknande samt vibrationer mot huvudet känns igen av nästan alla socialt avrättade och utstötta varav många senare blivit missbrukare och hemlösa. Missbruket de flesta utvecklar bidrar också till att de inte vågar vittna samt att de enkelt utpekas som nojiga.


--------------------------.
*not: Ordenssällskapen anser förstås att deras "lagar" inte ska betraktas som fascism utan mer som en sorts välvillig pragmatism (lika säger de partier som nu i 10-tusental vräker ut folk från f-kassa och a-kassa över till försörjningsstöd). I verkligheten leder emellertid deras regler till populistiska lösningar, en elitistisk fascism med lösningar från bl.a Machiavelli och i vissa delar även likheter med det som betraktas som satanism. Jämför exempelvis med S.Kubriks "Eyes Wide Shut" eller senare tids gruppvåldtäkter mot utsatta kvinnor av män med uppsatt position.
--------------------------.

--------------------------.

__ Hjärntvätt, snabböversikt
Här kommer en snabb och lättbegriplig förklaring till begreppet hjärntvätt. Nyckelorden som stora bokstäver. Du kan också googla termen eller ordet "brainwash".

Hjärntvätt bygger på att personen utsätts för HOT, VÅLD eller STRAFF för att GLÖMMA sann kunskap eller sanna minnen eller idéer. Attackerna sätts in omedelbart, eller snabbast möjligt som följande natt när personen refererar till, eller pratar om något som manipulatörerna anser ska ”tvättas bort”. Personen ska känna sådant obehag inför utpekade fakta, bli rädd för sanningen så att det sker en psykologisk bortträngning. Genom den repressionen ska offret känna sådant obehag inför minne eller idén som ska hjärntvättas bort att hen går in i psykiskt försvar och tränger bort sanningen, händelsen etc. som ska bort. I stället belönar, lockas och mutas offret att bete sig fånigt, okunnigt och att förneka, glömma (eller åtminstone förtiga) de sanna händelserna. Även kan man säga att hjärntvätt, i vissa faser avser bryta ned och passivisera personen. Detta innebär att personen som hjärntvättas anpassat efter omständigheterna utsätts för dels angrepp /attacker /repression och dels fjantigt fjäsk att bete sig naivt, juvialiskt etc.

Tänk efter lite extra på detta med hjärntvätt så förstår du enkelt att hjärntvätt är en sorts ondska (direkt antidemokratiskt) och strider mot:
# ...konventioner om mänskliga rättigheter
# Svensk grundlag som talar om individens frihet,  rätt till utveckling, självständighet etc.
# Pulsgeneratorerna är förstås misshandel, men existensen av dessa terrormaskiner förnekas kategoriskt av alla inom etablissemanget.
--------------------------.

...fortsättning följer.

 Se även länk till länkstation nedan.----------------------------------------
OBS! De ordenslojala bröderna ska attackera dels avslöjande, samhällskritiska inlägg som är sakliga, som det här men de ska också attackera personer som är utpekade för utstötning. Lägg särskilt märke till hur de nästan aldrig bemöter påståenden i närheten av seriöst. I stället far de med, oftast aggressiva angrepp typ: " - Du är dum och allt du skriver är sjukt." Med sådana påhopp vill de markera tabun och avskräcka alla, både dig och mig från seriös debatt om sådant som de anser ska tigas om.
----------------------------------------


Morgan Ohlson: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 - 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # 2 fall av anstiftad misshandel  # trolöshet av fackförening  # förhindrats från arbete >10 år  # utsatts flera grova sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgeneratorer >2½ år, pågående.  # hotats anta falsk Asperger-diagnos  # skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # tot ca 300 lagbrott och   # 2500+ terrortillfällen.


------------------------

Detta ärende, nu över 100.000 läsningar (2010). Läs mer du också!
Googla! Troligen är en del länkar (nedan) nu förstörda. Om du vill Googla länkstationen:
"Morgan Ohlson" vittnemojuni2009

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:
Via inlägg Passagen:   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000005158553
Via inlägg Debatthuset:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929
Via inlägg Google grupper (081013):   http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/e8e5deec9056f408/45639eb7fd702f05?hl=sv&lnk=st&q=L%C3%A4nkstation+vittnemoh%C3%B6st2008#45639eb7fd702f05

Mest lättläst(?)
DEL1   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004117566
DEL2   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004730129
--------------------------
.
Titel: SV: Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 28 november 2010, 11:12:19 AM
.

   ***   Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen #2Det som jag idag vet om Sverige trodde jag aldrig att jag skulle få veta. Det första skälet är förstås att det som jag nu vet, det skulle jag aldrig ha trott om Sverige för 20 år sedan... men nu vet jag. Det andra skälet är att jag förr, visserligen insåg att jag behandlades väldigt konstigt, oftast illa... men inte begrep jag då, tidigare att jag som 12-13-åring fick en social dom mot mig att jag skulle stötas ut ur samhället. Antagligen, eller ganska säkert var det just den sämre behandlingen pga att jag var utstött som ledde till att jag redan omkring 17-årsåldern började intressera mig för organisationsteori och gryppdynamik.


__ Rättvisa, att få det man förtjänar
Jag brukar tänka att rättvisa, åtminstone i någon del innebär att man behandlas som man har förtjänat. Men, det förutsätter också att personen har en rimlig chans att förstå vilka regler som gäller. Lagboken är officiell och den känner alla i princip till redan från skola och föräldrar. Begår en person ett brott så är det också rimligt att personen straffas enligt lagarna. Men, i Sverige finns även andra regler som inte är alldeles så där enkla att förstå.


__ Jantelagen, överhetens kontrollsystem
Jantelagen visar sig exempelvis ha bottnar i ordenssällskapen. Jo, absolut! Dvs att denna Jantelag, som man ofta till vardags antyder bara är någon sorts regler uppkomna ur nordisk avundsjuka och nedskrivna av Axel Sandemose, de har egentligen bottnar i regler från ordnarna. För etablissmanget är Jantelagen alldeles förträfflig eftersom den innebär att folk ska bevaka varandra (avundsjuka). På så sätt minskar mängden individuella initiativ och personlighet i samhället vilket innebär att direktiv, påbud och regler "uppifrån" får betydligt starkare inverkan. Detta alltså eftersom folk ofta tvingas sitta stilla i båten redan innan, alltså baserat på Jantelagen. På så sätt blir folk ofantligt mycket lättare att kontrollera uppifrån. I själva verket är också Jantelagen eller Jantelagarna betydligt mer omfattande än man ofta säger och mängden påbud är egentligen ganska omfattande.

När en lärare kom till mig på skolan då på 70-talet och gav en mer eller mindre direkt order till mig att, citat: " - Du ska lyda honom X". I mina öron lät det som science fiction eller att läraren hade överdoserat någon medicin eller liknande. Jag hade inte en enda tanke på att det som läraren sa, alltså att jag som 12/13-åring liksom hade tilldelats en "livschef", en kille i min egen ålder som alltså var utsedd att vara "ledare" över mig. En sådan fascism hade liksom ingen grund att ens få fäste i mitt tänkande. Nu gällde det väl förstås inte enbart mig att ha en "livschef", men det hade jag väl ingen tanke på då. Någon tid senare blev jag lurad i en sorts fälla av den där jämnåriga killen X. Han genomförde förstås den där fällan på sin hemmaplan, jag var på bortaplan och trots att jag idag inte kan se att jag gjorde något fel så var ju X chefen, han var utpekad som "bra" medan jag hade pekats ut som "dålig" och nu, när han alltså for med falska uppgifter om mig, då ställdes jag alltså riktigt utanför. Det var alltså X, en vanlig kille i min egen ålder som uppenbarligen slutligen, genom sina påståenden om mig avgjorde att jag skulle stötas ut. Han å sin sida befäste sin roll som den som vågar utföra onda handlingar i ledarskapets tjänst... och det kommer jag återkomma till. Då hade jag förstås ingen aning om det, men det var efter det testet, ditsättningen som jag sedan mer eller mindre systematiskt utsattes för olika former av organiserad och planerad repression.


__ Grymt spel där vissa inte ens får veta spelreglerna
Som 12/13-åring är det inte rimligt att ställas under en regel eller oskriven lag som man inte ens vet existerar. I min värld var det förstås dessutom så att jag, enligt Svensk lag och grundlag är fri och har en lång rad rättigheter. Typ att jag var fri så länge jag levde enligt gängse lagar i lagboken. Det där som läraren, visserligen ganska hårt och i orderform sa, det uppfattade jag enbart som någon sorts galenskap. Kanske kan man säga att jag tog det som någon sorts symboliskt, men i praktiken tomt hot. Sedermera vet jag ju att det kan kallas för galenskap, men att det uppenbarligen är ett system som finns dolt i det Svenska samhället och ingalunda något som den där läraren hittat på själv. Jag råkade efter det ut för övergrepp av lärare, utsattes även för våld av lärare, stöttes ut av ungdomar i mitt eget bostadsområde och utsattes för betydligt mer elakheter än vad som kan uppfattas som normalt. Då uppstår frågan, kan en 12/13-åring som är skötsam, har betyg strax över medel, inte håller på och leker med droger och är helt frisk dömas till utanförskap redan som 12/13-åring. Är det rimligt? Kan man påstå att en 12/13-åring även om han skulle ha betett sig till och med ganska illa ändå skulle kunna ha förtjänat att dömas till utanförskap i sisådär en livstid?

Rimligen kan det inte finnas ett enda hållbart, civiliserat skäl till att systematiskt börja terrorisera en person i 12/13-årsåldern. Betänk ordet civiliserad. Kanske är det INTE MENINGEN att det ska vara civiliserat, och det kommer jag också att återkomma till. Vi pratar alltså inte om allmänna elakheter eller slumpmässig mobbning utan om en sorts strukturell, organiserad repression eller planlagd nedtryckning. Jag dömdes alltså till utstötning som 12/13-åring trots att det finns många skäl till det är totalt fel...

En 12/13-åring...
# är fortfarande barn och har rätt att få utvecklas fritt i många år till.
# en 13-åring har ingen färdig-växt personlighet
# är inte straffmyndig.
# har skydd enligt internationella konventioner.
# har liksom vuxna skydd enligt grundlagen
# dessutom utvecklas även friska personer mycket olika
# har precis som vuxna också rätt till individuella attityder, värderingar och åsikter (inom lagarna).

-------
Den som nu försöker tänka sig med i det som jag redogör för inser förstås att det nu börjar lukta barbari i stil med böcker som Flugornas herre, 1984, Djurfarmen etc.
-------


__ Sveriges dolda ideologi
Det finns en sanning som inte så många vet eller tänker på. Det är att i princip alla sammanhang då personer uppfattas vara olydiga, egensinniga eller inte vill samarbeta, då används våld mot dem. Ja, i Sverige! Senast förra helgen dog en person i Karlstad och i läkarjournalerna står att dödens inträffade p.g.a tidigare syrebrist /kvävning. Även då personer bara lite för dåligt samarbetar med staten /samhället, även då används våld för att kuva dem. Sveriges sanna system, bakom kulisserna är absolut inte särskilt snällt, ideologin är repression först, alltid repression först som sist.

# Ungdomar, intagna på institution och som inte är nog lydiga. De utsätts ofta för olika former av olagliga straff... Har visats 100-tals exempel av föreningar och nu nyligen av SR, programmet Kaliber.

# I flera mer eller mindre kända fall har personer som betraktats som "obekväma", kritiska eller "olydiga", men fullt laglydiga behandlats extremt illa. Justitiemord, falskt baserade inlåsningar på psyk under åratal och falskt baserade tvångsomhändertaganden tycks användas som repressionsmetod. Mycket vanligt är t.ex att politiskt kontroversiella vuxna får barn tvångsomhändertagna, se www.nkmr.org

# Även bland barn som vistats på fosterhem framkommer ofta, även numer vittnesmål om grov repression, upptuktelse och våld snarare än riktig uppfostran. (se: föreningarna Stulen barndom och Samhällets styvbarn)

# Psykiatrin använder i princip alltid våld först och frågar sedan, eller så frågar man inte alls. Omhändertagandet av Anna Odell var typiskt. Hon gjorde motstånd och ingen frågade vad som var fel, inte vad de kunde göra för henne etc. Nej, det första som Odell utsattes för var fastlåsning, så kallad "bältning" och tung drogning med neuroleptika. Våld! Inte samtal, inga frågor. Flera har på senare år dött p.g.a övervåld i psykiatrin (t.ex i Karlstad).

# Polisen har laglig rätt att använda anpassat mått av våld. Numer anmäls Svensk polis för övervåld cirka 1400ggr per år, det motsvarar ~4ggr per dygn och varje år ökar anmälningarna med några hundra stycken. Osmo Vallo som dödades av polis i Karlstad är det mest ökända exemplet.

Läs mer om ärendet ...väg till länkstation, nedan.

.

----------------------------------------
OBS! De ordenslojala bröderna ska attackera dels avslöjande, samhällskritiska inlägg som är sakliga, som det här men de ska också attackera personer som är utpekade för utstötning. Lägg särskilt märke till hur de nästan aldrig bemöter påståenden i närheten av seriöst. I stället far de med, oftast aggressiva angrepp typ: " - Du är dum och allt du skriver är sjukt." Med sådana påhopp vill de markera tabun och avskräcka alla, både dig och mig från seriös debatt om sådant som de anser ska tigas om. De agerar i tystnadens namn.
----------------------------------------


Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 - 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # 2 fall av anstiftad misshandel  # trolöshet av fackförening  # förhindrats från arbete >10 år  # utsatts flera grova sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgeneratorer >2½ år, pågående.  # hotats anta falsk Asperger-diagnos  # skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # tot ca 300 lagbrott och   # 2500+ terrortillfällen.


------------------------

Detta ärende, nu över 100.000 läsningar (2010). Läs mer du också!
Googla! Troligen är en del länkar (nedan) nu förstörda. Om du vill Googla länkstationen:
"Morgan Ohlson" vittnemojuni2009

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:
Via inlägg Passagen:   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000005158553
Via inlägg Debatthuset:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929
Via inlägg Google grupper (081013):   http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/e8e5deec9056f408/45639eb7fd702f05?hl=sv&lnk=st&q=L%C3%A4nkstation+vittnemoh%C3%B6st2008#45639eb7fd702f05

Mest lättläst(?)
DEL1   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004117566
DEL2   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004730129
--------------------------
.
Titel: SV: Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 04 december 2010, 10:39:08 AM
.

Debatthuset: Inläggens ordning syns bäst i trådad eller hybridvy
Google grupper: Kan visa trådens ordning i trädstruktur i vänster marginal. (option => tree)
Passagen debatt har en ikon för användbar trädstruktur

.

   ***   Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen #3
__ Svenskar mot ondska, i andra länder
Svenska staten /samhället (och i extra hög grad etablissemanget) väljer nästan alltid att tolka egensinnighet som "fiendskap" även om så inte alls är fallet och dess reaktion är VÅLD OCH REPRESSION. Föräldrar får inte slå sina barn och i skolan ska barnen uppmuntras. Men, så snart staten har hand om endera barnen eller vuxna, då förekommer omedelbart våldsideologierna och lagbrott. Man kan knappast påstå att ett barn på institution är en brottsling som ska utsättas för repression...  I det fördolda beter sig inte alls Sverige som en demokratisk stat utan mer som en fasciststat. Men, då är det förstås inte staten som agerar utan privatpersoner och tjänstemän, oftast med kraftigt begränsad insyn utifrån. Tystnadskulturen däremot, den är extremt starkt utvecklad i Sverige.

När det talas om länder som Ryssland och Kina då uttalar sig ofta Svenskar om hur barbariska dessa länder är med såväl våldsideologier, korruption, maktmissbruk och annat barbari. ...och det kan man ju förstås instämma i. Antagligen instämmer de flesta i det när jag säger att Svenska medier gör det ganska tydligt vilka länder vi ska tycka om och vilka vi ska ogilla, eller hur. Västeruropa ska vi tycka om, liksom USA även då de beter sig riktigt dumt. På den andra sidan får vi väl aldrig höra någonting om vare sig Kina eller Ryssland som är positivt, det skulle då vara vid något fåtal tillfällen som det kommit rapporter om små demokratiska framsteg i Ryssland.
   Det här handlar i ganska hög grad om att vi pekar ut en god, en stat eller en person som inte ska kritiseras och de onda som liksom ska ta skit för allting, även om de gör något bra. ...och det är det som liksom är poängen. Genom media får vi lära oss att de påstått ”dåliga” alltid ska tryckas ned och våra vänner, de är alltid goda vad de än gör. Det samma gäller förstås här i Sverige, dvs att vårt eget land ska ju liksom aldrig få kritiseras. Sverige ska numer, i nationalistisk anda kallas "vårt land" och då får du inte kritisera det negativt alls baserat på den nya tystnadsläran.


__ Svenskarna och de fyra aporna
Det betyder att justitiemord, övergrepp och maktmissbruk inte får kritiseras heller så länge som övergreppen riktas mot syndabockar, mot personer som är utstötta för och ska fungera som offer. De utpekat dåliga, alltså så som jag mystiskt utpekats som "dålig", vi är rättslösa, ska vara rättslösa och terroriseras och ingen ska ens få tala om det eftersom ondskan ska döljas bakom rökridåer och skitsnack om världens bästa demokrati. Men, när repression (våldsideologi), maktmissbruk, justitiemord och andra övergrepp sker här i Sverige inom räckhåll för de goda demokraternas ingripande, då blir det plötsligt knäpptyst. Då säger folk endera att det är lögn, att inget fel har begåtts eller så blir det tyst igen. Svensken vill gärna kritisera andra länder och göra dem godare, men när ondskan framträder här, då finns knappast en enda frivillig godhets-arbetare inom synhåll.
   
Trots att Sverige påstås vara världens bästa demokrati så blir det plötsligt tyst när någon vittnar om övergrepp... osså hör man det där som en organisationsforskare brukar återge som tassande fötter, fotarbete, dvs ljudet eller den taktiska tystnaden av dem som plötsligt börjar rusa hit och ditt för att försöka dölja det som har kommit i ljuset. Ja, alltså fram till 1976 pågick tvångssteriliseringarna och då kan ju var och en försöka lista ut om plötsligt all rashygien då avslutades, liksom i ett trollslag!?
   När jag nu har berättat om åratal av övergrepp och som fortfarande pågår, vad händer då? Har jag t.ex fått något juridiskt stöd? Annan hjälp att slippa övergrepp? Nej, i princip händer enbart motsatsen, dvs att på olika sätt framförs att jag nog bör hålla käften osså bemöts jag än hårdare... men varför då? Om Sverige är världens bästa demokrati och rättstat, då är väl detta ett misstag?  ...eller är det inte? Vi hör inte, vi ser inte, vi säger inget och vi gör inget.


__ Tystnaden, nyckeln till diktatur
Jag utsätts alltså nu för omfattande hjärntvätt, det är också en våldsbaserad form av repression och när det ska gå fort, som i detta fallet hamnar det snabbt på tortyrnivå. Ett signifikant inslag i en våldsideologi. Sanning, fakta och goda saker straffas i hjärntvätten. Fånighet, löje och passivitet belönas och man försöker systematiskt få mig att leva i en intensiv ångest-zon. Hjärntvätten fungerar bäst då. I bakgrunden används dag och natt pulsgeneratorer för förstöring av min hjärna och allmänt ångesthöjande. Situationen är rent ideologiskt samma som Sovjetiska korrektionsläger, Kinesiska eller Nordkoreanska "omskolningsläger".

   Det handlar om cirka 300 lagbrott mot mig. Listan på sådant jag varit utsatt för tidigare kan du se genom länkarna nedan. Detta har jag under flera år spridit fakta om som så:
# redogjort tämligen sakligt i webdebatt för övergrepp (långt över 100.000 läsningar)
# pratat med politiker som jag är bekant med
# informerat högre politiker
# informerat rättviseföreningar /medborgarrätt mm.
# varit i ingående samtal med etablerade media.
# kontaktat polis och skickat omfattande redogörelser, vittnesmål och rapporter om bevisläget
# gjort en enskild stämning som myglades bort på tingsrätten i Karlstad

   Bevisläget är sådant att det finns cirka...
# >2000 dokument som visar på förlopp och bakgrund
# något 100-tal dokument som explicit bevisar maktmissbruk, övergrepp och andra lagbrott
# ~30-tal inspelade möten som tydligt visar på lagbrott
# >100 inspelade telefonsamtal varav åtminstone ~50 bevisar trakasserier och maktmissbruk av polis, tingsrätt, arbetsförmedling m.fl.

Det kan ju inte råda någon som helst tvekan om att jag är fredlig, ickekriminell och skötsam medan jag ändå organiserat utsatts för 1000-tals trakasserier och flera hundra lagbrott. Var är rättssamhället?

--- forts

--------------
Tortyr nu, lördag 09.55: Just nu i skrivandes stund utsätts jag för en synnerligen intensiv och koncentrerad vågvibration mot magen. Den ger akut magsmärta när jag sätter mig vid datorn. När jag sätter handen på "rätt ställe" kan ja känna att det koncentrerats en cirka 20-50Hz vibration i ett ~50mm stort område mot tarmarna. Jag skriver just nu dubbelvikt med ena armen framför magen för att störa vibrationskanalen och smärtan, vibrationszonen avtar direkt när jag studsar upp från tangentbordet och går ett varv i rummet. Omedelbart när jag sätter mig vid datorn kör de på smärtan igen och vibrationen kan hittas...
--------------

.

Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 - 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # 2 fall av anstiftad misshandel  # trolöshet av fackförening  # förhindrats från arbete >10 år  # utsatts flera grova sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgeneratorer >2½ år, pågående.  # hotats anta falsk Asperger-diagnos  # skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # tot ca 300 lagbrott och   # 2500+ terrortillfällen.


------------------------

Detta ärende, nu över 100.000 läsningar (2010). Läs mer du också!
Googla! Troligen är en del länkar (nedan) nu förstörda. Om du vill Googla länkstationen:
"Morgan Ohlson" vittnemojuni2009

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:
Via inlägg Passagen:   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000005158553
Via inlägg Debatthuset:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929
Via inlägg Google grupper (081013):   http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/e8e5deec9056f408/45639eb7fd702f05?hl=sv&lnk=st&q=L%C3%A4nkstation+vittnemoh%C3%B6st2008#45639eb7fd702f05

Mest lättläst(?)
DEL1   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004117566
DEL2   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004730129
--------------------------
.

Titel: SV: Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 11 december 2010, 09:41:11 AM
.

  ***   Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen #4

.


----------
Hotande vågvibration: I det som jag i slutet berättade om i förra inlägget om att jag utsattes för en aggressiv form av vågvibration av tortyrkaraktär just där och då var naturligtvis helt sant. Jag blev själv överraskad eftersom det även för mig var en ny, mycket aggressiv och smärtande vågtyp. Att det var en vågalstrad vibration kunde jag konstatera genom att lokalisera och identifiera vibrations-fokus cirka 10-15 tillfällen under den cirka halvtimme som det pågick som starkast. Att förföljarna skulle ta till den typen av aggressiva medel för att försöka skrämma och tysta mig kom en smula överrumplande, men inte helt överraskande ändå eftersom den Svenska aggressiviteten och våldsideologin som ligger bakom är tämligen djupgående och avancerad.
----------


__ Sverige vs. andra diktaturer
Skillnaden mellan Sverige och andra länder där övergrepp sker systematiskt ligger i att man i Sverige har utvecklat metoderna, t.ex hjärntvätt så raffinerat att detta numer sker i vanlig boendemiljö. Det finns också en skillnad i det att risken att jag, eller andra ska dö av det är något mindre än i de trad. diktaturländerna. Glöm då inte att en (1st) Svensk motsvarar ~120 stycken kineser och att Sverige är betydligt ”farligare” än de flesta vill lotsas om. Den person som dödades i psykiatrin i Karlstad och den person som sannolikt dödades av polis bara härom helgen också i Karlstad, det motsvarar alltså enligt kinesiska mått 240 döda, och det alltså bara i Karlstad. En del människor tycker förstås att de viktigaste sakerna i livet är t.ex erfarenheter och minnen, att få styra sitt liv och att få dra lärdomar och kunskaper. Alltså att det finns en annan kvalitativ död, inte enbart rent kroppslig död. Eftersom de nämnda sakerna är en stor del som etablissemanget nu vill hjärntvätta mig ifrån så kan man tolka det som att de först förstört >35 år av mitt liv och att de nu dessutom vill radera bort de minnen och erfarenheter jag har ur mitt liv. Med andra ord en sorts fullbordad personlighets-avrättning. ...men de gör det inte så att det syns utåt, allt sker i det fördolda och tystnaden är fundamental. Men som sagt, i grunden har Sverige samma sorts ideologi som utpekade auktoritära eller diktaturländer, alltså en härskar och våldsideologi som helt bygger på repression.


__ Konsekvenser av en våldsideologi
Skrivet i inlägg ovan: " - Det var alltså X, en vanlig kille i min egen ålder som uppenbarligen slutligen, genom sina påståenden om mig avgjorde att jag skulle stötas ut. Han å sin sida befäste sin roll som den som vågar utföra onda handlingar i ledarskapets tjänst... " (när jag var 12-13 år.  Förstår du varför jag beskriver det  så?

Officiellt så är Svenska staten en demokrati, det är sannolikt ett fakta. Men, om det nu hade varit hela sanningen då hade det som jag utsätts för och som jag tidigare beskrivit, då hade det aldrig hänt eller så hade jag åtminstone fått gehör hos polis eller tingsrätt för att få en juridisk lösning på förföljelsen. Kom också ihåg att staten avser det formella styret medan ordet samhälle mer beskriver människornas kultur och samverkan.
   Olyckligtvis har det jag beskrivit hänt och är alltså sant. Hur kan någon då utsättas för det som jag beskrivit här och tidigare? Det hela bottnar i våldsideologin. När man har grupper, nätverk etc. som använder våld som metod så måste också de i sin verksamhet legitimera och i vissa fall kanske t.o.m hylla våld för att befästa sin tro, för det är faktiskt en tro, en attityd som det handlar om men som är organiserad i det fallet.

Jag kan inte de olika ordnarnas regler i detalj, det kan jag inte. Men, när man har organisationer som hyllar vissa metoder, då måste också organisationerna befästa de metoderna för sin egen skull. Det samma gäller alltså våldet. Vill en organisation ha någon form av våld, då måste de också legitimera och befästa det inom sin egen rörelse. Bland de som ibland kallas A-lagare finns kan vi enkelt säga, 2 olika grupper. Den första gruppen är de som börjat missbruka väldigt tidigt och som helt av egen förskyllan förstör sina liv med droger. Den andra gruppen är de som först råkat väldigt illa ut på något sätt. Ofta har de redan som nyktra först blivit hemlösa och sedan i normalt utanförskap, i kontakt med andra hemlösa dragits in i drogmissbruk. Den här senare gruppen, alltså de som utvecklat missbruk efter sociala avrättningar, de är ofta påfallande intellektuella, inte sällan också ganska intelligenta. Från parkbänkar och i andra sammanhang kan man ibland snappa upp häpnadsväckande klarsynta och träffsäkra kommentarer. Men säg ett sätt att smidigare göra sig av med folk än ett först förleda dem in i en situation där man sedan kan beskylla och förtala dem med knarknojor eller schizofrena av droger!? Dem kan behandla hur som helst, deras vittnesmål eller död i en poliscell har ändå enligt etablissemanget inget värde.

... fortsättning följer. (se länklar nederst i angränsande inlägg)

------
Jag hade egentligen tänkt lägga ned stridsyxan helt efter den här sommaren. När jag då under hösten upptäckte att jag hade ställts under fullt utvecklad, avancerat uppställd hjärntvätt... och på grund av mitt mångåriga intresse för organisationspsykologi och liknande så vet jag vad jag talar om... Då blev jag riktigt förbannad! Här tänker man ibland att Sverige i en del avseenden har en dragning åt det fascistiska hållet. Så plötsligt ställs man inför en synnerligen utstuderad uppställning för hjärntvätt, med socialt utvecklad taktik och med super-avancerade process-styrda maskiner dag som natt och som definitivt inte finns att köpa på Clas Ohlson... Jag tänker då förstås på mikrovågs-pulsgeneratorerna (vågkategori mellan mikro och radarvågor) som snarare hör till kategorin försvarsmateriel eller borde benämnas "vapen". Då kan man verkligen inte kalla det för vare sig trakasserier eller smygfascism. Då handlar det om fullt utvecklad tortyr med gravt nazistiska motiv och metodologi bakom. Detta inryms inte ens med en lilltå inom vare sig Svensk lag, grundlag eller internationella konventioner och det sker utstuderat och planlagt här i det Sverige som du ska tro är en rättstrygg demokratisk stat.

När man då förstår och med viss möda lyckas ta till sig att den här typen av ondska (nazistisk-baserad ras och maktideologi) organiserat sker i Sverige, då måste man också förstå att vissa människor ställs helt utanför systemen och att t.ex allvarliga släktdramor, så som mord och liknande antagligen har mycket logiska förklaringar. Vi får förstås aldrig höra bakgrunden till sådana dramor men att släkt etc. utsätter anhöriga för direkt utvecklad tortyr, långt, långt bortom vad som ens skulle tillåtas på Svenska slakterier, det ska ju du och jag aldrig få veta på samma sätt som allt sådant hölls dolt för folket även i såväl Nazityskland som Sovjetunionen och DDR... I Sverige sker det då förstås utanför staten i regi av organiserade, privata föreningsnätverk.   
   ===> Missa inte att läsa mer om bakgrunden, se länkar till länkstation nederst i angränsande inlägg. Du som läser eller debatterar ”Sverige” du måste naturligtvis veta mer om vad som verkligen utspelas i det fördolda, runt om i Sverige. Är vi 50, 500 eller 50.000 som utsätts får detta?
------


Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 - 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # 2 fall av anstiftad misshandel  # trolöshet av fackförening  # förhindrats från arbete >10 år  # utsatts flera grova sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgeneratorer >2½ år, pågående.  # hotats anta falsk Asperger-diagnos  # skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # tot ca 300 lagbrott och   # 2500+ terrortillfällen.
Titel: SV: Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 18 december 2010, 09:54:58 AM
.

   ***   Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen #5


Ja, från förra inlägget är alltså inte avsikten att beskylla regeringen Reinfeldt för fullfjädrad fascism även om vissa samhällsförändringar, enligt mig passerar det som kan beaktas som välfärdssamhälle. Nej, det finns flera aktörer som numer styr (?) själva och regeringen har inte eller försöker att ha samhällsledande roll. Andra maktintressenter som man numer, som det ser ut (åter) bör beakta mer än tidigare är: # kapitalägare   # verks och myndighetsledningar   # stora bolag   # vissa forskningsområden (medicin)   # mediaindustri samt vissa   # förenings-konstellationer. Kuriosa eller allvar, hur som helst så har flera karriärister inom kultur och media på senare år kommit från TV's barnprogram och sportavdelningar. Slump eller inte? ...och sporten tränger sig numer in såväl i SR P3 och P1.

Lite mer konkretiserat kan man nämna hur industrin fått polisiära uppgifter i anslutning till utredningar om fildelning. Traditionellt anses ju juridiska utredningar om brott och liknande vara något polisen har och ska ha monopol på ev etiska, bl.a integritetsskäl. Från och med nu i årsskiftet kan även arbetssökande tvingas anlita företag som jobbcoacher. Musikindustrin tycks åtminstone i mina ögon mer propagandistisk och enformig än någonsin. Samtidigt hörs forskare inom statskunskap som bekräftar att ord som demokrati, fascism etc. definieras sönder (av revisionister?) och numer, i den senaste litteraturen nästan saknar relevanta definitioner. Inom psykiatrin hittas det på nya diagnoser i princip varje månad och varje gång sägs att det kan bevisas genetiskt hit och dit och nya ungdomsgrupper ska få nya etiketter.

.

------
__ BAKTANKAR OM EN DÖRR I PC'N: Sedan en tid tillbaks har jag mycket underliga problem med datorn. För någon vecka sedan stängde jag av uppdateringen till OS'et. Strax efter så gjorde jag 2 saker.
   1) Dels riggade jag ett fildelningsprogram, tänkte dela lite öppna typsnitt bl.a. Har också filtrerat en öppen svensk ordlista till ett nytt format. Då visade det sig att fildelningsprogrammet inte kom ut på nätet. Jag checkade brandväggen. Har alltid haft en sådan installerad och påslagen. Den visade sig vara avstängd och det kan (kanske) bero på att den har ett visst samband med OS-uppdateringen som nu var avstängd. Säker är jag inte. Men då borde ju fildelningsprogrammet enkelt komma ut på www, vilket det alltså inte gjorde. Då körde jag ett par spårningar mot min egen dator för att undersöka portarna och profilen utåt på nätet. Då visade det sig att datorn enligt testerna är 100% osynligt utåt och det ska, som jag vet (?) enbart kunna ske om datorn är skyddad av en brandvägg (vissa portar syns alltid annars), men det är inte MIN brandvägg.    :-0     
   2) Dels har jag senaste halvåret installerat över 10 stycken erkända antimalware-program (olika typer). Samtliga dessa har blivit highjackade inom 2 timmar till 1 vecka efter installation. ...inklusive ett som är ett "mergency kit" med en mini-installation. Dessutom har jag fått någonting i datorn som avbryter skanning med HJT (HighJack This) som vanligtvis anses "nästan okrossbar". Ingen skanner har hittat några seriösa malwares, endast banala kakor. Ominstallation av virusprogrammen gör det inte bättre. När jag skannar datorn i felsäkert läge, då uppträder omfattande hårdvaru-avbrott (interrupts). Dvs att en smart skanning som ska gå på ~30 minuter, den är fortfarande inte klar efter 11 timmar.  Notera att jag då har stängt av ytterligare funktioner (wbem mm.). Sammantaget blir jag lite konfunderad och det känns nästan som jag sitter på en terminal snarare än en pc med ett fritt internetabonnemang.
------.
.

__ Tänkande är farliga! (...för diktaturer)
Intellektuella (ens vagt) har i princip alltid betraktats som fiender av fundamentalistiska högfascistoida stater /organisationer. I enkelhet är det så att nätverk som bygger på fascistoid härskarmakt oftast har usla ledare som inte klarar intellektuell konkurrens. De är vanligen socialt härskande, mer eller mindre  psykopater. I Sverige är staten en demokrati och lagen är tydlig om folks rättigheter, men det är ju inte staten som arrangerar sociala avrättningar. De som gör det är "föreningsnätverken" i organisation. Kan man då odla demokrati bakom våldsideologier? Nja, kanske finns det någon förvirrad revisionist-aspirerande forskare som har sådana idéer. De som använder språkets ord så som de från början har avsetts kan nog inte komma till någon annan slutsats än att våldsideologier omöjligtvis har med demokrati att göra. Systematiskt våld är för fascister, oavsett klassisk högerfascism eller kommunisternas socialfascism. Alla fascister har i princip alltid hatat folk som har egna tankar, egen analyskapacitet och som välnyanserat kan lägga fram alternativa synsätt till fascisters /ordnarnas ofta starkt fascistoida tänkande.

------
Se t.ex det s.k polismordet i Nyköping 2007. I den rättegång som hölls efteråt spelade juridiken ingen som helst roll. Själva insatsen att gripa personen var en våldsbaserad "nätverksaktion" med tydliga makt och härskarinslag, särskilt då ifrån den psykiatriker som påstod känna sig hotad av det brev som figurerade. Detta brev lästes i radio och vid den uppläsningen kunde jag inte uppfatta något hot. Det finns även myndighetspersoner som är så psykopatiska att de i princip närapå kan döda eller använda statens alla resurser, då initierade genom ”föreningsnätverk” om de blir förolämpade av fel personer. Utgången i Nyköping var bestämd på förhand vilket visade sig bl.a genom att polisen saknade handräckningsorder för insatsen. Den rikskände advokaten framstod både under och efter denna rättegången som rejält irriterad och han lämnade bara någon månad efter sin riksdagsplats.
-------

...och, för dem som har en våldsideologi måste ju också, åtminstone någon ibland ikläda sig rollen som våldsutövare och bödel. Därför kräver man, så som jag kunnat iaktta det hela att personer som vill göra karriärer inom nätverken också måste visa att de vill och törs utöva ett våld som ofta alltså även står i tydlig strid med lagarna. Att han X, som alltså jag beordrades lyda (ovan) han skulle alltså, för att visa sig stark och göra karriär kunna lura mig i en fälla. Sedan skulle han ta på sig rollen som domare och följa upp det handgripligen dels själv och dels se till att andra efterlevde den sociala domen, sociala avrättningen och utstötningen riktad mot mig.

I samband med årets nobelprisutdelning så sköljdes, med viss rätt en hel del kritik mot Kina dit ju årets fredspris utdelades. Nu jämför jag mig inte med fredspristagaren som person, men ser man till hur oskyldiga behandlas kan jag inte se särskilt stora skillnader. Den kinesiska fredspristagaren sitter i fängelse men har en fru i lägenhetsarrest. För egen del är jag frisk, har alltid varit skötsam, har inga missbruk etc. men jag sitter inte i fängelse. Däremot har jag terroriserats så omfattande att jag inte har familj utan snarare att smygfascisterna använt kvinnor mot mig vid flera tillfällen under livet. Man kan alltså uppfatta Kina som grymmare, med fängelse och så... men vid en granskning och analys så framträder annan radikal grymhet i Sverige, bara med den karaktären att det är djupt hemlighållen ondska, sataniskt utstuderad och som även döljs bakom jantelag och andra extremt starka, normativa tabun.

.

Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 - 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # 2 fall av anstiftad misshandel  # trolöshet av fackförening  # förhindrats från arbete >10 år  # utsatts flera grova sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgeneratorer >2½ år, pågående.  # hotats anta falsk Asperger-diagnos  # skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # tot ca 300 lagbrott och   # 2500+ terrortillfällen.


------------------------
Detta ärende över 100.000 läsningar. Läs mer du också!
Googla!  "Morgan Ohlson" länkstation vittnemojuni2009

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:
Via Länkstation Passagen:   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=6400000000000002&conference=10400000000000015&posting=19500000005484452
Länkstation Debatthuset:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929
Länkstation Google grupper (081013):   http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/e8e5deec9056f408/45639eb7fd702f05?hl=sv&lnk=st&q=L%C3%A4nkstation+vittnemoh%C3%B6st2008#45639eb7fd702f05

Lättläst  __ DEL1   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004117566
__ DEL2   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004730129
--------------------------


Titel: SV: Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 25 december 2010, 10:09:03 AM
.

   ***   Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen #6

.

ÅTERKOMMER... Rubriken "Tänkande är farliga! (...för diktaturer)" kommer jag återkomma till i senare inlägg.

__ Utstött vid 12 (eller 13)
Det lutar åt att det var 13 år jag var enligt det som jag berättat ovan. Men, som jag tidigare också har nämnt så hände det en rad olika konstiga saker i mitt liv redan innan det. Särskilt tänker jag då på den mobbning jag utsattes för av de betydligt äldre grannarna redan när jag var 3-5 år. Till det kommer den händelsen då jag i 2'a klass, endast tillsammans med en romsk kille utpekades som plattfotad, trots alltså att det var ett felaktigt påstående. Det där att jag poängterar att den andre killen var rom beror ju på att det från den Svenska rashygiensiska epoken finns omskrivet (forskning, SVT Uppdrag granskning mm, mm) hur bl.a romer särbehandlats kraftigt negativt.

_ Några år senare fick jag en kommentar att jag snarare hade helt okej fotvalv av en riktig läkare. Pga av detta skulle vi då när vi utpekades delta i någon sorts konstig exercisliknande gymnastik på kvällstid med samma gamla gubbe som hade pekat ut oss som plattfotade under lektionstid trots att åtminstone inte jag var det. Detta är jäkligt skumt alltså. Dom släppte in en gammal gubbe i skolan bara för att han påstods vara någon sorts frisksportare eller vad det var. Detta var alltså i slutet av 60-talet, ungefär samtidigt som högskolestudenter beträdde barrikader iklädda utsvängda jeans och fårskinnsvästar lyssnande till gitarrgurun Jimi Hendrix. För er som inte förstår det så ska jag poängtera följande.

_ Fortfarande i slutet av 60-talet så pågick tvångssteriliseringar i Sverige samtidigt som högskolerevolten hade startat. Rashygieniska institutet ombildades först omkring 1975 till en nedtoning och avveckling av steriliseringarna och lobotomierna med tvång. Antagligen var det samma år som vi pekades ut som plattfotade som alla i klassen vid ett annat tillfälle blev skickade till biblioteket för läkarundersökning. Det där är också ganska sjukt faktiskt... Det var alltså någon sorts ung, forskarassistent från Uppsala Universitet, troligen värmlänning som dök upp på denna skola i Karlstad och fick tillstånd av skolan att göra skallmätningar och utföra eugenisk (rashygienisk) forskning på oss små, som ju då inte begrep att vägra det. Vi var ju bara 8 år då och föräldrarna meddelades definitivt inte. Snarare att vi barn uppmanades att inte tala om det hemma. Ni hajjar ju... de använde inte skolsköterskans lokaler som ju hade varit betydligt mer lämpligt, nej de hade i tysthet lånat bibliotekslokalen. Detta lurade de oss små skolbarn att delta i... vilka jävla rövare va...!?

Något år senare råkade jag ut för ytterligare mycket märklig, medveten negativ särbehandling av vuxna i en så kallad nykterhetsloge (uttalas ~låsh). Då behandlades jag först mycket märkligt och vid ett senare tillfälle då jag redan hade vunnit 2 deltävlingar i en 3-kamp (hopp, kast och löpning) på ett läger så uttalade sig en av ledarna som att de andra barnen var usla som inte kunde besegra "den där" och pekade på mig. Det var verkligen avsett som nedlåtande alltså. Man skulle ju nästan kunna tro att jag var svart i dåtidens 99,9% vita Sverige, men så var det ju inte. Dessutom finns redogörelser från äldre i släkten om bl.a en högre tjänstemans uttalande som berörde mig och som fortfarande är så märkligt att jag inte vill berätta om det på grund av släktingar som lever.

----------------------------=
2010-12-22 ringde juristen och ordföranden i Nordiska Kommittén Mänskliga Rättigheter (NKMR), Ruby Harrold-Cleasson, en av Sveriges mest kunniga angående tvångs-omhändertaganden av barn till SR, Ring P1. När hon berättade att 20.000 barn just nu är tvångsomhändertagna och att 8 av 10 av dessa fall vanligen saknar saklig grund, då tystades hon omedelbart av programledaren T. Fogelberg. Uselt P1, riktigt uselt! Lögnerna och tystnaden i Sverige är monumental.   Se: www.nkmr.org  /  forum.nkmr.org
----------------------------=


   ***   Internetdebatt, hur seriös är den?

__ Allmänt
Det som gynnar den allmänna debatten är stora debattsidor. Skälet är förstås tyvärr att bara en del, kanske 20-30% av inlägg vanligen är särskilt läsvärda. Så kommer ju smak in i bilden också. Bra debatt behöver därför en viss kritisk volym. Principen är att där folk finns, dit kommer också folk. Personligen skulle jag gärna se fler debatt-uppfinningar i stil med DIGG. Men, etablissemanget vill antagligen inte ha det eftersom det skulle "riskera" att öka populariteten dramatiskt för omfattande, ny och frihetlig debatt.

För några år sedan startade riksdagen en debattsida men den togs ganska snabbt bort. Vad jag känner till har inget riksdagsparti (Sverige) någon öppen debatt.  Aftonbladet hade en mycket välbesökt debattsida, den togs bort för ett par år sedan. En Svensk public-servicekanal, P1, Ring P1 hade en medelstor debattsida som ökade rejält under en period då den hade fria startinlägg. När den debatten ökade, ja då begränsades debatten ganska omgående till att avse snäva, avgränsade ämnen. Numer sker debatt där endast omkring några valda startämnen som utses av redaktionen. Sådan avgränsad debatt blir förstås betydligt inskränkt på alla sätt och vis.
 
_ En av de stora, ökända debatterna i Sverige, tänker då på Flashback, där tror många av dem som deltar att det är fritt. Sanningen om Flashback är ju att den är fri vad som avser småskit, haschpipor, svamp, fortkörning och annat dravel. Sanningsenlig debatt om makten, om betydelsefulla sakerna om folkkontroll över våra liv den är betydligt inskränkt. De som verkligen har kännedom om Sveriges mörka hörn de portas så illa kvickt från Flashback att deltagarna där aldrig ens ska upptäcka det.

_ I internets unga dagar satsade flera internetleverantörer på att ha usenet* som service för sina abonnenter. Vissa usenetgrupper är och har varit mycket bra. Tyvärr ökade mängden spam och en del grupper har därför sakta avfolkats medan andra numer städas från spam och alltså har en viss moderering. Usenet har också visat på det fenomen som jag talar om. Nämligen att där många debatterar, dit lockas också andra att delta. Sociala gruppfenomen har s.a.s en kritiska massa. Idag känner jag inte till någon internetleverantör som ger usenet-server som fri service för sina abonnenter.... fast jag har inte kollat upp det nyligen heller.

-------
*not: Usenet existerar fortfarande men har få Svenska leverantörer. Google har inkorporerat usenet i sina grupper och det kan därför se ut som att usenet är Googles egendom men så är det inte. Usenet kan alltså läsas och debatteras via Google grupper. Rekommenderas! T.ex swnet.politik som är fri men städas från ren spam.
-------

Tänk dig att du befinner dig i en viss livssituation. Du tänker igenom allt ganska noga. Så tar du ett beslut baserat på det som du vet, det du lärt av föräldrar, vänner, radio, TV, studievägledare, livscoacher mm. Du bestämmer dig för att göra så som i princip alla säger är bäst i din situation. Du gör det som de flesta anser är det bästa i 999 fall av ettusen.
  Men, en eller kanske två av dina bekanta som du talar med då och då säger vid något tillfälle ungefär som så här: " - Är du riktigt säker på att detta är bäst för dig? Nog vore det väl bättre om du bara rullar på med ditt liv som det är nu. Du behöver nog inte ändra någonting."
Du tar förstås ditt beslut, så som en klok person gör, baserat på den tunga delen av fakta och allt det som du vet om livet och världen. Problemet är bara, vilket visar sig långt senare är att du är utsedd att terroriseras och förföljas. Det beslut du på goda grunder har tagit det har något djävla ordensnätverk bestämt att du inte ska få göra eller att du aldrig ska få lyckas med det. Frågan är då... Hur ska du kunna veta att du är utsedd att vara just den ettusende personen som normalreglen inte gäller för därför att du är utpekad som en "så dålig människa", av ett förbannat föreningsnätverk att just du ska få ditt liv krossat, särskilt om du gör det som du just har bestämt dig för att göra, t.ex att påbörja en akademisk utbildning eller liknande!?  Hur ska du kunna veta att du är utsatt för en organiserad brottslighet, en typ av avancerad planerad förföljelse av personer som har makten att krossa ditt liv?
  Sedan, långt efteråt så förstår du att ordensnätverket faktiskt, för att hålla egna medlemmar lojala så ljuger de massivt och påstår att de har sagt sanningen till dig, men att du är si och så dum och inte begripit ditt eget bästa. Hela bilden, hela sanningen har de inte berättat, och det gör de aldrig heller. Det vill säga att de ljuger totalt för att göra gällande att de har någon sorts heder medan du varit dum, oläraktig och inte tagit råd som har givits. Du ska få skylla dig själv!

....Så här går det till när cirka 50% av hemlösa blir utslagna. Sedan cirka 2006 och ett uttalande av Janne Josefsson i en intervju med Stina Dabrowski tar t.ex SVT, Uppdrag Granskning i princip aldrig upp ärenden som berör enskilda vuxna personer. Det är numer en officiell sanning att lagarna inte längre gäller...

