Nordiska kommittn fr Mnskliga rttigheters - Diskussionsforum

Socialtjänsten => Övriga frågor gällande socialtjänsten => mnet startat av: alive skrivet 15 juni 2009, 19:18:54 PM

Titel: Socialsekreteraren vill att tre månader ska förlöpa..
Skrivet av: alive skrivet 15 juni 2009, 19:18:54 PM
..innan en utredning enligt kap. 6 i SoL ska genomföras, men jag som redan har ett ickebiologiskt barn boene hos mig (vilket bryter mot SoL kap. 6§6) vill att situationen ska redas upp bums. Främst vill jag det av anledningen att barnet skulle bli väldigt förtvivlat om ett nekande kom och att förtvivlan förmodligen inte skulle minska ju längre tiden gick utan snarare tvärtom. Öka rejält!

En annan anledning är att jag inte kan anse det vara rimligt att jag under dessa månader ska försörja barnet med egna medel medan en av föräldrarna fortfarande lyfter både barnbidrag, flerbarnstillägg, bostadsbidrag mm för barnet denne själv medgivit flytt för och plockat nyckeln av.

Båda föräldrarna är eniga om at barnet bör bo här hos mig. Socialen säger inte emot. De säger inte heller ok. Och det tycker jag inte är ok, så vad göra?! Har jag missuppfattat at de borde starta utredning om min lämplighet bums och att de även borde vara behjälpliga med att reda upp försörjningsfrågan för barnet? Eller har de missuppfattat sitt jobb?

Tacksam för hjälp.
Titel: SV: Socialsekreteraren vill att tre månader ska förlöpa..
Skrivet av: Avos skrivet 16 juni 2009, 09:17:25 AM
..innan en utredning enligt kap. 6 i SoL ska genomföras, men jag som redan har ett ickebiologiskt barn boene hos mig (vilket bryter mot SoL kap. 6§6) vill att situationen ska redas upp bums. Främst vill jag det av anledningen att barnet skulle bli väldigt förtvivlat om ett nekande kom och att förtvivlan förmodligen inte skulle minska ju längre tiden gick utan snarare tvärtom. Öka rejält!

En annan anledning är att jag inte kan anse det vara rimligt att jag under dessa månader ska försörja barnet med egna medel medan en av föräldrarna fortfarande lyfter både barnbidrag, flerbarnstillägg, bostadsbidrag mm för barnet denne själv medgivit flytt för och plockat nyckeln av.

Båda föräldrarna är eniga om at barnet bör bo här hos mig. Socialen säger inte emot. De säger inte heller ok. Och det tycker jag inte är ok, så vad göra?! Har jag missuppfattat at de borde starta utredning om min lämplighet bums och att de även borde vara behjälpliga med att reda upp försörjningsfrågan för barnet? Eller har de missuppfattat sitt jobb?

Tacksam för hjälp.

Detta verkar vara ett meddelande med ett underförstått budskap: Att du har "det ickebiologiska barnet" ( Fosterbarnet?) av altruistiska orsaker, att barnets föräldrarna tycker att det är bra att barnet bor hos dig, att barnet själv gillar det, att sociala etc också tycker som du, samt att du gärna välkomnar en utredning om detta.
Jag har ju själv barn så något problem att få ett barn att säga både det ena och det andra är inget problem. Att föräldrarna "frivilligt" gått med på fosterhemsplacering är ett högst tvivelaktigt påstående. Om sociala utreder eller inte utreder barnets boende hos dig är väl inte någon större händelse ? Sådant händer väl ändå förr eller senare ?
Titel: SV: Socialsekreteraren vill att tre månader ska förlöpa..
Skrivet av: alive skrivet 16 juni 2009, 10:13:44 AM
För det första kallas jag inte fosterhem (i dagsläget iaf)
För det andra så var flytten hit barnet (14 år) egen starka önskan
Och för det tredje är faktum att föräldrarna omedelbart medgav flytten.
Tyvärr bryr sig inte ALLA föräldrar om sina barn mer än så, även om vi får hoppas att majoriteten gör det.

Nu bör saker gå rätt till och därav min fråga. Tacksam för svar på den.

Titel: SV: Socialsekreteraren vill att tre månader ska förlöpa..
Skrivet av: Avos skrivet 16 juni 2009, 15:33:56 PM
För det första kallas jag inte fosterhem (i dagsläget iaf)
För det andra så var flytten hit barnet (14 år) egen starka önskan
Och för det tredje är faktum att föräldrarna omedelbart medgav flytten.
Tyvärr bryr sig inte ALLA föräldrar om sina barn mer än så, även om vi får hoppas att majoriteten gör det.

Nu bör saker gå rätt till och därav min fråga. Tacksam för svar på den.Om saker ska gå rätt till ? Här saknas flera bitar . Barnen har det bäst hos sina biologiska föräldrar, alla annan placering ska syfta  till att barnen återförs till sitt hem. Om barnets vistelse förlängs har alltså placeringen misslyckats enligt denna logik, om en utredning visar att barnets vistelse ska avbrytas så har den lyckats.

Jag misstänker att du anser att logiken bör vara den omvända ?
Titel: SV: Socialsekreteraren vill att tre månader ska förlöpa..
Skrivet av: alive skrivet 16 juni 2009, 15:56:58 PM
Nej, jag anser inte att logiken bör vara omvänd. Däremot INser jag att det finns fall där det tyvärr kanske inte alltid är möjligt för barnen att bo hos föräldrarna. T.ex. när föräldrarna själva inte välkomnar barnet eller tar hand om det.

I detta fallet handlar det om biologiska föräldrar som inte vill ta hand om och ha sitt barn. Återväno till föräldrarna är därmed inte alternativet i detta fallet utan snarare står det väl mellan att barnet får stanna här där det önskar och att det sker frivilligt eller att myndigheterna går in och gör ett omhändertagande med annan placering. Tyvärr.

Jag önskar barnet allt gott och hoppas det finns lösningar för en ljus framtid. Och naturligtvis tycker även jag att det ljusaste hade varit om det fanns ansvarsfulla och kämpavilliga föräldrar till alla barn, men faktum här är att just detta barnet inte fötts av sådana. Barnet här har aldrig haft ett hem där det bott 7 dagar/vecka utan på förälders begäran bollats runt till andra 3-4 dagar per vecka sedan 2003.

