Nordiska kommittn fr Mnskliga rttigheters - Diskussionsforum

Socialtjänsten => Tvångsomhändertagande och andra ingripanden => mnet startat av: Stockholm skrivet 22 december 2008, 12:17:01 PM

Titel: Dålig tillsyn i småland
Skrivet av: Stockholm skrivet 22 december 2008, 12:17:01 PM
Placering av omhändertagna barn och ungdomar i länet kostade förra året över 120 miljoner kronor.
Trots miljonbelopp av skattepengar är tillsynen i verksamheten bristfällig och många ungdomar är missnöjda med sitt boende.

Hela länken måste klistras

http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/vi-misslyckas-ibland(1049392).gm

Ingen respekt

Nina bor idag på ett HVB-hem. Rutiner och tydliga regler ska hjälpa henne till ett bättre liv.
Men Nina är kritisk. Inte till reglerna, de behövs.
Utan bristen på respekt och information från personalens sida.

Hela länken måste klistras

http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/nina-kraver-respekt(1049372).gm