Tillagt för NKMR: För vuxna gäller även det att om man utpekats, av t.ex ordens eller föreningsnätverk så som "olydig". Jodå så diktatoriskt är Sverige ofta faktiskt. Då resulterar det i att barnen kan tas om hand med tvång som straff. Sedan hörs förstås mängder av påståenden att fler barn borde tas om hand pga av drog och spritmissbruk etc... Men det är ju en helt annan sak och det begriper alla ni som läser NKMR tror jag...

.

Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 - 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # 2 fall av anstiftad misshandel  # trolöshet av fackförening  # förhindrats från arbete >10 år  # utsatts flera grova sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgeneratorer >2½ år, pågående.  # hotats anta falsk Asperger-diagnos  # skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # tot ca 300 lagbrott och   # 2500+ terrortillfällen.

.

------------------------
Detta ärende över 100.000 läsningar. Läs mer du också!
Googla!  "Morgan Ohlson" länkstation vittnemojuni2009

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:
Via Länkstation Passagen:   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=6400000000000002&conference=10400000000000015&posting=19500000005484452
Länkstation Debatthuset:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929
Länkstation Google grupper (081013):   http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/e8e5deec9056f408/45639eb7fd702f05?hl=sv&lnk=st&q=L%C3%A4nkstation+vittnemoh%C3%B6st2008#45639eb7fd702f05

Lättläst  __ DEL1   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004117566
__ DEL2   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004730129
--------------------------

Titel: SV: Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 27 december 2010, 11:59:56 AM
.


   ***   Bröder vs. demokrati #6.2 EXTRA

.

Torterad, troligen  som svar på regimkritiskt debattinlägg. Som tortyr räknas extremt smärstam, skadande behandling, men också behandling som avser extrem skrämsel, skenavrättning och icke skadande våld som skendränkning och liknande. Natten mellan 101226-27 utsattes jag för mycket kraftiga vågvibrationer med puls /mikrovågsgenerator (troligen av typen magnetron, se www) av ett kraftigt, mycket otäckt och skrämmande slag. Troligtvis som straff för detta regimkritiska inlägg. Se länk (2 länkar samma text):  http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000012&conference=10500000000000423&posting=19500000005811121
http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?p=489902#poststop

Sedan nu nästan 3 år utsätts jag för systematiska vibrationer sända med vågtyp mellan radar-/mikrovågor. Oftast riktas det mot huvudet. Tortyren den gågna natten gick till så här:

1) Först hade jag tajmer på ringning 3 tillfällen för att vakna. Jag gör så ganska ofta för att följa upp och dokumentera övergreppen. Vid dessa 3 tillfällen pågick den tidigare kända, pågående övergreppet /terrorn (del av hjärntvätt) med pulsgenerator mot mitt huvud. Sannolikt alltså även mellan dessa tillfällen, men det kan jag inte bevisa...

2) Jag vistas och sover en våning upp halvsittande pga vissa omständigheter. Kl. 03:56 radiokontrollerad tid vaknade jag av en mycket kraftig, otäck och skrämmande vågvibration. Vibrationskanalen som i detta fallet var omkring ~2 dm i diameter kom snett underifrån.  Vibrationskanalen gick in i kroppen vid rumpan och in i kroppen i vinkel mot huvudet (jag halvsatt). Vibrationskanalen passerade på så sätt tarmpaketet, invid magsäcken, upp mellan lungor vid luftstrupen och passerade på vägen mot huvudet delvis genom hjärtat och halsen. Denna vibration kunde jag sedan stående och gående i rummet stundvis begränsa men vågkanalen styrs med data-processor-precision och man kan endast undkomma sekunder, då och då. Denna vibration utsattes jag alltså för även vaken och stående för under en timma. (hur länge den pågått innan jag vaknade kan jag inte veta)

_ Tarmpaketet: När vågvibrationer går genom tarmarna uppstår otäck vibration. Beroende av vågtypen (vågorna moduleras olika) uppstår gasbildning alltifrån lite till dramatisk. I detta fallet, med den breda vågkanalen sattes tarmarna i extremt kraftig gasbildning. Här talar jag inte om rejält pruttande. Nej, det är extremt dramatisk gasbildning som bäst kan beskrivas som att "det blåser" ur anus under 15 upp till 30 sekunders långa intervaller cirka varannan minut. Det är alltså av sådan karaktär att det omöjligen kan inbillas eller simuleras. Det är så kraftigt gasbildande att det sannolikt föreligger en viss, dramatisk skaderisk i form av att instängdhet, blockering i tarm skulle kunna förorsaka en direkt explosion. Detta är inte något skämt.

_ Mage: magen blir bubblig och det känns kraftigt stressande, otäckt ångest-provocerande.

_ Lungor, luftstrupe och hals: Vågvibrationen får andningsvägarna att omväxlande mycket otäckt vibrera som extrema lungsots-rosslingar upp till så kraftiga vibrationer att andningsrytmen helt avbryts och att man liksom måste anstränga sig för att andas andetag för andetag. Ibland går det inte ändå och en strypnings /kvävningseffekt liknande vatten-dränkning uppstår. Man får alltså andnings-panik och dödsångest! Dvs en metod som direkt liknar en tidigare tortyrklassad metod, dvs dränkningsmetoder som t.ex vatten på tygstycke för munnen. Detta handlar om reflexer när andning hindras etc. och trauma-liknande direkt upplevelser oavsett hur macho man vill vara.

_ Hjärtat: Hjärtat är ju en muskel som arbetar. De momentant kraftiga vibrationerna kommer delvis i fas och delvis i motfas mot hjärtat vilket direkt stör hjärtrytmen vilket också är skrämmande. Det skapar vidare smärta i hjärtmuskeln som ibland kan bli bestående. Vibrationsattacker mot hjärtat kan också i hög grad efterlikna infarkt-tillstånd. I detta fallet, nu på morgonen och då jag skriver detta har jag bestående smärta omkring hjärtat.

_ Huvudet påverkas liksom andra organ med en långsam, men pågående avdödning av hjärnceller. Hjärnan påverkas då förstås i betydligt högre grad eftersom hjärnan är ett organ där enstaka hjärnceller kan ha betydelse för att en viss minnesprocess ska fungera etc.

Som du förstår är detta ingen lek. Jag kan knappast heller fly utomhus då dels pulgeneratorerna har lång räckvidd och det samtidigt är minus 18 grader utomhus och snöar. Ja, så här går det till i en del mörka hörn av Sverige och som det är viktigt att folk faktiskt förstår. Bilden av Sverige som rättsstat är helt enkelt rent löjlig när olika klaner av ordensnätverken med bl.a polisens samförstånd ägnar sig åt terror och tortyr bara därför att den svårligen låter sig bevisas i domstol. Som flertalet ju vet så vägrar det officiella Sverige erkänna existensen av dessa pulsgeneratorer som alstrar kraftigt vibrerande vågkanaler med vågtyp liknande mikrovågsugnar. Dessa vågor går alltså, precis som mikron genom "torra material" men angriper precis som mikron en mugg vatten, en grillad kyckling eller en människokropp... Återigen, precis som jag argumenterar och visar på både ovanför i denna tråd och i vissa länkar så använder etablissemanget i Sverige, liksom i rena diktaturstater ren våldsideologi som metod mot allt som de uppfattar som obekvämt. I det allt mer aggressiva, Robinson-liknande samhällsklimatet känns det tyvärr som man ibland måste påminna om att vi har åsikts och yttrandefrihet (utan straff) medan det faktiskt är olagligt att såväl synligt som via maskiner misshandla och tortera folk. Du kan läsa vidare om ärendet, pulsgeneratorr mm. via länkarna nedan...

.

Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 - 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # 2 fall av anstiftad misshandel  # trolöshet av fackförening  # förhindrats från arbete >10 år  # utsatts flera grova sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgeneratorer >2½ år, pågående.  # hotats anta falsk asperger-diagnos  # skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # tot ca 300 lagbrott och   # 2500+ terrortillfällen.


.

------------------------
Detta ärende över 100.000 läsningar. Läs mer du också!
Googla!  "Morgan Ohlson" länkstation vittnemojuni2009

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:
Via Länkstation Passagen:   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=6400000000000002&conference=10400000000000015&posting=19500000005484452
Länkstation Debatthuset:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929
Länkstation Google grupper (081013):   http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/e8e5deec9056f408/45639eb7fd702f05?hl=sv&lnk=st&q=L%C3%A4nkstation+vittnemoh%C3%B6st2008#45639eb7fd702f05

Lättläst  __ DEL1   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004117566
__ DEL2   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004730129
--------------------------
.
Titel: SV: Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 02 januari 2011, 10:52:16 AM
Debatthuset: Inläggens ordning syns bäst i trådad eller hybridvy
Google grupper: Kan visa trådens ordning i trädstruktur i vänster marginal. (option => tree)
Passagen debatt har en ikon för användbar trädstruktur

.

   ***   Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen #7


.

  **  Internetdebatt, hur seriös är den? #2


__ Egna erfarenheter från internet
En förening med en tidigare ganska läst debatt har förändrats betydligt på senare tid. För något år sedan hade de många inlägg med flera 100-tals läsningar per inlägg. Inläggen där lästes också långt efter publicering. Idag förefaller normalhögt antal lästräffar där vara omkring 50.  Men kan man veta att siffran stämmer? Flera utav de mindre debattforumen drivs av enstaka individer eller mindre grupper. Ofta använder de 2 eller många alias själva och påverkar på så vis debatten starkt. Vissa av de mindre debatterna är ganska okej ändå om man räknar med vissa små underligheter. Öppen, fri debatt skulle kunna vara en av internets allra största möjligheter. Av olika skäl kan man alltså överallt se att debatten endera begränsas kraftigt eller att den av de mindre grupperna manipuleras i viss mån. På ett forum där jag nyligen gjorde inlägg hade jag ena veckan tre (3st) registrerade lästräffar. Veckan efter registrerades över 600 träffar på samma debattråd.

Enligt Svensk lag så råder yttrandefrihet. Många tycker dock uppenbarligen att det är lämpligt att begränsa platserna där det fria ordet kan spridas. Man får ha en åsikt och man får yttra sig, men det ska inte vara enkelt och det ska vara svårt att nå många läsare. Just det där sista tycks mycket tydligt. Någon utbrister nu lite sarkastiskt...
" - Men herreguuud, du kan ju starta en blogg och blogga hela internet fullt!"
Ja, så är det ännu... men observera då att en ung tjej som bloggar om strunt kan locka 1000-tals träffar per dag medan kunniga, engagerade politiska debattörer i Sverige får 5 träffar per dag. Det finns en tydlig och otäck segregation när det gäller bloggar och vissa budskap, t.ex av personer som skriver sämre men har ett viktigt budskap... de kan uppmärksammas betydligt mer korrekt, typ meritokrati på ett forum som engagerar fler.

_ I Sverige finns alltså yttrandefrihet i lagboken, men när man beaktar hur intresserade makten är av att du och jag ska ha bra platser att yttra oss på, då är det en helt annan sak. På de forum som finns kvar där far lästräffar upp och ned så man förstår att det är någonting konstigt. Ibland sker även där mycket märkliga banningar (avstängning av debattörer). Jag har tidigare nämnt underligheterna på Flashback. Att underliga saker utspelas och att ordet nog inte är helt fritt ändå, det framkommer titt som tätt. Redan idag sker underliga saker på det som påstås vara det fria internet. Ordet ska vara fritt, men vet man verkligen hur många som nås egentligen? Hur många som läser eller kan jag verkligen veta att jag ser alla andras postningar? Är andra på ett forum riktiga personer eller är det redaktörer som är inlejda för att spotta fram standard-åsikter och öka sidträffarna!? Internet har ju oanade möjligheter att särbehandla utpekade o.s.v... I Sverige har vi också en form av stark person-hierarki och makten är sannolikt noga med att inte "småfolk" och utstötta ska morska upp sig av höga läsarsiffror på nätet. De mest besökta fria debatterna har alltså redan idag lagts ned, fragmenterats och på liknande sätt försämrats och de forum som är kvar, ja där händer en del underliga saker. Allmänintresset tycks redan idag minska delvis i en sorts apati mot alla märkliga turer. Av vissa krafter är det troligtvis en högst önskad utveckling. Enligt etablissemanget ska förstås alla gärna använda korta, populistiska format som facebook eller ännu hellre sådana som helt hindrar djupare samtal eller kunskap som twitter.


_ Nu existerande debatter:
forum.nkmr.org
debatthuset
usenet /google grupper (via Google startsida)
piratpartiet
passagen
sourze (moderation /sensur oklart)

.

------------------
Tortyren fortsätter:  Varje morgon vaknar jag med mer eller mindre huvudvärk av pulsgeneratorerna. Tisdagen 28 dec. vaknade jag klockan 03.05 även malande och kraftig smärta i vänster knä. Instinktivt sträckte jag vänster hand för att känna på det. Hela knäet vibrerade. Inte bara på ytan utan det vibrar så att säga tvärs igenom och det hade börjat rejält ont. Det var en intensiv cirka 15 centimeter bred vibrerande vågkanal som penetrerade knät som var brännhett.
------------------


__ Arbetsförmedlingarna och fascismen det smygs med...
Arbets, platsförmedlare på AF har numer rätten att döma arbetslösa såtillvida att de inte skulle ha levt upp till ställda krav. Den som då utesluts förlorar a-kassa eller aktivitetsbidrag. Det handlar om många tusentals kronor som liksom bara, utan någon rättstrygghet tycker det är okej att AF-handläggare ska råda fritt över. Systemet är så konstruerat att man i ypperligt god tro bara tar för givet att handläggare på AF, de är alltid rättvisa. Det luriga här är flera aspekter som jag tänkte ta upp.

Dels är det alltså så att när man ställs utanför AF, då har man i allmänhet inte rätt till socialbidrag (försörjningsstöd [FS]) heller. Det betyder att platsförmedlaren alltså egentligen har makt över både a-kassa och socialkontoret. När handläggaren på AF slår till och dömer ut någon så blir man liksom "mygelförklarad" och man får alltså inte rätt till vare sig FS, sjukpeng eller a-kassa. Man kan alltså av en enda person bli dömd att förlora all form av ersättning. Nu kommer det mest galna.

Om jag nu har förstått detta korrekt så behövs inga bevis. Notera det att arbetsförmedlingen är en myndighet och tjänstemän får i andra sammanhang endast ta beslut där det föreligger tydliga bevis. En tjänsteman får egentligen inte alls luta sig på t.ex på om en arbetsgivare påstår att personen är lat, illojal etc eftersom det kan vara rent förtal.
_ Men, just när det gäller handläggarens rätt att bedöma (tycka) att en viss arbetssökande varit lat eller inte sökt tillräckligt många jobb, då har handläggaren total makt. Handläggare på AF behöver bara enkelt ändra en kod i datasystemet så förlorar man alla former av inkomst som arbetslös. Men varför kan då handläggaren göra detta utan bevis? Anta att där sitter en arbetssökande, X som jäklas med handläggaren, då finns inga jobbansökningar, inga arbetsgivare som kan verifiera att X sökt jobb och dessutom finns en sprucken Handlingsplan som upprättats med AF etc. Dvs att om X har brutit uppgörelser så finns det i så gott som samtliga tänkbara scenarier enkla bevis för handläggaren att peka på. Då finns det papper på att X latar sig och inte söker jobb. Så varför har man givit rätt för AF's handläggare att kasta ut arbetslösa utan bevis när det egentligen alltid, i sådana fall finns bevis!? VARFÖR FÅR HANDLÄGGARE GÖRA DETTA UTAN BEVIS? Detta är ju en regel som egentligen inte öppnar för någonting annat än maktmissbruk. 10 år och bakåt fanns inte denna möjlighet till makt för handläggare. Sug på detta, varför är det så här?

-------
Samtidigt påstår media och även en del vanligt folk att det är ack, ack så synd att systemen ”tappar folk mellan stolarna” medan verkligheten är att detta är en REGELKONSTRUKTION. Frågan är vad som är värst, att man har gjort regeln så handläggarna ska kunna knäcka folk utan bevis, eller om det är lögnen med att systemen är dåliga av en olyckshändelse när det egentligen handlar om en medveten regel? Detta är så sanslös att man inte vill tro på det egentligen.
-------

Enligt det jag kunnat finna samt iaktta så kan den här ordningen egentligen enbart bero av 1 enda sak. Det är att man utan att erkänna det, utan att behöva dokumentera det så vill man kunna föra in skvaller, förtal eller olaglig avlyssning /övervakning etc. bakvägen in i AF. Man kringgår alltså sekretesslagstiftning samt tar olaglig övervakning i bruk. Exempelvis via ordens-nätverkens olagliga avlyssning och övervakning mot de som utpekats för utstötning. Det vill säga föra fram olaglig information person till tjänsteman via ordens-källare utan att det ska kunna ses eller kontrolleras av någon. Om du kan finna en enda logisk, rimlig förklaring som har ett normalt demokratiskt motiv är jag tacksam! Troligen finns ingen hederlig förklaring till denna planerade, maktfullkomliga "mellan-stolarna-katapult".

När man granskar olika Svenska, tråkiga fenomen så upptäcker man tragiskt ofta att det döljer sig allt annat än rättsstatligt tänkande bakom det.

----------------------------------------
OBS! De ordenslojala ska attackera (eller förtiga) dels avslöjande, samhällskritiska inlägg, som det här men de ska också attackera personer som är utpekade. Lägg märke till hur debatt-sabboterande alias nästan aldrig bemöter påståenden i närheten av seriöst. Oftast far de med aggressiva angrepp typ: " - Du är dum och allt du skriver är sjukt." Med sådana påhopp vill de avskräcka både dig och mig från seriös debatt om sådant som de anser ska tigas om.
----------------------------------------

.

Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 - 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # 2 fall av anstiftad misshandel  # trolöshet av fackförening  # förhindrats från arbete >10 år  # utsatts flera grova sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgeneratorer >2½ år, pågående.  # hotats anta falsk asperger-diagnos  # skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # tot ca 300 lagbrott och   # 2500+ terrortillfällen.

.


------------------------
Detta ärende över 100.000 läsningar. Läs mer du också!
Googla!  "Morgan Ohlson" länkstation vittnemojuni2009

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:
Via Länkstation Passagen:   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=6400000000000002&conference=10400000000000015&posting=19500000005484452
Länkstation Debatthuset:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929
Länkstation Google grupper (081013):   http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/e8e5deec9056f408/45639eb7fd702f05?hl=sv&lnk=st&q=L%C3%A4nkstation+vittnemoh%C3%B6st2008#45639eb7fd702f05

Lättläst  __ DEL1   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004117566
__ DEL2   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004730129
--------------------------
.

Titel: SV: Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 08 januari 2011, 10:50:36 AM
.


   ***   Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen #8


.

  **  Smärta och annat lidande #1__ Fysiskt: När någon trampar på din tå så gör det förstås lite ont. Det hör ju till. Men hur farligt är det egentligen? En numer ganska känd fras, från någon (?) lyder ungefär: Skilj mellan det som du är rädd för och det är farligt. Det är nämligen ofta helt olika saker.

__ Själen: Men vad händer då när någon trampar dig på tån men vänder sig om och inte ber om ursäkt utan i stället endera flinar åt dig eller till och med lägger till: " - Ursäkta att det var avsiktligt." Jo då plötsligt aktiverar de flesta människor inte bara smärtan i foten utan dessutom en annan smärta i själen. Det gör lite extra ont när någon avser skada oss.
_ I ett annat sammanhang, bråk mellan vänner eller partners finns detta omskrivet. T.o.m i ett bråk har man ansvar för den andra människan, åtminstone om man vill kunna bli vänner efteråt. Den som i ett bråk tar i för att skada eller liksom medvetet avser såra den andra på djupet, alltså på allvar den personen återfår inte sitt tidigare förtroende. Detta kan många terapeuter bekräfta och även forskningen pekar på det.

__ Rättvise-hjärnloben (eg. uttryck): Annan forskning har på senare år visat tydligt att den fysiska och den själsliga smärtan också kompletteras av en tredje, nämligen rättvise-loben. Människor har utpräglad smärta och lidande om de utsätts för orättvisa. Detta att reagera då man utsätts ens för små orättvisor har man nyligen även funnit hos resusapor och schimpanser. När den ena apan får exempelvis ett tråkigt russin och den andra apan för en färsk vindruva, då vägrar ofta apan som fått russinet att äta alls. Den apan sätter sig ned, stilla och vägrar delta. Smärta av att särbehandlas negativt tycks alltså stark inte bara hos människan utan är en form av lidande som syns även hos andra arter.

__ 1+1=3;  1+1+1= ~6?: Från forskning om arbetsmiljö, kemisk påverkan o.s.v visas i princip alltid att riskerna ökar dramatiskt när en människa exponeras för mer än en riskfaktor. Målare löper vissa risker i jobbet och i kombination med rökning ökar risken betydligt mer. Att ta flera groggar under s.k. helgsupande är betydligt farligare om man röker samtidigt. 1+1=3. Om det blir exakt 3 kan vi förstås inte vara säkra på, men 2 risker som "adderas" blir alltså betydligt värre tillsammans. Det finns skäl att misstänka att även psykiska smärtor som närmar sig vad en person orkar med också ökar lidandet extra då de adderas. Om smärtan av att trampas på tån är ett (1) så finns det skäl att anta att:
fysisk smärta + smärta i själen + smärta i rättvise-loben  > 4 ...och kanske uppemot 8-10.

__ Mobbning är minst 5-dubbelt lidande: Det som alltså sällan talas om är att lidandet, den repressiva kraften i mobbning är enorm. En enkel trampning på tån som en del av systematisk mobbning eller repression har mycket stor psykisk kraft eftersom trampningen på tån då, särskilt om det sker av tidigare känd mobbare automatiskt innebär såväl fysisk smärta som lidande i själen och rättvise-loben. Det blir en påminnelse om att man står under hot, pågående repression och att det när som helst kan bli betydligt värre.

Till detta kommer vad vi kan benämna chockeffekten. Med chockeffekt avses då sådana avgörande punkter av insikt då man som socialt avrättad och stående under systematisk och omfattande repression inser olika saker, som att:

# Första gången offret inser att trakasserierna är aktiva (ej slumpmässiga) mot denne.
# När sedan offret förstår att förföljelsen är avancerat organiserad.
# Den terroriserade förstår och uppfattar det som bevisat att hen utsatts för någon typ av dom, men som är okänd för honom /henne.
# När offret inser och finner bevis för att förföljelsen inte bara är organiserad utan sker via nätverk vilka själva uppfattar sig stå över lag och gängse rättsordning (läs: gudalikt).

------
Dygnet efter jag skrev texten nedan gjorde jag flera starka och intressanta ahaa-upplevelser som gav över 80 punkter varav ett flertal helt nya. Så, kanske väcker den tankar hos dig också. Jag tänkte korta texten efteråt, men p.g.a de uppkomna insikterna efter den så har jag låtit den vara.  Hoppas du läser den som jag gjort.
------

Detta är en form av nivåer som handlar om hur offret förstår att hen utsätts för. Dels strider angreppen mot lag /grundlag och är medveten ondska som vid senare nivå framstår som organiserad kriminalitet av personer som själva ställer sig över lag, över polisiärt arbete och som ibland faktiskt sätter sig själva i gudalika positioner. När offret inser de här sakerna så blir denne chockad och blir genom dessa intellektuella genombrott och insikter aldrig mer samma person som från början utsattes för terrorn. Betänk också att det är helt onaturligt att en organisation, via nätverk skulle förfölja en och samma person, så avancerat, med så många lagbrott och under så ofantligt lång tid trots att de i grunden saknar egen vinning samt att det, i många fall egentligen också saknas normala brott eller allvarliga omständigheter som motiverar sådan repression. En del av er som läser detta har nog aldrig funderat på det att samma sorts terror och tortyr kan variera väldigt mycket i sin grad av provokation.  Tänk att någon sätter en bindel för dina ögon och i ett hugg kapar alla 5 fingrar på din ena hand. Jämför det med att någon sakta, steg för steg, delvis dolt, delvis helt öppet krossar bit för bit av ditt liv genom brott, dvs sådant du alltid har lärt dig att du ska skyddas mot bl.a av polis. Steg för steg, du vet det varje dag, du utsätts för det varje gång du besöker en myndighet (t.ex arbetsförmedling) och du ser att ditt liv sakta krossas. Det sker alltså betydligt mer likt att du med öppna ögon tvingas se hur någon retar dig, provocerar dig under lång tid att se på när ett finger i taget klipps av. Hoppas du inser att 5 kapade fingrar, eller sönderslaget liv kan ske med helt olika grad av bakomliggande provokation!?
 
_ Våldsideologier används ständigt i Sverige (se ovan samt länkar nedan) och etablissemanget vill inte att lidandet för dem som utsätt ska uppmärksammas. Det första och uppenbara är ju att systematisk repression mycket snabbare än vad som erkänns är att jämställa med tortyr. Den andra effekten är följande... Många personer som förefaller starka skulle snabbt framstå som helt andra och betydligt mer instabila om man först bryter ned dem under en period. Människor som utsätts under lång tid, låt säga 5, kanske 10 år de är inte längre samma personer som de var från början. Vill kort bara påminna om det att organiserad terror är något helt annat än att fly från t.ex ett vilddjur. Ännu värre är det alltså med mobbning som ofta alltså utförs av personer som borde vara offrets vänner (skol, arbetskamrater etc.). Det låter sig illustreras ganska tydligt med en synbarligen stabil person som terroriseras och som blottar svagheter, t.o.m dramatiska svagheter. Den som alltså ser stabil ut på ytan kan efter några år av repression plötsligt blotta någon "akilleshäl", en särskilt svag sida. I en statistisk jämförelse är det alltså inte bara svaga personer som skulle knäckas och bete sig konstigt, kanske dramatiskt utan även en stor andel av de som under vardaglig hög press spelar riktigt kaxiga. Förklaringen är att repressionen har betydligt större kombinerad psykisk påverkan än vad som framkommer i media etc. samt att de som utsätts dels kan blotta oanade svagheter och dels förändras i grunden av det som de upplever.

__ Alla kan knäckas, nästan: Annorlunda kan man säga att hur en person reagerar på långsiktig och avancerad repression det kan knappast aldrig helt förutses. Det som man med säkerhet kan fastslå är att inte bara synbart instabila kommer att brytas ned utan även en stor del av de som ser stabila ut. Med andra ord, nästan alla kan knäckas. Utpekade, negativt utstämplade där man använder åratal av olaglig övervakning för att envetet söka bevis mot dem som obalanserade, explosiva eller folkilskna, de utsätts egentligen för en typ av komplott som i princip alla kan sättas dit för. En synnerligen ondsint form av "brotts-provokation" alltså. De som sedan tar till sig argument eller påstådda bevis mot en sådan "brotts-provocerad" person, de luras egentligen med något som liknar rent bondfångeri.

__ Oskyldighet och straff
Mitt straff har hittills varat 35 år. Observera att det kvarstår en allvarlig misstanke om att jag varit utpekad som dålig, suspekt eller av "ond släkt" allt sedan jag föddes. Att det som skedde då jag var 12/13 var själva startskottet för aktiv utstötning syns klart.
   Ironiskt nog har Mattias Flink som dödade sju personer i Falun fått 36 års fängelse, men kommer ut innan det. Liknande gäller Jackie Arklöw som dödat 2 poliser. Tomas Qvick har varit inlåst ungefär 40 år för det som han verkligen har gjort, tror det var en våldtäkt och någon misshandel i tonåren.
 - - -   Hur ond måste man då vara för att under 35 år få sitt liv förstört? Lite sarkastiskt kan man undra vilken jantelag man ska bryta för att få 35 års straff? Några brott har jag ju aldrig begått. - - -

.--------
Under den gångna natten  (110107) hade jag tajmrar på som vanligt för att dokumentera PG-aktiviteter (PulsGeneratorer). Dessa utsätts jag alltså för varje dag och natt. Nu hände det ganska ovanliga att jag vaknade kl.01.35, inte av tajmer utan av det som kan kallas väckande vibrationer från PG. Låga frekvenser är sövande, vissa högre frekvenser aktiverar hjärnan så man vaknar och sedan inte kan somna. Det hela är mycket märkligt eftersom man vaknar med "uppvarvad hjärna" och sedan kan slappna av, men inte sova. Låg klarvaken fram till strax efter kl. 04. då jag somnade. Därefter fick jag en rejäl omgång PulsGenerator eftersom jag senare vaknade omkring 07 med sådan huvudvärk att jag måst glida omkring resten av dagen för att inte kräkas.
.---------

__ Militär komplott på F7
Jag har alltså en officersutbildning där jag hade mycket goda betyg i en del och usla i en annan del. Eftersom jag hade hyfsade betyg i skolan och hade jobbat i flygverkstad innan så skulle man ju kunna tro att jag hade bra resultat i den tekniska delen och dåliga i den allmänmilitära delen, men icke. Jag hade mycket bra betyg i den allmänmilitära delen och ganska hög rankning faktiskt, inklusive bra resultat på soldatprov och liknande... okej, jag var lite långsam på löpning 10Km men klarade gränsen... hade något år innan som kompensation för min lite halvtaskiga löpning ett distriktsrekord i tyngdlyftning för ungdom i Värmland.
_ Jo, sedan alltså sågades jag genom en komplott av ledare i den tekniska delen. De tekniska utbildarna på flottilj försökte t.o.m ge mig underkänt, trots att jag hade bra poäng på teoriprov och bra praktikreferenser. Att jag benhårt använder uttrycket "komplott" beror på att flera unga officerare kom till mig och berättade att de hade givit mig betydligt över godkänt betyg under praktik men att det pågick en komplott mot mig. Detta berättade alltså flera fänrikar och löjtnanter som jag hade som praktikledare. Om det var så att de yngre var mindre fascistoida eller om det var ordnat så eftersom det var dem jag mest skulle bli arbetskamrat med, det går inte att veta så här efteråt. Till och med de värnpliktiga notera den terror jag utsattes för dagligen. De värnpliktiga samlade en liten kommité som till kompanichef framförde kritik och frågor om varför jag behandlades så uppenbart vidrigt. Detta utspelades på F7, Såtenäs under 80-talet och vi var då tekniska officerare på Viggen. Slutligen fick jag ändå godkänt på utbildningen som jag med hänsyn till verkliga poäng egentligen borde haft, kanske inte absoluta toppbetyg men ganska nära det.     

Skälet att jag fick med näppe godkänt och ej underkänt lär ha varit att dåvarande skolchefen på Flygvapnets Halmstadskolor personligt kontaktat och hotat min dåv. kompanichef med statlig utredning omkring det inträffade. Annars hade jag alltså enligt ryktet från personer med insyn "bakom" , trots goda betyg alltså blivit underkänd.  Detta handlar för min del inte om skryt eller så. Det som det handlar om är ju att man söker förklaringar och fakta i det förflutna till 35 års förstört och sönder-terroriserat liv. När jag betraktar mina meriter kan jag ju egentligen inte se någonting annat än en ytterst jävlig social avrättning av konkurrens eller avundsjuka skäl...typ...
_ Innan officersutbildningen hade jag 4-årigt tekniskt gymnasium, praktiserat på en flygverkstad motsvarande cirka 1 år samt flera 100-tals timmar flygsport även tävlingsverksamhet bakom mig. Efter detta arbetade jag senare som produktionstekniker, sedan som utvecklingsingenjör på stora Svenska företag med högteknologisk verksamhet. Efter detta tog jag sedan en ekonomie magister med inriktning på det som kommit att bli en specialhobby, mycket på grund av det jag råkat ut för... organisationsteori. Under åren på universitetet och efteråt har jag också ansvarat för flera organisationsutredningar.

Snabbanalys: Sannolikt kom det till F7-kompaniernas kännedom, från smygfascisterna att jag skulle komma att stå under mycket långvarig terror. Kompaniledningana vågade då inte ha denna terror inne bland flygplanen. I stället för att skydda mig och bevara lugn och fred på arbetsplatsen så beslutade de att fördriva mig i stället. Därför valde man att genom terror, lögner, manipulationer mm. krossa och fördriva mig snarast möjligt från flotiljen.

--------
Officerare har många gånger runt jorden varit drivande fascister. Med bävan åser jag att F7, Sveriges största flygbas närmaste samhälle, alltså Grästorp nu i senaste valet invalde öppna nazister i kommunfullmäktige. Sambandet med ovanstående är sannolikt ingen slump.
--------
.

Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 - 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # 2 fall av anstiftad misshandel  # trolöshet av fackförening  # förhindrats från arbete >10 år  # utsatts flera grova sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgeneratorer >2½ år, pågående.  # hotats anta falsk asperger-diagnos  # skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # tot ca 300 lagbrott och   # 2500+ terrortillfällen.

.

------------------------
Detta ärende över 100.000 läsningar. Läs mer du också!
Googla!  "Morgan Ohlson" länkstation vittnemojuni2009

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:
Via Länkstation Passagen:   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=6400000000000002&conference=10400000000000015&posting=19500000005484452
Länkstation Debatthuset:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929
Länkstation Google grupper (081013):   http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/e8e5deec9056f408/45639eb7fd702f05?hl=sv&lnk=st&q=L%C3%A4nkstation+vittnemoh%C3%B6st2008#45639eb7fd702f05

Lättläst  __ DEL1   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004117566
__ DEL2   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004730129
--------------------------

Titel: SV: Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 15 januari 2011, 09:56:48 AM

Debatthuset: Inläggens ordning syns bäst i trådad eller hybridvy
Google grupper: Kan visa trådens ordning i trädstruktur i vänster marginal. (option => tree)
Passagen debatt har en ikon för användbar trädstruktur

.

   ***   Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen #9

.

  **  Smärta och annat lidande #2

Säkerligen är det också så att vissa ordens-lojala pekar på mig idag och säger, ungefär:
" - Titta bara på all den gallimatias som han skriver om på nätet, och han tycks inte kunna sluta heller."
Poängen, den som jag skriver om ovanför handlar ju om hur man blir en helt annan människa av att utsättas för så här avancerad och långvarig repression. Med den formen av avancerat förtryck som det handlar om i detta fallet följer chocker, traumatiska upplevelser, post-traumatisk stress samt olika former av erfarenheter, insikter och förståelser etc. etc som offret aldrig skulle få annars.

-------
Om jag hade varit en person som t.ex tidigare i mitt liv hade planerat statskupper, grova våldsbrott eller terrorbrott då hade jag ändå kunnat förstå denna enormt aggressiva repression. Men som vanlig Svensk som aldrig gjort några stora dumheter känner jag mig lurad, ledsen och förd bakom ljuset vad avser rättvisa och vanlig hederlighet.
-------

Offret, den som utsätts för allt detta är redan efter några år en helt annan person, på en annan "väg" än hen annars skulle vara. En trakasseri-situation som för en oinvigd kan verka oskuldsfull kan och bär ofta med sig en erfarenhet, en insikt för offret som drabbar både smärtan i själen och rättviseloben. D.v.s. att det är mycket lätt att i macho anda fördöma den som trakasseras som t.ex obalanserad för den som själv aldrig i någon större utsträckning utsatts för avancerad repression.

__ Lögner och förtal ska dölja rå rasbiologi
Vansinnet bakom allt detta kan skildras ungefär enkelt som så: Sociala domar i Sverige utdelas mot personer för ibland mycket små eller _obefintliga _ förseelser. Detta samtidigt som ordensnätverken själva inte sällan (som i föreliggande ärende) för att genomföra den sociala avrättningen begår tiotals, ibland hundratals lagbrott i jakten på den utpekade. Samtidigt har jag funnit allt fler, visserligen sublima men ändock fakta som pekar på att detta systemet med organiserade utstötning byggdes upp just åren omkring det att rashygieniska institutet ombildades och nedtonades (~1974-76). Många har lögnerna varit och allt mer pekar som sagt på att det ligger en rasbiologisk plan bakom och att de verkliga skälen är suddiga, märkliga bedömningar etc baserat på att jag, enligt dem bakom domen då jag var 12/13 helt enkelt skulle vara en undermålig människa.

Människor är olika och uppträder olika. På grund av det kan knappast någon, inte ens skolade psykiatriker alltid peka ut vem som är lugn och fin och vem som är farlig. Ingen klarar det!
Hemmavid skrek ofta ungarna åt varandra att de var galna, sjuka o.s.v. och borde låsas in.
Av det skälet har man enligt rättspraxis lagar som innebär att folk är fria, ostraffade tills dess att de har begått brottsliga handlingar och juridiskt korrekt döms för det. Det galna här, alltså mest galna av allt är att vissa av ordensnätverken tror sig vara både så mycket mer värdefulla än andra och inneha så mycket högre kompetens i att förutse vem som är frisk, sjuk, farlig eller ofarlig, har bra gener etc att de godtyckligt alltså begår social avrättningar mot folk långt innan de har begått någon ond eller olaglig handling. Det kan också handla om beskyllningar, förtal etc. som i de fall det finns en grund, då baseras på miljöfaktorer och inte alls innebär att personen har sämre gener. Sådant beteende är exakt just det som man genom lagstiftningen har avsett förhindra.

__ Spelet runt repression och överlevnad
Jag vet och kan kanske inte bevisa det i domstol, men jag kan redogöra för så många detaljer att det för de flesta borde framgå att följande är sant: Minst sedan 2007 har jag utsatts för följande:

_ övervakning /kontroll-ingripande
# hem &bostad, natt och dag (så länge jag hade bostad):  100% /0
# epost:            100% /100%
# snigelpost:   ~oklart~
# telefon:                 100% /100%
# arbets/jobbsök:      100% /100%
# arbetsplats/uppgifter mm:  100% /100%
# relationer /kärlek /vänskap:  100% /100%

Detta har jag på flera ställen tidigare redogjort för dels vilka bevis som finns och hur de har framkommit. Se länkar nedan och i tråden.

Jag är född Svensk medborgare. På pappret är jag fri, men i verkligheten, i praktiken så är jag helt instängd. 100% inlåst. Jag skulle kunnat fly till annat land, men i den sociala avrättningen ingår ju att man gör personer helt utblottade ekonomiskt. I dagens värld tara man sig knappast någonstans utan pengar. Det var också så som jag förlorade bostaden. Jag är en fånge och kan inte göra överhuvud taget någonting utan att bedömning, beslut och överkontroll sker av dessa ordensnätverk. Jag har alltså inget liv alls, vare sig socialt eller i juridisk mening eftersom jag står under total kontroll.
   Detta sker på så sätt att det inte heller ska vara fysiskt bevisbart, vare sig för mig eller t.ex för forskare. Ingen ska kunna dokumentera vad som egentligen pågår i Sverige. Det är sanslöst och långt, långt bortom vad en rättsstat eller demokratisk stat kan accepteras göra! Det som används är våldsideologin och målet är samma som under tvångssteriliseringarna förr, rasavel. De kontrollerar och bestämmer allt. Notera att jag idag, efter 35 år har så mycket fakta bakom att jag verkligen vet vad jag talar om.

Ordensnätverkens olagliga övervakning har styrt och kontrollerat allting som rör jobb...
# Om jag ska få jobba?
# När jag ska få jobba?
# Var jag ska få jobba?
# Exakt var och hur jag ska jobba om de vill kunna attackera, förtrycka eller misshandla mig fysiskt i situationer som saknar insyn.
# Det betyder också direkt följande... om de vill ge mig ett jobb så kan de göra det omedelbart.

__ Repression, falskspel och lögner
Visst! ...om de vill att jag ska få jobba så kan de ge mig ett jobb omedelbart. Så är det faktiskt. Hittills har jag tillåtits jobba cirka 6 månader på 15 år. Men OBS! Alla efterforskningar och analyser pekar då på att jag tilläts jobba lite omkring 1999-2001 men då var det för att de omedelbart när jag kom till arbetsplatserna skulle kunna iscensätta omfattande repression, terror i olika former. En chef som inte var ondsint nog mot mig förlorade kort tid efteråt sitt jobb! De på AF i Karlstad som på olaglig grund 2006 tog ifrån mig först ett plusjobb och kort därefter a-kasse-ersättning de befordrades alla 3 i princip samma dag som jag slängdes ut. Handläggaren, gruppchefen och chefen för LAN-Karlstad, de befordrades omedelbart efteråt.

I nuläget kan jag söka ettusen eller tio-tusen jobb med världens bästa CV, men det är lika förbannat dessa olagliga, självpåtagna gudar i ordensnätverken som till 100% avgör mitt öde. De har krossat nästan hela mitt aktiva liv och de fortsätter, dolda bakom massivt tigande att totalt styra och dominera mitt liv. Om de vill att jag ska jobba, då behöver jag egentligen inte ens söka några jobb... Hela situationen är allt annat än normal för en demokratisk rättsstat.

Men, hur mycket kontroll dessa personer än har.... så måste jag liksom andra söka jobb, hålla mig till AF's anvisningar och fullfölja socialkontorets, jobbcenters anvisningar också. Trots att ordensnätverket, via sin olagliga avlyssning och kontroll mot mig och att de totalt kontrollerar min arbetssituation, så måste jag lotsas som ingenting och söka jobb som vanligt. Men, såklart det fungerar också som en del av indoktrinering detta att tvingas spela ett spel som egentligen inte alls fyller den funktion som det normalt sett har.
---forts i kommande inlägg. Bokmärk!

----------------.


__ Osynlig rasbiologi, likväl rasbiologi
Det som jag funderar en hel del på just nu och den senaste tiden är hur etablissemanget nu, på område efter område justerar och modifierar samhälle (och stat) så att övergrepp ska döljas än mer. Sannolikt är deras syfte nu att kunna höja utstötningstakten dramatiskt och samtidigt alltså förändra regler så att det aldrig, vare sig nu eller i framtiden ska gå att bevisa övergrepp och repression.  Det Svenska systemet bygger på att vackra, men korkade och psykopatiska ras-exemplar ska kunna härska medan lägre sociala grupper är de som ska betala priset för ökad global konkurrens. 

Tvångssteriliseringarna var ju antagna enligt lag av samtliga partier. Officiella steriliseringar krävde därför underskrifter av ansvariga läkare. Sannolikt därför som många steriliseringar genomfördes inofficiellt. Ja, att läkarna på så vis slapp signera några handlingar. Skötarna var också anställda med egna namn och de hade att sätta ”betyg” i den tidens anda på personerna som oftast hölls inlåsta och nedklassades med epitet som:   # sinnessvag   # lat   # slö   # olydig   # arbetsoduglig etc. Det som nu sker här i vår tid är att utstötningsmekanismerna och personerna bakom görs allt mer osynliga och obevisbara.
----------------.

.

   **   Lite mer om indoktrinering och hjärntvätt

Trots visst sökande har jag inte kunnat finna några förklaringar till om metoderna bakom hjärntvätt och indoktrinering skiljer sig åt. I princip torde det dock vara ungefär samma medan man uppfattar hjärntvätt som något mer aggressivt medan indoktrinering skulle ske i vardagen. Numer kan dock även ganska dramatisk hjärntvätt ske i vardagen som jag beskrivit ovan...

__ Ångestkontroll, en komponent av hjärntvätt
När en person ska hjärntvättas är det viktigt att personen får hög ångestnivå. Då är det lättare att sätta in ett "nålstick" just så att personen inte kan undgå att må riktigt illa snabbt, direkt inpå det agerande, åsikt, minne eller det samtalsämne som personen just har använt och som angriparna avser hjärntvätta bort. Därför vill anstiftarna vid hjärntvätt ha full kontroll även då det innebär kraftig repression mot offret. Nu finns det ju en hel del taktiker och ageranden som kan hjälpa en person att slappna av, alltså sänka sin ångestnivå och motverka hjärntvätt /indoktrineringens kraft.

# värme, varm dryck, varmt bad eller lagom bastuvärme
# 1-3 glas vin, öl eller groggar (mer alkohol slår tillbaks och skapar ångest)
# mat, särskilt varm samt mättnadskänsla
# sex (och eller orgasm) med annan eller själv.

När en person endera ska terroriseras maximalt eller hjärntvättas så vill anstiftarna hindra offret från ångestreducerande handlingar eftersom de sätter ned och tar udden av endera terror, repression eller hjärntvätt. När jag flyttade till Karlstad 2006 råkade jag flera tillfällen ut för att hyresvärdar drev med mig. Jag tycker mycket om varma bad. Den första tiden gick hyresvärdarnas lilla trakasseri ut på att jag erbjöds lägenheter som endera saknade bad eller hade bad, men att det de närmaste månaderna skulle byggas bort och ersättas med duschkabin eller liknande. Detta skedde vid cirka 10 tillfällen. Det hela initierades förstås av den olagliga telefon-övervakningen.

__ Svensk repression hindrar och straffar ångestreduktion
Jag fick lov att acceptera en bostad med endast dusch. När jag bott i karlstad en tid då råkade jag ut för något betydligt mer allvarligt. Detta har jag skrivit om ingående tidigare... I korthet hände det att jag plötsligt, utan normal förklaring fick 3 mycket tydliga symptom som jag aldrig tidigare haft tecken på, som visade sig passa exakt just på 3 vanliga biverkningar av Antabus. Det är medicinen som alkoholister tar för att hindra dem dricka. Jag har ju aldrig missbrukat något och inte heller sökt eller använt några mediciner mot det. Något annat som skulle kunnat passa fanns inte heller.

På grund av den omfattande terrorn som jag utsatts för har jag inte heller haft några nära relationer på många år. Därav faller det sig naturligt att jag då och då har onanerat. Men tro det eller ej... På grund av den absolut totala, olagliga övervakning som jag är utsatt för sedan nu minst ~12 år så straffas jag för det. Ja, åtminstone på de senaste åren straffas jag för onani! Förföljarna, de olagliga övervakarna har med hjälp av de kombinerade mikrovågs-radar och pulsgenerator-vapnen sådan extrem kontroll över mig att de vet varje gång som jag gör det. Efter dessa tillfällen utsätts jag då i över ~90% av fallen av extra terroriseranden. Endera sker det socialt med olika former av provokationer eller med pulsgenerator. Betänk bara vilken enorm tortyr det är att olagligt, år efter år vara satt under sådan förföljelse samtidigt som lallande journalister ständigt, i olika former talar om det "fina Sverige".

-------
Stycket ovanför är också ett otvetydigt bevis för 2 saker:
1) Pulsgeneratorerna som används ute i det fria (?) samhället har både högteknologisk terroriserande och högupplöst övervakningskapacitet.
2) Synnerligen avancerad och teknologisk hjärntvätt sker organiserat sker i Sverige.
-------

__ Totalitär kontroll
Detta handlar som ni förstår om ett totalt kontrolltagande mot en person. Det avser allt. Övervakning av fysiskt agerande med pulsgenerator (funktion som mikrovågsradar), övervakning av epost, telefon, till och med snigelpost (?) och ständigt när man rör sig. Nästan alltid när jag är ute dyker det upp personer som mot korruption, dolda belöningar och t.ex ohederlig befordran i arbete agerar bevakare och i vissa fall medvetet följer efter offret (mig), stannar och stirrar intensivt, stannar bil med helljus (samma person) på ett sådant sätt som kunde vara statistiskt normalt någon gång, men sådant upprepas varje gång man (jag) rör sig ute...

Det som angreppen handlar om är alltså att man fråntar vissa, utpekade personer som utpekats för utstötning från att styra sitt eget liv. Man t.o.m fråntar dem möjligheten till normalt agerande att reducera egen, vardaglig ångest. Det är en mycket aggressiv och intolerant syn både på staten och på "undersåten" som ligger bakom detta. Man kan med viss rätt hindra alkoholister från att köpa sprit, men insikten att ordensnätverken med hypermodern maskin-övervakning alltså även försöker hindra offren (som kan bli Du...) från normala, privata beteenden är häpnadsväckande. Att särbehandlas negativt så här extremt omfattande är totalt frihetsberövande.