Och alla barn förtjänar ett hem! Därför måste även barn som detta få hjälp. Därför behöver något göras! Men vad och hur?
Titel: Och en fråga specifikt till dig Avos
Skrivet av: alive skrivet 16 juni 2009, 16:23:49 PM
OM ett barn kastas ut av bioföräldrarna. Ställs på gatan typ. Vad tycker du då? Ska det barnet tillbaks för att ställas på gatan igen och igen och igen? Eller hur bör det lösas tycker du?
Titel: SV: Och en fråga specifikt till dig Avos
Skrivet av: Avos skrivet 16 juni 2009, 20:22:07 PM
OM ett barn kastas ut av bioföräldrarna. Ställs på gatan typ. Vad tycker du då? Ska det barnet tillbaks för att ställas på gatan igen och igen och igen? Eller hur bör det lösas tycker du?

Frågan är super-retorisk, eftersom socialas utgångspunkt är att alla barn EGENTLIGEN mår bra av omhändertagande, ÄVEN om föräldrarna älskar barnet, ÄVEN om utredningen brister, så uttalar man bara mantrat "men med tanke på barnets bästa så.."  Att sociala verkligen anser att omhändertagande är ett bättre och mer proffessionellt handhavande av barn visar exempelvis en dom där sociala olagligt omhändertagit ett barn i fem år, och när modern fick barnet tillbaka, sedan allt visat sig vara lögn, så nekades hon upprättelse då "modern inte kunnat bevisa att vare sig barnet eller hon själv tagit skada av vistelsen". Dvs  ett barn har tur som hamnar på fosterhem, därmed kan man bortse från skälen till att det hamnade där, om barnet var stulet eller på annat sätt. I botten finns en ideologisk inställning av orwellsk typ, där föräldrarna bara är att anse som delegerade uppfostrare, medan staten står för det proffesionella handhavandet av mina barn.

OBS ! Du är ny här vad jag förstår ? Den här siten är en site för föräldrar som blivit utsatt för myndighetsbrottslighet där myndigheterna med olagliga metoder stulit deras barn. Vi vet alltså vad vi talar om. Jag tillhör de 10% som vunnit i ett LVU-mål mot fosterbarnsindustrin som drar in 23 miljarder per år, varav bara fosterhemsersättningarna utgör 10, 5 miljarder. De försökte för fyra år sedan stjäla min idag 10 årige son som ligger 2 år före i skolan, de påstod att vi båda föräldrar älskade honom, men eftersom mamman inte ville skriva under på ett omgängesavtal, men ändå medgav umgänge, så försökte de stjäla honom. VI obs ! VI !! fälldes i länsrätten, alltså jag också, därför att mamman vägrat ge mig juridiska umgängesrättigheter. Detta vägrade mig familjerätten och familjerättssekreterare Gerd Fureder också , trots att jag har gemensam vårdnad, de uppmanade mamman att begå umgängesbrott mot mig och sade åt mig att "lagen är bara en rekommendation" som förklaring till att jag inte skulle ha ett umgängesavtal. De tvingade mamman att samarbeta mot mig för att inte ställa LVU, hon samarbetade, och då ställde de naturligtvis LVU. SS Jill Thomelius ställde en psykiatrisk diagnos på mig som sinnesjuk därför att jag skrivit över hundra aktbilagor i rätten om att jag vägrats bland annat juridiskt umgängesavtal av familjerätten, diagnosen hette "rättshaveristiskt sökande av sak". Hon hade även stulit orginalen till en journal för att hindra mig att begära förstörelse av den, där jag gått på fyra psykologsamtal då jag var 13 år för 40 år sedan. Jag hade frågat psykologen vad scizofreni var. Psykologen skrev i journalen "han tror att han har scizofreni". Jill Thomelius år 2005: "Han medger ju själv att han har scizofreni: Enligt socialstyrelsen normer för sinnesjuka föräldrars umgänge med barn blah..blah..blah..". De begick flera hundra brott mot oss i försöken att stjäla vår son. Idag får vi leva som spioner. Jag har flyttat all sjukvård till ryssland för att de inte ska kunna fullborda vad de påbörjat.

Det var inte meningen att kapa din tråd, men jag kände att jag behövde berätta om vilka som huserar på den här siten.Vad jag vill säga är att hur ska man kunna veta vad som är vad när en fosterförälder får 18-30 000 eller ett LVU-hem kr i månaden per barn. En fosterförälder får ha upp till 8 barn, vilket innebär att det inte är knarkhandeln som är sveriges mest lönsamma kriminella industri. 23 000 barn omhändertas per år, lika många som Pite stad. Inga möjligheter till överklagande och omprövande av beslut finns, då länstyrelsens tillsynsenhet fungerar som JO, med undantaget att de är starkt jäviga, då det är socialas eget folk som sköter granskningen av sociala. Utredarna på PBU och de externa utredarna har fosterbarn själva och utreder fosterbarn !! Det är så kriminellt så det svartnar för ögonen, de byter barn med varandra, precis som att det är djurens ungar på ett zoo. Fosterföräldrarna är vanligen folk som jobbar på sociala, PBU advokater etc alla inblandade i fosterbarns industrin.

Ja, som du säger "vad ska man göra" när sociala eller någon som har del i detta förklarar att orsaken till det ena eller andra omhändertagandet är si eller så ? Man tar avstånd från informationen, inte för att man VET att den är osann i varje enskilt ärende, men informationen ÖVERHUVUDTAGET har mindre trovärdighet än riksfrontens beskrivningar av invandrare. (Naturligtvis har riksfronten rätt ibland om invandrare. De gör ju misstag ibland) Under de omständigheter som råder kan nuvarande system bara leverera de slutsatser som de inblandade behöver för att deras behov av detta system ska tillfredställas.

Överläkare Peter Skeppare exempelvis var med och hjälpte till att framkalla LVU efter konsultation med sociala så att när jag uppsökte akuten för magsmärtor pga magkatarr, och problem med socialas trakasserier, så skrev han en remiss till psykosenheten för narkotikamissbrukare. Personalen där var dock inte av samma slag som Peter Skeppare, och förklarade bara att jag inte var deras målgruppspatient. Jag hade ju hamnat på akuten pga att jag ätit chilisås och fått magkatarr, Peter Skeppare ville att jag skulle behandlas på psykosenheten för narkotikamissbrukare för detta så att sociala fick den dokumentation de behövde. När jag senare begärde att få ett intyg på att jag hade föräldraegenskaper av Peter Skeppare, eftersom den utredande psykologen ansåg att jag skulle ha ett sådant intyg med mig då jag skulle tala i socialnämnden mot LVU ingripandet mot min son,  ville Peter Skeppare att personal från Landstinget skulle följa mig med till socialnämnden som handikappstöd. Den enda diagnosen på det handikappet var som sagt psykos orsakad av chilisås.. Beträffande detta intyg så ställde han ca 15 frågor till mig, och nedteckande mina svar på en gul lapp. Sedan sade han  efter ca 3 minuter: "Jag tror att du har högfungerande autism!"

