Nordiska kommittn fr Mnskliga rttigheters - Diskussionsforum

Rättsväsendet, Polismyndighet m.m. => Övriga frågor gällande Rättssystemet, Polismyndigheten => mnet startat av: Avos skrivet 17 september 2009, 21:22:04 PM

Titel: 1/3 av alla åtalade för grov organiserad brottslighet är myndighetsbrottslingar
Skrivet av: Avos skrivet 17 september 2009, 21:22:04 PM
http://www.sakerhetspolisen.se/publicerat/pressmeddelanden/nationellhotbildomgrovorganiseradbrottslighet.4.34ffc68f1235b740c068000148.html