__ Finns den totalt ofarliga människan?
Dels är det förstås fullständigt vidrigt i humant hänseende men det skapar också enorma risker med personer som stressas och torteras mitt i samhället så att dessa personer kan vända sig mot vem som helst på gatan och utkräva hämnd. Numer sätter man upp vajer-räcken för att separera mötande fordon. Innan detta skedde många ”olyckor” där bilar kom över på fel sida. En hel del av dessa har säkerligen varit vad vi kan betrakta som aggressiva, hämnande självmord.
_ Flertalet av er som läser detta, knappast någon har förstått den fulla omfattningen av den övervakning, kontroll och olika former av trakasserier och tortyr med pulsgenerator (Googla!) som jag och vissa andra Svenskar utsätts för. Att den finns mot mig betyder också naturligtvis att den även används mot andra... och själv vet jag flera andra exempel. Det är fullständigt jävla sanslöst det som pågår!  ...och här lallar fortfarande folk omkring och påstår att Sverige är fullständigt frihetligt, att Sverige är en rättsstat och en väl fungerande demokrati.

(( just i skrivandes stund (senaste stycket)  2010-12-21 kl17.30 lyssnar jag på P1, tror det heter Studio Ett. Där läggs just nu fram en lång rad mycket seriösa och väl underbyggda beskyllningar mot "falska socialdemokrater" som har lotsats vara vanliga sossar samtidigt som de uppburit konsultuppdrag, pengar mm från bl.a föreningen Svensk Näringsliv.))

-------
Natten (20110114) upptäckte jag en ny variant av vågvibration. Vibrationen var en intensiv, svidande vibration som riktades mot huden, i detta fallet ansiktet. Syftet är sannolikt att få den som ska hjärntvättas att byta position i sömnen. Därav svidande vibration för att offret ska vrida sig så man ska komma åt huvudet bättre med hjärntvättande vågvibrationer.
-------

.

Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 - 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # 2 fall av anstiftad misshandel  # trolöshet av fackförening  # förhindrats från arbete >10 år  # utsatts flera grova sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgeneratorer >2½ år, pågående.  # hotats anta falsk asperger-diagnos  # skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # tot ca 300 lagbrott och   # 2500+ terrortillfällen.


.
------------------------
Detta ärende över 100.000 läsningar. Läs mer du också!
Bokmärk!
Googla!  "Morgan Ohlson" länkstation vittnemojuni2009

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:
Via Länkstation Passagen:   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=6400000000000002&conference=10400000000000015&posting=19500000005484452
Länkstation Debatthuset:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929
Länkstation Google grupper (081013):   http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/e8e5deec9056f408/45639eb7fd702f05?hl=sv&lnk=st&q=L%C3%A4nkstation+vittnemoh%C3%B6st2008#45639eb7fd702f05

Lättläst  __ DEL1   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004117566
__ DEL2   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004730129
--------------------------
.
Titel: SV: Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 22 januari 2011, 11:33:38 AM
.

----------
20110119 Kl 14:10 – 15:15 Utsätts nu dagtid för minst 1 timme extra terror, vågvibration mot hjärtat. Det är relativt låg effekt men extremt otrevligt och gör mycket ont. Vibrationen är sannolikt direkt livsförkortande... Det är lite oklart om vågvibrationen kommer från fast installerad eller handhållen pulsgenerator. Har som vanligt utsatts för vibrationer konstant nattetid i natt och de senaste nätterna. Det ingår i terrorn.
----------

.


   ***   Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen #10


.

   **   Partiell statskupp i Sverige

Flera av de personer som kommit nära mitt ärende (terrorn mot mig) har på senare år slutat rösta. Det som de har upptäckt är ungefär följande: I ordensnätverkens sociala avrättningar och terroriserande med pulsgeneratorer mot många Svenskar har de på sin väg tagit mer eller mindre kontroll över bl.a följande: Polisen, Arbetsförmedling, F-kassa, domstolar och bl.a socialkontoren. Den fulla juridiska konsekvensen av detta är oklar. En direkt konsekvens är emellertid att Svensk lag och grundlag nu endast gäller då ordensnätverken tillåter det.   
   ---   Ordensnätverken kontrollerar delvis tillämpningen av lag och grundlag.   ---   
Så har det aldrig varit tänkt! Det innebär att ordensnätverken delvis fråntagit staten suveräniteten över Svenskt territorium. Detta kan vara extremt allvarligt. På grund av detta fyller valens roll av riksdag och regering inte heller tillnärmelsevis den funktion som är avsedd. Statskuppen har ägt rum och är i långsamhet pågående just nu. Omfattningen är en definitionsfråga.

--------------
Under fredag 110121 kommenterade jag några bloggar. Då straffas jag omedelbart olagligt av ordensnätverken för det. Alltså ökade effekten på pulgeneratorvibrationerna natten 21-22 januari och därefter hindrades internet. Yttrandefriheten gäller inte alls enligt lag i Sverige utan i stället enligt ordensnätverkens definition. Enligt dem ska yttrandet ha ett pris i form av repressiv, livsförkortande terror (ordensnätverken kontrollerar tillämpningen av lag och grundlag, enl. f.g stycke).

Lördagen 20110122 Kl 09:45 spärrades jag från internet. Metoden är den att någon (web-leverantör sannolikt) blockerar bandbredden till under 1Kbps. På så sätt har inte uppkopplingen stängts av, men trakasseriet är tillräcklig för att göra uppkopplingen oanvändbar eftersom alla servrar etc. hinner ge "time out".
--------------

.

   ** Tystnad och allt som sägs, det vänds och används mot dig...

Ett flertal gånger under livet har jag nu sett och råkat ut för att humor, skämt och spex inte mottas vettigt. I stället för att mina vänner (som jag trodde...) reagerade på det på ett normalt, sunt sätt... i stället har det bara noterats i den "svarta boken" för att användas som lögn, manipulation och förtal mot mig (eller andra) senare. Rent spontant, när man tänker på det så blir man riktigt förbannad över detta. Bara att bemötas på det viset leder antagligen till en del fåniga reaktioner. Dessutom leder det till ett omänskligt samhälle. Dels innebär det att man liksom aldrig har någon att tala med. Nej, för gör man något som kanske skulle vara inkörsport till normalt samtal med vänner, humor eller något tragikomiskt då sker inte det ändå. Vanliga initiativ till samtal har åtminstone jag bemötts med tämligen kallsinnigt av dem som drivit terrorn. Problemet är ju att ”riktiga vänner”, de ska också bevaka dig i rollen som storebrors små bröder. De tiger, döljer och skriver i den "svarta boken". Jag minns egna lärare och jag minns, genom media många politiker som talat om hur Sverige är ett ärligt land, ett sådant där vi talar med varandra. I stället är det tveklöst ett land där man måste vakta sin tunga noga, där omgivningen tiger och vägrar vuxna samtal och hur allting alltid kan komma att användas som förtal, bevis, indicier etc. mot dig. Så har det varit för mig nästan ett helt liv. ...även om jag under många år inte visste om det.

__ Jasägeriklaner och maktfundamentalism
Klaner i uråldriga samhällen, liksom ordensklaner här driver fram ja-sägeri, dumlojalitet, okritiskt tänkande och angiveri... Det har med den tysta, hierarkiska strukturen att göra. Tystnad, lojalitet, ogenomsynlighet och djupa hierarkier är en explosiv kombination. Klanhierarkier driver också, pga strukturen fram systematiskt jävstänkande. Klanledare i såväl bananrepubliker som blåbärsmonarkier kan ofta göra stora egna vinster av att överdriva sin egen, sina underhuggare och sina fotsoldaters kompetens och förträfflighet.  ...även om det resulterar i att man måste dölja övergrepp och lagbrott.

När man, som jag alltså utpekats för utstötning så upphör även alla samtal. I kontakt med tjänstemän och för all del, privatpersoner utsätts man för manipulationer, trakasserier o.s.v men några samtal, det sker mycket sällan. Rena order på en arbetsförmedling kan man förstås få, men egentligen inga samtal. Det gör också att hela sfären omkring den som står under organiserad repression blir tyst. Orsaken är ganska enkel. Skälet är att ordensnätverket, anstiftarna av repressionen inte kan säga vad de är ute efter. Dels får deras motiv inte ses, synas eller kunna bevisas och dessutom är det oftast förknippat med gjorda eller kommande lagbrott. Alltså vill ingen tala och allting övergår i denna förbannade våldsideologi. Våldsideologin blir den enda kommunikationen kan man säga.
_ Det uppstår en sorts fält där allting kretsar omkring påtryckningar, lögner, manipulation och vid sidan om det, tystnad. Detta drabbar offren, familj, släkt och eventuella andra som kan finnas kvar omkring, men oftast redan är hotade att ta avstånd. I förlängningen av detta framstår också den strategi som ordnarna använder. Endera ska offret vara indoktrinerad, lojal och tyst, eller så betraktas hen som en fiende som ska tigas ihjäl. Därifrån kan du själv tänka var deras grundsyn om åsikts och yttrandefrihet egentligen står...

__ Perpetum mobile
Alla vet att soldater i krig i stor utsträckning får olika typer av psykiska skador. Men, när man terroriserar en människa under årtionden och på så vis skapar sitt eget monster (läs mobbningsoffer), då skyller man på offret. Liksom att soldater som kommer hem från krig skulle ha skaffat sina psykiska skador av egen vilja. Haltande, ologiska system skapar sina egna fiender, sina egna lögner som i sin tur driver fram cirklar av mera lögner, rättsosäkerhet och improduktivitet. Fascister bryr sig dock inte så mycket eftersom deras lösning alltid är att då öka våldet ännu mer.

.

-------------
Hur många (obekväma eller vanliga) Svenskar med kärlkramp eller tidigare hjärtinfarkter mördas genom att hjärtat stoppas eller överansträngs med attackerande pulsgenerator?

Not: Med pulsgenerator avses vibrations-modulerade vågor mellan mikro och radarvågor. Dessa är numer mycket vanliga. De används bl.a för att i hemlighet övervaka hela industriområden nattetid, hindra hemlösa att t.ex sova under industritak samt blåsa ut hjärnan på tidigare socialt avrättade för att för all framtid hindra deras vittnesmål.
-------------

.

   **   Satanism (...typ)

Citat ur inlägg ovan i tråden: "Rimligen kan det inte finnas ett enda hållbart, civiliserat skäl till att systematiskt börja terrorisera en person i 12/13-årsåldern. Betänk ordet civiliserad. Kanske är det INTE MENINGEN att det ska vara civiliserat, och det kommer jag också att återkomma till." ...nu gör jag det.

När man använder våldsideologier och alltså planlagt använder förtryck, övergrepp, repression o.s.v så måste förstås de som ägnar sig åt det i moraliskt anda hävda att det är nödvändigt. Indirekt behöver de också argumentera för att våld är av godo ibland. Det är inte jag som tycker så utan handlar om en mer direkt logik från ordensnätverken. Trots att det finns så många skäl att INTE stöta ut en 12/13-åring i någon sorts pennalistisk Robinson-anda så sker det alltså i Sverige. Jag vågar också påstå att den inledande omröstningsfrågan, den beror också av det här. Jag menar frågan om de 10.000 hemlösa. Många av dem som blir hemlösa, totalt utstötta blir inte det därför att statens budget har gått fel. Nej, de blir "utröstade" i ett jävla Svenskt Robinsson-spel som kan börja redan i 12/13-årsåldern med livslånga domar som avser utstötning, sociala avrättningar etc.

__ Information efter nivå
De som försvarar våldsanvändning kan, som jag uppfattar det inte heller undvika att hylla den starke som vinner en kamp som innehåller våld. Alltså inte jag utan de nätverk som organiserar den här utstötningen. Därav följer alltså rent logiskt en viss grad av den starkes rätt, satanism. Det är i den här punkten som man alltså logiskt kan BEVISA att de som försvarar våld som metod, oavsett vad de själva säger inte är demokrater. Eliten dyrkar fortfarande idag metoder som att "spänna bälte" och holmgång. Metoder där den starke har rätt, oavsett vad fakta säger. De dyrkar detta därför att de anser att någon jävel måste "ta bort" de oönskade elementen etc. Lika självklart är det att om du frågar dem om detta, då kommer de att förneka det totalt. Deras löfte är att inte ens med ett ord ge en vink om att det existerar. Det ligger också i maktpositionen. De små ska inte få veta det som de "stora" vet och demokrati, det skiter de högaktningsfullt i egentligen samtidigt som de befordrar psykopater uppåt, som mellanchefer bara därför att det är jäkligt smidigt att ha lydiga psykopater som fotsoldater för dem som vill skydda sig i den yttersta toppen.
   Våld skadar alltid demokrati. Oavsett om våldet sker av "reclaim the streets", av nynazister eller av fotbollshuliganer så skadar våld demokratin, varför? Jo, förklaringen är att det demokratiska samhället tvingas höja sin våldsberedskap och, vilket nästan alla vet så har världens statskupper allt som oftast just genomförts av endera poliser som vill knacka bus, eller av militärer som anser att demokrater styr för mesig (utan våldsideologi). Även storebrorssamhället med total övervakning är en galenskap i kölvattnet bakom och som motiveras, av vissa med argument om att hindra terrorism och våldsbrott.
   Allt våld hotar således det demokratiska samhället. Notera att det finns två undantag från den demokratiska huvudregeln om våld. Det är dels polisen som får använda väl avvägt våld för att gripa brottslingar eller avstyra enskilda personers våld. Stävla brott enligt lagens mening. Det andra undantaget är militär som enligt konventioner får försvara ett land med vapen och våld. Jo, förstås det finns en tredje situation då våld är accepterat demokratiskt och det är så som en persons nödvärn mot ett överfall. Men, den som förespråkar våld i någon annan situation är omöjligen demokrat.

__ Våldsideologi kräver hyllande av våld
Steget för den som hyllar "den starkes rätt" att också stödja starka som angriper och besegrar helt oskyldiga människor, det steget är väldigt litet logiskt sett. Har man i en situation accepterat att den starke får skipa "egen rättvisa", då blir steget att avskaffa bedömningen om rättvisa ganska litet. Man sätter enbart mer emfas på ordet stark och avgör då enkelt att den som är stark får skipa egen rätt. Därmed har jag också kommit in på frågan om vem som har förtjänat en social avrättning med ett straff som ofta vida överstiger det som mördare får sitta av inom kriminalvården?
   När man pekar ut personer för utstötning, som alltså inte sällan just har en viss intellektualitet och eller intelligens så ska man alltså inte ens förvänta sig att målet är rättvisa eller hederlighet. Målet är inte rättvisa! I själva verket kan det precis lika väl uppfattas som rituellt förskönande av användning av våld. Vem som egentligen fått domen mot sig saknar (enligt den eliten) relevans. Åtminstone i betydelsen rättvisa eftersom det inte är någon rättvisa som eftersträvas. Man kan helt enkelt bara ta någon som man kan peka ut som lite extra frågvis, kritisk eller just självständig, för det vet vi ju alla hur t.,ex vissa lärare alltid har hatat elever som ställer de ovanligt svåra frågorna!? Det kan faktiskt mycket väl just analyseras som ett godtyckligt offer som ska utsättas för våld och som sker rituellt med själva betydelsen att bödeln, karriäristen ska belönas. Ja, alltså han killen X som pekas ut som den gode, kloke och vackre killen som de äldre pekat ut som ett lämplig avelsdjur. Men, notera vidare att detta våld alltså inte får användas av vem som helst utan endast kan användas av t.ex killen X, den som redan har hierarkins beskydd som "legitim våldsutövare". Men vilken rätt de har, vare sig lagligt, moraliskt eller på annat sätt, det kan man verkligen fråga sig.

Detta innebär att det finns tydliga indikationer på att systemet, praktiskt sett faktiskt använder sig av personer, nu i vår tid som en sorts människoffer. Med den skillnaden då förstås att de inte mördas på ett altare av en överstepräst utan att det i stället sker, faktiskt liknande woodoo. Det liknar woodoo på det sättet att nätverken uttalar förbannelser över offren, "onda besvärjelser",  eller bandbullor. Alla andra måste sedan undvika offren,  ta avstånd ifrån dem eftersom annars förbannelserna kommer att inkludera även dem.

Se även ”öppet brev” nedan...

------
Om fascism: Böcker om ideologier framhåller att fascister vanligen använder epitet som "det nya (fantastiska)", "det nya omdanande"... etc.
_ Fascism bygger alltid på personkult. Meritokrati bygger på fakta, fascism bygger på vem som säger vad. Sverige går sedan cirka 15 år tydligt i riktningen att...
Om "fel person" framlägger fakta - som alltså är sanna - då blir det ändå osant.
Om "rätt person" ljuger - alltså far med lögner - då blir det ändå sant.
Detta är tecken på hur personkulten breder ut sig och banar väg för fascistiska, "oberörbara ledare".
------


.

Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 - 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # 2 fall av anstiftad misshandel  # trolöshet av fackförening  # förhindrats från arbete >10 år  # utsatts flera grova sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgeneratorer >2½ år, pågående.  # hotats anta falsk asperger-diagnos  # skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # tot ca 300 lagbrott och   # 2500+ terrortillfällen.

.
------------------------
Detta ärende över 100.000 läsningar. Läs mer du också!
Bokmärk!
Googla!  "Morgan Ohlson" länkstation vittnemojuni2009

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:
Via Länkstation Passagen:   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=6400000000000002&conference=10400000000000015&posting=19500000005484452
Länkstation Debatthuset:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929
Länkstation Google grupper (081013):   http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/e8e5deec9056f408/45639eb7fd702f05?hl=sv&lnk=st&q=L%C3%A4nkstation+vittnemoh%C3%B6st2008#45639eb7fd702f05

Lättläst  __ DEL1   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004117566
__ DEL2   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004730129
--------------------------
.
Titel: SV: Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 29 januari 2011, 11:07:26 AM
.

------
mobbing, mobbning, vuxenmobbning, pennalism, repression, repressiv, terror, tortyr, stat, samhälle, polis, tjänstemän, ordnar, ordenssällskap, ordensnätverk, föreningsnätverk, partier, föreningar, makt, maktmissbruk, skräck, utanförskap, förbannelse, medborgarrätt, rättsordning, rättsstat.
------

.

   ***   Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen #11


.

------
Det verkade som ett antal debattörer ville dölja inlägget den 2011-01-08 (ovan i tråden). Gissningsvis var det vittnesmålet om övergreppen på F7 Såtenäs som de ville dölja. Läste du det? Gör det!   ..ovan i tråden alltså.
------


.

   **  Lidande, mobbningen den ultimata skräcken


__ Inledning
Rubriken är helt sann. Om jag har skrivit någon text som är intressant, då är nog detta en av de mest intressanta. Jag har filosoferat under många år omkring vad det är med mobbning som gör den så ond, att den skapar sådant enormt lidande? För, det gör den. Efter massor av tänkande kan jag presentera en förklaring som kan avslöja en hel del av psykologin omkring detta. Möjligen är detta t.o.m intressant för vidare forskning, terapeuter och anti-mobbningsarbete. För, detta handlar verkligen om mardrömmen, den ultimata skräcken avslöjad.

_ Bakgrund: Terrorfallen som är en nyckelfaktor i smygfascismen
Allt mer tyder på att de organiserade nätverken, med bas i ordnarna i själva verket jagar potentiella obekväma. Lögnerna om skälen är omfattande, varierande med mottagarens ordens-nivå, men är enligt merparten fakta rena lögner och avsedda som rökridåer och kulisser som ska dölja sanningen. Utpekanden mot personer sker ofta alltså redan i tonåren (!) och leder till att folk stöts ut för att sedan, helst, enligt ordnarna bli knarkare så de inte kan vittna om det som de är med om...  Sedan ljuger man vidare ihop en sorts "case" för att förfölja personerna och kväva varje chans till vittnessmål. Genom systematisk terror och övervakning försöker man sedan knäcka offren, spelar in offrens ageranden via den olagliga telefonövervakningen för att sedan steg för steg öka anklagelser och öka terror. Skälet, det sannolikt enda sanna bakomliggande skälet är att detta syftar till att bevara tystnaden omkring ordnarnas olagliga maktsträvanden.

Denna terrorn används systematiskt och mot ganska många. Bland de hemlösa finns 1000-tals. Flertalet lyckas dock inte förstå vad de är utsatta för och de saknar kompetens att analysera det hela också. Sammantaget med omfattande tystnadskultur, hot mellan medmänniskor genom bl.a jantelagarna mm så hålls en total tystnad omkring detta. Folket är betydligt mer förtryckta än någon vill avslöja. Regimlojala finns förstås i Sverige liksom i Ryssland, Kina och Egypten... Systemet som används i Sverige är sannolikt världsledande avseende planering, organisation, döljanden, tystnadskulturen och användningen av modern övervaknings och terrorapparatur.

__ Att se eller förstå
Få, knappast någon människa kan se mobbning. Jo, så är det. Det som folk ser när det gäller den mest avancerade mobningen, sådant som betraktas som terror, tortyr och består av sociala avrättningar innehåller så många dimensioner. Det som folk ser, alltså faktiskt kan iaktta är ju bara den lilla delen, alltså enskilda små trakasserier som är isolerade i tid och plats. Människor runtomkring offret, de ser enbart det enskilda, avgränsade trakasseriet och det ser inte så allvarligt ut. Tidigare i denna tråden (”Lidande”, inlägg ovan) har jag beskrivit hur en trampning på en tå, för en mobbad både leder till smärta i själen och i det som jag kallat "rättvise-loben", smärtor som leder till mångdubbelt lidande jämför med själva trakasseriet att bli trampad på tån... Men, nu kan jag avslöja ännu djupare dimensioner av lidandet.

Mobbarna, och här talar jag om organiserad, avancerad förföljelse-mobbning, sociala avrättningar eller ”group stalking” (eng.) de ser bara ytan av det enstaka trakasseriet. Alltså ytan, utifrån. Offret "ser" liksom inifrån helheten av sitt eget liv och ser med vad organisationsforskare har kallat för "process-bild". En forskare uttryckte en liknande process som så...
"Den som har djup kunskap om balett kan betrakta ett foto av en skolad ballerina och i denna bild uppleva dansens rörelse. Den som inte förstår balett ser endast en platt, stillastående bild av en person i en dansposition."
Den som utsätts för den organiserade repressionen kan på samma sätt se ett foto av en mobbningssituation och uppleva hela processen som en skräckvision. I mobbningen blir offret experten och ser och eller upplever hela processen, "livet" som förstörs. De som ser utifrån enbart förstår just den lilla, enstaka händelsen, som kan se enkel ut. T.ex barnen på skolan i Tomelilla, de som nyligen, dagligen kastat sten på en muslimsk kvinna och hennes barn som passerat, de skolungdomarna är naiva (och oempatiska) och ser endast sina egna stenar. De begriper inte den sammanlagda terror som detta blir för kvinnan som dag efter dag passerar skolan och är rädd att hennes eget barn ska skadas. Det exemplet är ändå begränsad terror jämför med vad de utsätts för som stöts ut redan från tonåren...

__ Sociala avrättningars karaktär
Utstötningarna innehåller många dimensioner. Trakasserier kan vara fysiska som misshandel eller kastade stenar. Det kan vara socialt så som utfrysning och det kan vara psykologiskt som genom den obegripliga repressionen du utsätts för då telefonövervakare instruerar personen i andra änden av samtalet att mystiskt påstå saker om offret som åtminstone den tjänstemannen eller personen absolut inte borde kunna veta. Innan man förstår så är det helt obegripligt.

När en person stöts ut så förtalas personen och andra runtomkring får direktiv att den personen ska tryckas ned, terroriseras etc. Vi tänker själva att vår kultur är objektiv, vetenskaplig och så vidare, men det som händer liknar i hög grad sådana förbannelser som används inom naturreligioner, sekter eller woodoo. Detta påminner om hur ängsliga människor drar sig undan och på så vis delvis isolerar  personer som nyligen haft dödsfall i familjen, fast mycket, mycket värre. Runt förbannelsen uppstår hot, påtryckningar, påbud etc. och somliga blir oroliga och vill helt enkelt hålla sig undan. Av ett stort antal skäl tar folk avstånd från offret. Samtliga dessa skäl är skapade av anstiftarna och knappast aldrig av offret själv. Den osynliga förbannelsen som anstiftarna utfärdar med hot, regler, villkor samt även omvänt genom mutor o.s.v bildar vad vi kan beskriva som en glaskupa runt offret.

__ Mardrömmen, den ultimata skräcken
Vad man kan förstå av folks kommentarer så är en av de mest mardrömsliknande situationer som folk kan föreställa sig att bli totalförlamade. Mardrömmen är att ligga helt lam med folk runtomkring. Man hör hur de pratar om i fall man är död eller inte och själv ligger man där i en sjukhussäng och kan inte ens blinka med ett ögonlock. Detta att höra hur andra talar om en själv, samtidigt som man är helt oförmögen att nå ut till människorna runt omkring. Detta uppfattar många som den ultimata skräcken.

Föreställ dig att nästan exakt samma sker som när man ligger förlamad i en säng. I stället för att du är stum och lam så kan du både tala och signalera, men ingen runtomkring hör dig ändå. Ingen! Alla runtomkring hör varandra, men de hör inte dig. Om du är lam och stum då kan du förstå att andra inte hör dig. Om du däremot kan tala och du ser att andra samtalar, men de hör inte dig. Då är det obegriplig mystik och en skräck i sig varför de inte hör just dig? Att begripa mardrömsscenariot kräver tyvärr endera mycket stor empatisk förmåga eller kompetens att förstå det abstrakta våld som förekommer i de sociala avrättningarna. Detta är verkligen den ultimata skräcken...eller?

__ Skräcken, det blir bara värre!
Genom det tabu nätverket bygger upp runt offret påtvingas det där som jag kallar för glaskupan. Den psykologiska terrorn ökar dramatiskt och offret tvingas in i skräckscenariet. Omgivningen, pga den sociala domen agerar dels på direktiv av anstiftarna och terroriserar offret, men också så att utomstående spontant av rädsla undviker att vara personliga med offret. Detta betyder att det som är hela terrorn alltså omfattar socialt liv och hela psykologin omkring. Offret blir inte längre bemött som människa, mer som ett ting och undviks, man talar "över huvudet" på offret. Folk, t.o.m närstående kan hålla på att gissa hur offret mår, till och med om hen är alldeles bredvid och den systematiskt mobbade blir på det viset en sorts levande död som folk undviker till och med då de egentligen inte ens har avsett att vara elaka. Av den anledningen att offret till och med mobbas extra, liksom av bara farten då det råder en social dom gör att kraften bakom sociala domar, den där "förbannelsen" blir enormt stark. Inom forkning omkring woodoo är det av västerländs forkare t.o.m erkänt hur de som fått förbannelser inom woodoo avlider av ren skräck! Den ultimata skräcken, till och med värre än att vara förlamad, eftersom den dessutom fylls av medveten ondska från omgivningen.

------
Ingen hör dig trots att du både kan tala och signalera. Ditt liv krossas bit för bit och du ropar på hjälp men ingen hör. De vill inte höra av egen rädsla. De som ser, de ser enbart det lilla trakasseriet i stunden och bemöter med ord i stil med "lite får du väl tåla...".
------

I den terroriserades ”ultimata mardröm", alltså psykologiskt värre än totalförlamningen så är det alltså två omständigheter som vävs samman. Det är först (1) den påtvingade, osynliga glaskupan runt offret som anstiftarna skapar genom den rädsla som omgivningen känner inför den sociala domen, det vi kan kalla "förbannelsen". Sedan (2) är det också alltså den omständigheten att helhetsbilden av krossandet av offrets liv, det kan offret enbart se själv (möjligen äv. närstående) medan omgivningen enbart ser den lilla biten, den enstaka stenen som kastas, alltså det enstaka trakasseriet.

__ Olaglig övervakning, uppochnedvänd värld
Situationen som offret sätts i är extrem även s.a.s tekniskt vilket eg. också tillkommer. Att t.ex obegripligt förföljas baserat på olaglig telefonövervakning är också en sinnes-förvrängande mystik. Den som är utsatt för en organiserad social avrättning, en utstötning drabbas totalt. Sammantaget drabbas offret av en skräcksituation som innehåller så väl rädsla för livet, chock av både terror och förändring samt då också rädslan för att tappa fotfästet då sinnena förvrängs av konfrontationen med effekterna av den olagliga övervakningen. Den som inte blir uppjagad, försatt i chock o.s.v är endera förståndshandikappad eller onormal på andra sätt. Att bli paniklagen är det normala. Inte hela tiden, men ungefär vid den tiden då offret konfronteras med helheten av sin egen sociala avrättning.

__ Plus tortyr och stigmatisering
Detta gör att offret synbarligen, för utomstående kan bete sig konstigt. En kraftig kränkning kan offret i bland ta med en "klackspark" medan hen kan bli oändligt ledsen för en småsak... enligt det som omgivningen ser! Offret som alltså upplever sitt liv och hela förföljelsen som en helhet inifrån förstår och upplever sitt liv på det sanna sättet, inklusive det hela lidandet över hur ett helt liv krossas för att tyna bort... Omgivningen, de ser endast ett fragment som kan se oskyldigt ut men som egentligen är en del av ren tortyr. Detta är en form av skenavrättning, en otrolig skrämsel-attack där offret ser sitt liv passera.

När utomstående människor blir rädda för sjäva domen, det obehagliga i att ha en fördömd person i omgivningen så kompliceras det sociala spelet en hel del. Runt detta uppstår kraftig stigmatisering runt offret som lätt dras in i helt andra ärenden omkring. I stigmatiseringen blir offret lätt såväl spottkopp som syndabock för saker hen inte har någonting med att göra. Offret tvingas inte sällan dessutom in i en värld med pålagd glaskupa av tabun, upplevelser och grymheter som enbart kan ses av offret och andra inte förstår. Dessutom är risken stor att offret blir en allmän syndabock och allmänt stigmatiserad som konstig, avvikande etc. på ett sätt som är fullständigt felaktigt. Offret riskerar att bli beskylld för allting annat runtomkring också. Den ultimata skräcken, skriket i mörkret som ingen vill höra och få har kompetens att ens förstå.

Långvarig organiserad repression leder till vanlig socialisering, fast i djupare version, adaption. Vissa kämpar för att liksom vara vanliga ändå medan åter andra i stället tar vägen att anpassa sig till utanförskapet, blir udda, mer avvikande och kan i princip aldrig hitta tillbaks till samhället även om de, som av en slump skulle erbjudas en sådan väg. Om offret skulle erbjudas en väg efter decennielång terror är det inte alls säkert att hen väljer att återinlemmas i den indoktrinerade gruppen. Gruppen verkar ondskefull, destruktiv, intolerant och grym på ett sätt som inte alls är inbjudande för den som ser dessa karaktärsdrag, och de finns där... tro mig.

__ Sverige, mer skräckvälde än du tror!
När jag har analyserat, gått igenom och skrivit ned bakgrunderna och innehållet i Svensk ordens-nätverksbaserad repression som här, måste jag säga att jag blir enormt illa berörd. Skälet är att de fakta som detta handlar om beskriver en värld som är fruktansvärd. Detta är helt otroligt! Försöker man objektivt bedöma så är det sannolikt långt mycket värre och mer omfattande lidande än t.ex vad som uppkommer vid kortvarig fysisk tortyr. Då talar jag om en vecka eller kanske en månad. Troligen 10, kanske 100 gånger värre än det! D.v.s. att fysisk tortyr från andra länder, som ofta omtalas i Sverige som så grym och hemsk, den är i själva verket lindrigare än det som används systematiskt, som värst här i Sverige... Just nu engagerar sig Sverige i de frihetliga demonstrationerna i Tunisen och Egypten. De flesta utan den minsta insikt om att Sverige i vissa avseenden faktiskt är värre, men massivt dolt bakom världsledande tystnadskultur och avancerad folk-manipulation. I Sverige kallas justitiemord, sociala avrättningar och total avsaknad av rättsordning på vissa områden för ”att ta ansvar”. Detta är ju diktaturens och översittande nomenklaturas mest klassiska lögn. Vad som verkligen är underligt med terrorn i Sverige, det är att inte fler skriker rakt ut på gator och torg... Det är vad som är mest underligt av allt.
---------   **   Utstötning eller utslagning?

Begreppet "utstötning": Jag använder ordet utstötning eftersom det beskriver vad det handlar om. Ett annat ord, "utslagning" antyder av trad. att personer slås ut genom hård, men hederlig konkurrens men så går det ju inte alls till i Sverige. De som stöts ut, de stöts ut trots att många av dem, även t.ex vissa "a-lagare" är både intelligenta, har viss intellektualitet och kan ha haft bra skolbetyg eller t.o.m bra utbildning. Ofta är det t.o.m så att en grad av intellektualitet skälet bakom sataniska utstötningar, då delvis grundade på avundsjuka. Det finns ett annat tungt vägande skäl från anstiftarna och det är det klassiskt fascistiska nämligen att de, ofta med härskarmetoder eller viss psykopati som ser sig som ledare, men ofta är usla ledare, t.o.m dåliga som chefer och inte klarar konkurrens från de som har en viss intellektualitet.

Nu finns förstås också missbrukare som till 100% har sig själva att skylla, men dem bortser jag ifrån här. Själv stöttes jag ut redan som 12-13-åring trots att jag alltid varit frisk, skötsam och aldrig missbrukat... men jag vet idag hur utstötningen både mot mig och flera andra har gått till och det handlar om organiserad förföljelse och delvis terrorliknande repression med inslag av psykisk terror.  Jajjamän, här i Sverige! Detta hänger föreningsnätverken sedan upp på olika regler. Inte sällan bedriver de avancerad brottsprovokation för att offret även ska ”tvingas” bryta ordnarnas regler. De radikala utstötningarna brukar jag kalla "sociala avrättningar". Ofta baseras utstötningen dessutom på populistiska idéer och bortser helt bl.a ifrån att somliga utvecklas mycket starkt senare i livet och mognar till sig rejält först omkring 25-30-års ålder.
----------------------------------------.

Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 - 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # 2 fall av anstiftad misshandel  # trolöshet av fackförening  # förhindrats från arbete >10 år  # utsatts flera grova sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgeneratorer >2½ år, pågående.  # hotats anta falsk asperger-diagnos  # skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # tot ca 300 lagbrott och   # 2500+ terrortillfällen.
----------------------------------------


.
   ***   FEM PUNKTER FÖR RÖDGRÖNAS FRAMTID (#1)
   ***   Eller: Biologisternas Robinson-Sverige och den ökande korruptionen

Postat till bl.a usenet, swnet.politik och passagen (Svensk politik)
Du kan läsa #1 (#2 finns där jämte) här...   
http://groups.google.com/group/swnet.politik/msg/3a2499be38dd7117?hl=sv&

.

Titel: SV: Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 05 februari 2011, 09:51:02 AM

.

   ***   Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen #12

.

Bokmärk tråden och läs mer!


.

  **  Smärta och annat lidande #3

 
Glöm inte att bokmärka tråden.
Varför inte läsa några av länkarna också!

Som ni förstår är det auktoritärt med förföljelser. Det är smygfascism, men inte lite utan fullt ut manifesterat förakt mot medborgare och totalt genomförd fascism. Det är inte hårt heller, det är ren ondska och grymhet. Det är faktiskt en betydelsefull skillnad. Ingen grupp kan, eller har moralisk rätt påstå sig representera ett folk om man som metod använder ”människooffer” av samma folk. Visst kan grupper göra så och härska, men legitima representanter det kan de aldrig vara.

__ De paranoida fascisterna
I detta fallet har terrorn riktats mot mig som är frisk, har inga missbruk, ingen kriminalitet och har alltid varit helt skötsam. Jag är en helt vanlig person och vanliga personer är alla lite olika, tänka sig... För att göra detta måste deras fascistiska nivå och deras bakom liggande paranoja vara närmast total.
Exempel på deras totala makt: Om de inte vill att jag ska kunna få någon egen bostad så får jag, kanske t.o.m av en platsförmedlare ngt lågavlönat halvtidsjobb någon dag... Då kan jag få jobba mig trött, inte orka skriva efteråt och en lön som hyresvärdar inte godtar som grund för hyresrättsinnehav. Det är en viktig poäng. De kan också i princip kommendera mig att ta jobb som öppnar möjligheterna för ny repression, fysiska angrepp, misshandel och trakasserier på slutna arbetsställen så som de har gjort tidigare. På så sätt kan de göra något som SER snällt ut, men som främst har manipulerande, repressivt syfte. Tacka nej går ju inte eftersom jag då riskerar förlora till och med all rätt till socialbidrag. Jag är till 100% i händerna på samma personer som i 35 år har krossat mitt liv och brutit mot lagar vid 100-tals tillfällen för att för att nå sitt mål. Det är de som nu har total kontroll över mitt liv.

# Sverige?
# Demokrati?
# Rättsstat?
# Hederlighet?

__ Krav om skenaktiviteter för att dölja verkligheten
Under normala omständigheter så kan man ju genom att anstränga sig påverka sin situation. Men, inte i någon del ser mitt liv ut så. Dessa förbannade galningar har vad jag hittills kunnat iaktta egentligen enbart ett mål just nu, det är att jag ska hjärntvättas så att mina vittnesmål förintas. I den situationen som jag är finns ingenting som jag kan göra för att rimligen förbättra min situation, vad jag efter rejäla funderingar kunnat komma på. Då avser jag sådant som är lagligt, humant acceptabelt sett till mänskliga rättigheter och liknande. Just detta att inte i någon del kunna påverka sin situation, det är också en tydlig beskrivning av ett fängelse även om man inte kan se murarna runt. Försök föreställa dig den här situationen. På den ena sidan har jag krav på mig från Soc. och från AF, men alla deras krav är i mitt fall en sorts skenaktiviteter, delar i en simulerad normalitet som liksom döljer det som är sanningen, alltså den totala övervakningen och kontrollen.

__ Hata alla som föredrar filosofi framför ishockey
Jag känner mig idag som en levande död. Det känns som att allting är meningslöst, utom förstås att berätta den sanna historien. Det finns en skräckkänsla med i bilden eftersom den sociala avrättningen som stegrades omkring 2003 och de konsekvenser som jag nu lever under är osynliga och så jävulskt utstuderade. Som du förstår är det alltså inte i första hand något fysiskt lidande, men trots att det inte syns några murar så är jag helt olagligt instängd, inträngd och inlåst. Jag lever idag i princip genom att stjäla mat av husägaren. Resultat, en enorm smärta dels i själen och dels i denna rättvise-lob som jag talade om ovanför. Det ruggiga med situationen är att den är så fruktansvärt absurd, med all den djupt hemlighållna bakgrunden, kringgärdat av den, nästan woodoo-liknande förbannelsen och de djupt hemlighållna pulsgeneratorerna o.s.v. Som fritt tänkande och kritisk person kan man knappast klara att existera i sådan totalt förljugen och manipulerad miljö.

Som ni vet, ni som läst tidigare menar jag att anstiftarna, aldrig skulle berätta hela sanningen. Anklagelser, det använder de nog. Jag är helt övertygad om att alla som skulle få del av sanningen, terrorns omfattning etc. etc. skulle tveklöst ta mig i försvar.  Flera har genom åren också gjort det men pga hot etc. tystats. Några personer, längre bakåt har t.o.m erbjudit viss form av hjälp (på allvar alltså) men det skedde innan jag hade förstått hur extremt jag var utsatt och hur långt det skulle komma att gå.
   Det finns förstås en kategori personer som aldrig skulle ställa sig på min sida och det är den gruppen som liksom alltid anser att alla med lägre status (som jag, från arbetar & lägre tj.m hem), alltid ska "sitta ned i båten" och hålla käften, särskilt om de blir åthutade av någon med högre ställning. Jag har ju en dragning åt det filosofisk - intellektuella hållet och det finns tyvärr folk som hatar alla som bryr sig om något som är lite djupare än lokalderby i fotboll eller ishockey...

__ Högteknologiskt barbarsamhälle
På grund av all den terror som jag har varit utsatt för och eftersom jag inte riktigt vet min position idag, så kommer jag helt att neka till att ta arbeten som innebär rörlig, ovisst arbetsställe och särskilt sådana som innebär låg eller ingen insyn utifrån. Ingen människa ska behöva gå till en arbetsplats och känna rädsla för dagliga trakasserier och terror. För närvarande känns livet ganska tröstlöst. Det enda jag känner är sorg, ilska och hat. Det beror förstås på det som jag beskrivit ovanför och särskilt då det som gäller ohederligheten, lögnerna och manipulationen i det fascistiska Sverige. Hittills har jag blivit lurad av i stort sett alla utom några få, men de har blivit hotade att tiga, dra sig undan o.s.v eftersom de annars inte heller skulle få jobba. Detta kommer alltså från direkt uttalade, utsagda vittnesmål! När jag nu senaste året har sammanställt händelserna kan jag konstatera att några av de personer som lotsats vara mina vänner i själva verket har varit mina värsta fiender. De flesta kan nog inte ens föreställa sig vad detta är i praktiken...
   Särskilt är det då en person som varit den som lett arbetet att stänga in och frysa ut mig socialt samt organiserandet att göra det. De har använt varenda ord jag berättat om mig själv etc. mot mig i arbetet att isolera mig från allt och alla. De här personerna har alltså spelat dubbelt in i minsta detalj. Detta skedde även åren innan jag träffade den där kvinnan som stal en kondom som hon sprang in på toaletten med för att göra sig gravid (läs mer om det i länkarna).
   En person sa för cirka 1 år sedan att "Sverige är ganska hårt." Jag kan inte hålla med om det. Hårt är någonting annat, mer ordnat och hederligt, som en kravfylld tävling. Min replik blev: "Nej, Sverige är inte hårt, det ondskefullt och grymt." ...och det menar jag därför att hederligheten och spel på lika villkor, det saknas. Åtminstone det som har skett mot mig, trakasseri-baserad tortyr i form av oväntade, systematiska lagbrott eller som komplotter med knivhugg i ryggen utan förklaringar. Det kallar jag inte för hårt, det är ondska.
    När man ser på helheten är agerandet  ondskefullt och totalt utan heder. Under flera år under 90-talet lade de en grund för att verkligen sätta dit mig och jag kan fortfarande idag inte förstå vad som egentligen är motivet, utom just ordensnätverkens hyllande av våld och ondska. (man vill inte riktigt förstå... men bevisen pekar tydligt på endera A) tystande av obekväma och självständigt tänkande... eller  B) ren rasbiologi.

__ Virus syns inte heller, men man kan bli sjuk av dem
Slutsatsen av detta är att man i Sverige aldrig kan lita på någon. Faktiskt inte. De du tror är dina vänner kan ha agerat bakom din rygg och en social avrättning kan komma snabbt på. Om du tror att du kan känna dig trygg så har du fel, omständigheterna kan vända fortare än du anar och det kan, som i mitt fall visa sig att det smidits planer mot dig under lång tid.
(Om du vet att du har en "högre ordens-rang", ja då kan du ju förstås veta att du passerat den lägsta nivåns hot och problem.)
Jag har ju visserligen varit trakasserad konstant, men när det rejäla angreppet kommer kan det komma från "alla håll" samtidigt med oanad intensitet. Det är ju vi på den lägsta nivån som s.a.s står under hot...

Kom också ihåg följande. Om du berättar om lustiga händelser du varit med om för de du tror är dina vänner, berätta aldrig namn eller detaljer som gör att man kan spåra de personer du berättar om. Aldrig! Berätta aldrig sådant ur ditt liv på så sätt att de personerna kan spåras. I mitt fall är väl skadan redan skedd.     
   Lusten att ta tag i livet och gå framåt blir inte så stor när man har vanan att bli lurad av allt och alla, från vänner till kommunchefer. Dessutom, om jag idag får ett jobb kan jag utan vetskap tvingas bli fotsoldat åt just någon av de fascister som förut har ljugit, manipulerat eller till och med deltagit i att förstöra mitt tidigare liv genom lagbrott.

Du tänker antagligen att det är tur att du inte drabbats av samma och att dina vänner är riktiga vänner. Problemet, alltså konsekvensen av det som jag försöker beskriva är att du egentligen enbart kan veta vad som har varit, aldrig vad som ska komma. I Sverige sker t.ex omfattande och märkliga tvångsomhändertaganden av barn. Motiven bakom liknar det som jag här beskriver. Plötsligt utan förvarning kan det visa sig att de du trodde var vänner spelat dubbelt under åratal. Sveriges system är inte pålitligt och någon normal heder finns knappast alls. Slutligen är Sverige definitivt ingen rättsstat och hårt är det inte utan grymt och ondskefullt... men det döljs mycket, mycket väl.

.

------------
Nyligen har jag ur minnet upptäckt 2 ytterligare fall av planlagd misshandel mot mig...
# Nedslagen med knytnävar i ansikte. F7 Såtenäs, ~84.
# Oförutsägbart nedsparkad med spark i skrevet. Billingehus ~85
Tidigare dokumenterade.
# Misshandlad av 4 pers med järnrör, Göteborg 2001.
# Överfallen bakifrån,  Karlstad 2006.
------------

.

----------

__ Tre systrar i politik
De, alla tre lärde känna varandra ett antal år bakåt i tiden. De samarbetade bl.a med en dåvarande statsminister som mördades, Olof Palme. Vad hände sedan?

# Anna Lindh - mördad

# Mona Sahlin - förföljd och trakasserad baserat på en påhittad anklagelse omkring en Toblerone (något fel hade aldrig begåtts). Sedermera massivt jagad av media på okända grunder.

# Margot Wallström - Har inte förföljts. Har inte mördats. Men varför tog hon aldrig inrikes ministerjobb och vägrade partiledarskap? Varför, egentligen? Hon är från från Karlstad, där polisen sparkar ihjäl folk och folk dör i psykiatrin genom kvävning. Vad har hon vetat som inte "systrarna" visste om?

Handlar det om ”arvet Palme” ?
----------.


   **   Nazipsykiatri på marsh
   
Nu skrivs DSM om för den nya fascist-eran, joda... Det är lätt att svänga sig med grova glåpord. Tyvärr är uttrycket "nazipsykiatri" ingen överdrift. Till och med för mig tar ordet emot, det känns för grovt men när man beaktar alla de fakta som nu föreligger och som just nu escaleras, då är uttrycket faktamässigt helt adekvat. Just nu så är det aktuella att man skriver om DSM, dvs standardsystemet för psykiatriska diagnoser. En av de mest anmärkningsvärda sakerna som nu (troligen, enligt SR) läggs in som nyhet, det är att flertalet diagnoser aldrig ska kunna bero av yttre omständigheter. Det betyder att om ditt liv är fullständigt vidrigt, du kan utsättas för terror, lagbrott o.s.v här i de påstått civiliserade länderna... så om du då blir deprimerad, alltså går in i en depression, då kan du INTE hänvisa till din yttre situation ändå. Har du en sinnesstämning som liknar eller påminner om en depression då har du enligt nya DSM en depression. Vad spelar det för roll?

__ Psykisk skada, som t.ex psykiska krigsskador... hokus pokus, de finns inte
Om en person utsätts för repression, övergrepp mm. och uppenbart sedan begår självmord då säger alltså "diagnosreglerna" (DSM) att du begått självmord p.g.a depression. I de nya diagnos-koderna så tar man alltså helt bort kopplingen till yttre omständigheter. Psykisk skada försvinner som ens tänkbart skäl. Allting blir endast beroende av ”sjukdom”, liksom av sig själv, alltid! Om personen i stället p.g.a tortyrliknande förföljelse, t.ex med pulsgenerator-alstrade vågvibrationer blir tokig och går ut och slår på folk... då blir det samma där. Det vill säga att nya diagnos-reglerna helt skriver bort yttre omständigheter som faktor. Alla psykiska reaktioner kommer enligt nya definitioner alltid, som av sjukdom ”inifrån”, av sig själva.