 Ok: här har du bedömningar av alla slag,avgivna av fosterbarnsindustrins myndighetsbrottslingar. Vad ska man göra då ? Hur ska psykos orsakad av chilisås behandlas ? Om någon blir arg, rycker på axlarna eller på annat sätt reagerar inadekvat; vad är felet ?
Titel: SV: Socialsekreteraren vill att tre månader ska förlöpa..
Skrivet av: alive skrivet 16 juni 2009, 21:19:15 PM
"Man tar avstånd från informationen" skriver du och jag tolkar att det ärden raden som är svaret på min fråga. Det är även exakt det som myndigheter gör när ett barn övergetts av sina föräldrar som i detta fallet. De tar avstånd från informationen..

Samtidigt är lagen skriven på så sätt så att jag som då släpper in detta barnet och tilldelar det ett rum (med föräldrars medgivande, de vill inte ha barnet) är brottslingen. Se själv SoL kap.6&6. Jag vill inte vara brottsling, jag vill att alla människor ska få den hjälp de behöver!

Mycket görs och behandlas galet, men det är ingen orsak att se världen i enbart svart eller vitt. Öppna er för verkligheten och försök se lite nyanserat så kanske ni upptäcker att det är individer och olika situationer det handlar om!

/fd LVUad (och glad för det idag 20 år senare)
Titel: SV: Socialsekreteraren vill att tre månader ska förlöpa..
Skrivet av: Avos skrivet 16 juni 2009, 21:55:19 PM
"Man tar avstånd från informationen" skriver du och jag tolkar att det ärden raden som är svaret på min fråga. Det är även exakt det som myndigheter gör när ett barn övergetts av sina föräldrar som i detta fallet. De tar avstånd från informationen..

Samtidigt är lagen skriven på så sätt så att jag som då släpper in detta barnet och tilldelar det ett rum (med föräldrars medgivande, de vill inte ha barnet) är brottslingen. Se själv SoL kap.6&6. Jag vill inte vara brottsling, jag vill att alla människor ska få den hjälp de behöver!

Mycket görs och behandlas galet, men det är ingen orsak att se världen i enbart svart eller vitt. Öppna er för verkligheten och försök se lite nyanserat så kanske ni upptäcker att det är individer och olika situationer det handlar om!

/fd LVUad (och glad för det idag 20 år senare)

Jag bara väntade på att du skulle be oss släppa in verkligheten. Tänkte "när kommer det ?" Verkligheten <tm> har kidnappats och stoppats in i en låda och återlämnas mot en lösensumma på 100 miljoner dollar. Ändå bestrider jag inte att det finns barn som exempelvis är föräldralösa: uppenbarligen kan inte de få ha sina rätta föräldrar. Ändå anser jag att det i nuvarande system är omöjligt att bevisa någonting. Brottslingarna måste straffas, och systemet nedmonteras. Men hur bevisar man det ena eller det andra, med alla faktorer ogiltiga ? Vilka fall menar du är de trovärdiga och vilka personer är de man inte bör lyssna på och de man bör lyssna på  ? Är din uppmaning att vi bör släppa in verkligheten här, en ledtråd om detta ? Domarna som dagligen visar att de saknar vandel och dagligen begår brott mot barn, kan de ibland vara hederliga ?
"Just på torsdag var domaren N.N hederlig, men inte på fredagen ". Kan man säga så ? Går det att vara till hälften gravid ? Till hälften trovärdig,delvis sann, eller kan utvecklingen gå frammåt och bakåt samtidigt ?
Enligt naturlagarna och lagen om det uteslutna tredje kan inget vara sant och falskt samtidigt. Var trollen exploderar när ljuset släpps in återstår att se.

När jag försöker hitta på NÅGONTING att säga för att trösta dig är det enda jag kommer på är att sociala omhändertar barn som inte borde omhändertas, och struntar i barn som borde omhändertas, vilket massmedia har uppmärksammat.Detta beror förmodligen på de ekonomiska bakgrunderna i fosterbarnsindustrin. Fosterföräldrarna vill inte ha drogmissbrukarnas harmynta ungar, som är psykiskt störda och bränner ned uthusen. De vill ha blonda välväxta intelligenta barn som min son som ligger två år före i skolan.

Mitt tips är därför att du säger åt sociala att barnet har ett lågt marknadsvärde, gillar att skära sönder skinnsoffor, stjäl guldsaker som ligger framme etc, så får du behalla det.
Titel: SV: Socialsekreteraren vill att tre månader ska förlöpa..
Skrivet av: alive skrivet 16 juni 2009, 22:20:52 PM
"När jag försöker hitta på NÅGONTING att säga för att trösta dig är det enda jag kommer på är att sociala omhändertar barn som inte borde omhändertas, och struntar i barn som borde omhändertas..."
I det är vi eniga, men jag ställde en fråga om vad som bör göras för att saker ska gå rätt till och för att finna lösningar är inte bitterhet en medicin.

Vidare är det inte så att jag väldigt gärna vill behålla detta barnet, men jag vill att det ska ha det riktigt bra och jag är inte alls säker på att det får det riktigt bra var som helst.. Och som sagt så kan det ju bli aktuellt med ett omhändertagande och placering mot barnets vilja om jag inte godkänns. Föräldrarna har fö själva redan meddelat soss att de inte vill ha barnet kvar hos sig själva samt att barnet finns hos mig så någon tvekan om vad de går för är det knappast. De har övergett sitt barn.

