Nordiska kommittťn fŲr Mšnskliga ršttigheters - Diskussionsforum

R√§ttsv√§sendet, Polismyndighet m.m. => F√∂rvaltningsdomstolarna => ńmnet startat av: Stockholm skrivet 15 maj 2009, 12:05:26 PM

Titel: Om PuL vid förvaltningsdomstolar
Skrivet av: Stockholm skrivet 15 maj 2009, 12:05:26 PM
Allt som skrivs i mål och domslut lyder under personuppgiftslagen (PuL).

Felaktiga personuppgifter i domslut ska rättas enligt PuL 3, 5, 9, 28, 48 §§.

Felaktiga personuppgifter hos myndigheter reproduceras i domslut hos förvaltningsdomstolar.

Förordning (2001:640) om registerföring m.m. vid länsrätt med hjälp av automatiserad behandling

Inledande bestämmelse :

1 § Denna förordning gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid automatiserad behandling av personuppgifter i länsrätternas rättsskipande eller rättsvårdande verksamhet.

En länsrätt är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som länsrätten utför.

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010640.HTM