Det här betyder i klartext följande... Hur mycket en undersåte (förr medborgare) än terroriseras av privatpersoner, myndigheter, polis o.s.v så beror den personens psykiska /psykiatriska illamående ändå ALDRIG av yttre påverkan. Man skriver helt enkelt bort den möjligheten. De här vanliga psykiatriska tillstånden kommer nu (troligen, beroende av detaljskrivningar) alltid att betraktas som illamående /sjukdom som uppstått liksom av sig självt. Vid t.ex framtida "skolskjutningar" kommer alltså media
HELT ATT NEGLIGERA FÖREGÅENDE MOBBNING, TERROR ETC. mot gärningsmannen som skjuter. Man skriver om hela psykiatrins normer så att yttre påverkan, mobbning etc. det finns inte och kan inte finnas eftersom det, enligt nya skrivningar inte har att göra med personens psykiska reaktion. Ojdå, javisst ja... ordet ”reaktion” kommer alltså också att bli omöjligt eftersom sjukdom kommer inifrån och inte kan vara en "reaktion" på miljön. (Omskrivandet av hela DSM, diagnosmanualen för psykiatrin pågår nu i USA och omtalades i ett radioprogram i slutet av 2010.)

--------
Konsekvens, västvärldens nynazistiska biologism:
En person dör av svält, men läkarna säger baserat på "ny forskning":
" - Personen dog därför att hen led av den genetiskt ärftliga sjukdomen hunger."
Den nyfascistiska biologin innebär att nästan allting kommer inifrån, aldrig utifrån. Därför blir s.a.s allting biologi, aldrig miljö /kontext. Man dör inte därför att det saknas mat. Nej, man dör av ett genetiskt behov och individen får alltså skylla sig själv för sina dåliga gener.
--------

--------.
Psykisk sjukdom handlar om vad som är normalt eller inte. Det kan också handla om en person som subjektivt mår illa. Det finns ju som regel inte ett virus eller en infektion som avgör om sjukdom finns eller inte när det gäller psykiatri. Allt handlar om en bedömd, värderad normalitet. Det är alltså en godtyckligt inritad punkt på en kurva i ett normalitets-diagram.
   - - - Det är därför en 100% politisk fråga... Aldrig en naturvetenskaplig eller medicinsk fråga.   - - -
(Vissa tillstånd, som t.ex direkt abnorm hjärnfunktion som kan ses vid röntgen etc. kan förstås utgöra undantag i vissa fall...) Sedan ett antal år kan man alltså påstå att forskare, sannolikt medvetet bedriver fascistisk politik från laboratoriernas elfenbenstorn med hopp om att folken ska gå på denna nya, extremt otäcka och förrädiskt framförda rasbiologi. 
--------.

__ Yttrandefrihet, endast för sjuka!
__ (Friska håller käften...)
Enligt nya DSM så är personens illamående ett helt isolerat känslotillstånd. Man antyder alltså att friska personer inte kan bli deprimerade, självmordsbenägna eller riktigt förbannade av terror, förtryck, våld. Man skriver helt enkelt bort bakom liggande händelser ur diagnos-systemet (utom personens arv etc.). På så sätt kan man i framtiden terrorisera personer hur omfattande och djävligt som helst utan att journalister, eller psykiatriker någonsin ska behöva nämna repression, terror eller t.o.m tortyrliknande omständigheter som bakgrund då någon begår ett brott, självmord eller hämnas på skol eller tidigare arbetskamrater.

Fascister har redan utsett sig själva som segrare. Men, de nöjer sig inte med att skriva om historien efteråt som man brukar säga att "vinnare" gör... Nej, de ändrar de ingående spelreglerna så att de får rätt redan från början, bl.a då att terrorisera folk eftersom något lidande, enligt nya definitioner inte uppstår av terror!

Vi har idag ett etablissemang i Sverige (liksom i USA) där man jagar politiker och personer som har kallat sig eller utpekats som kommunister. Samtidigt ställs samhället om enligt etablissemangets nya strategi så att övergrepp, repression etc. ännu mer ska kunna döljas och personer helst redan från barnsben ska indelas i olika psykiatriska risknivåer genom olika diagnoser. Man jagar alltså påstådda, totalitära kommunister samtidigt som man från höger bygger upp en ny, fullständigt vidrig totalitär, biologism där övergrepp alltså definieras bort! Man kan kalla detta för en sorts biologistisk revisionism.

Adolf Hitler krävde att judarna skulle bära davidstjärnor på sina kläder, men det var ju före databasarnas tid. Lägg ett finger på en skanner eller rikta den mot irisen så får du på 2 sekunder upp i fall personen har goda gener eller inte! Inte i skannern, men via uppkopplade databasar. Numer klassificeras alla som man ens misstänker har någon sorts egensinnighet, minimal avvikelse etc. så att man enkelt kan särbehandla människor eller redan på förhand kan peka ut personer som lögnare baserat på någon hittepådiagnos. Man kan säga att friska per definition håller käften, men omedelbart om de uttalar sig om något obekvämt så måste de ju rimligen, enligt den nya samhällsordningen egentligen ha någon sorts diagnos... och att man i så fall har missat att ge personen en sådan tidigare. Endast ett misstag alltså. Goda gener eller friskhet är således endast ett ”tillsvidare-tillstånd”. Förändringarna som nu sker i Sverige och hela västvärlden är fullständigt vidriga! De förändringar som startade omkring 1991 de uttalade jag mig om då och sa att detta kommer att föranleda ny fattigdom, nya fattigpensionärer och nya dramatiska ekonomiska klyftor. Nu blir det långt mycket värre...
....att fortsättas.


Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.

.

------------------------
Över 100.000 läsningar. Läs mer du också!
Bokmärk!
Googla!  "Morgan Ohlson" länkstation vittnemojuni2009

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:
Via Länkstation Passagen:   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=6400000000000002&conference=10400000000000015&posting=19500000005484452
Länkstation Debatthuset:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929
Länkstation Google grupper (081013):   http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/e8e5deec9056f408/45639eb7fd702f05?hl=sv&lnk=st&q=L%C3%A4nkstation+vittnemoh%C3%B6st2008#45639eb7fd702f05

Lättläst  __ DEL1   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004117566
__ DEL2   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004730129
--------------------------

.

   ***   FEM PUNKTER FÖR RÖDGRÖNAS FRAMTID (#1)
Du kan läsa #1 här...   http://groups.google.com/group/swnet.politik/msg/3a2499be38dd7117?hl=sv&
Del#2:    http://groups.google.com/group/swnet.politik/msg/0d4da3b2c4b9de14?hl=sv&

.

Titel: SV: Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 12 februari 2011, 09:44:47 AM
.

Glöm inte att bokmärka och läsa mer!

.


   ***   Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen #13

.

   **   Jakten på... vaddå?

För några år sedan var det några personer, som liksom ville säga mig någonting. De började berätta i menande ton, nästan med lite tix och kanske någon ögonblinkning, som att de skulle berätta någonting som var ett hemligt tips.
   Då började de att berätta om en lokal hemlös. Personen var tydligen missbrukare (det är ju inte jag) som brukade röra sig i det området där vi var vi tillfället. De menade att den där missbrukaren ofta råkade i bråk, han förde oväsen och var otrevlig, synbart hotfull. Detta hände i området mellan ett bostadscentrum och ett naturområde där många, både barn och äldre rörde sig. Missbrukaren hade tydligen blivit ordentligt ansatt på olika sätt och därför också lämnat trakten efter en tid. Poängen med det här var ju att de på något sätt ville skicka ett budskap till mig, trots då att de inte alls kände mig särskilt väl.
    Naturligtvis känns det där väldigt otrevligt eftersom jag ju aldrig råkat i bråk med människor på det viset. Inte har jag missbrukat och alltså inte heller befunnit mig i drogernas töcken. Jag kommer att undra vad för sorts förtal och anklagelser som anstiftarna egentligen far med? Ur mitt perspektiv, så som jag indirekt kunnat förstå på andra hur skvallret går, så är det fjärran från verkligheten.

-----.
En påtaglig del av människor skulle sannolikt bryta ihop redan efter den första delen av en sådana terrorattacker som jag utsatts för 100-tals av.
-----.


__ Jakten på X
Åtskilliga personer har genom åren påstått att hela förföljelsen mot mig skulle orsakas av att jag är farlig. Jag tror att påståendet om farlighet är ett påhitt för att lura personer med lägre ordens-rang. Påstådd "farlighet" har, liksom påståenden som om "paranoja", som de också lögnaktigt spridit har en tydlig funktion som hot, rökridåer och är, typ... attackerande hittepådiagnoser. Andra tror annorlunda. Låt oss titta på detta lite i ett något förenklat exempel. I en punkt omkring 2000/2001 inträffar terror mot mig som faktabaserat men anonymiserat kan beskrivas ungefär så här.


__ Tänkt scenario /utveckling: Offret, vi kan kalla hen för X anklagas alltså för att vara farlig.
Vid den här tidpunkten har X, bl.a på grund av organiserad utfrysning sedan många år gått på pubar som ett sätt att få viss social kontakt. Inklusive studentfester har det under åren hunnit bli ~400 pub /festtillfällen då det funnits funktionärer, barmästare, vakter och vaktchefer omkring. Under dessa 400 tillfällen så har X inte vid ett enda tillfälle hamnat i bråk. Vid 1 tillfälle har X överfallits bakifrån av en okänd person. X har alla typer av situationer inräknade, aldrig någonsin, inte i något sammanhang skadat någon eller ens försökt att göra det. (Detta stycket stämmer f.ö. helt med min situation så som den såg ut ~2000 /2001)


__ Ordensmannen, med rätt att...döda?
Men, OrdensMannen OM, med någon sorts skydd av förenings och ordensnätverket hävdar från annan plats ändå att X är farlig. (OM kan vara 1 person eller kanske 2 eller några stycken). Om OM verkligen anser detta eller använder anklagelsen "farlighet" som en förenklad eller direkt lögnaktig kuliss för något annat, det vet vi inte.

Vi vet hittills (2000) att OM har legat bakom följande mot X...
# ...organiserad utfrysning och på så vis fråntagit X cirka ~150 vänner (dittills alla som X umgåtts med synligt).

Samt sannolikt även legat bakom följande då aktuellt, också riktat mot X...
# ...omfattande organiserade trakasserier och förföljelser via 2 olika föreningar.
# ...systematiskt hindrat X från att få jobb och jobba.
# ...vid tekniska fel på telefon har det framkommit att X olagligt övervakas av utomstående personer som ger order till bl.a tjänstemän om att terrorisera /provocera både över telefon men också vid senare, fysiska möten.


__ Alla dessa vittnen
Vid denna tiden har ett flertal studenter, vänner till X vittnat om att de har utsatts för grava och allvarliga hotelser om att dels aldrig få jobb och dels aldrig få bilda familj i Sverige. De måste bryta all kontakt med X och i vissa fall att de även ska terrorisera X. De som ligger bakom hoten är vad som kan benämnas som ”ordensliknande grupper med hemvist på universitetens institutioner”. Några av dessa studenter har t.o.m tagit X i försvar, men det har endast resulterat i eskalerade hotelser. En person har med omedelbar verkan, under grava hot tvingats lämna sin dåvarande partner. Säkerligen ligger OM bakom detta som anstiftare.

Allt detta visste X då. I det läget som råder 2000 har X inte förstått hur det går till exakt, men hen har ju insett omfattningen och att det på något sätt är "blodigt allvar", men vet inte varifrån det kommer eller hur hen ska kunna skydda sig mot det. X har självfallet börjat bli påtagligt rädd och orolig över det som pågår. Det är mycket svårt att hantera sådant som är osynligt.


__ OM startar jakten
Trots att det finns omfattande bevis från alla pubbesök, fester, tidigare vänner mm. mm. om att X inte är farlig bestämmer sig OM för att fortsätta jakten mot X. Efter djupsinnigt funderande kommer OM upp med en omfattande, avancerad plan för terrorisera. OM har efter de djupa funderingarna kommit på att X troligen blir upprörd när man backar på hen med gröna bilar av märket VAZ... årsmodellen 98. Sådana finns det typ 10 av i Sverige. För att bevisa X farlighet ska man samtidigt som man backar på hen med den gröna bilen hålla ett mobilsamtal igång så att farligheten ska kunna spelas in via mobilsamtalet. För att extra stegra attacken mot X så tänker man placera att spädbarn, en bebis i baksätet på bilen. OM inser att det inte kommer att bli helt lätt.

Betraktelse: Den otroliga planen (förstås fingerad) kan lyckas. Men, som den nyktre inser finns ett antal problem som är minst sagt underliga men som OM tycks bortse ifrån. Följande problem kan förutses (sanna men avser ej backning i verkligheten):
# Flera utomstående personer kommer att bli "påbackade" innan man kommer åt X.
# Backningsövningarna kommer riskera skada förarna (som är oerfarna) av den gröna bilen att också skadas såväl fysiskt som psykiskt.
# Trafiken omkring jakten kommer att påverkas dramatiskt negativt, kanske med mera skador som följd.
# Ytterligare personer i X närhet kommer att dras in och påverkas kraftigt negativt.
# I jakten kommer man bryta mängder av lagar och riskera andras hälsa.
# Naturligtvis är det en såväl idiotisk som grym idé att placera en bebis i baksätet på den backande bilen.


__ Vilken nytta?
Slutligen... det troliga utfallet är att OM möjligen kan bevisa att X blir arg. Troligen ingenting annat. Om nu X blir arg kommer OM ändå inte att kunna bevisa om X visar en spelad ilska, en vardaglig kontrollerad ilska eller en farlig okontrollerad, psykotisk ilska. Inte ens om X slänger sig på marken och skriker hysteriskt, då han backas på av den gröna bilen så kan OM veta om X är psykotisk eller endast normalt, ordentligt förbannad. Människor har olika vanor och reaktioner och vad som verkligen är okontrollerat kan man, kanske tyvärr aldrig veta. Endast om X börjar attackera eller skada folk i omgivningen kan man veta att X är farlig. Men, detta sista har X aldrig gjort under (då) ~40 år. Ändå bestämmer sig OM för att genomföra sin plan.


__ Sann och sann-o-likhet?
Bilden är, trots en viss ironi tämligen äkta och ganska bra faktiskt. Så här komplicerat var det och trafiken illustrerar problematiken med risker, andra skador etc. Fundera nu lite över varför OM vill iscensätta detta?
   Här kommer massor av folk att dras in, flera kommer säkerligen att skadas och mängder av lagbrott att ske, ändå ska detta enligt OM iscensättas. Sannolikheten att man lyckas bevisa farlighet är nära noll av 100. Omständigheterna stämmer väl med verkligheten. Motivet påstås alltså vara att X kanske, möjligen, enligt någon (vem?) skulle kunna vara farlig och att OM, som ordensman måste "ta ansvar" för att pröva detta. Så varför...?

# Är det ett spelat ansvar eller är OM verkligen helt seriös?
# För att vinna någon sorts ordens-poäng?
# Varför riskera andras hälsa, "trafikordning" och lagar samt dessutom en bebis för att motbevisa det som i princip redan är bevisat, att X är ofarlig?

Analyskommentar. För att besluta att genomföra detta kan det, som jag ser det endast finnas 2 karaktäristiska skäl. Jag hittar enbart dessa 2: Tänkbar orsak 1) OM är sinnesförvirrad eller har påfallande lågt IQ. Tänkbar orsak 2) Bakom påståendena om X "farlighet" döljer sig egentligen andra motiv som inte får avslöjas enligt ordensregler.

Orsak nummer 1 är inte trolig. OM har gjort en ordenskarriär och må vara såväl psykopat som fascist, men skadligt lågt IQ har han nog inte. Den andra orsaken, nummer 2, att det finns andra dolda skäl bakom är emellertid betydligt troligare. Den är mer logisk och mer rimlig som förklaring än påståendet om "farlighet" är. Motivet bakom OM's stolliga beslut måste rimligen baseras på något annat, antagligen som ordenssällskapets elit anser betydelsefullt men som inte får uttalas öppet.

----
Flera personer som har givit ett visst intryck av att kunna vara snabb-klättrare i ordensnätverk (utåt förefallit stabila, utseende, friska och unga i "urvals-jobb" (jag tror ordnar prioriterar detta, inte jag))  och som har trakasserat på olika vis har inte nämnt någonting om farlighet. Däremot har de på olika vis just framfört "negativa gliringar" om att jag, lite förenklat är  1) självständig och   2) filosofisk. Det vill säga påfallande lika som klassiska motiv till förföljelser i fascistiska diktaturer. Detta är sannolikt ett motiv som de inte skulle våga framföra öppet eftersom Sverige påstås ha åsikts och yttrandefrihet samt att landet officiellt stödjer mänskliga rättigheter som helt tillåter olika personlighet.

.
.

   **   Smärta

__ Smärta sammanställning:
Det psykiska lidandet, som vi numer också vet förekommer hos andra arter i naturen och ingalunda är något lyxproblem handlar om:

   Fysisk smärta, t.ex bli trampad på tån
+ smärta i själen
+ lidande i "rättviseloben"
+ dödsskräcken (inifrån uppleva hur livet krossas systematiskt)
+ ytterligare stigmatiseringar som syndabocksyndrom

Troligen är det så att plustecknen i stället ska vara "gånger-tecken", åtminstone delvis och att ökningen när posterna läggs samman blir mycket stor (inlägg ovan i tråden). Det finns indikationer på att dessa förklaringar är illa omtyckta från de nätverk som organiserat bedriver repression. De vill framställa detta som att de personer som de "förföljer" är unikt dåliga medan sanningen är att nästan alla kan knäckas med långtida, organiserad terror på tortyrnivå.


__ Tiden:
Offer som står för utstötning, social avrättning o.s.v kan befinna sig på den yttersta tortyr-nivån så att denne har direkt upplevelse av livet som krossas och dödsskräcken under många år i sträck. Den upplever man då fullt ut vid varje repressionstillfälle och i varierande grad däremellan. För min personliga del har jag haft den typen av upplevelse vid ett flertal repressionstillfällen under cirka 10 år.

----
Här har vi ett bevis ytterligare: Ordens-männen vet ju naturligtvis detta också. Man kan inte förneka likhet mellan social avrättnings-skräck och soldaters krigstrauma. Likheterna är uppenbara. Man kan inte förneka det naturliga i den här typen av psykisk skada. Så varför accepterar då inte nätverken att repressions-offren reagerar kraftigt? (Här är ett bevis) Skälet att man inte accepterar är för att...
 - - -    De sociala avrättningarna har inte med offrets aggressivitet att göra (oftast). Orsaken är att det i en dominerande del av fallen handlar om att krossa obekväma, kritiskt tänkande. Då vill anstiftarna använda _ varje _ möjlig _ anklagelse _ mot offret även om dessa egentligen avser helt naturliga reaktioner. Anstiftarna bortser ifrån fakta eftersom lögnerna gynnar deras verkliga, bakom liggande motiv.     - - -
Detta förklarar också logiskt hur jag kunnat förföljas och anklagas för bl.a aggressivitet under 35 år trots att jag aldrig vare sig skadat någon eller har försökt göra det.
----


__ Ytterligare adderad smärta:
   (komplement till "ultimata skräcken" ovan.)

_ # Syndabock: Den som pekas ut för utstötning är enkel att skuldbelägga även avseende andras misstag, felageranden etc. som offret inte har någonting med att göra. Listan av anklagelser mot offret innehåller därför ofta rader av direkta lögner och felaktigheter. 

_ # Stigmatisering: Offret ställs i fokus för allting negativt mellan himmel och jord och beskylls på så vis för att ha alla tänkbara och otänkbara personliga svagheter men inte några styrkor.

_ # Ensamhet /isolering: Offret isoleras långt mer än de flesta kan inse. För den utstötte kan det dröja månader eller halvår mellan vettiga samtal (utöver 30sek med kassör i mataffär) med andra människor. I t.ex Karlstad har jag förföljts även t.ex vid pub/barbesök. Seriösa, vänskapliga samtal kan helt saknas under många år trots vad som borde vara aktiv ålder...

_ # Mystik och "fotfäste": Genom den olagliga övervakningen kan förföljarna arrangera mycket mystiska, omdömes-förvrängande provokationer. Personer som inte känner offret kan påstå saker som de inte ska kunna veta och liknande. De kan t.ex lotsas läsa tankar relaterat t.ex annat telefonsamtal eller epost en stund innan o.s.v. På det sättet kan man sätta det oförstående offret i extrem ångest och verklighets-förvrängande utmaningar samtidigt som ju telefonsamtalet kan avse känsliga, viktiga och svåra ärenden.

_ # Rättslöshet: Att offret stöts ut är en sak, men att det i vissa fall sker även med organiserade lagbrott och där offret då hindras eller t.o.m terroriseras vid polisanmälan etc. är ytterligare en skada som tillfogas och rädsla inför insikten om ett helt igenom lögnaktigt samhälle.

_ # PartnerRepression (mer näst-nästa stycke): Bland relationer sedan början av 90-talet har samtliga mina partners definitivt ägnat sig åt skolad /vägledd partner-repression. Repressionen sker med utstuderad, ibland avancerad teknik som de har lärt sig av utomstående. Den mest avancerade terrorn är så avancerad att jag själv inte ens skulle kunna tänka ut den ens om jag försökte flera dagar.


.-----
Detta kan jag inte bevisa, men... sannolikt är det så att flertalet som deltar i grupp-terror deltar i ett "grupptänkande" (jfr. Platons grotta) och helt bortser ifrån, t.o.m förnekar att även de själva går att knäcka ( >~95%). Troligtvis skapar de en myt om det ynkliga offret och den macho tortyrledaren. Det oberörbara gänget av modiga mobbare. Sanningen är emellertid att en viss andel människor bryter ihop totalt redan av en enda av de händelser eller terror-omgångar som jag fått utstå 100-tals av.
.-----


__ Ondskans Spegel - KärleksParadoxen
Särskilt djävulsk är PartenerRepressionen. Den sker utstuderat av en person som dels känner offret men också har extra förtroende och tillit från offret. Alltså från eller av offret. Då uppstår den otroligt djävulska KärleksParadoxen.
_ KärleksParadoxen avser även vänskap. Den fungerar så att en partner, vän eller släkting till offret också får extra respekt, tilltro och förtroende av offret. Ja, man litar ju extra på vänner, eller hur? När vännen då utstuderat attackerar offret med manipulationer då träffas offret med samma onda kraft som denne har givit vännen positivt innan. Offrets givna kärlek reflekteras liksom i en ondskans spegel tillbaks. Desto större förtroende offret har för sin vän, desto hårdare drabbar vännens attack mot offret. Nu vet vi från flera områden att elakheter eller felaktigheter upplevs omkring 8 - 20 gånger starkare än positiv psykologi.
   Det betyder att den kärlek offret ger får hen tillbaks mot sig som ond kraft men då med 8 - 20 gånger större effekt.  En otäck konsekvens av detta är att älskande, mogna människor med empatisk (frisk) förmåga drabbas enormt mycket hårdare än t.ex falsk-spelare (psykopater) gör. På så sätt terroriseras goda, sunda och t.ex romantiska människor långt mycket värre än manipulatörer. En riktig psykopat t.ex skadas troligtvis knappast alls av detta utan skakar av sig händelsen och promenerar därifrån oskadd. Psykopaten litar ju inte på folk, ger ingen eller mycket begränsad äkta känsla till partnern och drabbas därför nästan inte alls av den ”ondskans spegel”. Detta är bara ett exempel av många som finns på hur den extremt utstuderade våldsideologin gynnar psykopater, ondsinta manipulatörer, maktspelare och särskilt straffar godhjärtade på ett sätt som nästan inte alls förekommer i t.ex naturen.

En annan effekt av detta är att offret troligen lär sig att kärlek, vänskap etc. det lönar sig inte. Given kärlek används i stället för att skada offret själv. Förtroenden kvävs och psykopati uppmuntras. Detta är, kan man påstå en sorts snabbkurs i att hata människor och aldrig älska dem och att den enda kraften som fungerar är hämnd och våld. Det är förstås fel, men det krävs mycket medvetenhet för att inse att PartnerTerror är utstuderad och planerad ondska som inte ska blandas samman med äkta vänskap och kärleks-bråk.


__ Misshandel och självförsvar
Sanningen är att stora delar av repression mot offren för sociala avrättningar är att betrakta som misshandel. Inte minst förstås den som då sker med pulsgenerator (våg-vibration). Enligt Svensk lag har man rätt till självförsvar mot anfall, attacker etc. som avser fysiskt våld etc. OBS! Det betyder att offren faktiskt har lagstadgad rätt att försvara sig med fysiska medel. Detta är något som helt bortses ifrån och man lotsas att offren blivit "galna" o.s.v även då så inte alls är fallet.
   Det som sker runtomkring offren i den här typen av långtgående organiserad repression är mycket aggressivt, men planlagt så att det inte ska kunna iakttas utåt och endast svårligen bevisas. Detta föder ett klimat där organiserad repression, terror och även juridiska övergrepp blandas i en satans röra som ingen förnuftig människa kan ha tilltro till och med råge passerar vad som kan kallas rättsstat. Förr eller senare, med dessa otroliga provokationer, repression och olagliga övervakning upp till tortyrnivå så kommer man åt en person. Som sagts, alla kan någon gång knäckas med tortyr. Det är alltid enbart en fråga om tid och terrornivå.


.----
Filosofi: För varje fakta, bevis och ny läsare av denna 100% sanningsenliga inläggs-tråd, så blir det alltså allt mer officiellt. Ja, att Sverige är en fasciststat, utan rättstrygghet och utan demokrati.
.----


Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 - 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # nytt 4 fall av anstiftad misshandel  # trolöshet av fackförening  # förhindrats från arbete ~18 år  # utsatts flera grova sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgeneratorer >3 år, pågående.  # hotats anta falsk asperger-diagnos  # skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # tot ca 300 lagbrott och   # 2500+ terrortillfällen.

.

Se länkar i angränsande inlägg

.
Titel: SV: Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 17 februari 2011, 18:09:09 PM
.

   **   EXTRA #13+
   **   Nyfascistiska Sveriges moment 22

Nytt idag 20110217
Bakom förföljelse av det slaget som jag utsätts för ligger någonting mycket otäckt, alltså sammantaget värre än den ultimata skräcken (ovan) för den enskilde och för staten. Det handlar om makt-opportunisterna som manipulerar allt! Personer, värderingar, moral, de manipulerar allt! allt! allt! Deras ideal är att vinna makt, sin egen trygghet. Sunda ideal kan hindra dem från det... och då väljer de att avstå egna värderingar. De jag känner till passar väl in på detta. De är en sorts politiska horor. Sannolikt hindras många Svenskar idag från karriär p.g.a att de har konstruktiva värderingar. En naturlig gorilla-grupp accepterar aldrig en ledare som är maktopportunist. Men, här i vår tid kan psykopater, dolt i mörka källare göra karriär som härskare utan kläder, baserat på viss intelligens och manipulation...

En sådan galenskap som jag sett är att de, ibland hittar på "spelregler" som mot mig i detta ärendet. Typisk "Kalleboll", för er som känner till Kalle & Hobbe (Calvin & Hobbes). När jag klarar mig rimligt, vilket de inte hade tänkt då blir ordens-psykopaten aggressiv själv. Då tar de tillbaks de regler de själva har satt och bildligt t.ex "slår ut alla spelpjäserna" genom att tok-bryta mot lagar igen. Om offret får "tokspel", då har hen åtminstone en förklaring bl.a i den ultimata skräckupplevelsen. Men, att "de starka och stolta", mobbande ordens-fascisterna spårar ur, det är den skrämmande sidan av saken. Just detta har nu inträffat...   Nu upptäckte anstiftarna att jag höll på att klara mig rimligt så nu har de härskargalna fascisterna fått tokspel fullständigt igen. Detta har hänt:

1) Som ni vet kräver soc. att man ska sälja allt av värde för att få UnderHållsStöd [UHS].

2) Jag har en bil, den är skriven på mig och jag förfogar alltså fritt över den.

3) Bilen är emellertid 100% belånad och utgör pant för lånet (Detta har soc fått kompletta papper på). Det innebär på samma sätt som för belånade hus eller varor under avbetalning att de ägs av banken, butiken eller av långivaren. Att sälja och ta pengarna är ett kontraktsbrott (alltså olagligt).

4) Soc enhetschef tvingar mig ändå att sälja bilen trots att de vet att pengarna inte är mina.

5) Vid samtal med soc. idag 0217 (telefonövervakningens fascister styr förstås) så påstår soc. att jag ska sälja bilen och ta pengarna själv. Soc. uppmanar alltså mig officiellt att begå en kriminell handling. (ville dubbelkolla bara) När jag i klartext säger dem, citat: " - Ni uppmanar alltså mig officiellt att begå en kriminell handling!?" Då svarar de "Ja!".


__ Telefon-fascisterna också mot Transportstyrelsen
Men, inte nog med detta. Härom dagen så ringde jag till Transportstyrelsen om Reg.bevis del2 som krävs för bilförsäljning. Jag är ju bostadslös som en del minns och jag har ingen skrivningsadress. Att skriva mig på en adress där jag faktiskt inte bor, det är jag inte skyldig till såvitt jag vet.
   I samtalet med Transportstyrelsens kundtjänst kunde man höra hur handläggaren, när hon förstod situationen liksom, vänligt började antyda att hon kanske kunde lösa problemet manuellt. Då får beställaren legitimera sig på uthämtningsstället. Då kunde jag tydligt, som "överhörning" (tekn. term) på telefonlinjen höra en röst (telefonövervakningen) som sa: " - ...Nej! ...Nej! ...Nej!". Därpå bad handläggaren att få kolla en sak. Det blev tyst i luren länge, typ 3-5 minuter. Sedan kom handläggaren tillbaks och man kunde höra att handläggaren nu lät uppjagad, skrämd och med kraftig andhämtning, stel röst och spänd. Nu fanns det inga möjligheter alls. Hemlösa kan inte sälja bilar, man måste ha en skrivningsadress även om man inte har något hem, PUNKT!
… detta måste förstås vara ett direkt lagbrott. Lagen kan inte vara så absurt formulerad.


__ FascistDiktaturens kreatur - närmare än du tror...   
# Soc. kräver alltså (order av olaglig telefonövervakning) att jag ska sälja bilen, som jag disponerar, men inte äger och ändå ta pengarna vilket är ett lagbrott .
# Samtidigt hindrar de mig från att sälja bilen (eller att skriva över den på annan) genom att (olagligt!?) hindra mig få Reg.bevis d2 som krävs.

Genom 2 olagliga beslut /ageranden, framtvingat av den nya diktaturens telefon-politruker så blockerar de att jag ska få något UHS (soc-stöd). Budskapet är entydigt:
" - Så länge du (morgan) debatterar eller "talar om" Sveriges verkliga maktordning, t.ex ordens-nätverkens stegrade hot och våldsbaserade, fascistiska maktövertagande så kommer ordensnätverket, att genom maktmissbruk (indirekt hot)  att hindra att du får så mycket som en krona stöd. Vi har krossat ditt liv med över 300 lagbrott i 35 år och vi avser se till att du förblir bostadslös, krossad med så många lagbrott som krävs."
   Om jag nu t.ex överklagar detta, vilket jag ju i princip är tvungen till eftersom deras skäl är att tysta man yttrandefrihet. Då kommer de mycket troligt att börja den klassiska beskyllning att jag är en rättshaverist. Som vanligt framtvingat av deras hot, maktmissbruk etc.

.-----
Notera också att jag av oförklarad anledning är avstängd från filuppladdning på alla forum där jag är registrerad. Notera att Sveriges nyfascistiska etablissemang entydigt stödjer demokrati i Egypten. Men, de stödjer inte WikiLeaks-demokrati som berör Sverige och de kringskär rättstrygghet här allt mer dramatiskt.
.----

Bokmärk och forsätt läsa denna tråd. Det sista ordet om Sveriges nya, våldsbaserade fascism är inte sagt här än.

.

.-----
Vad är skillnaden mellan "hemlös obekväm" och "politisk fånge"? Ja, vad är skillnaden? Sverige har inte politiska fångar -
...Sverige har i stället  >10.000 äkta hemlösa* varav ~50% först fråntagits bostad, sedan blivit missbrukare ... och jävligt kallt på vintern. Kallt som i Gulag.

Sverige använder inte tortyr -
...Sverige har i stället 20.000 tvångsomhändertagna barn varav 80% saknar skälig grund och eller riktiga utredningsunderlag. Föräldrarna lider. Rader av undersökningar om att barnen /ungdomarna utsätts för repressivt våld, barnen lider. Mår föräldrar och barn som skiljs åt som repression mindre illa här än i NordKorea?

Sverige hyllar Egypten, Barrain, Tunisien m.fl. samtidigt som fascismens diktatur stegras enormt, här i Sverige... men Svenskarna lallar vidare och tror "vi är bäst".

*not: off.stat. 2005 >18.000 hemlösa
.-----

.

Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 - 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # nytt 5 fall av anstiftad misshandel  # trolöshet av fackförening  # förhindrats från arbete ~18 år  # utsatts flera grova sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgeneratorer >3 år, pågående.  # hotats anta falsk asperger-diagnos  # skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # tot ca 300 lagbrott och   # 2500+ terrortillfällen.

.

------------------------
Detta ärende över 100.000 läsningar. Läs mer du också!
Bokmärk!
Googla!  "Morgan Ohlson" länkstation vittnemojuni2009

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:
Via Länkstation Passagen:   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=6400000000000002&conference=10400000000000015&posting=19500000005484452
Länkstation Debatthuset:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929
Länkstation Google grupper (081013):   http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/e8e5deec9056f408/45639eb7fd702f05?hl=sv&lnk=st&q=L%C3%A4nkstation+vittnemoh%C3%B6st2008#45639eb7fd702f05

Lättläst  __ DEL1   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004117566
__ DEL2   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004730129
--------------------------

.
Titel: SV: Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 20 februari 2011, 10:01:18 AM

.

Glöm inte att bokmärka och läsa mer!

.


   ***   Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen #14


.

   **   Rapport från fångläger Karlstad

Här sitter jag idag i Karlstad och vet merparten om den 35 år långa repression och delvis tortyr, stora delar olaglig genom misshandel och maktmissbruk som jag hittills varit utsatt för. Det finns några viktiga samband som är oklara.
   I nuläget skulle jag förstås behöva vuxna samtal med någon om livet och en del praktiska saker. Inget skitsnack alltså. Men, inte ens släkt kan jag tala med eftersom de är indragna i att utöva det satans ordens-nätverks-våldet. De kan och får inte prata som vuxna med mig eftersom de är bundna att pennalisera med hot och våldsmetoder som del i hjärntvätten som ska tvinga till glömska. Situationen jag befinner mig i kunde vara i Gulag eller i Guantanamolägret, men ligger strax nordost om Karlstads centrum. Deras agerande är åtföljt av tystnadskrav. Ingenting får sägas. Inget får synas och inget får komma ut. De tiger som att det inte finns.
    Jag skulle kanske kunna beslagta en pulsgenerator. Foton kan jag inte lägga på webben eftersom jag är avstängd från fil-uppladdning på alla forum. Konsekvensen: Uppsatta personer skulle säga: " - Leksak!" De skulle beslagta den och sedan byta ståndpunkt och säga:
" - Vilken vaddå? Tror du på sådana fortfarande!?"  Därmed skulle saken vara utagerad. (läs: tystad)
Pulsgeneratorerna är nu en del av en ny teknikutveckling för folkkontroll. Mikrovågstekniken är flexibel och lämpar sig för högupplöst övervakning samt som terrorvapen. Här i denna delen av Karlstad där jag vistas, här existerar inte mänskliga rättigheter eller rättsstat.

.

   ** Ovisshetens ondska

Funderade innan jag skulle somna. Många som väntar på domar brukar omtala ovissheten som ett straff, ett stadium av limbo som i sig självt kan utgöra värre straff än straffet självt. Om det läge som jag nu befinner mig har jag hört två tydliga saker och en mindre tydlig:

1) Nu ska jag få jobba, och det låter ju bra.

2) (det otydliga budskapet). Trots att jag arbetat som tekniker, har en officersutbildning och en ek. mag. så ska jag börja om på liknande nivå som en "avhoppad 8'e-klassare" eftersom jag enligt ordens-nätverken är så dålig. De har brutit mot 100-tals lagar och jag inte mot någon. De är bra och jag är ”undermålig”.

3) I den situationen som jag befinner mig så ska anstiftarna, ordens-nätverket förstöra mitt liv liksom tidigare.

Både 1'an och 3'an har tydligt utsagts. Samma problem som alltid med dessa nätverk. Kan jag lita på de personerna? Tidigare så har jag inte fått arbeta under, hittills ~18 år, så hur dessa punkterna 1, 2 och 3 ska kunna gå ihop? Att få jobba låter väl okej. ...men om man ska få det förstört, ja då har man ju inget jobb under vettiga omständigheter. Jobba häcken av sig för att först få ett jobb (när /var /hur?) för att sedan få mera terror?


__ Privat epost, men vad i....
Strax efter funderingarna omkring ovisshet och motsägelsefulla direktiv... så kom jag att tänka på en äkta, nästan helt privat epost som kom häromdagen. "Kors i taket", jag brukar ju enbart få ren spam, hot från soc. eller förenings-massutskick. Den var inte elak och det är unikt på flera år tror jag.

Sedan upptäckte jag att jag inte kan svara på den eposten utan att ljuga. Jo, så här... Enligt den nätverksbaserade diktaturen får jag inte berätta om vad jag varit med om. Alltså kan jag i princip inte heller berätta att jag p.g.a omfattande lagbrott nu haft en total inkomst om knappt sju tusen kronor sedan 2006 (drygt 4 år). Den inkomsten avser sep. - okt, nu 2010. Nov, dec, jan har jag inte lyckats få någonting alls. Eposten innehöll en fråga. Ska jag svara ärligt om repression som hindrar aktiviteter eller ska jag dölja och starta mitt liv som hjärntvättad lögnare... ?

Senare på natten vaknade jag till, inte av tajmer utan av väckande pulsgenerator-vibration. Då brukar det vara väldigt svårt somna om. Huvudet snurrar, men inte av tankar utan effekter av vibrationerna. Plötsligt fick jag en intressant "bild" i huvudet. Troligen av någon dröm jag haft. Den handlar förstås om det dödläget som uppstått då anstiftarna egentligen avser svälta ut mig för att jag ska bli lättare (möjlig?) att hjärntvätta. Bilden eller kanske snarare metaforen, den beskrev ganska tydligt "levande död", liksom på ett semantiskt sätt. Detta blir lite flummigt eftersom det är en metafor ur en dröm...


__ Jag vaknade i dödsriket
Först lovades jag ett gott liv, med ett fåtal undantag. Jippeee! När undantagen sedan kunde ses så fråntogs jag allting som krävs för att ha ett liv utom just kroppen. Det blev ingenting kvar, bara en  levande, död kropp. Ingen frihet, inga rättigheter, inga tankar, inga minnen, inga åsikter, ingen rörelsefrihet, inga känslor... ingenting utom en tom kropp. Därpå kunde man se hur detta var en sorts vision av ett lögnaktigt och ohederligt dödsrike. På vilken sida om Styx det utspelades, det går inte att säga. Kroppen och jag fanns, men utan att egentligen vara jag. Detta dödsrike för levande men avstängda kroppar byggdes alltså först på en vacker bild av ett skönt liv. Varje insikt därefter var suddig, diffus och trög eftersom detta dödsrike upplevdes inifrån min egen, avstängda kropp.

Sedan när jag varit vaken en stund insåg jag förstås att mardröms-visionen var sann. Det är så det är. När jag dömdes till utstötning, redan då i tonåren så skulle domen komma att innebära en långt grymmare ondska än någon runtomkring insåg. När man fråntas allting så blir man endera en zombie, fast utan magi och trams och helt baserat på avancerad manipulation och psykologiska effekter. Denna nätverks-anstiftarnas avdödning mot en obekväm är otroligt grym. Den är så grym att man kan anklaga dessa för feghet och ytterligare grymhet i det att de degraderar en människa till djur, sedan förnedrar offret systematiskt på ett sätt som man inte ens gör mot djur. I slutändan kan man alltså säga att deras feghet består i att de inte vågar skjuta eller direkt avliva offret från början eftersom de själva är för fega för att hantera konsekvenserna av det... som i princip är samma sak.

Alla människor har väl varit med om ovisshet? Betänk att ovissheten här beror på att jag står under kontroll, en sorts permanentade övergrepp. Jag är delvis (okänt) rättslös. Jag har ingen yttrandefrihet. Jobb som jag kan få pga övervakningen är okänt, men troligen mer begränsat än mördare som kommer ut ur fängelse, men ovisst. Var får jag bo? Också ovisst. Kommer jag alls, i praktiken att få ha ett liv så som man normalt avser med "liv"? Även det är oklart. Jag är som vanligt frisk, nykter och skötsam... men ovissheten är just nu ett stort problem och det skulle vara betydligt mer "ordnat" att sitta i fängelse... trots att jag alltså inte begått något som helst brott.

.

   **   Nazipsykiatri på marsh #2

__ Svenskar, kokade som grodor (lite blandat)
Då var det få eller knappast någon som trodde på det. Alltså konsekvenser av tidiga 90-talets samhällsförändring. Idag vet nästan alla att det har blivit kraftiga klyftor, fattigpensionärer och ensamstående föräldrar som aldrig kan ge sina barn något annat än mat och begagnade kläder. Idag säger jag att "fascismen är här!" Inte något förstadium eller antydan till... nej, NU ÄR FASCIMEN HÄR!  Inom sådär 10 år kommer endast skalet av demokrati att vara kvar om det fortsätter i samma takt. Det blir en kuliss, en valdag med tomt innehåll. I grova drag ungefär som i Iran eller Ukraina. Förhoppningsvis slipper vi åtminstone avancerade valfusk. . Observera att merparten av fascismen inte kommer via riksdagen, utan genom andra kanaler som forskning, språk-revisionism, psykiatri, medicin och genom ordensnätverkens befästande av tjänstemännens anarko-fascistiska autokrati ...men det kommer att ta sådär 10-20 år förrän du och flertalet undersåtar (nya spelreglerna) börjar inse vad dagens nya regler faktiskt leder till i praktiken, i verkligheten. ...och när folk inser det, då är det också i praktiken för sent eftersom de få som själva tjänar, t.ex makt på en reform sällan ger den ifrån sig när den väl har stabiliserats. Tumskruvarna har monterats, men ännu inte vridits åt. Om du inser det redan idag, bra! Aktivera dig nu!


__ Ny-fascist-list...    v.1102A

# DSM skrivs om så att yttre omständigheter, repression, terror m.m helt undantas som bakgrund /motivbild i diagnoser. Nazipsykiatrin skrivs in i diagnoserna. (pågående)
# Sportens elitism, samt ”opium” har, spridit sig från P4 till P3 och nu in i P1 och expanderar överallt.
# Barn klassificeras i 1000-tal med minimala eller obefintliga hittepådiagnoser. Bl.a som skydd mot repression (rasklassificering, utvidgning pågår) och en ny form av osynliga ”jude-stjärnor”.

# Man kan säga att "vara illa omtyckt" blivit en diagnostiserbar sjukdom gnm. nya diagnoser (pågående)
# Möjlighet att klassificera alla obekväma som sjuka. (nästan klart)
# Ny våg av propaganda för spel, dobbel och lotterier som mer ”opium för folket”, genomfört.

# Nära 10.000 Svenskar är sedan tidigare hemlösa (inlåsnings-form), trots mänskliga rättigheter som accepterats av Sverige. (genomfört och ökande)
# Genom de nya diagnoserna kan man helt bortse från larm, vittnesmål etc från diagnos-stämplade personer.
# 2/3-samhället. En arbetarelit ska stödja etablissemanget, för pengar (löne-avdrag) och befordran. (under utveckling)
# (Nyligen tvångsomhändertogs och hämtades en 11-åring i Torsby med polis (Ref. SR P1, Kaliber).)

# Rättstrygghet så som grundlagen avser existerar inte i praktiken. (genomfört, under utökning)
# Jämlikhet avskaffas. System där sanningshalt i vittnesmål, anklagelser etc. avgörs av ordens-rang /personstatus. (under uppbyggnad).
# Människovärde efter produktionsförmåga. Successivt stegrande sedan ~90.

# Genom att helt sluta tillämpa lagarna angående förtal respektive ärekränkning så kan terror lättare dras i rökridåer. (genomfört)
# Arbetslösa /fattiga flyttas snabbare till socialkontoren (från F-kassa och A-kassa) och sänks till existensminimum och får jobbigt att sälja bil, bostad mm. Fattiga blir tystare om de svälts ut helt. (under utveckling)
# Personer, särskilt obekväma är fantastiskt mycket lättare att övervaka totalt när de saknar egen bil. (utökning pågår)

# Alla etablissemangs-partierna blir ordensstyrda med endast en del kosmetiska yttre skillnader (återstår endast V sommar 2011?).
# Alla avancerade demokratiska krav tas bort ur partiprogram (genomfört!?)
# Konkreta partikrav som kan relateras mänskliga rättigheter och grundlagen tas bort utom förstås försämringar avseende EU. (genomfört?)

# Advokatsamfundet inlemmat i ordensnätverken och lyder, delvis med dolda hot under ordensregler, inte Svensk lag (genomfört!). Observera hur vissa sanningsenliga advokater behandlas illa, förtalas etc.
# Polis, som f.g. Du kan aldrig veta om polis för stunden arbetar för lagen, staten eller för lokala ordensnätverk.
# ”Snällism” framställs som det ondaste av det onda. Rättvisa framställs som ”snällism” (pågående).

# Samtliga media, särskilt grävande journalister står under "ordens-kontroll" för att inte råka avslöja av ordens-nätverken planerad repression, åtgärder och förändringar. (Lyssna ett par timmar på Sveriges Radio så vet du att anmodad ordensman som partiledare för S är 1) Nuder,   2) Damberg. Vilka som förordas av SAP-regionalt behandlas mkt. styvmoderligt)
# Handläggare på arbetsförmedling stänger av och kastar ut folk helt utan vettig /öppen motivation och utan bevis. Ny repression från ~2008. Statistik borttagen (?). Rättstrygghet noll.  (genomfört)
# Läkare på F-kassa ställs över andra läkare. På så sätt sätts lagar /regler ur spel. Infört sedan ~90-talet.

# Genom att journalister väljer strategiska frågor inför val kan valresultaten styras så som skedde 2010. (2010 uteslöts ~alla sociala frågor)
# Nypopulistisk, dumlojal ”nationalistisk folklighet” i dans, musik och ”Åsa-Nisse-film”. Se t.ex konflikten Ranelid vs. Sv.Akademien. Pågående, expanderande.
# Företag (trots slutenhet och icke-demokrati) ställs över personer i lag och informellt, även ibland som betygsättare, domare, övervakare och med polisiär funktion.

# Obekväma straffas med tvångsomhändertagande av barn (gammal trad.)
# Demokratisk ideologi förnekas öppet och påstås inte ens existera. (klart)
# Fascism förnekas och högfascistoida lösningar kallas för ”goda undantag”.

# Breda folkbildningsideal ersatta av ordensnätverkens utvecklings-indoktrinering.
# Omfattande propaganda för hävdande av ”gläd dig åt din lott" (...och lyd din ledare). (pågått ~15 år)
# Skolan återbildas från kompetens till kunskaps-rabblande. (Björklund kämpar frenetiskt)

# Personlig ambition rekommenderas endast för hög-rang-personer.
# Mobbningsmedia, trend: Tv4-Idol, Robinson, Riket m.fl.
# Omfattande och utökad tystnad påbjuden mot såväl arbetstagare, skyddsombud, ombudsmän m.fl. även på områden då yttrandefrihet är särskilt lagstiftad.