(I slutet av 80-talet gjorde soss många fel i behandlingen av mig, men jag klarade mig bra ändå och lärde mig massor på vägen. Turligt nog, men det är en annan historia. Kanske för en annan tråd i framtiden. Fast att de kan göra stora fel och har gjort det även förr, det vet jag även om jag själv är glad för att jag efter deras fel fick rätt hjälp. Efter mycket kamp.)
Titel: SV: Socialsekreteraren vill att tre månader ska förlöpa..
Skrivet av: cicci skrivet 16 juni 2009, 23:58:49 PM
Eftersom barnet redan bor hos dig och föräldrarna tydligen tagit avstånd så håller jag med dig om att enligt lagen ska soc godkänna ditt hem som lämpligt. Då du inte får gehör så kanske du ska pröva med att söka socialbidrag för barnet. På det sättet klargör du ju att barnet bor hos dig och att det i nuläget är du som försörjer det trots att föräldrarna tydligen behåller bidragen. När det handlar om pengar så brukar soc vara pigga på att utreda för att om möjligt slippa betala. Problemet med nuvarande situation är ju också att även om barnet bor hos dig så har du i princip ingen rätt att fatta några beslut som rör barnet för det ska vårdnadshavarna göra. Så, även om jag också är skeptisk till sociala myndigheter och deras sätt att agera ser jag inget annat än att du måste ligga på dem så att barnet får klarhet i vart han/hon ska bo i fortsättningen. Alla kommuner klagar ju över att de har svårt att hitta fosterhem så då borde de ju bli tacksamma när du ställer upp. Enligt din beskrivning så är ju barnet utkastat i bostadslöshet om inte du ställer upp så prova med att ansöka om ekonomiskt bistånd.
Titel: SV: Socialsekreteraren vill att tre månader ska förlöpa..
Skrivet av: Avos skrivet 17 juni 2009, 14:45:56 PM
"När jag försöker hitta på NÅGONTING att säga för att trösta dig är det enda jag kommer på är att sociala omhändertar barn som inte borde omhändertas, och struntar i barn som borde omhändertas..."
I det är vi eniga, men jag ställde en fråga om vad som bör göras för att saker ska gå rätt till och för att finna lösningar är inte bitterhet en medicin.

Vidare är det inte så att jag väldigt gärna vill behålla detta barnet, men jag vill att det ska ha det riktigt bra och jag är inte alls säker på att det får det riktigt bra var som helst.. Och som sagt så kan det ju bli aktuellt med ett omhändertagande och placering mot barnets vilja om jag inte godkänns. Föräldrarna har fö själva redan meddelat soss att de inte vill ha barnet kvar hos sig själva samt att barnet finns hos mig så någon tvekan om vad de går för är det knappast. De har övergett sitt barn.

(I slutet av 80-talet gjorde soss många fel i behandlingen av mig, men jag klarade mig bra ändå och lärde mig massor på vägen. Turligt nog, men det är en annan historia. Kanske för en annan tråd i framtiden. Fast att de kan göra stora fel och har gjort det även förr, det vet jag även om jag själv är glad för att jag efter deras fel fick rätt hjälp. Efter mycket kamp.)
Linje nr två för felaktiga svar är "bitterhet". Jag undrar om det inte är bitterhet du är rädd för i den här saken ? Jag tror vi tänker på samma sak: Du säger att du är fd fosterbarn, och att nu ett barn har hamnat i dina händer, som du skulle vilja bli fosterförälder för är frågan du funderar över.

Om du skrev hit till ett forum för föräldrar som drabbats av myndighetsbrott för att få höra lovsånger om hur sociala sköter hanteringen av fosterbarn, så skulle du förvåna mig. Om du skriver hit för att höra om det VERKLIGEN FINNS några inofficiella vägar man kan kringgå den idag ganska välkända barnbrottslighetsindustrin, så skulle jag tycka det var något värt att fundera på.

Om du NÅGONSTANS kan få veta sådant, så är det isf här.

Bitterhet ? Här mer malört: Tål du ? Du  och jag tänker på samma sak misstänker jag. Din roll som fd fosterbarn, och blivande roll som fosterförälder. Jag är en av de 10% som har klarat mig ur grottekvarnen i domstolarnas LVU-mål.Jag säger dig att dina chanser antagligen inte är större. Orsak: De har redan 100-150 sidor dokumentation om dig liggande på sociala som de kan använda mot dig om du är fd fosterbarn.

Inte rättvist ? Håller med dig. Men det mest orättvisa är att efter att barnets biologiska föräldrar sagt nej, så har bliviande fosterföräldrar anmält sitt intresse, advokater, journalister, jurister, socialsekreterare, psykologer. De vill ha barn som de anser passar dem själva, och det liv de lever. De kan gärna ge pengar under bordet för den saken. ( I England går det till så, säkerligen här också)Vad ska du sätta emot dem ? Du har antagligen ca 150 sidor utredning liggandes på sociala som de kan ta fram när det passar dem.  Om du tror att det är omöjligt att de kan hävda att papper som är 30-40 år gamla kan ha relevans har du ännu inte lärt känna sociala.

 Men om du nu verkligen ville höra något positivt,  exempelvis det självklara svaret att du bör överklaga etc, så gör det. Men man känner mycket mindre bitterhet om man inte tror på dem innan man fått svaret från dem.

Jag började mitt svar till dig i "fel ända". I Stället för att börja tala om de vägar man kan ha för att komma tillrätta med felaktiga beslut på sociala ( i praktiken inga), så började jag berätta vad sociala var, vilket förvisso är ett inadekvat svar. Men svaret är ju adekvat på det sättet att det svar du får från sociala kan du lika gärna finna genom att spå i kaffesump.

 Innerst inne så handlar detta om dragkampen om barnen. Den som är bäst på slita och dra i barnen innan han dör vinner. Min yngsta son har de tagit av skolböckerna nu i ett helt läsår, eftersom han ligger två år före de andra. Lärarinnan försöker på socialas maner konstruera bevis för att sonen inte klarar av skolgången. Hon förtalar oss föräldrar och utövar dragkamp om sonen för socialas räkning.

Sånt är livet, folk river och sliter i andras barn. Föräldrar som försöker försvara sina barn mot detta kallas för sinnesjuka brottslingar och egoister. Hur ska jag, du eller någon annan kunna göra våra röster hörda, då det är dessa metoder som är de vinnande metoderna ?

Inför den Salomoiska rättvisan tvistade två kvinnor om rätten till ett barn. Salomo bad sina vakter lägga barnet på ett altare och bad väktaren hugga barnet i två delar så att kvinnorna fick var sin del, för att det skulle bli rättvist. Bara den ena av kvinnorna beklagade sig och vädjade för barnet: Hon fick barnet.

