Nordiska kommittén för Mänskliga rättigheters - Diskussionsforum

Rättsväsendet, Polismyndighet m.m. => Rättssäkerhet och Bevisvärdering => Ämnet startat av: Stockholm skrivet 09 januari 2009, 14:02:02 PM

Titel: Förbjud tjänsteanteckningar efter telefonsamtal!
Skrivet av: Stockholm skrivet 09 januari 2009, 14:02:02 PM
Så kallade tjänsteanteckningar av och hos förvaltningsdomstolar och tillsynsmyndigheter är en kvarstående gammeldags företeelse från gamla tider innan internet och e-mail fanns.

Endast anteckningar om sakfrågan görs översiktligt, och vad som i övrigt sagts under telsamtalet och påverkat domstolen/tillsynsmyndigheten finns därmed inga spår av.

Vad gäller rättssäkerhet och bevisföring ska allt vara skriftligt.

Därför ska den typen av dialog ske via e-mail istället för telsamtal.

Detta krav måste skrivas in i lag, och den typen av telefonsamtal upphöra omedelbart.