# Företag ”mutas” för att konstruera påhittade jobb och på så vis gömma undan arbetslösa (nuv. steg 3). Pengarna går till privata fickor lojala med regeringen. (Med RödGröna-lösningar återgår pengar till statskassa)
# Avskaffande av folkförsvar och införandet av elitarmé.
# Lagbrott satta i system för att terrorisera undersåtar utpekade för utstötning /repression.

# Medborgare med rättigheter ombildas till undersåtar med främst skyldigheter. (pågående)
# Naturfilm för TV koncentreras allt mer på ”naturens utstötningar och ondska” som legitimerande av fascistiska ideal.
# Begreppet fattigdom omvandlas från relativt till absolut. För att vara fattig Svenskt ska du numer svälta.

# FRA-lagen
# IPRED m.fl liknande
# Demokratiraserande delar i antiterroristlagarna (som ordensnätverken bryter mot utan straff...)

# Sentida fysisk "bepansring" av myndigheters entréer och receptioner.
# Yttrandefriheten står under hot från EU och utredare Göran Lambertz. Även yttrandefrihet (och jämlikhet) på nätet hotas av detta.
# Systematiska angrepp mot orden "fakta" och "sanning" som ersätts med personstatus (klassisk fascism, pågått ~15 år).

# Ordensnätverken agerar (från höger) mot kommunism för att tysta eller lättare kontrollera autonoma vänster-nätverk och erövra makt-monopol.
# Indoktrinering av journalister föranleder allt mer s.k. drevjournalistik.
# Företag kastar ut långtidsarbetslösa från JUG, fas-3, repressionsliknande... http://rogerjonssons.blogspot.com/2011/02/langtidsarbetslos-i-fas-3-har-blivit.html

Denna listan är sådant som jag lyckats påminna mig på endast några dagar. Flera av punkterna är tunga och att detta ej handlar om listade petitesser. Men visst måste väl någonting förbättrat demokratin också de senaste 15 åren? Nej, inte vad jag vet...

De Nya Moderaterna, med den typiska framtoningen som fantastiskt nyskapande omskrivs i litteratur som "typiskt för fascistpartier". De Nya Moderaterna för inte fram direkt, öppen fascistisk politik. Men, samtidigt sker en tydlig öppning och indirekt stimulans inom tre synnerligen allvarliga områden och som regeringen är ansvariga för:
# nationalism, inom flera områden (ex. språkbruk, idrottsstöd, lojalitetskrav (tystnad) mm.)
# autokrati med tydliga anarkistisk-fascistiska inslag (A-kassa, F-kassa, Socialkontor, polis, försvar m.fl.)
# överton av kollektivistisk diktatur och krav om lojalitet under hot, bl.a via AF (typ, "säg ja" eller bli utstött...).

Jag anklagar därför De Nya Moderaterna (not*) för att medvetet, i lönndom och med dolda strategier lura på Svenskarna en nazistisk agenda. 

.-----
not* Tydlig skillnad mot Karl Bildts gamla Moderaterna som var mer trad. konservativa.
.-----

Den avgörande politiska kampen står just nu mellan fascister och demokrater. Vad är du? Värst, i särklass mest hotande är De Nya Moderaterna. Nazism är inte alls nytt. Tvärt om anses påståenden om politiska nyheter vara  typiskt för partier /ledare med fascistiska ambitioner. Vid analys framstår de som långt mer farliga än SverigeDemokraterna. Denna striden sker inte enbart mellan partier utan är först och främst en STRID INOM PARTIER! Samtliga partier är späckade av fascister. Till höger trad. fascister och till vänster socialfascister som agerar med omfattande manipulativt stöd från ordens-nätverks-klaner. De gömmer sig under lögner i partierna på samma sätt som "valstugerasisterna" gjort. Tyvärr tycks den halvt dolda nyfascismen i Sverige vara på skrämmande frammarsch (listan ovan). Extremt viktigt, helt avgörande för Sveriges demokratiska framtid är det pågående valet av dels politisk inriktning och dels partiledare i SAP. Demokrati och rättsstat är inte bara under attack, viktig mark är redan förlorad. Välj demokrati, välj äkta demokrater! De avgörande skillnaderna kan tyvärr se ut som detaljer och kandidater måste därför analyseras just ur demokratiskt-fascistiskt perspektiv.

Det generella påbudet idag, och det syns tydligt i listan är att du, för att få delta bl.a på arbetsmarknaden idag så måste du vara indoktrinerad till din egen nivå. Du ska veta, förstå det som du behöver och du måste också ha rätt värdegrund för din profession. Du får vara mer mogen och förstående än så, men gud nåde dig om du avslöjar det. Då måste du hålla käft, spela "lagom" och möjligen då och då försöka "spela en boll" så att du kanske kan hamna i kön för befordran. Men, hela bakgrunden till detta handlar om etablissemangets paranoja. Så ska de ekonomiska krigsmaskinerna rulla, och soldaterna ska vara billiga och utbytbara låglöne-arbetare för att besvara konkurrensen från Kina.

Poängen med den formen av repression, hjärntvätt mm. som ingår i den nya rasavelsmodellen efter 1975 är att...   _ # den är ytterligt svår att förstå för outbildade /indoktrinerade (steriliseringar kunde lätt förstås och bevisas)   _ # därför är den än mycket svårare /komplicerad att vittna om (och lättare att hålla dold)   _ # varje del sker i små steg, på olika platser /myndigheter etc. på så vis saknas alla former av dokumentation som påvisar helheten. (tvångssteriliseringar skulle journalföras, även om så ofta inte skedde)   _ # ingen forskning kan (åtminstone inte enkelt) dokumentera omfattningen av sociala avrättningar vare sig idag eller i morgon. (steriliseringarna har varit enkla att dokumentera /sammanställa)   _ # inga enskilda personer kan hållas ansvariga (steriliseringarna genomfördes av namngivna läkare)
-------.


Se länkar i angränsande inlägg.

.

Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 - 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # nytt, 4 fall av anstiftad misshandel  # trolöshet av fackförening  # förhindrats från arbete ~18 år  # utsatts flera grova sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgeneratorer >3 år, pågående.  # hotats anta falsk asperger-diagnos  # skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # tot ca 300 lagbrott och   # +2500 terrortillfällen.

.
Titel: SV: Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 23 februari 2011, 10:59:06 AM
..

   ***   EXTRA #14+
   **   Soc anstiftan till brott – Klankrig, alla i nätverket mot en

.----
Jag är skötsam, laglydig, utan missbruk, fullt psykiskt frisk och demokrat. Jag har alltid förespråkat hård, rationell rättvisa på demokratisk grund och kräver inte att bli "ompysslad".  Detta handlar om ett 35 år lång mobbning som övergått i terror och över 300 lagbrott mot mig som led i repressionen. Mig satsar nu nätverk enorm ansträngning för att tysta och förstöra livet för. Låter det obegripligt? Ja, det är nästan obegripligt! För att göra detta bryter de systematiskt mot Svenska lagar. Är detta starten på en ny, osynlig kommité-diktatur?
.----


__ Styra undersåtar med våld
I inlägg 20110217 (Extra #13+, ovan) nämnde jag hur Soc. krävde att jag skulle sälja bilen och ta pengarna själv. Detta  trots att bilen är pantsatt och att det vore brottsligt, vilket soc fått alla papper på. Strax innan hade Transportstyrelsen i telefon (med olaglig tel.övervakning på tråden) påstått att man som hemlös inte kan erhålla något Reg-bevis Del2.

Någon dag efter kom en epost från Trsp-styrelsen som meddelade att om jag sänder dem adress så skulle de skicka ett RegBevis D2. Men, nu är ju jag typen som accepterar att styras med olagliga direktiv av ett socialkontor som i sin tur kontrolleras av diktatoriska ordensnätverk via olaglig telefonövervakning. Inte för att bråka, utan för att jag vill se ett lagligt alternativ från Soc. Det är inte rimligt att de i ambition att terrorisera, kontrollera och styra anmodar till brott.


__ Jag kräver rättigheter och avskaffande av tortyr i Sverige!
Därav skrev jag till Karlstads Kommun och bad om ett klarläggande angående deras uppmaning till brott på måndagen 20110221. Det första som då skedde var förstås, så som sker när man står under avancerade hjärn-tvätt-arrangemang att PulsGeneratorerna samma natt skruvades upp cirka 50 - 100%. Praktiskt sett innebär det att jag dagen efter vaknar med huvudvärk, kraftig yrhet som sitter i hela förmiddagen. Även under hela påföljande dagen igår stegrades också olika former av PulsGenerator-terror, minst cirka 100 - 300 %. Den gångna natten har PG också varit liknande kraftigt förhöjd och jag är tydligt yr, tänker långsamt men klart. Hur det blir nu idag är ännu ovisst...

Budskapet detta nazistiska ordens och föreningsnätverk sänder är således att jag ska tvingas "ta" de vägar som ordensnätverket råkar öppna. De anmodar mig alltså, att under hot virra omkring som en yr höna och säga ungefär, enligt dem alltså:
" - Ack, ack, ack nu gällde inte lagen för mig igen så då måste jag ju göra som storebror anvisar mig genom de senaste lagbrotten."


__ KommitéDiktaturens systematiska lagbrott
Liksom att jag enligt dem måste, påtvingat under hot att dels finna mig i att de ständigt agerar och styr (...försöker kontrollera allt jag gör och hur jag gör det) med lagbrott och dels då att jag enligt dem ska välja de vägar som bara råkar gå lättast. Jag ska alltså helt hjärntvättas från vanan att 1) tro att jag har valfrihet och   2) vara dumdristig nog att välja den väg som _ passar _ mig _ bäst.    För det tredje så ska jag (enligt dem) helt välja  3) den väg som de genom olaglig styrning "anvisar".

I skrivandes stund (0222) har både mage och huvud attackerats med PulsGenerator under, omkring ett par timmar nu dagtid och jag börjar p.g.a det bli en aning yr och lätt, stickande huvudvärk. Jag är således för närvarande, aktivt utsatt för systematiskt våld med pulsgenerator samt olika hot, däribland även i form av aktivt maktmissbruk (lagbrott) för att kontrollera och förstöra mitt liv. Ja, ni ser ju själva av det som jag beskriver här... Det är ordensnätverket som begår brott, men det är jag, den laglydige som straffas. Vad kallar ni det för?
.

Skicka länkar till alla äkta demokrater...
.

__ Kräkens osynliga kommitté-diktatur

# När en person i Egypten utsätts för terror eller tortyr   ::   då kallas det ondska och personen för politiskt offer

# När en obekväm person utsätts för terror eller tortyr i Sverige (*not1)   ::   då kallas det ”skyll dig själv” och personen  för obekväm knarkare. *not2

# När en Svensk storbonde förr torterade sin dräng   ::   då kallades det för ondska och drängen, offer för översitteri.

Var är logiken? 
Var är rättvisan?   
Var är hederligheten?
Var är demokratin?

I Egypten störtade man diktator Moubarack. I Libyen försöker man bli av med diktator Kadaffi. I Sverige införs just nu världens mest djävulska diktatur eftersom den är som den sju-hövdade hydran. Först vet man inte ens var diktatorns huvud är och om man råkar hitta den, då har den flera huvuden. Hugger man av ett, då finns många kvar och det man just huggit av återbildas medan man söker de övriga.

.----
*Not1: Tortyren i Sverige kan vara terror med pulsgenerator, tortyr via massiv generell repression, aktiv utstötning till ”äkta hemlöshet” eller fientliga, lagstridiga stölder av barn (under sken av normalt tvångsomhändertagande).
*Not2: Liknande /samma typ av retorik som Kadaffi i Libyen använder.
.----

Pod-lyssna också på Leif Tollefsens inlägg i dagens SR, ”Ring P1” (20110223 ~21-24 mi.n in i programmet) om framtidens tänkta lojalitetsknapp på mobilerna. Som t.ex ska tryckas in för att visa visa att du och din mobil inte deltar i regimkritiska demonstrationer. Extremt tänkvärt!

.----
@ till Gois:
Angående beslutet att införa diktatorisk nazism i Sverige
# Vilken grupp har tagit beslutet?
# När togs beslutet?
# Vilka är de ”Nya Vi” ?
# Var finns beslutet att läsa?
...starta gärna en separat tråd.
.----

.

Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 - 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt utsatts för: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # nytt, 4 fall av anstiftad misshandel  # trolöshet av fackförening  # förhindrats från arbete ~18 år  # utsatts flera grova sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgeneratorer >3 år, pågående.  # hotats anta falsk asperger-diagnos  # skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # tot ca 300 lagbrott och   # +2500 terrortillfällen.

.

------------------------
Detta ärende över 100.000 läsningar. Läs mer du också!
Bokmärk!
Googla!  "Morgan Ohlson" länkstation vittnemojuni2009

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:
Via Länkstation Passagen:   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=6400000000000002&conference=10400000000000015&posting=19500000005484452
Länkstation Debatthuset:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929
Länkstation Google grupper (081013):   http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/e8e5deec9056f408/45639eb7fd702f05?hl=sv&lnk=st&q=L%C3%A4nkstation+vittnemoh%C3%B6st2008#45639eb7fd702f05

Lättläst  __ DEL1   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004117566
__ DEL2   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004730129
--------------------------

Titel: SV: Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 27 februari 2011, 09:52:32 AM
.

Vänligen, skicka länkar till äkta demokrater!

.

   ***   Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen #15

.


   **   Rättslös i Sverige - En inledning /återblick

Jag har en officersutbildning, yrkeserfarenhet som produktionstekniker, utvecklare och studieledare samt en ekonomie magister med merparten inriktat på organisationsanalys. Jag har ett distriktsrekord i tyngdlyftning för ungdom i Värmland och ett "Diamant-C" (Segelflygets högsta utmärkelse). Men, jag är också en Svensk paria, en kastlös eller på ren Svenska, "utstött" och helt rättslös. Visst har jag begått misstag, men jag har aldrig som helhet gjort ett dåligt jobb, under de år jag fick jobba avses då förstås.


__ Nu har jag använt alla lagliga medel...
Om jag är seriös? Ja, tyvärr. Hittills har jag utsatts för över 300 organiserade lagbrott och över 2500 trakasseritillfällen. Periodvis har terrorn varit att uppfatta som ren tortyr. Jag trodde att man skulle attackera motståndarlaget, i ngn sorts sportslig kamp, icke. Jag har fått mitt liv helt förstört, sönderterroriserat av vad man kan betrakta som hemmalaget sedan 35 år bakåt. Jag stöttes ut redan som 13-åring trots att jag är frisk, laglydig och fri från missbruk i alla år. Nu har jag försökt den juridiska vägen, skrivit om det till politiker, skrivit brett på internet men helt utan annan respons än ännu mera terror, lögner eller fåniga bortförklaringar. Man brukar ju säga att man ska framföra kritiken internt, och det har jag gjort nu. Vad som är nästa steg, logiskt eller moraliskt  är jag inte riktigt klara över än.

Allt det där snacket om intern kritik, det är ingenting annat än lögner och sätt att förhala och avfärda folks ansträngningar. Det är ett sätt att ytterligare få tid att tysta folk som utsätts för övergrepp.

.

   *   Opium för folket - att dölja systematisk repression

Här har jag utsatts för 100-tals brott som döljs genom att man organiserat gör och har gjort mig rättslös. Man tystar ärendet totalt genom att hindra anmälningar, mygla bort papper o.s.v. o.s.v. Men, om jag hade begått ett enda av dessa brott tillbaks mot någon enda av dessa terrorister, då hade jag sannolikt omedelbart blivit inlåst! ...och mitt ärende är bara ett enda fall av alla de övergrepp som sker i Sverige som försöker utmåla sig som demokratisk rättsstat. Sverige och befolkningen här hyllar sig själva, traditionerna etc. för att landet skulle vara en bättre rättsstat, inte ha några politiska fångar etc. medan sanningen är att jävligheten här är omfattande. Sedan döljer man den Svenska ondskan bakom extrema manipulationer, tystnadskulturen och systematiska lögner. Mycket effektivt.


__ Macho mobbare spottar på offret, gasar en jude  ___*not
Dessutom är systemet konstruerat så att alla som t.ex träffat mig kan genom storebröder etc. framföra de mest vulgära misstolkningar, förtal, lögner o.s.v men jag får inte en enda chans att hederligt försvara mig juridiskt. Så att när en person drabbas så som jag har gjort, då leder det till att "morgan ohlson" (jag) liksom omvandlas från lidande människa till en myt som alla genom galna normer har rätt, genom sina nätverk att spotta på. Men, jag har alltså inte en enda chans att försvara mig på normala, rättvisa juridiska villkor. Det sägs vi har åsiktsfrihet, men jag får alltså inte ens tillfoga namn på anstiftarna oavsett hur sakliga redogörelser jag än gör. Som tidigare nämnts lämnade jag för några år sedan in ett omfattande enskilt åtal till tingsrätten i Karlstad. Stämningsansökan massakrerades av tingsrätten genom en oändlig kedja av manipulationer, lögner och uppenbara planerade "misstag". Det vill säga samma sorts metoder som är kända från den gamla Turkiska diktaturen, Pinochets Chile och Kina o.s.v. I det här avseendet är det samma metoder...

*Not: Sarkasm som ej har med mina åsikter att göra.

Hela ordens-sfären vill att vi ska gräva ned oss i enskilda frågor. Helst snuttifierat twittrande. Till det finns 2 principiellt tunga skäl:
1) Det är lätt att tysta och "begrava eldsjälar" i byråkrati och i enskilda detalj-frågor .
2) Etablissemanget vill tysta all fakta-debatt omkring övergripande maktstrukturerna. Motiv: Politisk insikt förhindrar indoktrinering.
# hemlösheten   # repressivt tvångsomhändertagande av barn   # omfattande mobbing /repression.   # medveten ekonomisk klyfta som repression   # justitiemord

.

   **   Två statsmodeller -  Att krossas eller inte (v1.2)
   **   Undersåte eller medborgare?

Modell A) En hierarki, en idé, en (1) tanke. Exempelvis frimurarna har 23 nivåer som var och en är avsedda att dölja (deras elits) sanningar från lågnivå-folket. I den hierarkiska staten måste allting avpassas så att "De stora ledarna" i hierarkin kan föra sina sanningar nedåt. Idéer förs endast undantagsvis uppåt. I döljandet ingår ohederlighet, lögner och manipulation. Modellen är hård, oformbar. Hårda jantelagar. Människorna formas efter modellen. Elitistiskt enligt norm och allt från talibanism till vetenskap är möjligt. Men, endast en tanke åt gången. Folket måste visa stor lydnad och formbarhet. Många passar inte in. Omfattande utstötning. Staten accepterar endast ledarnas idéer. Liknande: Katolska kyrkan, ledare påve. Scientologerna. Övriga sekter, ledare typ "guru". Maoism (passa in eller dö!).

Modell 1) Staten byggs på en stomme. Stommen är infrastruktur av besluts och samarbetsorgan som kan byggas och rivas efter behov. Hierarkiska nivåer är få... under 10, kanske bara 3. Modellen är mjuk och formbar. Tillåter många tankar, social rörlighet, frihet, skapande. Alla får delta och bidra. Ingen utstötning. Yttre behov av "opium" ~noll.


__ Liten diskussion (mkt. förenklad)
Modell A och 1 har inget "fast samband" med höger eller vänster att göra. Höger och vänsterpartier kan själva välja hierarkisk eller "platt" statsordning. Ingenting framtvingar att en person med ”osynlig autism” etiketteras som sjuk. Diagnoskravet är samhällsmodellens krav. Dvs att sjukdoms-nivån sätts av eliten baserat på den rådande samhällsmodellen. Medan ett stomme-samhälle (mod.1) tillåter många blommor att blomma så är hierarkierna "krigiska". I hierarkier är det "stridstuppar" med överrepresentation av psykopater som når toppen. Stater som byggs enl. modell 1 kommer ofta att slås sönder inifrån av aggressiva förenings-hierarkier. Därför har diktaturer nästan alltid föreningsförbud. Socialdemokraterna har högre hierarki än andra partier bl.a för att stå mot "attacker" utifrån och inifrån. Förklädda attacker, som attacken mot Lotta Schödin på en krog och i domstol var tveklöst en arrangerad attack mot den trad. Socialdemokratin. Genom manipulation kunde man avväpna försvaret för Schödin.

I ett fysiskt krig är det omtalat hur demokratiska styren blir bakbundna av inre opinion. Ledande elit vill då reducera demokrati /debatt och öka auktoritära inslag (bl.a tystnad). Inför handelskrig är saken annorlunda eftersom det kan ske från ordinarie "inhemsk marknad". Problemet då är att de personer som väljer, i den mån det är ett fritt val, en bohemisk icke-produktiv livsstil inte kan kräva att få del av t.ex den dyraste sjukvården. Sådana lösningar kan vara att föredra ändå. Frågan är om frihet har ett pris? De som äger de stora företagen, de behöver billiga arbetare. Det är deras plats i näringskedjan, men de bövs inte i lika hög grad i ett platt samhälle. De är inte intresserade av din filosofi. I ett ekonomiskt krig finns politiska val mellan selektiv välfärd som medger "stomme stat" eller auktoritärt krav om icke-demokratiska värderingar med likformighet och utstötning för multinivå-hierarki (modell A). Vissa krafter vill inte att du ska få välja system och det kommer inte upp i val utan bestäms i slutna rum.


__ Krossa enskildas liv
Tidigare har jag beskrivit hur personer med "troligen högre ordenskarriär" framfört kritik om att jag är för självständig och för filosofisk. "Självständig" kan då tolkas som "olydig". "Filosofisk" kan tolkas som inifrån-styrd, eller annorlunda "mindre formbar". Enligt modell A så är deras krav på människor att de är just "lydiga" och "formbara". Om de avser det genetisk eller miljöbaserat är oklart. Antagligen vet de inte ens själva med alla sina lögner och nivåer. Därmed syns det som näst intill 100% bevisat att detta är förklaringen till att jag har förföljts i minst 35 år med över 300 lagbrott och minst 2500 terrortillfällen på periodvis tortyrnivå. Anstiftarna är de extremt hierarkiska ordensnätverken som med sina lögner och anti-demokratiska agenda avser krossa mig. Inte därför att jag är ”dålig vara” utan för att jag utgör ett ”störande gruskorn” i deras antidemokratiska maktambitioner.

När jag nu VET att jag inte skyddas mot förföljelserna av polis, de agerar ju numer baserat på ordenshierarki (ej Svensk lag) så vad ska jag egentligen göra? Pengar har jag ju inte så fly är omöjligt. Låta mig krossas av den Svenska, hierarkiska ordens-diktaturen, eller vad? Kanske gå med i någon sekt som kan ge mig ett märkligt, men åtminstone liv? Ska jag börja böna om en diagnos trots att jag är fullt frisk? Ska jag offra mig i någon sorts dåd för att dra uppmärksamhet till frågan? Fri är jag definitivt inte. Faktiskt jävligt ofri och i vissa delar mer ofri än politiska fångar.

Ja, vad ska jag göra?

.

   *   Maktkriget som folkhemssvenskarna glömde...

Den utstötning och sociala avrättningar som det här ärendet handlar om beror normalt sett inte på höger eller vänsterpartier i Sverige. Kom ihåg att den största och mest manifesta repression som skett i Sverige, jag tänker på tvångssteriliseringarna av mellan 63.000 - ~250.000 de röstades igenom av enhällig riksdag. Enhällig steriliserings-riksdag! Det fanns inget skäl för andra partier vid den tiden att stödja sossarna om det inte hade varit just för att samtliga partier hade hög fascistoid grad. Följande tål att sägas hur många gånger som helst:
   - - - Det finns klassisk högerfascism (pinochet, musolini m.fl) och det finns socialfascism (stalinism, maoism mm). De som påstår att fascism endast finns i andra makt-block, de ljuger och har sannolikt något att dölja.    - - -

Visst finns det ännu en maktkamp, inte en ren klasskamp men något motsvarande... och den mest betydelsefulla kampen handlar om demokrati mot fascism. Den sunda respekten för enskilda personer mot fascismens elitistiska och auktoritära förtryckarmaskineri. Vem är galningen som lyckats lura i miljontals människor att piskade människor jobbar bättre!? Machiavelli? Själva idén är i grunden baserad på vansinne och alla folk som svalt detta ondskans bete har ångrat sig bittert efteråt.

Särskilt måste vi se upp när populisterna kommer och talar om krismedvetande. Varning för "krismedvetande"! Förra depressionen under 1900-talet blev startskott för såväl Musolini, Adolf Hitler och tvångssteriliseringarna i Sverige... tänk "varningsklockor" !


__ Är allt tillåtet?
Det handlar om är hur fascistiskt ett parti är eller hur många högt fascistoida personer som gömmer sig i partiets led. I Sverige är inget parti öppet fascistiskt. Men, med fascister inom partierna är det en helt annan sak. På den punkten är det ungefär samma som med de rasister som Uppdrag Granskning avslöjade för ~10 år sedan i valstugorna. De frodas i alla partier! Bakgrunden är den att ordnarnas syfte är att infiltrera samtliga föreningar och samtliga partier och genom dolda samarbeten sätta sitt folk på alla strategiska poster.

Ser man t.ex på moderaterna finns en gammal schism mellan Reinfeldt och Bildt. Jag har inte speciellt studerat den, men min uppfattning är att Karl Bildt är konservativ. Det är inte Reinfeldt och det ses ganska enkelt. En regering i Sverige är numer inte öppet fascistisk, även om den vill höja samhällets fascistoida nivå. Förenklat går det till så att regeringen t.ex ändrar spelreglerna för AF, a-kassa, f-kassa, sjukersättningar och kanske lite i socialtjänstlagen. Sedan kan lokala tjänstemän i tysthet, med direktiv från ordensnätverken djävlas med och förtrycka vissa, negativt utpekade nästan hur mycket som helst.

Repressionen sker uppdelat på flera personer och lokalt. Dvs att regeringen endast "öppnar eller stänger dörrar" beroende av den grad av rättstänkande eller fascistoid repression som man önskar ute i samhället. Under Göran Persson, som är modern TV-Robinson-tid öppnades fascistoida dörrar rejält, liksom sedan också skett av regeringen Reinfeldt. Dock i det senare fallet från redan högre nivå.

.----
När man stiftade lagen mot mobbning var man noga med att skriva in ordet "barn" eftersom lagen annars hade kunnat skydda vuxna mot mobbens repression... och det ville man ju inte!
.----


__ Med så'na vänner behövs inga fiender
Just i mitt fall råkar det emellertid vara så att de som påstod sig vara mina vänner och som jag umgicks med, grovt sett 1976-2000 ... bland dem är ~7 av 10 rejält höger. Han som gillrade fällan som användes som grund för att döma ut mig vid 12/13-års ålder, den killen var också aktiv Moderat. Även läraren som initierade utstötningen på skoltid var tydligt högersympatisör. Den som sedermera blev hans högra hand var en ärkemobbare som alltid gav sig på alla som han inte tyckte om, han spred EAP-dekaler och gick sedan med i MUF.
_ Flera av dem som (lögnaktigt) påstod sig vara mina vänner markerade omkring ~88 att de aktivt stödde den då 16-årige Fredrik Reinfeldt för att han en dag i framtiden skulle kunna bli statsminister. Ja, flera personer sa så ordagrant. Han som sannolikt varit den drivande bakom terrorn mot mig och därmed logiskt också stödet för Reinfeldt i den klan-delen är sannolikt psykopat och maktgalning. Bland annat valde denna gubben bort sitt livs kärlek och gifte sig med kvinnan som i stället gav mer ordensmakt... Han är en sådan person som i princip aldrig samtalar med folk. I stället ger han kryptiska kommentarer och sedan räknar han plus och minuspoäng och hur mycket han kan lura var och en av dem, inklusive sin fru... Vi bodde ett tag även som vuxna i samma stad och därför råkar jag veta en hel del om det där.


__ Smygfascismen är ovanligt synlig i år
Hur mycket samband som det egentligen finns det kan man inte riktigt veta. Men, att nätverket som på senare år med kraftigt fascistisk framtoning drivit utstötningen och massiva lögner mot mig sedan mycket lång tid stödjer Reinfeldt är uppenbart. Att sedan Reinfeldt tagit tydliga steg från konservatism till något betydligt mer auktoritärt (*not) (inkl. konflikten med Bildt) är uppenbart. Samtidigt kommer omfattande larmsignaler från folk som lokalt drabbas hårt dels av de nya f-kassereglerna samt de som deltar i AF's JUG, fas-3. När systemet balanseras har cirka 75.000 ytterligare personer stötts ut.

Detta är ingen konspirationsteori. Det är en beskrivning av samma sorts maktkrig som pågår i princip i varje nation runt om hela jordklotet. I Palmes Sverige blev folkhemmet emellertid så starkt att vi glömde bort att den första och viktigaste kampen inte står mellan höger och vänster. Den står mellan fascister och demokrater som, när det gäller Sverige alltså återfinns inom samma partier, bl.a eftersom det varit så uppenbart fult att vara fascist i Sverige. ...med all rätt.

__ *not:
nya möjligheter för att djävlas med folk, kasta ut dem lättare från a-kassa, mer polisiär makt (IPRED, FRA mm)  till företag och nu kan tvinga folk anlita företag (utan insyn, utan yttrandefrihet etc) för jobbsökande är tydligt auktoritära öppningar som successivt undergräver rättstrygghet allt mer.

.

.-----
Är det ett brott att hindra eller straffa personer som nyttjar lagstiftade rättigheter ?
.-----

.

   **   Ordensfascism utan motstståndare? #1

När man utsätts för de grövsta formerna av övergrepp, då pressar nätverken enormt med olika skrämsel om "tystnad". Det gör de på flera olika sätt. Tänk dig själv att du utsätts för tortyr. De flesta föreställer sig automatiskt en smutsig lokal i något fattigt land. Att det ska ske i Sverige, det tänker man liksom inte på. Men, då kommer frågan... Om du skulle utsättas för tortyr och du verkligen uppfattar det som tortyr -  funderar du då över var det sker innan du bestämmer dig för om du ska bli förbannad eller ej? Om du ska skrika rakt ut, eller ej? Skulle du hata tortyrledaren mindre om det är en bekant?


__ Lögner, manipulation och indoktrinering
Runtomkring offret sprider man alltså rökridåer redan från start. Vad är det första som riskerar hända om de börjar terrorisera någon? Jo, följande:
Alt. A) Personen blir arg, frustrerad, känner sig hotad och går till fysisk motattack.
Alt. B) Personen behärskar sig, men börjar berätta för andra om övergreppen.

Prognosen om det utpekade offrets motattack handlar alltså om fysiskt våld och att sprida fakta om händelserna. Vad är då anstiftande ordensnätverks första, förebyggande åtgärder i det "schackspel" som utspelas? Jo, beskyll offret redan från start för att vara dels _ farlig och dels _ paranoid.

De vanligaste rökridåerna som anstiftarna sprider tycks också vara: paranoja och farlighet. Båda orden avser hota offret samt förtala offret inför omgivningen.   1) Anklagelsen /hittepådiagnosen _ "paranoja" _ (paranoid *not)  avser alltså skrämma offret att tiga om mobbning och förföljelse. I mitt fall började anklagelserna om paranoja i princip samma dag som jag dömdes till utstötning som 12/13-åring.  Anklagelse 2) "Offret är farlig och aggressiv" är i själva verket också ett hot som i klartext betyder: Vi mobbar och torterar dig och det är ingen idé att du gör någon form av motstånd, då blir det hundra gånger värre och vi får mer argument för att förfölja dig. (samma metoder som maffia och gangstergäng...) Ingenting tyder dock på att det blir värre. Har nätverken bestämt sig för att en person ska terroriseras då gör de det oavsett hur offret beter sig.

--------
*not: Paranoid schizofreni är en mycket allvarlig psykisk sjukdom som är livslång om diagnosen varit rätt.
--------

.

Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 - 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Olagligt terroriserats 35 år, sedan 13 års ålder: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # nytt, 4 fall av anstiftad misshandel  # trolöshet av fackförening  # förhindrats från arbete ~18 år  # utsatts flera grova sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgeneratorer >3 år, pågående.  # hotats anta falsk asperger-diagnos  # skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # tot ca 300 lagbrott och   # +2500 terrortillfällen.

.


------------------------
Detta ärende över 100.000 läsningar. Läs mer du också!
Bokmärk!
Googla!  "Morgan Ohlson" länkstation vittnemojuni2009

__ Länkstation Fakta, vittnesmål:
Via Länkstation Passagen:   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=6400000000000002&conference=10400000000000015&posting=19500000005484452
Länkstation Debatthuset:   http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929
Länkstation Google grupper (081013):   http://groups.google.se/group/swnet.politik/browse_frm/thread/e8e5deec9056f408/45639eb7fd702f05?hl=sv&lnk=st&q=L%C3%A4nkstation+vittnemoh%C3%B6st2008#45639eb7fd702f05

Lättläst  __ DEL1   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004117566
__ DEL2   http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&conference=10500000000000184&posting=19500000004730129
--------------------------
.
Titel: SV: Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 05 mars 2011, 09:21:39 AM
.


   ***   Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen #16


.

   **   Mobboffer i sammandrag, kortaste (v2.0 anonymiserad)

Vid 13 år råkade jag ut för en sorts social dom, vilket jag inte förstod. Domen ledde till utfrysning och organiserad mobbning. I föreningslivet var inte trakasserierna lika utpräglade. Under värnplikten tilltog trakasserierna rejält, kanske därför att jag hade ansökt som yrkesofficer.

Trakasserierna stegrades och kulminerade med tortyrliknande omständigheter under OHS praktikskede på F7 Såtenäs. Efter OHS fick jag annat jobb i en mellansvensk stad. Där utsattes jag också för mobbning, mestadels trakasserier, inte  förstörande så att det gick att ha ett liv. Förföljelsens intensitet var på nivå att jag inte träffade några kvinnor trots social rörlighet. Efter några år på 2 olika jobb tänkte jag läsa en fil.kand på universitet. Studierna gick ganska bra trots trakasserier. Efter cirka 2 år utsattes jag för en total, organiserad utfrysning vid studentboendet som initierades från Karlstad. Under studietiden började jag emellertid träffa en del kvinnor. Om det accepterades av förföljarna eller om det berodde på att de inte lyckades hindra det pga min sociala rörlighet är oklart.

Under studierna träffade jag ett flertal olika studentgäng som jag sedan frystes ut ifrån organiserat, i omgångar. Det skedde då de kom i kontakt med arbetslivet. Från denna tiden kom ett flertal vittnessmål om att mina vänner hotats att ta avstånd från mig. Jag frystes sedan ut organiserat även från ett riksdagsparti lokalt. Vid ett projektjobb på Folkuniversitetet 2001 utsattes jag för omfattande terror och fick efter förhandlingar lön utan att arbeta. Anställningen tycks ha varit planerad enbart för att komma åt mig med intensiv terror. Under den tiden träffade jag tjejen A som ett år efter lyckades göra sig gravid genom att stjäla med sig en använd kondom på VC. Efter det stegrades terrorn på alla områden och på Familjerätt fråntogs jag alla rättigheter, även lagstadgade. Sedan startade terror från Arbetsförmedling, först med en anklagande arbetspsykologisk utredning med lögner och hotelser även hem i telefon. Under flera år utsattes jag sedan för terror som kulminerade 2006 i Karlstad då jag fråntogs ett plusjobb på 3'e arbetsdagen utan motiv.

Turerna vid plusjobbet är otroliga med terror av Karlstads kommun, AF och facket Jusek. Därefter fråntogs jag A-kassan på felaktig grund. Vid julen 2006 utsattes jag för en utpressning av nämnda tre parter. AF påstod sedan att jag inte stod till arbetsmarknadens förfogande varpå jag vägrades handläggning på AF och även på Socialkontor. Fick en tid senare privat lån och bytte bil i Tyskland där jag också utsattes för trakasserier t.o.m utmed autobahn. Blev hemlös sommaren 2008. Drogs hösten 2009 in i en ordens-prövning med märkliga simuleringar med pulsgeneratorer mm.

.

.---
Här har jag behandlats värre än mördare, i klass med värsta sortens terrorister under i stort sett en livstid. Ja, jag har fått allt i mitt liv förstört. Detta utan att jag har gjort någonting olagligt eller farligt. Flera fakta indikerar att jag pekats ut som "obekväm" och att det är orsaken till förföljelsen.
   Hur och varför behandlas en (eg. många) människa/or så här utan att någon enda vågar visa civilkurage och på ett eller annat sätt försöker stödja eller rädda personen ur denna terror, mig då i detta fallet? Varför gör ingen det och var befinner sig det så kallade "rättssamhället"? Rent logiskt borde jag ju ha fått omfattande och upprepat, t.ex juridiskt stöd... om Sverige är en god demokrati. Så varför har jag inte fått det? Vad är svaret, rent logiskt?


__ Därför vittnar jag, trots att jag står under hot...
Om du funderar på varför någon berättar detta konstiga, för det är konstigt men lika förbannat är det sant, tyvärr. Jo, Ordensnätverken har förstört 35 år av mitt aktiva liv. De gör det för ganska många tydligen... De organiserade trakasserierna började när jag var 13 år. De har sedan förstört livets mest betydelsefulla saker. Inte heller kommer de någonsin, sannolikt att låta mig ha en ärlig relation. Det skulle vara uppbyggande och motverka repression... och jag är ju tydligen fienden som ska krossas. Om jag träffar en kvinna så kommer hon endera att hotas och skrämmas bort av ordensnätverken eller så är hon utsedd av dem, placerad framför mina ögon för att bli en partner i trakasserier och repression! Så har de gjort tidigare och de lär inte ge sig nu. Därför är jag ledsen, förbannad och tycker att jag åtminstone ska berätta för så många som möjligt om vad det är för griserier dessa självpåtagna, hedonistiska härskar-galningar med stöd i ordensnätverken ägnar sig åt. Visst mobbning är lagligt i Sverige, men massor av de angrepp jag utsatts för har passerat gränsen för andra lagar med råge. ...och polisen, ja de har ju deltagit i trakasserierna.
.----

.

   **   Brödernas terror: Den kan Du lita på...

På tisdagen 20110228 skulle jag skicka en rapport till Arbetsförmedlingen. Använde officiell adress, karlstad@arbetsformedlingen.se   Men, eftersom jag är övervakad i alla sammanhang så valde förföljarna denna gången att blockera det 2 dagar i rad.

Till mig skickar de ett meddelande om att sänd epost nekas av någon anledning. Under flera år har de hållit på med detta att ibland blockera och manipulera epost som trakasseri. Denna gällde under februari. Detta gör de för att terrorisera och skapa oro.
   - -   OBS! I samtliga fall som jag kan minnas har eposten, trots olika terroriserande felmeddelanden ändå alltid kommit fram.    - -   

De menar att "offer" ska lita på övervakarnas terror! Dels ska man  veta att felmeddelandet är ett trakasseri och dels menar de att man ska lita på dem att eposten ändå kommer fram. På detta viset tvingar de in offret in i dubbeltänkande typ 1984 (George Orwell). Jag ska veta att jag är både övervakad och terroriserad och jag ska veta att det blir 100-fallt värre om jag pratar öppet om det.

Men, plötsligt kan de blockera en epost på allvar utan att man vet det. Då står jag här och saknar juridiskt skydd och det enda jag har är ett felmeddelande som visar att eposten INTE har gått fram. Kvittensfunktionen, att få mottagningskvitto, den hindrar bröderna sedan flera år. På detta viset kan de avtrubba och lura in offret att missa slutdatum etc. Ska man lita på brödernas terror?

OBS! Fre EM: Detta visade sig vara sant. Förföljarna har 2 dagar i rad blockerat mig att mejla till den officiella AF-adressen. Den har tydligen ej kommit fram enl. AF..

    **   Skaderapport från mobboffret

Fredagen 25e kom en mail från Soc att de hade bestämt att godta att min bil var satt i pant. Därmed ska jag åter kunna få socialbidrag. Svensk lag, otroligt. (Soc.bidraget ska ha kommit nu)

Fr.o.m förra veckan höjdes Pulsgenerator-effekterna rejält. Är det månne ett straff för att ordens-nätverket inte kunde tvinga mig sälja bilen? Effekterna har höjts minst ~100% nattetid och omkring 200% dagtid. Se skadeläget (nedan). Dessutom väcker de mig nu omkring klockan 03 varje natt och håller mig sedan vaken med stress-vibrationer mestadels mot mage, tarmar och solarplexus. Frågan är vad de nu kommer att hitta på för att försöka hindra socialbidrag?


__ Skaderapport
Skador av pulsgeneratorerna [PG] brukar kännas igen på några olika sätt. Dels vet man förstås var de riktats under längre perioder och då vet man att rörelseproblem, smärtor etc. därifrån troligen härrör från PG. Ett annat kännetecken är smärtor mm som kommer från områden på kroppen där man fått känseln utslagen. Långvarig PG-attack tycks nämligen slå ut känseln på liknande sätt som vibrerande maskiner gör. Det skadar känselnerverna och då kan man också på starka grunder anta att smärta o.dyl. från det området också kommer av vibrationerna. För närvarande har jag följande identifierade skador orsakade av pulsgeneratorna:

# Höger stortå - här parkerades vibrationer ofta ~2008. Känsel helt borta på tån och fotens främre insida.
# Vänster knä. Nedsatt ledfunktion och smärtor. Måste sätta i benet nästan helt rakt för att undvika smärta. PG låser ofta på V. knä överallt, oklart varför. Känsel ~40-80% borta på knäets utsida.
# Vänster axel. Särskild sedan 2009 riktas PG mot V. skulderblads nedre del. Gäller dag och natt. Under hösten föranlett tilltagande smärta och nu även nedsatt rörlighet. Känsel nedsatt ~60%.
# Sedan i höstas begränsad rörlighet i höger fot av nedsatt rörlighet i senor. Vibrationer tycks försämra rörlighet i sena - senskida (inflammation?).

Om vibrationerna ger upphov till endast mekaniska skador eller om det även uppstår inflammationer vet inte jag. Om det uppstår inflammation så är det skrämmande eftersom de har en viss förmåga att "smitta" eller påverka även kringliggande vävnad. PG-angreppspunkten på skulderblad ligger ~8cm från hjärtat och skulle om inflammation kunna störa /skada hjärtmuskeln allvarligt.

.

   **   Skådespelarna: Psykologins verklighet

Åtskilliga skådespelare har i intervjuer vittnat om hur det kan påverka dem att upprepat spela tunga, psykologiska roller på teater. Det handlar då om att varje vecka spela flera föreställningar, kanske varje kväll roller som kännetecknas av spelad depression, sorg, ilska eller liknande. Efter en månad i en sådan spelad roll kan många vittna om hur deras humör sätts ned, ibland allvarligt och påverkas av skådespelets inlevelse i rollen.

Samtidigt som skådespelarna kan lämna sin roll efter föreställningen försöker andra människor (gärna ordens-översittare) påstå att det är obalanserat eller svagsint att påverkas av organiserad terror. Den verkliga ondskans terror påverkar jämförelsevis:   # konstant i månader, ibland åratal   # belastar dygnet runt   # inte som roll utan på allvarets djup samt   # ofta i ensamhet pga utfrysning   # förkrossande på livs-förstörande nivå med    # äkta rädsla   # chockerande övergrepp på riktigt.


__ Uppfostrade att lyncha och förneka sanningen
De som förnekar hur utstötningarnas terror _ normalt _ ska _ påverka _ friska, de är endera psykopater eller uppfostrade att dölja ordensnätverkens organiserade tortyr mot dem som de beslutat ska stötas ut. Sverige har minst 10.000 äkta hemlösa (Off.stat. 2005, 18.700). Normalt funtade personer inser, att när teaterrollens "depression" kan vara betungande för rutinerade skådespelare på toppnivå... då är det normala att verklighetens kallsvettiga terror, med lögner, manipulationer, systematisk utfrysning, olaglig övervakning och manipulation och offer till och med bokstavligen spottas i ansiktet av tjänstemän... de bryts ned. Det är psykologins verklighet. Påstådda knarknojor, känsloutbrott etc. är inte sällan fullt FRISKA reaktioner på djävulsk, psykisk och livsförkortande terror.  ...och det sker organiserat här, i Sverige. Det är tänkt att fylla funktionen som vår tids "tvångssterilisering", inte sällan helt baserade på förtal, skvaller och rent rasbiologiskt tänkande.

.

.----
Vid detta laget har jag skrivit minst ~300 inlägg om den terror jag varit utsatt för. I princip har jag skrivit under eget namn sedan början av 00-talet... Analysen i ärendet har gått starkt framåt. I början visste jag att jag hade varit omfattande trakasserad, men hade inte satt ihop helheter och inte placerat alla detaljer. Inventeringarna har nu varit omfattande och nu vet jag det mesta om den omfattande, organiserade terrorn. Tyvärr vet jag också att detta förekommer i Sverige långt mer än vad flertalet vill tro. Vad gäller terrorns   # omfattning   # analyserna   # själva metodiken bakom den så är det först skrivna utdaterat eller okomplett. Detaljbeskrivningar är förstås korrekta, men det kan ha tillkommit mera nu...
.----

.

   **   Ordensfascism utan motståndare? #2

__ Rättstrygghet - inte en chans!
Jag är omkring 50. På grund av repression har jag inte kunnat bilda familj. På grund av upprepade, anstiftade utfrysningar, som i Göteborg under mer än 10 år rört mig på pubar och restauranger där man alltid observeras av andra gäster och personal. På över 500 pubbesök och mina 50 år i övrigt har jag aldrig hamnat i bråk, aldrig skadat någon och aldrig försökt göra det.

För länge sedan pekade en, som jag vet är ordensbroder ut en person som påstods vara farlig. Det lät underligt, så jag frågade "hur"? Svaret utmynnade i ett, fritt citat:
" - "Vi" vet att han är farlig, fast inte på något särskilt sätt."
Ganska precis så svarade han. Smaka på det! Först bestämt, ändå luddigt... Under de sociala avrättningarna förefaller "farlighet" vara en viktig faktor vid sidan om hittepådiagnoser som ”paranoja” och liknande. Hittepådiagnoser har jag skrivit en del om tidigare. Påstådd farlighet låter så tydligt så det borde ju ingen kunna ljuga om. Därför är det en perfekt lögn. Det verkar så iakttagbart och så viktigt att "bevaka". Dessutom använder man påstådd farlighet som en röd tråd genom en social avrättning och försöker medvetet i "caset" att pumpa upp bevisen mot personen allt efter att man skruvar upp tortyren. Det som var en lögn från början försöker man alltså under tortyrliknande omständigheter bevisa som sanning. Naturligtvis samlas bevis mot offret, men nätverkets terror berättar de naturligtvis inte om.  I Sverige får inte ens polis ägna sig åt brottsprovokationer.


__ Enstaka fall för långsiktig agenda
De aggressiva hittepådiagnoserna ”paranoja” och ”farlighet”, m.fl. fyller många funktioner för de terroriserande nätverken:
# Provocerande och terroriserande förtal mot offret skapar oro.
# Avser indoktrinera och förbereda omgivningen inför anklagelser mot offret.
# Vid tortyrnivå (ibland 10-tals år) får man offer tillfälligt i panik eller utbrott och använder då det (m.hj.a olagliga telefonövervakningen) lögnaktigt som bevis för att anklagelser varit korrekt från början.
# Inför folk på lägre ordensnivå är troligen påstående om farlighet en av få accepterade anklagelser. Det låter som ett påstående man inte kan ljuga om.