I en modern tid handlade det om en tjänsteflicka som arbetade åt en grevinna. Det blev krig och grevinnan flydde. Det tog så lång tid att lasta hennes tillhörigheter, att när sista vagnen var lastad med alla kläder och skor så fanns det ingen plats för hennes lille son, så hon gav bort sonen till tjänsteflickan. Strax efteråt invaderade fienden slottet och plundrade slottet, Tjänsteflickan och sonen klarade sig som genom ett under och flydde upp i bergen. Där bosatte hon sig med barnet och uppfostrade det i fem år. Då återvände grevinnan till slottet, och kom ihåg att hon hade haft ett barn, och skickade ut sina tjänare att söka efter barnet. Tjänsteflickan och barnet återfanns, hon vägrade lämna ifrån sig barnet, och saken gick till domstol.

Domaren, den folklige och populäre Azdak, var en ständigt berusad och löjeväckande person. Han var så kort att han alltid satt på lagboken för att nå upp i jämnhöjd med podiets deltagare. Sedan grevinnan framfört sin talan och tjänsteflicka sin, sade domaren att det var omöjligt att fastställa vem barnet tillhörde, och beslöt om kritcirkelprovet. En kritcirkel ritades upp i rätts-salen och grevinnan fick ställa sig på den ena sidan och tjänsteflickan på den andra. Barnet ställdes i mitten. Den berusade domaren sade nu åt dem att fatta tag i barnets armar och dra allt vad de orkade, så att barnet kom över på deras sida. Grevinnan tog tag och med ett ryck, drog hon barnet ur händerna på tjänsteflickan. Domaren konstaterade att grevinnan klarat det första provet. För säkerhets skull upprepades provet tre gånger, och alla tre gångerna visade sig grevinnan vara starkare, och tjänsteflickan modlös i kampen. När rätten återgick till förhandlingen konstaterade den asberusade Azdak att barnet var grevinnans biologiska barn, att sakligt sett var det idag omöjligt att fastställa vem barnet tillhörde, och att grevinnan vunnit kritcirkelprovet tre gånger. Azdak fastställde därför att barnet tillhörde tjänsteflickan: Den som har öron han höre !
Titel: SV: Socialsekreteraren vill att tre månader ska förlöpa..
Skrivet av: alive skrivet 17 juni 2009, 20:23:58 PM
Cicci tack:)
Avos.. Hoppas att även Du finner lyckan i att kunna se saker från flera håll och förmågan att se olika situationer som det de är. Olika. Hoppas även du finner förmågan att läsa skriven text på det sätt den är skriven, det underlättar nämligen om man förstått vad den andre skriver när man diskuterar.
Titel: SV: Socialsekreteraren vill att tre månader ska förlöpa..
Skrivet av: Avos skrivet 18 juni 2009, 09:18:02 AM
Cicci tack:)
Avos.. Hoppas att även Du finner lyckan i att kunna se saker från flera håll och förmågan att se olika situationer som det de är. Olika. Hoppas även du finner förmågan att läsa skriven text på det sätt den är skriven, det underlättar nämligen om man förstått vad den andre skriver när man diskuterar.


Eftersom du tror att detta är den sanna lyckan önskar jag dig det samma ! Att du ska tro på att verkligheten är så beskaffad som du omedelbart uppfattat den, och tro på allt vad folk säger åt dig, så att ingen tror att du är dum, och att du ska gå lycklig från ett möte på socialförvaltningen vad de än har sagt åt dig där, och se saker på alla de sätt andra vill att du ska tänka.
Titel: SV: Socialsekreteraren vill att tre månader ska förlöpa..
Skrivet av: alive skrivet 18 juni 2009, 11:46:02 AM
Det jag tycker är att det vore både bättre och trevligare om t.ex. Du som faktiskt iaf är en av de få % som du säger fått rätt mot soss kunde tala om hur man gör för att saker ska gå rätt till istället för att bara gnälla av bitterhet. Om Du kanske kunde försöka vara behjälplig istället om det nu finns någon annan än dig själv du bryr dig om i världen..

Det jag skrivit är inte att jag absolut vill ha denna tjejen (trots att jag älskar henne) utan jag har frågat hur göra för att hon ska få en bra framtid. Som läget är nu begås som sagt ett brott ot SoL kap.6 §6 och det innebär att sociala i praktiken skulle kunna gå in och rycka upp henne precis när de vill mot hennes vilja. Hon har redan haft det svårt och behöver inte det också utan snarare behöver hon få visshet om att FÅ ha ett hem där hon kan känna sig säker på att få stanna tycker jag. Det behöver inte nödvändigttvis vara mitt, men om det är det hon önskar och här hon trivs är jag beredd att ge henne det. Om jag får.. Men ju längre tiden går innan ett beslt fattas, ju svårare lär hon få att bryta upp igen från ett ställe där hon hunnit bo in sig. Därför ska jag se till att reda ut det här. Bums!
Titel: SV: Socialsekreteraren vill att tre månader ska förlöpa..
Skrivet av: Avos skrivet 18 juni 2009, 14:14:45 PM
Det jag tycker är att det vore både bättre och trevligare om t.ex. Du som faktiskt iaf är en av de få % som du säger fått rätt mot soss kunde tala om hur man gör för att saker ska gå rätt till istället för att bara gnälla av bitterhet. Om Du kanske kunde försöka vara behjälplig istället om det nu finns någon annan än dig själv du bryr dig om i världen..

Det jag skrivit är inte att jag absolut vill ha denna tjejen (trots att jag älskar henne) utan jag har frågat hur göra för att hon ska få en bra framtid. Som läget är nu begås som sagt ett brott ot SoL kap.6 §6 och det innebär att sociala i praktiken skulle kunna gå in och rycka upp henne precis när de vill mot hennes vilja. Hon har redan haft det svårt och behöver inte det också utan snarare behöver hon få visshet om att FÅ ha ett hem där hon kan känna sig säker på att få stanna tycker jag. Det behöver inte nödvändigttvis vara mitt, men om det är det hon önskar och här hon trivs är jag beredd att ge henne det. Om jag får.. Men ju längre tiden går innan ett beslt fattas, ju svårare lär hon få att bryta upp igen från ett ställe där hon hunnit bo in sig. Därför ska jag se till att reda ut det här. Bums!

