Nordiska kommittén för Mänskliga rättigheters - Diskussionsforum

SocialtjĂ€nsten => Övriga frĂ„gor gĂ€llande socialtjĂ€nsten => Ämnet startat av: XENIA skrivet 24 juni 2009, 17:51:46 PM

Titel: Barnkonventionen och Sverige
Skrivet av: XENIA skrivet 24 juni 2009, 17:51:46 PM
Citerar.

- "FN:s barnrÀttskommitté Àr mycket kritisk till att konventionen, trots att den ratificerats av Sverige, fortfarande inte har stÀllning som svensk lag. Men regeringen kommer inte att gÄ ifrÄn den antagna modellen.

I Är fyller konventionen om barnets rÀttigheter 20 Är. I Är har ocksÄ FN:s barnrÀttskommitté för fjÀrde gÄngen granskat hur Sverige efterlever konventionen. Sverige fÄr beröm för en del ÄtgÀrder som vidtagits sedan den förra granskningen, men kommittén kommer Àven med kritik.
 
En av kommittĂ©ns huvudinvĂ€ndningar Ă€r att Sverige fortfarande inte införlivat barnkonventionen i den nationella lagstiftningen. Enligt rapporten Ă€r FN:s barnrĂ€ttskommittĂ© ”bekymrad över den medvetna bristen pĂ„ ett formellt erkĂ€nnande av konventionen som svensk lag”.
 
Men Sverige kommer, trots kritiken, inte att införliva konventionstexten i svensk lagstiftning, berĂ€ttar Martin Kits pĂ„ socialdepartementet. IstĂ€llet kommer landet att stĂ„ fast vid en modell dĂ€r ”barnkonventionen genomsyrar nationell lagstiftning och dĂ€rmed fĂ„r verklig betydelse för barns situation”.

– I mĂ„nga lĂ€nder som valt att införliva konventionen i den nationella lagstiftningen har det visat sig att lagen Ă€r svĂ„r att tillĂ€mpa i domstol. En lag som Ă€r svĂ„r eller omöjlig att tillĂ€mpa har naturligtvis mycket liten effekt. DĂ€rför kommer Sverige att fortsĂ€tta med den modell vi valt.

UNICEF Sverige anser att ett införlivande skulle göra skillnad i hanteringen av asylÀrenden, vÄrdnadstvister och socialtjÀnstutredningar om konventionen fick status som lag.

– Idag kan myndigheter och domstolar avfĂ€rda konventionen eftersom den inte har status av svensk lag. Vi har sett att detta fĂ„r konsekvenser för beslut som rör barn, sĂ€ger UNICEF Sveriges barnrĂ€ttsjurist Christina Heilborn.

En del av kritiken rör papperslösa eller gömda barns rĂ€tt till sjukvĂ„rd och utbildning. KommittĂ©n ”rekommenderar att Sverige vidtar de nödvĂ€ndiga Ă„tgĂ€rderna för att se till att alla barn, Ă€ven papperslösa, har rĂ€tt till hĂ€lsovĂ„rd och medicinsk service pĂ„ samma villkor som barn som lagligen vistas i landet”, och menar att Sverige bör se till att Ă€ven papperslösa barn fĂ„r rĂ€tt till utbildning. Barnkonventionen ska ocksĂ„ skrivas i lĂ€roplanen, enligt rapporten.

- Det Àr anmÀrkningsvÀrt att Sverige fortfarande fÄr kritik för att gömda flyktingbarn inte har rÀtt till skolgÄng. Det Àr oacceptabelt att denna diskriminering av barn fortsÀtter 20 Är efter det att barnkonventionen godkÀnts av Sverige. Det Àr dags att regeringen tar kritiken frÄn FN:s barnrÀttskommitté pÄ allvar, sÀger Christina Heilborn.

BarnrÀttskommittén berömmer Sverige för arbetet med att genom lagstiftning skydda barn mot brott och diskriminering samt för ÄtgÀrderna för att förbÀttra mottagandet av ensamkommande barn.

Samtidigt uppmanar kommittén till fortsatt arbete för att skydda barn mot övergrepp, att förbÀttra barns hÀlsa och livsstil samt att skydda dem mot sexuella övergrepp. Kommittén uppmÀrksammar ocksÄ behovet av bÀttre skydd för barn med funktionshinder och asylsökande barn, samt behovet av att utjÀmna regionala skillnader i barns levnadsvillkor.

Nu ska Regeringen enligt uppgift ”analysera kommittĂ©ns rekommendationer och vidta Ă„tgĂ€rder för att komma till rĂ€tta med de Ă„terstĂ„ende utmaningarna i genomförandet av barnkonventionen i Sverige”. 

- I regeringskansliet förbereds just nu direktiv till utredningar som ska se över frÄgor som rör papperslösas rÀtt till vÄrd samt skolgÄng, sÀger Martin Kits.

Barnkonventionen antogs i FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och ratificerades av Sverige ett drygt halvÄr senare. Numera har alla stater utom USA och Somalia ratificerat konventionen om barnets rÀttigheter. Men hur mÄnga lÀnder som införlivat konventionen i den nationella lagstiftningen vet man inte.

- Jag kan inte hitta uppgifter om nÄgon exakt siffra pÄ vilka som inkorporerat barnkonventionen som lag. Svaret Àr att det ser olika ut i olika lÀnder beroende bland annat pÄ vilket rÀttssystem lÀnderna har, berÀttar Charlotte Palmstierna pÄ socialdepartementet.

Barnkonventionen innehÄller fyra grundlÀggande principer. Dessa ska vara styrande för tolkningen av övriga artiklar, men har ocksÄ en egen sjÀlvstÀndig betydelse:

‱ Inget barn fĂ„r diskrimineras pĂ„ grund av hĂ€rkomst, kön, religion, funktionshinder eller andra liknande skĂ€l 
‱ Barnets bĂ€sta ska vara vĂ€gledande vid allt beslutsfattande och vid alla Ă„tgĂ€rder som rör barn och unga
‱ Barn och unga ska tillĂ„tas att utvecklas i sin egen takt och utifrĂ„n sina egna förutsĂ€ttningar
‱ Barn och unga ska ges möjlighet att framföra och fĂ„ respekt för sina Ă„sikter i frĂ„gor som berör dem " -
Slut citat