Genom falska anklagelser om sjukdom, farlighet etc. driver ordensnätverken fram ökad allmän oro i befolkningen. Detta gynnar deras anti-demokratiska agenda som handlar om bl.a rashygien, aggressiv kriminalpolitik och ökad utstötning etc. (fascism /nazism) och framför allt deras egen maktutvidgning. Det underlättar också betydligt att i lönndom stöta ut, främst antifascistiska personer som i öppna diktaturer skulle bli politiska fångar. I öppen diktatur ”politisk fånge” och i dold repressiv stat, som Sverige ”hemlös” som inte ens får socialbidrag.


__ Fritänkande, en sjukdom
Idag har vi en våg av diagnoser och långa köer för autist-utredningar inom sjukvården. Alla som avviker ska ha bokstavsdiagnoser för att skyddas mot mobbning och utstötning. Men, är det så enkelt? Nä, nä, det är mycket värre. Det som det handlar om är att alla som är svåra att indoktrinera /hjärntvätta ska ha diagnoser. Det handlar egentligen inte alls om sjukdom! I den "nya repressionstiden" som infördes under 90-talet med Göran Persson och som fortfarande stegras enormt, ingår att man endast vill ha 100% tyst, 100% dum-lojal arbetskraft. I den nya tok-hierarkin som byggs tolereras endast tysta arbetsmyror. Bokstavs-barnen är ett sätt att dölja nytt åsiktsförtryck. Detta är ett sätt att behålla demokrati på pappret, men i praktiken avveckla den totalt. Lagarna finns kvar, men dels strutar man i dem och dels har företag och rekryterare delvis tillgång till ordensnätverkens olagliga övervakning. De som inte går att indoktrinera vill man hålla åtskilda i samhället och då behöver man etiketter på dem. Precis så som Adolf Hitler satte gula stjärnor på judarna så avskiljs nu dels obekväma och dels meningsmotståndare med diagnoser. (Visst finns det personer med problematiska handikapp och de ska förstås ha diagnoser och stöd för det.)


__ Blir det demokrati när man stoppar lappar i en låda?
De, nu i princip öppet agerande fascisterna vill inte att de självständigt tänkande personerna ska kunna "smitta" de lydiga diktatur-proleterna med eget tänkande. Denna nya, diktatoriska ambitionen lyser helt igenom. För att den auktoritära hierarkin ska fungera måste nätverken se till att "bokstavsbarnen" som vuxna inte ska kunna återinföra riktig demokrati genom att rösta på äkta demokratiska partier. Alltså infiltreras samtliga partier. Så har man gjort i det vanliga föreningslivet sedan "Hedenhös". Det är i och för sig inget nytt, detta är samma ordensnätverks-verksamhet som tidigare fast nu med framflyttade positioner och större aggressivitet. Inte minst genom dominans via media.

Deras mål är att alla demokratifrågor ska städas bort från valprogram, valrörelser och riksdagen. Åtminstone ska partierna aldrig ta upp demokratiska krav. Det vill ordensnätverken se till genom infiltration. Inte går det att starta nya partier på normalt sätt heller eftersom redan det första öppna mötet kommer att vara nedlusat med ordens-nätverkare som vare sig de vill eller inte kommer tvingas genomföra diversioner i det nya partiet av sina bröder, utifrån. Se t.ex på Piratpartiet som har problem med ”bröder” som i princip är tvungna att agera mot partiets intentioner. Flera partier har haft skrivningar i partiprogram om djupare demokratisk värdegrund. Dessa har sedan flera år smugits bort. Sannolikt har inget parti dag skrivningar om djupare demokratisk värdegrund. Demokrati behandlas numer som ett administrativt problem om sedlar och rösträkning.


__ Sverige: Världsledande tystnad
Högeralliansen är färdig-infiltrerad och nu pågår övertagandet av S. V attackeras i princip dagligen genom ordens-lojala media med påståenden om totalitär kommunism etc. Dock inte säkert i fall övertaganden ska kunna genomföras. (Var Sjöstedt står är oklart, men vistelsen i USA talar troligen för att han mest är en ordensman)(Samma går för Bodström som rekryterades av Göran Persson). Notera att även kommunister idag, i  de flesta fall är demokrater och vill åstadkomma förändringar genom val och folkrörelse. Trots det pekas de ut som anarkist-fascister av media, ironiskt nog av krafter som tveklöst driver just fascistisk agenda från höger. Sverige är ett djupt repressivt samhälle med världens mest avancerade sociala system för döljande och hemlighållande av avancerad och organiserad repression.
.-----

Fler postningar kommer.
Bokmärk och skicka länkar till alla äkta demokrater.
Länkar i ärendet, se angränsande inlägg.

.

Exempel på indoktrinering. Incestfamiljen #1:
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000014&conference=10500000000000371&posting=19500000005429121   

Lyssningsvärt! SR, Tendens Samtalet 20110301 "Människor som inte drivs av pengar är ostyrbara" (MP3):   http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/2934702.mp3

.

Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 - 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad

Terroriserats 35 år, sedan 13 års ålder: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # Nytt(igen), 7 fall anstiftad misshandel  # grov trolöshet av fack  # hindrats arbeta ~18 år  # flera grova sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgeneratorer >3 år, pågående.  # hotats anta falsk asperger-diagnos  # skriftligt förtal av Karlstads kommun.   # tot ca 300 lagbrott och   # +2500 terrortillfällen.

.
Titel: SV: Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 10 mars 2011, 10:09:38 AM
.

   ***   Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen #17

.

   **   Terrorlistan - urval v3.0
   **   Sverige som rättsstat: Ska vi skratta eller ska vi gråta?


(terrorlistmourvalv30)

Listan avser händelser som är tydliga exempel och där flertalet, men ej alla har dokumenterats. I flera av dessa fall har händelserna omfattat ett eller flera steg och eller lagbrott. Vissa punkter avser händelser som utspelats under månader med omfattande, tiotals eller flera planlagda kränkningar eller t.o.m lagbrott. I verkligheten startade terrorn mot undertecknad för 35 år sedan och har pågått sedan dess.

Varför skulle denna listan vara mera lärorik än t.ex brott som omtalas av medier varje dag!? Jo, så här... Brotten och övergreppen i denna listan är gjorda som led i planerad, organiserad terror och förföljelse mot en och samma person, mig. Brotten i listan är således inga hastverk av helgfyllerister utan har anstiftats genom ordens och förbundna föreningsnätverk. Här finns alltså en djävulsk logik som skapats av personer som anser att de, mer än andra "äger Sverige". De anser vidare att de har makten att göra som de vill även helt i strid mot gängse lagar. Bakom alla dessa övergreppen finns således en fascistisk logik som berättar mycket om den dolda, tabubelagda ordensbaserade våldsideologin.

.

   *   1981 - 84 Flygvapnet, på Såtenäs Flygflottilj 7, (F7)
        ...samt av F7-personal och kadetter på fritid...

__ Allmänt
En av kompanicheferna för tekniska officerare på F7 var inte bara arbetsledare och ansvarig arbetsgivare utan samtidigt ordförande i tekniska officerarnas fackförening på F7. Total diktatur rådde. Flera unga officerare vittnade både om hur högre chefer anstiftade mobbning och falska betyg mot undertecknad samt även hur de själva hade utsatts för kränkande ledarskap.
_ Tekniska enheten på Flygvapnets OHS samt teknisk personal på flottilj myglade systematiskt med prov och testresultat för kadetter. Omtyckta kadetter med låg studiekapacitet kunde falskt höjas för att bli godkända. Det handlade inte om 1 poäng eller 2, nej det handlade om höjningar typ från 10 poäng upp till 30... Mindre omtyckta sänktes från godkända poäng till underkänt. Därav var den tekniska ledningen systematiskt rädda för alla kadetter med civilkurage. Detta ledde till omfattande, systematiska manipulationer, hot, trakasserier etc.

FVOHS, allmänmilitära sida sköttes, vad jag kunde se föredömligt i alla avseenden. Där var det konstruktivt, hårt och rättvist!
.

__ Angrepp, våld och brott mot mig på F7, och i samband med... (1981-84, urval)
 
# Misshandel1 :: slagen medvetslös med knytnävsslag
# Prejad av väg, ned i dike med bil :: körde egen, privat bil
# Misshandel2, överfallen och nedtryckt av ~6 beordrade vuxna män :: ett under att jag överlevde kvävning

# Omfattande förtal
# Tjänstefel, maktmissbruk1 :: under incident U137 fanns 100-tals som kunde gå vakt. Jag valdes ändå att gå dubbla nattpass och fullt dagskift 2 dygn i sträck under skarpt läge! (vaktade 4st fullt beväpnade och skarpladdade AJ37 viggen) 
# Tjänstefel, Maktmissbruk2 :: Flera (många) medvetet motstridiga, omöjliga order för att sätta dit mig för olika påhittade tjänstefel, ordervägran etc...

# Förstörd privat egendom :: bl.a nyrenoverad cykel lades ut på väg och kördes över med Flygvapnets lastbilar fram och tillbaks, fram och tillbaks (till hopvikt paket).
# Gillrad fälla av äldre värnpliktiga, understödda av anställd personal :: komplotten avslöjades av lojala värnpliktiga ur D och min praktik-pluton (Tack till dem alla!).
# Hemfridsbrott :: olaglig inbrytning i bostad.

# Människorov :: bortfördes med våld mot egen vilja från min bostad
# Misshandel3 :: söps ned med våld :: hölls fast av flera storvuxna personer :: glas & flaskor trycktes ned i min hals med våld :: min näsa hölls för med våld :: mitt huvud trycktes och genom dragning i håret  bakåt med våld :: minst 2 gånger var restaurangpersonal på väg att tillkalla polis (bl.a på min begäran) men F7 personal hotade och hindrade det med våld. Detta användes sedan som bevis för att jag blivit psykotisk (=berusad). (se mina tidigare kommentarer om ordnarnas heder)
# Utsatt för olaglig och icke dokumenterad ECT på F7 flottiljområde (electro-chock-behandling mot hjärnan). Användes sannolikt medvetet för att förstöra mitt minne.

Observera att den praktikpluton som jag och D från Gbg ansvarade för aldrig deltog i någon typ av komplott eller liknande. Den plutonen visade stor ärlighet, duglighet och ambition. Vi hade fullt stöd av dem så länge de fanns på flottiljen.      - - - Avsnitt slut!
.-----
.

__ Övrigt

~1985 Misshandel4: vid ett planerat möte på Billingehus
Nedsparkad med spark i skrevet av okänd person som jag mötte i en korridor. Personen var känd av och skyddades av polis.

~1986 Misshandel5: Nedslagen och rånad med kommentaren: " - Du är inte värd att ha någonting." Tydligt personligt, förföljelse-relaterat inne på nattklubb i Linköping.

~1996 Misshandel6 Attackerad och nedbrottad bakifrån då jag satt i bar, Rest.Bommen, Gbg.

.

   *   Utfrysningar under 90-tal (urval)

En "ordensman" från Karlstad ringde mig och småpratade i början av 90-talet. Dumt nog berättade jag lite om mitt dåv. liv i Göteborg och utan att tänka mig för nämnde jag några namn på föreläsare och studenter som jag hade kontakt med. Efter det blev jag systematiskt utfrusen just med utgångspunkt från en av de personer som jag råkat nämna som kontakt /vän i telefonsamtalet. De som lockas delta i terrorn lockas ofta med kommentarer i stil med:
” - Du vet, det är ju så här det går till i Sverige, så det är ju inget särskilt allvarligt. Dessutom tjänar du ju själv omfattande på det under lång tid.”
Därefter blev jag systematiskt utfrusen, trakasserad etc. från alla studentgäng omedelbart då någon i varje aktuellt gäng fick arbete, tog examen och eller började söka jobb.

Ordensnätverken tillät alltså att jag hade studenter som vänner, men omedelbart när de sökte jobb tvingades och hotades de att bryta all kontakt med mig. Genom olika vittnesmål har jag detaljkunskaper omkring vilka som låg bakom, hur det gick till o.s.v. Flera av mina tidigare vänner var mycket upprivna, ledsna och förbannade över de hot som de hade utsatts för... De berättade ju detta ingående för mig eftersom de ansåg att vi var bra vänner. Men, ingen av oss kunde ju göra något åt detta och de var också tydligt mycket skrämda av hoten som föreföll seriösa och mycket allvarliga.

# Blev utfrusen från ett flertal olika gäng från studentboenden (tot i denna del ~150 pers. Utfrysning totalt ännu mer.)
# Förlorade ett antal enstaka vänner när de sökte jobb.
# Huvudanstiftaren, utfrysnings-organisatören i Gbg fick omedelbart efter sin examen "tvärs över Sverige" jobb på samma företag, angränsande avdelning till nämnda "anstiftande ordensman".

# Vid en återträff hade någon uppenbart skrämt vettet ur en vän som var trevlig, men allmänt rädd för något /någon "utifrån".
# Trakasserad och utfryst i 2 (3?) olika föreningar i Gbg.
# Blev under 2007-2008 plötsligen kontaktad av några ytterligare, tidigare studie-vänner som kontaktade mig på uppmaning av utomstående för att provokativt avbryta vänskap.

Hoten som olika personer vittnat om har avsett att   # aldrig få jobba och   # aldrig få bilda familj i Sverige och någon hade redan då   # tvingats lämna sin dåvarande partner. Hoten föreföll alltså mycket allvarliga! Detta skedde i direkt anslutning till att studenterna började söka jobb eller just hade fått jobb.

.

   *   Annan terror sedan 2001 (urval)

(1) 2001. Anställning med anstiftad, omfattande mobbning på Folkuniversitetet i Göteborg.
(2) 2001 Avdelningschef E arrangerar och försvårar mina arbetsuppgifter systematiskt. Jag beordras bryta Folkuniversitetets interna regler för att arbetet skulle omöjliggöras än mer.
(3) 2001. Misshandel7: Misshandlad med järnrör efter fest. Anstiftat från mitt dåvarande bostadsområde.

(4) 2002. Kvinna lurar mig på en graviditet spektakulärt ("stjäl" kondom för att bli gravid)
(5) Gravida kvinnan säger i 1'a graviditetsmånaden, citat: Du kanske inte alls kommer få vara med på barnet. Visade sig vara sant. Detta skedde över tel. och kan ha varit initierat av den olagliga telefonövervakningen.
(6) 2002. Kvinnans kurator kallade till möte men avbokade det omedelbart då jag begärde bisittare.

(7) 2003. Familjerätten i Mölndal är mkt provocerande och elaka under faderskapsutredning.
(8) 2003. Arbetsförmedlingen meddelade: "Du kommer aldrig mer att få en arbetsmarknadsåtgärd av oss."
(9) Socialsekreterare i Göteborg säger angående samarbetssamtalen: " - Du ska sätta dig i baksätet, hålla käften och åka med!"

(10) I kontakt med Göteborgs samt Mölndals kommun visar det sig att undertecknad vägrades delta på föräldrautbildning.
(11) 2003. Familjerättssekreterare, Mölndal bröt mot alla direktiv. Uppstartade avancerat umgängessabotage. Citat: ”Här i Mölndal håller vi samarbetssamtal precis som vi vill”.
(12) 2004. Under arbetspsykologisk utredning [APU] som anmodades av arbetsförmedling vägrades jag utredning av posttraumatisk stress (då aktuell). Läkaren försökte först lura och sedan hota mig att skriva under falsk AS-diagnos (aspergers syndrom). Test och andra proffs säger jag absolut inte är i närheten av AS.

(13) 2004. Under APU skedde även sekretessbrott
(14) 2004. APU, journal innehöll rent förtal.*
(15) 2006. Fick ett plusjobb men slängdes helt utan skäl ut 3'e arbetsdagen av Driftsenhetens chef och Personalman på Karlstads kommun.

(16) Hindrats arbete över 18 år. Huvudanstiftare från Karlstad. Ekonomisk och social skada av detta är enorm. (undantag ~6 månader för terror)
(17) 2006. Karlstads kommun påstår, helt utan fakta och bevis eller ens en saklig framställan i officiella dokument att undertecknad är hotfull och farlig.
(18) 2006. Polisen i Karlstad förvanskar en anmälan efter inlämnandet.

(19) 2006. Misshandel8: Nedslagen /misshandel i centrala Karlstad. Angriparen känd. Polisen "delaktig". Utsätts för irrelevant och förnedrande förhör om privatliv av polis.
(20) Anmäls strax efter av åklagare i Karlstad för en påhittad vandalisering. Åtal 100% fabricerat. Underlagen och vittnesmål t.o.m synbart falska.
(21) 2006 /2007. Arbetsförmedlingen Karlstad, Därefter Befordrad Handläggare utestänger mig på felaktiga (olagliga?) grunder från aktivitetsgarantin i 2 omgångar. Jurist menar deras skäl är för svaga /obefintliga. Arbetsförmedlingen vägrar samarbeta.

(22) Någon månad därefter vägras jag även nyinskrivning på AF i Karlstad. Exakt samma hände vid 2 tillfällen på AF i Stockholm. De visste helt klart att jag skulle vägras detta.
(23) Årsskiftet 2006/2007. AF, JUSEK och Karlstads kommun arrangerar en utpressning för att jag ska godta en förlikning. Budet är att jag själv ska stå för en månadslön. När jag nekar förlikningen återtar AF redan givna löften (Se mer i kommande).
(24) 2006. Polisen driver med undertecknad samt förlöjligar och reducerar skriftligen en anmälan efter inlämnandet (detta är 2'a tillfället).

(25) 2007. Åklagaren avslår anmälan som "ej brottslig handling" trots att den innehåller 2 fall av misshandel och delaktighet av polis mm. mm.
(26) Skriftlig begäran om enskilt åtal hindras genom trakasserier och manipulationer av Kriminell Rådman, Karlstads tingsrätt.
(27) 2007. AF /LAN Karlstad försenar ett begärt intyg flera veckor.

(28) 2007. AF /LAN Karlstad trasslar och manipulerade med alla delar av ärendet för att provocera och trakassera.
(29) 2007. AF /LAN Karlstad fortsätter arbeta för anstiftande av förnyad mobbning genom praktik och s.k arbetsprövning.
(30) Jusek, 1'e ombudsman i Göteborg ljög ~6 månader om att centrala förhandlingar pågick (Bekräftat av SKL).

(31) Lämnade polisanmälan till enheten för interna utredningar. Prejades på E18 av 2 stycken stora lastbilar med släp inom 2 timmar efter. Aldrig sett liknande under 30 års bilkörning (omskrivet i inlägg på www). Drog husvagn i snöstorm och situationen direkt livsfarlig.
(32) Polisen bröt uppgörelse om att anmälan skulle diskuteras.
(33) Åklagare hann t.o.m avslå anmälan redan innan jag ens fått reda på att polisen lämnat den vidare (förhindrade viktiga kompletteringar).

(34) Hösten 2007 läkare på VC Planeten, Karlstad förtalar i remiss, dvs dolt utanför journal till PTSD-utredning. Det är 3'e läkaren som ljuger och förtalar i samband med vägrade /manipulerade PTSD-utredningar. (PTSD = Post traumatiskt stressyndrom).
(35) 2007. Socialkontoret Karlstad vägrar handläggning, hänvisar till en kommunstadga som påstås kräva "aktiv handläggning på AF" (som AF vägrar). Socialkontoret vägrar uppvisa stadgan. Troligen existerar den inte!
(36) Från vårvinter 2008, terroriserad med riktade pulsgeneratorer av först infra-akustisk typ och från ~maj med elektro-induktiv teknik (mikrovågs-radar-typ) dag och natt. Pulsgeneratorer är väl omskrivna vapen av terroriserande typ. (utrustning, se bl.a Försvarets Materielverk). 090428, fortfarande pågående...

(37) Hemlös fr. juli 2008.
(38) Höst 2008 framkommer nära släkting i Karlstad djupgående, mångåriga inblandning i terrorn. Detta är i sig självt en personlig tragedi. Släktingen står under hot, men i vilken omfattning är oklart.
(39) Helt saknat alla former av inkomst mellan 2006 – höst 2010. Ekonomisk skada miljonbelopp. Livskvalitét = tortyr.

(40) 23'e januari tvångsomhändertas i Karlstad på falska grunder. Grips först och därefter upprättas vårdintyg (lag föreskriver det omvända). Körs till psyk. Kristinehamn, övervakas 24 timmar. Släpps därefter utan åtgärder. Ren terror där polisen helt följer ordens-direktiv och struntar i lagen.

.

   *   Plusjobbet 2,5 arbetsdagar våren 2006

Förseelser av arbetsgivaren, Karlstads Kommun under plusjobbet 2006: Detta har arbetsgivaren Karlstads Kommun gjort, sagt eller påstått i detta ärende sedan 060110 (nästan ~kronologisk). Dvs att man lyckades terrorisera med gott och väl över 15 lagbrott (därtill en lång rad av rena elakheter) på ca 5 månader.

Karlstad #1. Brev lottades olagligt till fel person - chef driftsenheten.
Karlstad #2. Driftschefen påstods vara min chef (uppenbart för att förvirra), vilket strax efter kommunen ändrade (utan förklaring).
Karlstad #3. Mottagande på arbetsplats i strid med lokalt avtal Plus 06.

Karlstad #4. Kallad till hotfullt provokations-möte utan dagordning på 3'e arbetsdagen.
(Uppgörelse på mötet 0206: Förhandling om omplacering m eget fack)
Karlstad #5. Påtvingat försök till omförhandling jobb-placering utan fack.
Karlstad #6 & #7. Avtalsbrott 2 & 3: Fråntagen arbetsuppgifter 1)utan varsel samt 2)utan sakligt motiv.

Karlstad #8. Avstängd utan varsel.
Karlstad #9. Arbetsgivaren Karlstads kommun beordrat (mot lag /praxis) möte med fel fack! Jusek tillstyrkte detta möte oförklarligt. Vid mötet försökte _ 2 _ personer _ med _ våld _ tvinga mig in i en möteslokal
Karlstad #10. Ung ombudsman på medlemsjour som lämnade fakta tystades. Jag hindrades senare samtala med denna ombudsman, trots begäran.

Karlstad #11. Driftschefen vid Karlstads kommun har som information till övrig personal spridit förtal om undertecknad.
Karlstad #12. Karlstads kommun kallade mig farlig i officiellt dokument. Förklaring eller bevis saknas.
Karlstad #13. Karlstads kommun har upprepad hänvisat felaktig till en paragraf om läkarundersökning.

Karlstad #14. Karlstads kommun har bevisligen ljugit och påstått att jag vägrat delta på möten.
Karlstad #15. Avsked utan avtalsenligt varsel.
Karlstad #16. Trots omfattande försök att få kontakt med skyddsombud (epost, telefon och brev) hindrades det.

Karlstad #17. Karlstads kommun vägrade lämna ut uppgifter enligt "rätt till insyn eget ärende".
Karlstad #19. Vägran att visa hänsyn till eller behandla skrivelse om hotfull arbetssituation mm 060703.
Karlstad #20. Förhandlingsförslag negligerades.

Karlstad #21. Felaktig avstängning, otillåten period.
Karlstad #22. Anställning avslutad under felaktiga påståenden /beslutsgrund.

Merparten av dessa ageranden uppenbart uppsåtlig utförts som terror avsedd att skrämma, förnedra och skjuta mig ut från arbetsmarknaden. Naturligtvis är social och ekonomisk skada inget annat än ytterligare en personlig tragedi och direkt avsedd att vara så.


__ Utpressning av Arbetsförmedling
och i samverkan med Karlstads kommun 2006-2007.

Utpressningen av Arbetsförmedlingen i Karlstad årsskiftet 2006-2007. Jag redogör här i punktform.

AF= Arbetsförmedling
GAR= aktivitetsgaranti (aktivitetsstöd)
AG= arbetsgivare (=Karlstads Kommun)

Se förspelet till detta i "Trakasserad av chef på plus jobb":
http://groups.google.se/group/swnet....+av+chef&hl=sv

=> Jag kontaktade AF för att bli inskriven i GAR (på nytt)
=> AF frågar om jag "släpper plusjobbet"? Jag svarar att vi inte behöver diskutera detta nu och att var sak får ha sin tid.
=> Plötsligt, efter flera månaders "stillestånd" kom förlikningserbjudande från AG
=> Jag fick ett halvt löfte av AF att GAR kommer att beviljas (var då rättighet)
=> Förlikningsförslaget från AG innebar inte ens full lön för tiden sedan det felaktiga avslutandet av anställningen.
=> Jag avslog förlikningsförlaget då jag inte har något skäl att bära skuld för Kommunens tilltag.
=> Några dagar senare avslogs GAR av AF.

Visst utgör detta ett starkt indicium att AF, Karlstads Kommun (AG) och Jusek samverkade för att svälta ut undertecknad och alltså förhindra rimliga skadestånd. Jag har ju ingen inkomst sedan 2006-08-15 (till senhöst 2010). Sedermera har även facket Jusek (SACO) och AF-Karlstad ljugit så omfattande att kontakten måst brytas helt. /Slut.

.

   **    Pulsgeneratorattacker och dator (pågående)


__ PG
Under flera perioder av livet har jag utsatts för omfattande, aggressiva attacker med Pulsgeneratorer [PG]. Pulsgeneratorerna är en variant av mikrovågsradar vars vågkanaler varieras för   # övervakning   # stressande och skadande vibrationer mot kroppen. Fortfarande används ibland den äldre varianten som baseras på infraljuds-vibrationer.

Sedan 2008 utsätts jag för omfattande vågvibrationer av PG hela nätter och dagligen. Alltså varje natt och varje dag. Den senaste veckan har jag utsatts för mycket kraftig PG-vibration mot huvud nattetid, natten till 6'e, 7'e samt idag 10'e (mars 2011). Huvudet känns som jag fått flera kraftiga smällar mot det och huvudvärken sitter i hela dagen efter dessa nätter. Jag går även och lägger mig med huvudvärk av föregående natts intensiva vibrationer. (utsätts just nu för omfattande attacker mot system och surflina).


__ PC
För närvarande pågår ett "krig" om makten över min PC. Anstiftande fascistiska ordensnätverk har tidigare stulit mitt BIOS hårdvarumässigt (ny info). Pga vissa tekniska omständigheter som jag inte vill avslöja öppet just nu kan jag inte migrera och starta om datorn med rensad HDD, vilket annars vore naturligt. Återkommer troligen om detta. (står just nu under omfattande attack mot både PC och surflina)

.


Länkar i angränsande inlägg.
Bokmärk och läs denna tråden om terror i Sverige.

.

Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 – höst 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad. Nu ”bostadslös”.


.
Titel: SV: Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 13 mars 2011, 09:34:06 AM
.

   ***   Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen #18


.

Bokmärk, läs mer!
Missa inte... Terrorlistan på övergrepp i förra postningen, ... #17.

.

_ Om dataövervakning /intrång: Under veckan skrev jag om övervakning som jag haft mot pc'n. De förefaller manipulerat även hårdvara. Troligen genom att vid något tillfälle fysiskt stjäla pc'n och ta över och ändra BIOS. När jag gjorde åtgärder så blockerades pc'n först så att jag endast kunde ha 1 webläsarfönster aktiverat. Kanske för att kunna bevaka manuellt, vet inte. Efter ett par uppkopplingar mot nätet gick det att surfa flera fönster igen... Men nu släpar sig pc'n fram som att någon monterat en "trög bandspelare" i den för att dokumentera.  Även ett antal systemfiler har ändrast och pc'ns boottider o.s.v... .

.

   **   Vem utför sociala avrättningar?

Det här ärendet har jag presenterat allt emedan analysen har pågått. Första insikterna om den terroriserande förföljelsen fick jag i mitten av 80-talet. Då föll jag emellertid in i hjärntvätten, in i den indoktrinerade lunken....  vilken tyvärr många Svenskar tyvärr lyder under hela sina liv. Genombrottet då jag åter såg igenom indoktrineringen är svår att peka ut, kanske 1999-2002. Då inledde jag ett frenetiskt sökande efter faktabaserade minnen och började analysera helheten. På så sätt har beskrivningarna utvecklats successivt.

När det gäller omständigheter och fakta har jag inte i något fall misstagit mig. I ett sammanhang råkade jag dock vända på en detalj vilket jag senare korrigerat. Sanningshalten i fakta om händelser i ärendet ligger över 99%. Vissa omständigheter i samhället har jag analyserat och delvis spekulerat omkring vilket jag också markerat explicit och grammatiskt. Det avser sådant som vilka som legat och ligger bakom förföljelsen, hur det organiserats, vad anklagelserna mot mig egentligen är och liknande bakgrund. På de här områdena har jag mer insikter idag än för några år sedan. Tyvärr har det smugit sig in diffusa och i något fall vilseledande påståenden. Därför tänkte jag mig försöka göra en enkel, uppdaterad sammanställning.


__ Stat eller samhälle?
I en tråd använde jag ordet "staten" och det byggde kanske mest på ett obetänksamt ordval. Staten är statschefen (kungen) samt bl.a riksdagen och regeringen som stiftar lagar. Statsministern leder regeringen o.s.v. Staten sägs vara demokratisk och representeras via politiken av folkvalda. Lagarna förbjuder inte mobbning, men de förbjuder misshandel, förtal och tjänstefel och de ger individer frihet genom grundlagarna och därtill konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har ratificerat.

Samhället och det civila: Samhället är inte staten. Exakt hur samhälle bör definieras kan man nog träta om. I princip handlar det om kulturell och social samordning mellan människor. En sammanslutning av människor kan vara en by, en förening, ett "web-community" etc. Samhället är ju vad vi kan beteckna som den inofficiella delen av nationen, och kan vara delvis organiserad medan staten är den officiella. I norden och sannolikt även hela Västeuropa samt Nordamerika organiserar sig samhällets olika delar. Detta sker delvis öppet och delvis i lönndom. Ordenssällskapen och olika föreningar hör till det civila samhället, liksom företag gör medan staten, riksdagen och partierna hör till det politiska samhället.


__ Ordenssällskapen - Uber alles!
Detta är rejält förenklat: Ordenssällskapen rangordnar alla och försöker besätta i princip alla befattningar i alla typer av föreningar i landet med sina medlemmar. De har sannolikt makten eller betydande inflytande i stort sett i varje församling alltifrån bostadsområdets boulförening, via större sport och idrottsföreningar, fackföreningar, yrkesföreningar upp till några av de största partierna, t.ex Moderaterna. Socialdemokraterna är ett specialfall eftersom de traditionellt styrts från LO, TCO och SSU. V har inflytande av autonoma vänstergrupper så även de har mindre inflytande av ordnar. SAP's stödtrupper har på senare år försvagats rejält och t.ex Göran Persson var som statsminister med största säkerhet att betrakta som en "ordensman"... vilket även hans nuvarande jobb som förenings och näringslivskonsult med topp-arvoden (civila samhället) också indikerar.

Ordnarna styr alltså, uppifrån i princip hela Sverige genom bulvaner på positioner i ~alla föreningar. Därmed styrs en stor del av den avancerade repressionen, mobbningen och utstötningarna av lokala ordens-manipulerade nätverk med synbar bas i lokala föreningar. Reglerna och styrningen bakom kommer alltså från ordnarna som har direkt repressiva system, trångsynta regler och tolkningar. Förnuftiga undantag existerar liksom inte i deras värld. För repression och terror har de "poäng-system" där medlemmar genom att terrorisera utpekade offer skaffar sig "lyft-poäng". Eventuellt för befordran. Befordran sker av storebröder till lämplig befattning och lönen kommer förstås av respektive arbetsgivare. På så sätt är det enbart klantar som använder mutor medan ordnarna ger helt osynliga ”mutor” i form av befordran eller utmärkelser som sedan ger belöning från annat håll. På så sätt är det  sällan kontanter eller varor som byter händer och transaktionerna således immateriella och mycket svåra, i princip omöjliga att bevisa.


__ Utstötning till hemlöshet - Det kallar de "att ta ansvar"
I det nya Robinson-Sverige med dessa djuriska utstötningar mm skaffar sig alltså folk karriärer genom att terrorisera och stöta ut utpekade, påstått "dåliga människor". Bakom ligger ordnarnas satanistisk-fascistiska principer om ”Den starkes rätt” och dyl.. Detta åtföljs av omfattande lögner, manipulationer, hjärntvätt mm för att dölja systemet samt för att bevara systemet som liknar kriminellt hemlighetsmakeri. Jag vet att en del tror att detta inte kan vara sant, men tyvärr så är det faktiskt det.

Svenskar som utsätts för sociala avrättningar, repression och annan organiserad mobbnings-terror blir så av de föreningar som de själva är eller varit aktiva i, men med ideologi och metod som baseras på ordnarnas regler och (oftast?) en ordensman som organisatör. Högre ordensmännen drar i marionetternas trådar. De som ligger bakom terror, utstötningar och även t.ex justitiemord är med andra ord systematiskt, endera offrets egen "bror" (f.d vän, vänner) eller broderns storebror uppåt i hierarkin. De som syns och som ”frontar” är andra personer som sedan  ska belönas av de ursprungligen anstiftande klanerna.
 - - -   De kallar detta för att "ta ansvar"!   - - -     I vissa fall är den värste fienden således en förenings-vän eller en indoktrinerad släkting men där andra personer oftast sköter grovjobbet.

.----
Sverige är alltid bäst på allting. När det bevisas att Sverige inte är bäst, då bortser alla från det... Man tänker bort det ...och simsalabim så är Sverige bäst igen och alla är glada... utom förstås de som utsätts för övergreppen för de består ju hur mycket folk än tänker bort dem. I sekten Sverige finns aldrig några allvarliga problem, man bara tänker bort det.
.----


__ Staten involverad trots allt
Här fordras en invinkling. För att ordnarna ska kunna göra detta utan allt för omfattande lagbrott krävs att vissa lagar anpassas. Av detta skälet drivs märkliga lagar igenom riksdag/regering, t.ex så att...

# När lagen mot mobbning antogs för några år sedan var smygfascisterna noga med att få in ordet "barn" i lagtexten. På så vis är mobbning mot barn förbjudet men INTE mot vuxna i Sverige.

# Regler för Arbetsförmedling, A-kassa, F-kassa och Socialkontor skrivs MEDVETET så att tj.m ska ha rätten att sparka ut folk (utpekade /obekväma etc) "mellan stolar". Begreppet "mellan stolarna" är således en lögn, bland många och bygger på regler som anpassas för att medge repression, hot och utstötning.

# Psykiatrins begäran om handräckningar av Polis för att genomföra tvångsomhändertaganden ska enligt lag skrivas _ innan handräckningen. Detta struntar man ofta i baserat på ”ordensmäns förtal”, angiveri mm och då skrivs handräckningsorder i efterskott. Det sker endast om det visar sig nödvändigt. På många områden är det så i Sverige. Utredningar, rapporter etc. upprättas i efterskott, endast om någon legitim person, som journalister begär ut dem. Sannolikt är det ett av skälen till att dokument, då journalister begär dem ofta får pinsamma felaktigheter som man aldrig skulle ha begått om de upprättats i realtid som lag föreskriver.

# Samma som f.g. eller liknande sker även inom Socialkontoren angående vårdnadsärenden och tvångsomhändertaganden av barn. Dvs att myndigheten kan ”ta barn” eller styra vårdnad helt utan dokumentation som endast upprättas EFTERÅT. Då avpassat med de lögner som krävs beroende av vilken sorts argument /bevis /påståenden som myndigheten anser sig behöva. Om någon kräver insyn i dokumentation upprättas den i lönndom beroende av vem som begärt den och hur ärendet utvecklats. Själv vägrades jag helt vårdnad vid Fam.Rätt Mölndal 2003. Detta är lagbrott och med största säkerhet finns ingen dokumentation där ens om att samarbetssamtal skedde. Sverige är byggt för ordensnätverken ska kunna agera ”översittare”.

# Redan på den ”socialdemokratiska tiden” avskaffades tjänstemannaansvar och det är idag mycket enklare för tj.m att terrorisera enskilda. Särskilt som detta idag sker m.hj.a den olagliga kommunikations-övervakningen som idag omfattar: Fast tel. mobil tel. IP-tel. Epost och säkert även mynd.-tjattar.

__ Vissa politiker vet, andra inte
På de här sätten och med många fler trix deltar staten och politiker i att lägga grunderna för repressiva systemet och det som sedan används som en våldsideologi. De anpassar alltså lagstiftning centralt för att medge lokal, förenings och myndighetsbaserad repression. En del politiker VET detta medan andra inte gör det. Notera även hur extra känsliga ärenden redan i förhand plötsligt föranleder sjukskrivningar och att högre chefer kommer in för att leda dessa.
# Så skedde t.ex i Mölndals kommun då jag hösten 2003 olagligt fråntogs rätten till vårdnad.
# Min ordinarie klasslärare vägrade delta vid den ”sociala domen” mot mig på 70-talet och ”blev” då sjukskriven.

Detta är i princip samma system som användes då samtliga partier enhälligt stödde tvångssteriliseringsprogrammen som beslutades under 1900-talet. Det som jag beskriver är redan vetenskapligt dokumenterat att det förekommer, fast bara i ett annat sammanhang. Nu sker det emellertid än mer frekvent och med högre genomsnittlig komplexitet.

Lagar anpassas så att Polis utan straff, ibland ska kunna agera repressivt och delvis baserat på ordensregler. Ibland även mot Svensk lag. T.ex Svenska advokatsamfundets medlemmar bedriver ibland verksamheter som ter sig direkt skurkaktiga och som förstås borde stävjas genom lagstiftning, men så sker alltså inte av liknande skäl som just beskrivits. Ofta är det förstås ordens-baserade övervakningsfunktioner som kontrollerar detta. Men såklart, att advokater och polis så ”lättvindigt” kommit att arbeta för lokala småpåvar, så som det i praktiken blir... det är skrämmande. Alltså. Lagar i Sverige skrivs på två sätt samtidigt. Dels för att lagen ska kunna tillämpas, men dels också för att man med kluriga metoder ska kunna gå runt dem.

-------
En forskare som intervjuades på radions P1 i januari beskrev Sverige så här, fritt citat:
" - Sverige är, till skillnad från stater som idkar öppen repression.../"
-------

Nu förekommer det också förstås en del sådana väldigt lokala kotterier som är fristående från ordnar, föreningar etc. Moped-terroristerna i Rödby som ledde till en dödsskjutning härom året är sannolikt en sådan. I mitt ärende, med den enorma repression jag utsatts för på 4 skilda bostadsorter den är genomförd, visserligen lite blandat men i huvudsak av mina f.d vänner (?) baserat på ordensnätverken. Det är också skälet till att terrorn kunnat följa mig från stad till stad, från förening till förening och från den ena myndigheten till den andra trots att sekretesslagar egentligen borde ha förhindrat det.  //
.

.----
Språkrevisionism: Tidigare har jag nämnt hur fascister systematiskt försöker och propagerar för att ta ifrån Svenskarna språket. Ord som beskriver allvarliga omständigheter, realism i tillvaron så som "fascism", "demokrati" och t.ex "terror" mm. mm. förlöjligas och degraderas. Idag 20110312 samtalade en P3-journalist med Linda Bengtzing. De talade om "terrorn" i Melodifestivalen. Lite omdöme kan man väl ändå begära även av de mest fåraktiga journalisterna, eller?
.----

.

   **   Skadeståndsnivå för Sveriges värsta förföljelseterror någonsin?

För 35 års förstört liv borde skadeståndsnivåerna ligga på "hutlöst" hög nivå. Nyligen har barn (nu vuxna) som behandlats illa under uppväxten på fosterhem eller institutioner beslutats få, först 225.000 SeK. Förslag på ändring till 250.000 SeK. Men, observera att det inte är staten som är skyldiga till de övergreppen (åtminstone sägs det så). Det offentliga är ju endast indirekt delaktiga. De ansvariga är egentligen familjehemmen och institutioner och därför blir statliga ersättningar låga. Nu borde de vara högre ändå. När skadestånd gäller statens och det offentligas ansvar blir nivåerna högre, men ändå långt från t.ex USA's nivåer förstås. Joy Rahman och Bo Larsson som båda fått upprättelse i domstolar efter felaktiga domar fick cirka 1.200.000 SeK per felaktigt år i fängelse. Detta var många år sedan och beloppen bör uppräknas.

I mitt fall har jag utsatts för omfattande terror av statliga Flygvapnet, Arbetsförmedlingen av en kommunal familjerätt samt av Karlstads kommun. Till det adderas anmälningar till JO, Polis, Polisens internutredningar samt Karlstads Tingsrätt och där samtliga har begått brott i ärendet. Inte allt, men en stor del av terrorn har genomförts via myndigheters tjänstemän. Notera att något liknande ärende sannolikt aldrig har prövats avseende skadestånd...

I en enkel beräkning har jag delat perioder i hög, medel och låg skadeståndsnivå. Siffror har jag tagit baserat på skadestånd från nämnda ärenden och som bygger på ansvar av det offentliga. Med en låg uppräkning (+35%) av penningvärde blir det...
  - -  ...över 22 MSek.   - -

Observera att detta är baserat på hur staten, som vid felaktiga fängelsedomar förstört livet för människor. Alltså baserat på belopp som tidigare har utbetalats. Under långa tider har terrorn mot mig varit långt värre än att sitta i fängelse och åren som jag varit isolerad, pga av aktiva utfrysningar är många.

.----
Socialdemokraterna hade kollektivanslutning från facket LO. Det var demokratiskt konstigt. Idag tvångsansluts alla akademiker (med flera arbetande...?) till fascistiska ordensnätverk. Det sker i lönndom. Det är 100 gånger värre och det tänker alla bara bort. Märkligt? Det förklarar varför ordnarna med våld och kriminalitet tystar "obekväma och visselpipor".

Utstött är alltså en demokratisk merit. Förklarar detta också varför Sossarna åter väljer en icke-akademiker som partiledare? Inte helt, men delvis...
.----

Missa inte Terrorlistan 3.0 i förra postningen, ... #17.

.

Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning. ~social-liberal, grön, antifascist.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 – höst 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad. Nu ”bostadslös”.

Terroriserats 35 år, sedan 13 års ålder med: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # 8 fall anstiftad misshandel  # grov trolöshet av fack  # hindrats arbeta ~18 år  # flera grova sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgeneratorer >3 år, pågående.  # hotats anta falsk asperger-diagnos  # skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # ca 300 lagbrott och   # +2500 terrortillfällen. - - Kort sagt:  - Läs texterna, jag vet vad jag talar om!
 
.
Titel: SV: Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 20 mars 2011, 09:02:25 AM
.

   ***   Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen #19

.

Bokmärk, läs och skicka länkar till alla äkta demokrater!


Fr.o.m helgen 12-13 mars nu 2011 så har mitt huvud tydligt påverkats kraftigt negativt av pulsgeneratorer. Det är pulsgeneratorerna (som etablissemanget påstår inte ens finns) som nu med senaste veckornas effekthöjning har gjort att hjärnan är "fylld av vadd". Antagligen har jag liknande IQ som innan men kraftigt nedsatt rörlighet och tankehastighet. Fr.o.m natt t. 0316 höjdes effekten ytterligare.

.

   **   Rashygien med bronsåldersideal
   **   ...eller: Storebror agerar terrorist.


Hur kan man använda ordet "elit" om dem som man hatar? Med elit menar jag att de är "fram-filtrerade" så att ordnarna anser att de är lämpade. Tänk på Flygvapnets flygförare. De genomgår ett av de mest omfattande tester som finns. Många tänker att: " - Det där är riktigt duktiga grabbar..." Men det kan visa sig att flertalet av dem är usla på att sköta barn, värdelösa älskare eller allmänt galna, vilket en del faktiskt vittnar om. Prövningar sorterar egenskaper som ingår i provet. När man talar om ordnarnas elit, ja då förutsätter man att de är utvalda av dem, inget annat. Det kan vara illa nog. Intressant är också att ordnarna ser sig själva som bärare av "den enda sanningen". Ungefär så gör Talibanerna och nästan allting, alltså faktiskt nästan allting i Sverige är kontrollerat och styrt... även Du!


__ Är du utbytbar lille vän?
Det finns sant och falskt i världen när det gäller faktafrågor. Bedömningar har inga exakta svar, men faktafrågor har det. Fascister har ofta biologin som grund liksom Svenska ordnar tycks ha. Där finns skrämmande traditioner att använda biologin till de mest perversa tolkningar... De använder vetenskap som "fan läser bibeln" och då inkluderas även genetiken. Fascistisk-biologiskt vansinne har tidigare setts i: Jude-förintelsen, lagar mot HBTQ-personer, förföljelser mot fattiga som ”sjukdom”, adeln påstods ha bättre gener och t.ex att kriminalitet var ärftligt. Detta var  trosläran bakom tvångssteriliseringarna fram till ~1975. Ett dagsaktuellt exempel är hur t.ex media systematiskt intalar oss att snälla pojkar som inte vill sitta stilla i skolan, de är sjuka.

Ordensmannen påstår: "Alla friska är utbytbara medan sjuka inte är det." Ordensfascisterna tror så. Otroligt dumt, kolla...
Sverige har en av världens lägsta uppklarandefrekvenser av mord och det har kommenterats även av Leif GW Persson. Några av kriminalutredarna är eminenta säger LGWP och menar att de övriga är ganska dåliga. Att de inte ens klarar att arbeta efter sin manual. Om en (1st) polis klarar det, då ska alla andra också klara det bra enligt ordens-logiken. Svenska poliser är alltså INTE utbytbara med varandra och därmed ska en stor del av poliskåren betraktas som diagnostiserbart sjuka... Om man följer ordenssällskapens nyfascistiska logik. Undrar om det är duktiga utredare som är friska, eller de dåliga? ...och hur har då ordensfascisterna tänkt sig att separera de friska poliserna från de sjuka på "konstapel-nivå" ?
   - -   Ordenssällskapen är pragmatiska, ohederliga lögnare och deras "vetenskap" är i allvarliga delar galna, fascistiska floskler.   - -


__ Mångfald hotar monokulturer
Jämför detta med spelet "Kluns". Ja ni vet: sten, sax och påse. Spelet illustrerar hur ett drag, t.ex "påse" besegrar "sten" men får stryk av "sax". Är "påse" då mer värd än "sten" bara därför? Nej, eftersom "påse" får pisk av "sax" så är de alltså jämbördiga.    1) Olika drag passar i olika sammanhang.   2) Vissa bedömning i livet och samhället är så dåliga att de ändå är helt "fel".   3) Det finns grundläggande fakta-teori i livet liksom i Kluns och som har hög validitet och reliabilitet.
Ordensfascisterna vill ha ett extremt hierarkiskt samhälle och då måste de ljuga, skapa kulisser, rökridåer,  öka våldsideologin och inte minst tysta sina motståndare. D.v.s rasera sådant som erkänt krävs för god demokrati. Så, vad har de fascistiska ordensnätverken för sorts idealmänniska? Hur ska denna friska, helt igenom utbytbara människa vara skapad för att passa herr och fru ordensklättrare? Uppenbarligen ska de inte vara som poliserna, eller?


__ Analyser och testningsteknik
När man analyserar verksamheter så använder man varierande fakta som indata. Vissa av dessa kan vara mindre representativa, men det vet man inte. Säkrare att analysera är tester, prövningar och liknande. Den som anordnar en prövning vill medvetet filtrera fram resultat (personer) enl. önskemål. Utarbetade test är därför intressanta att analysera. Mycket förenklat... Ordensnätverken har en sorts prövning som är formad så att det slår både mot "offret" som ska prövas och mot ganska många personer runtomkring. Det som sedan tilldrar sig särskilt intresse är slutfaserna. Prövningen är nämligen så utformad att den, av en del påstås utmynna i en sorts skadestånd. Är det så eller är det någonting annat?


