Nordiska kommittén för Mänskliga rättigheters - Diskussionsforum

Rättsväsendet, Polismyndighet m.m. => Rättssäkerhet och Bevisvärdering => Ämnet startat av: Stockholm skrivet 26 januari 2009, 21:32:17 PM

Titel: Överföran av mål till en allmän domstol (Tingsrätt)
Skrivet av: Stockholm skrivet 26 januari 2009, 21:32:17 PM
Både JO, JK, och DO kan överlämna anmälningar/ärenden till en allmän åklagare vid en allmän domstol (Tingsrätt).

Detta kan även en Länsrätt eller en Kammarätt göra med förvaltningsmål, enligt Förvaltningsprocesslagen (FpL) § 7 (om man begär det, och det finns en anledning till det).
Titel: Överföran av mål till en allmän domstol (Tingsrätt)
Skrivet av: Stockholm skrivet 26 januari 2009, 21:54:28 PM
Vissa myndighetsbeslut måste fastställas av förvaltningsdomstolen för att träda i kraft.
Till denna grupp av underställningsärenden hör bland annat beslut i samband med vård mot någons egen vilja.
I dessa fall skickar myndigheten själv in beslutet till förvaltnings-domstolen, dvs. underställer det, och ber domstolen fastställa beslutet.