Nordiska kommittn fr Mnskliga rttigheters - Diskussionsforum

Socialtjänsten => Övriga frågor gällande socialtjänsten => mnet startat av: Avos skrivet 07 februari 2009, 06:07:05 AM

Titel: Försämrade rättigheter för barn att välja boende.
Skrivet av: Avos skrivet 07 februari 2009, 06:07:05 AM
Jag kontaktade sociala anonymt för första gången på tre år för att kontrollera en del fakta vad gäller barns rätt att välja hos vilken förälder de vill bo. Tidigare har gällt att när barnet fyller 12 år, så får det rätt att själv välja hos vilken förälder barnet vill bo. Den rätten är nu borttagen sedan två år, med svepskälet att barnets rättigheter utvidgats till att när barnet anses "moget att välja", så får barnet göra detta val. Dvs sociala ska bestämma detta i fortsättningen, vilket betyder ännu fler traumatiserande situationer, där barn får sin skolgång förstörd på skolor de inte trivs på, ända fram till 16 år då de får rätt att skriva sig själv och byta skola. Men då är det redan för sent.