__ Att testa ett test
Detta skrivs mycket förenklat... Ordensnätverkens prövning utmynnar i flera faser och de har tänkt att detta ska vara en sortering av offer som testas. Jo, så går det till och detta är sant. Ordensnätverken håller dessa s.k. prövningar och som utmynnar i, vad man antyder är skadestånd. Dessa hålls låga, för att de ska ha råd att utsätta så många som möjligt för sociala avrättningar... några "får sina liv tillbaks" genom prövningarna. Det sker ofta efter många års terror. I slutet av prövningen används en princip där ”premien” är låg men ökar i steg som är mer ansträngande eller t.o.m farligt för offret. Ordensnätverket dikterar strikta regler som resulterar i att offret som prövas, endera ofarligt får en låg premie eller utsätter sig för fara och endera höjer sin premie eller misslyckas och inte får någonting alls. Hur ska man då analysera denna ”farliga” prövning?

Dels har de syftet att skrämmas med sin makt, Pulsgeneratorernas mångfacetterade tekniska prestanda och dels kravet att offret ska ”tacka och ta emot”. Det avser inte "vänskap", inte respekt utan avser _ krav om _ underdånighet. I slutändan, om personer klarar prövningen väl så rangordnar man folk på fysisk styrka... med inslag av "slamkrypare". Offret ska underdånigt underordna sig ordensnätverkens nazistisk-fascistiska normer, som de menar är "livets sanning". Detta ska alltså offret göra för att få premier som ibland motsvarar en bråkdel av normenliga skadestånd.


__ Rättsordning, Blåbärsmonarki eller ren diktatur?
I en rättsstat får medborgare prövningar i rättvis domstol. Käranden (offret som anklagar) kan vinna skadestånd eller förlora. (I Sverige är det på tog för ofta lyckta dörrar). Men, uppgörelse kan också ske utanför domstol, och det är "förlikning". I förlikningen resonerar svaranden ungefär:
" - Vi är beredda att betala offret en betydligt lägre summa nu, utanför domstolen så vi slipper en officiell dom. "
Om parterna kan enas får offret pengar och domstolsförhandlingen avbryts. Domstolsförhandling eller förlikning är det som vi förknippar med en rättsstat.

Bronsåldersmodell: Med fantasi kan man tänka sig att den Anklagade [A], fjärran från demokratiskt rättstänkande arrangerar en prövning dit man kallar Offret (O). Genom maktmissbruk hindrar A först normal rättvisa. Det är O som har krav på A, men alltså A som ordnar ett ”hoppa-och-bajsa-test” för O. Med detta markerar A överhöghet. Om det sker i en påstådd rättsstat är det särskilt anmärkningsvärt eftersom det betyder att A (sannolikt) ställer sig över både O och statens rättsordning samt troligen är olagligt internationellt...


__ Skadestånd eller ytterligare "våldtäkt"?
Från förra stycket: A har anordnat ett test och sätter själv upp en "premie-plan" (~skadestånd?) och krav som ska ställas på O.
A) Om premien är hög och kravet är lågt så är situationen mer rättsligt hederlig och mindre kränkande.
B) Då premien är låg och kravet högt så kommer situationen mest att likna prostitution under tvång. Med andra ord våldtäkt.

Det vill säga att A i princip köper en tjänst av O. Tjänsten kan vi kalla för "pervers förnedring". I Sverige är prostitution olagligt och lönearbete lagligt, men då står man ej under hot. Den anklagade som inte vill betala skadestånd utan i stället arrangerar en förnedrande prövning beter sig som ett "pervo". En pervers typ med sjuka motiv, fjärran från "mänskliga rättigheter". Inte bättre än andra diktatorer faktiskt. Situationen där A skapar sin egen påstådda rättvisa mot offret liknar terrorism. Inom rättsordning brukar man vägra förhandla eller beblanda sig med terrorister.


__ Deras ohederlighet och min antifascism
Offer som frivilligt antar en prövning av det här slaget blir en "prostituerad". Ordnarnas prövning är ofrivillig, innehåller hot mm. Detta är ett starkt incitament för psykisk dissonans, indoktrinering för O med översitteri och pervers dominans av A. En sådan påtvingad prövning skulle innebära mycket högt skadestånd i sig självt. Om jag tvingades in i sådan situation skulle jag försöka få ett representativt (stort) premie-belopp eller kliva ur prövningen och bli "lottlös". Endera blir man då en prostituerad till högt pris eller kvarstår utan ”avtal”. Frivilligt skulle jag inte ge mig i lag med den här typen av terroriserande diktatur.
Om någon skulle leda mig in i detta, skulle det då avse tiden efter 2003 eller alla de ~35 åren som jag terroriserats? Det spelar stor roll för hur man värderar. Sånt betraktar fascisterna som ovidkommande eftersom respekt och heder inte är deras "grej".

# Principen om ensidigt arrangerad prövning strider mot rättsordning och begreppet rättsstat.  # Då anordnaren ställer hårda, intoleranta krav om bl.a underdånighet, då blir prövningen pervers maktutövning och ytterligare förnedring mot offret. Om offret klarar grundkraven så   # rangordnas sedan offren efter fysisk styrka. Slutligen visar man genom sin metod att de   # negligerar allt vad demokrati och rättstänkande innebär.


__ Vilka hittar på galna prövningar?
Det går faktiskt att ganska bra att beskriva det. Arrangörerna, alltså ordensnätverken karaktäriseras av följande, baserat på analys av deras prövning.
1) Prövningen som är strikt baseras på en smal, mycket specifik åsikt och värdegrund
# Minimal respekt för andra åsikter och alltså i princip MOT åsiktsfrihet /religionsfrihet
# Indikerar intolerans för andra synsätt
# Strikt monokultur
# Mot 2000 år av juridisk etik. Deras regler. Ingen annans - Diktatur

2) Runt prövningen förstärkts deras ageranden med hot, skrämsel, tidigare brott mm. Dvs våldsideologi.
# Krav om dominans och offrets underkastelse... förnedring.
# Låg eller ingen acceptans för mänskliga rättigheter.
# Antidemokratisk värdegrund
# FÖR: Straff, kuvande, pennalism
# MOT: Pedagogik, dialog, basalt människovärde

3) Står i bjärt kontrast till lag och grundlag
# Undergräver gängse rättstänkande
# Att betrakta som kriminell verksamhet.
# Stats och demokratiomstörtande.

5) Resulterande behov av tystnad och irrationell lojalitet
# Sekteristiskt
# Hög risk för tok-haveri (jmfr. talibaner)

En sådan här lista är inte ”tagen ur luften”. Olika faktorer rangordnas och dessa karaktärer är de som jag efter analys anser matchar ordensnätverkens prövningars karaktärsdrag bäst.


__ Fascismens "nya" ideal är 1200 år gamla
Makten fördelas i hierarkin enligt vad som liknar en kedjebrevsmodell (förbjudet i lag). Ledarna sätts alltid först. Ordet "elit" avser "översittare", inte kompetens. Organisationstypen gynnar psykopatisk-liknande personlighet samt "kappvändare". De lägre nivåerna rättfärdigas som "soldater". De ska skydda och värderas efter "stridsvärde" som kan beskrivas som: lojalitet x styrka. Andra egenskaper leder till diagnoser. Genom att ledarna sätter sitt eget värde högt över folkets är det i princip, indirekt enligt dem själva de som äger landet, och äger det övriga folket. De skulle skörda fler offer om de vågade agera öppet. Utstötningar kommer troligen att öka dramatiskt framgent (se: Fascistlist, ovan i tråden). Grymheten begränsas f.n av insyn av bl.a media och vissa partier. Ordensnätverken står på samma nivå, med liknande ideal som forna tiders galna, hedonistiska härskare. Numer alltså i form av dolda, fascistiska "diktators-kommitéer" i toppen av ordensnätverken.

När de arrangerar prövningar så består deras prov i att:
1) själva visa dominans och skräms...
2) kräva underdånighet
3) belöna den starke slaven som mer värd än den svage (kloka slavar är ointressant för dem)

Dessutom: En person kan ha god fysisk förmåga men få slut på allt glykogen. Särskilt påverkar detta dag 2, 3 osv. På en natt hinner man endast lagra sådär 30% av energin. Återhämtningsförmåga kan ökas rejält på endast någon månads rörelse. En muskel-bensinbil kan inte köras utan bensin och en människa kan inte ”köras” eller ens tänka utan energi... Inget bränsle, ingen drift. Ordnarna prövar alltså inte ens det som de ger sken av... 

Men hur gick det då med Sveriges fantastiska bronsålderskrigare... För, det är väl därifrån de hämtar sina ideal? De påstås ju ha varit grymma, egoistiska men också lojala och starka.


__ Ordensnätverken hyllar förlorarens egenskaper
Jo bronsålderskrigarna, de besegrades ironiskt nog av kristna kyrkans präster och munkar. Den hårda "kluns-Stenen" av krigare neutraliserades av kyrkans "påse" av tro och värderingar. Därmed bevisades värdet av olika kompetenser och olika personlighet... Men Svenska ordensfascister de rangordnar åter, idag 2011 folk efter "förnedringstolerans", fysisk styrka och de satsar på intolerant hierarki och utstötningar. Den ovanstående ordens-ideologin, eller snarare just  "slamkryparna" (ovan) är skälet till att jag idag befinner mig på ett "omskolningsläger" med hjärntvätt och pulsgenerator-tortyr varje dygn, strax nordost om Karlstads centrum. Ordensfascisterna menar att jag kunde välja. Ja, jag kunde ha valt att vara äkta hemlös helt utan tak och värme under hela den gångna vintern också. Så här går det till när ordensnätverken gör folk hemlösa... i världens mest lögnaktiga land. När Olof Palme yttrade orden om "diktaturens kreatur" så kan han mycket väl ha inkluderat Svenska ordensfascister. Palme blev mördad.

.----
F. Reinfeldt är nazist: "De nya moderaterna" anstränger sig att framtona med "kultstatus". Omskriven fascist-taktik. De skapar inte råaste fascism ännu (se Fascist-list, inlägg ovan) men de öppnar på bred front för maktmissbruk på tjänstemannanivå och utstötningar. Autokratin bygger på ordensfascismens kollektivistiska diktatur. Adolf Hitlers hade också högerfascism med kollektivistism. Nationalismen är nedtonad, men nya plågan "vårt land" indikerar tydligt nazismen...
.----


_ Personlig kommentar
Den som har hittat på prövningen ordnarna använder måste vara störd. Närmaste jämförelse är gladiatorspelen där slavar som kunde bli fria om de t.ex besegrade lejon. Slavarna, det är vi det och detta utspelades senast officiellt på bronsåldern. Detta sker organiserat från föreningsnätverken, dompterade av ordensmännen (storebror) här i dagens Sverige. Kadaffi säger "folket älskar mig"... Men ordensnätverkens budskap är ännu värre, för de säger faktiskt genom utformningen av sina prövningar...
" - Älska oss och håll käften eller så tar vi dina barn och du får dö hemlös..."
 

__ Slutsats: Ordensnätverken kräver alltså...
§ ETT) Du måste lyda deras regler. Inga förhandlingar. Inga undantag.
§ TVÅ) Under deras regler måste Du fylla deras FASCISTISKA KRAV. Inga undantag.
§ TRE) I praktisk handling /prövning visar de ingen respekt för vare sig   3.1 Mänskliga rättigheter   3.2 Demokrati   3.3 Rättsordning    3.4 Åsiktsfrihet   3.5 Yttrandefrihet.

För ordnarna är demokrati värdefullt... som kuliss! När tolkningen av prövningen renskrivs kan man se att Sverige redan idag har tydliga inslag av diktatur. Inte ”traditionell” på grund av världens mest avancerade system för indoktrinering och döljanden. En diktatur kan teoretiskt vara god, men de ordensnätverk som idag dominerar har stark fascistisk prägel och omdömeslösa, sekteristiska drag. Se 1984 (George Orwell).


__ Efterord
Anta att det allra bästa för breda folklager vore att bygga en nation med "lagom materialism", god rättstrygghet och högsta tänkbara övriga livskvalitet. Prioriterade områden skulle kanske vara design, humaniora och forskning. Det skulle ordensfascisterna troligen nonchalera, eftersom det skulle rycka undan mattan för deras härskarklaners speciella behov av produktions och konsumtions-materialism att dominera över. Deras bästa är inte folkets bästa.

Vad är då ordensnätverken positiva till då egentligen? I princip kan man alltså härleda att de inte är "för" någonting annat än sin egen och sina släkters härskarstatus. Samt att de inte skyr nästan några medel för att behålla detta. Utåt använder man kodordet "stabilitet".

.

   *   Kamp för livet

Frihetskampen i Tunisien startade väl med att en torghandlare gjorde en självbränning. Lars Tingström vittnade om åratal av förföljelser... men i nyheter framställdes han som "farlig idiot". 55-åringen i Nyköping som 2007 utsattes för ett MEDVETET olagligt tvångsomhändertagande av polis ...han har ensidigt omskrivits som polismördare. Inget media har ifrågasatt om dessa personer utsatts för "sociala avrättningar". Media ~ ordensfascister. På Wikipedia är båda fallen lögnaktigt beskrivna.

Grävande journalister och föreningar har radat upp vittnesmål om systematiska "LVU-stölder av barn" och massor av folk görs olagligt hemlösa. Oftast lotsas man att det är "misstag" om någon frågar. Detta är inte olyckshändelser! I många av fallen har dokument förfalskats, gömts eller aldrig ens upprättats o.s.v! Själv skulle jag just nu ha varit en av de hemlösa men har tak, ännu. Varför är fascister i andra länder onda, men påstås vara fina i Sverige!?  - - (Svaret finns i denna tråden)
>18.000 hemlösa varav flera tusen beror på terror, maktmissbruk och lagbrott.
~20.000 LVU-barn varav flera tusentals har tagits för att tysta och förtrycka obekväma föräldrar (ibland barnen). Alla undersökningar och all logik indikerar detta entydigt..ja, i Sverige! Det kallas "dold repression". Många av de som "vet fakta" tiger av rädsla, precis som i vilken diktatur som helst. Fakta talar sitt tydliga språk... Sverige är tyvärr världens mest lögnaktiga land vilket döljs bakom det mest avancerade systemet för tystnad och hjärntvätt. När ska vi få ropa Sverige horra! Sverige horra! ...utan att storebror kommer och webbmobbar, börjar terrorisera oss på arbetsplatsen eller gör oss hemlösa?

.

Missa inte... Terrorlistan på övergrepp i postning ... #17.

"Keops pyramid". Mer aktuell nu: http://www.youtube.com/watch?v=FDBvAaUuW5o&feature=related

.

Libyen: Samma som ovanstående. Var tyst, lojal och anpassa dig. Annars får du pisk!

.

Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning. ~social-liberal, grön, antifascist.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 – höst 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad. Nu ”bostadslös”.

Terroriserats 35 år, sedan 13 års ålder med: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # 8 fall anstiftad misshandel  # grov trolöshet av fack  # hindrats arbeta ~18 år  # flera grova sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgeneratorer >3 år, pågående.  # hotats anta falsk asperger-diagnos  # skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # ca 300 lagbrott och   # +2500 terrortillfällen.
 - -  Läs texterna, jag vet vad jag talar om!

.
Titel: SV: Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 27 mars 2011, 10:26:48 AM
.

NYTT EXTRA!
På grund av nya, framkomna bevis under Fredagen omkastas planeringen av inläggen. Eftersom det passar i ordningen får det ordinarie nummer.

.

   ***   Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen #20


.

   **   Nytt om skandalärendet!
   **   11-ÅRING UTSTÖTT AV LÄRARE
   **   Legitimerad lärare arrangerade repressiv komplott på Karlstads-skola

.

__ När börjar avrättningarna?
Under 10 år har jag nu utrett och analyserat de otroliga turerna omkring mitt liv och de 300 brott och +2500 terrortillfällen som jag utsatts för. Detta har hittills kulminerat 2008-2010 då jag varit hemlös trots att jag alltid varit frisk, laglydig och nykter. Sedan tidigare har jag konstaterat att jag stöttes ut organiserat senast vid 13 års ålder, genom agerande av bl.a en lärarvikarie. Man vill ju inte tro att sådant sker här i Sverige. I samband med att jag för en tid sedan uppmärksammades på det märkliga fallet "Alf Enerström" började jag pröva nya vägar för analyserna. Idag, fredag framkom därför i analyserna detta.

Efter noggranna genomgångar har det visat sig att jag vid 11 års ålder i samverkan mellan min dåvarande klasslärare och en utsedd elev, utanför reglerna hindrades att vinna en schacktävling. Det ordnades skolmästerskap i schack och turneringen började på klassnivå. Det låter förstås som en mindre sak.  Jag har terroriserats hela mitt liv och naturligtvis då börjat fundera över när förföljelserna mot mig egentligen tog fart? Hur har det har gått till? När, vid vilken ålder börjar man stöta ut människor som sedan ofta göms och ”förvaras” som hemlösa, blivande missbrukare?


__ Legitimerad klasslärare konspirerade mot 11-åring 
Det började med att jag vann schacktävlingen i klassen nästan. Jag vann finalen, men det räckte inte... efter märkliga turer krävde vår legitimerade klasslärare att det skulle bli ett omspel mot en annan elev i klassen, vi kan kalla honom Roger. Läraren påstod att Roger hade missgynnats på något sätt och att det skulle göras omspel. Vid omspelet vann jag igen. När jag förklarade Roger "schack matt" satt han och funderade en stund som att han vägrade erkänna det, trots att det var tydligt. Han var inte arg eller upprörd, mer klurig. Plötsligt slog han ut alla pjäserna och log, och jag minns tydligt, som om det var igår hur Roger sedan på efterföljande rast, nästan hela rasten hade ett långt, enskilt samtal med klassläraren. De stod avskilt i en korridor, väl synliga.

2 timmar senare påstod läraren och Roger att det inte hade varit schack matt... hur nu läraren kunde ha en åsikt om det? Matchen hade ju gått i avskildhet. Nu menade alltså både klassläraren och Roger att de sista dragen skulle spelas om eftersom de menade att Roger mindes hur spelpjäserna stod!!! (det gjorde inte jag) Matchens slut skulle spelas om dagen efter. Naturligtvis ställdes pjäserna dagen efter upp så att det över huvud taget inte fanns någon schacksituation. Jag hade ju ingenting att säga till om eftersom klassläraren "regerade" och vi gick i 4'e klass. Roger hade pluggat schackuppställningar under natten (säkerligen) och han vann på, jag tror det var 4 drag i en påhittad uppställning...


__ Lärarna hade en elev-provokatör
Hur jag kom detta på spåren... Jo, jag upptäckte nämligen flera händelser där Roger hamnade i konstiga, t.o.m spektakulära bråk med andra... men Roger drabbades liksom aldrig själv, bara de som bråkat med honom. Jag minns t.ex när Roger hade stol-kastnings-krig med en kille som kallades "pucken" (påhittat alias). "pucken" råkade mycket illa ut efter det, men Roger klarade sig märkligt bra. Gång på gång visade sig Roger ha privata samtal med lärare ena stunden för att i nästa stund provocera andra elever eller på kvällstid delta i halvkriminella gäng. På prov fuskade Roger systematiskt, och det ver en hel del grova grejer. Roger själv åkte aldrig fast, men många omkring honom gjorde det. Men, här kommer det riktigt kluriga... Som vuxen arbetar Roger numer (för ngt år sedan) professionellt med tekniskt underhåll av "halvkriminell utrustning" (avstår detaljer för anonymitet) och han tjänar extremt bra, särskilt med tanke på att han i stort sett saknar utbildning.


__ Bevis - Schacktestet
Det verkliga beviset för att detta var medvetet förtryck och mobbning mot mig var det som sedan hände cirka 1-2 år efteråt. En helt vanlig skoldag, jag hade nog inte spelat ett enda parti schack på 1 år. Då bad några klasskamrater mig att följa med till skolbiblioteket. Där satt en finnig typ, han kan ha varit sådär 18 och alltså gissningsvis 6 år äldre än jag. Den finnige hade aldrig ens gått på vår skola och nu var han där för att testa mig i schack! Han kom för att testa mig, inga andra vad jag vet. Jag vill minnas vi spelade med klocka på 1 eller 1,5 timmar. Han lyckades dock spela mig "matt" när det var sådär 5 minuter kvar. I överlägsen min sa han på tonårsmanér, och detta minns jag tydligt...
" - Nja, du är inte så bra, men inte dålig heller. Du klarar att planera ungefär 6, uppemot 7 drag framåt. Jag klarar 9. Om du kommer till schackklubben och börjar träna kanske du kan bli en hyfsad motionsspelare." (vad som är vanligt nivå i schackspel har jag ingen aning om) Så gick han bara...

Därmed är det åtminstone bevisat att någon hade uppmärksammat att min placering i schacktävlingen hade manipulerats bort. Men, de ville tydligen veta min nivå, eftersom de sedan ordnade det där testet...  Uppenbarligen var det så viktigt för dem att hindra mig gå vidare i tävlingen att de dels manipulerade inför alla, men sedan ändå arrangerade ett test. Känslan jag har inför detta är att det handlar om att höja och sänka elever gentemot varandra även med "fusk och okonventionella betyg". Jag fick gärna vara bra i schack, men vinna, det skulle jag inte få.
   - - -   Hur kan en legitimerad lärare vara så angelägen om att sänka ett barn att denne t.o.m arrangerar en komplott mot en 11-åring?   - - -   
Att det var planerat och att det hade någon sorts syfte, det framstår tämligen klart.

.----
Efter att logiken även om denna nya terror, mot mig som 11-åring fallit på plats känner jag mig åter igen skakad. Ondskan och galenskapen bakom Svenska ordensnätverken tycks inte ha några gränser alls. Precis allting tycks faktiskt styrt av ordensnätverken.
.----


__ Nya iakttagelser, första reflexion
När jag nu insåg att skolans anställda lärare deltar i att arrangera och starta utstötningar mot skolbarn i Karlstad så tänkte jag vidare...  Detta är endast en första reflexion: Det byggdes en ny skola cirka 1 kilometer från där jag bodde. Just vi 7 som bodde lite mitt emellan ansågs inte få plats i den nya skolan. Vår första skolklass skulle till nya skolan men vi 7 skulle brytas loss till en gammal skola i närheten. Flera föräldrar m.fl. tyckte det var ganska konstigt att just 7 barn inte rymdes i den nya skolan. När skolområdesgränserna drogs om, då placerades vi 7 barn i området i samma klass ... Utom just X, som placerades i en annan klass än oss. (X är den killen som medverkade eller ledde utstötningen mot mig sedan i ~6'e klass. Se tidigare inlägg) Dessutom drog man en cirka 1,5 Km extra gränslinje som avskilde ett (1!) barn i ”vårt område” så att han hamnade i den nya skolan.

Det barnet från våra kvarter som kom till nya skolan var märkvärdigt nog från en gammal ”bank-ägarsläkt”. Således växer det fram ett mönster där 7 barn på konstiga argument flyttas bort från sin klass varav 1 utvalt barn oförklarligt placeras i en annan klass än oss övriga. Områdets 8'e och ”finaste barn” fick en särskild 1,5 Km gränslinje för att komma till den nya skolan. Året efter, då upplöste man den här indelningen igen. Alltså var det endast min årsklass som flyttades i detta området. Detta ledde förstås till att vi 7 fick ganska långt till klasskamrater men nära till andra jämnåriga barn som vi inte kände (så väl). Nu är detta inte analyserat klart, men starten med den, bevisligen konspirerande läraren lägger en sorts grund för misstanke om repressiva, rashygieniska motiv även i övriga delar.

.----
Åter alltså tydliga indikationer om att lärare tydligen agerat social-grupps-indelare. Inte bara betygssättare utan även "sociala domare", möjligen på rashygienisk-liknande grunder av eleverna. Det är skrämmande! Det är väl inte fel att utbildat folk "tänker", men det får ju för fan inte övergå i lynchningar som startar med 11-åringar eller bebisar!?
.----

Personen X sattes alltså i en annan klass än oss övriga från dessa kvarter och sedan kan man säga att X återintroducerades i vårt bostadsområde, men då endast på fritiden. Han hade aldrig synts till i området innan, åtminstone inte regelbundet. Det skedde strax innan jag dömdes till utstötning. Händelserna liknar i hög grad det som försvaret tidigare gjort med värnpliktiga befäl. Dvs att man låter dem vara för sig själva innan de introduceras som ledare i en annan grupp. Detta betyder att X möjligen, matchades av vuxna som ledare redan när vi var 10 år. Eller var det så att det var en sorts test av X?  ...eller att han fick 2 klasser att chefa över? X var en av de få i området som bodde i nybyggt tegelhus och att han skulle läsa på högskola, det var ett krav från hans föräldrar även om de i första hand ville han skulle bli polis... men han hade för svag syn.

Runt detta har sedan hänt ett antal händelser som kan vara slump men på ett märkligt sätt fortfarande har inflytande, åtminstone på mitt liv. Fast det får jag ta längre fram om analyserna gör det intressant. För er som inte känner till bakgrunden så kan man påminna sig att terrorn mot mig, den pågår fortfarande.
.

   *   Lärdomar för demokrater

__ Organiserad förföljelse, startpunkt och pågående
Först vill jag återknyta till klasslärarens komplott mot mig i schackspelet. Anta, vilket egentligen är ganska troligt nämligen att ordensmännen redan när jag var 11 år hade bestämt att jag skulle stötas ut. Om de redan hade bestämt det så ville de förstås inte skylta med att jag utöver att jag var hyfsat bra i flera idrotter, okej betyg i skolan o.s.v. dessutom var en av de bättre i schack också. Det skulle ju i sådana fall naturligtvis hindras eller inte komma ut. Lägg märke till att domen vid 13 var en sorts startpunkt och att bevisen om lärarens komplott i schackturnerningen inte har några drag av ”startpunkt” och därmed så att säga ”rycker ur pluggen”.

Komplotten avseende schacket indikerar att detta var något planerat, avsiktligt och att det därmed gör det än mer troligt att repressionen (eller avsikten till det) förelegat även innan. Från tidigare vet vi att isolering är en av de viktigaste och nästan alltid förekommande komponenterna i sociala avrättningar. Här lägger vi alltså särskilt märke till att barn som flyttas extra, mer än de andra barnen de får färre vänskapskontakter och blir otvetydigt lättare att isolera. Skolan arrangerar alltså möjligen mobbning! Möjligen kan lärarens komplott ha byggt på tillfällig repression, men nu finns ju skäl att anta att förföljelsen mot mig hade startat redan när jag var bebis...

Den fascistiska domen mot mig föll när jag var 13. Det betyder i sådana fall, rimligen att jag då skulle ha stötts ut på grund av händelser eller omständigheter under barndomen, innan jag blev 13. Den bilden kvarstår tydlig liksom påståendet att jag stöttes ut ”senast” då. I ett flertal fall som jag varit i kontakt med, omkring 15 st... även då orsakerna antagligen är olika så gäller ändå repressionen ungefär lika. Huvudregel för analys av förföljelseärenden säger.
1) Om det finns indikationer om att förföljelsen startat före en viss tidpunkt, då har förföljelsen  sannolikt också pågått innan den tiden.
2) Om det finns tydliga indikationer på att en förföljelse startat i en viss period föreligger ändå stor sannolikhet att trakasserierna varit organiserade redan innan.
3) Endast om det finns bevis och särskilt omfattande iakttagelser som visar att systematisk repression startat av en viss händelse, speciell orsak etc., endast då föreligger generella skäl att anta att planlagd pennalism startade just då. I flertalet fall gäller 1 och 2.
4) Organiserad repression sker i Sverige med utgångspunkt i ordens och föreningsnätverk. Anstiftarna betalas vanligen genom ”osynliga” mutor så som befordran, bättre jobb, ansvarsfulla poster eller annat som på annat sätt kan omsättas i makt, livskvalitét eller pengar.


__ Repressionens omfattning och komplexitet
I den mycket omfattande, organiserade terror som har pågått mot mig har det sedan lång tid funnits ett flertal händelser som indikerat att förföljelser och aktiva utpekanden skett redan från 3 – 5 års ålder. Det finns alltså t.o.m underliga händelser, påståenden etc. som avser min födelse. Allt mer pekar därför på att jag varit utpekad allt sedan födelsen. Utstötningen mot mig har i vissa perioder varit mycket omfattande, kraftfull och ”mut-intensiv” (t.ex 2006 mars – sep: 3 rejäla befordringar på AF-Karlstad, minst 1 på Soc. Samt minst 1 inom Jusek, riks)

På grund av de tydliga bevis /indicier som finns om både aggressiviteten i terrorn samt de omfattande resurser som man periodvis lagt på denna sociala avrättning så finns skäl att misstänka att till och med  gränsdragningarna för den nya skolan sattes just för att underlätta repressionen mot mig. Äldre ordensmän har säkerligen stor erfarenhet att förtrycka och deras planering därför avancerad avseende, tid, förberedelser och även kostnadseffektivitet (enkelhet) mm. Den äldre skolan var stor, hade mer utrymme, det pågick bussning och tillät alltså mer, snabba, flexibla anpassningar o.s.v.

Ordensfascisterna använder minst 3 olika grunder för sociala avrättningar mot nyfödda och barn:
A) Hämnd: Personer kan t.ex hotas med hämnd för olika saker. Om personen dör (eller liknande) så överförs straffet på släktingar eller ofödda barn enligt principen att ”blod är tjockare än vatten”. Se ”Christer Pettersson”, ovan.
B) Arv: Flera av de fall jag känner till har bl.a missbrukare, psykiskt sjuka, avvikande eller obekväma i sin släkt bakåt. Grov, delvis även irrationell rasbiologi förefaller kunna vara ett återkommande skäl för ordensfascisternas utstötningar.
C) Ondska:  Som tidigare beskrivits i tråden kan diktaturer och organisationer som använder våld också ha behov av en sorts rituellt våld för att, visserligen sjukligt ändå hävda sin avvikelse, sin tradition och sin ideologi.


__ Dubbelspel och antidemokrati
Här framkommer en möjlig förklaring till varför vissa delar av terrorn mot mig varit så väldigt avancerad. Jo, då man socialt ska avrätta någon som pekats ut som barn av hämnd, arv eller ondska, då kan det vara en stabil person. Ordensnätverken kan alltså möjligen veta att personen som de är i färd att stöta ut i själva verket är MER STABIL ÄN GENOMSNITTET... och att de därför måste ladda hårt med övergrepp och skrämmande aggressivitet. Har de väl börjat på en social avrättning och spridit förtal, då riskerar de att sanningen annars bevisas, att de är lögnaktiga hycklare...

Barn angrips vilket bevisats här. Det lägger mer fakta bakom det som allt fler börjat kalla "LVU-skandalen". Åtminstone från detta ärendet är det bevisat att repression används mot barn, minst från 11 år, t.o.m genom legitimerade lärare.  Nya anti-mobbningslagen ändrar möjligen detta. Att vuxna terroriseras det är väl känt sedan innan.

Ordensfascister använder myndigheter och kommuner för sin kriminalitet och brott mot mänskliga rättigheter. Samtidigt finns indikationer om att ordensnätverken idag är bland de som högst gapar om sänkta skatter... samtidigt som de själva alltså använder offentliga resurser för brott mot grundlagar och annan kriminalitet. Intressant.

Punkterna A, B och C pekar ut ett stort antal av de åsikter, tankar, värderingar och även regler samt mål som ordnarna har. Vissa fascistsika regler syftar inte till någonting annat än hot, ondska, repression och som möjliga fällor för personer man vill dra in i terror. Demokrati är för dem endast en rökridå, en kuliss. Hela deras system bygger på en sorts ”kedjebrevs-diktatur”. Det blir också lätt för de flesta att inse att lögner och ohederlighet, det är deras metod i alla sammanhang där de räknar med att ingen ska kunna straffa dem för det.

.

__ Media, information eller kuliss?
Gammelmedier tycks under vintern hindrat att seriös inrikespolitik ska komma till debatt. Jag menar att detta är ordensnätverkens pågående taktik för att passivisera och hölja nyfascismen i dunkel. Nöjes-nyheterna går ut på att berätta hur otroligt illa det är i alla andra länder... men i Sverige är allt perfekt utom snön och tågtiderna, typ... I samband med nordafrika hyllas Svensk demokrati, som förebild trots att sanningen är att det knappast alls finns vare sig demokrati eller rättsordning kvar här. Alla utifrån tror att allt är bra här och så trodde även Assange. De enda seriösa nyheterna om SAP's ledarbyte behandlas som cirkus (trots att det definitivt inte är det). Hemlösa som ökar, LVU-skandalen, ~30.000 nya på socialbidrag och lögnen om den påstådda tillväxten (återhämtning är inte tillväxt). De nya, lojala medierna säger...
" - Får vi be, om största, möjliga tyyyyyyssstnad."

.
.----
Senaste veckan blockeras jag från att ens nå forum.piratpariet. Linan blockeras INNAN jag når forumet. Jag är medlem i PiratPartiet. Då borde väl det vara hindrande av både föreningsfrihet och rätt till politisk aktivitet.
.----

.

   **   I denna tråden - Du har väl inte missat?

Numren avser mitt rubriknummer... Inläggen är inte någon planerad bok utan har skrivits i spontana delar, med  lite organisering här och där.
.

__ LISTOR
Ny-fascist-list...    v.1102A – inlägg #14
Lista över förändringar i fascistoid riktning, Sverige

Terrorlistan - urval v3.0 – inlägg #17
Lista med olika terroriserande övergrepp mot mig, i urval.
.

__ REPRESSION I SVERIGE
Sveriges dolda ideologi – inlägg #2
Partiell statskupp i Sverige – inlägg #10
Två statsmodeller -  Att krossas eller inte – inlägg #15
Vem utför sociala avrättningar? - inlägg #18
.

__ 35 ÅRS TERROR  med 300 LAGBROTT
Rättslös i Sverige - En inledning /återblick – inlägg #15
Rapport från fångläger Karlstad – inlägg #14
Mobboffer i sammandrag – inlägg #16
(Terrorlistan - urval v3.0 – inlägg #17)
Lidande, mobbningen den ultimata skräcken – inlägg #11
Skådespelarna: Psykologins verklighet – inlägg #16
.

Bokmärk, läs mer och skicka länkar till äkta demokrater.

.

Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning. ~social-liberal, grön, antifascist.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 – höst 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad. Nu ”bostadslös”.

Terroriserats 35 år, sedan 13 års ålder med: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # 8 fall anstiftad misshandel  # grov trolöshet av fack  # hindrats arbeta ~18 år  # flera grova sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgeneratorer >3 år, pågående.  # hotats anta falsk asperger-diagnos  # skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # ca 300 lagbrott och   # +2500 terrortillfällen.
 - -  Läs texterna, jag vet vad jag talar om!

.
Titel: SV: Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 03 april 2011, 10:58:09 AM
.

   ***   Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen #21


.
.

Responsibility to protect
- Vem? - När? - Var?
.

__ "Yttrandefrihet" = ordkosmetika
Råkat säga en aning för mycket om den Svenska yttrandefriheten vid ett besök på socialkontoret i Karlstad och efter har jag straffats mycket kraftigt med pulsgeneratorer. Fr.o.m 2011-03-29 har min tankeförmåga satts ned rejält. Mest negativt påverkas tankarnas rörlighet, närminne och förmåga att göra enklare arbete. Jag kan hålla en tråd, men jag tappar i reflexioner och slavar bort material. Möjligen, kanske kan det återhämtas. Detta har nu satt ned förmågan dramatiskt, till f.n omkring 40% av ursprunglig.
.

   *   Dolt skräckvälde
   *   Slutspurt blev föraning...

För 1 månad se'n höll jag på att avrunda skrivandet, tänkte att jag inte kom längre. Från ett utstädat, färdiganalyserat "rum" öppnade sig en lönndörr. Jag har ju utsatts för omfattande terror, under nu bevisat 40 år att man periodvis kan benämna det som tortyr. Naturligtvis känns det viktigt att gräva i det. Som värdegrunds-demokrat, humanist anser jag att "Land skall med lag byggas.".

Runt min födelse finns lögner och bl.a ett falskt, och livspåverkande påstående av en läkare. Sedan började mobbning mot mig som 3-åring. Så kom den underliga provokationerna i skolan där en "okänd" gubbe som påstods vara "frisksportare" pekade ut mig och en romsk kille som plattfotade. Jag var inte plattfot vilket senare bekräftats av läkare, och troligen inte den romske killen heller. En annan klasskamrat från "fin familj" han var plattfotad, men blev alltså inte uttagen av "sport-gubben".

Året efter kom splittringen av klassen som åtföljdes av, vad som åtminstone ser ut som en indelning av # underhuggar-barn,  # chefs-barnet och   # "gräddfils-barnet" av 4'e-klassare här i Karlstad. Det låter också lite oskyldigt, men detaljerna... satta i ljuset av att jag sedan terroriserats 40 år... är sprängstoff. Deltog statlig skola i rasbiologisk klassindelning? Det är material som, i händerna på de "bästa journalisterna" skulle kunna föranleda en revolution som handlar om:
# Vad gör lärarna med barnen i skolan, egentligen?
# Används systematisk repression mot utpekade skolbarn?
# Är detta grunden för våldsideologin och den s.k. LVU-skandalen?
# Pågår en dold, kanske bevisbar nazistisk släkt-utrotning riktad mot fattiga, utpekade familjer i Sverige nu, idag? (jag vet nu vilken sorts bevis man ska leta efter...)

De som mobbar utpekade får "lyftpoäng" och immateriella mutor, som småstads-journalister inte ens vågar hantera. Det har senaste veckan framkommit en så ondskefull koppling mellan händelserna, där i skol-omflyttningen och händelser senare i mitt liv att...    Dessutom visar det sig att Ordensnätverken använder en sorts testning av folk, alla (?) som baseras just på deras ideologiska system. De testar inte vad Personaltjänstemän skulle benämna "vanliga, normala egenskaper". Nej, de har en sorts dolt, prövningssystem som just gallrar ut folk som passar som psykopat-ledare. Jag har inte skrivit om detta ännu...  Även, trots mycket bra resultat i alla objektiva test skulle jag haft toppresultat på Officershögskola men då råkade jag ut för tortyrliknande mobbning och i stället gavs betyget "med tvekan godkänt" baserat på misshandel, förtal och maktmissbruk (inlägg ovan i tråden). Åratal senare skickade de in en kvinna i mitt liv som lotsades vara vänlig men stal en kondom och drog på VC och körde upp den... och gjorde sig gravid för att de skulle tvinga in mig i än värre utstötning, endera i...ja o.s.v.

Jo, det visar sig att det troligen finns kopplingar mellan händelser i mitt liv som vuxen med det som hände då i skolans 4'e klass... att jag just nu inte vågar skriva om det utan att överväga tänkbara konsekvenser. Troligen är det riskfritt, kanske inte. Ärendet har hamnat på en ny, högre nivå som börjar lukta "oförutsedda trafikolyckor" och liknande. Ja, det förekommer nu t.o.m ett dödsfall i historien. Samt, minns ni hur jag berättat om prejningen av lastbilar på väg hem efter att jag inlämnat polisanmälan till Polisens internutredningsgrupp i Västerås (går nog att Googla)? Förloppen som ännu inte är helt bevisade kanske aldrig kommer kunna bevisas helt, men det är ruggigt och passerar bortom normal skräckfilm, jag lovar! Risken är att detta är början på det verkliga helvetet.

.----
Sprid detta till alla riktiga demokrater. Verkligen. Sprid detta!
Ärendet eller analyserna har nått en punkt där öppna lästräffar faktiskt spelar praktisk roll.
.----

.

   **   Det är en jobbig tid

_ Allmänpolitiskt
Efter 1990 och mordet på Palme strax innan har Sverige färdats snabbt åt det fascistiska hållet. Hittills har inte många insett det. De riktiga demokraterna tycks endera fortfarande sova eller fullständigt yrvakna. Sossarna har liksom tidigare de Ny-fascistiska Moderaterna nu fått en "parti-VD" enligt fascistiska ledarideal.

_ Repression mot barn
Barn-repression? (inlägget #20) Förra postningen och analyserna innan skakade loss ny tankeverksamhet. Särskilt sätter det fokus på den totala grymhet som råder från ordensnätverken. Deras sakliga motiv är minimala, eller noll...  Lärarens utstuderade komplott mot mig som 11-åring, 2 år före domen medför att jakten på mig sannolikt baseras på rasbiologi, hämnd eller på ren ondska.

_ Inlägget #19
...om att "testa ett test" mm. har i kombination med förra punkten vidgat och fördjupat insikter ytterligare.  Det gäller ordnarnas kombination av superhierarkisk idealstat och deras rasbiologi. Det är mycket ruggiga grejer och där jag troligtvis är ett offer för extremistisk rasbiologi.
 
_ Praktiken
Efter fjolårets prövning, kringliggande fakta som ordensnätverkens nonchalans till lagar, media som redan deltar, mångårig olaglig övervaknings-kontroll mm så framträder den riktigt skrämmande bilden. En nyfascistisk verklighet som ~90% av Svenskar inte ens anar än. Ordnarnas talibanistiska (ibland kallat patriarkala...) synsätt på sin egen ideologi som "den enda rätta"... är skrämmande. De är västvärldens galna fundamentalister, och de har redan i hög grad makten även över partierna, riksdag och regering. Det allra senaste är indikationer om att jag, som ju i princip lever isolerad... jag straffas om jag råkar säga något "tabubelagt" TILL MIG SJÄLV i ensamhet! (avlyssning med pulsgen.) Ja, helheten är omskakande, och minst sagt "jobbig".

_ Här blandas...
...demokrati-kamp och ärendet: Ärendet är extremt och tilldrar sig troligen uppmärksamhet i vissa kretsar. Efter ~15' mars har forums träff-räknare manipulerats. På ett forum var under flera dagar ~0,3 lästräffar per timme, dagtid. Just den timme då jag granskade min text så skedde över 15 lästräffar. Orimligt. I ett forum med många läsare stod träffräknare osannolikt stilla i 4 dagar. Lästräffar för "vittnessmål" hålls nere, allmänpolitik lyfts.

_ Debattörer för övervakning
Jag är frisk, skötsam och nykter... och har alltid varit så. Jag har ingen ond eller ens ”kostsam” gen som måste utplånas. Vissa, mer demokratiska samhällsmodeller är betydligt mer toleranta än ordensfascismens. Bland debattörer och bloggare är sannolikt en extra stor andel "självständigt tänkande" och troligtvis står cirka 1 – 3 av 10 av er som läser detta och själva debatterar upptagna på ordensnätverkens "risk och övervakningslistor".

_ Förtalar Kina, kopierar Sovjet
Det allmänt okända draget hos ordensnätverken är att de likt sovjetstaten, NordKorea och dylika avser utplåna vissa kreativa, självständigt tänkande och ”olydiga”. Troligen så många som de törs. Ju mer jag grävt desto mer fakta har jag funnit som tyder på detta. Många knäcks men 1000-tals döljs också som knarkande hemlösa. Det är fråga om liv och död. Från början har jag tagit ställning mot fascism och för demokrati av allmänpolitiska skäl. Det är en slump att det nu visar sig att äkta demokrati med lika äkta rättstrygghet troligen är det enda som kan ge mig och kanske även Dig rätten till normalt liv utan övergrepp, terror och hjärntvätt här i Sverige.

.

   **   Aktuell nätterror
.

__ Java, en bakdörr?
Jag surfade in på en företagssida för att boka en tid i tisdags. Inga problem. På kvällen försökte byta tid. Då upptäckte jag att någon, utifrån nätet startade en java-applikation i min dator. Från tidigare på dagen visste jag ju att någon "fristående java" inte behövdes. Jag stängde av java-instansen och ytterligare 2 lika som startades, men så missade jag den 4'e och då havererade sökfiltreringen på webbsidan. Inte så svårt att räkna ut att uppstarten av java, i min dator utifrån var ett trakasseri som förstör sökfunktionen på sidan.

Dagen efter ~09:35 2011-03-30 gjorde jag ett nytt försök. Samma sak hände igen, dvs att en trakasserande, helt onödig java-instans startades (utifrån). Denna gången stängde jag den inte utan låste den i stället och jag tror att det hindrade uppstart av fler. För säkerhets skull startade jag ett fräscht webbläsarfönster och öppnade bokningssidan. Fungerade jättebra. Då blir övervakarna sura! Jag får ju inte vinna, det är ju jag som ska terroriseras av dem oavsett hur bra eller klokt jag agerar... så PLOPP, då bröt de uppkopplingen i stället.
.

__ Trakasserier övergår i terror
En gång i månaden, då är det ju ett litet trakasseri. Mot mig håller repressionsfascisterna på så här hela tiden. Det händer något sånt negativt i princip varje dag, vissa dagar uppemot 10 gånger eller flera timmar i sträck. Jag har blivit allt mer van att känna igen hur de beter sig. Man kan säga att de lotsas att de följer lagarna, men det gör de inte.  En annan grej som de lyckas göra är att de på något sätt låser filer och mappar.
.

__ Andra aktuella webbtrakasserier...
Blockerad epost igen: Skulle redovisa till Arbetsförmedlingen igen 31'e. Jag postade på en officiell AF-epost-adress men postning "nekas". Detta verkar sammanfalla med andra trakasserier som jag utsatts för på och av AF. På sätt och vis bör man alltså kunna hålla dem ansvariga.

Radio Leaks: SverigesRadios nya service att kunna kryptera epost-meddelanden till dem, den har under veckan blockerats för mig. Dvs att jag har släppts in på kontaktsidan men hindrats nå PGP-nyckeln. (Har mediernas webmastrar journalistisk tystnads-heder?)

Nedladdningar: Under veckan har jag, som vanligt laddat hem en del podradio från SR. Använder en ”downloader”. Sedan denna veckan tar det cirka ½ minut innan laddningen kommer igång. Det beror troligtvis på att övervakarna kontrollerar för att ”stoppa” filer de inte gillar. Troligtvis kommer de (som tidigare) hindra nedladdning av säkerhetsprogram, särskilt krypteringsprogram. När jag lyckas skydda PC'n då har jag vid tidigare tillfällen helt blockerats från nätet .

.

   *   Barnen, det viktigaste som vi har :: reflexion
.

__ Är allting dubbeltänkande?
Barnen är det viktigaste "vi" har. Omfattande övergrepp mot barn på institutioner och i LVU-hem. Hur ska man uppfatta det, när det framkommer (från förra inlägget) att legitimerade lärare planerar repression mot utpekade elever? Planerat, det är ju ohyggligt! Lärarna ska väl ge barnen en start i livet, inte krossa dem!? Först har jag terroriserats minst från 11 år. När det startade innan det är mest en definitionsfråga. När jag var 13 utsattes jag för domen som kan benämnas "social avrättning". Jag var frisk och helt skötsam. Som vuxen har jag fråntagits rätten till mitt eget barn, mot då gällande lag, 2000. Myndigheten flaggade om värsta umgängessabotage och andra hot... som naturligtvis också drabbat barnet. Jag är skakad, både för egen del men också alla andras. Allting tycks "tvärt om" och som hämtat ur George Orwell, 1984... Observera att jämförelsen med ”1984” är faktabaserat. Med dubbeltänkande avses organiserade lögner där man ständigt säger en sak, men menar tvärt om. Alltså...
   - - -   ”Barn, de bästa slagpåsar som vi har” (???)   - - -   

.----
Kontraster: Det stolta laget Tre Kronor glider ut på isen. Nu ska de kämpa för faderlandet... Där stora, starka och trygga avlade män med bronsåldersideal och den starkes rätt, organiserat genom föreningsnätverk ger sig på skolbarn.
.----
.