Jag förklarar ju för dig att sociala sitter i bägge ändarna på besluten. Dvs det innebär att kriteriet på att ett beslut är riktigt, är att ss är nöjd med beslutet. Men du uppfattar väl sådana svar från mig som "bitterhet". Ta reda isf själv på hur saken ligger till om du inte tror på mig, om du tror att du kan straffa dem för felaktiga beslut, eller att du kan kräva rättvisa beslut.

 Det är faktiskt så här det fungerar: i länsrätten råder omvänd bevisbörda. DU ska bevisa att barnet har det bäst hos dig. Det är omöjligt.De kan exempelvis påstå att det KAN vara fel på dig, de behöver inte bevisa det. Du kan möjligen bevisa att barnet har det BRA hos dig, du kan hävda att man inte bör flytta barnets boende, då det har fungerat. Att inte flytta barnets boende är socialas vanligaste argument, och det används då kritik framkommit mot ett barns boende. Men alla argument är reversibla hos sociala eftersom de sitter i bägge ändarna på besluten.

Du kan omöjligt få svar som att det är lätt att ordna frågor som dessa. Som du såg hade inte cici heller något konkret svar. Förresten Jag frågar mig verkligen om du skulle kunna få socialbidrag för barnet. Ska inte barnet vara skrivet hos dig isf ? Är det inte bara vårdnadshavare som kan få socialbidrag ? Jag vet inte, men det kan vara bra att kolla ( om du inte känner att du skulle fyllas av "bitterhet" förstås). Det kan bli ett reversibelt argumet också för den delen, om sociala kan mena att du tagit emot socialbidrag för barnet. Det är ju faktiskt så att sociala , särskilt i stockholm, ofta anser att det är skäl för omhändertagande att en förälder tagit emot bidrag från dem, trots att det finns bidrag för barn..

Men som jag har skrivit: försök ! skriv att barnets boende bör inte ändras, skriv att föräldrarna själva tyckt att du duger, skriv att barnet vill vara hos dig. Men köper de inte detta, kommer sannolikt inget att hjälpa. Överklagar du tar de fram dina journaler från tiden du varit fosterbarn. Tyvärr. Det är möjligt att jag har missat något, men jag gissar att det i alla fall handlar om godtyckliga beslut, Även när det handlar om överklagande etc.

Ett konkret råd skulle jag nog kunna ge dig: Prova att kontakta Bo Edvardsson:
http://www.oru.se/templates/oruExtNormal____15165.aspx som utreder LVU-omhändertaganden etc. Detta är ju inte exakt hans bord, men om du börjar med att kräva en utredning på barnet( eller fanns den redan ? Det kan man väl anta att den gör?), och sedan skickar du över den till Bo Edvardsson för granskning. Om han anser den bristfällig så har du något att gå till länsrätten med. Men eftersom jag alltid är en sur typ, som du säger, så säger jag dig igen att detta granskas i länsrätten med omvänd bevisbörda. När  de drar upp att du är ett fd fosterbarn som KAN ha brister så ska DU bevisa att deras påståenden är fel: inte de som framför dem !! Det klarar du aldrig. Se nu hittade jag något negativt att framföra igen !  :D

 Andra varianten är att du tar ett resonemang med signaturen "Stockholm" som jämt tjatar och gnäller på mig här. Hon är ganska duktig på att leta upp länkar och juridiska vägar att gå inom systemet. Det är visserligen så att vägarna inom systemet innebär en ökenvandring, men lida ska du ju göra om du ska försöka.

Varsågod, "Stockholm" har samlat länkar i sitt forum på http://www.socialombud.forum24.se/socialombud.html
Det finns en annan sida som också kallas socialombudsman på http://www.socialombud.se/

Om du sedan tycker att du behöver avsky sociala kan du läsa mitt internetarkiv på http://avos.egetforum.se. Men du tror ju att du inte kommer att avsky sociala efter att du genomgått detta ?

Jag har själv gjort en del med 1200 sidor aktbilagor i domstolarna, du kanske tycker att jag är negativ, men jag har gått igenom en hel del, och tro inte att det ska bli lätt för dig. Är du rädd för att befatta dig med motbjudande myndighetspersoner kan du lika gärna släppa taget redan nu.

Önskar dig inte lycka till, det vore imbecillt, för lyckas du kommer det att ta lång tid, och som sagt är det mitt full allvar när jag säger dig att jag inte tror att du har större chans att vinna ett mål än alla vi andra, dvs ca 10%
Titel: SV: Socialsekreteraren vill att tre månader ska förlöpa..
Skrivet av: Avos skrivet 18 juni 2009, 16:38:54 PM
glömde en sak.. vad var du gentemot barnet ? Dess släkting ? Granne ? Om du verkligen inte har någon officiell anknytning till barnet är jag osäker på om du har någon rätt att föra barnets talan i domstol eller delta i utredning på asociala. Då har du ju inte ens rätt att läsa barnets utredning, vilket ju knappast kan ge dig möjlighet att föra barnets talan ?
Titel: Frågan var....
Skrivet av: alive skrivet 18 juni 2009, 21:51:43 PM
om det är riktigt att 3 månader ska gå innan soss inleder en utredning om hemmet barnet bor i är lämpligt för barnet. Och faktumet är att lagen SoL kap.6 §6 säger att barn inte får bo hos annan än bioförälder utan socialnämndens medgivande, men 3 månader nämns ingenstans i någon lag. De nämns bara av soss här. Har jag missuppfattat lagen eller har de missuppfattat sitt jobb? Det var frågan.
Titel: SV: Frågan var....
Skrivet av: Avos skrivet 19 juni 2009, 10:53:29 AM
om det är riktigt att 3 månader ska gå innan soss inleder en utredning om hemmet barnet bor i är lämpligt för barnet. Och faktumet är att lagen SoL kap.6 §6 säger att barn inte får bo hos annan än bioförälder utan socialnämndens medgivande, men 3 månader nämns ingenstans i någon lag. De nämns bara av soss här. Har jag missuppfattat lagen eller har de missuppfattat sitt jobb? Det var frågan.


Du verkar inte få något svar på detta i den här tråden. Snarare så tar folk som haft med soc att göra  detta med stor vana. Soc ser regler, även sina egna, som "rekommendationer". Men har detta någon avgörande betydelse för barnets fortsatta öde i detta ärende ? ( bortsett från de skäl du redan nämnt?)
Titel: SV: Socialsekreteraren vill att tre månader ska förlöpa..
Skrivet av: Avos skrivet 20 juni 2009, 18:08:54 PM
Några frågor till Alive eftersom hela denna historia verkar sjuk ..

