Nordiska kommittén för Mänskliga rättigheters - Diskussionsforum

Socialtjänsten => Böcker => Ämnet startat av: Ruby Harrold-Claesson skrivet 04 september 2009, 07:43:04 AM

Titel: Sverige och rättsstaten på 2000-talet
Skrivet av: Ruby Harrold-Claesson skrivet 04 september 2009, 07:43:04 AM
Sverige och rättsstaten på 2000-talet

Sverige och rättsstaten på 2000-talet (http://www.nkmr.org/sverige_och_rattsstaten_pa_2000_talet.htm)

Av Brita Sundberg-Weitman

I boken ställer Brita Sundberg-Weitman följande frågor:
Är domstolarna självständiga under lagen?

Uppfyller JO sin skyldighet att "särskilt tillse att domstolar och förvaltningsmyndigheter i sin verksamhet iakttager regeringsformens bud om saklighet och opartiskhet och att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter ej träds för när i den offentliga verksamheten"?

Dessa och andra, näraliggande frågor behandlas i denna bok, bland annat i ljuset av JO-beslut. l en bilaga redovisas 169 JO-beslut i fall som gäller sociala myndigheters verksamhet till "skydd" för barn.

PS. Den här bokpresentationen skrevs den 22 juli 2008, men av någon outgrundlig anledning har jag glömt att publicera den.

"Bättre sent än aldrig", heter det ju! Jag hoppas att alla har upptäckt Brita Sundberg-Weitman bok om det svenska systemet.

Ruby H-C
Titel: SV: Sverige och rättsstaten på 2000-talet
Skrivet av: Mats Larsson skrivet 23 april 2010, 18:57:58 PM
"Samhällets väl vilar på dem,
som vågar bekämpa
orättvisor och maktmissbruk"