__ Påstådd demokrati ”avrättar” enligt arvshämnd 2 släktled bakåt
Nästa lärare jag hade efter schack-komplotten hade civilkurage och vägrade att delta i den sociala domen och blev sjukskriven. Då kom en lärarvikarie som ordnade sociala aktiviteter, upprättade sociogram mm. Klassen skapade genom detaljstyrning, av vikarien alltså troligtvis ett falskt beslut. Tillsammans (extrem form av hjärntvätt) att det var jag som var en ”ovanligt udda fågel” i klassen. Åtminstone skulle klassen uppfatta det så. Men, hur mycket ”tillsammans” var detta egentligen, och hur gick det till?
A) Läraren tog upprättade svar, diagram mm hemma.
B) Lärare hade tidigare pekat ut mig negativt från 2'a klass och agerat planlagt, öppet repressivt från 4'an (hittills känt).
C) En liten grupp elever flyttats till annan skola inför åk. 4'a vilket avgjort bidrar till ”isolering” (jag var en av dem).

Jag kommer tänka på den lilla orten Vålberg, strax väster om Karlstad, som under många år blev ökänt för ett flertal grova mobbningsfall som även gick till domstolar. Höll de på med samma metoder där, fastän kanske ännu mer synbart?

Utstötningen och domen mot mig luktar "kinesisk rättegång". Skådespel. Lärarna gav sken av att det var klassens elever som arbetade fram en utstötning som sedan blev en dom. Allt mer pekar på att det var en skenaktivitet medan fakta stärker bilden att jag var uttagen för utstötning, en social avrättning baserat på en kombination mellan ”släkthämnd” och rasbiologi. Både arvet och hämnden därför att en släkting TVÅ LED BAKÅT utpekades som ”kverulant” och anklagats med olika hittepådiagnoser. Analys fortgår...

.----
Ni sitter där och läser och vill tro att Sverige är ett hederligt land, medan jag, just nu krossats socialt och ekonomiskt och nu lever i en sorts flytande ”kommunarrest” och med nattlig tortyr med pulsgeneratorer för hjärntvätt.
.----

.

   **   Dolt budskap från ordensfascisterna - Kassera överflödiga!   #1

Grunden för denna diskussionen ligger i den omständigheten att alla auktoritära stater, alla diktaturliknande länder nästan alltid "utser" vilka människor som ska "plockas bort". Pinochet som var höger fängslade eller dödade folk som var öppet vänster. I Sovjet gjorde Lenin och Stalin ungefär samma med högerfolk. Lika har det varit i många länder runt jorden där man valt ”trånga statsideologier”. Nu görs Sverige accelererande intolerant med ny superhierarkiskt ”överparti” i form av ordenssällskapens elit som placerar sina män i regeringen. Nu ska många nya stötas ut i sann Robinson-anda... därför att de påstås falla ”utanför”. Här påstår ordensfascisterna att de är bättre än andra diktaturer. Enda skillnaden är att de är anpassade till Svensk indoktrinering. Laganpassningarna för detta har nu pågått cirka 15 år och mycket sker i form av autokrati och syns knappast alls utom för dem som drabbas.

(Efter insikterna som föregick förra inlägget pekar fakta allt tyngre åt att jag är utpekad för utstötning sedan födsel. Vår tids rasbiologi med grund i hämnd, arv eller ordensnätverkens ondska. Denna postningen avser bl.a aspekter på deras rasbiologi som grund för övergrepp.)
.

__ Vi föds olika
Ett antal personer har pekat ut mig som dels filosofisk och dels självständig. Detta kan man då beskriva med andra ord som idéstyrd, inifrånstyrd och egensinnig, svårdominerad etc.. Detta skulle alltså i den Svenska ordensfascismen vara ett allvarligt problem. Det första som åtminstone jag då tänker på är att jag av den anledningen definierades som "obekväm". I skolan ville jag lära för livet och några lärare ansåg att jag ställde rimliga, framsynta frågor som bidrog till undervisningen medan andra, ja de blev rasande och upplevde att jag "satte dit" dem med att inte behärska sina ämnen.

För flera år sedan var det en person [P] som berättade ungefär följande. Det var längesedan och det blir mina ord ur mitt minne:
" - Personer föds med olika grundegenskaper. Särskilt kan man urskilja vissa drag på en skala mellan försiktighet till dominans. Försiktiga behöver ofta ledas framåt medan dominanta behöver hejdas."
.

__ God egenskap men överflödig, "kasseras"!
Jag minns en bekant som köpte en större familjehund, men som var så dominerande att den på en bilresa markerade dominans över familjen och plötsligt gick till attack mot pappan som körde. Usch... Den var verkligen dominant. Sedan fortsatte P sitt påstående så här:
" - Nu är det så (sade P), att det föds för många barn med dominant personlighet. Man kan säga att det föds för många chef-barn i förhållande till hur många chefs-jobb som finns." Om detta är sant vet jag inte.

Detta låter obehagligt eftersom P's påstående lägger en grund för den fascistiska åsikten att vissa är "överflödiga". Sedan några år har jag kommit att tänka att P nog menade att kombinationen "inifrånstyrd" och "svårkontrollerad" skulle förenklas till "dominerande". P berättade möjligen detta som en förklaring till varför jag skulle komma att stötas ut. Tänk er själva, om man påstår att detta landet är en demokrati och samtidigt säger (tänkt, liknande exempel):
"I år behövde vi inga flickor.”  5 år senare avlivar man alla som är vänsterhänta, o.s.v med påståendet att "de behövs inte". Det skulle ju vara fruktansvärt... motsvarande har jag alltså fått höra här i Sverige... och onekligen stöts människor ut och döljs bland hemlösa och knarkare.
.

__ Kreativitet är inte dominans
Som barn lekte jag ofta ensam och saknade aldrig någon att dominera över. Däremot hade jag mycket fantasi, skapade mycket, konstruerade, byggde saker o.s.v. och lärde mig att bedöma saker och skaffa mig åsikter. På så sätt tog jag antagligen lite mera plats än mer tillbakadragna barn. För mig som idag fått hela mitt liv förstört och som fortfarande pågår, för mig är detta naturligtvis stor sorg. För demokrater borde det vara av intresse varför någon utsätts för sociala avrättningar och terroriseras så här. Är detta skälet till den enorma hemlösheten? "Ja" svarar jag.

Många barn bygger med klotsar och dyl. som små. För mig var byggandet återkommande alltifrån stora träklotsar, via Lego till Mekano och modeller av plast och trä. Man kan då fråga sig om vanliga t.ex lärare eller andra vuxna kan missförstå kreativitet?: 

# Hur "obekväm" ska man vara som 13-åring för att redan då få en dom om att bli utstött?
# Kan lärare eller andra vuxna som har kontakt med barn rationalisera begrepp så mycket att de jämställer skapande och "idé-förslag" med dominans?
# Eller är det i själva verket så att ordensnätverken så starkt ogillar alla beteenden hos barn som innebär att de blir mer synliga?

Att detta handlade om seriös utstötning, det är definitivt. Men, var det i övrigt en äkta dom eller avsett dölja något?

...fortsättning kommer

.

Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning. ~social-liberal, grön, antifascist.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 – höst 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad. Nu ”bostadslös”.

Terroriserats 35 år, sedan 13 års ålder med: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # 8 fall anstiftad misshandel  # grov trolöshet av fack  # hindrats arbeta ~18 år  # flera grova sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgeneratorer >3 år, pågående.  # hotats anta falsk asperger-diagnos  # skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # ca 300 lagbrott och   # +2500 terrortillfällen.
 - -  Läs texterna, jag vet vad jag talar om!
.
Titel: SV: Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 10 april 2011, 11:20:06 AM
.

  ***   Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen #22


.
  *   Lägesrapport 9'e april (Ed. 10'e)

Från 2011-04-06 EM började övervakarna köra pulsgeneratorerna mot höger njure. Det är en koncentrerad vågkanal som träffar njure, nästan enbart. Själva vågkanalen kan identifieras när man är observant, men låg effekt gör ont som fan. Sedan effekterna i vågvibrationerna höjdes härom veckan har en omläggning i vibrationerna skett växlande. Just nu är de relativt höga både dagtid och nattetid. På torsdagen (2011-04-07) känner jag mig fysiskt misshandlad även mot kroppen. Åter igen är nu våldsstyrningen med PulsGeneratorerna helt obegriplig och enbart "torterande repression". Tankeförmågan är kraftigt nedsatt, känslor förtrycks och nu smärtor från njure samt vänster axel. De använder alltså en grov bestraffnings-styrning som är så onyanserad att den är obegriplig. Hund eller djurdressyr på det här viset är straffbart djurplågeri enligt lag. Det har varit jobbiga veckor med tunga vågvibrationer mot huvud, kropp och därtill den nya, chockerande insikten att mitt liv, i den påstådda rättsstaten krossats av en arvshämnd som ordensnätverken menar man ska förstå spontant, men som tagit över 8 år att utreda med professionell kompetens. Skydd för ”undersåten”, här mig det finns inte eftersom polisen, ja de deltar ju i det djävulska, anti-juridiska systemet för att vinna fascist-poäng.
.

.----
Har Sverige kommit in i en tid där "sända barn till skolan" betyder att man ställer dem under andra vuxnas repression och sociala klassindelning?
.----
.

  **   Hittepådiagnoserna
.

__ Diagnos som legitim gräns eller kriminellt hot?
Under all den tid som jag har lagt ned på detta under nu 10 år så kan jag säga följande:
# Av alla de personer som själva påstått att de har utsatts för förföljelser och trakasserier (ibland omfattande) så tycks samtliga har varit så, utan undantag.
# Av alla de som utpekats för någon form av: paranoid, paranoja, kverullensparanoja, "paranoid personlighetsstörning" o.s.v så föreligger indikationer (bevis!) om att samtliga har varit förföljda och, eller på annat sätt terroriserade. Samtliga som endera själva påstått att de varit förföljda eller utpekats för "paranoja" har de facto varit terroriserade.

Gränserna för psykiska sjukdomar har historiskt satts för att beskriva vilka som inte kunde ta hand om sig. "Psykisk sjukdom" var s.a.s beteckning som beskrev om en person kunde sköta dagliga göromål och arbeta. Här ser vi alltså hur staten, genom skolmedicin-läkarna har definierat gränser för sjukdom så att de passat för statens behov av gränsdragningar.
.

__ Parasiterar på statens ordning
De etiketter som jag tidigare valt att kalla "hittepådiagnoser" är ordensnätverkens motsvarigheter till statens gränsdragande diagnoser. Staten upprätthåller sin ordning genom demokratisk legitimitet och ordensnätverken sina åsikter genom våld. I ordensnätverkens fascistiska och rashygieniska Sverige är trakasserier, förföljelser och repression dagligt återkommande aktiviteter i våldsideologin. När ordensnätverken utsätter personer för terror så reagerar somliga offer med att:   # Slå larm   # bryta ihop eller t.ex   # gå till motangrepp. För att dölja det som verkligen sker har ordnarna med manipulerande strategi hittat på sjukdomsnamn som inte finns egentligen, ”hittepådiagnoser”. Dessa sjukdomsetiketter har ordensnätverken skapat så att de ska  # påminna om etablerade sjukdomar samt  # dölja nätverkens aktivitet som huvudsakligen bottnar i rasbiologi, släkthämnd eller rituell ondska.

Det riktigt otäcka är att ordensnätverkens gränser för hittepådiagnoserna avser deras egna politiska åsikter. Åsikter om hur individer ska passa in i deras dystopiska, icke-demokratiska härskarhierarki. Hittepådiagnoserna avser alltså dölja mobbning (ibland extrem) som bottnar i illegitima lynchningar mot offren. Man bedriver sedan omfattande förtal med varierande grad av lögner och manipulation mot fullt normala, fungerande personer. Ryktet om att vissa personer dessutom ibland attackeras av avundsjuke-skäl tycks delvis sant. Hittepådiagnoserna tar alltså inte ens grund i fakta utan baseras på ”förtalsbaserade egenskaper” som offret ofta inte alls har.
.

__ Ansvar för dold aktivitet
Den Svenska modellen med helheten, med statens normer kombinerat med ordnarnas fascistiska normer sammantaget kan jämföras direkt med tidigare diktaturer som Sovjet, DDR, Chile, Kina etc. Sverige är obetydligt bättre men extremt mycket mer angeläget om att dölja de verkliga, fascistiska aktiviteterna. Det som jag kallar "hittepådiagnoser" är också något ännu värre. Dvs en sorts falska, antidemokratiska maktmedel kamouflerade att se ut som ”vanlig sjukdomsdiagnos”. De är riktade mot, i lönndom döma och dölja extrema politiskt grundade antidemokratiska aktiviteter:

# utstötningar
# repression
# sociala avrättningar
# prövningar

Ofta för att även med lagbrott omintetgöra seriösa konkurrenter, kanske med mindre släkt. Officiella Sverige vägrar som det verkar tala om detta, men på senare år öppnar allt mer för det. Spelregler, påhittade diagnoser etc. som utarbetats och döljs mellan ordnar, stat och skolmedicin som grund för dold, fascistisk maktutövning och hemligt kodspråk för den nya tidens sociala avrättningar till skillnad från 1900-talets synliga  tvångssteriliseringar. Det är samma sak som det handlar om.
.

.----
Inrikespolitik behandlas allt mer som melodifestivalen. Personer, kläder, tönt-statistik och ännu mer om personval till olika "VD-lag". Verklig fixering på personer är typisk fascism-populism som avser vilken härförare vi okritiskt ska följa.    - - -    ”Låt oss bli förförda av en ”sexig” furer, sakpolitik skit samma.”   - - -     Demokrati däremot, kräver sakligt engagemang.
.----
.

  **   Dolt budskap från ordensfascisterna - Kassera överflödiga!   #2

__ Anklagelsen blev positiv, då ändrades den....
Det förefaller orimligt att betrakta "obekväm" (men inte våldsam) som så allvarligt att man stöter ut en skötsam 11-åring för det. Det låter ju faktiskt inte klokt ens för rashygieniker! Om det handlade om dominans, som t.ex elever som oprovocerat ger lärare på käften, då skulle det vara mera begripligt. Men sådan har jag aldrig varit heller. Därför kommer frågan igen, kan vuxna människor vara så generalistiska och rent ut sagt, korkade att de sammanblandar kreativitet, skaparglädje med dominans... (från detta kap. #1) ja, jag undrar?

Men, så kommer en annan hake i detta. Sedan Robinson-epoken, med påbud om mer repression och utstötningar i samhället... ja från och med då så frammanas angrepp, provokationer och pennalism. Här kommer en motsägelse. För att driva sådan pennalism riktigt bra, och provokationer etc. ska man väl antagligen vara en aning dominerande. För att göra det ska man antagligen vara mera individualistisk och dominerande än genomsnittet. Anta nu att jag pekats ut för utstötning endera av skälet "filosofisk + självständig" eller av skälet "dominant". Enligt den nya samhällstrenden borde jag i sådana fall passa fascisterna. Genom att dels vara mer självständig och mera konkurrerande enligt det som jag utpekats för borde jag ju enligt deras tidigare analys ha blivit mer ”attraktiv”... Nej, jag fjäskar inte för fascisterna, men här finns en skum hake...
.

__ Du är "dålig" - förklaringen varierar
Motsägelsen ligger alltså i att man har pekat ut mig negativt för dessa personlighetsdrag från förr. Men nu, när alltså dessa drag (deras analys /påstående) enligt trenderna egentligen borde belönas... ja då inkluderas jag inte i det. Då uppmärksammas jag inte som positiv. I flera tidigare textstycken har jag poängterat ordensnätverkens påfallande, ja till och med ibland systematiska lögnaktighet och ohederlighet. Detta är ett sådant område. De pekar ut mig negativt för dessa egenskaper och när trenden borde belöna de egenskaper jag pekats ut negativt för att ha, ... ja då antyder de det omvända. Dvs att det bakom hela förföljelsen mot mig tycks finnas en sorts pragmatiska lögnaktighet.

Oavsett egenskaper så utpekas jag hela tiden för att ha de egenskaper som för stunden anses negativa. Enligt personlighetspsykologi är det i princip helt omöjligt att ändra personlighet till det diametrala så det kan vi utesluta. Alla iakttagelser tyder på att ordensfascisternas SAMTLIGA förklaringar döljer sanningen... och vad är då sanningen? Ja, inte säger de den rakt ut... och faktiskt finns flera omständigheter som pekar på att de ljuger precis hela tiden.
.

__ Vart leder lögnerna?
Den här omständigheten med förföljarnas ohederlighet och påfallande lögnaktighet har jag noterat sedan flera år, fast kanske inte kunnat bestämma mig för analysens detaljer. Det förefaller faktiskt mest som att de en gång har pekat ut mig för utstötning och det är sant, men att... RIMLIGA SKÄL HELT SAKNAS. Detta antyder även somliga... Alla människor har egenskaper. Men jag har i princip inga egenskaper som skulle vara så dramatiska att jag skulle ”avrättas” till varje pris. Det som i stället händer är att de systematiskt, hela tiden anklagat mig för att ha de för stunden minst omtyckta egenskaperna, oavsett vad de egentligen är.

Eftersom man ändå helt avser /avsett hålla offret (mig) isolerad, helt omgiven av "bevakare" så kommer aldrig någon ändå att kunna bekräfta om de ljuger eller inte och det gör att de kan hålla på med lögn, på lögn o.s.v inför folk med lägre ”rang”.... I tidigare inlägg har jag redogjort för hur märkliga händelser tidigt i mitt liv nu antagligen bevisar att jag utpekades negativt redan som nyfödd... trots att alla omkring ansett att jag var helt vanlig. Här är alltså ett annat perspktiv som ger samma indikation. Åter igen pekar omständigheter i riktningen att jag möjligen varit bevakad för utstötning nästan eller helt sedan jag föddes, men utan egentligt synbara skäl. Visst låter det absurt, att vara ute efter ett barn?
.

__ Lärdom av Christer Pettersson?   (stycket jag trodde postats före 3 inlägg bakåt)
En bekant som har liknande sorts föreningsbakgrund som jag, har också drabbats av förföljelser. Det är den 3'e personen jag nämner i det här kapitlet. För hans del ser motivbilden lite annorlunda ut, men förföljelsen har liknande utseende. I hans fall förefaller det också kunna finnas en delförklaring i arvet och eller hämnd. Alltså att man redan som barn står på tur för en ”okänd” arvshämnd.

Christer Pettersson, som först dömdes och sedan friades för mordet på Palme lovade att berätta något viktigt före sin död. När han sedan blev dödligt sjuk så avstod han vittna eftersom han hotats av någon. (källa: TV-dokumentär. Ej Fylking). Hotet gick ut på att, om Christer skulle berätta det där som han lovat, alltså alldeles innan sin död, då skulle Petterssons syster och hennes barn straffas i stället. Frågan är väl om inte Christer Pettersson, genom den utsagan ändå pekade på de skyldiga!? För att straffa någon ickekriminell som Petterssons syster, ja då är de aggressiva repressionsmetoderna idealiska.

Palmemördarens anstiftare vill ju inte blanda sig i Petterssons släkt och åter exponera sig som misstänkta för Palmemordet. D.v.s att både metoden och motiven bakom pekar på ordensnätverk som har både makten att genomföra hämnd genom bulvaner och lika effektivt dölja det hela efter. Om min tanke är korrekt, då förstår jag också att Pettersson tog hoten på största allvar.
.

__ Är sanningen värre än fascism?
Poängen här är att det uppenbarligen förekommer släkt-hämnd i Sverige och att det troligen har samband med ordensnätverk (äv. ref. till andra fall) och personer i maktyrken. I mitt fall och på grund av de där märkliga händelserna från unga år så förefaller det vara en mycket möjlig, eller åtminstone del av en förklaring. Om det är så, då är det intressant eftersom det reducerar värdet av alla andra ord och beskyllningar.
_ Tänk om ordensnätverken i själva verket enbart går på arvet och att allt det andra är hundraprocentiga lögner!? I så fall skulle det gå till så att de äldre håller reda på familjer som ska förföljas och krossas. Sedan skulle de vuxna, t.ex lärare leda och introducera utvalda elever att utpeka ett visst barn som offret och kanske implicit uppmuntra dem till mobbning, pennalism etc. på andra sätt.

Under ~10 års aktiva utredningar och analyser om mitt fall och delvis även andras har jag sett och hört om så mycket aggressivitet och våldsideologi från föreningsnätverken. Baserat på den tydliga fascism som framkommer skulle jag inte alls bli det minsta förvånad om de ljuger totalt, hela vägen. Någon sorts motiv finns det ju i bakgrunden, men det verkliga skälet, sanningen har kanske ingen ens velat, våga antyda!?

A) Utstötning för utstötningens egna skull, t.ex rituella skäl? (definitivt del av motivbild)
B) Utstötning enbart därför att man uppfattar någon som svagare, fulare eller klenare? (möjlig del av motivbild)
C) Utstötning enbart för att minska konkurrens och föra fram en ”vackrare kandidat” längre och utan konkurrens? (trolig del av motivbild)
D) Utstötning för att krossa vissa arvslinjer? (trolig del av motivbild)
E) Hämnd av särskilda skäl eller bara hämnd? (stark sannolikhet som motiv i vissa fall)
F) Kombination av ordensregler och vissa familjers direkt kriminella maktambitioner. (trolig del av motivbild) Kan visa sig bevisbar!

.-----
I Sverige ska man vara en grym jävel... fast inte mot egna barn, bara mot andras.
.-----
.

__ Tack Sverige – far åt helvete!
Mitt stora livsminne på ålderns höst kommer att vara att liv, det fick jag aldrig något. Om jag nu ens kommer att nå någon sorts ålderdom... Jag fick aldrig chansen att göra något av mitt liv därför att andra, med mer resurser än jag fick förstöra mitt liv. Detta är inte Iran, inte Algeriet utan Sverige. Domen om utstötning vid 13, men otvetydigt negativt särbehandlad redan vid 11. Rättsordning, samhällskontrakt och fagert tal om hederlighet och rättvisa fanns det helt enkelt ingenting bakom, merparten var bluff. Det var skitsnack! Om det på något sätt hade varit en ärlig "match"... men det blev det aldrig. Jag dömdes ut , troligtvis baserat på någon sorts arvshämnd redan innan jag föddes således (senast vid13, men terroriserad minst vid 11) och utvisades redan i avbytarbåset innan matchen. Ska det vara så!?

Nu är det inte bara jag som drabbas. Jag talade med en man på ett manligt kriscenter om (~2004) att fråntas lagstadgade rätten till vårdnad (Lag om delad vårdnad gällde ~1998-2004 ungefär). Det har definitivt varit en metod som använts för att terrorisera män utpekade för utstötning. Det finns även ett fåtal kvinnor som råkat ut för det tror jag... Han på kriscentret berättade att de fick in några sådana fall där pappor rakt mot lagen bara ”kastats ut från vårdnad” varje år... och det är förstås stora mörkertal. Notera särskilt att kriscentra VISSTE DETTA (då), men de har ändå valt att delta i rökridåer och döljanden. Jag vet flera andra personer som råkat illa ut i Sverige, och då menar jag helt oförskyllt. Det handlar antagligen om cirka 5% som drabbas och 0,5-3% som stöts ut omfattande. Uppenbarligen använder man också, tvärs mot tal och lagar om barn i centrum just barnen som vapen och stridszon.

I princip stöter ordensnätverken ut så många som de orkar. Desto mer fascistiska lagar desto flera kommer att stötas ut. Om det sker vid 13 års ålder, baserat på arv mot bebisar eller på andra vis, det vet jag inte men barn får inte mobbas efter nya mobbningslagen så möjligen ser det lite annorlunda ut idag... jag vet inte. Ett land som fungerar så här... vad ska vi kalla det? Ska vi kalla det för demokrati enbart för att det finns en valdag? Eller vad ska vi sätta för etikett på ett land som beter sig så här?
.

.----
Det finns klassisk fascism till höger. Till vänster finns social-fascism och båda är lika farliga. De som generellt gör partistrid av demokrati är endera lögnare eller suspekta dumskallar! Fascisterna döljer sig liksom valstuge-rasister i partierna.
.----
.

__ Sossarnas stora misstag
Sossarna sa t.o.m under 90-talet, trots att de hade styrt Sverige i 70 år att de försökte ändra samhället. I val efter val sa de att de kämpade för att förändra. Jag tyckte de drev med alla eftersom de hade ju haft all tid i världen... tyckte jag då. Här är alltså svaret...
1) Även då man har demokrati så är riksdag och regering, åtminstone med Svenska grundlagar ganska svaga aktörer. De kan och törs inte styra och ställa med allt som de kanske borde ha gjort.
2) Genom föreningar, delvis dolda med slutna rum eller t.ex vissa sociala grupper  (äv. kallat ”patriarkatet”) kan speciella åsikter och demokratiskt motstånd sannolikt frodas till och med generationer. På så sätt lever hela tiden fascism och diktatur-tänkande kvar i det fördolda. Inte minst gnm. ordensklaner och kan uppenbarligen tillämpas, lite i lönndom t.o.m i Svenska skolor tvärs mot lagar och demokratiskt fattade beslut.

För mig var inte sossarna viktigast i sig själva, men allt mer pekar på att antalet verkligt demokratiska partier i realiteten är och har varit begränsat. Betydligt mer begränsat än folk vill tro. Graden av konkret demokrati spelar enorm roll liksom demokratins strategi. Idag förstår jag att 70 år faktiskt inte räckte för sossarna att göra Sverige till ett helt igenom demokratiskt land. Visst, saker hade definitivt kunnat göras annorlunda. Särskilt menar jag att socialdemokraternas ambition att hitta på egna definitioner för allting och att de struntade i att ge folk en allmän, vetenskaplig definition av ”demokrati”... det var ett katastrofalt misstag. En av deras idéer, att man lär demokrati genom grupparbete är nästan patetiskt. Skulle individualister, som har lite svårare med grupparbete av naturlagar vara mindre solidariska eller mindre demokratiska? Gissningsvis skulle bara sådär 20% av befolkningen ha G på ett basprov i demokratikunskap idag. Det gör folket tragiskt lättlurat. Nu sker en dold, tyst fascistisk kontrarevolution och som dessutom bygger på strategin att du inom något år inte heller kommer kunna rösta på något fristående, äkta demokratiskt parti längre. Risken, som det nu ser ut är stor att de lyckas.

.

.-----
Jag är inte kategoriskt mot högerpartier. Det jag ondgör mig på alliancen är den starka auktoritära autokrati med lokal teknokrati som ökat dramatiskt... och som de försöker dölja, t.o.m genom media som deltar i mörkläggningen. (Olyckligtvis var Göran Persson obetydligt bättre). Man både öppnar för "maktmissbruk" och töjer på regelverk. Se Fascist-list i inlägg ovan.
.-----

Mer läsning i länkar i inlägg ovan.
.

* Opportun: I vissa fall... Blir moderat om de är starka, sosse om de är starka och som blir fascister om de får karriärschanser inom ordensnätverken. Vad är problemet!? Dessa har maktambition av egocentrism. De är det farligaste diktators-materialet. Profil med inslag av lojalitet och kappvänderi får en del att tro att de är ”gott ledarmaterial”... medan sanningen är att de stilla är beredda att anta vilken åsikt som helst, bara den ger dem själva framgång.

.

Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning.

Terroriserats 40 år, sedan 11 års ålder med: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # 8 fall anstiftad misshandel  # grov trolöshet av fack  # hindrats arbeta ~18 år  # flera grova sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgeneratorer >3 år, pågående.  # hotats anta falsk asperger-diagnos  # skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # ca 300 lagbrott och   # +2500 terrortillfällen.
 - -  Läs texterna, jag vet vad jag talar om!
.
Titel: SV: Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen
Skrivet av: Morgan Ohlson skrivet 17 april 2011, 09:22:00 AM
.

   ***   Bröderna, hjärntvätten och smygfascismen #23

.

__ Klarläggande om hittepådiagnoser
Ett tydliggörande till förra postningen: Hittepådiagnosernas orsak är inte offrets egenskaper. Hittepådiagnoser grundas på förföljelsens karaktär och ska dölja offrets reaktioner vid grov repression. Offrets personliga egenskaper har alltså oftast inte alls med hittepådiagnosen att göra. Annat förtal återspeglar inte heller offrets egenskaper. Orsaken till förföljelsen är oftast endera hämnd eller någon helt annat. Ordensnätverken använder helt lögner som taktik för att inte avslöja något fakta i ärendet. Förtalet mot offret tycks mest bero av vilka lögner som manipulerar bäst på mottagarens ”rang-nivå”.

Om motiv bakom terrorn: Allt tyder på att normala motiv saknas och avser hämnd samt jablonmässigt straff mot mitt arv av hittepådiagnosen. Det låter konstigt och det är det. Påståendet om "dominerande" faller också platt. Först gången jag mobbades var jag 3 och dominerade inte de äldre grannbarnen. Tror ni mig? Runt 2001 då terrorn stegrades enormt hade jag endast motionerat och startat en fikagrupp de 10 åren innan det..., lediga kvällar i en studentpub. Inga "vassa armbågar" alls, vare sig vid 3 eller 40. Detta understryker ordensfascisternas rituella inslag och hänvisning till hämnd och påstådda, osynliga arv.

.----
Smygfascisterna tar efter 1984 (George Orwell). Med nuvarande politik lär det inte ta lång tid förrän vi får höra påståenden i stil med: ”Frihet är slaveri.” Att tänka själv ska anses som en belastning stackars undersåtar ska befrias från.
.----

.

   ** Återblick och reflexion
.

__ Avrättningen ska belönas
Indikationerna tyder på att jag förföljs och terroriseras sedan (före) min födelse. Det iscensattes sedan kraftigare från ~10 års ålder fram till "domen-manipulationen” i skolan då jag var 13. Manipulationen riktades repressivt mot mig samt indoktrinerande mot de övriga i klassen. Därefter mobbning på växlande nivå. Insikten och indicierna har varit omskakande både det som avser mitt liv, men också vad vi egentligen lever i för land? De säger att de inte använder våld, men det gör de massivt, i lönndom med hjälp av de kategoriskt förnekade pulsgeneratorerna. Mitt huvud slår de sönder just nu och särskilt nattetid. Att Karlstad, med de Värmländska, jovialiska dragen i bakgrunden har en särskild nazistisk-satanistisk framtoning står uppenbart. Nu har de förändrat PremiePensionsMyndighetens hemsida för mig också. Hur de gör vet jag inte. När jag loggat in kommer upp bl.a info om hur man söker bostadsbidrag samt påstående att det pågår handel på mitt konto nu på dokumenterat 7 dagar i rad.

Förra veckändan attackerades min högra njure, nu fr.o.m fre 2011-04-15 EM attackerar de i stället höger testikel som sedan på lördag EM, 16'e byttes till strax under revbenen. Avser PulsGenerator förstås. Anstiftarna tycks alltså tortera hårdare mest inför lördagar och synbarligen måna om att postning inte får ske då.

    - - - Värmlänningar ska inte enbart vara goa och glàá. Nej, de ska också vara djävligt tysta och lydiga.   - - -

För de högre ordensmännen tycks det nästan vara sport att få terrorisera och förnedra sina offer. Även som i mitt fall då förföljelsen baseras på   1) arv av en  2) hittepådiagnos. Senaste veckorna har en icke-nyhet haft osedvanligt genomslag bl.a på SR. Främste företrädare i nyheten har varit en person med samma ovanliga släktnamn som har varit (och kanske är) ansvariga för repression mot mig, möjligen sedan jag var 10 då två ur denna släkt var lärare på en av de inblandade skolorna i Karlstad. Senare i ärendet är denna släktens involvering indirekt bevisad. De ska nu belönas för sina sataniska bedrifter eftersom de stött ut mig ur samhället.
.

__ Hitlers favorit, social arrest
Inom ordnarna hyllas de för attacken som startade mot mig vid senast 10 /11 år och de belönas nu för det. Vi kan en aning sarkastiskt, men på allvar benämna detta "Vampyrism". De vinner makt inom ordnarna genom att med kriminalitet förstöra andras liv ...och polisen, de följer åtminstone inte Svensk lag. Jag kommer återkomma till "vampyrismen". Karlstad har antagligen aldrig omnämnts så frekvent i riksradio som senaste månaden. Koppling? Som jag lärt om ordnarna på senare år är det mycket sannolikt att ordensmän från alla håll, även från Norrlandshåll uppmuntrat belöningar som uppmärksamhet eller t.o.m att Färjestad skulle få vinna ishockeyn också. De har inga ”normala gränser” och de ljuger systematiskt om allting. Ordnarna är skyldiga att ge extra kick-back för att Karlstads-klanen i satanistisk anda stöter ut laglydiga och skötsamma ur samhället även då det baseras på hittepådiagnoser. Fundera lite över vilka som är farligast för staten? Är det familje-klaner som anstiftar brottslighet, kriminella övergrepp etc för egen makt, eller är det enskilda personer, anklagade för att vara ”lite obekväma”?

Det står allt mer klart varför Sverige varit Adolf Hitlers favoritland. I alla fall för mig. 1900-talets sannolika 200.000 tvångssteriliseringar har nu ersatts av ett extremt, socialt kontrolltagande där ordensnätverken i lönndom åstadkommer vad som kan benämnas social arrest. Om man inte blir missbrukare innan. Syftet är delvis rituellt och delvis rashygien, baserat på ordnarnas dystopiska, superhierarkiska idealstat. Bakom kulisserna är Sverige ett djupt nazi-biologistiskt land där rashygien övergår och angränsar till ren, dold ondska och anti-demokrati.

Nu har det uppstått ett antal nya frågetecken i ärendet och analysen pågår. Därav troligen lite kortare postningar framöver.
.

.----
Just nu i Sverige, omräknat till Kina: 1.8 millioner repressionsoffer. Sverige "Rättsstat"... en ren bluff! Världen insåg delar av detta i samband med Assange-affären... Har du insett?
.----

.

   **   Föreningsliv: Ordensnätverkens härskarmodell
.

__ Ordensfascismen i verksamhet.
Under mina år som föreningsaktiv har jag hunnit se ett antal nya ordföranden och andra styrelseledamöter som på mystiska grunder kommit flyttandes. Ja, inflyttande. Oftast helt utan kunskaper om föreningens aktivitet (!). De har kommit och börjat som ordföranden och nybörjare på samma gång. Då tänkte jag att detta var konstigt, dåligt ledarskap och undrade faktiskt om de andra medlemmarna hade förståndet i behåll?

Idag vet jag att dessa omflyttningar av folk som kommer in, till och med helt okunniga på ledande poster handlar om kontaktbyggande mellan ordens-nätverks-klaner. I flera av fallen har man kunnat se, vad som sannolikt är själva strategin, det vill säga lokala ordnar tar in personer från andra orter där de har kontakter och vill bygga nätverkslojaliteten starkare.
.

__ Exempel ur verkligheten
Ordensmannen [OM] som terroriserat mig omfattande, även då han öppet påstod vi var vänner... (utspelades i Karlstad i 80-talets början)
# Han satt ofta i enskilda, avskilda samtal med styrelsemedlemmar i den förening vi båda deltog i vid 16-20-årsåldern. Ingen annan fick komma i närheten, då tystnade de omedelbart.

# OM hade nära släkt i en annan mellansvensk stad. Plötsligt kom en "okänd" småbolags-VD just från den staden. Han pekades ut som föreningens nye ordförande i princip innan han ens hade satt sina fötter i föreningslokalen, trots att han inte visste någonting om verksamheten och ingenting om denna sport alls.

# Så gjorde OM värnplikt på Norrlandskusten något år senare. Strax därefter kom en officer från just Norrlandskusten. Nu pekades han ut som den nye ordföranden i föreningen. Han visste inte heller någonting om själva verksamheten!

Fullständigt indoktrinerade (tragiskt) satt t.o.m ett par killar och stödde detta spektakel medan de själva dels var betydligt mer kompetenta att ta ledande funktionärsroller och dessutom, samtidigt hindrades att få /träffa flickvänner av just denna, nämnda OM.  De killarna har liksom jag hindrats bilda familj, men jag vet inte om de har förstått sambandet till OM... Jäkla bra killar tycker jag.

   - - -    Sverige är absurt. De grövsta, värsta och livslånga straffen de sker baserat på skvaller, förtal, ohederlig rasbiologi samt ordensmännens härskarambitioner. Isolering, 1000-tals obekväma hemlösa, cirka 15.000 regelvidrigt tvångsomhändertagna barn, justitiemord mm. Fortfarande idag stödjer ordensnätverken våldsideologi mot människor, som använt på hundar medför brott mot djurplågerilagen.      - - -
.

__ Man tror inte sina ögon....
Den nazistiska rasaveln (Sverige) som delvis baseras på hierarki-konkurrens idkas alltså helt öppet, men folk är så invaggade i samma sorts toklojalitet som diktaturoffer i andra länder att de inte tror sina egna ögon... Uttrycket passar bra i sammanhanget: "Man tror inte sina ögon." Jag avser inte håna offren (jag är ett själv...), men det ligger en djup, dyster, tragik i detta samtidigt som media varje dag "trumpetar" att vi Svenskar är så demokratiskt mogna och insiktsfulla. Det handlar om indoktrinering och omfattande manipulation. Liknande föreningsspel, fast då med andra OM och "nya okunniga ordförande-kandidater" har jag sett i flera andra föreningar och det är ju pinsamt tydligt och öppet som det sker. Ofta får alltså dessa makt-uppbyggnads-spel stöd av medlemmar som till och med själva krossas av just dessa ordensmän...
.

__ Pirate Bay - ett ordensnätverksoffer
Då, på den tiden tänkte jag att de inkommande okunniga, nya styrelsefunktionärerna var just okunniga, liksom inget annat. Idag har jag förstått att detta också är en sorts led i att hålla föreningar nere. Ja just det, nere! Det tycks som att lokala småpåvar kommer överens om vilken storlek och aktivitet som en viss förening ska ha. Kommer det en ny eldsjäl till en förening, alltså en arbetande eldsjäl och inte någon okunnig ordens-ordförande-kandidat  ...och det ser ut som att föreningen p.g.a det kan komma att ”lyfta”, ja då visar det sig ofta att eldsjälen utstätts för omfattande repression. Dvs att det bakom snack om att folk inte vill engagera sig i föreningsliv etc. till stora delar bygger på lögner som understödda av... av, ja vaddå? Jo, naturligtvis understödda av den allestädes närvarande våldsideologin framförd av ordensmännens lokala, lydiga förenings-undersåtar.

Just denna modellen kan man antagligen med viss framgång applicera på Pirate Bay. Ofta kan man använda flera olika modeller, men även denna är givande. Alltså... Eldsjälar hittar på och bygger upp något själva som de inte har "tillstånd" till av högre ordensfascister. Då plötsligt jagar ordensnätverken dem, inte med lagar utan efter ordensregler och då öppnas nya dörrar för teknokratisk ordensmakt. Ordensmännen struntar i lagar och kör med ordensreglerna som då sakta varvas upp när allt fler ordensklaner dras in och den olagliga maktapparaten börjar mala. Då drar man in industrin och alla möjliga och gör dem till "ordenspoliser". På detta viset jobbar nätverken pragmatiskt och hittar på nya, i vissa fall rent anti-juridiska metoder för att komma åt sina fiender (oss demokrater).
.

__ Åter till vanliga föreningar
När föreningar ser ut att ta fart, ja då blockeras det ofta av ordensmän och på så sätt ser det ut som att föreningsintresset minskar.... Ordensnätverken har sedan många år påstått att "ingen vill jobba ideellt längre" vilket är ett falskt påstående som skapats av ordens-nätverks-fascister som tycks vilja beskriva folk, helt falskt som ointresserade och oengagerade. Man har alltså sedan cirka 30 år byggt upp en falsk människosyn som avser reducera och bromsa föreningslivet. Varför?
I) Ja, troligen är skälet att folkrörelser vanligen innehåller folk som förstår skillnad mellan demokrati och fascism. Dessutom...
II) Av rasbiologiska skäl vill ordnarna också att familjemänniskor ska ha makten men de har ju mindre tid. Därför vill man dels minimera och dels flytta aktivitet, nöje och makt från föreningsliv till ordens och företagssektorer där familjefolket vardagligen vistas.

Därav har flera ordensklaner kämpat under många år för att sprida flera olika lögner om människors bristande idealitet, föreningslivets bristande kontroll mm just för att komma åt och utradera folkrörelserna. F. Reinfeld och G. Hägglund (KD) uttalde sig under 2010-jan /feb i medier om att de avser avskaffa folkrörelserna till förmån för det civila samhället (nätverks och företagsmakt, inte demokrati). Lägg märke till att det finns skarp grund för det som jag påstår här.

Ytterligare bevis: Man kan ofta se hur föreningar med elitdominans systematiskt väljer familje-folk, som helt saknar fritid till funktionärsposter. Ibland kan man direkt förutse att vissa valda endast kommer "blockera" sina funktionärsposter. Detta trots att det det ofta finns kunniga singlar, ensamstående, änkor och änkemän etc som har både kunskapen och gott om tid. Dem väljer man bort. Det som det då handlar om är att ordens-klanerna aktivt höjer dem som de anser ska belönas, föreningen kanske också ska blockeras (p.g.a lokala prioriteringar) liksom singlarna som man då kan misstänka (ofta sant) står under repression av "familje-funktionärerna".

.----
En effektiv form av repression är att hindra utpekade från sex. Det är även erkänt att långtida ensamstående dör 10-tals år tidigare. Därför är kontroll av parbildning och sex mycket angeläget för ordensnätverken. Jag har själv sett flera exempel på detta och alltså utsatts för det själv... Vissa nätverk (alla?) använder sex som belöning för lydiga. Mig utsätter de för total, "social arrest" vilket är mycket mer komplicerat än att kontrollera utpekade "singlars sex". När ordensnätverken helt igenom får Sverige dit som de vill, då är landet 50 gånger grymmare och mer manipulerande ärn den tidigare diktaturen i Egypten varit. I media hyllas Sverige som förebild. Inkluderat dolda aktiviteter är emellertid sanningen långt från medias bild.
.----
.

__ 30 års lögner om egoism
En av mina första reaktioner på det här området var hur flera funktionärer sa att ingen ville eller kunde ta förenings-posterna. Detta var rena lögner av flera skäl. Dels fanns det folk som man uppenbarligen inte ville att de skulle ha posterna och dels lyfte de inte så mycket som ett finger för att stimulera andra att komma längre in i verksamheten och ta ansvar. De kunniga som fanns nonchalerades systematiskt (underligt, men tydligt) och några nya försökte man inte alls få in i aktivitet. Efter en tid insåg jag hur detta var en medveten, omfattande strategi i ett flertal föreningar. Alltså, att ständigt påstå att ingen vill engagera sig är en strategi enligt det klassiska "härska genom att söndra". Där började ordnarnas aktiva engagemang för att krossa folkrörelserna som oftast är mer vänster än höger.

Detta startade man alltså genom att sprida en lögn, lögnen om att "ingen vill" som man sedan falskt har rättfärdigat och bevisat genom att i smyg hålla folk utanför så att det sett ut som att "ingen vill.". I själva verket har det handlat om att ordensnätverken, som led i sin härskarstrategi hindrat trivsel och blockera utvecklande föreningsaktiviteter. De vill gå åt exempelvis det Italienska eller Tyska hållet där allting kostar stora pengar, kontrollerat av företag och där fattiga enkelt ställs under ekonomisk repression. Det är samma repression, fastän i än mer vidgad form. Nu vill den fascistiska högern organiserat införa att även företag tvärs över hela samhället ska ställas över folk, som en sorts automatiska övervakare, domare och poliser (jmfr. Pirate Bay, fildelnings-jakt mm). All viktig verksamhet som ordensklanerna i fascistisk ordning vill övervaka flyttas in under makthavande familjer och företag medan folkrörelser nu systematiskt attackeras, även inifrån. Övervakning, kontroll och OBS! repressionen med trakasseri och terror ska ökas tvärs över hela samhället och eskaleringen pågår just nu.
.

Bokmärk och läs mer ovanför och kommande.
Posta länkar till äkta demokrater.

.

   **   Du har väl inte missat? - Denna tråden v2.

Numren avser mitt rubriknummer... Inläggen är inte någon planerad bok utan har skrivits i spontana delar, med lite organisering här och där.
.

__ LISTOR
# Ny-fascist-list...    v.1102A – inlägg #14    Lista över förändringar i fascistoid riktning, Sverige
# Terrorlistan - urval v3.0 – inlägg #17   Lista med olika terroriserande övergrepp mot mig, i urval.
.

__ REPRESSION I SVERIGE
Sveriges dolda ideologi – inlägg #2
Partiell statskupp i Sverige – inlägg #10
(Ny-fascist-list... - inlägg #14)
Två statsmodeller -  Att krossas eller inte – inlägg #15
Vem utför sociala avrättningar? - inlägg #18
Rashygien med bronsåldersideal - inlägg #19
Dolt skräckvälde - inlägg #21
Dolt budskap från ordensfascisterna - Kassera överflödiga! #1 och 2 - inlägg 21 - 22
Hittepådignoserna (att dölja terror) - inlägg #22
.

__ FALLET: UTDÖMD SOM BEBIS - 40 ÅRS TERROR
Rättslös i Sverige - En inledning /återblick – inlägg #15
Rapport från fångläger Karlstad – inlägg #14
Mobboffer i sammandrag – inlägg #16
(Terrorlistan - urval v3.0 – inlägg #17)
Lidande, mobbningen den ultimata skräcken – inlägg #11
Skådespelarna: Psykologins verklighet – inlägg #16
11-ÅRING UTSTÖTT AV LÄRARE - inlägg #20
Dolt skräckvälde - inlägg #21
Hittepådignoserna (att dölja terror) - inlägg #22
.

__ KOMMANDE, preliminärt (påbörjade):
Sveriges okända "politiska fångar"
Kontrolltagning - Våldsideologi som dödar
Varning! (1) Vilka blir ordensfascisternas karriärister?
Varning! (2) Vilka blir INTE ordensfascister? - De olydiga
Under analys: Karlstadslärare gör skolbarn till hemlösa

.

   **   Planering

Ska försöka posta varje vecka, men det blir kortare och kan bli luckor. Mest är det de skrämmande, nya indikationerna (under analys) om att grundskollärare systematiskt kan ha samarbetat genomföra sociala avrättningar mot mig och andra skolbarn (?) för att GYNNA EGNA BARN!? ... som påverkar planering. Tidigare är det känt att folk har en förmåga att dö av poliser, i polisbilar och i psykiatrin här i Karlstad. Nu är frågan om "nazi-satan är lös" så till den grad i denna jovialismens huvudstad att lärare "socialt avrättar" andras barn för att själva skapa maffialiknande familjedynastier m.hj.a vissa ordensregler?

.
FIG: Om jag minns och lyckas ska en figur bifogas detta inlägget (går på DH och Pass.?). I figuren finns en symbol, "FD". Den illustrerar olika behandling. Vissa får handgriplig ledning medan andra får sporadisk Fakta-Droppning och visst spelar social födelse-klass roll också. FaktaDroppningen är klurig på flera sätt. Då ges enstaka påståenden, blandat med falska påståenden som "droppas", särskilt då till personer under "prövande utstötningar" etc... De övriga symbolerna kan man förstå från text i detta och tidigare inlägg.

.

Morgan Ohlson, organisationsvetare: Laglydig, frisk, ej missbruk och 19 års utbildning. ~social-liberal, grön, antifascist.
# Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08 - 2010
# Hemlös 2008-07 – höst 2010 efter vägrad handläggning av soc. i Karlstad. Nu ”bostadslös”.

Terroriserats 40 år, sedan 11 års ålder med: # fråntagits 1 barn  # fråntagits 2 olika jobb  # 8 fall anstiftad misshandel  # grov trolöshet av fack  # hindrats arbeta ~18 år  # flera grova sekretessbrott  # kriminell utpressning av Arbetsförmedling   # terroriserats med pulsgeneratorer >4 år, pågående.  # hotats anta falsk asperger-diagnos  # skriftligt förtalats av Karlstads kommun.   # ca 300 lagbrott och   # +2500 terrortillfällen.
 - -  Läs texterna, jag vet vad jag talar om!