Vad man kan önska sig här är svar på följande...
1: Motivet till att att föräldrarna överger barnen ?
2: Har du funderat på vilka implicita -dolda budskap med svartmålning av dina föräldrar du själv utsatts för under ditt eget LVU ?
3: Hur påverkas du underförstått att INTE stödja föräldrarna i sin roll att ta hand om barnen ?
4: Hur har du  påverkat barnet  i ditt eget faktiska varande? ( Som andra behandlat mig behandlar jag dom andra... Imitation )
5: Vad har du för syn på samhället och de sociala myndigheternas agerande ?
6: Vad gör dig till den utvalda föräldern, har du några blodsband till barnet och har det släktingar  ?
7: Hur kan du försvara barnets rätt i en stat som inte längre lever upp till demokratiska regler där staten skadar människovärdet, stoltheten och självkänslan hos individen genom LVU-ingripandet och bryter ner dess indentitet  ?
8: När barnet växer upp och iakttager en stat med smutsiga metoder kommer du då att bortförklara detta för att rättfärdiga dina egna handlingar som du INDIREKT kan ha deltaget i genom omhändertagandet ? 

http://www.expressen.se/Nyheter/avslojar/1.1612933/grannar-vi-har-inte-sett-honom

Bara i all välmening skrivet, eftersom vår stat har mycket blod på väggarna inom institutionerna med korrumperade lagstiftare..

J-O
Håller med dig om att definitionerna är så svåra att de är näst intill omöjliga. Att därtill en brottslig socialförvaltning håller i verktyget gör ju saken än värre. Att det uppenbarligen finns barn som behöver nya föräldrar, exempelvis om föräldrarna dött, kan ju inte bestridas. Men hur ?

Idag så konstrueras bevisen i efterhand. Fosterföräldrar påstår mer eller mindre att de har "hittat" barnet. Eller att barnet hade två sinnesjuka monster till föräldrar som inte gjorde annat än plåga barnet. Barnet håller med ( om vad som helst) Detta är socialas "bevisning", vittnena och sanningssägarna har grotesk betalning i form av fosterhemsersättningar.

Inte går det heller som "Alive" gör, bevisa att man är seriös genom att låta det framgå att man inte har något personligt intresse av barnet. Satkärringförvaltningen har ju redan sett till att det ska finnas intressen  för att starta en dragkamp om barnet: fosterhemsersättningar och staten som trampar in i privatlivet med bluffutredningar och nedtrampande av medborgerliga fri och rättigheter.

HUR kan man ta reda på om en tänkt adoptivförälder är seriös med dessa förutsättningar ? Inga möjligheter så vitt jag vet. De har ju dessutom gjort en total ordförstöring med sin barnens-bästa-fascism, så att hederliga människor inte har någon möjlighet att göra sin röst hörd.

 Lagen borde naturligtvis vara så att vid en skilsmässa etc vårdnadsärende har alla familjer default fulla rättigheter till lika vårdnad och umgänge samt bidrag, istället för att detta godtyckligt utdelas som terror och styrinstrumet av världens effektivaste säkerhetstjänst.
Titel: SV: Socialsekreteraren vill att tre månader ska förlöpa..
Skrivet av: XENIA skrivet 22 juni 2009, 21:38:11 PM

"Avos"

Det handlar inte enbart om vad soc gör, utan också om vad de inte gör.
Se t ex på fallet Louise i Vimmerby.

Det FINNS dåliga och mindre lämpliga föräldrar.

För att du "Avos" ska uppfattas som trovärdig, bör du nog försöka nyansera dina inlägg, annars gör du saken enbart värre, bl a för de föräldrar som drabbats olyckligt av soc.
Titel: SV: Socialsekreteraren vill att tre månader ska förlöpa..
Skrivet av: Avos skrivet 23 juni 2009, 14:12:42 PM

"Avos"

Det handlar inte enbart om vad soc gör, utan också om vad de inte gör.
Se t ex på fallet Louise i Vimmerby.

Det FINNS dåliga och mindre lämpliga föräldrar.

För att du "Avos" ska uppfattas som trovärdig, bör du nog försöka nyansera dina inlägg, annars gör du saken enbart värre, bl a för de föräldrar som drabbats olyckligt av soc.

Det är du och inte jag som har stött på trovärdighetsproblem. Varför vill någon som se en mildrad kritik mot sociala ? Varför just på den här hemsidan ? Kanske om aliaset heter Ann Johansson ?Jag har försökt förstå dig, men det verkar mest som att jag resonerat mot en dold ståndpunkt.
Titel: SV: Socialsekreteraren vill att tre månader ska förlöpa..
Skrivet av: alive skrivet 23 juni 2009, 16:23:19 PM
Jag inser att detta forumet inte var ett bra val av mig att fråga på och det är verkligen inget forum jag kände mig välkommen till. Jag undrar även om det verkligen är mänskliga rättigheter forumet är menat att handla om? Eller endast föräldrars rtättigheter? Om det sista så anser jag namnet missvisande och det var namnet som lockade mig hit.. Kanske döpa om forumet så inte fler gör samma miss som mig?

Fö så är jag inget familjehem, jag har heller aldrig haft någon plan på att bli. Dock har jag en plan om att ställa upp och ge allt jag har för att hjälpa tjejen detta rör till ett gott liv. Oavsett om boet för det blir hos mig eller någon annan, bara hon trivs och mår. Hon är nämligen värd det!

Och sist vill jag påtala att jag aldrig var familjehemsplacerad själv. Det var värre än så.. Ungdomshem, en mängd ungdomshem! Och det är det sista jag önskar denna tjejen här. Jag hade fö säkert kunna haft en del att bidra med i ett forum om ämnet mänskliga trättigheter och LVU OM det varit mer öppet för diskussion än vad nkmr tycks vara. Nu lämnar jag. Tack för mig.
Titel: SV: Socialsekreteraren vill att tre månader ska förlöpa..
Skrivet av: partybrud skrivet 23 juni 2009, 16:28:04 PM
Detta forumet är mycket bra o finns inget att klaga på

Och vem är Louise i Vimmerby va det inte Vetlanda??
Titel: SV: Socialsekreteraren vill att tre månader ska förlöpa..
Skrivet av: Avos skrivet 24 juni 2009, 06:40:17 AM
Jag inser att detta forumet inte var ett bra val av mig att fråga på och det är verkligen inget forum jag kände mig välkommen till. Jag undrar även om det verkligen är mänskliga rättigheter forumet är menat att handla om? Eller endast föräldrars rtättigheter? Om det sista så anser jag namnet missvisande och det var namnet som lockade mig hit.. Kanske döpa om forumet så inte fler gör samma miss som mig?

