Nordiska kommittťn fŲr Mšnskliga ršttigheters - Diskussionsforum

R√§ttsv√§sendet, Polismyndighet m.m. => F√∂rvaltningsdomstolarna => ńmnet startat av: Stockholm skrivet 06 januari 2009, 19:58:03 PM

Titel: En fundering
Skrivet av: Stockholm skrivet 06 januari 2009, 19:58:03 PM
När Länsrätter och Kammarrätter avslår en begäran om muntlig förhandling så borde det även betyda att de "avslår" telefonsamtal med juristen.
Om skriftlig förhandling är "tillåten" så borde även e-mail accepteras.

När man uppsöker en Länsrätt t ex för att se på inkomna dokument i mål (sådant som kommunen inte redovisat för invånaren eller så kallade tjänsteanteckningar från Länsrättens sida), så brukar en anställd jurist komma med handlingarna och bevaka att inget tas bort, är då samtal med den personen "tillåtet" eller inte.
Jag brukar då ta tillfället i akt att prata på.
 :?:  :!:   :?:
Titel: En fundering
Skrivet av: Tanten skrivet 08 januari 2009, 13:40:53 PM
Eftersom även förvaltningsdomstolar lyder under förvaltningslagen är kommunicering via elektronisk post tillåten.
Titel: En fundering
Skrivet av: Stockholm skrivet 08 januari 2009, 14:04:54 PM
"Tanten"

Självfallet, e-mail till registrator och/eller direkt till den handläggande juristen.

Problemet i mitt fall är dock att "myndighetspersoner" tycker att e-mail är sjukligt.

För övrigt kommer jag iaf hädanefter att ALLTID begära muntlig förhandling, och då hänvisa till EKMR artikel 6.1 och artikel 13.