Nordiska kommittén för Mänskliga rättigheters - Diskussionsforum

Nordiska kommittén för mänskliga rättigheter => Övriga frågor => Ämnet startat av: Avos skrivet 04 augusti 2010, 08:06:01 AM

Titel: Tidig version av "barnens bästa"
Skrivet av: Avos skrivet 04 augusti 2010, 08:06:01 AM
»Hela den tyska
ungdomen skall förutom
i föräldrahemmet och
skolan fostras i Hitler-
jugend kroppsligt,
andligt och sedligt i
nationalsocialismens
anda till folkets och
folkgemenskapens
tjänst.«
FRÅN LAGEN
OM HITLERJUGEND, 1935

‎"Denna ungdom, den lär sig ju inte något
annat än att tänka och handla tyskt.
Och när nu denne pojke och denna
flicka vid tio års ålder kommer in i våra
organisationer och där ofta för första
gången överhuvudtaget får känna frisk
luft, kommer de sedan efter fyra år från
pionjärerna in i Hitlerjugend, och där
behåller vi dem ytterligare fyra år (...) och
de blir inte fria mer, inte under hela sitt liv."
Adolf Hitler i ett tal 2 december 1 9 3 8
Titel: SV: Tidig version av "barnens bästa"
Skrivet av: AS76 skrivet 04 augusti 2010, 12:58:37 PM
Det där påminner lite om en paragraf i Socialtjänstlagen:

5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper
Barn och unga

1 § Socialnämnden skall

- i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom,
Titel: SV: Tidig version av "barnens bästa"
Skrivet av: Avos skrivet 07 augusti 2010, 05:21:51 AM
Det påminner också om en ultimat tolkning av begreppet "Landsfader". En fader, många mödrar, typ omvänd myrstack.