Fö så är jag inget familjehem, jag har heller aldrig haft någon plan på att bli. Dock har jag en plan om att ställa upp och ge allt jag har för att hjälpa tjejen detta rör till ett gott liv. Oavsett om boet för det blir hos mig eller någon annan, bara hon trivs och mår. Hon är nämligen värd det!

Och sist vill jag påtala att jag aldrig var familjehemsplacerad själv. Det var värre än så.. Ungdomshem, en mängd ungdomshem! Och det är det sista jag önskar denna tjejen här. Jag hade fö säkert kunna haft en del att bidra med i ett forum om ämnet mänskliga trättigheter och LVU OM det varit mer öppet för diskussion än vad nkmr tycks vara. Nu lämnar jag. Tack för mig.

jag har i alla fall faktiskt verkligen försökt möta dig på halva vägen. Tänk på vem du talar med ! Sociala har begått hundratals brott mot mig, och jag räknas ändå till en av de här på forumet som har haft TUR! Ingen som har varit utsatt för myndighetsbrottslighet mot barn och familjer kan här förväntas på begäran framföra en förmildrad kritik mot gärningsmännen. Precis som du verkar ha förstått är det inte en RÄTT att få ta över andras barn. Men det är en RÄTT att få behålla dem, och att barn och föräldrars rättigheter ska respekteras. Det måste vara en spelad förvåning att du förvånas över att vi just HÄR betonar just denna rätt.

När du frågar mig om råd hur du ska kunna bli fosterförälder för ett barn som enligt din beskrivning behöver det, så begär du mycket av min saklighet och opartiskhet,eftersom jag fått mina rättigheter kränkta i just denna sak. Vad det än må vara med detta, så har jag gett dig råd att fixa fram utredningen och försöka få den granskad, samt gett dig länkar där du kan få veta mer om vägarna i domstolarna. Men om vad du begär av mig inte primärt är råd, utan en reviderad inställning på de brott som har begåtts mot mig och min familj, så undrar jag förstås vad du hade med dig i bagaget när du kom hit.

Jag anser att detta forum har sveriges högsta kompetens vad det gäller frågor om barns rättigheter. Du verkar anse att barns rättigheter att stanna hos sina föräldrar leder till ett trångsynt synsätt, då det i ditt exempel handlar om det motsatta mer "vidsynta" synsättet. Vi har ofta stött på den ståndpunkten, främst via Ann Johansson som brukar ubåta här ibland.

Det här forumet är verkligen inget lämpligt ställe att före en generell diskussion om att generalisera undantagen och förneka reglerna. Men du har fått ditt svar, låt utredningen bli granskad, och kolla länkarna om vägarna domstolen. Om du verkligen hade ett barn som du ville bli fosterförälder för, så borde du ha fått det svar du sökte, och inte vara missnöjd över "alla" forumdeltagares generella politiska inställning till barns rättigheter att primärt få slippa sina föräldrar eller ha rätt att tillhöra dem.
Titel: SV: Socialsekreteraren vill att tre månader ska förlöpa..
Skrivet av: alive skrivet 24 juni 2009, 16:23:50 PM
J-O, jag skulle dra men måste tacka för ditt inlägg och meddelar samtidigt att det är exakt det jag anammat ända sedan 1998. Att aldrig tala illa om föräldrarna (faktum är att jag inte ens tycker illa om dem även om jag inte lever samma liv eller sympatiserar.) Pappan är gemensam till mitt eget barn så barnet detta rör är alltså halvsyskon till barnet här. Pappan har för flera år sedan förlorat omdömet på så vis att han flyttade och började arbeta i ett annat land, men kontakt hålls och jag har främjat det alltid. Pappan är dessutom välkommen att både hälsa på barnen här och ha dem annars med så ofta han vill när möjligthet finns. Har aldrig nekats.

Kontakten med mamman är också god för att inte tala om att morföräldrar och mostrar till flickan har en otroligt tajt kontakt här. Vi har picknickat ihop i mängder av år och firar högtider med barnen ihop i endera av våra hem, men tyvärr deltar sällan just mamman då. Det är oftast jag, mormor och lillebror som är med vid uppvisningar i skola mm. Mamman har aldrig engagerat sig i att ha sitt barn en hel vecka utan barnet har sedan småbarnsåren flyttat mellan mig, mormor och henne.

Pappan och jag har varit separerade sedan tidigt 2000-tal, men kontakten har alltid fungerat även om det var en enorm besvikelse då han valde ett långväga jobb framför att stanna i närheten av barnen. Och fram till separationen mellan mig och pappan så bodde denna tjej på heltid med oss, inte med mamman och även då var det moderns önskan att inte ha barnet boende hos sig. Men kontakten mellan mig och mamman har också alltid fungerat. Den fungerar fö betydligt bättre än den mellan henne och pappan som däremot inte pratar med varandra. Flickan och mamman ihop har också haft svårigheter och kanske kan relationen förbättras om de inte bor ihop på ett tag. De kan ju ändå träffas både här och där precis när de vill.

Och jag heter inte Ann. Administratören här kan säkert lätt kolla upp vem jag är även om jag vill vara anonym för mängden.
Titel: SV: Socialsekreteraren vill att tre månader ska förlöpa..
Skrivet av: Avos skrivet 24 juni 2009, 17:09:08 PM
Att aldrig tala illa om föräldrarna (faktum är att jag inte ens tycker illa om dem även om jag inte lever samma liv eller sympatiserar.) Pappan är gemensam till mitt eget barn så barnet detta rör är alltså halvsyskon till barnet här.

Men då måste det definitivt finnas chanser. Iaf mänskligt sett. Om barnet har haft en historik att du är dess släkting och dina barn är dess halvsyskon. Konstigt att föräldrarna gick till sociala då lösningen fanns alldeles intill. De kanske inte visste vad sociala var ? Nu kan ju frågan bli mycket svårare att lösa, men ni kanske har tur.